Fotoğrafçılık Terimler Sözlüğü

'Diğer Mesleki Bilgiler' forumunda Siraç tarafından 30 Ocak 2009 tarihinde açılan konu

 1. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Fotoğrafçılık Terimler Sözlüğü konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Fotoğrafçılık Terimler Sözlüğü

  A
  A/D çevirici
  Geleneksel (analog) verilerin, > Sayısal (dijital) > verilere çevrilmesini sağlayan birim.

  Ana sayfa
  Bir genel ağ sunucusunun giriş sayfası. Tek şahıs, bir şirket veya bir teşkilata ait olabilir ve sınırsız sayıda alt sayfalara açılabilir. Genel ağın gayri merkezî yapısından kaynaklanan nedenlerden dolayı bütün genel ağ sayfalarını, çok çeşitli şekillerde birbirleri ile bağlamak mümkündür. Genellikle, ana sayfa üzerinde oluşturulmuş bağlantılar (ing.: link) üzerinden, alt sayfalara ulaşılır. Ana sayfada bulunan bir bağlantı, haricî bir genel ağ sayfasına yönlendiriyorsa, bu bağlantı seçildiğinde esasen ziyaret edilen sayfa terk edilmiş olunur.


  B

  Bitmap
  Hepsine belirli renk ve aydınlık değerleri yüklenmiş resim noktalarından (piksel) yapılandırılmış görüntü. Sıkıştırılmadıkları için çok büyük kapsamlı olan ve “bmp” soy ismini taşıyan Bitmap dosyalarında kayıt edilir.

  Bellek kartı
  Sayısal fotoğrafçılıkta: Resim algılayıcı tarafından süzülen resim verilerini alarak, dosya düzenlemesi hâlinde, başka bir taşıyıcıya aktarılana kadar veya silinene kadar kayıtta tutan elektronik bellek taşıyıcı.

  Beyaz ayarı
  Sayısal fotoğraf makinelerinde, renk ısısının ölçümünden sonra kayıt edilecek olan bütün resim değerleri için yapılan düzeltmenin adıdır. Makine modeline göre tam otomatik, el ile veya her iki yöntem ile yapılabilir.


  C

  CCD algılayıcı
  Bkz. Resim algılayıcı
  CMYK
  Çıkarıcı temel renklere dayanan şematik ifâdedir. Bu renkler Yeşilmavi (=Cyan C), Kırmızımâvi (=Magenta M), Sarı (=Yellow Y) ve Siyâh (=Black K) olarak belirlenmiştir. Siyan, majenta ve sarı renkler birleştiğinde de siyâh oluşur ancak, görüntünün daha kuvvetli bir ifâde kazanması için baskı işleminde siyâh, kendi başına bir renk olarak eklenir.


  Ç

  Çözünürlük
  Bkz. Resim çözünürlüğü

  Çevirmek
  Resim dosyaları ile ilgili olarak: Bir düzenlemeden diğerine geçiş. Örneğin: Çok büyük olan bmp dosyaları, genelde, JPEG veya TIFF sıkıştırmalı dosya düzenlemelerine çevrilir.

  Çalışma belleği
  Bilgisayarın, işlem sırasında kullandığı ve çabuk ulaşabilmesi için verileri yerleştirdiği bellek. Ana bellek ve diğer veri taşıyıcı belleklerin aksine çalışma belleği, bilgisayar kapatıldığında, tamâmen silinir.


  D

  Diyafram
  Fransızca diaphragme kelimesinden kırma sözcük. Objektif açıklığının ölçüsü. Yüksek diyafram değerleri küçük, düşük diyafram değerleri ise büyük açıklığı belirtir. Diyafram, netlik derinliğini belirler: Açık diyafram az keskinlik, kapalı diyafram ise çok keskinlik anlamına gelir. Sayısal fotoğraf makinelerinin objektiflerinde oluşan netlik derinliği, yapıları gereği, zâten çok fazla olduğu için, bir çok makine objektifinin diyafram açıklığı basamakları, “8” değerine kadar yapılır.

  Dijital
  Lâtince digitus (parmak) ve fransızca digital (yüksük) kelimelerinden kırma sözcük. Sayısal kavramının karşılığı olarak kullanılmaktadır.

  dpi
  “Dots per inch”: İnç (uzunluk ölçüsü = 2,54cm) başına düşen nokta adedi. Bir resmin çözünürlük inceliğini gösteren ölçü birimi.

