Hz. Muhammed döneminde hangi savaşlar yapılmıştır?

'Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü' forumunda Kayıtsız Üye tarafından 16 Ocak 2012 tarihinde açılan konu

 1. Hz. Muhammed döneminde hangi savaşlar yapılmıştır? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  lütfen bu konu hankkında kısa veya uzun fark etmez bilgi verir misiniz?acillll....
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 16 Ocak 2012

 2. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  BEDİR SAVAŞI
  624
  Taraflar: Mekkeli müşrikler X Medineli Müslümanlar
  Sebep: Mekkelilerin, Müslümanların hicret sonucu Mekke de bıraktıklar mallarını yağmalaması ve Medinelilere ekonomik baskı yapması üzerine, Hz.Muhammed'in Suriye'den Mekke'ye dönen bir Kureyş kervanını ele geçirmek istemesi.

  Sonuç: 1- Müslümanların ilk büyük savaşı ve başarısıdır.
  2-İslamiyet hızla yayılmaya başlamıştır.
  3-Ganimetlerin 1/5 i devlet hazinesine ayrılmıştır.
  4-Esir alınanlar her biri on Müslüman’a okuma yazma öğretme karşılığı serbest
  bırakıldı.(Bu durum İslam’ın eğitime verdiği önemi gösterir.)
  5- İslam’ın en büyük düşmanlarından Ebu Cehil öldürülmüştür.


  UHUD SAVAŞI

  625
  Taraflar: Mekkeli müşrikler X Medineli Müslümanlar
  Nedeni : Mekkelilerin, Bedir savaşında uğradıkları yenilgisinin öcünü almak ve kervan yolları güvenliğini sağlamak istemesi.
  Gelişme : Medine yakınlarındaki Uhud dağı eteğinde yapılan savaşta, okçuların yerlerini terk etmeleri üzerine Müslümanlar yenilgiye uğradılar. Hz.Muhammed yaralanmış, amcası Hz.Hamza şehit olmuştur.
  Sonuç :
  1- Müslümanların ilk yenilgisidir.
  2- Komutanın emirlerine uymanın gerekliliği ortaya çıkmıştır.
  3- Peygamberimiz yaralanmış, Hz. Hazma şehit olmuştur.
  4- Bazı Yahudi grupları Medine’den Hayber Kalesine sürgün edilmiştir.


  HENDEK SAVAŞI
  Tarih: 627
  Taraflar: Mekkeli müşrikler X Medineli Müslümanlar
  Sebep: Mekkelilerin çevre kabilelerle ittifak oluşturarak, Müslümanları yok etmek istemeleri.
  Gelişme : Uhud savaşından ders alan Müslümanlar, savunma savaşı yapmaya karar verdiler. İranlı bir Müslüman olan Selman-i Farisi'nin önerisiyle, Medine'nin saldırıya açık olan yerlerine, insanların geçemiyeceği genişlikte Hendek kazıldı.
  Sonuç :
  1- Aralarında tam bir anlaşma ve birlik bulunmayan Mekke ordusu istediğini elde
  edemeyeceğini anlamış ve geri çekilmiştir.
  2- Mekkelilerin saldırı gücü tükenmiş ve savunmaya çekilmişlerdir.
  3- Müslümanların son savunma savaşıdır.Saldırı sırası Müslümanlara geçmiştir.
  4- İslamiyet Arap Kabileleri arasında hızla yayılmaya başlamıştır.
  Önemi: Hendek Savaşı, Mekkelilerin Müslümanların üzerine yaptığı son saldırı oldu. Bundan sonra Mekkeliler savunmaya çekildiler.

  HUDEYBİYE ANTLAŞMASI
  Tarih: 628
  Taraflar: Mekkeli müşrikler X Medineli Müslümanlar
  Maddeleri :
  1- Müslümanlar Kabe'yi ertesi yıl ziyaret edebilecekler ve üç günden fazla kalmayacaklar
  2- Mekkeli reşit olmayan bir kimse İslamiyet'i kabul edip, Hz.Muhammed'in yanına sığınırsa, velisinin isteği üzerine geri verilecek, fakat bir Müslüman Mekke'ye sığınırsa geri verilmeyecek (Bu madde daha sonra kaldırılmıştır. Çünkü Medine’ye alınmayan Müslümanlar Mekke’ye dönmediler ve Mekke ile Medine arasında kalıp Mekke kervanlarını vurmaya başladılar.)
  3- Taraflardan her ikisi de istedikleri kabilelerle anlaşma yapabilecekler, fakat askeri yardım yapmayacaklar
  4- İki taraf birbirleriyle on yıl savaşmayacaklardı.
  Önemi :
  • Mekkeliler, Müslümanların siyasî varlığını ilk kez resmen kabul ettiler.
  • Barış ortamının oluşması İslamiyet'e geçişi hızlandırdı.
  • Mekke'nin fethi kolaylaştı.

