Fransızca Cümleler

'Fransızca Dil Bilgisi' forumunda DeMSaL tarafından 25 Mart 2010 tarihinde açılan konu

 1. DeMSaL

  DeMSaL Özel Üye

  Fransızca Cümleler konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Fransızca cümle - kolay fransızca öğrenme- fransızca soru cümleleri - basit fransızca cümle - fransızca öğrenmek - fransızca sorular - fransızca kelimeler - fransızca cümlelerin okunuşları - fransızca kelimeler ve türkçesi

  Arabam arıza yaptı.........Ma voiture est en panne.........Ma vuatür etanpan......... Arıza nerede?Où est le problème?Ue lö problem? Arızanın ne olduğunu bilmiyorum.........Je ne sais pas le problème.........Jö nö sepa lö problem......... Arabanız nerede?Où est votre voiture?Ue votr vuatür? En yakın tamirhane nerede?Où est le garage, Le plus proche ici?Ue lögaraj lö plü proş isi? Tamirhaneye bir telefon edebilir misiniz?Est-ce que vous pouvez appeler le garage?Es kö vu pu ve apöle la garaj? Bir kurtarma aracı gönderebilir misiniz?Est-ce que vous pouvez envoyer un dépaneur?Es kö vupuve anvuaye ön depanör? Arabamı çekebilir misiniz?Pouvez vous tirer ma voiture?Puvevu tire ma vuatür? Bana yardım edebilir misiniz?Pourriez vous m’aider?Puryevu mede? Bana biraz benzin verebilir misiniz?Pourriez vous me donner un peu d’essence?Puriye vu mödone ön pö desans? Arabamın plaka numarası.........L’immatriculation de ma voiture est.........Limmatrikü-lasyon döma vuatür e ........ Bir kaza oldu.........Il ya eu un accidentIlya üönaksidan Kaza nerede oldu?Où est l’accident?Ue laksidan? Efes’e yirmi kilometre mesafede.........A 20 km d’Ephese.........Aven kilometr d’Efes......... Ölen var mı?Y a-t-il des morts?Yatil dö mor? Hayır ölen yok ama iki yaralı var.........Non il n’y a pas de mort mais il y a deux blessésNon il niya pa dö mor me ilya dö bilese......... Lütfen polise haber verin.........Appelez la police svp.........Apöle la polis silvuple......... En yakın telefon nerede?Où est le téléphone le plus proche?Ue lötelefon lö plü proş? Acele bir ambülans çağırın lütfen.........Appelez une ambulance tout de suite svp.........Apöle ün ambülans tutsüit silvupile......... Arkadaşım ağır yaralı.........Mon ami est blessé grièvement.........Monami e blesse griyevman......... Yaralıları kımıldatmayın.........Ne bougez pas les blessés.........Nöbuje pa leblesse......... Yaralıları arabadan çıkarmama yardım edin.........Aidez moi pour sortir les blessés de la voiture.........Ede mua pur sortir le blesse dö lavatür......... Adım Sedat ONAR.........Je m’appelle Sedat ONAR.........Jömapel Sedat ONAR......... Lütfen bana adınızı, adresinizi ve sigorta numaranızı verin.........Donnez moi svp votre nom, votre adresse et votre numero d’assurance.........Done mua silvuple votr nom, votr adres, votr nümero dassürans......... Arabam için çekme aracı gönderir misiniz?Est-ce que vous pouvez envoyer un dépaneur pour ma voiture?Eskö vu puve anvuaye ön depanör pur ma vuatür? Tanıklık yapar mısınız?Pouvez vous faire témoignage?Puve vu fer temuanyaj? En yakın jandarma karakolu nerede?Où est la brigade de la gendarmarie la plus proche?Ue la brigad dö lajandarmöri la pülü proş? Polise bir hırsızlığı bildirmek istiyorum.........Je veux dénoncer un vol à la police.........Jövö denonse ön vol ala polis......... Polise bir olayı bildirmek istiyorum.........Je veux dénoncer un fait à la