Hz.Muhammed ile ilgili kuranı kerimden bir ayet ve meali var mı?

'Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü' forumunda Kayıtsız Üye tarafından 5 Ocak 2012 tarihinde açılan konu

 1. Hz.Muhammed ile ilgili kuranı kerimden bir ayet ve meali var mı? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  hz.muhammed ile ilgili kuranı kerimden bir ayet ve meali
   

 2. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Kuranı Kerimde Hz Muhammed İle İlgili Ayetler

  De ki: “Ben, yalnızca bir uyarıcıyım Bir olan, kahreden Allah’tan başka bir ilah yoktur” “Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir, üstün ve güçlü olan, bağışlayandır” De ki: “Bu (Kur’an), büyük bir haberdir” Sizler ise, ondan yüz çeviriyorsunuz “Mele-i Ala (yüce topluluk) tartışıp dururken, benim hiçbir bilgim yoktur” “Bana ancak, yalnızca apaçık bir uyarıcı olduğum vahyolunmaktadır” (38/65-70)

  Allah’ın dışında birtakım veliler edinenler ise; Allah onların üzerinde gözetleyicidir Sen onların üzerinde bir vekil değilsin (42/6)

  De ki: “Ben elçilerden bir türedi değilim bana ve size ne yapılacağını da bilemiyorum Ben yalnızca bana vahyedilmekte olana uyuyorum ve ben apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim” (46/9)

  Şüphesiz biz seni bir şahid bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik (48/8)

  Ki Allah’a ve Resûlü’ne iman etmeniz O’nu savunup-desteklemeniz O’nu en içten bir saygıyla-yüceltmeniz ve sabah akşam O’nu (Allah’ı) tesbih etmeniz için (48/9)

  Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir; ancak o Allah’ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur Allah herşeyi bilendir (33/40)

  Ey Peygamber gerçekten biz seni bir şahid bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik Ve kendi izniyle Allah’a çağıran ve nur saçan bir çerağ olarak (gönderdik) Mü’minlere müjde ver; gerçekten onlar için Allah’tan büyük bir fazl vardır (33/45-47)

  Biz seni ancak bütün insanlara bir müde verici ve uyarıcı olarak gönderdik Ancak insanların çoğu bilmiyorlar (34/28)

  Şüphesiz biz seni hak ile bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik hiçbir ümmet yoktur ki içinde bir uyarıcı gelip-geçmiş olmasın (35/24)

  Andolsun hikmetli Kur’an’a, Gerçekten sen gönderilen (elçi)lerdensin Dosdoğru bir yol üzerinde(sin) (Kur’an) Güçlü ve üstün olan esirgeyen (Allah’)ın indirmesidir Babaları uyarılmamış böylece kendileri de gafil kalmış bir kavmi uyarman için (gönderildin) (36/2-6)

  Biz ona (Peygambere) şiir öğretmedik; (bu) ona yakışmaz da O (kendisine indirilen Kitap) yalnızca bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dır (36/69)

  Şüphesiz biz seni bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak hak (Kur’an) ile gönderdik Sen cehennemin halkından sorumlu tutulmayacaksın (2/119)

  İşte bunlar Allah’ın ayetleridir; onları sana bir hak olarak okuyoruz Sen de gönderilen elçilerdensin (2/252)

  Şüphesiz Allah’ın sana gösterdiği gibi insanlar arasında hükmetmen için biz sana Kitabı hak olarak indirdik (Sakın) Hainlerin savunucusu olma (4/105)

  Ey peygamber Rabbinden sana indirileni tebliğ et Eğer (bu görevini) yapmayacak olursan O’nun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun Allah seni insanlardan koruyacaktır Şüphesiz Allah kafir olan bir topluluğu hidayete erdirmez (5/67)