  Düzeyler
  “Photoshop” gibi resim işlem yazılımlarının özelliği. İşlem yapılmak istenen bir resmin, üst üste dizilmiş katlardan oluşmasını sağlayarak, her düzeyin diğerlerinden bağımsız olarak kendi başına işlem görmesini sağlar. Böylece çok değişken ve tehlikesiz resim işlemleri mümkün olur.

  Duyarlılık
  Işık duyarlılığı olarak da adlandırılır. Bir filimin veya resim algılayıcının ışığa karşı olan hassasiyet derecesi. Bir resmin, mevcut olan ışık ortamında, ne kadar aydınlık veya karanlık olacağını belirler. Sayısal fotoğraf makinelerinde fazla duyarlılık çok kumlanmaya, düşük duyarlılık ise daha az kumlanmaya neden olur.


  E

  EBC
  “Electron Bearn Coating” kavramının kısaltılmışı olup, mercek kaplamasının elektron ışını vasıtası ile buharlaştırılarak yapıldığını belirtir.

  Enstantane (Pozlandırma süresi)
  Obdüratörün açılması ile kapanması arasında geçen zaman. Sayısal fotoğraf makinelerinde 1/10000 saniyeden daha hızlı olabilir ve otomatik pozlandırma veya tam otomatik işletimi olan fotoğraf makinelerinde, önceden yapılmış olan pozlandırma ölçümü doğrultusunda, gerçekleştirilir. Bkz.: Obtüratör

  Exif verileri
  Sayısal fotoğraf makineleri tarafından, otomatik olarak, her çekim ile beraber kayıt edilen çekim bilgileri. Bunlar, kullanılan makine modeli, çekim tarihi ve saati, diyafram değeri, enstantane, flaş değerleri gibi verilerden oluşur. Hatta, uygun donanımlı makinelerde, GPS (Dünya çapında yer belirleme sistemi) vasıtası ile belirlenen çekim yeri de bu veriler arasındadır.


  F

  Flaş ayağı
  Haricî flaşın takılması için makinelerin üst bölümünde bulunan ray benzeri mekanizmadır. Çoğunlukla, üst model sayısal fotoğraf makinelerinde bulunur.

  Film tarayıcı
  Bkz. Saydam tarayıcı

  FinePix
  Dünyanın en çok satılan sayısal fotoğraf makineleri dizilerinden birinin adıdır. Yüksek başarım, nitelikli çekim ve kayıtlar ve olağanüstü yüksek seviyedeki objektif donanımları ile ünlüdür.

  Flaş (anî) bellek
  Kendi güç kaynağı olmadan verileri kayıtlı tutabilen ve tekrar tekrar kayıt yapılabilen elektronik bellek. Sayısal fotoğraf makinelerinde en çok tercih edilen bellek türüdür.

  Fujifilm
  Dünyanın en büyük fotoğraf teknolojileri ve renk ayrım teknolojileri üreticisi. Bütün resimleme teknolojilerini kendi bünyesinde üretebilen ve bu yüzden çok yüksek nitelikteki ürünleri, çok uygun fiyatlar ile dünya çapındaki kullanıcılara sunabilen yegâne şirket.


  G

  Gren
  Fransızca grain kelimesinden kırma sözcük. Bkz. Kumlanma

  Gamma düzeltimi
  Resim verilerindeki siyah eğrisinin yükselmesini (gradasyon) düzeltmeye yarayan yöntem. Fazla veya az zıtlık (kontrast) içeren resimlerin düzeltilmesini sağlar.

  Gif
  Grafik değişim düzenlemesi (Graphics Interchange Format). Özellikle grafik dosyalar için geliştirilmiş veri düzenlemesi. Azamî 256 rengin kayıt edilmesine müsaade ettiği için, resim dosyalarında sınırlı olarak kullanılabilir. Çok küçük olan gif dosyaları, bu özellikleri ile, genel ağ kullanımı için çok uygundurlar.

  Gigabayt
  Bir milyar bayt değerindedir.

  Gradasyon (Kerteleme) eğrisi
  Resim işlemlerinde: Bir resimde bulunan renk değerleri dağılımının grafik olarak ifade edilmesidir ve resimde bulunan toplam aydınlık ve karanlık değerleri ile, kendi renk değeri gradasyon eğrileri ile gösterilen kırmızı, yeşil ve mavi paylarını yansıtır. Resim işlemlerinde, 45° eğilim gösteren bir doğru göründüğünde, renk değerleri değiştirilmemiştir. Bu doğrunun üstünde bulunan kısımlarda renk değerleri arttırılmış, altında bulunan kısımlarda ise düşürülmüştür.


