ideCAD Statik 5.508 Download

'I-J' forumunda NeslisH tarafından 11 Şubat 2009 tarihinde açılan konu

 1. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  ideCAD Statik 5.508 Download konusu ideCAD Statik

  Sürüm : 5.508 Demo

  Boyut : 153 Mb

  Dil : Türkçe

  İşletim Sistemi : Windows (Tümü)


  Tanıtım:
  Üreticiden:
  Betonarme yapı sistemlerinin statik ve dinamik analizi, boyutlandırılması, projelendirilmesi, güçlendirilmesi ve detaylandırılmasında kullanılan komple bütünleşmiş bir yazılım olan ideCAD Statik, inşaat mühendisleriyle mimarların ayrılmaz bir bütün olduğu bilinciyle interaktif Web ortamında ortak çalışma olanağı sağlıyor. Gerçek duvar, pencere, kolon, kiriş ve temel gibi elemanlar ile tasarım fırsatı sunan program, sonuçların ve yapı modelinin grafik irdelenmesini sağlayan eşzamanlı üç boyutlu arayüze de sahip.

  Not: Programın bu demo sürümünde kaydetme ve çıktı alma olanakları bulunmamaktadır.

  Programın Genel Özellikleri:

  Nonlineer performans analizi (Push-Over/Statik itme)
  Deprem Yönetmeliğine tam uyumluluk
  TDY ve Fema 356 için hesap opsiyonları
  Eşdeğer üçgensel, modal sabit, modal değişken, üniform ve kullanıcı tanımlı yatay yük artım şablonları
  Başlangıç için zati yük seçimi
  Performans noktası hesabı
  Bina deprem performansının belirlenmesi
  Kolon, kiriş ve perdelerin; akma sınırı (AS), hasar sınırı (HS) ve göçme sınırının (GS) tespit edilmesi
  Nonlinner analizde P-Delta etkilerinin dikkate alınması
  Plastik mafsal deformasyonlarını da içeren detaylı raporlar
  Mantolama, perde takviyesi ve çelik çaprazlar ile güçlendirme hesapları
  Güçlendirme detay çizimleri
  Katlanmış plak ve eğik döşeme içeren sistemlerin hesabı
  Tonoz ve kubbe hesabı
  Her tür formdaki merdivenlerin statik / betonarme hesabı
  İkinci mertebe teorisine göre (P-Delta) yapısal analiz
  Yapı temel etkileşimli çözüm
  Taban izolatörü (base isolator) kullanımı ile güçlendirme projeleri
  Optimizasyon ile kolon ve kirişlerde en ekonomik boyutların seçilmesi
  IFC standardına sahip tüm diğer mimari yazılımlarla uyumluluk sayesinde, mimari veri okuma ve yazma
  EC II, EC 8, Din 1045 -2, ACI, ve SNIP kodlarıyla hesap yapabilme
  İhale yasasının gerektirdiği koşullarda metraj olanağı
  Birim fiyat listelerinin kullanıcı tarafından oluşturulmasına ek olarak, AMP programından data transfer edebilme. Programda oluşturulan metraj listelerini AMP programına aktarabilme
  Maliyet hesapları
  Katmanlı döşeme oluşturabilme ve bunların çizimleri
  Proje dokümanlarının paftalara kolayca yerleştirilmesini sağlayan sayfa düzeni fonksiyonları
  Kat planları dışında, yeni bir pafta dizaynı arayüzü
  Tüm çizim ve resimlerin otomatik bloklanmasıyla, çıktı paftalarını çok hızlı ve kısa zamanda tasarlayabilme
  Projede yapılan değişikliklerin çıktı paftalarına otomatik yansıması
  Başka projelerde oluşturulmuş pafta bloklarını, çalışılan projeye çağırıp, mevcut proje verileriyle aynı paftada düzenleme
  Pafta bloklarını dörtgen, poligon veya çember sınırlara göre belirleyip kısmi çizimler oluşturma. Örneğin; çıktı paftasında 1/50 tüm planla, plandan dairesel sınırla ayrılmış 1/10 kısmi detayı aynı paftada çiziciye gönderme olanağı
  3 boyutlu dwg, dxf, 3ds ****** export
  Projeleri cde formatında sıkıştırarak, küçük dosya boyutlarında kayıt edebilme olanağı
  Lokal koordinat açısını değiştirme
  Bloklama olanağı: İki boyutlu tüm çizim ve ölçüleri, blok ve alt bloklar haline getirerek, tek bir obje gibi taşıma, kopyalama veya silebilme.
  Objeleri kontur olarak çizebilme
  Yeni projeyi; ayarları ilk haline getirerek, son çalışılan ayarları veya kullanıcı tanımlı “şablon proje” yi yükleyerek açma opsiyonları
  Ekran görüntüsünü resim formatlarında kayıt edebilme
  Wordpad, excel, video clip vb. dokümanları “nesne ekle” komutu ile ideCAD Statik ekleme ve bu dokümanlarda yapılan değişikliklerin proje içinde otomatik güncellenmesi
  Elips objesi
  IFC ******, export
  DWF, WRML, TIFF, PNG, TGA, SGI, PCX, PSD, CUT, AFP, ICO, CUR, ANI, PCD, FPX, PPM, PBM, PGM, SCT, RAS, XPM, XWD, WMF ve WPG formatlarıyla veri uyumluluğu
  Poligon kolon oluştururken; çizgiye ek olarak yay, çember, eğri ve elips objelerini kullanabilme
  Başka bir kirişle bölünmüş kirişin, bölen kiriş silinince, tek parça haline otomatik dönüşümü
  Obje seçerek katman aç-kapa ve kilitle-çöz opsiyonu
  Tüm objelerin çizgi tiplerini seçebilme
  Bilgi girişlerinde metreye ek olarak diğer uzunluk birimleri, ayrıca feet ve inch seçenekleri
  DWG, DXF ****** işleminde çizimleri blok olarak okuma
  Obje seçim sırası belirleme: Üst üste çizilen objelerde yaşanan seçim karmaşasına çözüm olarak, seçilmek istenmeyen objelerin seçim sırası arkaya alınabiliyor
  Kirişlere ve sürekli temellere dış ölçülendirme verebilme
  Dış ölçülendirmede otomatik aks ölçü hattı
  Ölçülendirmeyi patlatmadan, ölçü yazılarını taşıma, gizleme ve değiştirme olanağı
  Çizim alanındaki herhangi bir ölçülendirme hattına, yeni objeler ekleme veya çıkarma
  Etiket ölçü yazısını sonradan değiştirilebilme ve yazıyı istenilen açıda girebilme
  Kiriş, panel ve sürekli temeli iç ölçülendirmede tanıma
  Serbest ölçü ve iç ölçülendirmede parça+toplam ölçü hattı
  Objeler arasındaki açıları öğrenebilme
  İç ölçülendirmede kiriş ve boşluklara ek olarak, gösterilmesi istenen kolonları ölçü hattına dahil edebilme
  Ölçü scale olanağı: Herhangi bir ölçülendirmenin oranı değiştirilmek istendiğinde (yazı boyu, ölçü çizgileri ve ayıraçlarının oranı vb.), bütün değerleri tek tek belli bir katsayıyla çarpıp, manuel olarak girmeye gerek kalmıyor. Program istenilen oranı, tüm parametrelere otomatik olarak uyguluyor
  Mevcut bir taramaya sonradan boşluk açabilme
  Taramaya otomatik dış kontur çizgisi ekleme
  Kullanıcı tanımlı tarama oluşturmada kolaylıklar: 2 boyutlu herhangi bir obje çizilip, program kütüphanesine yeni tarama tipi olarak kaydedilebiliyor
  Çizim alanındaki bir taramayı başka bir tarama tipiyle değiştirebilme
  Tarama köşelerini yakalayabilme
  Projeyi döndürünce taramaların da aynı açıda dönebilmesi
  Çizim performansını arttırıcı optimizasyonlar sayesinde, hem kat planlarında hem de iki boyutlu çizimlerde çok daha hızlı ve verimli çalışabileceksiniz. Bu optimizasyonlardan bazıları:
  Döşeme hesapları, statik ve dinamik analizde performans ve hız arttırıcı yenilikler
  Yoğun projelerde perspektifte daha hızlı çalışabilmek için tel çerçeve moduna geçiliyor
  İki boyuta aktarma hızlandırıldı. Ayrıca kat planları 2 boyuta aktarılırken; taramaları, kütüphaneleri ve merdivenleri patlatmama opsiyonu eklendi. Bu özellik ile 2d çizim pencerelerinde çok daha süratli çalışılıyor
