Gökte Uçan Huma Kuşu Türküsü Hikayesi

'Müzik Sohbet & Fan Club' forumunda Mavi_inci tarafından 17 Mart 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  Gökte Uçan Huma Kuşu Türküsü Hikayesi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Gökte Uçan Huma Kuşu Türküsünün Hikayesi

  Gökte uçan huma kuşu
  Ne bilir dalın kıymatın
  Gargayı kondurman dala
  Ne bilir gülün kıymatın

  Çift sürüp ekin ekmeyen
  Meydana sofra dökmeyen
  Arının kahrın çekmeyen
  Ne bilir kıymatın

  Mencilisten söz atanlar
  Gerçeğe yalan katanlar
  Sonra beyliğe yetenler
  Ne bilir elin kıymatın

  Evvel zaman içinde kalbur sarat içinde deve tellallık ederken sıçan berberlik ederken Irışvan oğlu derler bir bey varmış. Bunun da Kınalı hatun adında bir evladı (bacısı) varmış başka kimsesi yokmuş. Kapısında da bir Öksüz Yakup adında bir kölesi varmış. Köleyle efendim kız arayı tutturmuş. Irışvan oğlu avdan gelirimiş bakmışkine pınarın başından bir oğlan gidiyor bir de kız. Orda sevişirlermiş. Irışvan oğlu da gelirken üstlerine geliyor. Irışvan oğlu onları görüyor. Irışvan oğlu diyor ki: Ulan ben bunların ikisini de öldürsem katil olurum. Ben bu kızı başka birine veririm. Bu kölenin de hiç hatırına dokunmam. Gelen düğürcülere kıza düğürcü geliyor; diyor ki:
  - Bir haftaya kalmadan kızı ***üreceksiniz. Kimseye haber vermeden.
  Gün geliyor hafta yetiyor akşamlayın önünde bir bölük davarla birkaç tane avrat bir kısım seğmen kınacı geliyorlar. Fakat bunların kınacı olduğunu ne kız biliyor ne de Öksüz Yakup. Öksüz Yakup gelen misafirlere misafir diyerek kahve pişiriyor. Kahveyi ilettikden sonra yaşlıca avradın birisine diyor ki:
  - Sorma icap olmasın teyze nereye gidiyorsunuz? Hizmetiniz neci? Karı diyor ki:
  - Oğlan sen buralı değil misin yoksa? Biz Kınalı hatuna kınacı geldik. Öksüz Yakubun fincanlar ellerinden dökülüyor. Gözlerinden yaş akıyor.
  - Bundan sonra diyor dünya bana haram oldu. Başımı alayım gideyim diyor.

  Oradan gidiyor. Ağlaya ağlaya gidiyor ordan. Karşısından bir çerçi geliyor. Çerçi düğün evine öteberi satmak için gidiyor. Bakıyor ki Öksüz Yakup ağla***** gidiyor.
  - Arkadaş başındaki hal neci? Ne diye ağlıyorsun? diyor.
  - Arkadaş diyor derdime derman değilsin yarama merhem değilsin git sen düğünde üzümünü sat diyor.
  Çerçi diyor ki:
  - Arkadaş insan insana para vermez amma akıl verir.
  Belki derdine derman olurum. Başındaki hali söyle diyor. Öyle deyince Öksüz Yakup diyor ki:
  - Arkadaş Irışvan oğlunun bacısı Kınalı hatunla aram iyiydi. Şimdi kardaşı başka yere vermiş. Kınacısı geldi yarın gelin gidecek. Ben ağlamayım da kim ağlasın. Çerçi diyor ki:
  - Sen bir kavil yeri ver. Ben kıza söyleyim çıkar mı çıkmaz mı? Öksüz Yakup diyor ki:
  - Evvelki kavlinin üstünde ise ben pınarın başındayım oraya gelsin. Kendi bilir.
  Çerçi gidiyor. Düğüne varıyor. Yüklerini indiriyor Öteberisini sattıktan bir müddet sonra Irışvan oğlunun meclisine varıyor: Başındaki meclise diyor ki:
  - Ben mangır satacağım. Mangır satan türkü çağırmanın cezasından kurtulur. Türkü çağırmayanlar ya çerçiden çeyrez alıp yedirecek yok olmazsa kapıya çıkıp it gibi ürecek.
  Mangır satıldıktan sonra herkez türküye başlıyor. O çağırıp bu çağırırken çerçiye varıp dayanıyor. Çerçiye diyorlar ki:
  - De bakayım sende Türkü çağıracaksın.
  - Ben türkü bilmem diyor.
  - Türkü bilmezsen; öteberini getir dök şuraya millet yesin.
  - Ben diyor öteberimi yedirirsem sermayemdir. Çoeuklarım aç kalır diyor.
  - Öyle ise kapıya çık it gibi ür diyorlar.
  - Bunu da yapamam diyor. Türkü çağırmaz adam olmaz amma ihtimal bir ker*** ayaklarım. Mecliste kızan olur belki.
  Irışvan oğlu diyor ki:
  - Yiğide söylerler türkü. Kötüye söylerler. Gözele de söylerler diyor. Eğer bana türkü söyledilerse benim türküm olsa bile yiğidisem yiğitliğimi bilirim. Kötülüğüme söyledilerise kötülüğümü bilirim. Gözele söylediler ise darılan kuşağını gevşesin diyor. Reyinde hürsün bildiğin gibi söyle diyor.
  Çerçi türküyü alıyor:

  Şimdi ağ ellere kına yakılır
  İnce bele Tarabulus dökülür
  Eski nala acar mıhı çakılır
  Dostun sana selamı var Kınalı

  Yetdi mo'la Şâm elinin hurması
  Gitti m'ola âla gözün sürmesi
  Mısırın Bağdadın telli turnası
  Dostun sana selâmı var Kınalı

  Açıldı mı bağçamızın gülleri
  Uzun olur Siveyişin yolları
  Şimdi alard adard değner yolları
  Dostun sana selamı var Kınalı

  Çerçi Yusuf der de oldum şivara
  Ulunun işini mevlam onara
  Öksüz Yakup gördüm ağlar pınara
  Dostun sana selamı var Kınalı

  Bu türküyü söyleyişin Irışvan oğlu kalbinden ağrı dedi ki: Yörü Öksüz Yakup bunu böyle diyeceğini bilemidi seni kılıcınan parçalardım dedi.
  Çerçiye dedi ki:
  - Sen nerelisin?
  Çerçi yerini doğru söylemedi. Ben Antepliyim dedi.
  Fakat çağırılan türküye kız öteki çadırdan ağrı türküyü iyice dinledi. O demde kınasını yakmaya başlayacılarımış.
  Kız dedi ki:
  - Teyzem; bizim usulumuz kına suyumuzu elimizle getiririk. Ben eliminen özerim. Ondan sonra siz kınanızı yakarsınız.
  Kınacı gelen karılar:
  - Kınalı hatun o sizin bileceğiniz iş. Bizim adetimiz böyle değil amma böyle imiş böyle olsun diyorlar.

  Kız helkeleri alıyor. Pınara varıyor ki Öksüz Yakup pınarın başında ağlıyor.
  - Ağlamanın sırası geçti. Ocağın bata durma diyor. Ordan helkeleri iç içine oraya koyuyor. Öndüç almış un gibi tozuyorlar. Onlar kaçmakta olsun çerçinin kulağı kızın çadırında oluyor Oradaki kadınlar diyor ki:
  - Yahu bunların suyu uzak mıymış bayraktarlar gidin de yoklayın diyorlar. Bunu duyunca çerçi öteberisini yüklediyor o da kaçıyor. Bayraktarlar varıyorlar ki pınara helkeler pınarın başında kız yok. Geliyorlar kız yok diyorlar.
  Avratlar diyor ki:
  - Irışvan oğluna diyek mi? diye telaşlanıyorlar.
  - Yaşlıca kadının biri diyor ki:
  - Nasıl olsa duyacak. Ben varır derim.
  - Irışvan oğlunun yanına varıyor.
  - Beyim diyor usulumuzda kına suyunu bizim elimizinen getiririk kınamızı ezdikten sonra kınamızı yakarsınız diye bacın bizi atlattı. Şimdi helkeleri pınarın başında bulduk kız kaçmış diyor.
  Irışvan oğlu öfkelenerek;
  - Şu çerçiyi bana çağırın diyor.
  Bakıyorlar ki çerçi de kaçmış. Öksüz Yakubu da aratıyor onu da bulamıyor. Kızın kaçtığına hükmediyor. Gelen kınacılar savuşup gidiyorlar.
  Gelelim Kınalı hatunla Öksüz Yakuba. Ordan kaçıp Antebe geliyorlar. Irışvan oğlunun hududunu çıkıyorlar. Antepte bir mağaraya yerleşiyorlar. Öksüz Yakup günde bir şelek odun getirip satıp ekmek alıp mağarada it dirliğinde bey gibi geçiniyorlar. Aradan altı ay geçtikten sonra Kınalı hatun hamilli oluyor. Öksüz Yakup ölüyor. Kınalı hatun da onun bunun ekmeğini pişiriyor bir bazlama alıp onunla idare oluyor. Günün birinde vakti geliyor bir kışlık boranlık bir günde çocuk ağrısı tutuyor. Gece çocuk oluyor. Ne bekmez var ne beleyecek çaputu var. Diyor ki:
  - Ben bunun babasının adını koymam buna. Nasıl olsa kadersizdir. Böyle kışlık boranlık bir günde oldu. Ben bunun adını "Boran" vururum diyor.
  Sabahtan oluyor komşularından hayır sahipleri bir garip diye kimi çaput veriyor kimisi de pekmez. Hayrına herkes elinden gelen yardımı yapıyor. Aradan günler geçip Boran beş altı yaşına basıyor. Anası Kınalı hatun da ölüyor. Çocuğun ağıdına komşular toplanıyor geliyorlar ki anası ölmüş. Herkes hayrına yuyup kaldırmak istiyorlar. Cebinden bir kağıt çıkıyor. "Ben Irışvan oğlunun bacısı Kınalı hatunum. Bu kağıtla kardaşıma haber verin" diyor.

