Girisimcilik Ara(vize)Deneme Sinavlari

'SBS - ÖSS - Sınavlar' forumunda Mavi_Sema tarafından 3 Mart 2010 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Girisimcilik Ara(vize)Deneme Sinavlari konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  1-) Aşağıdakilerden hangisi, girişimcilik ile ilgili yanlış bir ifadedir?
  A) Sürekli değişen bir kavramdır.
  B) Girişimcilik olgusunu etkileyen olaylar çevresel ortama göre değişmektedir.
  C) Girişimcilik fırsatlarının yaratılması ve takip edilmesine yönelik süreçtir.
  D) Girişimcilik üretim faktörlerinin koordinasyonunu gerektirir.
  E) Girişimcilik risk almaktan kaçınmayı gerektirir.

  --------------------------------------------------------------------------------
  2-) Aşağıdakilerden hangisi, girişimci düşüncenin bileşenlerinden biri değildir?
  A) Yenilikçi ve yaratıcı olma
  B) Risk alma
  C) Öncü olma
  D) Rekabetçi düşünme
  E) Bağımlı olma

  --------------------------------------------------------------------------------
  3-) Aşağıdakilerden hangisi, yöneticinin özelliklerinden biri değildir?
  A) Güven arayan
  B) Geçmişte yaşayan
  C) Problemlere odaklanan
  D) Organizasyon yapan
  E) Kolaya kaçan

  --------------------------------------------------------------------------------
  4-) Aşağıdakilerden hangisi, girişimcilik sürecinin çıktı bileşenlerinden biridir?
  A) Çevresel fırsatlar
  B) İş fikirleri
  C) Başarısızlık
  D) Örgütsel ortam
  E) Kaynaklar

  --------------------------------------------------------------------------------
  5-) Girişimcilik kavramının tanımlanmasında aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmaz?
  A) Risk üstlenme
  B) Sermayenin tedarik edilmesi
  C) Güven aranması
  D) Arbitraj
  E) Üretim faktörlerinin koordinasyonu

  --------------------------------------------------------------------------------
  6-) Aşağıdakilerden hangisi, girişimci tanımlarında kullanılan unsurlardan biri değildir?
  A) Yaratım süreci
  B) Çaba harcanması
  C) Risk
  D) Rekabet
  E) Getiri

  --------------------------------------------------------------------------------
  7-) Birçok yaratıcı düşünce içinden, mantıksal süzgeçten geçirilerek ve dikey olarak incelenerek ortaya çıkan düşünceye ne ad verilir?
  A) Dikey düşünce
  B) Yatay düşünce
  C) Analitik düşünce
  D) Yaratıcı düşünce
  E) Hayali düşünce

  --------------------------------------------------------------------------------
  :cool: Beyin fırtınasının kaldığı yerden devam eden ve daha sistemli olan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gordon yöntemi
  B) Kontrol listesi
  C) Düşünce haritası
  D) Yatay düşünme
  E) Odak grup görüşmeleri

  --------------------------------------------------------------------------------
  9-) Aşağıdakilerden hangisi, sıcak takımların özellikleri arasında yer almaz?
  A) Farklı karakterdeki kişilerden oluşur.
  B) Hedefleri olmalıdır.
  C) Dayanışma içinde olmalıdırlar.
  D) Birbirlerinin düşüncelerini tanımalıdırlar.
  E) En fazla yedi kişiden oluşmalıdır.

  --------------------------------------------------------------------------------
  10-) Aşağıdakilerden hangisi, yaratıcılığın aşamalarından biri değildir?
  A) Hazırlık
  B) Yeniliklerin oluşturulması
  C) Yaratıcılıkların ortaya çıkması
  D) Yaratıcı sonuçların kabul edilmesi
  E) Kuluçkaya yatırma

  --------------------------------------------------------------------------------
  11-) Aşağıdakilerden hangisi, düşünceler ne şekilde başarısızlığa uğratılabilir amacıyla yapılan düşünme tekniğidir?
  A) Beyin fırtınası
  B) Gordon yöntemi
  C) Matris yöntemi
  D) Ters beyin fırtınası
  E) Kontrol listesi

  --------------------------------------------------------------------------------
  12-) Alınacak bir karar ve eylem sonucunda zarar görebilme olasılığına ne ad verilir?
  A) Risk
  B) Hata
  C) Teşvik
  D) Kaos
  E) Gerilim

