Hırka Köyü - Tavas - Denizli

'Denizli Tanıtımı' forumunda DeMSaL tarafından 7 Nisan 2010 tarihinde açılan konu

 1. DeMSaL

  DeMSaL Özel Üye

  Hırka Köyü - Tavas - Denizli konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Tavas Hırka Köyü - Hırka Köyü Hakkında - Hırka Köyü Resimleri - Hırka Köyü Tanıtım  Hırka, Denizli ilinin Tavas ilçesine bağlı bir köydür.  Tarihi

  Tavas İlçesi çevresine Türklerin yerleşmesi 1280-1290 yıllarında olmuştur. Selçukluların zayıflayıp yıkılması ile 1300'lü yıllarda Tavas Beyliği kurulmuştur. Tavas Beyliğinin İlyas Bey tarafından yönetildiği ve Mevlevi tarikatından olduğu bilinmektedir.Tavas Beyliği Germiyanoğulları, Aydınoğulları, Hamitoğulları ve Menteşeoğulları Beyliği arasında tampon bir bölge olarak kurulmuştur. Denizli'nin Germiyanoğullarına geçişi ile Tavas Beyliği 1365 tarihinde Menteşe Beyliğine bağlanmıştır. Beylik önceleri Horasanlı köyünden sonrada Hırka köyünden yönetilmişmiştir.Osmanlı döneminde Tavas ve Kale Hırka'ya bağlı bir kasabadır. Hırka Köyü İlçe merkezine 20 km uzaklıktadır.Hırka Köyünün tarihi geçmişi Selçuklular ve hatta Bizanslılara dayandığı söylenip,rivayet edilmektedir. Hırka Köyü Muğla Sancağına bağlı bir beyliktir. Hırka Köyü Muğlaya bağlı bir ilçe ve İlçe Merkeziymiş.Hırka Köyünün İlçe olduğu dönemden kalma Hükümet Konağının ve şu anki adıyla Mahkemenin Adliyenin bir bölümü yanmış,bir bölümü ise hala ayakta ve hala Konak içi mevkiinde ev olarak kullanılmaktadır.Bir rivayete göre bir zamanlar burada KONAKİÇİ denilen mahalde 102 odalı bir sarayda zengin ve namlı kırk ağa yaşarmış. İlk ismi buna bağlı olarak KIRKAĞALAR mış. Bu ağalar zamanla birbirleri ile geçinemez olmuşlar. 1875 yılında çeşitli sebepleri bahane ederek mahkemeye başvurmuşlar. Birbirleriyle kavga ettikleri bir gün saray yanmış, ağalar da dağılmışlar.Bilahare mahkeme kararıyla ilçe köylüğe dönüştürülmüştür. Bu isim KIRKA ya ve sonraları değişime uğrayarak HIRKAya dönüşmüştür. Diğer bir rivayete göre, Menteşe bölgesinde Haçlılarla yapılan bir savaşta yaralandıktan sonra obasına dönen bir savaşçı bu mahalde hırkasını bıraktığı için bu ad verilmiştir.Hırka Köyü tarihi çok eski ve çok derinlere dayanan,İlçe Merkezliği yapmış bir köy olmasına rağmen,1900 lü yıllarda ve Cumhuriyetin İlk yıllarında nüfusu 2000 civarında ve 500 hane büyük bir köy durumunda iken,gün geçtikçe toplumsal kalkınma,köyden kente göç nedenleri ile nüfusu gittikçe azalmaktadır.Hırka Köyü menşeili köy halkının büyük bir bölümü Denizli İlinde ve Nazilli İlçesinde ikamet edip çalışmaktadır.


  HIRKA KÖYÜ CAMİİ

  Tavas -Kale karayolunun 17. kilometresinde yolun 1 km güneyindeki Hırka Köyü'ndedir.Üzeri tek kubbe ile örtülü kare planlı bir harim,harimin kuzeyindeki son cemaat yeri ve kuzey-batı köşesindeki minareden oluşmaktadır.

  İnşa malzemesi olarak,duvarlarda kabayontu taş,moloz taş ve yer kesme taş,pencerelerin atkı aşlarıyla sövelerinde ve harimin giriş açıklığında mermer kullanılmıştır.Duvarlar kısmen sıvalıdır.Doğu ve batı cephelerinde altta üç,üstte iki,güney cephesinde ise altta ve üstte ikişer pencereden oluşan bir düzenleme görülmektedir.Üst sıra pencereleri cephelerin ortalarına açılmış,bunların iki yanına birer sağır pencere yerleştirilmiştir.Alt sıra pencereleri düz atkı taşlı ve dikdörtgen şekillidir.Atkı taşları ve söveleri devşirme mermerden yapılmıştır.Harimi örten kubbe sekizgen bir kasnağa sahiptir.Kasnağın her kenarının ortasında,sivri kemerle örtülü birer sağır pencere yer almaktadır.