  Irışvan oğlunun bacısı olduğunu bilişin halk bunu şanınan şöhretinen gömüyorlar. Irışvan oğluna da kağıt yazıyorlar: "Bacın buraya gelmiş fakat bilmedik. Altı ay sonra kocası öldü. Beş altı sene sonra da kendi öldükten sonra cebinden bir kağıt çıktı. Senin bacın olduğunu bildik. Şimdi de Boran namında bir çocuğu kaldı."
  Irışvan oğlu diyor ki:
  - Bu çocuğu bana kim getirirse ona bir dünyalık veririm diyor. Çocuğu da bir kimse Antep'ten ***üremiyorlar. Onun bunun danasını güderek on on iki yaşına değiyor. Bakıyor ki oraya biraz aptallar konmuş. Damdıra çalanlarını görüyor. Varıp onların içine karışıyor. Onlardan damdıra alıyor. Tın mın damdıra çalmayı öğreniyor. Orada bir kız ünleniyor Küpeli hatun namında. Her görmesine bir tülü deve veriyorlar kızın. Boran diyor ki:
  - Ben giderim şu kıza hem görürüm kendi elden bir deve alıyor ben de kendinden bir bahşiş alırım diyor. Giderken bir kahveye varıyor. Kimi deveyi vermiş kızın yanından çıkmış kimi de kızı deve ile görmeye gelmişler. Kahvede bunun lafı ile günleri geçiyor. Boran kahveye dıkılışın kahveci bunun yakasından tuttu.
  - Bura senin yerin değil diye geri kovdu. Baktı ki Boranın elinde bir damdıra var. Efendiler bu adamın damdırası varmış. Aşıklığı varısa getirin türkü söyledin dedi.
  O adamlar da geri bağırdılar sandalye gösterdiler bir kahve söylediler.
  - De bakayım çocuk şu damdıranı çal dediler.
  Boran damdırasına düzen verdi. Biraz çaldıktan sonra:
  - Türkü de çağır dediler.
  - Türkü çağırırım amma; belki ker*** ayaklarım da durduğum yerde beni döğersiniz.
  Orada bulunan adamların birisi dedi ki:
  - Beğendiğin kadar çal. Seni kim döğecek olursa onun belasını ben veririm. Darılan kuşağını gevşetsin dedi.
  Aldı bakayım Boran ne dedi:

  Göğde uçan huma kuşu
  Ne bilir dalın kıymatın
  Kargayı dala kondurman
  Ne bilir elin kıymatın

  Kahvelerde laf atanlar
  Gerçeğe yalan katanlar
  Sonra beyliğe yetenler
  Ne bilir gülün kıymatın

  Çift sürüp bider ekmeyen
  Meydana sofra dökmeyen
  Arıya hizmet etmeyen
  Ne bilir balın kıymatın

  Bunu diyen Deli Boran
  Küçükcekten yetim kalan
  Bir görmeye deve veren
  Ne bilir malın kıymatın

  Bunu türküyü söyleyince kahvedeki bulunanların:
  - Bu türküyü bize söylüyor diye bazıları zıgardılar. Kendine evvel söz veren dedi ki:
  - Arkadaş bu adam doğrusunu söyledi. Bir deve üç senede meydana geliyor. Bunu bir saat konuşmak için verenlerin birisi de bensem hakikat mal kıymatını bilmez deliyiz.
  Çıkardı bu adam Boran'a hem birkaç lira bahşiş verdi. Kahveciye de dedi ki:
  - Gidip şu adamın sırtına bir kat elbise yaptıracaksın diye parasını verdi. Boran elbiseyi giydikten sonra o adam dedi ki: - Ulan aşıklığın varmış. Şu kızın yanına git dedi.
  - Boran dedi ki:
  - Benim deve değil bir tavuğum bile yok. Kız beni yanına iletir mi?
  - O da dedi ki:
  - Aşığım diyerek çık. Eğer çıkartmazsa zaten ben bu kızı görmekten vazgeçmiştim. O bir deveyi sana vereceğim sen git gör dedi.
  Boran damdırasını koltuğuna çaldı kızın kapısına vardı. Kızın yanına çıkmak istedi ise de kapısındaki kapıcılar kızın yanına salmadılar. Boran dedi ki:
  - Ben aşığım. ben de varıp Küpeli hatundan bir bahşiş alacağım.
  - Kıza haber verdiler. Kız dedi ki:
  - Gerekliği yok. Aşıklar saprak olur dedi.
  - Yanındaki cariyeleri kıza yalvardılar:
  - Ne var ablam gelsin de aşıkmış bir türkü söyletek. Sende hiç görünme dediler.
  Borana müsaade ettiler. Yukarı çıktı. Baktı ki ne görsün. Kırk tane kız var. Hepsinin de kulağı küpeli.
  - Ulan bunların hangisi Küpeli hatun imiş diye baktı ki hiç bir işe yararı yok. Ulan ben bunlara deve degil bir tavuk bile vermem. Görmeye gelenler meğer hep eşekmiş.
  O demde kızlar başına toplandı:
  - Aşığım bir türkü söyle de dinliyelim dediler. - Kızlar benim başıma çok toplanman dedi. Benim kafamın bir tutalgası var dedi. Çok kalabalığı sevmem. Sonra tutalgam tutarsa damdıranın çömleği ile üç dört tanenizin kafasını parçalarım dedi.
  Kızlar dedi ki:
  - Amaaan cinliymiş yaklaşmıyalım dediler.
  Uzaktan ağrı yalvarmaya başladılar. Aldı bakalım Boran ne dedi kızlara:

  Gökten biraz suna inmiş
  Şu Antebin arasına
  Ben dostumu göremedim
  Ağlar amma çaresi ne

