Excel Fonksiyonları ve Anlamları

'Türkçe Yama Arşivi' forumunda geceninmahkumu tarafından 28 Eylül 2008 tarihinde açılan konu

 1. Excel Fonksiyonları ve Anlamları konusu ABS = MUTLAK ( Matematik ve Trigonometri )
  ACCRINT = GERÇEKFAİZ ( Finansal )
  ACCRINTM = GERÇEKFAİZV ( Finansal )
  ACOS = ACOS ( Matematik ve Trigonometri )
  ACOSH = ACOSH ( Matematik ve Trigonometri )
  ADDRESS = ADRES ( Arama ve Başvuru )
  AMORDEGRC = AMORDEGRC ( Finansal )
  AMORLINC = AMORLINC ( Finansal )
  AND = VE ( Mantıksal )
  AREAS = ALANSAY ( Arama ve Başvuru )
  ASIN = ASİN ( Matematik ve Trigonometri )
  ASINH = ASİNH ( Matematik ve Trigonometri )
  ATAN = ATAN ( Matematik ve Trigonometri )
  ATAN2 = ATAN2 ( Matematik ve Trigonometri )
  ATANH = ATANH ( Matematik ve Trigonometri )
  AVEDEV = ORTSAP ( İstatistiksel )
  AVERAGE = ORTALAMA ( İstatistiksel )
  AVERAGEA = ORTALAMAA ( İstatistiksel )
  BESSELI = BESSELI ( Mühendislik )
  BESSELJ = BESSELJ ( Mühendislik )
  BESSELK = BESSELK ( Mühendislik )
  BESSELY = BESSELY ( Mühendislik )
  BETADIST = BETADAĞ ( İstatistiksel )
  BETAINV = BETATERS ( İstatistiksel )
  BIN2DEC = BIN2DEC ( Mühendislik )
  BIN2HEX = BIN2HEX ( Mühendislik )
  BIN2OCT = BIN2OCT ( Mühendislik )
  BINOMDIST = BİNOMDAĞ ( İstatistiksel )
  CEILING = TAVANAYUVARLA ( Matematik ve Trigonometri )
  CELL = HÜCRE ( Bilgi )
  CHAR = DAMGA ( Metin )
  CHIDIST = KİKAREDAĞ ( İstatistiksel )
  CHIINV = KİKARETERS ( İstatistiksel )
  CHITEST = KİKARETEST ( İstatistiksel )
  CHOOSE = ELEMAN ( Arama ve Başvuru )
  CLEAN = TEMİZ ( Metin )
  CODE = KOD ( Metin )
  COLUMN = SÜTUN ( Arama ve Başvuru )
  COLUMNS = SÜTUNSAY ( Arama ve Başvuru )
  COMBIN = KOMBİNASYON ( Matematik ve Trigonometri )
  COMPLEX = KARMAŞIK ( Mühendislik )
  CONCATENATE = BİRLEŞTİR ( Metin )
  CONFIDENCE = GÜVENİRLİK ( İstatistiksel )
  CONVERT = ÇEVİR ( Mühendislik )
  CORREL = KORELASYON ( İstatistiksel )
  COS = COS ( Matematik ve Trigonometri )
  COSH = COSH ( Matematik ve Trigonometri )
  COUNT = BAĞ_DEĞ_SAY ( İstatistiksel )
  COUNTA = BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY ( İstatistiksel )
  COUNTBLANK = BOŞLUKSAY ( İstatistiksel )
  COUNTIF = EĞERSAY ( İstatistiksel )
  COUPDAYBS = KUPONGÜNBD ( Finansal )
  COUPDAYS = KUPONGÜN ( Finansal )
  COUPDAYSNC = KUPONGÜNDSK ( Finansal )
  COUPNCD = KUPONGÜNSKT ( Finansal )
  COUPNUM = KUPONSAYI ( Finansal )
  COUPPCD = KUPONGÜNÖKT ( Finansal )
  COVAR = KOVARYANS ( İstatistiksel )
  CRITBINOM = KRİTİKBİNOM ( İstatistiksel )
  CUMIMPT = TOPÖDENENFAİZ ( Finansal )
  CUMPRINC = TOPANAPARA ( Finansal )
  DATE = TARİH ( Tarih ve Saat )
  DATEVALUE = TARİHSAYISI ( Tarih ve Saat )
  DAVERAGE = VSEÇORT ( Veritabanı )
  DAY = GÜN ( Tarih ve Saat )
  DAYS360 = GÜN360 ( Tarih ve Saat )
  DB = AZALANBAKİYE ( Finansal )
  DCOUNT = VSEÇSAY ( Veritabanı )
  DCOUNTA = VSEÇSAYDOLU ( Veritabanı )
  DDB = ÇİFTAZALANBAKİYE ( Finansal )
  DEC2BIN = DEC2BIN ( Mühendislik )
  DEC2HEX = DEC2HEX ( Mühendislik )
  DEC2OCT = DEC2OCT ( Mühendislik )
  DEGREES = DERECE ( Matematik ve Trigonometri )
  DELTA = DELTA ( Mühendislik )
