Hz. Muhammed (s.a.v) in medine dönemi

'Peygamber Efendimiz (S.A.V)' forumunda Mavi_Sema tarafından 23 Mart 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Hz. Muhammed (s.a.v) in medine dönemi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Hz Muhammedin medine dönemi,Hz Muhammed ve medine dönemi,
  Peygamber efendimizin Medine dönemi,


  [​IMG]

  Hicri-1/ Miladi 622: H. Peygamber 53 yaşında iken Ebubekir ile birlikte Mekke'de "Sevr" dağında Medine'ye Hicreti: (23 Eylül 622 = 8 Rabiulevvel 1). Tarihteki en büyük İslam inkılâbının adım adım gerçekleşmesi: Medine İslam Devleti'nin kurulması.  * Yılbaşı sayılan Hicri takvimin başlaması.
  * Cuma namazının farz kılınması.
  * Kuba Mescidinin inşâsı.
  * Ranûna Vadisi’nde Cuma namazının kılınması.
  * Medine’ye geliş ve coşkulu karşılama.
  * Mescid-i Nebevî’nin yapımına başlama.  H.1/ M.623:

  * Mescid’i Nebevi’nin inşaatının tamamlanması.

  * Ensarla Muhacir arasında kardeşlik kurulması.
  * Medine Vesikası’nın düzenlenmesi. Bu anlaşma, Peygamber Efendimizin başkanlığında, Müslümanlar, müşrikler ve Yahudiler arasında oldu.
  * Medine hareminin, sınırının belirlenmesi.
  * Savaşa izin verilmesi ve bazı seriyyelerin seferlere çıkması.
  * Müslümanlara ait bir çarşının kurulması.
  * Mescid-i Nebevî’de Suffe bölümünün düzenlenmesi.
  * İlk nüfus sayımı.
  * Hz. Peygamber’in Hz. Aişe ile evlenmesi.
  * İlk ezanın okunmaya başlanması.

  H.2/ M.624:

  * Orucun farz kılınması.
  * Teravih namazının kılınmaya başlanması.
  * Zekâtın farz kılınması.
  * Kıblenin Mescid-i Aksa’dan Mescid-i Haram’a çevrilmesi.
  * Bedir Savaşı. Azgın ve şirret müşriklerin büyük bir yenilgiye uğraması, Müslümanların moral bulması.
  * Hz. Muhammed’in kızı Rukiyye’nin vefatı.
  * İlk Ramazan Bayramı.
  * Beni Kaynukalıların Medine’den çıkarılmaları: Müslüman bir hanımın iffetine saldırmanın cezası.
  * Hz.Ali ile Hz. Fatıma’nın evliliği.
  * İlk kurban bayramının idraki.

  H.3/ M.624:

  * Hz. Osman’ın, Peygamberimizin kızı Ümmü Gülsüm ile evliliği.
  * İslam düşmanı Ka’b b. Eşref’in öldürülmesi.

  H.3/ M.625:

  * Hz. Peygamber’in Hafza, (ra) Zeynep bint. Huzeyme ile evliliği.
  * Hz. Hasan’ın doğumu.
  * Uhud Savaşı. 3000 Müşrik, 700 müslüman ile karşı karşıya.
  * Savaş üç aşamada geçti: 1- Galibiyet: İslam Ordusu, büyük bir hücumla, kafirleri darmadağın etti. Onlar çil yavrusu gibi, eşyalarını bırakıp kaçtılar.
  * 2-Yenilgi: Kaçan müşrikleri izlemek, kesin darbeyi vurmak yerine ganimet malını toplamaya başlamaları ve Ayneyn Geçidi’ndeki okçuların, Allah Resulü’nün kesin talimatına rağmen mevzilerini terk etmeleri üzerine, müşriklerin durumdan yararlanarak saldırması ve ciddi bir yenilgi.
  * 70 müslüman şehid oldu. Allah Resulü’nün sözünü dinlememenin, ganimetlere yönelmenin cezası.
  * 3- Toplanma ve Beraberlik: Dağılmış Müslümanlar, Peygamber Efendimizin ve bir avuç ashabın kararlılığı toparlanmaları ve düşman hücumunu durdurmaları.

  H.4/ M.625:

  * Reci’ olayı.
  * Bi’r-i Maune faciası. Muallim sahabelere hain tuzaklar.
  * Nadiroğullarının Medine’den çıkarılması. Peygamber Efendimize suikast düzenlemenin cezası.
  * İçkinin haram kılınması.
  * Hz. Muhammed’in eşi Zeynep (ra)’in vefatı.