  Suları da balkan gözlü
  Gözelleri şirin sözlü
  Merhem eylen kömür gözlü
  Şu şinemin yarasına

  Suları çağlayıp akar
  Gözleri hep ona bakar
  Mor menekşe bir hoş kokar
  Şu kızların arasına

  Deli Boran der de noldu
  Ala göz kan yaşınan doldu
  Korkuyorum engel girdi
  Şu kızların arasına

  Küpeli hatun bunu duyunca engel lafını duyunca:
  - Zaten aşıklar saprak olur dedimidi. Bu engel ne imiş diye perdeyi kaldırdı. Boranın gözü gözüne ras gitti. Boranın aklı bokuna karışıp bayıngın düştü. Birazdan ayıktı ki kızlar yüzüne su serpmişler.
  - Bire aşık sana noldu? dediler.
  - Demedim miydi; kızlar başımın tutalgası var diye? Bereket versin ki bayılmışım. Delirsemidi bu odayı başınıza dar getirirdim.
  - Aşığım bir türkü daha söyle diye mihnet ettiler. Fakat Boranın düş mü idi hayal mı idi ne olduğunu bilmedi içerisine bir ateş düştü. Aldı bakalım ne dedi.

  Gökyüzünde öten olsam
  Yeryüzünde biten olsam
  Uçu telli keten olsam
  Yar başına atsa beni

  Un elediği elek olsam
  Tepelediği yolak olsam
  Ucu telli yelek olsam
  Yar döşüne giyse beni

  Gökyüzünde turna olsam
  Yer yüzünde hurma olsam
  Bir çekimlik sürme olsam
  Yar gözüne çekse beni

  Kapısında inek olsam
  Tu çalıp da sağsa beni
  Tepek vursam südü döksem
  Yumruğunan döğse beni

  Nolsa Deli Boran nolsa
  Gözeller meydana gelse
  Küpeli pehlivan olsa
  Güreşsek de yıksa beni

  Dedi kesti. O demde kız dedi ki:
  - ......lar ben aşıklar saprak olur demedim miydi?
  - Siktir edin de gitsin dedi.
  Boran dedi ki:
  - Hatun sen elden deve alıyordun. Ben de aşığım.
  - Bahşişimi ver gideyim dedi.
  Bir avuç dört altın verdiler Borana. Boran dedi ki:
  - Ben gitmeye gelmedim. Beri Küpeli hatunu yüze yüz görmeyince katiyyen gitmem dedi.
  O demde kız:
  - Durdurman siktir edin şunu dedi.
  - Boran dedi ki:
  - Damdıranın çölmeğini çevirirsem bu odayı başınıza dar getiririm dedi. Ben Küpeli hatunu gelip yüze yüz görmezsem benim burdan ölüm çıkar dedi.
  Küpeli hatun buna öfkelendi. Kalktı bunun yanına geldi.
  - Yel kayadan ne anlar daha eyi bak dedi. Neci senin maksadın dedi.
  Boran dedi ki:
  - Böyle fırsat ele geçmez dedi. Kızın yüzüne hacamat gibi sarıldı. Başındaki olan cariyelerin hepsi geldiler başına toplantlılar. Boranın kimi burnunu tuttu; kimi avurduna parmağını soktu. Zorla ayırdılar. Boran damdırayı eline aldı kahveye doğru yürüdü. Cariyelerin akıllıcasının biri baktı ki ablasının yüzü kapkara olmuş. Dedi ki:
  - Küpeli hatun dedi yüzüyün biri kâpkara biri apbağı... Seni görmiye gelenler bundan hile keşfederler.
  - Aman kızlar bunun çaresi ne dedi Küpeli. O cariye kızların akıllıcası:
  - Abla bunun çaresi öte yüzden de öptür dedi. Boranı geri çağırdılar aman Boran geri gel diye.
  Boran dedi ki:
  - Benim orda işim yok.
  Yalvar yakar Boranı geri getirdiler.
  Küpeli hatun:
  - Kusura bakma aşığım. Sazı bağlayana çözdürürler.
  - Benim şu yüzümden de öp dedi.
  Boran dedi ki:
  - Benim dalgam bir gelir bir gider. Sen degil Hürü kızı olsan öpmem; dedi.
  Kızlar bunun başına çoktular. Kimisi kulaklarındarı tuttu. Fıkara kız getirdi Boranın ağzına yüzünü sürdü. Boran fırsat buldu hacamat gibi o yüzden de yapıştı.
  Kızdan ayırılınca Küpeli kimseye deme diye buna bir avuç dört altın daha verdi. Boran ordan çıktı. Arkadaşlarının yanına geldi. Kendine elbise yaptıran ağası:
  - De bakalım Boran oradaki yaptığın işleri bir türküyle söyle.
  - Aldı Boran bakalım ne dedi:

  Gene bulandı da yüzü havanın
  Şahan gezer sulağında turnanın
  Top kara perçemli güzel sevenin
  Can cefa ***ürmez hey kara gözlüm

  Güzeli sevmesin ne bilir ahmak
  Sevip sevip de cemaline bakmak.
  Fırsatın düşürüp yanaktan öpmek
  Can cefa ***ürmez kız kömür gözlüm