  DEVSQ = SAPKARE ( İstatistiksel )
  DGET = VAL ( Veritabanı )
  DISC = İNDİRİM ( Finansal )
  DMAX = VSEÇMAK ( Veritabanı )
  DMIN = VSEÇMİN ( Veritabanı )
  DOLLAR = LİRA ( Metin )
  DOLLARDE = LİRAON ( Finansal )
  DOLLARFR = LİRAKES ( Finansal )
  DPRODUCT = VSEÇÇARP ( Veritabanı )
  DSTDEV = VSEÇSTDSAPMA ( Veritabanı )
  DSTDEVP = VSEÇSTDSAPMAS ( Veritabanı )
  DSUM = VSEÇTOPLA ( Veritabanı )
  DURATION = SÜRE ( Finansal )
  DVAR = VSEÇVAR ( Veritabanı )
  DVARP = VSEÇVARS ( Veritabanı )
  EDTE = SERİAY ( Tarih ve Saat )
  EFFECT = ETKİN ( Finansal )
  EOMONTH = SERİTARİH ( Tarih ve Saat )
  ERF = HATAİŞLEV ( Mühendislik )
  ERFC = TÜMHATAİŞLEV ( Mühendislik )
  ERROR.TYPE = HATA.TİPİ ( Bilgi )
  EVEN = ÇİFT ( Matematik ve Trigonometri )
  EXACT = ÖZDEŞ ( Metin )
  EXP = ÜS ( Matematik ve Trigonometri )
  EXPONDIST = ÜSTELDAĞ ( İstatistiksel )
  FACT = ÇARPINIM ( Matematik ve Trigonometri )
  FACTDOUBLE = ÇİFTFAKTÖR ( Mühendislik )
  FALSE = YANLIŞ ( Mantıksal )
  FDIST = FDAĞ ( İstatistiksel )
  FIND = BUL ( Metin )
  FINV = FTERS ( İstatistiksel )
  FISHER = FISHER ( İstatistiksel )
  FISHERINV = FISHERTERS ( İstatistiksel )
  FIXED = SAYIDÜZENLE ( Metin )
  FLOOR = TABANAYUVARLA ( Matematik ve Trigonometri )
  FORECAST = TAHMİN ( İstatistiksel )
  FREQUENCY = SIKLIK ( İstatistiksel )
  FTEST = FTEST ( İstatistiksel )
  FV = GD ( Finansal )
  GAMMADIST = GAMADAĞ ( İstatistiksel )
  GAMMAINV = GAMATERS ( İstatistiksel )
  GAMMALN = GAMALN ( İstatistiksel )
  GCD = OBEB ( Matematik ve Trigonometri )
  GDPROGRAM = GDPROGRAM ( Finansal )
  GEOMEAN = GEOORT ( İstatistiksel )
  GESTEP = BESINIR ( Mühendislik )
  GETPIVOTDATA = ÖZETVERİAL ( Arama ve Başvuru )
  GROWTH = BÜYÜME ( İstatistiksel )
  HARMEAN = HARORT ( İstatistiksel )
  HEX2BIN = HEX2BIN ( Mühendislik )
  HEX2DEC = HEX2DEC ( Mühendislik )
  HEX2OCT = HEX2OCT ( Mühendislik )
  HLOOKUP = YATAYARA ( Arama ve Başvuru )
  HOUR = SAAT ( Tarih ve Saat )
  HYPERLINK = KÖPRÜ ( Arama ve Başvuru )
  HYPGEOMDIST = HİPERGEOMDAĞ ( İstatistiksel )
  IF = EĞER ( Mantıksal )
  IMABS = SANMUTLAK ( Mühendislik )
  IMAGINARY = SANAL ( Mühendislik )
  IMARGUMENT = SANBAĞ_DEĞİŞKEN ( Mühendislik )
  IMCONJUGATE = SANEŞLENEK ( Mühendislik )
  IMCOS = SANCOS ( Mühendislik )
  IMDIV = SANBÖL ( Mühendislik )
  IMEXP = SANÜS ( Mühendislik )
  IMLN = SANLN ( Mühendislik )
  IMLOG10 = SANLOG10 ( Mühendislik )
  IMLOG2 = SANLOG2 ( Mühendislik )
  IMPOWER = SANKUVVET ( Mühendislik )
  IMPRODUCT = SANÇARP ( Mühendislik )
  IMREAL = SANGERÇEK ( Mühendislik )
  IMSIN = SANSIN ( Mühendislik )
  IMSQRT = SANKAREKÖK ( Mühendislik )
  IMSUB = SANÇIKAR ( Mühendislik )
  IMSUM = SANTOPLA ( Mühendislik )
  INDEX = İNDİS ( Arama ve Başvuru )
  INDIRECT = DOLAYLI ( Arama ve Başvuru )
  INFO = BİLGİ ( Bilgi )
  INT = TAMSAYI ( Matematik ve Trigonometri )
  INTERCEPT = KESMENOKTASI ( İstatistiksel )
  INTRATE = FAİZORANI ( Finansal )
  IPMT = FAİZTUTARI ( Finansal )
  IRR = İÇ_VERİM_ORANI ( Finansal )
  ISBLANK = EBOŞSA ( Bilgi )
  ISERR = EHATA ( Bilgi )
  ISERROR = EHATALIYSA ( Bilgi )
  ISEVEN = ÇİFTMİ ( Bilgi )