  H.4/ M.626:

  * Beni Abs Heyetinin gelip müslüman olması.
  * Hz. Hüseyin’in doğumu.
  * Resulullah’ın Ümmü Seleme ile evliliği.
  * Hz. Ali’nin annesi Fatıma’nın vefatı.

  H.5/ M.627:

  * Beni Mustalık (Müreysi) Gazvesi.
  * Resulullah’ın Cüveyriye (ra), Zeynep b. Cahş (ra) ile evliliği.
  * Hendek (Ahzap) Savaşı. İslam’ı yıkmak için birlik oluşturan kâfirlerin fiyasko ile sonuçlanan saldırısı.
  * Üç haftalık kuşatma sonucu birleşmiş kuvvetlerin, gece çıkan bir fırtına ile kaçmak zorunda kalmaları. Bundan sonra müşrikler, Müslümanlara saldırıda bulunamadılar.
  * Beni Kurayza Gazvesi ve onların Medine’den çıkarılışı. Müşriklerle gizli işbirlikçilik yapmanın, anlaşma gereği Müslümanlara yardım edeceklerine ihanet etmenin cezası.

  H.6/ M.627:

  * Seriyyeler.

  H.6/ M.628:

  * Medine’de kuraklık ve Hz. Muhammed’in yağmur duasına çıkışı.
  * Umre seferi. Sadece Kâbe ziyaret edilecekti.
  * Hz. Muhammed’in annesinin kabrini Ebva’da ziyaret etmesi.
  * Mekkeliler, Müslümanların barışçıl ve dini amaçlı Kâbe ziyaretine izin vermediler. Elçi olarak giden Hz. Osman’ın da ricasını kabul etmediler. Hatta O’nun öldürüldüğü şeklinde bir haber gelince,
  * Allah Resulü, ashabı toplayarak, onlardan mücadele için kesin söz aldı (Rıdvan Biatı).
  * Hudeybiye Anlaşması. Peygamberimiz, önce Hz. Osman’ın, sonra da Mekke’den bir heyetin gelmesiyle,
  * Mekkeli müşriklerle ”Hudeybiye” barış anlaşmasını imzaladı. Müslümanların ilk anda zoruna giden bazı maddeler içermesine rağmen İslam için büyük açılımlar sağladı.
  * Fetih Suresinin inmesi.

  H.7/ M.628:

  * Hz. Muhammed’in davet halkasını genişletmesi. Bizans ve Sasani imparatorluğu başta olmak üzere civar ilke, eyalet ve kabile başkanlarına İslam’a davet mektuplarının gönderilmesi.
  * Habeş Necaşi’sinin müslüman olması.
  * Mısır Mukavkıs’ının Mariye ile birlikte bazı hediyeler göndermesi.
  * Resulullah’ın kızı Zeynep’in, müslüman olan eski kocası Ebu’l As ile evlenmesi.
  * Hayber’in Fethi. Bu fetihle Arabistan’daki Yahudiler tamamen İslam’ın emri altına girdiler.
  * Bir Yahudi kadınının Peygamberimizi zehirleme teşebbüsü.
  * Resulullah’ın Safiye ile evliliği.
  * Hz. Muhammed’in sütannesi Süveybe’nin vefatı.
  * Yemen valisi Bazan’ın müslüman olması.
  * Vadi’l Kura Gazvesi.
  * Teyma Yahudileriyle anlaşma yapılması.

  H.7/ M.629:

  * Hz. Muhammed’in bir önceki yıl yapamadığı ve anlaşma sonucu ertelenen Umrenin (Umretü’l Kaza) yapılması.
  * Resulullah’ın Ümmü Habibe b. Ebi Sufyan (ra) ve Meymune b. Haris (ra) ile evliliği.

  H.8/ M.629:

  * Halid b. Velid, Amr b. As ve Osman b. Talha’nın müslüman oluşu.
  * Hz. Peygamber’in kızı Zeynep’in vefatı.
  * Mute Savaşı.
  * Beni Suleym ve Beni Gifar Kabilesinin müslüman oluşu.
  * Kureyş’lilerin Hudeybiye Anlaşmalarını bozmaları ve bu durumun aleyhlerine olacağını sezmeleri üzerine Ebu Sufyan’ın Medine’ye gelmesi.

