Geometrik Kavramlar Konu Anlatımı

'Konu Dışı Başlıklar' forumunda Mavi_Sema tarafından 23 Mayıs 2009 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Geometrik Kavramlar Konu Anlatımı konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  • GEOMETRİK KAVRAMLAR
  Geometride “Nokta”, “Doğru”, “Düzlem” gibi kavramlar tanımsız olarak kabul edilir.
  1. Nokta: “.” biçiminde gösterilir. Boyutu yoktur.
  2. Doğru: İki uçtan sınırsız noktalar kümesidir.

  [​IMG]

  3. Düzlem: Her yönde sonsuza giden noktalar kümesidir.
  E düzlemi dört yönde de sonsuza kadar gider.

  [​IMG] E düzlemi yandaki gibi gösterilir.

  4. Doğru Parçası : İki nokta ile bu iki nokta arasında kalan noktaların birleşimidir.
  [​IMG]
  [AB] sembolüyle gösterilir.
  [AB] ® AB doğru parçası
  |AB| ® AB doğru parçasının uzunluğu

  5. Işın : Bir başlangıç noktası olup sonsuza giden noktalar kümesidir.
  [​IMG]
  [AB ® AB ışını
  6. Yarı Doğru: [AB ışınından A noktasının çıkarılması ile elde edilen kümeye AB yarıdoğrusu denir.
  [​IMG]
  ]AB sembolüyle gösterilir.
  Doğrusal nokta kümelerinin gösterimi
  [​IMG]
  [AB]: A ve B noktaları dahil.
  [AB[: A noktası dahil, B noktası dahil değil
  ]AB[: A ve B noktaları dahil değil

  AÇILAR

  Başlangıç noktaları ortak iki ışının birleşimine açı denir.
  şekilde [AC ve [AB ışınının oluşturduğu açı BAC açısıdır.
  [ABÈ[AC = BAC açısıdır.BAC, CAB olarak veya A ile
  gösterilir.[AB ve [AC ışınları açının kenarları,

  [​IMG]
  A noktası açının köşesidir.
  Açı yazılırken açının köşesi olan nokta ortada yazılır.

  1. Açının Ölçüsü

  [AB ile [AC arasındaki açıklığın ifadesine açının ölçüsü
  denir. BAC açısının ölçüsü a dır.m(BAC) = a veya
  m(A) = a olarak gösterilir.
  [​IMG]
  ölçüleri eşit olan açılara eş açılar denir.

  2. Açının Düzlemde Ayırdığı Bölgeler

  Bir açı düzlemi üç bölgeye ayırır.

  a. Açının kendisi
  [AB ve [AC ışınları.

  b. İç bölge (taralı alan)

  c. Dış bölge

  [​IMG]
  3. Açı ölçü birimleri

  Açı ölçüsü birimi olarak genelde derece kullanılır. Dereceden başka Grad ve Radyan birimleri de kullanılır. Açı ölçüsü birimleri arasında,
  360° = 400 G(grad) = 2p (radyan) eşitliği vardır.
  Bir ışının başlangıç noktası etrafında bir tur döndürülmesi ile elde edilen açı 360° dir.

  Derecenin alt birimleri
  1° = 60' (dakika)
  1' = 60" (saniye)
  1° = 3600" dir.
  90° = 89° 59' 60" ve
  180° = 179° 59' 60" olur.

  [​IMG]

  4. Ölçülerine göre açılar

  a. Ölçüsü 0° ile 90° arasında olan açılara dar açı denir.
  [​IMG]
  b. Ölçüsü 90° olanaçılara dik açı denir
  [​IMG]
  c. Ölçüsü 90° ile 180° arasında olan açılara geniş açı denir. [​IMG]
  d. Ölçüsü 180° olan açılara doğru açı denir.
  [​IMG]
  e. Ölçüsü 360° olan açıya tam açı denir.
  [​IMG]
  5. Komşu açılar

  Köşeleri ve birer ışınları ortak olan, iç bölgesi ortak olmayan açılara komşu açılar denir.
  CAD ile DAB komşu açılardır.