  Harimin kuzey batı köşesindeki minare,kare kesitli bir kürsü üzerinde yükselen silindirik bir gövdeden oluşmaktadır.Kürsü kısmının serbest iki köşesinde kesme taş,diğer kesimlerinde kabayontu taş kullanılmıştır.Gövde ve yukarısı tamamen kesme taşla inşa edilmiştir.

  Arazideki eğim nedeniyle son cemaat yerine altı basamaklı bir merdivenle ulaşılmaktadır. Ahşaptan yapılmış açıklığın önünde dört ahşap destek üzerine oturan ahşap çatılı bir sundurma yer almaktadır.Giriş açıklığının üzeri yuvarlak kemerle örtülüdür.Doğu-batı yönde uzanan iki sahın halinde düzenlenmiş olan ahşap tavanı yirmi iki ahşap destek taşımaktadır.

  Kuzey cephesi simetrik bir düzene sahiptir.Ortadaki giriş açıklığının iki yanında birer dış mihrap ve birer pencere açıklığı yer alır.Dış mihraplar,mukarnaslı kavsara ile örtülü yarım daire kesitli birer nişten oluşmaktadır.Pencereler ise düz atkı taşlı ve dikdörtgen açıklıklar şeklindedir.Cephenin üst kesiminde,ilk inşaattaki son cemaat yerinin üç birimden oluştuğu saptanabilmektedir.Ancak,örtülü şeklini saptamaya yarayacak herhangi bir iz yoktur.


  Cephenin ortasında harime giriş sağlayan açıklık yer alır.Yuvarlak kemerli giriş açıklığı,karnı testere dişi şeklinde düzenlenmiş üç dilimli kemer şeklinde bir çökertme içine alınmıştır.Giriş açıklığını örten yuvarlak kemerin üstünde,üç ayrı kartuş içine boya ile yazılmış altı satırlık bir kitabe görülmektedir.

  Harimin duvarları sıvalıdır. Pencere alınlıklarında ve kubbe göbeğinde yakın tarihlerde yapılmış alçı ve kalem işi süslemeler bulunmaktadır.Harimin kuzeyinde kadınlar mahfili yer alır. Mahfil betonarme olarak yakın bir tarihte yenilenmiştir. Güney duvarının ortasında yer alan mihrap , mukarnaslı kavsarayla örtülü yarım daire kesitli bir niş şeklindedir. Kavsarayı örten yuvarlak kemerin içi istiridye kabuğu şeklinde yivlenmiştir. Kavsaranın üst kesiminde iki selvi ağacı arasına alınmış bir alem'den oluşan basit bir süslemeye yer verilmiştir. Mihrap dirilnişi içbükey kavisli bir silmeyle belirlenen dikdörtgen bir çerçeve içine alınmıştır.Mihrap mermerden yapılmıştır ve sonradan yağlı boya ile boyanmıştır. Kare gövdeden kubbeye geçiş iri tromplarla sağlanmıştır.Tromplar istiridye kabuğu şeklinde yivlendirilimiştir.


  SÜSLEMELER

  Son cemaat yeri girişinin alınlığı üzerinde,ahşaptan oyulmuş barok karakterli bitkisel süslemeler yer almaktadır.Süslemelerin arasında dinsel içerikli yazılar da bulunmaktadır.Harim girişinin sövelerinde,üç dilimli çökertme kemerinin yüzeyinde,sütun başlıklarında v dikdörtgen pervazlar üzerinde barok karakterli çeşitl süsleme örnekleri görülmektedir. Minber girişini örten yuvarlak kemerin köşeliklerinde v şerefe altı kısmında iri birer gülbezek yer almaktadır.


