Hangi Şeyler Galiz Necâsetten Sayılır?

'Dini Sorular ve Cevaplar' forumunda NeslisH tarafından 21 Mart 2009 tarihinde açılan konu

 1. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  Hangi Şeyler Galiz Necâsetten Sayılır? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Hangi Şeyler Galiz Necâsetten Sayılır?
  Hangi Şeyler Galiz Necâsetten Sayılır?

  Galiz necâsetten sayılan maddeleri şöylece sıralayabiliriz:
  1 - İnsan vücudundan çıkan ve abdest veya gusül almayı gerektiren her şey: İdrar, kazurat, meni, mezi, vedi, kan, irin, sarı su, ağız dolusu kusmuk, hayız-nifas ve istihaze kanları gibi
  Şâfiî ve Hanbelî mezheblerine göre, meni temizdir, bulaştığı yeri necis yapmaz
  2 - Eti yenmeyen hayvanların idrarları, ağız salyaları ve tersleri Ancak eti yenmeyen hayvanlardan çaylak, kartal, atmaca gibi kuş cinsinden olanların pislikleri, hafif necâsetten sayılmaktadır
  Eti yenmeyen hayvanlardan, sadece kedinin salyası ve artığı temiz kabul edilmiştir Kedi, insanlarla çok düşüp kalktığından, ev eşyasına her zaman dokunduğundan ve insanın elini, vs yaladığından, insanlara güçlük olmaması için, Allah Teâlâ onun salyasını ve ağzını pis saymamıştır Böylece biz kullarına büyük bir kolaylık kapısı açmıştır Nitekim Resûlüllah
  Efendimiz, bir hadîs-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur:
  "O (kedi) pis değildir Ancak o sizin etrafınızda çok dolananlardandır"
  3 - Bütün hayvanların akan kanları
  4 - Eti yenen hayvanlardan tavuk, kaz, ördek ve hindi gibi kümes hayvanlarının tersleri
  Eti yenen hayvanlardan serçe, güvercin gibi havada pisleyen kuşların tersleri, temiz kabul edilmektedir
  5 - "Meyte" tabir edilen leşler, yani, karada yaşayıp besmele ile boğazlanmaksızın ölen kanlı hayvanlar ve bunların tabaklanmamış derileri
  Hayvan boğazlanarak öldürülmekle beraber, bu boğazlama işlemi Şeriatın tarif ettiği şekilde yerine getirilmemişse, bu hayvan da leş (meyte) hükmündedir, pis sayılır, eti de yenilmez Hayvanı boğazlarken kasden, bile bile besmeleyi terketmek gibi Besmeleyi çekmeyi unutmakta ise, bir beis yoktur
  6 - Alkollü içkilerden Şarap da galiz necasettendir Bunda, bütün fıkıh âlimlerinin ittifakı vardır Şaraptan başka olan alkollü içkilerin necâset durumlarının ne olduğu hususunda üç görüş vardır: Kimisi bunları galiz, kimisi de hafif necâset sayar Bâzılarına göre de, bu içkiler, maddeleri itibariyle temizdir
  Şu hususa dikkat edilmelidir ki, bu ihtilâf sadece şarap dışındaki alkollü içkilerin maddelerinin temiz olup olmadığı itibariyledir Yoksa bu içkileri içmenin haram olduğunda bütün âlimler müttefiktirler
  Tentürdiyot, Kolonya, İspirto Gibi Alkollü Maddeleri Kullanmanın Bir Mahzuru Var mıdır?
  Şarap dışındaki alkollü içkileri, madde itibariyle temiz kabûl edenlere göre, kolonya, ispirto, tentürdiyot gibi alkollü maddeler de temizdir Bunları kullanmak, yani, vücuduna veya elbiseye sürmek, dökmek veya şişe içinde üzerinde taşımak caizdir Namaza mâni teşkil etmez
  Diyanet İşleri Müşavere Kurulu'nun (1943-1948) tarihlerinde verdiği iki kararına göre, ispirto, kolonya gibi maddelerin içilmesi haram ise de, başka yerlerde kullanılması haram sayılmaz Döküldüğü yeri pis etmez
  Merhum Elmalılı Hamdi Yazır, tefsîrinin 1 cild, 762 sayfasında şöyle demektedir:
  "Üzümün şarabından mâmul olmayan ispirto, bira vesair müskirat içilemezse de, elbiseye veya bedene sürülmesi de namaza mâni olur, diye iddia edilemez Ebu Hanife Hazretleri bu suretle şaraptan mâadâ müskiratın aynı ve katresi necis olmadığına kâil olmuş"
  Şarap dışındaki alkollü içkilerin de maddesi itibariyle şarap gibi necis olduğunu kabûl edenlere göre ise, ispirto ve kolonya da necistir Bu sebeble, ispirto veya kolonyanın ıslattığı yerler, pis olmuş olur Eğer avuç içi genişliğinde bir yeri ıslatmışsa, bu kısımlar yıkanmadan namaz kılınmaz Kolonyanın, ıslattığı yerden, rüzgâr dokunması veya sıcaklık sebebiyle uçup gitmesi, temizlik için kâfi değildir Mutlaka o yerin yıkanması şarttır Aynen idrarın ıslattığı yer gibi İdrarın ıslattığı yer kurusa bile, o kısım yıkanmadan temizlik yerine gelmiş olmaz
  Netice olarak diyebiliriz ki: Kolonya vs gibi temiz olup olmadığı ihtilâflı şeylerden kaçınmak, elbette en selâmetli yoldur Ancak kaçınmanın zor olduğu hallerde, harama girildiği şeklinde düşünmemek, ispirto ve kolonya dökünmesinin mübah olduğunu söyleyenlerin de var olduğunu hatırlamak ve ona göre davranmak daha isabetli olur
  Hafif Necâsetin Namaza Mâni Sayılan Miktarı Ne Kadardır?

  Hafif necâsetlerde ölçü, pisliğin, bulaştığı elbisenin veya uzvun dörtte birisini kaplamasıdır Miktar dörtte birden az olursa namaza mâni olmaz Çok olursa, namazın sıhhatine mânidir Yıkamak farz olur
  Ancak, ibâdete mâni olmayacak miktarda da olsa, galiz ve hafif her türlü necâsetten temizlenmek takvâya uygun bir davranış olur
  Peygamber Efendimiz, "temizlik îmandandır" buyururken, temizliğe dikkat edenlerin kuvvetli bir îmana sahip olduklarına işaret etmiştir
  Bu bakımdan ister necâsetin galiz kısmından, isterse de hafif cinsinden olsun, kirlenen yerleri imkânımızın müsaadesi nisbetinde temizlemeye çalışır, her ne kadar namaza mâni olmayacak miktarda olsa da, yine tertemiz bir beden ve elbise ile ibadet etmeyi isteriz Kaldı ki, namaza mâni olmayacak miktardaki pisliği temizlemenin vâcib olduğu da bâzı kitablarımızda kayıtlıdır
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş