Gaziantep

'Gaziantep Tanıtımı' forumunda sleza tarafından 13 Ağustos 2008 tarihinde açılan konu

 1. sleza

  sleza Üye

  Gaziantep konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Gaziantep

  Kısaca tanıtım
  Paleolotik çağdan bu yana çeşitli kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan Gaziantep, Anadolu'nun ve Dünya'nın en eski yerleşim yeridir.

  6000 yıllık tarihi geçmişi ile ilimiz tarihi ve kültürel zenginlikleri, antik kentleri, mozaikleri, camileri, kiliseleri, hanları, hamamları, bedestenleri ve pek çok yeraltı ve yerüstü zenginlikleri ile tam bir metropoldür. Gaziantepli bitmez tükenmez enerjisi, azmi ve girişimciliği ile kendi sanayisini kendisi kurmuş ve örnek bir sanayi ve ticaret kenti meydana getirmiştir. Gaziantep, Güneydoğu'nun en büyük Türkiye'nin ise 6. Büyük kentidir. Güneydoğu Anadoluyu batıya bağlayan kara ve demiryollarının merkezidir ve uluslarası havaalanı ile tüm dünyaya açılmıştır. Gaziantep'in şu an 9 ilçesi 17 beldesi ve 616 köyü vardır.İlin nüfusu 1.450.000 civarındadır. Gaziantep'in rakımı ise 850 metredir.

  Gaziantep adının kökeni
  Gaziantep ilinin yerleştiği coğrafi alanın, ilk uygarlıkların doğup geliştiği Mezopotamya ve Akdeniz arasında bulunması, ayrıca güneyden ve Akdeniz’den gelip doğuya, kuzeye ve batıya giden yolların kavşağında oluşu ilin tarihinin çok renkli olmasını sağlamış, dolayısıyla tarih öncesi çağlardan beri insan topluluklarına yerleşme sahası ve uğrak yeri olmuştur. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması, Gaziantep’in önemini artırmış ve canlılığının sürekli olmasını sağlamıştır.
  Gaziantep tarihinin devreleri Paleolitik, Kalkolitik, Neolitik dönemler, Tunç Çağı, Hitit, Med, Asur, Pers, İskender, Selökidler, Roma ve Bizans, İslam ve Türk devirleri olarak sıralanabilir. Bu dönemlerin izlerini günümüzde açık bir şekilde görmek mümkündür.
  Gaziantep yöresinde adı bilinen ilk yerleşim merkezi, Dolike ( Doliche - Dolikhe ) şehridir. Gaziantep’in 10 km. kuzeyinde, Dülük köyü yakınlarındaki bu yerleşim yerinin adı, Bizans kaynaklarında Diba ( Daluk ) olarak geçmektedir. Dülük adının da bu sözcükten kaynaklandığı belirtilmektedir.
  Şehir, Cumhuriyet öncesi yıllara kadar Ayıntap ( Ayıntab ) adıyla anıla gelmiştir. Bu adın benzerine ilk kez Haçlı Seferlerine ilişkin kroniklerde rastlanmaktadır. Urfalı Mateos ve Papaz Griro’nun, 1124 – 1155 yılları arasındaki seferlerde, Arapların Ayıntab adını verdikleri şehirden Hantap ( Hamptan ) diye söz ettiği anlatılmaktadır. Arapça “ parlak pınar ” anl¤¤¤¤¤ gelen Ayıntab, Ermeni kaynaklarında Anthapt olarak geçer. Gaziantepli tarihçi Bedrüddin AYNİ’nin ifadesiyle Antep’in eski adı “Kala-i Füsus”dur. Kala-i Füsus “Yüzük Kalesi” demektir. Bedrüddin AYNİ’ye izafe edilen rivayete göre buranın kötü bir hakimi varmış. Birçok uygunsuz işler yaptıktan sonra ettiklerine pişman olmuş ve tövbe etmiştir. Adı Ayni olduğundan, halk “Ayni tövbe etti” demiştir. Bundan ötürü şehrin adı “Ayni Tövbe” Aynitap olarak kalmıştır.
  Bir diğer rivayette ise; AYINTAP adını, suyunun güzelliğinden ve bolluğundan dolayı aldığı söylenmektedir. Zira, “ayın”; pınar, kaynak, suyun gözü anl¤¤¤¤¤ gelmektedir. Dolayısıyla “tab”; güzel pınar ve güzel kaynak manasını ifade etmektedir. Yine ayrıca “Ayıntap” adındaki, “tab” ; güç ve takat anl¤¤¤¤¤ gelmektedir. Şehre suyunun bolluğundan dolayı da bu ismin verildiği söylenmektedir.
  İslam egemenliği sonrasında Ayıntab adı giderek Ayıntap’a dönüşmüştür. Fransız kuvvetlerine karşı şehrin, savunmasını bu uğurda verdiği 6317 şehide rağmen yılmadan, cesaretle sürdürmesi ve eşsiz bir direniş göstermesi nedeniyle 6 Şubat 1921 tarihinde T.B.M.M. tarafından “gazilik” unvanına layık görüldüğünden “Gaziayıntab” olmuştur. 1928 yılında ise, şehrin adı GAZİANTEP olarak değiştirilmiştir.