  TARİHLENDİRME

  Yapıda biri harim girişinde,diğer son cemaat yeri girişinde olmak üzere iki kitabe bulunmaktadır.Bunların yanı sıra,yapıya ait olup olmadığını bilemediğimiz,ancak köylülerce son cemaat yerinde bulunduğu ifade edilen ve bugün yapının kuzey batısındaki dış avlu duvarına yerleştirilmiş olan üçüncü bir kitabe vardır. Harim girişinin üstünde yer alan altı satırlık Osmanlıca kitabe boya ile yazılmıştır.Lütfi adlı bir kişi tarafından yazıldığı anlaşılan kitabede,yapının inşa tarihi ya da inşa ettiren kişi hakkında bilgi verilmemiştir.Ayrıca böyle özenle hazırlanmış mermer bir levha üzerindeki kitabenin boya ile yazılmış olması,bir inşa kitabesi olmadığı izlenimi uyandırmaktadır. Son cemaat yeri girişindeki kitabe,yalnızca 'sene 77' yazısının okunduğu bir tarih kitabesidir.Sadece son iki rakamının verilmiş olması,bu tarihin 1077,1177 ya da 1277 yıllarından birisi olabileceğini düşündürmektedir.Şeklini ve girişi üzerindeki süslemeleri dikkate aldığımızda,bugünkü son cemaat yerinin inşası için 1077/1666-1667 ya da 1177/1763-64 tarihleri uygun görünmektedir.Bu nedenle söz konusu tarihin 1277/1860-61 olduğunu kabul etmek yerinde olacaktır. Yapıda barok karakterli süslemelerin Batı Anadolu'da XVIII. yy ortalarından itibaren görülmesini ve bugünkü son cemaat yerinin 1860-61 tarihinde inşa edilmiş olmasını dikkate alarak,yapının XVIII. yy ortalarından, XIX. Yy ortalarına uzanan bir zaman diliminde inşa edildiğini kabul edebiliriz.

  HIRKA KÖYÜ CAMİİ KİTABESİ


  Selçuklu Devleti eserlerinden olduğu bilinen tarihi camiinin giriş kapısı üzerinde 6 satırlık bir kitabe bulunmaktadır. Farsça ve Arapça karışık,kabartmalı olarak mermer üzerine hak edilmiş bir destan olduğu anlaşılmaktadır. latif içegi

  Coğrafya

  Denizli iline 66 km, Tavas ilçesine 21 km uzaklıktadır.Güneyinde Baharlar, Tavas, doğusunda Keçeliler, Tavas köyü , batısında Kale, Denizli ilçesi , kuzeyinde ise Horasanlı, Tavas köyü bulunmaktadır.

  Hırka Camisinin dünya üzerindeki Koordinatları:

  37° 27' 59" Kuzey Paraleli 28° 57' 01" Doğu Meridyeni olup

  Rakım : 992 metredir.  İklim

  Köyün iklimi, İç Ege iklimi etki alanı içerisindedir.


  Nüfus

  Yıllara göre köy nüfus verileri
  2007 722
  2000 730
  1997 985

  Ekonomi

  Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Tütüncülük köylünün en büyük geçim kaynağı iken son zamanlarda Tütün fiyatlarının köylüyü tatmin etmemesi sebebiyle tarımda alternatif arayışlar sürmektedir.Genç nesil ise tarımla uğraşmayıp Denizli`ye göçü tercih etmektedir.


  Muhtarlık

  Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

  2009 - Hüseyin Uluksar
  2004 - Hüseyin Uluksar
  1999 - Ali Can
  1994 - Ali Can
  1992 - Hüseyin Uluksar
  1989 - Ali Can
  1984 - Ali Can
  1977 - Yaşar Tataroğlu
  - İsmail Taşcı
  - Vasfi Tataroğolu
  - Süleyman Kaya
  - Sadık Üzümlü
  - İbrahim Öğlü
  1957 - Mehmet Emin Öztop
  1954 - Mehmet Emin Öztop
  1949 - Mehmet Emin Öztop
  1946 - İbrahim Akcan
  1942 - 1946 Şevket Özkul
  - Mehmet Altıntaş
  1929 - Sait Öztop
  - Berberlerin Ahmet

  Altyapı bilgileri

  Köyde ilköğretim 3. sınıfa kadar vardır. Köyde, içme suyu şebekesi vardir ; kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi de yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.tarihi eser ağaların konagı vardır

  Muhtarlık ve iletişim bilgileri

  [​IMG]

  Kaynak :
  Yerelnet , wikipedia


  Köyünüzle ilgili resim ve bilgileri bizle paylaşabilirsiniz
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Hırka Köyü Tavas Forum Tarih
Hırkatepesidelik Köyü Hakkında Bilgi Hacıbektaş Nevşehir Nevşehir Tanıtımı 21 Ocak 2011
Hırka Köyü Geyve Sakarya Sakarya Tanıtımı 5 Mayıs 2010
Hırkalı Köyü Demirci Manisa Manisa Tanıtımı 14 Nisan 2010
Küçükhırka Köyü Alaca Çorum Karadeniz Bölgesi 2 Nisan 2010
Hırka Köyü Merzifon Amasya Amasya Tanıtımı 26 Mart 2010

Bu Sayfayı Paylaş