Genetik Mühendisliği Nedir - Genetik Mühendisliği Hakkında Bilgi

'Mühendislik' forumunda Mavi_inci tarafından 4 Ocak 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  Genetik Mühendisliği Nedir - Genetik Mühendisliği Hakkında Bilgi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Genetik Mühendisliği Nedir - Genetik Mühendisliği Hakkında Bilgi

  1- Bilindiği gibigenler ,bir organizmanın özelliklerini belirleyen kimyasal bilgiyi taşır.
  2- Genler değiştirilerek bir organizmaya istenilen özellikler kazandırılabilir.

  3- Genetik mühendisliği , bilimadamlarının genleri bir organizmadan alıp diğerine aktarmalarına imkan veren bir teknolojidir.

  4- Bu teknoloji ; nükleik asit hibridizasyonu , rekombinant DNA , PCR , hücre kültürü ve monoklonal antikor tekniklerini içerir .

  5- Bunlardan en başarılı ve yaygın olanrekombinant DNA tekniği ; restriksiyon enzimlerini kullanarak “gene splicing” de denilen DNA’nın istenilen bölgesinin kesilip çıkarılması ve kesilen parçanın ligaz enzimi kullanılarak “vektör” adı verilen taşıyıcı bakterinin plazmidine yapıştırılması işlemlerini içerir. Daha sonra plasmid bakteri içine yerleştirilerek rekombinant DNA’nın normal hücresel aktivitesine devam etmesi sağlanır.

  6- Bugün genetik mühendisliğinin bitki ve hayvanlarda uygulanmasıyla daha iyi ve sağlıklı yiyecekler, daha güvenli temiz bir çevre ve sağlık alanındaki gelişmeler insanlara sunulmuştur.  [​IMG]


  [​IMG]
  GENETİK MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHÇESİ
  1880- Gregor Mendel bitkiler üzerindeki çalışmalarıyla modern genetiğin temelini attı.Karakteristik özelliklerin genler tarafından iletildiğini buldu.

  1950- Hershey ve Chase , DNA’nın hücrenin genetik materyali olduğunu ispat ettiler.

  1953- Watson ve Crick DNA’nın çift sarmal yapısını keşfettiler.

  1955- Arthur Kornberg ve arkadaşları DNA polimerazı izole ettiler.

  1961- Nirenberg ve Matthaei genetik kodu keşfettiler. Buna göre 3 baz 1 amino asiti kodlar.

  1966- B.Weiss , C.C.Richardson DNA ligazı izole ettiler.

  1968- K.W.Wilcox , H.O.Smith ve T.J.Kelley ilk restriksiyon endonükleazı izole ettiler.

  1972- Paul Berg virusun DNA’sı ile bakterinin DNA’sını birleştirdi.

  1973- İlk kez yabancı bir genin (antibiyotik rezistan) bir bakteriye transferi gerçekleştirildi.

  1975- Asilomar/ABD’de ilk kez genetik mühendisliğinin tehlikeleri üzerine bilimsel bir konferans verildi.

  1976- Genetik mühendisliği ürünlerini pazarlayan ilk şirket olan GENENTECH kuruldu.

  1977- Genetik manipülasyonun uygulandığı bakteriler , insanda büyümeyi inhibe eden hormonu üretiler.

  1978- Genetik parmak izi keşfedildi.Bu sayede herkes DNA’sından tanınabilecekti.

  1980- (ABD) “yağ yiyen bakeri” denilen genetik manipülasyon uygulanmş organizma ilk kez patentlendi.

  1980- Farelere gen transferi ilk kez başarıyla uygulandı , hastalıkların tedavisinde transgenik fareler model olarak kullanıldı.

  1980- W.Gilbert ve F.Sanger DNA sekans metoduyla Nobel Ödülü aldılar.

  1982- Endüstriel çaptaki ilk genetik mühendisliği ürünü olan insülin üretildi.

  1983- Barbara McClintock , “zıplayan genler” i keşfetti ve Nobel Ödülü aldı.

  1987- Anti-squash domatesler patentlendi.