  İlin yapısı ve konumu
  Şehir, yüksek bir düzlükte ve yer yer bayırlar üstünde kurulduğundan suyu ve havası da güzeldir. Bir çok hanları var ama en görkemlileri ve en ünlüleri Mustafa Paşa Hanı, Pekmez Hanı, Tuz Hanı, İki Kapılı Hanı, Börekçi Hanı, Arasdat Hanı’dır. İki tane de imareti (aşevi) var : Gelen gidene aylar yıllar bol ve minnetsiz sofralar açarlar. Tümüyle kırk tekkesi olup, hepsinin en görkemlisi en çok donanmışı, yiyeceği bol ve hoş yapılısı Mevlevi Tekkesi’dir. Türkmen Ağası Mustafa Ağa yapısı olup, IV.Murad’ın silahtarı Mustafa Paşa’ya bağışlanmıştır. Tekke 40-50 yoksul hücresiyle çevrilmiş, yüksek kubbeli baştan başa ham ve işlenmiş mermerlerle döşeli haremi, haremin ortasında büyük bir havuzun başında rengarenk üzüm salkımlarını andıran süslü avizelerle donalı çardağı olan büyük, sağlam, görkemli bir yapıdır. Bakımlı, bezeli, temiz caddeleriyle kent gerçekten şirindir. Yer yer ( suk-i sultanisi ) açık artırmayla satış yerleri Halep tarzı kagir binalardan oluşmuş çarşıları vardır. Ama bu övdüğümüz yerler tümüyle kale içindedir. Her sokak başında kapıcıların açıp kapattıkları kale kapısı kadar sağlam kapılar vardır. Geceleri tüm sokaklar kandillerle aydınlatıldığından bekçiler gruplar halinde rahatlıkla sokaklarda kol gezerek görevlerini yaparlar.
  Şehrin ortasındaki kocaman bir kaya üstüne yüksek, görkemli ve dairevi bir kale oturtulmuştur. Kale çok sağlamdır. Kaleyi çevreleyen hendek 1300 adımdır. Eni 40, derinliği 20 arşın kesme kayadan oyulmuştur. Bunların üstüne her biri ayrı sanat ve mimari üslûpla belli aralıklarla sıralanmış, çok güzel kuleler oturtulmuştur. Bin bir bedeni olan kalenin temelindeki kayaların içinden yine dairevi bir biçimde kaleyi çevreleyen ve hendeğe bakan mazgal delikleri açılmıştır ki, hendek kenarına kuş bile konmaz.
  Kalenin batı kapısı, yedi katlı demirden bir kapıdır. Kapı aralıklarından çeşitli savaş araç ve gereçleri, silahlar, demir açma kafesleri, saçma topları vardır. Kale silah ve askerlerle donatılmış, baca benzeri nefesliklerle havadar bir ot GAZİANTEP Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük, Türkiye'nin ise 6. büyük kenti olup, nüfusu, ekonomik yapısı, turizm potansiyeli ve Büyükşehir statüsü ile bir metropol şehirdir.
  Güneydoğu Anadolu’yu batıya, Akdeniz ve Ortadoğu 'ya bağlayan kara ve demir yollarının merkez noktası olması, Gaziantep Havaalanı 'nın uluslararası niteliğe çıkarılmış olunması şehrimize mal, hizmet ve ziyaretçi akışını yoğunlaştırmaktadır. Gaziantep topraklarının 1/4'ü tarıma elverişli topraklardan oluşmuş olup bu toprakların bir bölümü Fırat Nehri'nin sularıyla sulanmaktadır. Gaziantep'in sulama yapılan bu topraklarında Antepfıstığı, zeytin, pamuk, üzüm, kırmızı biber ve keten gibi ekonomik değeri yüksek sanayi bitkileri ile mercimek, buğday ve arpa gibi hububat ürünleri yetiştirilmektedir.
  Coğrafi yönden GAP'ın giriş kapısı, sanayisi ve ticari hacmi ile de GAP kalkınmasında temel teşkil eden Gaziantep, ekonomik yönden çevresindeki 18 ili etkisi altında tutmaktadır.
  Gaziantep. Anadolu'daki insan topluluklarının kültürünü yansıtan en eski merkezlerden birisi olup tarihi M.Ö. 4000 yıllarına kadar uzanmaktadır.
  Gaziantep; gezilip görülmeye değer tarihi, turistik ve doğal güzellikleri, Kurtuluş Savaşı ve Antep Savunması hatıraları, yaylaları, ovaları, ören yerleri, leziz yemekleri, eşsiz el sanatları, camileri, türbeleri, medreseleri, Antep evleri, hanları, hamamları, kastelieri, kiliseleri, adını verdiği baklavası ve fıstığı, sanayisi, insanlarının kendine has çalışkanlığı ve sıcaklığı ile geçmişin ve geleceğin bir arada yaşandığı Gaziler şehridir.

