hicr süresi türkçe anlamı

'Kuran'ı Kerim Türkçe Mealli' forumunda _KaRiZmA_ tarafından 18 Ağustos 2008 tarihinde açılan konu

 1. _KaRiZmA_

  _KaRiZmA_ Üye

  hicr süresi türkçe anlamı konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  1 - Elif, Lâm, Râ. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'ân'ın âyetleridir.

  2 - Bir zaman gelecek ki inkâr edenler, keşke müslüman olsaydık temennisinde bulunacaklardır.

  3 - Onları bırak yesinler, içsinler, zevk alsınlar; arzu onları oyalasın ilerde bileceklerdir.

  4 - Biz hiçbir memleketi (Allah katında) bilinen bir zamanı olmaksızın helak etmedik.

  5 - Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez.

  6 - Dediler ki: "Ey kendisine Kur'ân indirilen (Muhammed)! Sen mutlaka bir mecnunsun."

  7 - "Eğer peygamberlik davanda doğru kimselerdensen, bize melekleri getirmeliydin."

  8 - Biz o melekleri ancak, hak ile indiririz. Ve indirildikleri vakit de onlara (kâfirlere) hiç mühlet verilmez.

  9 - Hiç şüphe yok ki, Kur'ân'ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız.

  10 - Andolsun, senden önceki milletler arasında da peygamberler gönderdik.

  11 - Onlara hiçbir peygamber gelmiyordu ki onunla alay etmiş olmasınlar.

  12 - Biz o küfrü suçluların kalbine işte böyle sokarız.

  13 - Kur'âna iman etmezler, halbuki öncekilerin sünneti (inanmadıkları için başlarına gelenler) gelip geçmiştir.

  14 - Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar,

  15 - "Gözlerimiz perdelendi, daha doğrusu bize büyü yapılmıştır" derler.

  16 - Andolsun biz, gökte birtakım burçlar yarattık ve bakanlar için onu süsledik.

  17 - Ve göğü taşlanan bütün şeytanlardan koruduk.

  18 - Ancak kulak hırsızlığı eden şeytan hariç, onu apaçık bir alev sütunu takip eder.

  19 - Yeryüzünü düzgün bir şekilde yarattık ve oraya sabit dağlar yerleştirdik. Orada hikmetle ölçülmüş her şeyden bitkiler bitirdik.

  20 - Orada hem sizin için, hem de sizin rızıklarını veremediğiniz kimseler için geçim yollarını yarattık.

  21 - Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Fakat biz, onu ancak ihtiyaca göre, belli ölçülerde veririz.

  22 - Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirip sizi onunla suladık. O suyu hazinelerde tutan da siz değilsiniz.

  23 - Elbette biz diriltiriz ve biz öldürürüz! Ve hepsinin varisleri de biziz.

  24 - Andolsun ki biz, içinizden İslâm'da öne geçmek isteyenleri de biliriz, geri kalmak isteyenleri de biliriz.

  25 - Şüphesiz Rabbin O'dur ki, onları kıyamet gününde hesaba çekmek için toplayacaktır. O, hikmet sahibidir, bilendir.

  26 - Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.

  27 - Cinleri de daha önce insan vücudunun gözeneklerinden geçebilen güçlü bir ateşten yarattık.

  28 - Ey Peygamber! Rabbinin meleklere şöyle dediğini hatırla: "Ben, kuru balçıktan, şekil verilmiş kokuşmuş çamurdan bir insan yaratacağım."

  29 - Ben, onun yaratılışını tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın."

  30 - Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler.

  31 - Yalnız İblis hariç. O secde edenlerle beraber olmaktan çekinmişti.

  32 - Allah buyurdu ki: "Ey İblis! Ne oluyor sana da, secde edenlerle beraber olmuyorsun?"

  33 - İblis şöyle dedi: "Kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın bir insana secde edemezdim."

  34 - Allah şöyle buyurdu: "Öyle ise oradan çık! Sen, artık kovulmuş birisin."