  1988- Memeli üzerindeki ilk patent : İnsan kanser geni aktarılmış “Harvard Mouse” .

  1990- Organizmaların patentlenmesine karşı Greenpeace’in ilk protesto gösterisi.

  1990- “İnsan Genom Projesi”nin resmen başlaması .Tahmini maliyeti : 3 milyar $.

  1993- Washington Üniversitesi’nden Jerry Hall’un insan embriyosunu klonlaması dünya çapında skandala neden oldu.

  1994- Kalıtsal meme kanseri geni keşfedildi.

  1994- Besin değerini arttırmak amacıyla Brezilya fıstığı geni verilen soya fasulyesi, şiddetli alerjik reaksiyonlara neden oldu ve proje yasaklandı.

  1997- Koyunun somatik hücresinden klonlanan Dolly dünyaya geldi.

  1997- AB(Avrupa Birliği)’de genetik manipülasyon uygulanmış yiyeceklere karşı yapılan düzenleme yasallaştırıldı.

  1997- AB’de ilk kez genetik mühendisliği uygulanan yiyeceklere izin verildi: kolza yağı.

  1999- BMT(Birleşmiş Milletler Teşkilatı)’nun genetik manipülasyon uygulanmış organizmaların ticaretindeki biyolojik güvenlikle ilgili kararı Amerika’nın etkisiyle başarısızlığa uğradı.

  1999- İnsanda , 33.4 milyon bç içeren 22 no’lu kromozomun sekansı tamamlandı.

  2000- İnsan Genom Projesi liderleri ve Başkan Clinton , insan genomu DNA dizisinin “çalışma taslağı”nın tamamlandığını ilan etti.
   

 2. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisliği
  Tanım:
  Canlı hücre içindeki malzemeleri (DNA, Protein, Enzim vb.), hücre yapısının işlevini ve hücreler arasındaki etkileşimi laboratuar ortamında inceleyerek ortaya çıkaran kişidir.

  Görevler:

  - Canlıları moleküler düzeyde (atom düzeyinde) inceler ve tıbbı, biyolojik ve çevresel sorunlara çözüm getirici çalışmalar yapar,
  - Tıbbi bozukluklara neden olan geni araştırarak, tanılamada bulunur (Genetik tanı yapılması),
  - Hücre büyümesini kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaları yürütür,
  - Genetik (tarım, tıp, vb alanda) değişim üzerine araştırmalar yapar, (Örn: tarımsal ıslah alanında çalışmalar yapabilir. Daha büyük ve daha sağlıklı buğday türünün yetişmesinin sağlanması gibi.)
  - Çevreye zarar veren faktörlerin giderilmesinde iyileştirici çalışmalar yaparak bilime sürekli yenilikler getirir.

  Kullanılan alet ve malzemeler:

  - Mikroskop,
  - Kimyasal maddeler,
  - Laboratuar aletleri (deney tüpü vb.),
  - Bilgisayar vb.

  Mesleğin gerektirdiği özellikler:
  Moleküler biyoloji ve genetikçi (moleküler biyolog) olmak isteyenlerin;
  - Normalin üzerinde akademik yeteneğe sahip, Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye karşı ilgi duyan ve fizik, kimya ve matematik derslerinde başarılı, Bilimsel meraka sahip, araştırmacı,
  - Olaylar arasında neden-sonuç ilişkileri ve bağlantıları kurabilen,
  - Görme duyusu ve belleği güçlü, İnce ayrıntıları görebilen, yoğun dikkat gösterebilen,
  - Dikkatli ve sabırlı
  kimseler olmaları gerekir.

  Çalışma ortamı ve koşulları:
  Moleküler Biyoloji ve Genetikçiler (Moleküler Biyologlar); laboratuar ortamında çalışmaktadırlar. Çalışma ortamı kapalı olup, kimyasal maddelerin yaymış olduğu koku vardır. Birinci derecede verilerle uğraşır. Araştırma yaptığı konuya göre laboratuarda gece geç saatlere kadar çalışma yapılması da söz konusudur.

