Hayvan Barınakları : Ahırlar

'Seviyeli-Ciddi Konular' forumunda Siraç tarafından 24 Eylül 2008 tarihinde açılan konu

 1. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Hayvan Barınakları : Ahırlar konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Hayvan Barınakları : Ahırlar
  Üreticilerimiz çoğu zaman pahalı damızlık hayvan almakta, beslemeye yeterince özen göstermekte, hastalıklara karşı duyarlı davranmakta, ancak sağlıklı ahır yapımına gerekli özeni göstermemektedirÜlkemiz süt sığırı işletmelerinin en önemli sorunlarından biri ahırların yapımıdır Halbuki verimli ve sağlıklı hayvanların modern ahırlarda barınma zorunlulukları vardır Hayvancılığa barınakların yapımı ile başlanır Barınak sağlıklı olursa başarı şansı artar Tersine ilkel ve yanlış yapılırsa sorun üreticinin baş belası olur Hatalı barınakların sonradan düzeltilmesi çok zor yada imkansızdır Dolayısıyla ahır, tekniğine uygun olarak inşa ettirilmeli ve uygun özelliklere sahip olmalıdır

  Üretimin düzgün bir biçimde yapılmasının sağlanması ve ucuzlatılmasında ilk düşünülen konu modern barınak yapımıdırGelişmiş ülkelerde planlı ve sağlıklı barınak, üreticinin altyapısı, üretimin sigortasıdır Süt sığırları için planlı ve uygun ahır yapımı oldukça önemlidir Çünkü işletmenin değerli ve hassas olan hayvanlarını belli bir disiplin altında uzun süreli barındırmak, gerekli olan bir çok işlemi belli bir düzen içerisinde gerçekleştirmek zorunluluğu vardır Ahır, hayvanların sağlıklı ve yüksek süt verimi sağlayacağı, yem dağıtımı, gübre temizliği, sağım ve diğer bakım işlerinin kolaylıkla yürütülebileceği bir mekan olup, süt sığırı işletmelerinin can damarıdır Bu nedenle, ahırların planlanmasına büyük özen gösterilmelidir Ahır planlaması denilince sadece sağılır ineklerin barınacağı yapı düşünülmemelidir İşletme bir bütün olarak ele alınmalı sağılır inek ahırı yanında, buzağı, dana, düve ve kuru ineklerin barınacağı ahırlar ile ot, silaj, katı-sıvı gübre depoları, çeşitli koruma yapıları işletme sahibi yada çalışacak işçinin barınacağı evin de birlikte düşünülmesi gerekir

  Ahırların yapımında aşağıdaki hususlar gözönüne alınmalıdır


  1 Barınacak hayvanların temiz hava, sıcaklık ve nem gibi çevre isteklerinin en iyi biçimde karşılamasına,

  2 Hayvanların yaşam tarzına ve davranışlarına uygun olmasına,

  3 Ahır içerisinde esas olan yemleme sağım, gübre temizliği ile diğer bakım işlerine yönelik işlerin kolayca yapılmasına ve işgücü gereksinimin en aza indirilmesine,

  4 Ahır ve elemanlarının yapım maliyetinin ucuz olmasına,

  5 Ahır içerisinde sürü yönetiminin kolay yapılmasına,

  6 Ahır tipinin mekanizasyon ve teknoloji uygulamasına yatkın olmasına özen gösterilmelidir

  Ahırlarda aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır

  1Ahırlarda durakların uygun ölçülerde olması,

  2Ahır sistemlerine göre yemlik ve sulukların yeterli ve uygun ölçülerde olması,

  3Sığırlarda önemli problem olan solunum sistemi hastalıklarını azaltmak için ahırın havalandırmasının yeterli olması,

  4Metabolizma hastalıklarını önlemek için özellikle gebeliğin son dönemlerinde serbest gezinecekleri alanların olması,

  5Düşüp kaymalarını, çeşitli ayak hastalıklarını ve mastitisi önlemek için uygun zeminin seçilmesi ve bol altlık bulundurulması,