  35 - "Kıyamet gününe kadar lanet senin üzerindedir."

  36 - İblis: "Rabbim! Öyle ise insanların kabirlerinden kaldırılacakları güne (kıyamete) kadar bana mühlet ver" dedi.

  37 - Allah buyurdu ki: "Sen mühlet verilenlerdensin."

  38 - "Allah katında bilinen vaktin gününe kadar..."

  39 - İblis şöyle dedi: "Rabbim! Beni saptırdığın için, mutlaka ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım!"

  40 - "Ancak içlerinden ihlaslı kulların müstesnâdır."

  41 - Allah şöyle buyurdu: "İşte bana ulaşan dosdoğru yol budur."

  42 - "Sana uyan azgınlardan başka, kullarımın üzerinde hiçbir nüfuzun yoktur."

  43 - "Şüphesiz ki onların hepsine vaad edilen yer cehennemdir."

  44 - "Cehennemin yedi kapısı vardır. O kapıların herbiri için birer grup ayrılmıştır."

  45 - Allahtan korkanlar, elbette cennetlerde ve pınarların başındadırlar.

  46 - Onlara: "Selametle güven içinde oraya girin" denir.

  47 - Biz o cennetliklerin kalblerindeki kinleri çıkarır atarız. Hepsi kardeşler olarak sevinç içinde karşılıklı koltuklara otururlar.

  48 - Orada kendilerine hiçbir yorgunluk gelmeyecek. Oradan çıkarılacak da değillerdir.

  49 - Kullarıma haber ver ki, gerçekten ben çok bağışlayıcı ve pek merhamet ediciyim.

  50 - Bununla beraber azabım da çok acıklı bir azabdır. Bunları geçmişten bazı örneklerle açıklamak üzere:

  51 - Hem o kullara, İbrahim'in misafirlerinden de haber ver.

  52 - Hani melekler, İbrahim'in yanına girdikleri zaman, "selam" demişler, İbrahim de onlara: "Biz sizden korkuyoruz" demişti.

  53 - Melekler: "Korkma! Gerçekten biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz" dediler.

  54 - İbrahim dedi ki: "Bana ihtiyarlık gelmişken, beni mi müjdeliyorsunuz, neye dayanarak beni müjdeliyorsunuz?"

  55 - Melekler: "Seni gerçekle müjdeliyoruz. Sakın Allah'ın rahmetinden ümidini kesenlerden olma!" dediler.

  56 - İbrahim dedi ki: "Rabbimin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser?"

  57 - "Ey elçiler! Başka ne işiniz var?" dedi.

  58 - Melekler şöyle dediler: "Biz suçlu bir kavmi cezalandırmak için gönderildik.

  59 - Ancak Lût ailesi müstesnâdır. Biz, onların hepsini muhakkak kurtaracağız.

  60 - Yalnız Lût'un karısı müstesnâ, çünkü onun helak edilenlerle birlikte yok edilmesini takdir ettik.

  61 - Melek olan elçiler, Lût kavmine gelince,

  62 - Lût dedi ki: "Doğrusu siz ürkülecek bir kavimsiniz."

  63 - Elçiler dediler ki: "Bilakis biz sana onların şüphe ettiği azabı getirdik."

  64 - "Sana gerçeği getirdik; biz elbette doğru söylüyoruz."

  65 - "Gecenin bir bölümünde aileni yola çıkar, sen de arkalarından yürü ve sizden kimse ardına bakmasın; istenen yere gidin."

  66 - Biz, Lût'a şu kesin emri vahyettik: "Bu kâfirler sabaha çıkarken muhakkak kökleri kesilmiş olacaktır."

  67 - Şehir halkı, insan şeklindeki güzel yüzlü melekleri görünce, onlara iğrenç işlerini yapabileceklerini düşünüp sevinerek geldiler.

  68 - Lût, kavmine şöyle dedi: "Bunlar benim misafirlerimdir, beni rüsvay etmeyin."

