Hak ve özgürlükler ile ilgili atasözleri

'Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü' forumunda meryem kurtuldu tarafından 23 Şubat 2011 tarihinde açılan konu

 1. Hak ve özgürlükler ile ilgili atasözleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  hak ve özgürlüklerle ilgili atasözleri ve şiirleri istiyorum
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 23 Şubat 2011

 2. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  Atatürk'ün özgürlükle ilgili sözleri
  Atatürk'ün hürriyetle ilgili sözleri
  Hak ve Özgürlük Atasözleri


  Bence bir millette şerefin, haysiyetin,namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milleti hürriyet ve istiklâline sahip olmasıyla kaimdir  Hey-et-i içtimaimizde, devletimizde hürriyet bipayandır Ancak onun hududu, onu bipayan yapan esasın mahfuziyetiyle kaim ve mahduttur


  Hudud-u milliyemiz dahilinde mücdahele-i ecnebiyyeden azade olarak her medeni millet gibi hür yaşamaktan başka bir gayesi olmayan Türk milletinin hakk-ı meşruu nihayet alem-i insaniyet ve medeniyet tarafından teslim olunacaktır


  Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve izmihlâl vardır Her terakkinin ve kurtuluşun anası hürriyettir


  Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir Ben milletimin ve büyük ecdadımın en kıymetli mevrusatından olan aşk-ı istiklâl ile meftur bir adamım


  Kemal-i azim ve ısrar ile idame ve müdafaa edilen istiklal, hak ve hürriyet davalarının muvaffakiyetini külliyen menedecek hiçbir kuvvet mutasever değildir


  Kendi hükümetimizin idaresi altında bedbath ve fakir yaşamak ecnebi esareti pahasına nail olduğumuz huzur ve saadete bin kere müraccahtır
  Kendini eski kanunlara bağlayıp mazi ile ittisalini muhafaza etmek isteyen , bir kimse, asri bir devlet dahi te’sis edemez


  Medeni eser vücuda getirmek kabiliyetinden mahrum olan kavimler hürriyet ve istiklallerinden tecrid olunmaya mahkumdurlar


  Millet önünde, onun istihkak-ı istiklâli önünde, onun liyakatı terakki ve teceddüdü önünde her kuvvet,ancak milletin irade ve emeline uymak suretiyle yaşayabilir Milletin irade ve emeline uymayanların talii hüsrandır, izmihlâldir


  Milletimiz hayatını ve hukuk ve vezaif-i insaniyesini müdrik ve vatanına tamamen sahip ve hürriyet ve istiklâline aşk ve sadakatle merbuttur


  Milletimiz katı ve taksim-i uzvuna ve zillet-i esarete razı olmaktansa bütün kuvay-ı maddiyye ve manevisiyle mevcudiyet ve hukuk-u meşruasını müdafaada azimkâkane devam ve sebat edecektir


  Millî istiklâl bence bir hayat meselesidir Millet ve memleketin menfii icap ettirdiği taktirde beşeriyeti teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet muktezasından olan dostluk ve siyaset münasebatını büyük bir hasassiyetle takdir ederim


  Nihayetsiz bir hürriye kabil-i tasavvur değildir, hakların en büyüğü olan hakk-ı hayat bile mutlak değildir; intahara karar veren bir zatın netice-i cümrü, hududu yalnız şahsına maksur olduğu halde zabıta ona men’ ile mükelleftir

  Ruh-u halâsın etrafında toplanan bütün milletin umdesi vatanın tamamisi, milletin istiklâli, makam-ı saltanat ve hilafetin masûniyetidir
  Türkiye devleti ve Türkiye’de yaşayan halk bilâkaydüşart müstakilidir ve bilâkaydüşart istilâlini muhafaza etmek için mücadele eder


  ATATÜK’ÜN CUMHURİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ

  Az zamanda çok büyük işler yaptık Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan, Türkiye Cumhuriyetidir


  Bugünkü devletimizin şekli, asırlardan beri gelen eski şekilleri bertaraf eden en mütekâmil tarz olmuştur


  Cumhuriyet fazilet-i ahlâkiyeye müsnesit bir idaredir Cumhuriyet fazilettir Sultanlık korku ve tehdide müstenid bir idaredir Cumhuriyet idaresi faziletli ve namuskâr insanlar yetiştirir Sultanlık korkuya, tehdide müstenid olduğu için kokak, zelil, sefil, rezil insanlar yetiştirir Aradaki fark bundan ibarettir


  Cumhuriyet; fikren, ilimen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister Yeni nesli bu evsaf ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir Mümtaz vazifenizin iflasına âlî himmetlerle hasr-ı mevcudiyet edeceğinize asla şüphe etmem
   

 3. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  hak ve özgürlükler ile ilgili şiirler

  HAK VE ÖZGÜRLÜK


  Özgür ol,

  Hakkını ara!
  Ama özgürlüğün,
  Sınırlarını aşma!