  “Obje kontur çizimi” komutuyla kütüphane, tarama, merdiven ve bloklar sadece dış kontur çizgileri ile oluşturuluyor. Böylece zum, pan, taşıma, simetri gibi işlemler ciddi biçimde hızlanıyor
  Artık bazı objelerin iki boyutlu çizimlerini elde etmek için, tüm planı iki boyuta aktarmaya gerek kalmadan, sadece seçili objelerden 2d çizim oluşturulabiliyor
  Bloklama
  Projeye yerleştirilen resim, projenin arka planı olabiliyor. Resim opsiyonel olarak çizimin arkasına veya önüne alınabiliyor. Bu sayede, örneğin hava fotoğrafları planın altlığı olarak kullanılabiliyor
  Projede kullanılan bitmapler proje içine otomatik kaydedilebiliyor. Böylece, farklı bitmaplar kullanılmış projeleri başka bir bilgisayarda açmak için, kullanılan tüm resim dosyalarını da taşımak gerekmiyor
  Bitmap açısı, bitmap çizime yerleştirilirken verilebiliyor.
  Merdiven, kolon ve kütüphane yerleşimiyle aynı kolaylıkta çalışılıyor.
  Bitmap çizim alanına çağrılmadan, simetrisi alınabiliyor. Çizdikten sonra da taşıma, döndürme ve simetri işlemleri diğer tüm ideCAD Mimari objelerinde olduğu gibi yapılabiliyor
  Bitmap yerleşiminde resmin hem boyu hem de eni referans oran olarak tanımlanıyor
  Bitmap seçim penceresine getirilen önizleme olanağı ile resimler, çizim alanına yerleştirmeden görerek seçiliyor
  Çoklu objelerde uzatma işlemi artık daha kolay; uzat komutu, birden fazla objeyi üzerinden çizgi geçirerek, tek bir seferde uzatacak şekilde çalışıyor
  Materyal listesini bir adımda seçip, tüm materyalleri yükleyebilme
  Mimari/statik modda, üst ve alt kattaki mimari/ statik objelerin izini görebilme: Bu olanakla zemin katta, 1. kattaki veya 1. bodrum kattaki duvarlarınızı veya kirişlerinizi görerek çalışabilecek, bu izlerin düğüm noktalarını, çalıştığınız katta yakalama noktası olarak kullanabileceksiniz
  Objelerin katlardaki izini opsiyonel olarak çıktıya gönderme olanağı
  Program açılışlarında kullanıma yönelik günlük ipuçları
  Komutlarda seçim yaparken seçilmemesi gereken objeler program tarafından kapatılıyor. Böylece daha hızlı ve hatasız çalışılıyor. Örneğin poligon kolona dönüştür komutundayken, sadece iki boyutlu objeler seçilebiliyor, diğer tüm çizimler silik durumda görünüyor. Böylece hatalı obje seçimlerine program otomatik kontrol sağlıyor
  F1 kısayolu ile programda hangi komutta çalışılıyorsa, o komuta ait hızlı yardım açılıyor
  Seçim gerektiren modlarda (taşıma, döndürme gibi), durum çubuğunda seçili obje sayısı gösteriliyor
  Kat planlarındaki 2d objeler, iki boyutlu çizim pencerelerine kopyalanabiliyor
  Farklı tipte objeler seçiliyken, fare hangi objenin üzerindeyse o objenin ayarları ekrana geliyor

  [​IMG] [​IMG]
   
 2. beyzali

  beyzali Yeni Üye

  yawww arkadaşım sen neymişsin beee. helal olsun sana ..
   
 3. malibu

  malibu Yeni Üye

  ideCAD Statik 5.508 Download

  link kırık lütfen yenileyin
   
Yükleniyor...
Benzer Konular - ideCAD Statik Download Forum Tarih
ideCAD Statik 5.508 Demo Diğer Programlar 23 Eylül 2008
Statik Elektriklenme Nedir Kısaca Bilgi Genel Bilgi (Elektrik) 21 Ekim 2013
İtme ve çekme ne demektir Statik elektrik nasıl meydana geliyor? Genel Bilgi (Elektrik) 17 Şubat 2013
Statik boşalma (deşarj), iletken ve yalıtkan nedir? Genel Bilgi (Elektrik) 17 Şubat 2013
Elektrostatik Ne Demektir Konu Dışı Başlıklar 28 Aralık 2011

Bu Sayfayı Paylaş