  De ki “Ey insanlar ben Allah’ın sizin hepinize gönderdiği bir elçisi (peygamberi)yim Ki göklerin ve yerin mülkü yalnız O’nundur O’ndan başka ilah yoktur O diriltir ve öldürür Öyleyse Allah’a ve ümmi peygamber olan elçisine iman edin O da Allah’a ve O’nun sözlerine inanmaktadır Ona iman edin ki hidayete ermiş olursunuz (7/158)

  Biz elçileri müjde vericiler ve uyarıp-korkutucular olmaktan başka (bir nedenle) göndermiyoruz Şu halde kim iman ederse ve (davranışlarını) düzeltirse artık onlar için korku yoktur onlar mahzun da olmayacaklardır (6/48)

  De ki: “O gökleri ve yeri yaratırken ve O (hep) besleyen (hiç) beslenmezken ben Allah’tan başkasını mı veli edineceğim?” De ki: “Bana gerçekten Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve: Sakın müşriklerden olma” (denildi) (6/14)

  Öyle ki Allah’tan başkasına ibadet etmeyin Gerçekten ben sizi O’nun tarafından uyaran ve müjdeleyenim; (11/2)

  İnkâr edenler derler ki: “Ona Rabbinden bir ayet (mucize) indirilseydi ya” Sen yalnızca bir uyarıcısın ve her topluluk için bir hidayet önderisin (13/7)
   

 3. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Hz. Muhammed’in Özelliklerini açıklayan bazı ayetler:

  Kur’an-ı Kerim’de bir peygamber olarak Hz.Muhammed (asv) ile ilgili sayılan başlıca özellikler; Allah’ın elçisi, son peygamber, evrensel peygamber, âlemlere rahmet, yüce ahlâk sahibi ve güzel örnek oluşu özellikleridir.

  Allah Elçisi

  Hz. Muhammed (s.a.v), Yüce Allah’ın peygamber olarak seçtiği ve doğru yol üzere olan elçilerden biridir:
  “Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini, doğruluk rehberi Kur'an ve hak din ile gönderen Allah’tır. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed, Allah’ın elçisidir. Onun beraberinde bulunanlar, inkârcılara karşı sert, birbirlerine ise merhametlidirler.” (48/29);

  “Yâ, Sîn. Kur'an-ı Hakim’e and olsun ki, sen doğru yol üzere gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu, babaları uyarılmadığından gâfil kalmış bir milleti uyarman için güçlü ve merhametli olan Allah’ın indirdiği Kur'an’dır.” (36/1-4)
  Son Peygamber

  Hz. Muhammed’in (s.a.v) Kur’an-ı Kerim’de belirtilen ikinci önemli özelliği, son peygamber oluşudur:
  “Muhammed, içinizden herhangi bir adamın babası değildir. O, Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi bilendir.” (33/40)
  Bu hususu, Hz.Peygamber (s.a.v) kendisi de belirtmiştir:
  “Benden sonra artık gelecek olan peygamber yoktur.” (Müslim, fedâilü’s-sahâbe, 30)
  Evrensel Peygamber

  Önceki peygamberler, kendi kavimlerine veya belirli bölgelere gönderilmiştir. Hz. Muhammed’in (s.a.v) peygamberliği ise, bütün insanlık içindir:
  “Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir; fakat insanların çoğu bilmez.” (34/28)
  Bütün insanlar için peygamber olduğunu ve buna inanmak gerektiğini duyurmak, onun Yüce Allah tarafından verilmiş görevidir:
  “De ki: Ey insanlar! Doğrusu ben, göklerin ve yerin hükümranı, O’ndan başka tanrı bulunmayan, dirilten ve öldüren Allah’ın, hepiniz için gönderdiği peygamberiyim. Allah’a ve okuyup yazması olmayan, haber getiren peygamberine -ki o da Allah’a ve sözlerine inanmıştır- inanın; ona uyun ki doğru yolu bulasınız.” (7/158);

  ”Öyleyse Allah’a, Peygamberine ve indirdiğimiz nûra, Kur'an’a inanın; Allah işlediklerinizden haberdardır.” (64/8);

  “Allah’a ve Peygamberine kim inanmamışsa bilsin ki, şüphesiz Biz, inkârcılar için çılgın alevli cehennemi hazırlamışızdır.” (48/13)
  Alemlere Rahmet

  Son ve evrensel peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.v), âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir:
  “Doğrusu bu Kur'an’da, kulluk eden kimselere bildiri vardır. Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (21/106-7)
  Bu niteliklerinin bir gereği olarak, insanlara Yüce Allah’ın buyruklarını ve yasaklarını iletti, hak dini öğretti, ebedî kurtuluş yolunu gösterdi.

  Yüce Ahlâk Sahibi ve Güzel Örnek

  Hz.Muhammed’in (s.a.v) başlıca özelliklerinden bir başkası, onun üstün ahlâk sahibi oluşudur:
  “Şüphesiz sen, büyük bir ahlâka sahipsindir.” (68/4)
  Böyle yüce ahlâk sahibi bir peygamber, bütün insanlığın bağlanacağı güzel bir örnektir:
  “Ey inananlar! And olsun ki, sizin için, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlara ve Allah’ı çok anan kimselere Rasûlullah (Allah’ın Elçisi) en güzel örnektir.”(33/21)
  Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed'in (asm) Peygamberliğinden bahsedilen Ayetler.
  "Şüphesiz biz seni bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak hak (Kur'an) ile gönderdik. Sen cehennemin halkından sorumlu tutulmayacaksın." (2/119)
  "İşte bunlar Allah'ın ayetleridir; onları sana bir hak olarak okuyoruz. Sen de gönderilen elçilerdensin." (2/252)
  "Şüphesiz Allah'ın sana gösterdiği gibi insanlar arasında hükmetmen için biz sana Kitabı hak olarak indirdik. (Sakın) Hainlerin savunucusu olma." (4/105)

  "Ey peygamber Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer (bu görevini) yapmayacak olursan O'nun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz Allah kafir olan bir topluluğu hidayete erdirmez." (5/67)
  "De ki "Ey insanlar ben Allah'ın sizin hepinize gönderdiği bir elçisi (peygamberi)yim. Ki göklerin ve yerin mülkü yalnız O'nundur. O'ndan başka ilah yoktur O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan elçisine iman edin. O da Allah'a ve O'nun sözlerine inanmaktadır. Ona iman edin ki hidayete ermiş olursunuz." (7/158)
  "Biz elçileri müjde vericiler ve uyarıp-korkutucular olmaktan başka (bir nedenle) göndermiyoruz. Şu halde kim iman ederse ve (davranışlarını) düzeltirse artık onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır." (6/48)
  "De ki: "O gökleri ve yeri yaratırken ve O (hep) besleyen (hiç) beslenmezken ben Allah'tan başkasını mı veli edineceğim?" De ki: "Bana gerçekten Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve: Sakın müşriklerden olma." (denildi.)" (6/14)
  "Öyle ki Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Gerçekten ben sizi O'nun tarafından uyaran ve müjdeleyenim." (11/2)
  "İnkâr edenler derler ki: "Ona Rabbinden bir ayet (mucize) indirilseydi ya." Sen yalnızca bir uyarıcısın ve her topluluk için bir hidayet önderisin." (13/7)
  "Her ümmet içinde kendi nefislerinden onların üzerine bir şahid getirdiğimiz gün seni de onlar üzerinde bir şahid olarak getireceğiz. Biz Kitabı sana her şeyin açıklayıcısı Müslümanlara bir hidayet bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik." (16/89)
  "Sizi en iyi Rabbiniz bilir; dilerse size merhamet eder dilerse sizi azablandırır. Biz seni onların üzerine bir vekil olarak göndermedik." (17/54)
  "De ki: "Şüphesiz ben ancak sizin benzeriniz olan bir beşerim; yalnızca bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa artık salih bir amelde bulunsun ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak tutmasın." (18/110)
  "Biz seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik." (21/107)

  "De ki: "Ey insanlar gerçekten ben sizin için yalnızca bir uyarıcıyım." (22/49)