  ISLOGICAL = EMANTIKSALSA ( Bilgi )
  ISNA = EYOKSA ( Bilgi )
  ISNONTEXT = EMETİNDEĞİLSE ( Bilgi )
  ISNUMBER = ESAYIYSA ( Bilgi )
  ISODD = TEKMİ ( Bilgi )
  ISPMT = ISPMT ( Finansal )
  ISREF = EREFSE ( Bilgi )
  ISTEXT = EMETİNSE ( Bilgi )
  KURT = BASIKLIK ( İstatistiksel )
  LARGE = BÜYÜK ( İstatistiksel )
  LCM = OKEK ( Matematik ve Trigonometri )
  LEFT = SOLDAN ( Metin )
  LEN = UZUNLUK ( Metin )
  LINEST = DOT ( İstatistiksel )
  LN = LN ( Matematik ve Trigonometri )
  LOG = LOG ( Matematik ve Trigonometri )
  LOG10 = LOG10 ( Matematik ve Trigonometri )
  LOGEST = LOT ( İstatistiksel )
  LOGINV = LOGTERS ( İstatistiksel )
  LOGNORMDIST = LOGNORMDAĞ ( İstatistiksel )
  LOOKUP = ARA ( Arama ve Başvuru )
  LOWER = KÜÇÜKHARF ( Metin )
  MATCH = KAÇINCI ( Arama ve Başvuru )
  MAX = MAK ( İstatistiksel )
  MAXA = MAKA ( İstatistiksel )
  MDETERM = DETERMİNANT ( Matematik ve Trigonometri )
  MDURATION = MSÜRE ( Finansal )
  MEDIAN = ORTANCA ( İstatistiksel )
  MID = PARÇAAL ( Metin )
  MIN = MİN ( İstatistiksel )
  MINA = MİNA ( İstatistiksel )
  MINUTE = DAKİKA ( Tarih ve Saat )
  MINVERSE = DİZEY_TERS ( Matematik ve Trigonometri )
  MIRR = D_İÇ_VERİM_ORANI ( Finansal )
  MMULT = DÇARP ( Matematik ve Trigonometri )
  MOD = MOD ( Matematik ve Trigonometri )
  MODE = ENÇOK_OLAN ( İstatistiksel )
  MONTH = AY ( Tarih ve Saat )
  MROUND = KYUVARLA ( Matematik ve Trigonometri )
  MULTINOMIAL = ÇOKTERİMLİ ( Matematik ve Trigonometri )
  N = S ( Bilgi )
  NA = YOKSAY ( Bilgi )
  NEGBINOMDIST = NEGBİNOMDAĞ ( İstatistiksel )
  NETWORKDAYS = TAMİŞGÜNÜ ( Tarih ve Saat )
  NOMINAL = NOMİNAL ( Finansal )
  NORMDIST = NORMDAĞ ( İstatistiksel )
  NORMINV = NORMTERS ( İstatistiksel )
  NORMSDIST = NORMSDAĞ ( İstatistiksel )
  NORMSINV = NORMSTERS ( İstatistiksel )
  NOT = DEĞİL ( Mantıksal )
  NOW = ŞİMDİ ( Tarih ve Saat )
  NPER = TAKSİT_SAYISI ( Finansal )
  NPV = NBD ( Finansal )
  OCT2BIN = OCT2BIN ( Mühendislik )
  OCT2DEC = OCT2DEC ( Mühendislik )
  OCT2OCT = OCT2HEX ( Mühendislik )
  ODD = TEK ( Matematik ve Trigonometri )
  ODDFPRICE = TEKYDEĞER ( Finansal )
  ODDFYIELD = TEKYÖDEME ( Finansal )
  ODDLPRICE = TEKSDEĞER ( Finansal )
  ODDLYIELD = TEKSÖDEME ( Finansal )
  OFFSET = KAYDIR ( Arama ve Başvuru )
  OR = YADA ( Mantıksal )
  PEARSON = PEARSON ( İstatistiksel )
  PERCENTILE = YÜZDEBİRLİK ( İstatistiksel )
  PERCENTRANK = YÜZDERANK ( İstatistiksel )
  PERMUT = PERMÜTASYON ( İstatistiksel )
  PI = Pİ ( Matematik ve Trigonometri )
  PMT = DEVRESEL_ÖDEME ( Finansal )
  POISSON = POISSON ( İstatistiksel )
  POWER = KUVVET ( Matematik ve Trigonometri )
  PPMT = ANA_PARA_ÖDEMESİ ( Finansal )
  PRICE = DEĞER ( Finansal )
  PRICEDISC = DEĞERİND ( Finansal )
  PRICEMAT = DEĞERVADE ( Finansal )
  PROB = OLASILIK ( İstatistiksel )
  PRODUCT = ÇARPIM ( Matematik ve Trigonometri )
  PROPER = YAZIM.DÜZENİ ( Metin )
  PV = BD ( Finansal )
  QUARTILE = DÖRTTEBİRLİK ( İstatistiksel )
  QUOTIENT = BÖLÜM ( Matematik ve Trigonometri )
  RADIANS = RADYAN ( Matematik ve Trigonometri )
  RAND = S_SAYI_ÜRET ( Matematik ve Trigonometri )
