Giybet ve kardeslikle alakali hadisler

'Sünnetler & Hadisler' forumunda Fatma tarafından 21 Şubat 2009 tarihinde açılan konu

 1. Fatma

  Fatma Üye

  Giybet ve kardeslikle alakali hadisler konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  GIYBET VE KARDEŞLİKLE ALAKALI HADİSLER

  1- Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: “Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz?” “ Allah ve Resulü daha iyi bilirler” dediler Buyurdular ki: Birinizin, kardeşini hoşlanmayacağı şeyle anmasıdır!” Bir adam dedi ki, “Ya benim söylediğim onda varsa, bu da mı gıybettir?” “Eğer söylediğin onda varsa gıybetini yapmış oldun Eğer söylediğin onda yoksa bir de bühtanda (iftirada) bulundun demektir”

  2- HzAişe Validemiz anlatıyor: “Ey Allah’ın Resulü, sana Safiyye’deki şu hal yeter” demiştim Bundan memnun kalmadı ve şöyle dedi: “Öyle bir kelime sarfettin ki, eğer o denize karıştırılsaydı, onu ifsad eder, bozardı” Yine Hz Aişe Validemiz der ki: “Ben tahkir(küçük görme) maksadıyla bir insanın taklidini yapmıştım Bana hemen şunu söyledi: “Ben bir başkasını, kusuru sebebiyle, hatta bana karşılık olarak şu kadar dünyalık verilse bile söz ve fiille taklid etmem” (Ebû Davud, Edeb 40)

  3- Yine Hz Aişe Validemizin anlattığına göre; bir defasında kendisi biri hakkında söz söyler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem O’na “tükür” der Tükürünce ağzından bir et parçası çıkar

  4- “Ribanın en kötüsü, haksız yere müslümanın ırzını (manevi şahsiyetini) rencide etmektir (gıybetini yapmaktır)” (Ebû Davud, Edeb 40)

  5- “Gıybet zinadan daha kötüdür” Nasıl olur Yâ Resulallah? “Adam zina eder, sonra tevbe eder, Allah mağfiret buyurur Gıybet eden ise gıybet edilen affetmedikçe mağfiret olunmaz” (Beyhaki, Şuabu-l İman, 6740-41-42)

  6- Bir Hadislerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Allah, bir müslümana, bir müslümanın kanını, ırzını ve ona su-i zanda bulunmasını haram kılmıştır” (Müslim, birr 32) Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, “Hüsn-ü zan imandandır” buyurur

  7- Bir Hadis’te şöyle buyurulur: “Müslümanların ayıbını araştırmayın Zira, her kim müslümanların ayıbını araştırırsa Allah da onun ayıbını takib eder, nihayet onu evinin içinde de olsa, rezil rüsvay eder”

  8- Mirac gecesinde, bakır tırnakları olan bir kavme uğradım Tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı “Ey Cebrail, bunlar da kim?” diye sordum “Bunlar, dedi, insanların etlerini yiyenler ve ırzlarını (şereflerini) payimal edenler, ayaklar altına alanlardır” (Ebû Davud,Edeb 40)

  9- “Kim bir müslümandan, gıybet ve şerefini payimal etmek suretiyle tek lokma dahi yese, Allah ona mutlaka onun aynısını cehennemden tattıracaktır…” (Ebû Davud, Edeb 40)

  10- “Kim bir mü’mini bir münafığa (gıybetciye) karşı himaye ederse, Allah da onun için, Kıyamet günü, etini cehennem ateşinden koruyacak bir melek gönderir Kim de, bir müslümana, kötülenmesini dileyerek bir iftira atarsa, Allah onu, kıyamet günü, cehennem köprülerinden birinin üstünde, söylediğinin günahından paklanıp çıkıncaya kadar hapseder” (Ebu Davud, Edeb 41)

  11- “Kattât (söz taşıyan) (veya aynı manaya gelen nemmâm) cennete giremeyecektir” (Buhari, Edeb 50 - Müslim, İman 169 - Ebu Davud, Edeb 38)

  12- “Ne fasık, ne de mücahir (günahını açıktan işleyen) kimse için söylenen gıybet sayılmaz Mücahir olan hariç, bütün ümmetim affa mazhar olmuştur” ( Buhari, Edeb 60)

  13- “Her kim haya perdesini atarsa, artık onun gıybeti yoktur” (gıybeti caizdir) (Beyhaki, Sünen, x, 210)

  14- Ashâb'ım! Biribirinize düş‏manlık etmeyiniz, biribirinize hased etmeyiniz, biribirinizden yüz çevirip ayrılmayınız Ey Allah'ın kulları! Biribirinizle kardeş‏ olunuz (Kardeş‏ sevgisi gösteriniz) Bir müslümanın din kardeş‏iyle üç günden fazla küs durması helâl değildir

  15- Ebû Hüreyre radiya'llahu anh'den rivâyete göre, Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem ş‏öyle buyurmu‏tur: Ashabım, zandan (sebepsiz ithamdan) çekininiz! Çünkü sebepsiz ithâmın içinde yalan çoktur Biribirinizin eksikliğini görmeye ve iş‏itmeye çalışmayınız, husûsî ve mahrem hayâtınızı da araş‏tırmayınız!