  --------------------------------------------------------------------------------
  13-) Yaratıcılık tarafından üretilen yeni fikirlerin uygulanmasına ne ad verilir?
  A) Yaratıcılık
  B) Teknoloji
  C) Bilgi üretimi
  D) Yenilik
  E) Bilim

  --------------------------------------------------------------------------------
  14-) Aşağıdakilerden hangisi, sektörün içinde yer alan yenilik kaynaklarından biri değildir?
  A) Beklenmedik gelişmeler
  B) Uyumsuzluklar
  C) Süreç ihtiyaçları
  D) Sektör ve pazar payındaki değişmeler
  E) Yeni bilgiler

  --------------------------------------------------------------------------------
  15-) Aşağıdakilerden hangisi, iş planlarının özelliklerinden biri değildir?
  A) Yenilik için en uygun fikirlerin seçimine yardımcı olur.
  B) Yönetimin karar ve beklentilerine odaklanmasını sağlar.
  C) Strateji geliştirme konusunda çerçeve oluşturur.
  D) Döküman oluşturur.
  E) Performans karşılaştırmasında kullanılır.

  --------------------------------------------------------------------------------
  16-) Örgüt yapısında ve işleyişinde yapılan yeniliğe ne ad verilir?
  A) Ürün yeniliği
  B) Ticari yenilik
  C) Örgütsel yenilik
  D) Kültür yeniliği
  E) Süreç yeniliği

  --------------------------------------------------------------------------------
  17-) İlk AR-GE faaliyeti hangisi tarafından kurulmuştur?
  A) Siemens
  B) Microsoft
  C) BOSCH
  D) 3M
  E) IBM

  --------------------------------------------------------------------------------
  1:cool: Aşağıdakilerden hangisi, 3M firmasının yenilik hunisi unsurlarından biridir?
  A) Geliştirme
  B) Tasarım yoluyla yenilik
  C) İş planı
  D) İmalat
  E) Pazarlama

  --------------------------------------------------------------------------------
  19-) Yeni yatırımları, buluşları, fikirleri ve davranış biçimlerini geliştirip bu yenilikleri ürünlerde, servislerde, yeni plan ve programlarda kullanabilen kişilere ne ad verilir?
  A) İç girişimci
  B) Patron
  C) Teknisyen
  D) Girişimci
  E) Yönetici

  --------------------------------------------------------------------------------
  20-) Aşağıdakilerden hangisi Girişimcilerin özelliklerinden biri değildir?
  A) Bağımsızlık
  B) Fırsat yaratma
  C) Faaliyetlere temsilci olarak katılma
  D) Kabul edilebilir riskleri üstlenme
  E) Karar almada hayalleri izleme

  --------------------------------------------------------------------------------
  21-) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel yönetim tekniğinin olumsuz etkilerinden biri değildir?
  A) Kaynakların boşa harcanması
  B) Rekabet gücünün kaybı
  C) Varsayımları değiştirebilecek koşulların ihmal edilmesi
  D) Fırsatların yakalanması
  E) Yenilikçilerin kaybedilmesi

  --------------------------------------------------------------------------------
  22-) Aşağıdakilerden hangisi iç girişimcilik stratejisinin oluşturulmasında önemli olan dört adımdan biri değildir?
  A) Vizyonunun geliştirilmesi
  B) Başarısızlığın hoşgörülmesi
  C) Yeniliklerin özendirilmesi
  D) İç girişimciler için uygun ortamın yaratılması
  E) Takımların oluşturulması

  --------------------------------------------------------------------------------
  23-) İş yapısı içinde varolan girişimciliğe ne ad verilir?
  A) Dış Girişimcilik
  B) İç Girişimcilik
  C) İşletme Girişimciliği
  D) Güdüleme
  E) İç Büyüme

  --------------------------------------------------------------------------------
  24-) Aşağıdakilerden hangisi iç girişimciliğin önündeki engellerden biri değildir?
  A) Standart süreçler uygulamak
  B) Sürekli olarak planlama faaliyetlerinde bulunmak
  C) Yenilikçi çalışanları özendirmek
  D) Esnek olmamak
  E) Risk üstlenmemek

  --------------------------------------------------------------------------------
  25-) Kendi özkaynaklarından daha çok farklı kaynaklara ulaşan ve sağladığı bu kaynaklarla değer yaratan kişiye ne ad verilir?
  A) Girişimci
  B) Sermayedar
  C) Patron
  D) İşveren
  E) Yatırımcı

  --------------------------------------------------------------------------------
  26-) Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin büyümesinin durduğu ve pazar payının belirgin olduğu, fiyatların düşme eğilimine geçtiği, satışların arttığı fakat kârın azaldığı aşamadır?
  A) Başlangıç
  B) Büyüme
  C) Olgunluk
  D) Gerileme
  E) Daralma

  --------------------------------------------------------------------------------
  27-) Periyodik olarak tahmini değerlerle fiili olarak oluşan değerler (gelirler, maliyetler ve diğer harcamalar) arasında karşılaştırma yapılmasına olanak veren sürece ne ad verilir?
  A) Finansal planlama
  B) Finansal kontrol
  C) Proforma Bilanço
  D) Gelir Tablosu
  E) Nakit Bütçesi

  --------------------------------------------------------------------------------
  2:cool: Bir yıldan az süreli borçlara ne ad verilir?
  A) Kısa dönemli
  B) Uzun dönemli
  C) Orta dönemli
  D) Çok kısa dönemli
  E) Esnek dönemli

  --------------------------------------------------------------------------------
  29-) Parası olan kişi veya grupların, kâr sağlama potansiyeli yüksek, katma değer yaratabilecek bir iş fikri olan fakat kaynak sıkıntısı içerisindeki girişimcilere destek olunması anlamında kullanılan kavrama ne ad verilir?
  A) Melek yatırımcılar
  B) Risk sermayesi
  C) Leasing
  D) Satıcı kredileri
  E) Finansal kiralama

  --------------------------------------------------------------------------------
  30-) AR-GE ve promosyon harcamalarının düştüğü, fiyat savaşlarının devam ettiği ve sonuçta hem satışların hem de kârların azaldığı işletme gelişim aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Başlangıç
  B) Büyüme
  C) Olgunluk
  D) Gerileme
  E) Genişleme

  Cevaplar

  1-) E
  2-) E
  3-) E
  4-) C
  5-) C
  6-) D
  7-) C
  :cool: A
  9-) E
  10-) B
  11-) D
  12-) A
  13-) D
  14-) E
  15-) A
  16-) C
  17-) A
  1:cool: B
  19-) A
  20-) C
  21-) D
  22-) B
  23-) B
  24-) C
  25-) A
  26-) C
  27-) B
  2:cool: A
  29-) A
  30-) D
   

 2. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  1-) Bilgi toplumunda insanın düşünsel emeğinin ekonomik değere dönüşmesi olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yöneticilik
  B) Teknokratizm
  C) Girişimcilik
  D) Kurumsallaşma
  E) Sermaye

  --------------------------------------------------------------------------------
  2-) Girişimcinin yaratıcılık ve yıkıcılık görevini yerine getirdiğini ifade eden bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
  A) James A. Schumpeter
  B) J.B. Say
  C) Richard Cantillon
  D) F. Taylor
  E) H. Fayol

  --------------------------------------------------------------------------------
  3-) Aşağıdakilerden hangisi, teknisyenin özelliklerinden biri değildir?
  A) İş yapan
  B) Bugünü yaşayan
  C) Planlayan
  D) Kolaya kaçan
  E) Mevcut durumla yetinen

  --------------------------------------------------------------------------------
  4-) Aşağıdakilerden hangisi, girişimci ile ilgili olarak yanlış bir ifadedir?
  A) Girişimciler, üretim faktörlerini örgütleme yeteneğine sahiptirler
  B) Risk alma konusunta isteklidirler.
  C) Bugünü yaşayan kişilerdir.
  D) Kaynakları kontrol etmeye çalışırlar.
  E) Değer yaratan kişilerdir.

  --------------------------------------------------------------------------------
  5-) Kâr elde etmek için üretim faaliyetlerini biraraya getiren ve bunları organize eden ve tüm risklere katlanan kişiye ne ad verilir?
  A) Sermayedar
  B) Patron
  C) İşveren
  D) Yönetici
  E) Girişimci

  --------------------------------------------------------------------------------
  6-) 18. yy’da ilk girişimcilik tanımı hangisi tarafından yapılmıştır?
  A) J. A. Schumpeter
  B) J. B. Say
  C) R. Cantillon
  D) A. Smith
  E) Max Weber