  RANDBETWEEN = RASTGELEARADA ( Matematik ve Trigonometri )
  RANK = RANK ( İstatistiksel )
  RATE = FAİZ_ORANI ( Finansal )
  RECEİVED = GETİRİ ( Finansal )
  REPLACE = DEĞİŞTİR ( Metin )
  REPT = YİNELE ( Metin )
  RIGHT = SAĞDAN ( Metin )
  ROMAN = ROMEN ( Matematik ve Trigonometri )
  ROUND = YUVARLA ( Matematik ve Trigonometri )
  ROUNDDOWN = AŞAĞIYUVARLA ( Matematik ve Trigonometri )
  ROUNDUP = YUKARIYUVARLA ( Matematik ve Trigonometri )
  ROW = SATIR ( Arama ve Başvuru )
  ROWS = SATIRSAY ( Arama ve Başvuru )
  RSQ = RKARE ( İstatistiksel )
  SEARCH = MBUL ( Metin )
  SECOND = SANİYE ( Tarih ve Saat )
  SERIESSUM = SERİTOPLA ( Matematik ve Trigonometri )
  SIGN = İŞARET ( Matematik ve Trigonometri )
  SIN = SİN ( Matematik ve Trigonometri )
  SINH = SİNH ( Matematik ve Trigonometri )
  SKEW = ÇARPIKLIK ( İstatistiksel )
  SLN = DA ( Finansal )
  SLOPE = EĞİM ( İstatistiksel )
  SMALL = KÜÇÜK ( İstatistiksel )
  SQRT = KAREKÖK ( Matematik ve Trigonometri )
  SQRTPI = KAREKÖKPİ ( Matematik ve Trigonometri )
  STANDARDIZE = STANDARTLAŞTIRMA ( İstatistiksel )
  STDEV = STDSAPMA ( İstatistiksel )
  STDEVA = STDSAPMAA ( İstatistiksel )
  STDEVP = STDSAPMAS ( İstatistiksel )
  STDEVPA = STDSAPMASA ( İstatistiksel )
  STEYX = STHYX ( İstatistiksel )
  SUBSTITUTE = YERİNEKOY ( Metin )
  SUBTOTAL = ALTTOPLAM ( Matematik ve Trigonometri )
  SUM = TOPLA ( Matematik ve Trigonometri )
  SUMIF = ETOPLA ( Matematik ve Trigonometri )
  SUMPRODUCT = TOPLA.ÇARPIM ( Matematik ve Trigonometri )
  SUMSQ = TOPKARE ( Matematik ve Trigonometri )
  SUMX2MY2 = TOPX2EY2 ( Matematik ve Trigonometri )
  SUMX2PY2 = TOPX2AY2 ( Matematik ve Trigonometri )
  SUMXMY2 = TOPXEY2 ( Matematik ve Trigonometri )
  SYD = YAT ( Finansal )
  T = M ( Metin )
  TAN = TAN ( Matematik ve Trigonometri )
  TANH = TANH ( Matematik ve Trigonometri )
  TBILLEQ = HTAHEŞ ( Finansal )
  TBILLPRICE = HTAHDEĞER ( Finansal )
  TBILLYIELD = HTAHÖDEME ( Finansal )
  TDIST = TDAĞ ( İstatistiksel )
  TEXT = METNEÇEVİR ( Metin )
  TIME = ZAMAN ( Tarih ve Saat )
  TIMEVALUE = ZAMANSAYISI ( Tarih ve Saat )
  TINV = TTERS ( İstatistiksel )
  TODAY = BUGÜN ( Tarih ve Saat )
  TRANSPOSE = DEVRİK_DÖNÜŞÜM ( Arama ve Başvuru )
  TREND = EĞİLİM ( İstatistiksel )
  TRIM = KIRP ( Metin )
  TRIMMEAN = KIRPORTALAMA ( İstatistiksel )
  TRUE = DOĞRU ( Mantıksal )
  TRUNC = NSAT ( Matematik ve Trigonometri )
  TTEST = TTEST ( İstatistiksel )
  TYPE = TÜR ( Bilgi )
  UPPER = BÜYÜKHARF ( Metin )
  VALUE = SAYIYAÇEVİR ( Metin )
  VAR = VAR ( İstatistiksel )
  VARA = VARA ( İstatistiksel )
  VARP = VARS ( İstatistiksel )
  VARPA = VARSA ( İstatistiksel )
  VDB = DAB ( Finansal )
  VLOOKUP = DÜŞEYARA ( Arama ve Başvuru )
  WEEKDAY = HAFTANINGÜNÜ ( Tarih ve Saat )
  WEEKNUM = HAFTASAY ( Tarih ve Saat )
  WEIBULL = WEIBULL ( İstatistiksel )
  WORKDAY = İŞGÜNÜ ( Tarih ve Saat )
  XIRR = AİÇVERİMORANI ( Finansal )
  XNPV = ANBD ( Finansal )
  YEAR = YIL ( Tarih ve Saat )
  YEARFRAC = YILORAN ( Tarih ve Saat )
  YIELD = ÖDEME ( Finansal )
  YIELDDISC = ÖDEMEİND ( Finansal )
  YIELDMAT = ÖDEMEVADE ( Finansal )
  ZTEST = ZTEST ( İstatistiksel )
   