  [​IMG]
  6. Açıortay
  Açıyı iki eşit parçaya bölen ışına açıortay denir.
  [AD, CAB açısının açıortayıdır.
  Açıortay üzerinde alınan her noktanın açının kollarına olan dik uzaklıkları eşittir.

  [​IMG]
  7. Tümler açı

  Ölçüleri toplamı 90° olan iki açıya tümler açılar denir.
  m(CAD)+m(DAB)=90°
  a+b=90°

  a açısının tümlerinin ölçüsü (90° – a) dır.
  [​IMG]

  Komşu tümler iki açının açıortay doğruları arasındaki açının ülçüsü 45° dir.
  [​IMG] [OA] ^ [OB]
  m(KOL) = 45°

  8. Bütünler açı

  Ölçüleri toplamı 180° olan iki açıya bütünler açılar denir. [​IMG]

  m(DAB)+m(CAD)=180°
  x+y=180°

  x açısının bütünlerinin ölçüsü (180° – x) dir.
  Komşu bütünler iki açının açıortay doğruları arasındaki açının ölçüsü 90° dir.
  [​IMG]

  m(KOL) = 90° 9. Ters Açılar

  Kesişen iki doğrunun oluşturduğu açılardan komşu olmayanlara ters açılar denir.
  Ters açıların ölçüleri eşittir.
  [​IMG]
  [​IMG]
  m(x)=m(z) ve
  m(t)=m(y) dir.

  10. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar

  a. Yöndeş açılar
  [​IMG]
  d1 // d2 ise
  [​IMG]

  Yöndeş açıların ölçüleri eşittir. m(a) = m(x) ; m(b) = m(y)
  m(c) = m(z) ; m(d) = m(t)

  b. İçters açılar
  [​IMG]
  d1 // d2 ise
  [​IMG]
  a ile z ve b ile t içters açılarıdır.
  İçters açıların ölçüleri eşittir. m(a) = m(z); m(b) = m(t)

  Dışters açılar
  [​IMG]
  d1 // d2 ise
  [​IMG]
  Dışters açıların ölçüleri eşittir.
  m(c)=m(x)=m(d)=m(y)

  d. Karşı durumlu açılar
  [​IMG]
  d1 // d2 ise [​IMG]
  Karşı durumlu açıların toplamı 180° dır. m(a) + m(t) = 180°; m(b) + m(z) = 180°
  Karşı durumlu açıların açıortayları arasındaki açının ölçüsü 90° dir.
  Paralel doğrular arasında birden fazla kesenin olduğu durumlarda kesişim noktalarından yeni paraleller çizilir.

  e. Birden fazla kesenli durumlar

  d1 // d2 ise B noktasından d1 ve d2 doğrularına paralel çizersek m(ABC) = a + b olur.
  [​IMG]
  B noktasından paralel çizersek m(ABD) + x = 180°
  m(DBC) + z = 180° buradan
  x + y + z = 360° dir.
  [​IMG]

  f. Paralel doğrular arasındaki ardışık zıt yönlü açılar
  d1 // d2 ise a + b + c = x + y olur.
  Bu tür soruları kırılma noktalarından paraleller
  çizerek de çözebiliriz.
  [​IMG]

  g. Kolları paralel ve kolları dik açılar
  Açıları oluşturan ışınlar aynı yönde ve paralel ise bu iki açının ölçüsü eşittir. [​IMG]
  Açıları oluşturan ışınlar zıt yönlü ve paralel ise bu iki açının ölçüsü eşittir.
  [​IMG]

  Açıları oluşturan ışınlardan biri aynı diğeri zıt yönlü ve paralel ise bu iki açının ölçüleri toplamı;
  a + b = 180° olur.
  [​IMG]
  Kenarları birbirine dik karşılıklı iki açının ölçüleri toplamı a + b = 180° olur.
  [​IMG]
  Kenarları şekildeki gibi birbirine dik açıların ölçüleri eşittir. [​IMG]
   

Bu Sayfayı Paylaş