  69 - "Allah'tan korkun! Beni mahcub etmeyin."

  70 - Lût kavmi şöyle dedi: "Biz sana kimsenin koruyuculuğunu yapmamanı söylememiş miydik?"

  71 - Lût şöyle dedi: "İşte kızlarım! Düşündüğünüzü yapacaksanız (onlarla evlenin).

  72 - Resulüm! Ömrüne yemin olsun ki gerçekten onlar, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı.

  73 - Güneş doğarken o korkunç çığlık onları yakaladı.

  74 - Biz, onların şehirlerinin üstünü altına geçirdik ve üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık.

  75 - Gerçekten bunda, düşünen keskin anlayışlılar için ibretler vardır.

  76 - Hem o Lût kavminin bulunduğu şehir harabesi bir yol üzerinde bulunmaktadır.

  77 - Şüphesiz ki, bunda iman edenler için bir ibret vardır.

  78 - Eyke halkı da gerçekten zalimlerdi.

  79 - Biz Eyke halkından da intikâm aldık. İkisi de (Eyke ve Medyen) açık bir yol üzerindedir.

  80 - Şüphesiz ki, Hıcr halkı da peygamberleri yalanladılar.

  81 - Biz, onlara âyetlerimizi vermiştik de onlar, yüz çeviriyorlardı

  82 - Onlar, dağlardan emniyetli emniyetli evler yontuyorlardı.

  83 - Onları da sabahleyin korkunç bir çığlık yakaladı.

  84 - Kazanmakta oldukları şeyler, onlardan hiçbir zararı savmadı.

  85 - Biz gökleri, yeri ve aralarındaki varlıkları ancak hak ve hikmetle yarattık ve elbette ki, kıyamet kopacaktır. (Ey Peygamber!) Şimdi sen onlara yumuşak davran ve güzel muamele et.

  86 - Şüphesiz Rabbin kemaliyle yaratandır ve iyi bilendir.

  87 - Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi âyeti (Fatihayı) ve yüce Kur'ân'ı verdik.

  88 - Sakın o kâfirlerden birtakımlarına verip de kendilerini zevklendirdiğimiz şeye (mal ve servete) heveslenip göz dikeyim deme. Onlardan dolayı üzülme. Müminlere merhamet kanatlarını indir.

  89 - De ki: "Şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım."

  90 - (İnanmazsanız başınıza) tıpkı o taksimcilere (yahudi ve hıristiyanlara) indirdiğimiz azap gibi (bir azab inecektir).

  91 - Onlar, Kur'ân'ın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayarak onu kısım kısım böldüler.

  92 - 93 - Rabbin hakkı için biz, mutlaka onların hepsini yaptıklarından dolayı hesaba çekeceğiz.

  94 - Şimdi sen emrolunduğunu açıkça tebliğ et. Müşriklerden yüz çevir.

  95 - Muhakkak ki alay edenlere karşı biz sana yeteriz.

  96 - Onlar Allah ile birlikte başkasını ilâh edinenlerdir. Onlar yakında bileceklerdir.

  97 - Gerçekten biliriz ki, onların söylediklerine göğsün daralıyor.

  98 - O halde Rabbini hamd ile tesbih et. Ve secde edenlerden ol.

  99 - Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.
   

 2. Google

  Google Özel Üye

  Emeğine sağlık, paylaşım için teşekkürler...
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - hicr süresi türkçe Forum Tarih
Hicri Takvim bir yıllık süresi belirlenirken esas alınan olay Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 17 Şubat 2014
Hicri Takvim bir yıllık süresi Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 17 Şubat 2014
Ahmet el acemi Hicr Suresi Dinle Dini Programlar 10 Mart 2010
Hicr Suresi Arapça Okunuşu Kuran'ı Kerim ve Tefsirleri 6 Mart 2010
Hicr Sûresi Kuran'ı Kerim ve Tefsirleri 19 Aralık 2008

Bu Sayfayı Paylaş