  Cografi konum
  Coğrafi konum olarak Gaziantep ili, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin birleştiği noktada yer alır. Suriye'ye komşu bir sınır ili olan Gaziantep'in büyük bir bölümü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batı kesiminde, bir bölümü de Akdeniz bölgesinin doğusunda yer alır. Gaziantep; doğuda Şanlıurfa'nın Birecik ve Halfeti, Kuzeydoğu'dan Adıyaman'ın Besni, kuzeyden Kahramanmaraş'ın Pazarcık, batıdan ise Osmaniye'nin Bahçe ve güneybatısı Hatay'ın Hassa ilçeleri, güneyi ise Kilis il sınırlarıyla çevrilidir.
  Gaziantep toprakları 38°- 28' ve 38°- 01l' doğu boylamlarıyla, 36°- 38' ve 37°- 32' kuzey enlemleri arasındadır. Gaziantep'in yüz ölçümü ise 6216 km2'lik alanıyla Türkiye topraklarının yaklaşık %1'ini kaplar. İI merkezinin denizden yüksekliği 850 metre olmakla birlikte, 250 ile 1250 metre rakımları arasındadır. Yüzey alanının yaklaşık % 52'sini dağlar, % 27'sini ise ovalar kaplamaktadır.
  İI sınırları içersine kuzeyden giren dağlar, Araban ovasının batısından il merkezinin batısına uzanır. Güneydoğu Torosların uzantıları olan bu dağlar oldukça düzgün sıralar oluşturur. Bölgenin batısını kuşatan dağlar ise sistemli bir sıra oluşturur ve Gaziantep ilini Hatay-Kahramanmaraş çukurluğundan ayırır. Gaziantep'te sıradağ olarak Güneydoğu Torosların uzantıları olan Sof dağları vardır. Sof dağlarının güneyinde ise Gaziantep Yaylası uzanır. Dülükbaba dağları il merkezinin kuzeybatısında bulunmaktadır, Dülükbaba dağlarının en yüksek tepesi 1250 metre yüksekliktedir. Sof dağlarının Hatay yönündeki uzantıları olan Gani Baba ve Sarıka5ıa dağları ise yaklaşık 1100 metre 5ıüksekliktedir. Gani Baba ve Sarıkaya dağlarının batı tarafında İslahiye ovası, doğusunda ise İslahiye platosu bulunmaktadır. En yüksek noktası 1050 metre olan Sam dağları Sof Dağları ile Dülükbaba dağları arasında bulunmaktadır. Barak (Doğanpınar), Araban, Yavuzeli ve Oğuzeli ovaları da başlıca önemli ovalarıdır. Fırat, Nizip çayı, Afrin çayı, Merziman çayı ve Alleben deresi de başlıca akarsularıdır.