  6Doğum, buzağı ve karantina bölümlerinin bulunması,

  7Kapılarda eşik bulunmaması,

  8Kapı girişlerinde antiseptik içeren ayak banyolarının bulunması gereklidir

  İklim etmenleri, hayvan organizmasını çeşitli yönlerden etkilediğinden barınakların yapımında önemi büyük olmaktadır Bu nedenle, bölge iklim koşulları iyice incelenerek hayvan sağlığı ve verimi üzerindeki olumsuz etkileri ekonomik sınırlar içerisinde giderebilecek barınak tipleri üzerinde durulmalıdır Süt sığırı ahırları, bölgenin iklim koşulları ve işletmecilik anlayışına bağlı olarak 3 farklı tipte planlanabilmektedir:

  1Bağlı duraklı ahırlar

  2Serbest açık ahırlar

  3Serbest duraklı ahırlar

  Çevre şartlarının uygun olmadığı ortamdaki sığırın verimi azalacağı gibi, hastalıklara yakalanma ihtimali artacaktırİşletmecilikte başarı iyi bir projelemeye ve kaliteli bir inşaata bağlıdır Ahır ve ünitelerinin uzmanlarca planlanması ve projelenmesi gerekir İnekler duraklı ahır tipinde, inek sayısına bağlı olarak düzenlenen duraklarda dinlenirler Barınakta uygun şartlar sağlanmadan kârlı bir hayvancılık yapılamaz Kapalı ve bağlı duraklı süt sığırı ahırlarında, yeteri kadar havalandırma ve aydınlatma sağlanamayıp, yem kısıtlı, yanlış ve besleme değeri yönünden yetersiz kalitede verildiğinde, hastalık riski artmakta, hayvanların verimi düşmekte ve yetiştirici kısa sürede zarar ederek, işletmesini tasfiye etmektedir Bir hayvanın sağlıklı olabilmesi için öncelikle uygun çevre şartlarının sağlanması gereklidir Hayvan verimine etkili olan en önemli çevre koşulları; sıcaklık, bağıl nem, ortam havasının bileşimi, havalandırma kapasitesi, hava akım hızı ve aydınlatmadır

  Ahır havasının sıcaklığı ve nemi nasıl olmalıdır?

  Alıştırmış olmak ve yeterli yem vermek şartıyla –25 dereceye kadar inen ısılarda bile süt sığırlarının verimlerinde önemli bir düşme olmaz, sağlıkları bozulmazSıcaklık, hayvanların fizyolojik etkinlikleri, sağlık ve verimleri ile barınakta çalışan işçilerin sağlığı yönünden en önemli çevre koşuludur Süt sığırları için çevre sıcaklığı geniş sınırlar içerisinde değişmektedir Bu sınır, sığırların barındıkları ahırların kapalı ve açık olmasına göre ayrıcalık gösterir Kapalı ahırlarda 10-15°C arası en uygun sıcaklık değeridir Zorunlu durumlarda bu değer 7°C'ye kadar inebilir Daha düşük sıcaklıklar, ahır içerisinde nem yoğunlaşmasını artırması ve uygun olmayan bir çalışma ortamı yaratması nedeniyle istenmez Sığırların açık ahırlarda barındırılmaları durumunda sıcaklığın 0°C'nin altına düşmesi büyük bir sorun yaratmaz Ancak, dikkat edilmesi gereken nokta; ani sıcaklık değişimlerinin sığır sağlığı ve verimi üzerine yapacağı olumsuz etkilerle karşılaşılmasıdır 25 0C’yi, bilhassa 35 0C’yi geçen sıcaklıklar hayvanları rahatsız etmekte, süt verimi ve sütün yağ oranı düşmektedir

  Aşırı sıcaklarda hayvanları rahatlatıcı önlemler (gölgelik, fanlarla havanın sirkülasyonu, su püskürtme vb) alınmalıdır Çoğu yetiştiricinin ahırında olduğu gibi, havasız, pis kokulu, nemli ve aşırı sıcak ahırlarda hayvanları tutmak, onlara eziyet olup, sağlıklarını sürdürmelerine ve verimli olmalarına imkan yoktur

