ideCAD Statik 5.508 Demo

'Diğer Programlar' forumunda Siraç tarafından 23 Eylül 2008 tarihinde açılan konu

 1. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  ideCAD Statik 5.508 Demo konusu ideCAD Statik 5508 Demo


  [​IMG]

  Üreticiden:
  Betonarme yapı sistemlerinin statik ve dinamik analizi, boyutlandırılması, projelendirilmesi, güçlendirilmesi ve detaylandırılmasında kullanılan komple bütünleşmiş bir yazılım olan ideCAD Statik, inşaat mühendisleriyle mimarların ayrılmaz bir bütün olduğu bilinciyle interaktif Web ortamında ortak çalışma olanağı sağlıyor Gerçek duvar, pencere, kolon, kiriş ve temel gibi elemanlar ile tasarım fırsatı sunan program, sonuçların ve yapı modelinin grafik irdelenmesini sağlayan eşzamanlı üç boyutlu arayüze de sahip

  Not: Programın bu demo sürümünde kaydetme ve çıktı alma olanakları bulunmamaktadır

  Programın Genel Özellikleri:

  Nonlineer performans analizi (Push-Over/Statik itme)
  Deprem Yönetmeliğine tam uyumluluk
  TDY ve Fema 356 için hesap opsiyonları
  Eşdeğer üçgensel, modal sabit, modal değişken, üniform ve kullanıcı tanımlı yatay yük artım şablonları
  Başlangıç için zati yük seçimi
  Performans noktası hesabı
  Bina deprem performansının belirlenmesi
  Kolon, kiriş ve perdelerin; akma sınırı (AS), hasar sınırı (HS) ve göçme sınırının (GS) tespit edilmesi
  Nonlinner analizde P-Delta etkilerinin dikkate alınması
  Plastik mafsal deformasyonlarını da içeren detaylı raporlar
  Mantolama, perde takviyesi ve çelik çaprazlar ile güçlendirme hesapları
  Güçlendirme detay çizimleri
  Katlanmış plak ve eğik döşeme içeren sistemlerin hesabı
  Tonoz ve kubbe hesabı
  Her tür formdaki merdivenlerin statik / betonarme hesabı
  İkinci mertebe teorisine göre (P-Delta) yapısal analiz
  Yapı temel etkileşimli çözüm
  Taban izolatörü (base isolator) kullanımı ile güçlendirme projeleri
  Optimizasyon ile kolon ve kirişlerde en ekonomik boyutların seçilmesi
  IFC standardına sahip tüm diğer mimari yazılımlarla uyumluluk sayesinde, mimari veri okuma ve yazma
  EC II, EC 8, Din 1045 -2, ACI, ve SNIP kodlarıyla hesap yapabilme
  İhale yasasının gerektirdiği koşullarda metraj olanağı
  Birim fiyat listelerinin kullanıcı tarafından oluşturulmasına ek olarak, AMP programından data transfer edebilme Programda oluşturulan metraj listelerini AMP programına aktarabilme
  Maliyet hesapları
  Katmanlı döşeme oluşturabilme ve bunların çizimleri
  Proje dokümanlarının paftalara kolayca yerleştirilmesini sağlayan sayfa düzeni fonksiyonları
  Kat planları dışında, yeni bir pafta dizaynı arayüzü
  Tüm çizim ve resimlerin otomatik bloklanmasıyla, çıktı paftalarını çok hızlı ve kısa zamanda tasarlayabilme
  Projede yapılan değişikliklerin çıktı paftalarına otomatik yansıması
  Başka projelerde oluşturulmuş pafta bloklarını, çalışılan projeye çağırıp, mevcut proje verileriyle aynı paftada düzenleme
  Pafta bloklarını dörtgen, poligon veya çember sınırlara göre belirleyip kısmi çizimler oluşturma Örneğin; çıktı paftasında 1/50 tüm planla, plandan dairesel sınırla ayrılmış 1/10 kısmi detayı aynı paftada çiziciye gönderme olanağı
  3 boyutlu dwg, dxf, 3ds import export
  Projeleri cde formatında sıkıştırarak, küçük dosya boyutlarında kayıt edebilme olanağı
  Lokal koordinat açısını değiştirme