  Ulaşım
  Gaziantep İli, kara, hava ve demiryolu ulaşım imkanları ile önemli bir geçit noktasındadır. Kara ulaşımında güneyden ve Akdeniz'den doğuya ve kuzeye giden yolların kavşağında bulunuşu, ilin ekonomik gelişmesinde en temel unsur olarak yer almaktadır.
  Gaziantep demiryolu, Adana-Malatva demir yolunun Narlı istasyonunu Halep-Bağdat demir yolu, Kargamış, Cerablus istasyonuna bağlar, Ayrıca Fevzipaşa'dan geçen Halep expresi de Gaziantep'in İslahiye ilçesi sınır kapısından Suriye topraklarına girer.
  Gaziantep, Karayolu bağlantısı ile, Osmaniye üzerinden Adana'ya ve Mersin'e, Birecik köprüsü üzerinden Şanlıurfa'ya, Narlı üzerinden Kahramanmaraş'a, Fevzipaşa üzerinden Antakya'ya, Kilis üzerinden Halep'e (Suriye), Kilis'ten ayrılan bir yolla Hassa üzerinden yine Antakya'ya ve Besni üzerinden Adıyaman'a bağlanmaktadır. Bu yollarla önemli bir kavşak oluşturan Gaziantep, karavolu ulaşımı yönünden bir düğüm noktası gibidir. ...
  Uluslararası Gaziantep Havaalanından ise günlük olarak tarifeli uçak seferleri yapılmaktadır. Hergün Gaziantep'ten Ankara'ya ve İstanbul'a direk olarak tarifeli seferlerle havayolu ulaşımı sağlanmaktadır. Ayrıca diğer illere de Ankara bağlantılı uçak seferleri yapılmakta olup, tarifesiz uçuşlar da alandan yararlanmaktadır. Gaziantep hava alanının yeni kimliği ne uygun olarak genişletilmesi ve standart bir yapıya kavuşturulması için çalışmalar devam etmektedir. 1995 yılında 1822 uçak seferi düzenlenmiş ve bu seferlerden 124.095 yolcu uçuş yapmıştır. GAP'ın tam olarak faaliyete geçmesiyle Gaziantep hava alanı Türkiye'nin ve özellikle bölgemizin Ortadoğu'ya açılan hava trafiğinin merkezi durumuna gelecektir.
  İlde toplam 3.391 km. karayolu ağı mevcut olup, bunlardan 73 km'si otoban, 487 km'si il ve Devlet yolu, 2831 km'si köy yoludur. Asfalt köy yolu 1050 km, stabilize köy yolu 1480km. tesviye 70 km, ham 231 km'dir.
  Gaziantep-Nurdağı arası ulaşıma açılan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun çalışmaları devam etmektedir.
  GAP’ın devreye girmesi ve otoyolun bitmesiyle, ilin bölgesel etkinliği daha da artacak ve üretilen mallar otoyolun sağladığı güven ve süratle yurdun dört bir tarafına ve uluslararası pazarlara ulaşacaktır.

  Gaziantep’in İdari Bölünüşü
  Güneydoğu Anadolu Bölgesinin birinci ve Türkiye'nin 6. büyük kenti olan Gaziantep'in 1990 nüfus sayımına göre nüfusu 1.010.396 olup, Türkiye'de nüfusu 1.000.000'nun üzerinde olan 15 ilden, nüfus yoğunluğu l00'ün üzerinde olan 14 ilden birisidir. Gaziantep yüzölçümü yönünden iller arasında 40. sırada, nüfus çokluğu bakımından 13. sırada, şehir merkezleri nüfus büyüklüğü yönünden ise 6. sırada yer almaktadır. Nüfus yoğunluğu, merkez ilçeler Şahinbey ve Şehitkamil'de 300'ü aşmaktadır.
  Gaziantep ilinin Şahinbey ve Şehitkamil merkez olmak üzere, Araban, İslahive. Nizip, Karkamış, Oğuzeli, Yavuzeli ve Nurdağı çevre ilçeleriyle 9 ilçesi, 17 beldesi ve 616 köyü vardır.
  1927 yılı nüfus sayımında 214.499 olan il nüfusu geçen 69 yıl içerisinde %534 oranında artış göstermiştir. Bu artış oranı aynı dönem için Türkiye genelinde % 317 olmuştur. Gaziantep uzun yıllar dikkate alındığında Türkiye nüfus artış hızının çok üzerinde bir nüfus artışı göstermiştir.