  Hayvanlar, soğuk ve düşük nemli ortamlara daha kolay uyum yapabilmelerine karşın, nemli sıcak ortamlarda önemli ölçüde rahatsız olurlar Yeterince havalandırmanın yapılmadığı fazla nemli ahırlarda, yalıtım da iyi değilse yapı elemanları üzerinde yoğunlaşan nemin hayvanlar üzerine damlaması hayvanları çok rahatsız ederek hastalanmalarına ve verimlerinin düşmesine neden olur

  Yüksek sıcaklık ve bağıl nem hayvanlarda yem yeme isteğini azaltacağından hayvan veriminde büyük oranda düşüşler kaydedilecektir İyi bir havalandırma sisteminin kurulması, gerektiğinde soğutma sistemiyle ortam sıcaklığının düşürülmesi ve iyi bir yapı yalıtımıyla bu sorun giderilebilir

  Havalandırma ile barınak içerisinde bulunan sıcak ve kirli hava dışarı atılmakta, hayvanların yaşam ve verimini sürdürebilmesi için gerekli oksijen sağlanmakta ve zararlı gazlar, istenmeyen kokular ve havada bulunan zararlılar uzaklaştırılabilmektedirAhırlarda uygun çevre koşulunun sağlanmasında, yapı elemanlarından kaybolan ısı miktarını azaltıcı önlemlerin yanında, yeterli havalandırma yapılması zorunludur Ayrıca, nem düzeyi de ayarlanabilmektedir Ahır havadar ve aydınlık olmalı, kesinlikle hava cereyanı olmamalıdır

  Ahırlarda aydınlatma

  Yapay aydınlatmada elektrik ampulleri ve flouresans lambalar kullanılmaktadırAhırlarda sağlanması gereken iklim koşullarından bir diğeri de ışıklamalıdır Aydınlatma doğal yada yapay yoldan gerçekleştirilebilir Aydınlatma ile yemleme ve iş kolaylığının sağlanması amaçlanır Doğal ışıktan yararlanmak için ahır duvarlarına eşit aralıklarla pencereler yerleştirilir Doğal aydınlatmada pencere yüzeyinin hesabında bölgenin iklim koşulları dikkate alınmalıdır Çoğunlukla ahır tabanının 1/15-1/20'si genişliğindeki pencere yüzeyi yeterli aydınlatmayı sağlar Soğuk bölgelerde bu oran 1/25'e kadar düşürülebilir Yapay aydınlatmada 100 lux'lük bir ışık şiddeti yeterli kabul edilir Bunun için ahır tabanının 1 m2'sine 25-30 watt'lık ışık kaynağı önerilir

  Ahırlarda temizlik

  Gübre katı, sıvı yada karışık bir şekilde temizlenebilirSüt sığırcılığı işletmelerinde verimli ve sağlıklı bir üretim için gübrenin günlük olarak ahırdan uzaklaştırılması gerekir Ahır tabanı mümkün olabildiğince temiz ve kuru olmalıdır Bu, ahır sistemi ve taban düzenlemesi ve gübre işletim sistemiyle yakından ilgilidir Aşırı yumuşak veya aşırı sert tabanlardan kaçınılmalıdır Gübre temizliğinde 3 farklı sistem yaygın olarak kullanılmaktadır Bunlar; traktör ve mekanik küreyicilerle, ızgara tabanlı zeminde ve basınçlı su uygulaması ile yapılan temizlemelerdir Ahır, özellikle doğum yerleri ve buzağı bölmeleri sürekli temiz tutulmalıdır
   

 2. Google

  Google Özel Üye

  paylaşım için teşekkürlerr...
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Hayvan Barınakları Ahırlar Forum Tarih
Hayvanları niçin korumalı ve sevmeliyiz kısaca Diğer Hayvanlar 4 Ekim 2017
Hayvanları koruma ve çevreyi koruma arasındaki ilişki nedir kısaca Diğer Hayvanlar 4 Ekim 2017
Hayvanlarla ilgili sloganlar ve sözler Güzel Sözler-Mesajlar 18 Şubat 2017
Hayvancılıkla ilgili meslekler hangileridir? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 18 Şubat 2017
Hz. Muhammed'in doğa ve hayvan sevgisine örnek Peygamber Efendimiz (S.A.V) 18 Şubat 2017

Bu Sayfayı Paylaş