  16- Berâ' (İbn-i Âzib) radiya'llâhu anh'den şöyle rivâyet edilmiş‏tir: Berâ' demiş‏tir ki:
  Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem bize yedi ş‏ey'i iş‏lememizi emretti Yedi ş‏eyden de bizi nehyeyledi Resûl-i Ekrem bize, cenâze arkasında gitmeyi, hastayı ziyâret etmeyi, dâvete icâbet eylemeyi, mazlûma yardımı, yemîni kabûl etmeyi, selâmı karşılamayı başkasına duâ etmeyi emreyledi

  17- Aiş‏e radiya'llâhu anhâ'dan Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem'in: Allah katında insanlardan en nefret edileni davalaştığı zaman çok gaddar davranandır buyurulduğu rivâyet edilmiş‏tir

  18- Yine İbn-i Ömer radiya'llâhu anhümâ'dan rivâyet olunduğuna göre:
  Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem: “Müslaman müslümanın din kardeşidir Müslüman müslümana zulüm etmez; müslüman müslümanı (başına gelen musîbette) terk etmez; bir müslüman, kardeşinin ihtiyacını karşılarsa, Allah da onun ihtiyacını karşılar; bir müslüman bir müslümanın dünyâ darlığını giderip ş‏âd ederse, Allah da kıyamet gününde onun darlığını giderip mutlu kılar Kim ki müslüman kardeş‏inin dünyâda ayıbını örterse, Allah da kıyâmet gününde onun ayıbını örter” buyurmuş‏tur


  20- “Allahtan üç şey istedim, ikisini kabul etti, birini kabul etmedi Ümmetimin ittifakını istedim kabul etmedi”

  21- “Allah için seviniz, Allah için düşmanlık ediniz, Allah için karar veriniz”

  22- “Müslümanlar birbirlerine kenetlenmiş bina gibidirler Birbirlerine sımsıkı tutunurlar”
   
  Son düzenleme: 21 Şubat 2009

 2. Fatma

  Fatma Üye

  Câbir ve Ebû Said radıyallahu anh naklediyor
  «Rasûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  Gıybetten sakınınız! Zirâ gıybet zinâdan daha şiddetlidir! Çünki zinâ eden kimse tevbe eder, Allâh da afveder Fakat gıybet eden, gıybeti yapılan afvedinceye kadar, afvedilmez! (Gazalî-İhya)

  Hazreti Aişe radıyallahu anha anlatıyor:«Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'e:-Safiyye'nin şu kusurları, boyunun kısa olması sana yeter!dedim Rasûlü Ekrem:-Öyle bir söz konuştun ki, denize atılsa, denizi bulandırır ve kokuturdu! buyurdu Resûlü Ekrem'e gene bir insandan bahsetmiştim Bana şöyle dedi:-Bana dünyalıktan bir çok şey verilse de, kimseyi kötülükle anmayı sevmem! (Ebû Davud, Tırmızî)

  Ebû Hureyre radıyallahu anh naklediyor:peygamber salla'llâhu aleyhi ve sellem'e sordular:-Gıybet nedir biliyor musunuz?Ashab cevabladı:-Kardeşini hoşuna gitmeyen şeyle anmandır!Birisi sordu:-Dediğim şeyler kardeşimde varsa, ne buyurursun?Resûlullâh:-Söylediğin şayet onda varsa, onu gıybet etmiş bulunursun! Ve eğer onda yoksa ona iftira etmiş olursun! (Müslim)

  Amribn-ül As radıyallahu anh'dan nakledilmiştir:Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem ölü bir katırın yanından geçerken ashabından bazılarına şöyle buyurmuştur:
  -Kişinin karnını doyuruncaya kadar şu (leşden) yemesi, elbette müslüman bir kişinin etini yemesinden (dedikodusunuyapmasından) daha hayırlıdır» (ibni Hibbân)
   

 3. Fatma

  Fatma Üye

  Hadis No : 4309
  Ravi: Ebu Hüreyre
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz?" "Allah ve Resulü daha iyi bilir!" dediler Bunun üzerine: "Birinizin, kardeşini hoşlanmayacağı şeyle anmasıdır!" açıklamasını yaptı Orada bulunan bir adam: "Ya benim söylediğim onda varsa, (Bu da mı gıybettir?) dedi Aleyhissalatu vesselam: "Eğer söylediğin onda varsa gıybetini yapmış oldun Eğer söylediğin onda yoksa bir de bühtanda (iftirada) bulundun demektir"
  Kaynak: Ebu Davud, Edeb 40, (4874); Tirmizi, Birr 23, (1935); Müslim, Birr 70 (2589)