  Evliya Çelebi'nin gözüyle
  Ayıntab şehri tümüyle 32 mahalledir. Toprak ve kireç örtülü bayındır, bakımlı, yüksek saraysı evleri vardır. Tümüyle yüz kırk mihraplı; yoğun cemaate sahip, Arasat Meydanındaki Boyacıoğlu Camii ve çarşı içindeki Tahtalı Cami, sanatlı, ferah büyük kubbeli ve görkemli yapılardır. Ayıntab’ta 300’ü aşkın sarayın özel hamamı vardır. Tümüyle 3900 dükkanlı büyük bir çarşıya, açık artırmayla satış yapan pazarlara sahiptir. İki bedesteni, çarşısı ve saraçhanesi üstleri örtülü kagir, sağlam, sıradüzeni içinde süslü dükkanlardır. Tamamı tam¤¤¤¤¤ 70 çeşmesi var. Fakat onlara hiç de gereksinme duyulmaz. Her eve hayat ırmağı denginde sular akmaktadır. Her ev, bağı, bahçesi, fıskiyeli havuzları, cennet ırmağı suları ile çeşit çeşit servi, çınar, söğüt, kavak ve diğer meyve ağaçları ile donatılmış irem bağını andırır. Bağları, bostanları, gül bahçeleri geniş örgüden kafese alınmış çok verimli olmakla Ayıntab ucuz ve şirin bir şehirdir. 1648’de gördüğümüz şehir bu kez nice mahalle, han, cami ve dükkan kazanarak büyük bir gelişme göstermiş, Tanrıya şükürler olsun ki bu gelişmesini sürdürmektedir...
   

 2. sleza

  sleza Üye

  ResimlerLe Gaziantep
  Gaziantep

  [​IMG]Orjinal Boyutunda Açmak İçin ( 709x477 ve 85KB ) Buraya Tıklayın
  [​IMG]


  [​IMG]Orjinal Boyutunda Açmak İçin ( 800x600 ve 109KB ) Buraya Tıklayın
  [​IMG]


  [​IMG]Orjinal Boyutunda Açmak İçin ( 800x533 ve 125KB ) Buraya Tıklayın
  [​IMG]


  [​IMG]Orjinal Boyutunda Açmak İçin ( 800x533 ve 145KB ) Buraya Tıklayın
  [​IMG]


  [​IMG]Orjinal Boyutunda Açmak İçin ( 800x533 ve 149KB ) Buraya Tıklayın
  [​IMG]


  [​IMG]
  [​IMG]


  [​IMG]Orjinal Boyutunda Açmak İçin ( 800x533 ve 147KB ) Buraya Tıklayın
  [​IMG]


  [​IMG]Orjinal Boyutunda Açmak İçin ( 800x533 ve 147KB ) Buraya Tıklayın
  [​IMG]

  [​IMG]Orjinal Boyutunda Açmak İçin ( 910x675 ve 87KB ) Buraya Tıklayın
  [​IMG]

  [​IMG]Orjinal Boyutunda Açmak İçin ( 800x533 ve 209KB ) Buraya Tıklayın
  [​IMG]
  [​IMG]Orjinal Boyutunda Açmak İçin ( 950x748 ve 594KB ) Buraya Tıklayın
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]

  [​IMG]
   

 3. sleza

  sleza Üye

  Gaziantep İlçeleri ve İlçeler Hakkında Bilgiler  Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin birinci, Türkiye'nin altıncı büyük kenti olan ve 1987 yılından bu yana büyük şehir statüsünde bulunan Gaziantep ilinin Şahinbey ve Şehit Kamil merkez olmak üzere, Nizip, İslahiye, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Nurdağı, Karkamış çevre ilçeleriyle dokuz ilçesi vardır.

  ŞAHİNBEY

  Antep savunması sırasında şehit edilen Komutan Sait Şahinbey'den adını alan ilçe, şehrin güneyinde yer almaktadır.Küçük sanayiinin yoğun olduğu bölgede, özellikle gıda, dokuma ve temizlik alanlarında çok sayıda küçük atölyeler bulunmaktadır.Aynı zamanda ilin küçük alışveriş merkezidir.