  Beni del'eyledi kaşınan gözler
  Taramış zülfünü gerdana düzler
  Kehribar dudak da balaban yüzler
  Yüzünü yüzüne şiir kömür gözlüm

  Der ki Deli Boran da aslın soyusa
  Belin ince ise usul boyusa
  Aşığa verdiğin bahşiş buyusa
  Vallahi billahi az kömür gözlüm

  Kız bunu duyunca:
  - Amanın kızlar şu aşık bizi halka malamat etmesin.
  Bir avuç dört altın daha ***ürdüler. Boranın içine bir ateş düştü. İsterse dünyayı verseler gözünde fiske kadar yok. Kızın yanına çıkmaya da imkan yok. Kendiliğinden bir kurnazlık düşündü. Gider ben dayımı bulurum. Dayıma nişanlıyım diyerek dayımı kandırırım. Bu kızı almaya çabalarım. Oradan şehrin içine doğru düşüne düşüne yürüdü. Baktı ki ihtiyar bir kahveci var. Varayım hem şurdan bir kahve içeyim hem dayımı belki bilir şundan sorayım dedi. Kahveye vardı.
  - Emmi bana bir kahve yap bakalım dedi.
  Kahveci kahve getirdi. Boran kahveyi içtikten sonra çıkatdi bir kırmızı lira verdi. Kahveci dedi ki;
  -Oğlum ben bunu bozamam. Benim kahvemin sermayesi bir lira yok dedi.
  - Boran dedi ki:
  - Emmim benim kahveye verecek başka param yok mu? Gönlümden o koptu. Onu verdim dedi. Sen bize bir kahve daha yap dedi.
  Kahveci kahveyi yaparken:
  - Oğlum sen bir haneden evladı görünüyorsun dedi.
  - Kimlerdensin dedi.
  - Babamı bildiğim yok dedi. Fakat anam Irışvan oğlunun bacısı imiş.
  - Kahveci buna dedi ki:
  - Ulan sen Irışvan oğlunun yiğenisin de koltuğu damdıralı buralarda ne geziyon dedi.
  Boran dedi ki:
  - Emmi; ben de dayıma gitmek istiyordum amma; nerde olduğunu bilmiyorum. Ve de öldürür diye de korkuyorum.
  Kahveci dedi ki:
  - O adam seni çok aradı. Senden başka hiç bir mirasçısı yok o adamın. Sana bir de kağıt yazayım bu kağıdı da ver. Irışvan oğlu benim bahşişimi verir. Boran kahveyi gene içti. Bir lira daha çıkardı verdi. Allahaısmarladık eyledi. Kağıdı koynuna koydu yola düştü. Az gitti uz gitti dere tepe düz gitti günün birinde Irışvan oğlunu buldu. Düğnük evine vardı ki dayısı orda oturuyor. Başında yüz yüz elli çadırlı aşireti ile sohbet ediyorlar. Boran da vardı meclise oturdu. Irışvan oğlu kafasını kaldırdı. - E bire gençler iki türkü çağırın da dinliyelim dedi.
  Meclistekiler ben bilmem ben bilmem diye biribirinin karaltısına sokulmaya başladılar. O demde birisi Boranın sazına dokundu.
  - Aman beyim burda bir aşık var dediler.
  Irışvan oğlu yanına çağırdı Boranı. Baktı ki ufacık tefecik genç bir çocuk. Bunu yanına oturtturdu.
  - De bakayım oğlum iki türkü söyle dedi.
  - Aldı bakalım Boran ne dedi:

  Nazlı dostum selam salmış gel diye
  Ara yerde engellerim var diye
  Açtı ak göğsünü bana em diye
  Emdiğim aklıma düştü efendim

  Nazlı dostum selam salmış gelmesin
  Ara yerde engelleri duymasın
  Eliminen ak göğsünün düğmesin
  Çözdüğüm aklıma düştü efendim

  Metini de Deli Boran metini
  Ne vereyim Küpelinin metini
  Ak bilekli samur kürklü hatunu
  Nişanlımı vermediler efendim

