Hazır İmzalar

'Signatür (İmza) Resimleri' forumunda Fatma tarafından 23 Ağustos 2008 tarihinde açılan konu

 1. Fatma

  Fatma Üye

  Hazır İmzalar konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  [​IMG]


  мαнкυм єттiи gözLєяiмi
  уσLυиυ gözLємєує...


  ****
  [​IMG]
  ◘ ßirGün Sende AnLayaCaksın
  KaLabaLıkLardan KaçIp[​IMG] DizLerini KarnIna
  Kadar Çekip AğLayaCaksın
  İşte 0 An ÖzLeyeceksin..
  Eski SévqiLini DeqiL[​IMG] PiLi ßitmiş 0yuncak Ayını
  Yanından Ayırmadıqın SafLıqını
  Sen de ßirqün AnLayacaksIn DizLerini
  Karnına Kadar Çekip[​IMG] ÇocukLuquna
  AqLayaCaksIn..
  ..O Küçük kız Çocuqu DéqiLsin Artık..  [​IMG]
  " Hér ßirLiktéLik "
  KaLbinin Emzirécéqi ßir Yéni ßébéktir.
  Öncé EmékLéméyi Sonra Yürüméyi Öqrétmén Gérékir.
  KaLbindéki Sütü TükétmédiLér mi?
  . .. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 .. .  [​IMG]


  °°Túm rênkLêŕímí[​IMG]
  Pêmbê buLutLârımı[​IMG]mor dênizLêŕímí...
  Hêrşêy símSíyâh âŕtık...DúŞLêŕímDê.
  [​IMG]


  Beynimde intihar çiçekleri açmış[​IMG]
  Her gözyaşımda biraz daha büyüyor çığlıklarım[​IMG]
  Sonunu getiremediğim hikayelerim var benim[​IMG]
  1 2 3 tıp!
  Daha kaç hakkım kaldıki yaşamaya?  [​IMG]


  Sokakta giderken[​IMG]kendi kendime
  gülümsediğimin farkına vardığım anlarda
  insanların beni deli zannedeceğini düşünüp
  gülümsüyorum...  [​IMG]
  Ey[​IMG]iKi AdımLık Yér Küré !
  Sénin ßütün "aRka" ßahçéLérini
  . .. Gördüm ßén .. .  [​IMG]
  ˚·•‹●›•·( H@KSıZLıĞ@ GéLéMéM )·•‹●›•·˚
  •´)› * H@TıR GöNüL DiNLémém * ‹(`•
  ¨°o_O ~ B@B@MıN KıZıYıM BéN ~ o_O°
  Oº°‘¨ + KuR$uN YéRiM + ¨‘°ºO
  °·. °·.°◦●. L@F YéMéM .●◦° .·° .·
  [​IMG]  .. Ah ..
  . . Şu ~ Papatya ~ FaLLarı . .
  ÇaresizLiqim Sana Mı KaLdı ?¿  [​IMG]
  Yinede sen ; son sevdigim
  uğruna sevgiler aşqlar tüqettigim.
  İLLede sen teq bildigim


  [​IMG]
  Sénin OLmadığın Tüm KéLiméLérin Üstüné ßir Çizik Çékip  Sana Dair OLmayan Tüm HikayéLérin Koyup NoktaLarını[​IMG]Yéni ßir Hikayéyé ßaşLıyorum  [​IMG]
  Sorquya çekiyor DüşLerim ßeni
  AkLa HayaLe GeLmedik MetodLarLa Sinsi İşkenceLer YapıLıyor DüşünceLerime GözLerim ßaqLı KaranLıqım
  BiLekLerim . Ters KeLepçe HareketsizLiqinde[​IMG]SinirLi TavırLar Geziniyor Etrafımda
  . .Üstü ßaşı Küfür Kokan ßir Rüzqar DevraLıyor Geceyi. .
  - Uzadıkça Uzuyor CüzzamLı KimsesizLiqim -
  [​IMG]
  Ne Zaman Gol Diye
  Arkamı Dönsem Elinde Ofsayt Bayrağıyla Bekler Hayat..!  [​IMG]
  ßütün GözYa$Ları Aynı Mı Kokar?
  ßiraz TuzLu [​IMG] ßiraz Aqır.
  Ya Da ßén AqLayınca Sén Mi Kokuorum?
  Kokunu ÖsLédim[​IMG]
  Vé ßén Hép ßu Yüzdén AqLıorum..!  [​IMG]


  Nefes biLe aLmadan seviorum sni
  İçimde doLaşan aLkoL gibi
  Sana qitqide sarhoş oLuorum
  Ruhumu kaybtmiş qbi
  Sadece snin içn yaşıyoum
  Nefes biLe aLmadan seviorum seni..  [​IMG]


  İLk kez deqil bu kaLp hazır bütün eLwedaLara
  var git gönüL yasak bize sevda
  Senden uzak diyar diyar gezer kalbimde hasret
  Boynum bükük sensiz her yer gurbet
  Uyuduqum dizlerine sevda rengi gözlerine
  GönüLsüz eLveda yar...
  Ömrüm ağlar takvimlerde bir sürgündür bu can tende
  Ben gitsem de kalbim senLe


  qönüLsüz eLveda A$ka..>>


  [​IMG]
  Yéni bir güne actıgmda gözlerimi ..
  Yanlızlgn yanı basmda öylcé drup[​IMG]bakar oldu..
  Génis zamnla baslyan cümlélerin aynı sen gibi..
  Hépsi gercklesmyeck rüyalrım sanki ..  [​IMG]


  ßiR kaRanLık geLior yokLuĞunun ardından...
  ne zaMan güne$ batsa bu son geCem...dioRum vaZgeÇ
  yaLan dünyanın köhne saLTanaTından...yeTi$Tir bunCa keder
  bunCa eLem dioRum...bu ne biTmez ayrıLık bu ne biTmez özLem diorm.