  ŞEHİT KAMİL

  Antep savunması sırasında 12 yaşlarında iken şehit edilen Mehmet Kamil'den ismini alan ilçe, Gaziantep'in merkezinden geçen Alleben deresi ile doğal uzantıların kuzeyinde yer alır.Sanayi kuruluşlarının büyük çoğunluğu, kara ve demir yolu ulaşım ağında önemli bir geçit noktasında olan ülke sınırları içerisinde bulunmaktadır.

  NİZİP

  İl merkezine 45 km. mesafede kurulmuştur.1517 yılında Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılan ilçenin tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar inmektedir.
  Türkiye ve dünya arkeoloji tarihi açısından önem taşıyan ve kazı çalışmaları büyük bir heyecan ile izlenen Belkıs/Zeugma antik kenti, Nizip'in 10 km. kuzeyinde bulunmaktadır.Birecik Baraj Gölü'nün tatlı su balıkları ile dolu mavi suları, antik kentin kıyılarını örtmektedir.Ayrıca ilçe merkezinde bulunan Bizans Dönemi'ne ait Nizip Fevkani Kilisesi ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.
  Nizip Çayı Kıyısında bulunan Karpuzatan piknik alanı tabiatla buluşup, nefes almak isteyenler için ideal mekanlar sunmaktadır.

  İSLAHİYE

  İl merkezine 90 km. mesafede kurulmuştur.İlçe, Roma ve Bizans Dönemleri'nde iskan edilmiş, 1516'da Yavuz Sultan Selim tarafından fethedilmiştir.
  Arkeolojik zenginliklerin bir araya geldiği Hitit dönemine ait Yesemek Açık Hava Müzesi ziyaretçilerin büyük ilgi ve hayranlığını kazanmaktadır.
  Tarihi mekanda gezerken yudumlayacağınız yörenin lezzetli ayranının tadını ve yöre insanının misafirperverliğini unutmak mümkün olmayacaktır.
  İlçenin görülmesi gereken önemli tarihi mekanlarından olan Tilmen Höyük ve Zincirli Höyük, kültür gezisinin yanı sıra doğa yürüyüşüne uygun imkanlar sunmaktadır.Ayrıca ilçede bulunan Hızır Yaylası, Alman Pınarı Yaylası yaz mevsiminde gezi ve mesire yerleri olarak ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılaşmaktadır.

  OĞUZELİ

  Oğuzeli, Gaziantep'in güneydoğusunda, Suriye sınırında bulunmaktadır.İlçenin Gündoğan köyünde bulunan Tilbaşar Kalesi, Tilbaşar Höyüğü'nün üzerine yapılmış olup, höyüğün tarihi M.Ö.3000 yıllarına kadar uzanmaktadır.Ayrıca ilçenin leziz fıstıklarının, üzümlerinin ve onlardan yapılan çeşitli tatlılar, damak lezzetine hitap edecek güzelliktedir.

  ARABAN

  Gaziantep il merkezine 67 km. uzaklıkta bulunmaktadır.Araban, arkeolojik açıdan oldukça zengin bir yapı sergilemektedir.İlçe, Ortaçağ'da "Raban" adı ile anılmış, 11.-12. yüzyıllarda Urfa Haçlı Kontluğu'na bağlı önemli bir merkez durumuna ulaşmıştır.Araban'ın merkezinde Prehistorik bir höyük üzerinde yer alan Araban Kalesi'nin gözle görülebilen kalıntıları Ortaçağ'da yapılmış kaleşehir kalıntılarıdır.Höyük üzerinde blok taşlarla inşa edilmiş cami olarak kullanılmış tarihi yapı görülmeye değerdir.
  Elif, Hisar ve Hasanoğlu Köyleri'nde bulunan Roma Mezar Anıtları mimari yapısı ile ziyaretçileri etkilemektedir.
  Karasu Irmağı üzerindeki Septimus Severus Köprüsü(Kırık Köprü), Çiftekoz köyündeki çok sayıda kaya tipi mezarlar, ilçenin ziyaret edilebilecek tarihi ve turistik değerlerindendir.Bölgede yoğun olarak ipek halı dokumacılığı da yapılmaktadır.Ayrıca ilçenin gastrolojik açıdan zengin olması sebebi ile firik pilavı ve lezzetli karpuzu tadılmaya değerdir.