  --------------------------------------------------------------------------------
  7-) Yaratıcılık, “Bağlantısız görünen şeyleri birbirine bağlamaktır.” diyen bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Plamer
  B) Taylor
  C) Vance
  D) Clemen
  E) Bentley

  --------------------------------------------------------------------------------
  :cool: Aşağıdakilerden hangisi, bireysel yaratıcılıkta oluşan tutum ve davranışlar arasında yer almaz?
  A) Farklılık
  B) Teşvik
  C) Kavram oluşturma
  D) Düşünce
  E) Hata ve Risk

  --------------------------------------------------------------------------------
  9-) Bir ürünle ilgili olan ve bu ürünün önemli unsurlarının iki boyutlu bir tabloya yerleştirilerek yaratıcılığın ortaya çıkmasını sağlayan yaratıcılık tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kontrol listesi
  B) Matris yöntemi
  C) Gordon yöntemi
  D) Yatay düşünme
  E) Ters beyin fırtınası

  --------------------------------------------------------------------------------
  10-) Çağrıştırma ve uyarma etkisi yaparak, grup halinde düşünce yaratan düşünme tekniğine ne ad verilir?
  A) Beyin fırtınası
  B) Ters beyin fırtınası
  C) Düşünce haritası
  D) Gordon yöntemi
  E) Matris yöntemi

  --------------------------------------------------------------------------------
  11-) Aşağıdakilerden hangisi Carl Rogers’in yaratıcılığı arttırdığını söylediği yöntemler biri değildir?
  A) Ekonomik özgürlük
  B) Ekonomik güvenlik
  C) Psikolojik özgürlük
  D) Toplumsal özgürlük
  E) Etik özgürlük

  --------------------------------------------------------------------------------
  12-) Bilinçaltı ve diğer duyuların hareketiyle oluşan algının gerçekleşmesi, benzetme, ilişkilendirme ve yatay polenleme gibi zihni çalışmaları aktif olduğu yaratıcılık aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hazırlık
  B) Yaratıcılıkların ortaya çıkması
  C) Kuluçkaya yatırma
  D) Yaratıcı sonuçların kabul edilmesi
  E) Kavram oluşturma

  --------------------------------------------------------------------------------
  13-) Aşağıdakilerden hangisi, Porter’ın verimlilik konusunda üzerinde durduğu konulardan biri değildir?
  A) Ürün kalitesini yükseltebilme
  B) Ürüne ek özellikler katabilme
  C) Üretimde verimliliği yükseltebilme
  D) Yüksek otomasyon düzeylerine erişebilme
  E) Zenginlik potansiyelini arttırabilme

  --------------------------------------------------------------------------------
  14-) Aşağıdakilerden hangisi, şirketin dışında yer alan yenilik kaynaklarından biridir?
  A) Beklenmedik gelişmeler
  B) Demografik yapıdaki değişmeler
  C) Uyumsuzluklar
  D) Pazar yapısı
  E) Süreç ihtiyaçları

  --------------------------------------------------------------------------------
  15-) Aşağıdakilerden hangisi, yenilik türlerinden biridir?
  A) Teknolojik örgüt yenilikleri
  B) Yapısal yenilikler
  C) Teknolojik süreç yenilikler
  D) Fonksiyonel yenilikler
  E) Kurumsal yenilikler

  --------------------------------------------------------------------------------
  16-) Tüketicinin istediği, bilinen bir ürünle ilgili yeniliğe ne ad verilir?
  A) B tipi
  B) C tipi
  C) D tipi
  D) A tipi
  E) E tipi

  --------------------------------------------------------------------------------
  17-) Aşağıdakilerden hangisi, Gunnar-Törnqvist’in yenilikçi kültürde öne sürdüğü unsurlardan biri değildir?
  A) Depolanmış bilgi
  B) İnsanlar arası enformasyon
  C) Başarılı iletişim
  D) Dışsal ortamın ihtiyaçlarını karşılamada yetkinlik
  E) Yaratıcılık

  --------------------------------------------------------------------------------
  1:cool: 19. yy’da endüstri yörelerinin ekonomik ve toplumsal hasar sonuçlarını yaşatmadan kaotik yenilikçilik kültürü yaratmayı amaçlayan ve iş dünyasına destek ve teknoloji transferi sağlayan girişime ne ad verilir?
  A) Ulusal girişimcilik
  B) Endüstriyel girişim
  C) Bilimpark
  D) Teknopark
  E) Uluslararası girişim