  Bloklama olanağı: İki boyutlu tüm çizim ve ölçüleri, blok ve alt bloklar haline getirerek, tek bir obje gibi taşıma, kopyalama veya silebilme
  Objeleri kontur olarak çizebilme
  Yeni projeyi; ayarları ilk haline getirerek, son çalışılan ayarları veya kullanıcı tanımlı “şablon proje” yi yükleyerek açma opsiyonları
  Ekran görüntüsünü resim formatlarında kayıt edebilme
  Wordpad, excel, video clip vb dokümanları “nesne ekle” komutu ile ideCAD Statik ekleme ve bu dokümanlarda yapılan değişikliklerin proje içinde otomatik güncellenmesi
  Elips objesi
  IFC import, export
  DWF, WRML, TIFF, PNG, TGA, SGI, PCX, PSD, CUT, AFP, ICO, CUR, ANI, PCD, FPX, PPM, PBM, PGM, SCT, RAS, XPM, XWD, WMF ve WPG formatlarıyla veri uyumluluğu
  Poligon kolon oluştururken; çizgiye ek olarak yay, çember, eğri ve elips objelerini kullanabilme
  Başka bir kirişle bölünmüş kirişin, bölen kiriş silinince, tek parça haline otomatik dönüşümü
  Obje seçerek katman aç-kapa ve kilitle-çöz opsiyonu
  Tüm objelerin çizgi tiplerini seçebilme
  Bilgi girişlerinde metreye ek olarak diğer uzunluk birimleri, ayrıca feet ve inch seçenekleri
  DWG, DXF import işleminde çizimleri blok olarak okuma
  Obje seçim sırası belirleme: Üst üste çizilen objelerde yaşanan seçim karmaşasına çözüm olarak, seçilmek istenmeyen objelerin seçim sırası arkaya alınabiliyor
  Kirişlere ve sürekli temellere dış ölçülendirme verebilme
  Dış ölçülendirmede otomatik aks ölçü hattı
  Ölçülendirmeyi patlatmadan, ölçü yazılarını taşıma, gizleme ve değiştirme olanağı
  Çizim alanındaki herhangi bir ölçülendirme hattına, yeni objeler ekleme veya çıkarma
  Etiket ölçü yazısını sonradan değiştirilebilme ve yazıyı istenilen açıda girebilme
  Kiriş, panel ve sürekli temeli iç ölçülendirmede tanıma
  Serbest ölçü ve iç ölçülendirmede parça+toplam ölçü hattı
  Objeler arasındaki açıları öğrenebilme
  İç ölçülendirmede kiriş ve boşluklara ek olarak, gösterilmesi istenen kolonları ölçü hattına dahil edebilme
  Ölçü scale olanağı: Herhangi bir ölçülendirmenin oranı değiştirilmek istendiğinde (yazı boyu, ölçü çizgileri ve ayıraçlarının oranı vb), bütün değerleri tek tek belli bir katsayıyla çarpıp, manuel olarak girmeye gerek kalmıyor Program istenilen oranı, tüm parametrelere otomatik olarak uyguluyor
  Mevcut bir taramaya sonradan boşluk açabilme
  Taramaya otomatik dış kontur çizgisi ekleme
  Kullanıcı tanımlı tarama oluşturmada kolaylıklar: 2 boyutlu herhangi bir obje çizilip, program kütüphanesine yeni tarama tipi olarak kaydedilebiliyor
  Çizim alanındaki bir taramayı başka bir tarama tipiyle değiştirebilme
  Tarama köşelerini yakalayabilme
  Projeyi döndürünce taramaların da aynı açıda dönebilmesi
  Çizim performansını arttırıcı optimizasyonlar sayesinde, hem kat planlarında hem de iki boyutlu çizimlerde çok daha hızlı ve verimli çalışabileceksiniz Bu optimizasyonlardan bazıları:
  Döşeme hesapları, statik ve dinamik analizde performans ve hız arttırıcı yenilikler
  Yoğun projelerde perspektifte daha hızlı çalışabilmek için tel çerçeve moduna geçiliyor
  İki boyuta aktarma hızlandırıldı Ayrıca kat planları 2 boyuta aktarılırken; taramaları, kütüphaneleri ve merdivenleri patlatmama opsiyonu eklendi Bu özellik ile 2d çizim pencerelerinde çok daha süratli çalışılıyor