  YAVUZELİ

  Gaziantep il merkezine 40 km. mesafede bulunmaktadır.Yavuzeli ilçesi, coğrafi olarak genellikle engebeli bir arazi yapısına sahiptir ve doğa yürüyüşüne (trekking) uygun mekanlar sunar.
  İlçenin doğu sınırını oluşturan Fırat Nehri'nin doğal güzelliği ve çevresinde bulunan meyve bahçeleri ile bezeli mesire yerleri, ziyaretçilerin uğrak yeridir.
  Tarihi mekan Rumkale'de arkeolojik açıdan dğer taşıyan Şair Aziz Nerses Kilisesi, Barşavma Manastırı, mescit, su sarnıçları, su kuyusu bulunmaktadır.
  Rumkale bunları yanı sıra, Hz. İsa'nın havarilerinden Yohanna'nın İncil'in müsveddelerini kaleme aldığı mekan olarak anılmakta ve bundan dolayı Hristiyanlar tarafından ziyaret edilmektedir.
  Günümüzde Birecik Baraj Gölü'nün etkisi ile coğrafik yapısı değişen Rumkale, üç tarafı göl ile çevrili bir ada görünümündedir.
  Mavi Baraj Gölü'nün ortasında bir adacık ve ada üstünde yükselen arkeoljik değerler, doğa yürüyüşüne uygun imkanlar sunarak, doğal güzelliği ile ziyaretçileri büyülemektedir.

  NURDAĞI

  Gaziantep il merkezine yaklaşık 70 km. uzaklıkta bulunmaktadır.İlçenin doğusunda Hurşit Dağları, batı ve güneyinde ise Amanos ile Nurdağları yer almaktadır.
  Nurdağı, turistik açıdan zengin bir mozaik sergilemektedir.Coğrafik yapısı ve doğa güzelliği doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için idealdir.
  İnanç turizmi açısından önem taşıyan Hz. Ökkeşiye Türbesi, ilçenin en çok ziyaret edilen mekanlarındandır.
  Ayrıca ilçenin geliri tarım ve hayvancılık ile sağlandığı için, et ve sebze ürünlerini taze ve yöresel leziz yemeklere dönüşmüş olarak tadabilirsiniz.

  KARKAMIŞ

  İl merkezine 75 km. mesafede, bereketli Mezopotamya Havzası'nın ortasında, Türkiye-Suriye sınır hattı üzerinde bulunmaktadır.
  İlçe, Yakındoğu arkeolojisinin en önemli yerleşimlerinden bir tanesi olan Karkamış harabelerini barındırmaktadır.Tarihi mekanda iç ve dış şehir surları, tapınaklar ve hilani tipi ev kalıntıları görülmektedir.Sınır güvenliği nedeni ile şimdilik tarihi mekanları sadece uzaktan gözlemleme imkanı bulunmaktadır.Ayrıca ilçede 10 adet höyük bulunmaktadır.
  Yeşilin doğadaki renk geçişlerini, Fırat Nehri'nin mavi suları ile böldüğü ilçe, tabiat güzelliği ile foto safari ve ornitoloji için uygun imkanlar sunmaktadır.
  Ayrıca zeytini ve fıstığıyla meşhur ilçede, doğal ve kokulu baharatların kullanıldığı yöresel yemekleri otantik restoranlarda tatma şansınız mevcuttur..
   

 4. Google

  Google Özel Üye

  gaziantep - gaziantep hakkında bilgi - gaziantep resimleri - gaziantep bilgileri
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Gaziantep Forum Tarih
2017 Gaziantep nüfusu Gaziantep Tanıtımı 31 Ocak 2017
2016 Gaziantep nüfusu kaçtır? Gaziantep Tanıtımı 28 Ocak 2016
2014 Gaziantep Nüfusu Gaziantep Tanıtımı 30 Ocak 2014
2013 Gaziantep Nüfusu Kaçtır? Gaziantep Tanıtımı 29 Ocak 2013
2013 Gaziantep Anadolu Liseleri Taban Puanları Liselerimiz 1 Ekim 2012

Bu Sayfayı Paylaş