 2. Fonksiyon (Türkçe);FONKSİYON (Ingilizce);Kategorisi ; Açıklama (Türkçe); Açıklama (Ingilizce)

  ACOS;ACOS;
  Math & Trigonometri;Bir sayının ark kosinüsünü verir;Returns the arccosine of a number

  ACOSH;ACOSH; Math & Trigonometri;Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir;Returns the inverse hyperbolic cosine of a number

  ADRES;ADDRESS; Arama & Başvuru;Bir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir;Returns a reference as text to a single cell in a worksheet

  AİÇVERİMORANI;XIRR; Finansal;Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç verim oranını verir;Returns the internal rate of return for a schedule of cash flows that is not necessarily periodic

  ALANSAY;AREAS; Arama & Başvuru;Bir başvurudaki alan sayısını verir;Returns the number of areas in a reference

  ALTTOPLAM;SUBTOTAL; Math & Trigonometri;Bir listedeki ya da veritabanındaki bir alt toplamı verir;Returns a subtotal in a list or database

  AMORDEGRC;AMORDEGRC; Finansal;Yıpranma katsayısı kullanarak her hesap döneminin değer kaybını verir;Returns the depreciation for each accounting period by using a depreciation coefficient

  AMORLINC;AMORLINC; Finansal;Her hesap dönemi içindeki yıpranmayı verir;Returns the depreciation for each accounting period

  ANA_PARA_ÖDEMESİ;PPMT; Finansal;Verilen bir süre için, bir yatırımın anaparasına dayanan ödemeyi verir;Returns the payment on the principal for an investment for a given period

  ANBD;XNPV; Finansal;Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, bugünkü net değeri verir;Returns the net present value for a schedule of cash flows that is not necessarily periodic

  ARA;LOOKUP; Arama & Başvuru;Bir vektördeki veya dizideki değerleri arar;Looks up values in a vector or array

  ASC;ASC; Metin & Veri;Bir karakter dizesindeki çift enli (iki bayt) İngilizce harfleri veya katakana'yı yarım enli (tek bayt) karakterlerle değiştirir.;Changes full-width (double-byte) English letters or katakana within a character string to half-width (single-byte) characters

  ASİN;ASIN; Math & Trigonometri;Bir sayının ark sinüsünü verir;Returns the arcsine of a number

  ASİNH;ASINH; Math & Trigonometri;Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir;Returns the inverse hyperbolic sine of a number

  AŞAĞIYUVARLA; ROUNDDOWN;Math & Trigonometri;Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar;Rounds a number down, toward zero

  ATAN;ATAN; Math & Trigonometri;Bir sayının ark tanjantını verir;Returns the arctangent of a number

  ATAN2;ATAN2; Math & Trigonometri;Ark tanjantı, x- ve y- koordinatlarından verir;Returns the arctangent from x- and y-coordinates

  ATANH;ATANH; Math & Trigonometri;Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir;Returns the inverse hyperbolic tangent of a number

  AY;MONTH; Tarih & Saat;Bir seri numarasını aya dönüştürür;Converts a serial number to a month

  AZALANBAKİYE;DB; Finansal;Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yöntemini kullanarak verir;Returns the depreciation of an asset for a specified period using the fixed-declining balance method

  BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY;COUNTA; İstatistik;Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu sayar;Counts how many values are in the list of arguments

  BAĞ_DEĞ_SAY;COUNT; İstatistik;Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayar;Counts how many numbers are in the list of arguments

  BAHTTEXT ;BAHTTEXT; Metin & Veri;Sayıyı, ß (baht) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür;Converts a number to text, using the ß (baht) currency format

  BASIKLIK;KURT; İstatistik;Bir veri kümesinin basıklığını verir;Returns the kurtosis of a data set

  BAŞVURUDUR;ISREF; Bilgi;Sayı bir başvuruysa, DOĞRU verir;Returns
  TRUE if the value is a reference

  BD;PV; Finansal;Bir yatırımın bugünkü değerini verir;Returns the present value of an investment

  BESINIR;GESTEP; Mühendislik;Bir sayının eşik değerinden büyük olup olmadığını sınar;Tests whether a number is greater than a threshold value

  BESSELI;BESSELI; Mühendislik;Değiştirilmiş Bessel işlevi In(x)'i verir.;Returns the modified Bessel function In(x)

  BESSELJ;BESSELJ; Mühendislik;Bessel işlevi Jn(x)'i verir.;Returns the Bessel function Jn(x)

  BESSELK;BESSELK; Mühendislik;Değiştirilmiş Bessel işlevi Kn(x)'i verir;Returns the modified Bessel function Kn(x)

  BESSELY;BESSELY; Mühendislik;Bessel işlevi Yn(x)'i verir.;Returns the Bessel function Yn(x)

  BETADAĞ;BETADIST; İstatistik;Birikimli beta olasılık yoğunluğu işlevini verir;Returns the beta cumulative distribution function

  BETATERS;BETAINV; İstatistik;Birikimli beta olasılık yoğunluğunun tersini verir;Returns the inverse of the cumulative distribution function for a specified beta distribution

  BIN2DEC;BIN2DEC; Mühendislik;İkili bir sayıyı, ondalık sayıya dönüştürür;Converts a binary number to decimal

  BIN2HEX;BIN2HEX; Mühendislik;İkili bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür;Converts a binary number to hexadecimal

  BIN2OCT;BIN2OCT; Mühendislik;İkili bir sayıyı, sekizliye dönüştürür;Converts a binary number to octal

  BİLGİ;INFO; Bilgi;Geçerli işletim ortamı hakkında bilgi verir;Returns information about the current operating environment

  BİNOMDAĞ;BINOMDIST; İstatistik;Tek terim binom dağılımı olasılığını verir;Returns the individual term binomial distribution probability

  BİRLEŞTİR;CONCATENATE; Metin & Veri;Pek çok metin öğesini bir metin öğesi olarak birleştirir;Joins several text items into one text item

  BOŞLUKSAY;COUNTBLANK; İstatistik;Bir aralık içindeki boş hücreleri sayar;Counts the number of blank cells within a range

  BOŞTUR;ISBLANK; Bilgi;Değer boşsa, DOĞRU verir;Returns TRUE if the value is blank

  BÖLÜM;QUOTIENT; Math & Trigonometri;Bir bölme işleminin tamsayı kısmını verir;Returns the integer portion of a division

  BUGÜN;TODAY; Tarih & Saat;Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür;Returns the serial number of today's date

  BUL;FIND; Metin & Veri;Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır);Finds one text value within another (case-sensitive)

  BÜYÜK;LARGE; İstatistik;Bir veri kümesindeki k. en büyük değeri verir;Returns the k-th largest value in a data set

  BÜYÜKHARF;UPPER; Metin & Veri;Metni büyük harfe dönüştürür;Converts text to uppercase

  BÜYÜME;GROWTH; İstatistik;Üstel bir eğilim boyunca değerler verir;Returns values along an exponential trend

  COS;COS; Math & Trigonometri;Bir sayının kosinüsünü verir;Returns the cosine of a number

  COSH;COSH; Math & Trigonometri;Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir;Returns the hyperbolic cosine of a number

  ÇARPIKLIK;SKEW; İstatistik;Bir dağılımın çarpıklığını verir;Returns the skewness of a distribution

  ÇARPIM;PRODUCT; Math & Trigonometri;Bağımsız değişkenlerini çarpar;Multiplies its arguments

  ÇARPINIM;FACT; Math & Trigonometri;Bir sayının faktörünü verir;Returns the factorial of a number

  ÇEVİR;CONVERT; Mühendislik;Bir sayıyı, bir ölçüm sisteminden bir başka ölçüm sistemine dönüştürür;Converts a number from one measurement system to another

  ÇİFT;EVEN; Math & Trigonometri;Bir sayıyı, en yakın daha büyük çift tamsayıya yuvarlar;Rounds a number up to the nearest even integer