  Hadis No : 4310
  Ravi: Aişe
  Tanım: Ey Allah'ın Resulü, sana Safiyye'deki şu şu hal yeter! demiştim (Bundan memnun kalmadı ve): "Öyle bir kelime sarfettin ki, eğer o denize karıştırılsaydı (denizin suyuna galebe çalıp) ifsad edecekti" buyurdu Hz Aişe ilaveten der ki: "Ben Resulullah (sav)'a bir insanın (tahkir maksadıyla) taklidini yapmıştım Bana hemen şunu söyledi: "Ben bir başkasını (kusuru sebebiyle söz ve fiille) taklid etmem Hatta (buna mukabil) bana, şu şu kadar (pek çok dünyalık) verilse bile"
  Kaynak: Ebu Davud, Edeb 40, (4875); Tirmizi, Sıatu'l-Kıyame 52, (2503, 2504)


  Hadis No : 4311
  Ravi: Enes
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Mirac gecesinde, bakır tırnakları olan bir kavme uğradım Bunlarla yüzlerini (ve göğüslerini) tırmalıyorlardı "Ey Cebrail! Bunlar da kim?" diye sordum: "Bunlar," dedi, "insanların etlerini yiyenler ve ırzlarını (şereflerini) payimal edenlerdir"
  Kaynak: Ebu Davud, Edeb 40, (4878, 4879)


  Hadis No : 4312
  Ravi: Müstevred
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim bir müslüman(ı gıybet ve şerefini payimal etmek) sebebiyle tek lokma dahi yese, Allah ona mutlaka onun mislini cehennemden tattıracaktır Kime de müslüman bir kimse(ye yaptığı iftira, gıybet gibi bir) sebeple (mükafaat olarak) bir elbise giydirilse, Allah Teala Hazretleri mutlaka, onun bir mislini cehennemden ona giydirecektir Kim de (malı, makamı olan büyüklerden) bir adam sebeiyle bir makam elde eder (orada salah ve takva sahibi bilinerek para ve makama konmak için riyakarlıklara girer)se Allah Teala Hazretleri Kıyamet günü onu mürdiler mak----- oturtarak (rezil eder ve mürdilere münasib azabla azablandırır)"
  Kaynak: Ebu Davud, Edeb 40, (4876)


  Hadis No : 4313
  Ravi: Said İbnu Zeyd
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ribanın en kötüsün haksız yere müslümanın ırzını (manevi şahsiyetini) rencide etmektir"
  Kaynak: Ebu Davud, Edeb 40, (4876)


  Hadis No : 4314
  Ravi: Muaz İbnu Esed el-Cüheni
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim bir mü'mini bir münafığa (gıybetçiye) karşı himaye ederse, Allah da onun için Kıyamet günü, etini cehennem ateşinden koruyacak bir melek gönderir Kim de müslümana kötülenmesini dileyerek bir iftira atarsa, Allah onu, kıyamet günü, cehennem köprülerinden birinin üstünde, söylediğinin (günahından paklanıp) çıkıncaya kadar hapseder"
  Kaynak: Ebu Davud, Edeb 41, (4883)


  Hadis No : 4315
  Ravi: Cabir
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ne fasık ne de mücahir (günahı açıktan işleyen) kimse için söylenen gıybet sayılmaz Mücahir olan hariç, bütün ümmetim affa mazhar olmuştur" [Rezin ilavesidir Buhari'de ikinci kısım mevcuttur Edeb, 60]
  Kaynak: Müslim, Zühd 52, (2990)


  Hadis No : 4316
  Ravi: Huzeyfe
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kattat (söz taşıyan) cennete girmeyecektir" [Müslim'in rivayetinde "nemmam cennete girmeyecektir" şeklinde gelmiştir]
  Kaynak: Buhari, Edeb 50; Müslim, İman 169, (105); Ebu Davud, Edeb 38, (4771); Tirmizi, Birr 79, (2027)


  Hadis No : 4317
  Ravi: İbnu Mes'ud
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bana kimse ashabımın birinden (canımı sıkacak bir ) şey getirmesin Zira ben, sizin karşınıza, içimde hiç bir şey olmadığı halde çıkmak istiyorum"
  Kaynak: Tirmizi, Menakıb (3893); Ebu Davud, Edeb 33, (5860)
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Giybet kardeslikle alakali Forum Tarih
Gıybet ve Kardeşlikle İlgili Hadisler Sünnetler & Hadisler 7 Eylül 2009
Gıybet ve iftira arasındaki fark nedir? Dini Terimler Sözlüğü 24 Şubat 2016
Yalan hile gıybet ve iftira ne demektir? FrmArtuklu TatLı SöZLük 23 Şubat 2016
Gıybet ve iftira arasındaki fark nedir? Örnek vererek açıklayın Dini Sorular ve Cevaplar 4 Mart 2014
Gıybet ve İftiranın Zararları Kısaca Madde Madde Islam'da Ahlak ve Sıfatları 13 Şubat 2014

Bu Sayfayı Paylaş