  H

  Histogram
  Bir resimde bulunan renk değerlerini gösteren çizelge. Üst düzey sayısal fotoğraf makinelerinde, fotoğraf çekimi sırasında, ekrana getirmek mümkündür. Çekim esnasında yapılan ayarların, teknik olarak, renk değer kapsamını tam kapasite kullandığını anlamak için, faydalıdır.

  HTML şifreleri
  Genel ağda kullanılan bilgisayar dilinin temel standardı (Hypertext Markup Language). Genel ağ sayfaları, HTML dosyaları olarak sunuculara yerleştirilir ve bu hâllerinde, metin, düzenleme, çapraz bağlantılar gibi gösterim için bütün gerekli unsurları içerirler. Genel ağ sayfasına doğrudan bağlanan resimler yerine bir HTML dosyası, sadece ait olan resimlerin adlarını ve kayıt yerlerini içerir.


  İ

  İnkjet yazıcı
  Bkz.: Püskürtmeli yazıcı

  J

  jpeg
  (Joint Photographic Experts Group) kelimelerinin baş harflerinden oluşur ve özellikle resim işlemleri ile ilgili olan şirket ve kurumların birliğini ifâde eder. Aynı adı taşıyan sıkıştırma işlemi, Jpg, Jpeg ve Jpg2000 dosyalarının temelini oluşturur. JPEG standardına göre sıkıştırılmış resim dosyaları için bir veri düzenlemesi. Jpg dosyaları için gerekli olan sıkıştırma oranı, serbestçe seçilebilir. Resim niteliği ile orantılı olarak değerlendirildiğinde jpg dosyaları çok küçüktür; hatta, çıkış dosyasının yüzde birine ulaşmak bile mümkün olmaktadır


  K

  Kompresyon
  Lâtince compressum (sıkıştırmak) kavramından kırma sözcük. bkz. Sıkıştırma
  Kontrast
  Lâtince contrarius (karşısında, muhalif) kelimesinden kırma sözcük. Bkz.: Zıtlık

  Konvert
  Lâtince converto (döndürmek) kelimesinden kırma sözcük. Bkz.: Çevirmek

  Kumlanma
  Elektronik olarak kayıt edilen resimlerde, geleneksel filimdeki kumlanmaya benzeyen, kirlilik. Resim algılayıcı yüksek ışık duyarlılığına göre ayarlandığında, fazla kumlanma oluşur.


  M

  Makro
  Yakın çekim. Fotoğrafçılıkta, aslen, suretin gerçeğinden daha büyük olduğu çekimler için kullanılır.

  Megabayt
  Bir milyon bayt değerindedir.

  Megapiksel
  Elence megalos ve piksel kelimelerinden kırma sözcük. Bir milyon piksel değerindedir. Sayısal fotoğraf makinelerinde bulunan ışık algılayıcıların çözünürlüğünü, özellikle kulağı milyon kavramlarına alışık olmayan toplumlara yönelik olarak, belirtmekte kullanılır.

  Memory Stick
  Bellek çubuğu. Kendi başına yollar izlemeyi seven Sony firmasının ürünlerine uyması için tasarlanmış ve çoğunlukla bu firmanın sayısal fotoğraf makinelerinde kullanılan bellek kartıdır.


  N

  Normal odak uzaklığı
  İnsan gözünün kapsadığı ölçüde konuyu görüntüleyen, objektif odak uzaklığıdır. Ebat köşegeninin uzunluğuna eşittir ve böylece ve sadece çekim düzenlemesinin ebatlarına bağlıdır. Bu yüzden sayısal fotoğraf makinelerinin normal odak noktası, 135mm film kullanan fotoğraf makinelerinin normal odak noktasından çok daha kısa mesafededir.

  Noise
  İngilizce velvele, gürültü patırtı anlamlarına gelen sözcük. Bkz.: Kumlanma

  Netlik derinliği
  Fotoğrafta keskin olarak görüntülenen bir konunun makine objektifine en yakın ve en uzak noktaları arasındaki mesafe. Netlik derinliği özellikle, kullanılan objektifin odak uzaklığına ve değişken (zoom) objektiflerde, odak uzaklığı ayarına bağlıdır. Fotoğrafçılık fiiliyatında netlik derinliğine, sadece konuya olan mesafe ve diyafram ayarının değiştirilmesi ile müdahale edilebilir.