  ÇİFTAZALANBAKİYE; DDB;Finansal;Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, çift azalan bakiye yöntemi ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir;Returns the depreciation of an asset for a specified period using the double-declining balance method or some other method you specify

  ÇİFTFAKTÖR;FACTDOUBLE; Math & Trigonometri;Bir sayının çift çarpınımını verir;Returns the double factorial of a number

  ÇİFTTİR;ISEVEN; Bilgi;Sayı çiftse, DOĞRU verir;Returns TRUE if the number is even

  ÇOKTERİMLİ;MULTINOMIAL; Math & Trigonometri;Bir sayılar kümesinin çok terimlisini verir;Returns the multinomial of a set of numbers

  D_İÇ_VERİM_ORANI; MIRR;Finansal;Pozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği durumlarda, iç verim oranını verir;Returns the internal rate of return where positive and negative cash flows are financed at different rates

  DA;SLN; Finansal;Bir malın bir dönem içindeki doğrusal yıpranmasını verir;Returns the straight-line depreciation of an asset for one period

  DAB;VDB; Finansal;Bir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan bakiye yöntemi kullanarak verir;Returns the depreciation of an asset for a specified or partial period using a declining balance method

  DAKİKA;MINUTE; Tarih & Saat;Bir seri numarasını dakikaya dönüştürür;Converts a serial number to a minute

  DÇARP;MMULT; Math & Trigonometri;İki dizinin dizey çarpımını verir;Returns the matrix product of two arrays

  DEC2BIN;DEC2BIN; Mühendislik;Ondalık bir sayıyı, ikiliye dönüştürür;Converts a decimal number to binary

  DEC2HEX;DEC2HEX; Mühendislik;Ondalık bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür;Converts a decimal number to hexadecimal

  DEC2OCT;DEC2OCT; Mühendislik;Ondalık bir sayıyı sekizliğe dönüştürür;Converts a decimal number to octal

  DEĞER;PRICE; Finansal;Dönemsel faiz ödeyen bir tahvilin fiyatını 10.000.00 liralık değer başına verir;Returns the price per $100 face value of a security that pays periodic interest

  DEĞERİND;PRICEDISC; Finansal;İndirimli bir tahvilin fiyatını 10.000.000 liralık nominal değer başına verir;Returns the price per $100 face value of a discounted security

  DEĞERVADE;PRICEMAT; Finansal;Faizini vade sonunda ödeyen bir tahvilin fiyatını 10.000.000 nominal değer başına verir;Returns the price per $100 face value of a security that pays interest at maturity

  DEĞİL;NOT; Mantıksal;Bağımsız değişkeninin mantığını tersine çevirir;Reverses the logic of its argument

  DEĞİŞTİR;REPLACE; Metin & Veri;Metnin içindeki karakterleri değiştirir;Replaces characters within text

  DELTA;DELTA; Mühendislik;İki değerin eşit olup olmadığını sınar;Tests whether two values are equal

  DERECE;DEGREES; Math & Trigonometri;Radyanları dereceye dönüştürür;Converts radians to degrees

  DETERMİNANT;MDETERM; Math & Trigonometri;Bir dizinin dizey determinantını verir;Returns the matrix determinant of an array

  DEVRESEL_ÖDEME;PMT; Finansal;Bir yıllık dönemsel ödemeyi verir;Returns the periodic payment for an annuity

  DEVRİK_DÖNÜŞÜM;TRANSPOSE; Arama & Başvuru;Bir dizinin devrik dönüşümünü verir;Returns the transpose of an array

  DİZEY_TERS;MINVERSE; Math & Trigonometri;Bir dizinin dizey tersini verir;Returns the matrix inverse of an array

  DOĞRU;TRUE; Mantıksal;DOĞRU mantıksal değerini verir;Returns the logical value TRUE

  DOLAYLI;INDIRECT; Arama & Başvuru;Metin değeriyle belirtilen bir başvuru verir;Returns a reference indicated by a text value

  DOT;LINEST; İstatistik;Doğrusal bir eğilimin parametrelerini verir;Returns the parameters of a linear trend

  DÖNEM_SAYISI;NPER; Finansal;Bir yatırımın dönem sayısını verir;Returns the number of periods for an investment

  DÖRTTEBİRLİK;QUARTILE; İstatistik;Bir veri kümesinin kartil değerini verir;Returns the quartile of a data set

  DÜŞEYARA;VLOOKUP; Arama & Başvuru;Bir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin değerini vermek için satır boyunca hareket eder;Looks in the first column of an array and moves across the row to return the value of a cell

  EĞER;IF; Mantıksal;Gerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir;Specifies a logical test to perform

  EĞERSAY;COUNTIF; İstatistik;Bir aralık içindeki, belli bir ölçütü karşılayan, boş olmayan hücreleri sayar;Counts the number of nonblank cells within a range that meet the given criteria

  EĞİLİM;TREND; İstatistik;Doğrusal bir eğilim boyunca değerler verir;Returns values along a linear trend