  “Obje kontur çizimi” komutuyla kütüphane, tarama, merdiven ve bloklar sadece dış kontur çizgileri ile oluşturuluyor Böylece zum, pan, taşıma, simetri gibi işlemler ciddi biçimde hızlanıyor
  Artık bazı objelerin iki boyutlu çizimlerini elde etmek için, tüm planı iki boyuta aktarmaya gerek kalmadan, sadece seçili objelerden 2d çizim oluşturulabiliyor
  Bloklama
  Resim opsiyonel olarak çizimin arkasına veya önüne alınabiliyorProjeye yerleştirilen resim, projenin arka planı olabiliyor Bu sayede, örneğin hava fotoğrafları planın altlığı olarak kullanılabiliyor
  Projede kullanılan bitmapler proje içine otomatik kaydedilebiliyor Böylece, farklı bitmaplar kullanılmış projeleri başka bir bilgisayarda açmak için, kullanılan tüm resim dosyalarını da taşımak gerekmiyor
  Bitmap açısı, bitmap çizime yerleştirilirken verilebiliyor
  Merdiven, kolon ve kütüphane yerleşimiyle aynı kolaylıkta çalışılıyor
  Bitmap çizim alanına çağrılmadan, simetrisi alınabiliyor Çizdikten sonra da taşıma, döndürme ve simetri işlemleri diğer tüm ideCAD Mimari objelerinde olduğu gibi yapılabiliyor
  Bitmap yerleşiminde resmin hem boyu hem de eni referans oran olarak tanımlanıyor
  Bitmap seçim penceresine getirilen önizleme olanağı ile resimler, çizim alanına yerleştirmeden görerek seçiliyor
  Çoklu objelerde uzatma işlemi artık daha kolay; uzat komutu, birden fazla objeyi üzerinden çizgi geçirerek, tek bir seferde uzatacak şekilde çalışıyor
  Materyal listesini bir adımda seçip, tüm materyalleri yükleyebilme
  kattaki veya 1Mimari/statik modda, üst ve alt kattaki mimari/ statik objelerin izini görebilme: Bu olanakla zemin katta, 1 bodrum kattaki duvarlarınızı veya kirişlerinizi görerek çalışabilecek, bu izlerin düğüm noktalarını, çalıştığınız katta yakalama noktası olarak kullanabileceksiniz
  Objelerin katlardaki izini opsiyonel olarak çıktıya gönderme olanağı
  Program açılışlarında kullanıma yönelik günlük ipuçları
  Böylece daha hızlı ve hatasız çalışılıyorKomutlarda seçim yaparken seçilmemesi gereken objeler program tarafından kapatılıyor Örneğin poligon kolona dönüştür komutundayken, sadece iki boyutlu objeler seçilebiliyor, diğer tüm çizimler silik durumda görünüyor Böylece hatalı obje seçimlerine program otomatik kontrol sağlıyor
  F1 kısayolu ile programda hangi komutta çalışılıyorsa, o komuta ait hızlı yardım açılıyor
  Seçim gerektiren modlarda (taşıma, döndürme gibi), durum çubuğunda seçili obje sayısı gösteriliyor
  Kat planlarındaki 2d objeler, iki boyutlu çizim pencerelerine kopyalanabiliyor
  Farklı tipte objeler seçiliyken, fare hangi objenin üzerindeyse o objenin ayarları ekrana geliyor

  Sürüm : 5508 Demo Boyut : 153 Mb Kullanım İzni : Özellik Kısıtlamalı (Demo) Dil : Türkçe İşletim Sistemi : Windows (Tümü) Üretici Firma : ideCAD

  http://www.ideyapi.com.tr/download/d...tik_5_Demo.exe
   
Yükleniyor...
Benzer Konular - ideCAD Statik Demo Forum Tarih
ideCAD Statik 5.508 Download I-J 11 Şubat 2009
Statik Elektriklenme Nedir Kısaca Bilgi Genel Bilgi (Elektrik) 21 Ekim 2013
İtme ve çekme ne demektir Statik elektrik nasıl meydana geliyor? Genel Bilgi (Elektrik) 17 Şubat 2013
Statik boşalma (deşarj), iletken ve yalıtkan nedir? Genel Bilgi (Elektrik) 17 Şubat 2013
Elektrostatik Ne Demektir Konu Dışı Başlıklar 28 Aralık 2011

Bu Sayfayı Paylaş