hz.mevlanadan bir dua

#1
Sponsorlu Bağlantılar
HzMevlana'dan Bir Dua


Yâ Rabbî! Bizim hâlimize bakarak muâmele etme Kendi ikrâm ve ihsânına göre bize muâmele eyle
Yâ Rabbî! Kerem ve lütfunla hidâyet ettiğin kalbi tekrar dalâlete sapıklığa meylettirme Belâları bizden sarf eyle çevir ve değiştir

Ey affı çok olan günahları örten Rabbim! O günahlar dolayısı ile bizden intikam alma Bize azâb etme

Yâ Rabbî! Biz nefis ile şeytana köpek gibi tâbi olduksa da sen azab arslanını bize saldırtma

Ey mahlûkâtın yaratıkların canlıların ihtiyâcını gideren Rabbim! Sen varken hiç bir kimseyi hatırlamak ve ondan bir şey ummak lâyık değildir

Yâ Rabbî! Rûhumda bir ilim katresi var İlâhî onu hevâ rüzgarıyla ten toprağından muhâfaza eyle

Ey affetmeyi seven Rabbim! Bizi affeyle İsyân derdimize çâre eyle

Ey yardım isteyenlerin yardımcısı! Bizi hidâyete çıkar

Yâ Rabbî! Duâ ve yakarışlarımızda sana lâyık olmayan sözleri bilmeyerek söyleyip hatâlarda bulunmuş isek o kelimeleri sen ıslâh et ve duâmızı kabul buyur Çünkü sözlerin hâkimi ve sultanı ancak sensin

Ey âlemin yaratıcısı! Kasvetli kararmış katılaşmış âdetâ taş gibi olmuş olan kalbimizi mum gibi yumuşat feryâdımızı âh u vâhımızı hoş eyle ki rahmetini celbetsin çeksin

Bizi köle gibi kullanan bu serkeş nefisten bizi satın al O nefis bıçağı kemiğe dayandı

Yâ Rabbî! Sana ne arz edeyim Çünkü sen gizli ve açık her şeyi bilirsin
 

Üst