police.........Jövö denonse ön fe alapolis......... Polise bir cinayeti bildirmek istiyorum.........Je veux denoncer un meurtre.........Jövö denonse ön mörtr......... Cüzdanım çalındı.........On m’a volé ma porte-feuille.........On ma vole ma port föy......... Suçsuzum.........Je suis innocent.........Jösvi innosan......... Bir araştırma yapacağız.........Nous allons faire une enquêtte.........Nuzallon fer ün anket......... Kayıp ve hırsızlık.........Perte et vol.........Pert e vol......... Pasaportumu kaybettim.........J’ai perdu mon passeport.........Je perdü mon paspor......... Dışarda kaldım.........Je me suis resté dehors.........Jömö süi reste döor......... İmdat.........Au secours!O sökur......... Sürgün.........Exil.........Ekzil Suçlu iadesi.........Extradition.........Ekstradisyon... ...... Gözaltı.........Garde à vue.........Gard a vü......... Tutuklama.........İnterpellation.........Enterpela syon......... Mahkemeler.........Tribunaux.........Tribüno...... ... Savunmak.........Défendre.........Defandr Ayaklanma, grev.........Manifestation, grèves.........Manifestasyon, grev......... Doğal afetler.........Catastrophe naturelle.........Katastrof natürel......... Yangın.........İncendieEnsandi......... Ölüm.........La mortLa mor......... Yaralı var mı?Y a-t-il des blesses?Yatil de blesse? Hareket etmeyin.........Ne bougez pas.........Nö buje pa......... Hemen bir doktor / ambülans çağırın.........Appelez d’urgence un medecin / une ambulance.........Aple dürjans ön medsen / ün anbülans......... Onları arabadan çıkarmama yardımcı olun.........Aidez-moi à les sortir de la voiture.........Edemua a lesortir döla vuatür......... Lütfen polisi çağırın.........Appelez la police s.........v.........p..................Aple la polis silvuple İsim ve adresinizi alabilir miyim?Puis-je avoir votre nom et votre adresse, s’il vous plait?Püij avuar votr nom et votr adres,silvupl? Yardım edermisiniz kayboldum.........Pouvez-vous m’aider, je suis perdu.........Puve vu mede, jömö süi perdü......... Kaza.........Accident.........Aksidan......... Ambülans.........Ambulance.........Ambülans Yaralı.........Blessé.........Blesse......... Hasta.........Malade.........Malad......... Doktor.........Medecin.........Medsen......... Cinayet.........Meurtre.........Mörtr......... İdam cezası.........Peine de mort.........Pen dö mor......... Hapis.........Emprisonnement.........Amprizonman Narkotik kanunları.........Loi sur les stupefiants.........Lua sur le stüpefiyan......... Viyol Suç.........Infraction Enfraksiyon Mahkum.........Condamné.........Kondamne
   

 2. Google

  Google Özel Üye

  Eline sağlık paylaşım için teşekkürler
   

 3. güzel bir sunum olmuş ancak cümleler alt alta yazılsaydı daha anlaışılır olurdu
   

 4. Çok Teşekkürler fakat alt alta yazsaydın daha anlaşılır olurdu ;)
  Bon;)
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Fransızca Cümleler Forum Tarih
Fransızca Kelimeler ve Cümleler Anlamlarıyla Fransızca Dil Bilgisi 9 Şubat 2011
Yapılarına Göre Cümleler (Fransızca) Fransızca Dil Bilgisi 7 Mart 2010
Fransızca Yolculuk Seyahat Kelimeleri-Cümleleri Fransızca Dil Bilgisi 3 Mart 2009
Fransızca Günlük Konuşma - Fransizca Gunluk Konusmada Kullanilan Cumleler Fransızca Dil Bilgisi 1 Mart 2009
Fransızca İle Güzel Sözler Fransızca Dil Bilgisi 18 Nisan 2012

Bu Sayfayı Paylaş