  Mehmet Kıyak  İnsanlık


  Düşlemeden

  Yorulmadan
  Hain diye
  Sorulmadan
  Kolay olan
  Sessizce
  Ve
  Kimsenin duymadığı yerde
  Özgürlük türküsü söylemek
  Sana da
  Bağlanmamak olanaksız
  Unutulduğu günlerde
  Özgürlük türküsü söylemek
  insanlık

  Arif Doğramacı  Özgürlük Var ya Özgürlük


  Özgürlük var ya özgürlük

  Alabilirsin son model bir araba
  Kurulursun şöyle bir direksiyon başına
  Bütün yollar senin..
  Sen yarattın bütün dağları
  Geçebilirsin yüz kişilik otobüsün önüne
  Sağ şerit, sol şerit hepsi senin
  Çiğne kural, kanun tanıma

  Özgürlük var ya özgürlük

  Harcayabilirsin istediğin kadar benzin
  Senin harcadığının millet de
  Çekecekmiş ceremesini ne gam.
  Özgürlük var ya özgürlük
  Park da edebilirsin sorumsuzca
  Sokaklar sadece senin için
  Senin için hatta kaldırımlar
  Park parasına ne gerek
  Nasıl olsa yollar var
  Ne gerek var medeniyete? !
  Çağdaşlık da ne?
  Hangisidir ararsın senin menfaatine? !

  Özgürlük var ya özgürlük

  İstediğin gibi hız yapabilir
  İstersen çarpıp, kaçabilirsin
  Rüşvet de teklif edebilirsin
  Paran var ya senin paran
  İtfaiye, ambulans ta neymiş
  Geçse de takılsan peşine
  Yol vermek mi? Sana ne! ?
  Kaza mı dedin, hani nerede?
  Kaza dediğin seyirlik tiyatro
  Bedelsiz, biletsiz
  Kuyruk oluşmuşsa da yolda
  Boş ver seyret sen de.
  Özgürlük var ya özgürlük

  Kanun, hak, hukuk da neymiş

  Hadi bakalım kim kimi geçermiş
  Trafik dediğin de atari senin için
  Vur, kır, ez, dök her şeyin bir ücreti var
  Neymiş terbiye, insanlık neymiş
  Ahlak neymiş, vicdan neymiş
  Hiç nasip almamış, hepsini boş vermiş
  Vatandaşlık kuralıymış
  Ortak yaşam hukukuymuş
  Onlar da kaç para hemen ödesin.
  Geçer ya da yol isterde vermezsen
  Beğenmezsen ağayı
  Hemen yersin levyeyi, sopayı
  Özgürlük var ya özgürlük

  Bir kez olsun dinle beni

  Özgürlük dediğin şey,
  Başkalarının hakkını çiğnemek se
  O özgürlük olmaz bilmelisin.
  Kurallara uyup eğitilmelisin
  Centilmen olup yol vermelisin
  İnsanları doğayı, arabandan çok sevmelisin.

  İsmail Aydoğmuş
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - özgürlükler ilgili atasözleri Forum Tarih
Hak ve Özgürlüklerle ile ilgili Atasözleri Atasözleri & Deyimler 18 Şubat 2011
Hak ve Özgürlükler İle İlgili Şiir - Hak ve Özgürlükler Şiirleri Şiirler 26 Aralık 2010
Hak ve özgürlüklerle ilgili kompozisyon Makaleler-Denemeler 26 Aralık 2010
Osmanlı döneminde gerçekleştirilen insan hak ve özgürlükleri nelerdir? Tarihi Bilgiler 17 Mart 2016
Yönetim biçimlerinden insan hak ve özgürlüklerine tam olarak uyan hangisi Sorular ve Cevaplar 16 Mart 2016

Bu Sayfayı Paylaş