  O

  Odak uzaklığı
  Bir merceğin veya objektifin görüntüleme vasıflarının ölçüsü. Mercek merkezi ile odak noktası arasındaki mesafeyi belirtir. Sayısal fotoğraf makinelerinin objektiflerinde ise bu ölçek, objektif ile resim algılayıcı arasındaki mesafe anlamına gelir. Uzun odak mesafeleri resim açısının daralması ile bağlantılı olurken kısa odak mesafeleri, geniş resim açıları ile ilişkilidir.

  Obtüratör (Işık engelleme birimi)
  Her fotoğraf makinesinin içinde veya objektifinde bulunan ve objektif içinden geçen ışınları kesmeye yarayan mekanizmadır. Geleneksel fotoğraf makinelerinde kumaş veya hafif metallerden oluşan ve odak düzlemindeki bir perde ve onu açıp kapatmaya yarayan bir mekanizmadan oluşan obtüratörler objektifin, saniyenin 1/10000 süresi kadar kısa bir zaman dilimi açık kalmasını sağlayacak yapıdadırlar. Çekim yapılmadığında kapalı olan obtüratörün bu hızları, diyafram açıklıklarında olduğu gibi, belirli ve standart bir dizide toplanmıştır. Bkz. Enstantane


  P

  Patlama
  Sayısal fotoğraf makinelerinde oluşan bir görüntüleme hatası. Bâzı hücrelerin fazla ışıklandırılmasından kaynaklanan, aydınlık resim bölümlerinin fazla parlaması olarak görünür. Özellikle, resim algılayıcının duyarlılık ayarının, konunun en parlak yerlerini karşılayamamasından kaynaklanır.

  Piksel
  Resim noktası için türetilmiş sunî kelime. Bir resim verisinin en küçük ve bölünemeyen parçası. Sayısal fotoğraf makinelerinin niteliğini belirleyen ölçütlerden biri, her resimde üretilen piksel adedidir.

  Plug-In
  İngilizce “içine koy” anlamına gelen sözcük. Resim işlem yazılımları gibi bilgisayar yazılımlarının işlev kapsamını genişleten ek düzenlemeler için kullanılır.

  Püskürtmeli yazıcı
  Bilgisayardaki yazı metinlerinin kağıda dökülmesini sağlayan cihaz. Mürekkep damlacıklarını kağıda püskürtme yöntemi ile çalışan yazıcılar, fotoğrafların kağıda aktarılmasında niteliksiz ve pahalı kaldıklarından, resim dökümleri için pek tavsiye edilmezler. Fotoğraf bastırmanın en iyi yöntemi dünde, bugünde ve gelecekte, kimyasal malzemeler ile fotoğraf kağıdına yapılan baskılardır.


  R

  Resim çözünürlüğü
  Bir resmin ayrıntı teferruatını belirleyen ölçü. Çoğunlukla, belirli bir uzunluğa düşen nokta adedi olarak verilir (örneğin: dots per inch). Sayısal fotoğraf makinelerinde resim çözünürlüğü, genelde, resim algılayıcı tarafından kapsanan nokta sayısı olarak ve Mega (büyük) piksel olarak verilir.


  Resim algılayıcı
  Sensör, makine sensörü, CCD-algılayıcı veya CCD-çip (CCD: Bir araya bağlanmış, yüklenmiş cihaz) olarak da adlandırılır. En gelişmiş şekli olan Süper CCD bugün, dördüncü nesil olarak sunulmaktadır. SR türü olarak, azami pozlandırma özgürlüğü ve renk kapsamı için tasarlanmıştır. Piksel sayısındaki artış ile beraber filmin çözünürlük gücüne yaklaşmak bir hedef hâline geldi. Yüksek piksel sayıları, bugüne kadar, duyarlılığın ve hareket menzilinin feda edilmelerine yol açıyor ve film ile karşılaştırıldığında, dramatik renk doyumsuzlukları oluşturuyordu.
  CCD algılayıcı ne kadar büyük olursa hareket menzili o kadar büyük olur ve renk yelpazesinin o kadar büyük bir bölümünü kullanabilir. Bu anlamda, tüketiciye yönelik
  fotoğraf makinelerinde kullanılan küçük boyutlu CCD algılayıcılar sınırlı hareket menziline sahip olurlar ve bu sebepten dolayı geleneksel sayısal fotoğraf makineleri gölgelerde ayrıntıları algılayamaz ve beyazlarda "patlamış" sonuçlar verirler. Bunun için Fujifilm'in ürettiği 4. kuşak Süper CCD, geleneksel CCD'ler ile karşılaştırıldığında film düzeyinde neticeler vererek, insan gözüne iltifat eder. Yeni geliştirilen Süper CCD SR kusursuz tasarım ve her ışık algılayıcı hücrenin dört kat daha fazla hareket menziline sahip olduğu bir yapılandırmaya sahiptir.
  Süper CCD SR özellikle, renkli negatif filmin yaygın renk kapsamını tekrarlar ve filmin, CCD ortamına aktarılması konulu araştırmaların bir neticesidir. Negatif filmler,
  her RGB renk için, düşük ve yüksek duyarlıklı katmanlara sahiptir. Süper CCD, düşük ve yüksek duyarlıklı pikseller kullanarak, bu yapıyı tekrarlar. Netice: daha önce mümkün olmayan büyüklükte hareket menzilidir.

  Resim çevirici
  Bkz. Resim algılayıcı

  Renk sentezi
  Temel renklerden oluşturulan renk birleşimlerini açıklamaya yarayan sistem. En çok kullanılan sentezler toplamsal sentez RGB ve çıkarıcı sentez CMY düzenlemeleridir. Baskı ile bağlantılı olarak kullanıldığında CMY sentezine siyah (K) eklenerek, CMYK hâline dönüştürülür.

  Renk ısısı
  Işığın içinde bulunan renk paylarının ölçüsüdür. Işık kaynağı veya kaynaklarına bağlı olan değer, resim etkisi için belirleyici olmaktadır. Yüksek mavi hisseli olan ışığın yüksek, düşük mavi hisseli ışığın ise düşük renk ısısı vardır.

  RAM
  İngilizce “Random Access Memory” sözlerinin kısaltılmışı. Bkz.: Çalışma belleği.

  RGB
  Kırmızı (Rot), Yeşil (Grün), Mavi (Blau). Toplamsal senteze dayalı temel renkler (kırmızı, yeşil, mavi) üzerine yapılandırılmış renk biçimlendirmesi.


  S

  Sanat hatası
  Moiré veya merdiven etkinliği gibi görüntüleme ve çevirme hatalarından kaynaklanan ve konuya uygun olmayan resim öğeleri. Sanat hataları çoğunlukla, uygun olmayan resim işlemleri ve aşırı sıkıştırmalardan oluşurlar.

  Saydam tarayıcı
  Saydam (dia) filmlerin sayısal olarak algılanmasını sağlayan cihaz. Pozitif ve negatif filmlerden, ara basamak oluşturmadan, resim dosyaları yapabilir.

  Sayısallaştırmak
  Saydam filimler, negatif filimler veya baskıların elektronik olarak kavranmasıdır. Bu örnekler bir tarayıcı tarafından algılanarak, resim dosyası hâlinde kayıt edilir.

  Sıkıştırma
  Bir dosyanın sıklaştırma işlemi. Kayıplı ve kayıpsız sıkıştırma olarak ikiye ayrılır. Kayıplı sıkıştırmada , matematiksel işlemler vasıtası ile daha az önemli olan resim verileri (örn.: En ince renk basamakları veya çok küçük ayrıntılar) bir daha geri gelmemek üzere, silinir. Buna karşılık kayıpsız sıkıştırma, resim verililerini toplamak ile yetinir. Bu işlemde, örneğin: Aynı şekilde olan büyükçe bir alana, aynı renk değeri tayin edilir; böylece, kayıpsız sıkıştırılmış olan dosyaları, tam olarak yeniden yapılandırmak mümkündür.

  Senaryo düzenlemeleri
  Sayısal fotoğraf makinelerinde çok kullanılan bir özellikler kümesidir. Sıkça tekrarlanan belirli çekim durumlarına göre ayarlanmış ve öncelikle diyafram ve enstantane değerlerini içeren ayarların toplamının birleşimidir.

  Sensör
  Lâtince sensus (duyumsama) sözcüğünden kaynaklanan kavram. Bkz.: Resim algılayıcı


  T

  Tarama oranı
  Belirli bir ölçümün, belirli bir süre veya hacimsel boyutlar ile ilişkilendirildiğinde, ne kadar sık ve sıkılıkta yapıldığını gösterir. Genellikle tarayıcılarda verilen tarama oranı, uzunluk birimine düşen resim noktası şeklindedir. Çözünürlüğü belirlemek için önemli bir veridir.

  Tarayıcı
  Örneklerin, her noktayı tarama yöntemi ile, suretlerinin oluşturulmasını sağlayan cihaz. Fotoğrafçılık alanında bugün, en çok, yatay, film ve saydam tarayıcılar kullanılmaktadır.

  TFT ekran
  TFT teknolojisi (Thin Film Transistor = ince tabakalı transistör) ile adlandırılmış, yeni kuşak ekran türü. Bu tür ekranlar, tüplü ekranlardan çok daha ince olarak yapılabilir.

  Tiff
  Tagged Image File. Kayıpsız sıkıştırmalı veya sıkıştırmasız resim dosya düzenlemesi. Tiff dosyaları Bmp dosyalarından küçük, jpeg dosyalarından büyük olurlar ancak, sıkıştırma hâlinde bile mevcut olan bütün resim verilerini korurlar.


  X

  xD-Picture Card
  Sayısal fotoğraf makinelerinde kullanılan en çağdaş ve hızlı bellek kartlarından biridir. 16MB ilâ 512MB arasında çeşitleri mevcuttur. Aşırı küçük boyutlarına rağmen, yakın zamanda 8GB kapsama gücünde sunulacaktır.


  Y

  Yatay tarayıcı
  Basılmış olan resimlerin, sayısal ortama çevrilmesini sağlayan cihaz. Fotoğraf, kitap, gazete ve diğer resimlerden, sayısal resim dosyaları oluşturulur.


  Z

  Zıtlık
  Bir resmin aydınlık ve karanlık bölgeleri arasındaki karşıtlık. En aydınlık ve en karanlık kısımlar arasındaki fark, zıtlık çapını belirler.

  Zoom objektif
  Odak uzaklığı, yani objektif ile resim algılayıcı (film) arasındaki mesafe, değişebilecek şekilde yapılandırılmış olan objektif türü. Görüntü neticeleri bazı benzerlikler gösterse de burada, odak uzaklığı değişkenliği ile keskinliği sağlayan netleme ayarını karıştırmamak gerekir. Sayısal fotoğraf makinelerinde en çok kullanılan objektif türüdür.  Sayısal Kavramlar


  3D
  Üç boyutlu; Bilgisayar çizelgelerinin ekranda gösterimi; alan, tel veya hacim tasarımı olarak kullanılır.

  3D Tarayıcı
  Bir nesnenin derinliğini de kavrayabilen tarayıcı türleri. Yapısına göre, yüzeyi adım adım tarayan bir kalem kullanılır veya nesne, bir kaç algılayıcı veya hareketli tek algılayıcı ile, her açıdan çekilir ve bilgisayarda, derinliği olan bir görüntü hâline getirilir.

  8-Bit-Ekran
  256 renk veya gri dereceleri gösterebilen bilgisayar ekranı.

  24-Bit-Ekran
  16 milyon ve daha fazla renk gösterebilen bilgisayar ekranı. 24-Bit-renk yoğunluğuna, gerçek renk gösterimi de denir.

  32-Bit Renk sistemi
  Saydam etkiler veya maskeler yaratmak amacı ile gösterilen ve işlenebilen, 24-Bit renklere ek olarak 8 veri-bit’lerinden oluşan, bilgisayar sistemi veya yazılım.

  3-satır-tarayıcı
  Tek işlemde renkli taramalar yapmak için, üç satır hâlinde düzenlenmiş ve kırmızı, yeşil ve mavi süzülmüş CCD öğelerinden oluşan tarayıcı türü.

   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Fotoğrafçılık Terimler Sözlüğü Forum Tarih
Fotoğrafçılık Bölümü Hakkında Bilgi Meslekler Rehberi 5 Nisan 2011
Fotoğrafçılık Dersleri - Fotoğraf Çekmeyi Planlamak Diğer Mesleki Bilgiler 30 Ocak 2010
Fotoğrafçılık Dersleri - Fotoğrafta Kadrajlama Kompozisyon Teknikleri Diğer Mesleki Bilgiler 30 Ocak 2010
Fotoğrafçılık Dersleri - Karanlık Oda Teknikleri Diğer Mesleki Bilgiler 30 Ocak 2010
Fotoğrafçılık Dersleri - Fotoğrafçılıkta Enstantane Hızı Diğer Mesleki Bilgiler 30 Ocak 2010

Bu Sayfayı Paylaş