  Bunun adını Boran deyince:
  - Ulan sen nasıl Boransın? Anayın adı neci? Babayın adı neci? Bana de dedi. Boran derhal çıkardı; dayısının eline kağıdı verdi. Kağıdı okuduktan kerli meclise döndü:
  - Arkadaşlar bu işte bizim kaçan kancığın oğlu Boran bu işte dedi. Benim bundan başka hiç bir mirasçım yok dedi. Buna hörmet eden bana da eder dedi. Borana dedi ki: Senin türkünden ben bir şey anlamadım. Ne ise şu türkünün manasını bana de dedi.
  Boran dedi ki;
  - Babamın öldüğünde anamın karnında imişim. Benim olduğum gece komşumuzun bir de kızı olmuş. Anam beşik kertme nişanlım eylemiş. Sonca anam da öldü. Ben elin arasında kaldım. Kız da çok zengin oldu. Şimdi vermiyorlar efendim dedi.
  Irışvan oğlu dedi ki:
  - Oğlum onun için hiç merak etme. Onu eğer para ile ise terazinin bir gözüne kızlarını koysunlar bir gözünü de para ile tartar alırım.
  Boran dedi ki:
  - Vallahi parayla vereceklerini bilmiyorum.
  - Irışvan oğlunun bölük kabadayısı:
  - Beyefendi biz elin parasını yerken biz paramızı mı yedirelim. Bana üç yüz atlı ver ben gider basar alır gelirim.
  Peki dedi. Baskın davulunu çaldırmaya başladılar. Atlılar toplandı. Bölük kabadayısı bunların içinden birem birem üç yüz kişi seçti. Irışvan oğlu kendi atını çektirdi Borana.
  - Buna da sen bin dedi.
  Atlılar değnek oynaya oynaya yola düştüler. Antebin kenarına gelince kız bunların kalabalığını gördü.
  - Gene bize deveyinen görmiye gelenler var dedi.
  Süslendi püslendi. Zülüfünü tarayıp kendi kendine bir çekidüzen verdi. O deme atlılar yetişti. Borana:
  - Hangi evde diye sordular. Boran da:
  - Şu evin içinde arasında perde var dedi.
  Kılıcını çeken evin üstüne yürüdü. Milletin haberi öldüm olacağım deyinceye kadar kızı çıkardılar. Bir ata bindirip yola düştüler. Arkadan varan millete kimisi dönüp harbetti. Böyle böyle Irışvan oğlunun hududuna gelince atlılar yığıldı kaldı Irışvan oğluna gelin geliyor diye müjdeci gitti. Gelin bir tarafında Deli Boran bir tarafında da bölük kabadayısı ikisinin arasında gidiyorlar. Kız şöyle baktı ki bir yanında bir babayiğit var ki hiç görülmüş kişilerden değil. Öte yandakine baktı ki memleketlerindeki tanıdığı Boran.
  Dedi ki:
  - Yarabbi eğer beri bu babayiğide gidiyorsam Boran da bunların köylüsünden ise bu adam beni öptüydü. Şimdi halka malamat olurum. Eğer Borana gidiyorsam ne ise kaderimi çekerim. Böyle derken bölük kabadayısı da uşak bizim ***ürdüğümüz kız nasıl ola nasıl görürüm diye aklından geçirdi. O demde bir kasırga geldi kızın yüzünü açıverdi ki buluttan ay çıkmış gibi. Oğlan o tekli bunu böyle görünce aklı bokuna karıştı. Atın boynunu kucaklayıp aşağı düşmedi. Dedi ki aklından: Boran ben bunu sana yedirirsem bu babayiğitlik bana haram olsun dedi. O demde Irışvan oğlu da karşıladı. Bir çadıra gelini indirdiler. Düğünler kuruldu. Çalıp çığrıldıktan sonra gerdek gecesi Boran dayısının eline müsaade istemiş de vardı. Dayısı dedi ki:
  - Yürü yiğenim. Sana üç gün müsaade. Üç günden sonra gel. Arkadaşlarınla görüş tanış konuş akşamleyin çadırına git dedi.
  Deli Boran dayısının elini öperek çadıra doğru yürüdü. Bölük kabadayısı dedi ki:
  - Dayıyın evladı olmadığından vicdanı kısa dedi. Üç gün müsaade de ben alım dedi. Git altı günden sonra gel dedi.
  Çok memnun oldu. Bölük kabadayasına:
  - Sağ ol dedi.
  Çadıra vardı. Üç gün kaldı. Üç gün sonra bölük kabadayısı Irışvan oğlunun yanına geldi. Konuştular. Konuştuktan sonra kalmak istedi. Irışvan oğlu dedi ki:
  - E bire bölük kabadayısı gitme. Boran da gelecek bir iki türkü söyletip de dinliyelim dedi.
  Bölük kabadayısı güldü:
  - Eğer Boran o gelinin yanından üç günde dört günde çıkarsa ben sana ne istersen veririm dedi.
  Irışvan oğlu dediki:
  - Eğer Boran bugün gelmezse sen de ne istiyorsan; ben de veririm dedi. Bunlar bir katar deveye bahsettiler. Beklediler. Akşam oldu Boran gelmedi. Sabahtan oldu gene bahsettiler gene gelmedi. Üçüncü gün gene bahsettiler gene gelmeyince Irışvan oğlu dedi ki:
  - Zaten bunun anasında meymenet yoktu ki danasında olsun. Bugün cellatları çağırın Boranın boynunu vurduracağım dedi.
  Meğer bunların bir yere baskın ederlerse davul döğdürmek adetleri imiş. Adam öldürürken de gene davul döğdürürlerimiş. Boranın altı günü yetince dayısının yanına yürüdü.
  Gelirken yolda bir adamcağız ras gelip:
  - Ulan nereye gidiyorsun serseri dedi. Dayın seni öldürecek dedi. Boran:
  - Ne diye kadan alayım? diye şaşmaya başladı.
  - Öteki adam dedi ki:
  - Yavrum aman beyler diyeceğine sapa dağlar demen yeğ dedi.
  Boran çadıra da dönmeden eğile eğile kaçtı. Gül tepesi derler bir dağa yerleşti. Ay geçti yıl geçti Irışvan oğlu hiç bir yerden bir haber alamadı. Fakat kızın feryadından hiç duramıyordu.
  Dedi ki:
  - Seni baban evine göndereyim dedi.
  - Küpeli hatun dedi ki:
  -Borandan haber olmayınca ölürsem gene gitmem dedi.
  Irışvan oğlu bunu duyunca kızın çadırını kendi çadırına kazığa kazık bağladı. Boran bu düstur ile yedi sene gezdi. Açık çıplak. Sırtta pırtı kalmadı. Her yeri ayı malağına döndü. Kıllandı. Fakat elindeki sazda da bir tek tel kalmış. Böyle gün geçirirken bir gün arefe günü Irışvan oğlunun serkaplan avcısı varmış bu avcı diyor ki
  - El sabahtan kurban kesecek. Bizim kesecek bir şeyimiz yok. Ben de çocuklara bir av vurayım beline bir örme sardı; tüfeğin fellesinin barudunu yeniledi. Gül tepeye doğru gitti. Gül tepeye vardı ki dağın içinde bir pınar var. Başında çok iz var. Oraya bir evsin eyledi. Buraya bir av gelir diye beklemeğe başladı. Dururken öteden bir kıllı mıllı bir şey çıktı beklemeye başladı. Avcı baktı ki insan dese insan değil ayı dese ayı değil. Bu cırtnavul diye hökmeyledi.
  - Şu gelsin ellemem buna para bekçisi derlerdi. Şu parayı yokladığı yeri iyice öğreniyim. Ondan sonra bir kurşun sıkayım dedi.
  O demde Boran suyun başına geldi. Pınardan bir su içti. Derinden of diye bir iniledi. Elini yüzünü yudu. Gül tepesi denilen başındaki taşın üstüne çıktı. Başladı sazını tın tın ettirmeye
  Avcı dedi ki:
  - Bu cin olmaya cin ya bu donunu değiştirip duruyor ya... Donunu değiştirmekle beni korkutamaz dedi. Boran durup dururken türküye başladı. Bakalım ne demiş:

  Ben de çıktım gül tepeye
  Seyir ettim ellerine
  Ağbaz ağbaz eller konmuş
  Sevdiğimin çöllerine

  Ağca cerenin sekişi
  Sevdiğimin hub bakışı
  Muradın coşkun akışı
  Benzer gözüm sellerine

  Gülüstanın gülü kokar
  Hublar yanağına sokar
  Murat derler bir su akar
  Güvel konar göllerine

  Hocam hocalar hocası
  Okudum çıktım hecesi
  Bu gün de bayram gecesi
  Yar kına yaksın ellerine

  Bunu diyen Deli Boran
  Sevdiğine meyil veren
  Şu işime sebep olan
  Duman çöksün yollarına

  "Deli Boran" deyince avcının aklına tıpadan düştü. Ayaklarını çıkardı dağa yukarı dırtmanı dırtmanı çıktı. Boranı arkadan ağrı hemen yakaladı.
  Boran baktı ki kendini avcı tutmuş: Avcıya:
  - Eline ayağına kurban olayım beni koyver dedi. Avcı da dedi ki:
  - Ulan vicdansız elin kızı senin için gözlerinden kan döküyor. Dayım da senin için öyle yaslı duruyor.
  Boran dedi ki:
  - Avcı ben bunlara inanman. Tabii beni öldürmekteki maksadı kendi alacaktı. Öyle ise yedi senedir beri ne Küpeli hatun kaldı ne de Boranın acısı.
  Avcı yemin etti.
  - Vallahi Küpeli de bir yere gitmedi. Dayın da seni öldürmek emelinde değil. Senin için ah dedikçe tütünü burnundan çıkıyor. Böyle olduktan keri seni ölsen değil çatlasan gene ***ürürüm.
  Elini arkasına bağladı. Boğazından da bir örme bağladı. Dedi ki:
  - Eğer seni öldürecekse gider görürüm. Senin için buraya yerleşip seni dağda beslerim dedi.
  Avcı bunu çekerek evine doğru yürüdü. Halakanın itleri başına çoktular. Bu adam çadırına eletti. Çadırın direğine bunu iyice bağladı Avradına tenbih eyledi:
  - Sen bunu kaçırırsan seni öldürürüm dedi.
  Avrat fukara korkusundan ne çadırı terkedebiliyordu ne Boranın yanına varabiliyordu. Avcı beyin yanına vardı. Baktı ki Irışvan oğlunun gözlerinden akan yaşlar dolu gibi gidiyor.
  - Aman beyefendi hasta mısın? Yoksa bir ağrır yerin mi var? Ne diye ağlıyorsunuz? dedi.
  - Yahu avcı dedi ben ağlamayım da kimler ağlasın dedi. Görüyon mu şu elin kara saçlısını çok yok çocuk yok böyle gözyaşı döküyor. Babası evine salıcıyım gitmiyor. Boranın öldüğüne kanaat getirmeyince gitmem diyor. Ne var avcı sen de gezdiğin yerlerde bir adam üleşi bulabilirsen getir. Şu avradı başımızdan defedelim dedi.
  Avcı dedi ki:
  - Efendim bunu şayet bulsam bunu emelin öldürmek mi?
  Irışvan oğlu dedi ki;
  - Yahu avcı öldürme değil bu adamı öldürmeyi şuraya koy bundan başka benim mirasçım yok. Bu adam hiç mi değil benim elimin altında terbiye olursa benim yerimi issiz etmez diye umudum var idi. Allah sebebine koymasın dedi. Şimdi elime geçerse bütün servetimi ona vereceğim.
  Avcı hiç bir lafa varmadan ordan çıktı. Irışvan oğlu da arkasından:
  - Dediğim haa... Dediğim haa... diye çığırdı.
  Avcı eve vardı Borana dedi ki:
  - Ulan yavrum senin için dayın kan yaş döküyor. O Küpeli hatun da saçlarını yolup ağladıkça yürek böbrek koymuyor Seni ***üreceğim dedi
  Boran dedi ki:
  - Avcı kadan alayım beni dayım nasıl olsa öldürür. Gel koyver de başımı alayım da gideyim.
  - Ulan yavrum seni öldüreceğini bilsem beni dünya malına garkeyleseler seni ***ürmem. Fakat ölmiyeceğine kanaat ettim:
  Boranın sırtını başını yüzünü tıraş eyledi. Ayağına şalvarını verdi. Sırtına abasını giydirip bileğinden sıkıca tutarak Irışvan oğlunun yanına getirdi.
  - Aha düşmanın aha kılıcın elinle öldür bey dedi.
  Irışvan oğlu Boranı görene tekli gözlerinden öpüp:
  - Yiğenim bütün servetim senin olsun. Bana hakkını helal et dedi.
  Halk Boran tutulmuş diye Irışvan oğlunun çadırının altına geldi.
  Dedi ki:
  - Yiğenim sana ne sebep oldu da kaçtın? Şu sebebi söyle de ben de anlayım dedi.
  - Dayım sazınan mı söyleyim sözünen mi söyleyim dedi.
  - Yiğenim eğer sazınan söylersen daha memnun olurum dedi. O demde beğ kalan Irışvan oğlu hiç kimse bir yere kımıldamıyacak diye güvendiği adamlardan nöbetçi dikti.
  Aldı bakalım Boran başından geçen hikayelere ne dedi.