  [​IMG]


  GeL ßaK ßiR eLimde göKyüzü vaR haLa
  ÖteKinde kayıp giden yıLdızLar..
  KorkuLarda ßenim umutLaRda
  *Beni ßıRaKma...*  [​IMG]


  Sorma
  Soru sorma artık boş yere
  Kalbim senin oldu çoktan
  Yorgun atmaktan
  Korkma


  [​IMG]
  *Bu oyunda kazanan olmadı
  .....Kirlenen we
  ...Temiz kalan war
  KUMARDA....
  HAYAT qalip yine...!!
   

 2. Fatma

  Fatma Üye

  [​IMG]


  .*arTık kıSa cümLeLer kuruy0rum
  sevDikLerim [​IMG]sevmeDikLerim yanımDa
  kabuLLenDim herŞeyi oLduğu qibi
  yoLa çıkTım yarınLara(!)..  ____________


  [​IMG]
  * нani вikere DüşmüşTüm ya
  parçaLanmışTı yüreim..
  * нani Sen TopLamışTın ya

  [​IMG]

  bérabér yürüyéLım yaqmurun ısLLatıqı zıfırı karanLık o sokakLarda[​IMG]
  bénı hıc bırakma korkuLarLa wé yanLızLıkLa doLu
  bu pémbé hayaL dünyasında...


  _____________
  [​IMG]

  ßir dokunuşunLa ßin Kenti yıkacaK qüç verirdin bana
  Ama İnandıraMadım seni...
  Sen [​IMG]sorquLarken ßeni kafanda
  ßen qözLerinin içine bakıordum kuşkuyLa..
  ßir tek sözün ßağLardı ßeni sana[​IMG]
  Oysa sen [​IMG]hep susmanın Koynunda..

   

 3. Fatma

  Fatma Üye

  [​IMG]

  Vakit doldu şimdi…
  prenses-kül kedisi
  heybetli araba-balkabağı oluverdi…
  Her şey kndine döndü bir anda…
  oyun bitti
  sadece
  camdan bir ayakkabı kaldı
  sana...  _______________________

  [​IMG]  έllέя qünåhKåя[​IMG]

  diLLέя qünåhKåя...
  ßir ¢åğ yånqını ßu[​IMG]
  ßütün dünyå qünåhKåя ..!


  [​IMG]
  ßu kadar üzersen sen ßeni ßöLe
  yarınımda değiL dünde kaLırsın..
  Herqün aqLaTırsan kırarsan ßeni
  qözümden dü$tüqün yerde kaLırsın..
  haßersiz sessizce çeker qiderim [​IMG]
  uyanır uykundan donakaLırsın..
  ßir weda mekTußu ßiLe ßırakmam[​IMG]
  suçun qünahınLa kaLakaLırsın.


  [​IMG]


  Géri dönü$ü oLmayan bir tünéLdéyim
  Oyunun adı hayat
  Ba$r0Ldé bén
  Yardımcı oyuncuLar séwqi[​IMG] a$k[​IMG] acı[​IMG] qéçmi$...
  Sénary0 k0nusu
  Hér$éyé raqmén MutLu OLma Sanatı
  wé 0yun bitti..
  pérdéLér indi ı$ıkLar söndü
  y0ruLdum Artıq.
   

 4. Fatma

  Fatma Üye

  [​IMG]
  Anla artık!
  Sözler var ama satırlar yetersiz
  Düşünceler var ama sayfalar yetersiz.
  Duygular var ama mısralar yetersiz.
  Anla artık biliyorum bir sen var[​IMG] bir de ben.
   

 5. Google

  Google Özel Üye

  hazır imzalar - forum imzaları - resimli imzalar - sözlü resimli imzalar - aşk imzaları - sevgi imzaları - ayrılık imzaları - farklı imzalar
  paylasim için tesekürler
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Hazır İmzalar Forum Tarih
Hazır Resimli İmzalar Signatür (İmza) Resimleri 5 Mayıs 2009
Hazır imzalar - En Guzel Forum Imzalari - Siirli Imzalar Signatür (İmza) Resimleri 22 Şubat 2009
Super Hazir Yeni Imzalar Signatür (İmza) Resimleri 29 Ekim 2008
Çevre yasası hazırlarken çevreye zarar verenlere yaptırım uygulanmasına ilişkin haberlerin etkisi Eğitim Bilgileri 15 Şubat 2017
Depreme nasıl hazırlıklı olmalıyız maddeler halinde kısaca Eğitim Bilgileri 31 Ocak 2017

Bu Sayfayı Paylaş