  --------------------------------------------------------------------------------
  19-) Aşağıdakilerden hangisi günümüzde iç girişimciliğe olan ilginin artmasının nedenlerinden biri değildir?
  A) Sayısı hızla artan rakipler
  B) Geleneksel işletme yönetimi yöntemlerinin yetersiz kalması
  C) Verimlilik ve etkinliğin azaltılmak istenmesi
  D) Yetenekli çalışanların işletmeden ayrılarak küçük ölçekli girişimci haline gelmesi
  E) Artan uluslararası rekabet

  --------------------------------------------------------------------------------
  20-) Aşağıdakilerden hangisi iç girişimcilerin özelliklerinden biri değildir?
  A) Bağımsızlık ve kurumsal ödül sağlayabilme
  B) Temsilci olmaktan çok faaliyetlere direkt katılım
  C) Kabul edilebilir riskleri üstlenme
  D) Geleneksel statü sembollerini benimseyen
  E) Hiyerarşi içinde başkaları ile ilişki kurabilen

  --------------------------------------------------------------------------------
  21-) Aşağıdakilerden hangisi yeniliklerin başarılı bir şekilde yaratılmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?
  A) Tekli yaklaşımlar
  B) Etkileşimli öğrenme
  C) Odak grup oluşturma
  D) Piyasaya uyum
  E) Ortam ve vizyon

  --------------------------------------------------------------------------------
  22-) Aşağıdakilerden hangisi iç girişimcilikle ilgili yanlışlardan biri değildir?
  A) İç girişimcilerin temel amacı refah ve para sağlamaktır.
  B) Yüksek risk alan kumarbazlardır.
  C) Analitik yetenekleri yetersizdir.
  D) Etik ve ahlaki değerleri yüksektir.
  E) Güç peşinde koşarlar.

  --------------------------------------------------------------------------------
  23-) Aşağıdakilerden hangisi iç girişimci liderin özelliklerinden biri değildir?
  A) Yönetim seçenekleri yaratabilmesi
  B) Ekip çalışmasına önem vermesi
  C) Geçmiş ve bugüne dönük olması
  D) İnatçı ve ısrarcı olması
  E) Tartışma ortamlarını desteklemesi

  --------------------------------------------------------------------------------
  24-) İç girişimciliği hayalperest herhangi bir kişinin ya da kişilerin yaptığı iş olarak tanımlayan kişi kimdir?
  A) Pinchot
  B) Damanpour
  C) Shumpeter
  D) Schwarz
  E) Schollhammer

  --------------------------------------------------------------------------------
  25-) Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin gelişim aşamalarından biri değildir?
  A) Başlangıç
  B) Büyüme
  C) Olgunluk
  D) Daralma
  E) Gerileme

  --------------------------------------------------------------------------------
  26-) Bir işletmenin belirli bir dönem için ihtiyaç duyacağı fonları, nakit giriş ve çıkışlarının zamanlaması, en uygun fon kaynaklarının ne şekilde kullanılacağının belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmaya ne ad verilir?
  A) Analitik çalışma
  B) Finansal planlama
  C) Bütçeleme
  D) Kaynak planlaması
  E) Örgütsel planlama

  --------------------------------------------------------------------------------
  27-) Aşağıdakilerden hangisi, finansal risklerin en aza indirilmesine yönelik stratejilerden biri değildir?
  A) Uzun vadeli borçlanmak
  B) Sabit faiz oranı üzerinde borçlanmak
  C) Alınan borçların yenilenmeme riskini en aza indirmek
  D) Döviz kuru risklerinden korunmak
  E) Kısa vadeli borçlanmak

  --------------------------------------------------------------------------------
  2:cool: İşletme sahip ve ortaklarının koymuş olduğu parayı ifade eden kavrama ne ad verilir?
  A) Borçlanma ile finansman
  B) Özsermaye
  C) Likidite
  D) Çalışma sermayesi
  E) Nakit bütçesi

  --------------------------------------------------------------------------------
  29-) Yatırımcıların, gelişme potansiyeli yüksek olan KOBİ oluşumu ve faaliyete geçmesi için yaptığı orta ve uzun vadeli yatırım modeline ne ad verilir?
  A) Leasing
  B) Kişisel fonlar
  C) Risk sermayesi
  D) Melek yatırımcılar
  E) Ticari krediler