  HAYBER’İN FETHİ
  Tarih: 629
  Taraflar: Müslümanlar X Yahudiler
  Sebep: Medine'nin kuzeyinde, Şam ticaret yolu üzerinde bulunan Hayber, Yahudilerin elindeydi. Yahudilerin Şam ticaret yolunun güvenliğini tehlikeye düşürmeleri.
  Önemi :
  • Yahudi sorunu çözümlenmiş
  • Medine - Şam ticaret yolunun güvenliği Müslümanların eline geçmiştir.
  • Müslüman olmayanlardan alınan topraklar devletin malı kabul edilmiştir.

  MEKKE’NİN FETHİ
  Tarih: 630
  Taraflar: Mekkeliler X Müslümanlar
  Sebep: Mekkelilerin, Hudeybiye antlaşması koşullarını, kendi taraflarında olan bir kabileyi destekleyerek bozdular.Kabe'nin putlardan temizlenmek istenmesi.
  Önemi :
  1-İslamiyet'in yayılmasını hızlandırmıştır.
  2-Müslümanların ekonomik gücü arttı.
  3-Kabe, putlardan temizlenmiştir.
  4-Arap yarımadasında siyasi birlik sağlandı.
  5-Mekke’nin fethi bütün Arabistan’ın fethini sağlayan önemli bir başlangıç oldu.

  HUNEYN SAVAŞI ( 630 ) :

  Nedeni : Mekke'nin fethi üzerine , İslamiyet’i kabul etmeyen Arap kabilelerinin, Taiflilerin de desteğiyle bir ordu hazırlayıp, Müslümanlara saldırmak istemesi.
  Gelişme ve Sonuç : Mekke yakınlarındaki Huneyn vadisinde yapılan savaşı, Hz.Muhammed komutasındaki Müslümanlar kazandılar. Kaçanlar Taif' e sığındı.

  TAİF'IN KUŞATILMASI (630) :
  Huneyn savaşından sonra, Hz. Muhammed, Taif'i kuşatmış, ancak burasının savunmaya elverişli konumundan dolayı başarılı olamamış, kuşatmayı kaldırmak zorunda kalmıştır.Taifliler bir yıl sonra kendileri İslamiyet'i kabul etmişlerdir.

  MUTE SAVAŞI ( 629 ) :

  Nedeni : Bir Müslüman elçisinin, Bizans'a bağlı Gassaniler tarafından şehit edilmesi ve Müslüman keşif koluna saldırmaları.
  Önemi : * Müslümanların Bizans'la yaptıkları ilk savaştır.
  * Peygamberimizin katılmadığı ilk savaştır.

  TEBÜK SEFERİ (631) :

  Nedeni : Bizans İmparatoru Herakleios' un, İslamiyet’in yayılmasını engellemek amacıyla, büyük bir orduyla Arap Yarımadası üzerine sefere çıktığı haberlerinin ( söylenti ) alınması.
  Önemi :
  • Hz. Muhammed'in son seferidir.
  • Hz.Muhammed döneminde Müslümanlar en geniş sınırlara ulaşmışlardır.
  • Salgın hastalık nedeniyle ilk kez karantina uygulanmıştır.( Veba salgını)
  • Gassaniler İslamiyet’i kabul etmiştir.


  Hz. Muhammed, Veda Haccı'ndan sonra Medine'ye dönmüş, Bizans'a karşı yeni bir sefer hazırlığında iken hastalanarak , 8 Haziran 632 tarihinde altmış üç yaşında iken vefat etmişti
   

 3. Bedir savaşı :624-------UHUd savaş :625------Hendek savaşı---627-----hudabiyye----628----hayber 629----------mekkenin fethi----------huneyn-----630
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Muhammed döneminde hangi Forum Tarih
Hz. Muhammed’in Medine dönemindeki eğitim ve öğretim etkinlikleri kısaca Peygamber Efendimiz (S.A.V) 4 Mart 2014
Hz. Muhammed (s.a.v) in döneminden sonraki döneme verilen ad Peygamber Efendimiz (S.A.V) 2 Nisan 2011
Hz. Muhammed (s.a.v) in dönemindeki savaşlar Peygamber Efendimiz (S.A.V) 29 Mart 2011
Hz. Muhammed Döneminden Sonraki Döneme ne Ad Verilmiştir ? Tarihi Bilgiler 15 Şubat 2011
Hz. Muhammed Döneminde Yapılan Savaşlar Nelerdir ? Tarihi Bilgiler 15 Şubat 2011

Bu Sayfayı Paylaş