  H.8/ M.630:

  * Mekke’nin müşriklerden kurtarılarak fethedilmesi.
  * Kâbe’nin putlardan arındırılarak yine tevhidin merkezi oluşu.
  * Uzza, Menat, Suva’, Zülkeffeyn putlarının yıkılması için birlik gönderilmesi.
  * Huneyn Gazvesi.
  * Taif Gazvesi. Bu iki gazveyle, küfürde inad eden Sakif ve Havazin kabilesi adım adım İslam’la şereflendi.
  * Hz. Muhammed’in yıllar sonra ilk kez sütkardeşi Şeyma’yı görmesi.
  * Hz. Muhammed’in umre yapması.
  * Kabilelere İslam’a davet ve bağlılık için birliklerin gönderilmesi.
  * Pek çok kabilenin, Mekke ve çevresindeki insanların bölük bölük müslüman olması.

  H.9/ M.630:

  * Bazı şehir ve bölgelere zekât memurlarının gönderilmeye başlanması.
  * Kabilelerin akın akın İslam’a girmeleri.
  * Alkame b. Mücezziz komutasında, ilk deniz seferinin başlaması.
  * Hz. Ali’nin, Tay kabilesinin putu Füls’ü imha etmesi.
  * Necaşi’nin vefatı ve Peygamberimizin gıyabi cenaze namazı kıldırması.
  * Hz. Muhammed’in eşleriyle Îla ve tahyîr olayını yaşaması.
  * Tebük Gazvesi. Bizans ordusu, Müslümanların karşısına çıkma cesaretini gösteremedi.
  * Hz. Muhammed’in kızı Ümmü Gülsüm’ün vefatı.
  * Ka’b b. Züheyr’in müslüman olması ve Allah Resulü’nün hırkasını ona vermesi.
  * Münafıkların, İslam’a karşı bir üs olarak düşündükleri Mescid-i Dırar’ı yıktırması.
  * Hz. Peygamber’in Ebu Sufyan ile Muğire b. Şu’be’yi Lât putunu kırmaya göndermesi.

  H.9/ M.631:

  * Baş münafık Abdullah b. Übey b. Selül’ün ölümü.
  * Haccın farz kılınması.
  * Hz. Ebubekir’in Hac Emiri tayin edilmesi.
  * Hz. Ali’nin Tevbe Suresini öğretmek için Mekke’ye gönderilmesi.
  * Değişik heyetlerin gelerek müslüman olması.
  * Necran bölgesinden bir grup hristiyanın Medine’ye gelişi ve peygamber Efendimizle uzun uzun konuşup tartışmaları.

  H.10/ M.631:

  * Kabilelerin ayrı ayrı gelip biatlerini sunmaları.
  * Hz. Peygamberin Cebrail’e Kur’an-ı Kerim’i iki defa arz etmesi.
  * Yalancı Müseyleme’nin peygamberlik iddiasında bulunması.

  H.10/ M.632:

  * Hz. Peygamber’in oğlu İbrahim’in vefatı.
  * Veda Haccı, Peygamber Efendimizin ilk ve tek haccını yapması.
  * Veda Hutbesi, Evrensel İnsan ve İslam haklarının, 100 binden fazla Müslüman huzurunda bütün insanlığa deklare edilmesi.
  * Yemen Valisi Bazan’ın vefatı.
  * Nasr Suresinin inmesi.

  H.11/ M.632:

  * Usame b. Zeyd’in Suriye’ye gidecek orduya, 18 yaşında iken komutan tayin edilmesi.
  * Hz. Peygamber’in şiddetli baş ağrısı çekmesi, rahatsızlanması.
  * Peygamberlik iddiasında bulunan Esved el-Ansi’nin öldürülmesi.
  * Hz. Muhammed (sav)’in vefatı, “Refîki Ala’ya” kavuşması ve defni.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Muhammed medine dönemi Forum Tarih
Hz. Muhammed’in Medine dönemindeki eğitim ve öğretim etkinlikleri kısaca Peygamber Efendimiz (S.A.V) 4 Mart 2014
Hz. Muhammed'in Çağrısı Medine Dönemi Hakkında Bilgi Peygamber Efendimiz (S.A.V) 6 Temmuz 2011
hz. MUHAMMED MUSTAFA (sav) medine dönemi-2 Peygamber Efendimiz (S.A.V) 8 Mayıs 2011
Hz. Muhammed'in Medine'ye Göç Kararını Vermesinin Sebepleri Nelerdir Peygamber Efendimiz (S.A.V) 12 Aralık 2013
Hz. MUHAMMED MUSTAFA (s.a.v) doğumundan medineye hicreti... Peygamber Efendimiz (S.A.V) 22 Nisan 2011

Bu Sayfayı Paylaş