  --------------------------------------------------------------------------------
  30-) Başta KOBİ’ler olmak üzere özel sektörde sanayi kuruluşlarının teknoloji geliştirme ve inovasyona yatırım yapmalarını teşvik etmek amacıyla kurulan kuruma ne ad verilir?
  A) Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
  B) Kredi Garanti Fonu
  C) Türkiye Halk Bankası
  D) EUREKA
  E) TÜBİTAK

  --------------------------------------------------------------------------------

  Cevaplar

  1-) C
  2-) A
  3-) C
  4-) C
  5-) E
  6-) C
  7-) A
  :cool: B
  9-) B
  10-) A
  11-) C
  12-) C
  13-) E
  14-) B
  15-) C
  16-) A
  17-) C
  1:cool: C
  19-) C
  20-) D
  21-) A
  22-) D
  23-) C
  24-) A
  25-) D
  26-) B
  27-) E
  2:cool: B
  29-) C
  30-) A
   

 3. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  1-) Girişimcinin risk üstlenme kadar üretim girdilerini örgütleme ve yönetme niteliğine sahip olması gereği üzerinde duran iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Richard Cantillon
  B) J. A. Schumpeter
  C) J. Bapiste Say
  D) David Ricardo
  E) Adam Smith

  --------------------------------------------------------------------------------
  2-) Aşağıdakilerden hangisi, girişimciyi yöneticiden ayıran özelliklerden biridir?
  A) Planlayan
  B) Değişim ajanı
  C) Geçmişte yaşayan
  D) Organizasyon yapan
  E) Problemlere odaklanan

  --------------------------------------------------------------------------------
  3-) İşletmenin adının, tescil, patent, kullanma hakkı ve sosyal güvenlik gibi detayların düşünüldüğü girişimcilik süreci aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kaynakların bulunması
  B) Örgütsel yapı
  C) Fırsatların belirlenmesi
  D) Kaynakların kontrolü
  E) Fırsatlardan yararlanma

  --------------------------------------------------------------------------------
  4-) Girişimciyi henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretimin girgiledini ve hizmetlerini satın alan ve üreten kişi olarak tanımlayan iktisatçı hangisidir?
  A) Joseph A. Schumpeter
  B) J. Baptise Say
  C) Richard Cantillon
  D) Adam Smith
  E) David Ricardo

  --------------------------------------------------------------------------------
  5-) Aşağıdakilerden hangisi, girişimcilik sürecinin aşamalarından biri değildir?
  A) Fırsatların belirlenmesi
  B) AR-GE çalışmaları
  C) Kaynakların bulunması
  D) Örgütsel yapı
  E) Kaynakların kontrolü

  --------------------------------------------------------------------------------
  6-) Aşağıdakilerden hangisi, girişimci sürece katkıda bulunan unsurlardan değildir?
  A) Çevresel fırsatlar
  B) Girişimci kişiler
  C) İş fikirleri
  D) Kaynaklar
  E) İstihdam

  --------------------------------------------------------------------------------
  7-) Aşağıdakilerden hangisi, yaratıcılık hakkında yaygın düşüncelerden biri değildir?
  A) Yaratıcılık sadece dahilerin işidir.
  B) Yaratıcılık her alanda yapılamaz
  C) Yaratıcılığın nasıl kullanılacağı bilinemez.
  D) Yaratıcılık, hayalcilik, uçukluk ve mantıksızlıktır.
  E) Yaratıcı düşünceler, insanlar tarafından oluşturulur.

  --------------------------------------------------------------------------------
  :cool: Aşağıdakilerden hangisi, yaratıcılığın gelişmesini sağlayacak faktörler arasında yer almaz?
  A) Motivasyon
  B) Tutum
  C) Sıcak takımlar
  D) Ortam ve davranış
  E) Katılım

  --------------------------------------------------------------------------------
  9-) Aşağıdakilerden hangisi, örgütsel yaratıcılıkta yer alan yönetsel tutum ve davranışlardan biri değildir?
  A) Meydan okuma
  B) Farklılık
  C) Özgürlük
  D) Örgütsel destek
  E) Sıcak takımlar

  --------------------------------------------------------------------------------
  10-) Amacı doğru düşünceleri bulmak değil, farklı düşünceler bulmak olan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Matris
  B) Varsayımları sorgulama
  C) Ters beyin fırtınası
  D) Yatay düşünme
  E) Gordon yöntemi

  --------------------------------------------------------------------------------
  11-) Aşağıdakilerden hangisi, yaratıcılık konusunda var olan yaygın düşüncelerden biri değildir?
  A) Yaratıcılık sadece dahilerin, bilim adamlarının, sanatçıların işidir.
  B) Nasıl kullanılacağı bilinemez.
  C) Her alanda yapılabilir.
  D) Uçukluk, çılgınlık, hayalcilik, mantıksızlıktır.
  E) Yanlışlık, rastlantı ve şans eseri sonucu ortaya çıkar.

