Genel sağlık sigortası işlemleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

'Hukuk' forumunda NeslisH tarafından 23 Ekim 2008 tarihinde açılan konu

 1. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  Genel sağlık sigortası işlemleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  YÖNETMELİK
  Sosyal Güvenlik Kurumundan:
  GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE
  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
  MADDE 1 – 28/8/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “(4) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının;
  a) (d) bendinde sayılan mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan ve Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında zorunlu sigortalı sayılmayan kişilerden, Türkiye’de bir yıldan kısa süreyle yerleşik olanlar, Türkiye'deki yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve bu tarihten itibaren kendilerince, bir ay içinde Kuruma verecekleri genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilir.
  b) (e) bendinde sayılanların genel sağlık sigortalılığı işsizlik ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya başladıkları tarihten başlar, bu tarih Türkiye İş Kurumu tarafından işsizlik ödeneğinin bağlandığı tarihten itibaren, bir ay içinde Kuruma bildirilir.”
  MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar, zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanırlar.”
  MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “ğ) Kurumca;
  1) Sağlık hizmeti alan genel sağlık sigortalısından veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, sağlık hizmetinin gerçekten alınıp alınmadığının,
  2) Sigortalı ile hak sahiplerinin malullük, iş göremezlik raporlarında belirtilen rahatsızlıklarının mevcut olup olmadığının,
  tespitine yönelik yapılan sevkler nedeniyle bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen katılım payı alınmaz.
  MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “(2) Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri, yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve işlemler Kurum tarafından devralınan tarihe kadar devam eder. 31/5/2008 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun değişik geçici 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden devir süreci üç yıl içinde tamamlanır. Devir tarihi Kurumca duyurulur.”
  MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin;
  a) 1 inci ve 4 üncü maddeleri 1/10/2008,
  b) 2 nci ve 3 üncü maddeleri 28/8/2008,
  tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
  Tarihi Sayısı
  28/8/2008
  26981
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Genel sağlık sigortası Forum Tarih
Genel sağlık sigortası sonucu sorgulama Konu Dışı Başlıklar 23 Mart 2012
1 Ocak 2012 Genel Sağlık Sigortası Seviyeli-Ciddi Konular 28 Aralık 2011
5754 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname Hukuk 27 Ocak 2009
Dünya Sağlık Günü İle İlgili Genel Bilgi Özel Gün ve Geceler 25 Aralık 2011
Sağlık haftası hakkında genel bilgi Genel Sağlık 18 Şubat 2011

Bu Sayfayı Paylaş