Hz. Muhammed (s.a.v) in Baba Tarafından Soyu

'Peygamber Efendimiz (S.A.V)' forumunda Mavi_Sema tarafından 24 Mart 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Hz. Muhammed (s.a.v) in Baba Tarafından Soyu konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Peygamber Efendimizin soyağacı
  Peygamberimizin baba soyu

  Peygamberimiz'in nesep silsilesi tarihte pek az kimselere müyesser olacak kadar tam bir sıhhat ve isabetli mazbuttur.Peygamberimiz'in nesep silsilesini Buhari Şerif şöyle sıralar:
  Muhammed[S.A.V.]

  1.Abdullah
  2.Abdülmuttalib
  3.Haşim
  4.Abdimenaf
  5.Kusay
  3.Kilab
  7.Mürre
  8.Ka'b
  9.Lüey
  10.Galib
  11.Fihr
  12Malik
  13.Nadr
  14Kinane
  15.Kuzeyme
  16.Müdrike
  17.İlyas
  18.Mudar
  19.Nizar
  20.Ma'd
  21AdnanResul_i Ekrem Efendimiz'in bu nesep silsilesi cümhur ulemaca ittifakla kabul edildiği gibi,Adnan ile Adem arasındaki secere silsilesi de ehl_i kitap müverrihleri arasında meşhur ve tarih kitaplarında mezkurdur.Yukarıda zikrolunan isimler Peygamberimiz'in adından başlayıp babadan sonra devam eden cedd_i kiramıdır.

  ADNAN'ın iki oğlu olmuştur. Onlar: MAAD ve Âk'tır. Bu şahsın dört oğlu vardır:

  NİZAR, Kudâa, Kunus ve İyâd. Bu kimsenin de üç oğlu olmuştur. İsimleri:

  MUDAR, Rabia ve Enmâr'dır. Mudar'ın iki oğlu vardır. Bunlar:

  İLYAS ve Aylân'dır Bu zâtın üç oğlu dünyaya gelmiştir. İsimleri:

  MÜDRİKE, Tabîha ve Kamaa'dır. Bu şahsın iki oğiu olmuştur. Ad-ları: ' * '.

  HUZEYME ve Hüzeyl'dir. Bu zâtın da dört oğlu olmuştur: Onlar:

  KİNANE, Esed, Esede ve Hûn'dur. Kinâne ismindeki dedesinin dört oğlu vardır:

  NADR, Mâlik, Abdi Menâf ve Milkân. Nadr'ın iki oğlu olmuştur. İsimleri:

  MÂLİK ve Yahlud'tur. Bu zâtın tek oğlu vardır. O da

  FİHR'dir. Bu zâtın dört oğlu dünyaya gelmiştir. İsimleri:

  GÂLİB, Muhârib, Hâris ve Esed'tir. Galib'in iki oğlu olmuştur. On-lar:

  LÜEYY ve Teym'dir. Bu zâtın dört oğlu bulunmaktadır. Adları:

  KA'B, Âmir, Sâme ve Avf'tır. Bu şahsın üç oğlu dünyaya gelmiştir. Onlar:

  MÜRRE, Adiy, Husayn'dır. Mürre'nin üç oğlu bulunmaktadır. İsimleri:

  KİLÂB, Teym ve Yakaza'dır. Bu zâtın iki oğlu vardır:

  KUSAY, Zühre: Bu zâtın dört oğlu iki kızı vardır. İsimleri:

  ABDİ MENÂF, Abdüddâr, Abdül-uzzâ, Abdi Kusay. Kızları: Tahmür, Berre'dir. Abdi Menâf'ın'dört oğlu dünyaya gelmiştir. Adları:

  HÂŞİM, Abdüşşems, Muttalib ve Nevfel'dir. Hâşim'in dört oğlu ve beş tane kızı vardır. İsimleri:

  ABDÜLMUTTALİB (ŞEYBE), Esed, Ebû Sayfî. Kızları: Şifâ, Hâlide, Zaife, Rukayye ve Hayye'dir.Peygamberimizin dedesi Abdül-Muttalib'in on oğlu ve altı kızı bulunmaktadır. Bu çocukların hepsi bir anneden olmadığı için onları annelerine göre sıralandırmak istiyoruz:

  ABDULLAH, Ebû Tâlib, Zübeyr; Ümmü Hakim Beyzâ, Atika, Ervâ, Berre. Bunların anneleri Fâtıma'dır. Abbâs, Dırâr. Bu iki oğlunun annesi Nüteyle'dir. Hamza, Mukavvim, HacI adlı oğulları ile Safiyye adındaki kızlarının annesi ise Hâle'dir. Hâris adındaki oğlunun annesi Semrâ'dır.Ebû Leheb (Abdül-uzza). Bunun annesi Lübni'dir.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Muhammed Baba Tarafından Forum Tarih
Hz. Muhammed (s.a.v) in Babası Ne Zaman Öldü Peygamber Efendimiz (S.A.V) 25 Mart 2011
Hz. Muhammed (s.a.v) in Babasının Ölümü Peygamber Efendimiz (S.A.V) 25 Mart 2011
Hz. Muhammed (s.a.v)'in Babaannesi Peygamber Efendimiz (S.A.V) 23 Mart 2011
Hz. Muhammed (s.a.v)'in Babasının Hayatı Peygamber Efendimiz (S.A.V) 23 Mart 2011
Hz. Muhammed (s.a.v)'in Babası Peygamber Efendimiz (S.A.V) 23 Mart 2011

Bu Sayfayı Paylaş