  --------------------------------------------------------------------------------
  12-) Sezgiyi, yaratıcı süreçlerden oluşan sistematik bir modelin parçası olarak gören ve yaratıcılığı 4 aşamalı bir model şekline dönüştüren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Graham Wallas
  B) Taylor
  C) Clemen
  D) Stoor
  E) Schumpeter

  --------------------------------------------------------------------------------
  13-) Girişimcinin yeni zenginlik üreten kaynaklar yaratmasının ya da mevcut kaynakların zenginlik yaratma potansiyelinin arttırılması aracı olmasına ne ad verilir?
  A) Teknoloji
  B) Yenilik
  C) Yaratıcılık
  D) Uyumsuzluk
  E) Süreç

  --------------------------------------------------------------------------------
  14-) Olması gereken ile olan arasındaki farka ne ad verilir?
  A) Süreç
  B) Sezgi
  C) Demografi
  D) Uyumsuzluk
  E) Yanılgı

  --------------------------------------------------------------------------------
  15-) Aşağıdakilerden hangisi, Drucker’in birinci grup(Şirketin içindeki) yenilik kaynakları arasında yer almaz?
  A) Beklenmedik gelişmeler
  B) Uyumsuzluklar
  C) Süreç ihtiyaçları
  D) Sektör ve pazar yapısındaki değişiklikler
  E) Algılama değişiklikleri

  --------------------------------------------------------------------------------
  16-) Aşağıdakilerden hangisi, endüstri yörelerinin özelliklerinden biri değildir?
  A) Liman ya da ticaret merkezidir.
  B) Yenilik, kenti geliştirir.
  C) Marjinaldirler.
  D) Ekonomik bölgelere yakındırlar.
  E) Yalıtılmıştırlar

  --------------------------------------------------------------------------------
  17-) Aşağıdakilerden hangisi, yenilik süreci aşamalarından biri değildir?
  A) Fikir
  B) Yapılabilirlik
  C) İş planı
  D) Talep
  E) Arz

  --------------------------------------------------------------------------------
  1:cool: Aşağıdakilerden hangisi, Porter’in verimlilik konusu üzerinde durduğu noktalardan biri değildir?
  A) Ürün kalitesini yükseltme
  B) Ürüne ek özellikler kazandırma
  C) Üretimde verimliliği yükseltme
  D) Ürünün pazar payını arttırma
  E) Yüksek otomasyon düzeyine erişebilme

  --------------------------------------------------------------------------------
  19-) Aşağıdakilerden hangisi girişimci ile iç girişimcinin farklılıklarından biri değildir?
  A) Girişimci geliştiricidir.
  B) İç girişimci güçlendiricidir.
  C) Girişimcinin katlandığı risk işletmeyi ilgilendirir.
  D) Girişimci pazardaki engellerin üstesinden gelmeye çalışır.
  E) Girişimci var olan fonları kullanır.

  --------------------------------------------------------------------------------
  20-) Şirket girişimciliği kavramını, büyümek için küçük işletme satınalınması anlamında kullanan yazarlar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cantillon ve Clemen
  B) Schumpeter ve Shatzer
  C) Schwarz ve Schollhammer
  D) Pinchot ve Damanpour
  E) Schwarz ve Shatzer

  --------------------------------------------------------------------------------
  21-) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin yeni düşünce sisteminin oluşturulmasında yer alan aşamalardan biri değildir?
  A) Amaçların açıkça belirlenmesi
  B) Geri besleme ve destekleme sisteminin oluşturulması
  C) Bireysel sorumluluğun vurgulanması
  D) Sonuca dayalı ödüller
  E) Potansiyel iç girişimcilerin belirlenmesi

  --------------------------------------------------------------------------------
  22-) Aşağıdakilerden hangisi işletmeler açısından iç girişimciliğin önemini arttıran faktörlerden biri değildir?
  A) Küreselleşme ile birlikte maliyetlerin düşmesi
  B) Geleneksel yönetim tekniklerinin yetersiz kalması
  C) Verimliliğin ön plana çıkması
  D) Yetenekli personelin işletmeden ayrılması
  E) Rakiplerinin sayısının artması