  "Biz seni yalnızca bir müjde verici ve uyarıp-korkutucu olarak gönderdik." (25/56)
  "(De ki) "Ben ancak bu şehrin Rabbine ibadet etmekle emrolundum ki O burasını kutlu ve saygıdeğer kıldı. Her şey O'nundur. Ve Müslümanlardan olmakla emrolundum. Ve Kur'an'ı okumakla da (emrolundum). Artık kim hidayete gelirse kendi nefsi için hidayete gelmiştir; kim sapacak olursa de ki: "Ben yalnızca uyarıcılardanım." (27/91-92)
  "Ey Peygamber gerçekten biz seni bir şahid bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ve kendi izniyle Allah'a çağıran ve nur saçan bir çerağ olarak (gönderdik). Mü'minlere müjde ver; gerçekten onlar için Allah'tan büyük bir fazl vardır." (33/45-47)
  "Biz seni ancak bütün insanlara bir müde verici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ancak insanların çoğu bilmiyorlar." (34/28)
  "Şüphesiz biz seni hak ile bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. hiçbir ümmet yoktur ki içinde bir uyarıcı gelip-geçmiş olmasın." (35/24)
  "Andolsun hikmetli Kur'an'a, Gerçekten sen gönderilen (elçi)lerdensin. Dosdoğru bir yol üzerinde(sin). (Kur'an) Güçlü ve üstün olan esirgeyen (Allah')ın indirmesidir. Babaları uyarılmamış böylece kendileri de gafil kalmış bir kavmi uyarman için (gönderildin)." (36/2-6)
  "Biz ona (Peygambere) şiir öğretmedik; (bu) ona yakışmaz da. O (kendisine indirilen Kitap) yalnızca bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır." (36/69)
  "De ki: "Ben, yalnızca bir uyarıcıyım. Bir olan, kahreden Allah'tan başka bir ilah yoktur." "Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir, üstün ve güçlü olan, bağışlayandır." De ki: "Bu (Kur'an), büyük bir haberdir." Sizler ise, ondan yüz çeviriyorsunuz. "Mele-i Ala (yüce topluluk) tartışıp dururken, benim hiçbir bilgim yoktur." "Bana ancak, yalnızca apaçık bir uyarıcı olduğum vahyolunmaktadır." (38/65-70)

  "Allah'ın dışında birtakım veliler edinenler ise; Allah onların üzerinde gözetleyicidir. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin." (42/6)
  "De ki: "Ben elçilerden bir türedi değilim bana ve size ne yapılacağını da bilemiyorum. Ben yalnızca bana vahyedilmekte olana uyuyorum ve ben apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim." (46/9)
  "Şüphesiz biz seni bir şahid bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik." (48/8)
  "Ki Allah'a ve Resûlü'ne iman etmeniz O'nu savunup-desteklemeniz O'nu en içten bir saygıyla-yüceltmeniz ve sabah akşam O'nu (Allah'ı) tesbih etmeniz için." (48/9)
  İnsanlığın büyük ahlâk örneğine, binlerce salât, selâm ve rahmet olsun.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Muhammed ilgili kuranı Forum Tarih
Kuranı Kerimde Geçen Hz. Muhammed İle İlgili Ayetler Kuran'ı Kerim Türkçe Mealli 1 Kasım 2011
Hz. Muhammed'in (S.A.V) Merhameti İle İlgili Hikaye Peygamber Efendimiz (S.A.V) 25 Aralık 2013
Hz. Muhammed'in Örnek Davranışlarıyla ilgili Ayet Peygamber Efendimiz (S.A.V) 25 Mayıs 2013
Hz Muhammed (S.A.V) İle İlgili Kısa Şiirler Peygamber Efendimiz (S.A.V) 28 Şubat 2013
HZ. Muhammed'in komşu haklarıyla ilgili bir hadisini yazar mısınız? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 14 Şubat 2013

Bu Sayfayı Paylaş