  Efendim efendim Irışvan oğlu
  Aşkın elinden de ciğerim dağlı
  Yedi yıldır beri kollarım bağlı
  Gümanına bu günler de çözülür

  Bu beyti söyleyince Irışvan oğlunun daha yüzüne gelmeyen Küpeli hatun Boranın sesi kulağına gidince çadırın sıtırını yararak meydana çıktı. Boranın gözü gözüne ras gitti. Boran bunu görünce türküsüne devam etmeye başladı.

  Odanda çalınsın alışkın sazlar
  Bahçende yayılsın kumrular kazlar
  Gördü gene Küpeliyi şu gözler
  Ah ettikçe kara bağrım ezilir

  Efendim efendim benim efendim
  Elbet günlerinde gamsız gezilir
  Ben de hizmetinde kusur m'işledim
  Şeytan var arada yoldan azılır

  Boranım derkine böyle mi olur
  Aşıklar öğüdün ustadan alır
  Af eyle kulunu efendim nolur
  Beyte gitmiş gibi sevap yazılır

  Böyle dedi.
  Dedi ki:
  - Pekiyi yiğenim. Aradaki şeytan kimse aradaki şeytanı dilden söyle dedi.
  Dedi ki:
  - Dayı sen o gün bana üç gün izin verdin. Sonra çadırdan ayrılınca bölük kabadayısı geldi dedi ki yavrum dayın evladı olmadığından vicdanı kısadır dedi. Üç gün izin de ben aldım git altı günden gel dedi. Altı gün sonra ben gelirken bir adam ras geldi. Bu davul niçin döğülüyor diye sordum. Ulan yavrum dayın seni öldürecek de onun için davul döğdürüyor dedi. Aman beyler diyeceğine sapa dağlar de başını kurtar dedi. Ben oradan kaçtım. Gül tepesine yerleştim. Meyve zamanı meyve yedim ot zamanı ot yedim. Çok zaman da açlığınan geçti günüm. Sebebinin kim olduğunu bilmiyorum.
  Irışvan oğlu:
  - Senin sebebini ben bildim. Şu bölük kabadayısını getirin dedi Bölük kabadayısın getirdiler.
  Dedi ki:
  - Senin kafanı vurdurmam. Seni efrin cefrin öldürürüm dedi. Bir katır getirdiler. Bölük kabadayısını boğazdanı bağladılar katırın kuyruğuna. Oradaki olan çocukların eline birer teneke verdiler. Katırı koyverip çocuklara tenekeyi çalın dediler. Tor katırın arkasında parça parça ettiler. Yeniden kırk gün toy düğün etti. Yeniden nikah yaptırıp onlar yeyip içip mırazını aldı. Siz de alasınız.


  Kaynak:
  Hamdi Tanses
  Öyküleriyle Halk Türküleri - Notaları
  Önel Verlag
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Gökte Uçan Huma Forum Tarih
Köpeklerin Duası Kabul Olsa Gökten Kemik Yağar Atasözünün Anlamı Nedir Atasözleri & Deyimler 26 Aralık 2011
Kediye Kanat Takarsan Gökte Serçe Bırakmaz Atasözünün Anlamı Nedir Atasözleri & Deyimler 16 Aralık 2011
Gökteki Yıldız Misali Parlıyorsun Gönlümde Ey Yar Şiirler 24 Şubat 2011
Göktepe Köyü Hakkında Bilgi Sivrihisar Eskişehir Eskişehir Tanıtımı 26 Ocak 2011
Göktepe Köyü Hakkında Bilgi Tomarza Kayseri Kayseri Tanıtımı 25 Ocak 2011

Bu Sayfayı Paylaş