  Çalışma alanları ve iş bulma olanakları:

  İlgili bölüm mezunları;
  - Sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda, Çevre koruma -kontrol -planlama ile ilgili alanlarda, Biyoteknolojik çalışma yapan kurum ve kuruluşlarda biyolojik ürünlerin (Aşı, ilaç hammaddeleri, serum vb.) üretiminin ve kalite kontrolünün yapılmasında ve bu tesislerin yönetiminde,
  - İlaç ve hammaddelerin, kozmetik ürünlerin üretim ve kalite kontrol aşamasında,
  - Hastalık taşıyan vektör canlıların mücadelesinde,
  - Adli tıp ve kriminoloji laboratuarlarında suçlu belirlenmesinde,
  - Tarım, hayvancılık ve sulama alanlarında verimin arttırılması ve doğaya zararlı olabilecek nedenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarda (Tarım, Orman, Çevre ve Sağlık bakanlığına bağlı kuruluşlarda görev yapabilirler),

  Meslek eğitiminin verildiği yerler:

  Mesleğin eğitimi, liseden sonra girilebilen çeşitli üniversitelere bağlı Fen – Edebiyat Fakültelerinin “Moleküler Biyoloji ve Genetik” bölümünde verilmektedir.

  Meslek eğitimine giriş koşulları:

  Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gerekmektedir.

  Eğitimin süresi ve içeriği:

  Meslek eğitim süresi 4 yıl olup, yabancı dil hazırlık sınıfı okunması durumunda 5 yıl eğitim görülmektedir.
  Eğitim süresince; fen dersleri ağırlıklı eğitim görülmektedir. Teorik eğitimin yanı sıra laboratuar çalışmaları oldukça yoğundur. Öğrenciler ilk yıl; genel biyoloji, moleküler biyoloji, kimya, istatistik gibi dersler alır. Diğer yıllarda ise tıbbi mikrobiyoloji, genetik, toprak mikrobiyolojisi gibi daha derinlemesine ve uzmanlık dersleri görmektedir.

  Meslekte ilerleme:

  - Meslek elemanları;
  - Hücre biyolojisi, bitki mikrobiyolojisi, büyüme biyolojisi vb. alanlarda yüksek lisans ve doktora yapabilir.
  - Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler,
  - Çeşitli Laboratuarlarda laboratuar şefi, kontrol elemanı olarak çalışırlar,
  - Kamu kuruluşlarında ise “Biyolog” unvanı ile çalışır. Meslek mensupları kendilerini “Moleküler Biyolog” olarak tanımlamakta ancak, bu konuda çıkarılmış yasal unvan bulunmamaktadır.

  Benzer meslekler:

  Biyolog, Kimya mühendisi


  Burs, kredi ve ücret durumu:
  Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ nun kredisinden yararlanabilirler.
  Eğitim sonrası kazanç çalışılan kurumun statüsüne, çalışma süresine, üstlenilen sorumluluk derecesine göre değişmektedir.
  Kamu kuruluşlarında çalışanlar çalıştıkları kurumun statüsüne göre sağlık hizmetleri sınıfından ücret alırlar. (Yaklaşık olarak asgari ücretin 3-4 katı civarında ücret alırlar.) Ayrıca devletin belirlediği zam oranında ücret artışı yapılmaktadır.

  Ayrıntılı bilgi için başvurulabilecek yerler:

  - İlgili Eğitim Kurumları,
  - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
  - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.
   

 3. genetik mühendisliğinin önü açıkmıdır
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Genetik Mühendisliği Nedir Forum Tarih
Genetik Mühendisliği Nedir - Genetik Mühendisliği Ne İş Yapar Meslekler Rehberi 19 Şubat 2011
Genetik Mühendisliğinin Taban Puanları Üniversiteler 2 Ağustos 2011
Genetik Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Üniversiteler 1 Ağustos 2011
Genetik Mühendisliğinin Çalışma Alanları Meslekler Rehberi 23 Temmuz 2011
2011 Genetik Mühendisliği Taban Puanları Üniversiteler 22 Temmuz 2011

Bu Sayfayı Paylaş