  --------------------------------------------------------------------------------
  23-) Aşağıdakilerden hangisi iç girişimcilik için gerekli koşullardan biri değildir?
  A) Teknolojide öncü olma
  B) Başarısızlığı ve hatayı cezalandırmama
  C) Sponsor desteği sağlama
  D) Ödül sistemi oluşturma
  E) Ekip çalışması yerine bireysel çalışma kültürünü oluşturma

  --------------------------------------------------------------------------------
  24-) Aşağıdakilerden hangisi iç girişimcilik stratejilerinin oluşturulmasında izlenen ilk aşamadır?
  A) Yenilik vizyonun paylaşılması
  B) Yeniliklerin özendirilmesi
  C) İç girişimciler için uygun ortamın yaratılması
  D) Bütçeleme
  E) Takımların oluşturulması

  --------------------------------------------------------------------------------
  25-) Aşağıdakilerden hangisi, girişimcinin başlangıç aşamasında yararlanabileceği finansal kaynaklardan biri değildir?
  A) Kişisel kaynaklar
  B) Risk sermayedarları
  C) Melek yatırımcılar
  D) Arkadaşlar ve akrabalar
  E) Satıcılar

  --------------------------------------------------------------------------------
  26-) İşletmenin gelecek dönemlerde ihtiyaç duyacağı fonların belirlenmesinde en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Satışlar
  B) Maliyetler
  C) Beklenen kâr
  D) Piyasa analizi
  E) Teknoloji

  --------------------------------------------------------------------------------
  27-) Firmanın tam kapasite ile çalışabilmesi, üretimin kesintisiz olarak devam edebilmesi, iş hacmini genişletebilmesi, likitide riskini azaltabilmesi, faaliyetlerini kârlı şekilde yürütebilmesi için gerekli olan sermayeye ne ad verilir?
  A) Finansal sermaye
  B) Likid sermaye
  C) Çalışma sermayesi
  D) Beşeri sermaye
  E) Fiziki sermaye

  --------------------------------------------------------------------------------
  2:cool: Aşağıdakilerden hangisi, aile ve arkadaşlardan sağlanan fonların sakıncalarından biri değildir?
  A) Yönetime karışma
  B) Kârdan pay alma
  C) Sahiplenme
  D) Çalışanlara karışma
  E) Sağlanmasının kolay olması

  --------------------------------------------------------------------------------
  29-) Girişimci için en zor olan işletme gelişim aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Büyüme aşaması
  B) Olgunluk aşaması
  C) Başlangıç aşaması
  D) Daralma aşaması
  E) Düşüş aşaması

  --------------------------------------------------------------------------------
  30-) Aşağıdakilerden hangisi risk sermayesi finansman modeli aracılığı ile yapılacak yatırımlar için takip edilmesi gereken adımlardan biri değildir?
  A) Yönetim planının hazırlanması
  B) İlk değerlendirme
  C) Birlikte çalışma
  D) Değerlendirme
  E) Yatırım sözleşmesi

  Cevaplar

  1-) C
  2-) B
  3-) B
  4-) C
  5-) B
  6-) E
  7-) E
  :cool: E
  9-) B
  10-) D
  11-) C
  12-) A
  13-) B
  14-) D
  15-) E
  16-) E
  17-) D
  1:cool: D
  19-) E
  20-) E
  21-) E
  22-) A
  23-) E
  24-) A
  25-) B
  26-) A
  27-) C
  2:cool: E
  29-) C
  30-) A
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Girisimcilik Ara(vize)Deneme Sinavlari Forum Tarih
Girişimcilik Nedir? Kime Denir? Meslekler Rehberi 7 Mayıs 2017
Ekonomik faaliyetlerde girişimcilik niçin önemli? Sorular ve Cevaplar 4 Mart 2014
Girişimcilik Haftasıyla İlgili Yazı Örneği Makaleler-Denemeler 12 Ağustos 2013
Girişimcilik Haftasıyla İlgili Sloganlar Güzel Sözler-Mesajlar 4 Mart 2013
Girişimcilik Haftası Kısa Yazı Makaleler-Denemeler 3 Mart 2013

Bu Sayfayı Paylaş