  EĞİM;SLOPE; İstatistik;Doğrusal çakışma çizgisinin eğimini verir;Returns the slope of the linear regression line

  ELEMAN;CHOOSE; Arama & Başvuru;Değerler listesinden bir değer seçer;Chooses a value from a list of values

  ENÇOK_OLAN;MODE; İstatistik;Bir veri kümesindeki en sık rastlanan değeri verir;Returns the most common value in a data set

  ETKİN;EFFECT; Finansal;Efektif yıllık faiz oranını verir;Returns the effective annual interest rate

  ETOPLA;SUMIF; Math & Trigonometri;Belirli bir ölçütle belirlenen hücreleri ekler;Adds the cells specified by a given criteria

  FAİZ_ORANI;RATE; Finansal;Bir yıllık dönem başına düşen faiz oranını verir;Returns the interest rate per period of an annuity

  FAİZORANI;INTRATE; Finansal;Tam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir;Returns the interest rate for a fully invested security

  FAİZTUTARI;IPMT; Finansal;Bir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verir;Returns the interest payment for an investment for a given period

  FDAĞ;FDIST; İstatistik;F olasılık dağılımını verir;Returns the F probability distribution

  FISHER;FISHER; İstatistik;Fisher dönüşümünü verir;Returns the Fisher transformation

  FISHERTERS;FISHERINV;İstatistik;Fisher dönüşümünün tersini verir;Returns the inverse of the Fisher transformation

  FTERS;FINV; İstatistik;F olasılık dağılımının tersini verir;Returns the inverse of the F probability distribution

  FTEST;FTEST; İstatistik;Bir F-test'in sonucunu verir;Returns the result of an F-test

  GAMADAĞ;GAMMADIST; İstatistik;Gama dağılımını verir;Returns the gamma distribution

  GAMALN;GAMMALN; İstatistik;Gama işlevinin doğal logaritmasını, ?(x) verir;Returns the natural logarithm of the gamma function, ?(x)

  GAMATERS;GAMMAINV; İstatistik;Gama birikimli dağılımının tersini verir;Returns the inverse of the gamma cumulative distribution

  GD;FV; Finansal;Bir yatırımın gelecekteki değerini verir;Returns the future value of an investment

  GDPROGRAM; FVSCHEDULE;Finansal;Bir seri birleşik faiz oranı uyguladıktan sonra, bir başlangıçtaki anaparanın gelecekteki değerini verir;Returns the future value of an initial principal after applying a series of compound interest rates

  GEOORT;GEOMEAN; İstatistik;Geometrik ortayı verir;Returns the geometric mean

  GERÇEKFAİZ;ACCRINT; Finansal;Belli aralıklarla faiz veren bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir;Returns the accrued interest for a security that pays periodic interest

  GERÇEKFAİZV;ACCRINTM; Finansal;Vadesinde ödeme yapan bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir;Returns the accrued interest for a security that pays interest at maturity

  GETİRİ;RECEIVED; Finansal;Tam olarak yatırılmış bir tahvilin vadesinin bitiminde alınan miktarı verir;Returns the amount received at maturity for a fully invested security

  GÜN;DAY; Tarih & Saat;Seri numarasını, ayın bir gününe dönüştürür;Converts a serial number to a day of the month

  GÜN360;DAYS360; Tarih & Saat;İki tarih arasındaki gün sayısını, 360 günlük yılı esas alarak hesaplar;Calculates the number of days between two dates based on a 360-day year

  GÜVENİRLİK;CONFIDENCE; İstatistik;Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir;Returns the confidence interval for a population mean

  HAFTANINGÜNÜ;WEEKDAY; Tarih & Saat;Bir seri numarasını, haftanın gününe dönüştürür;Converts a serial number to a day of the week

  HAFTASAY ;WEEKNUM; Tarih & Saat;Dizisel değerini, haftanın yıl içinde bulunduğu konumu sayısal olarak gösteren sayıya dönüştürür;Converts a serial number to a number representing where the week falls numerically with a year

  HARORT;HARMEAN; İstatistik;Harmonik ortayı verir;Returns the harmonic mean

  HATA.TİPİ;ERROR.TYPE; Bilgi;Bir hata türüne ilişkin sayıları verir;Returns a number corresponding to an error type

  HATADIR;ISERR; Bilgi;Değer, #YOK dışındaki bir hata değeriyse, DOĞRU verir;Returns TRUE if the value is any error value except #N/A

  HATAİŞLEV;ERF; Mühendislik;Hata işlevini verir;Returns the error function

  HATALIDIR;ISERROR; Bilgi;Değer, herhangi bir hata değeriyse, DOĞRU verir;Returns TRUE if the value is any error value

  HEX2BIN;HEX2BIN; Mühendislik;Onaltılı bir sayıyı ikiliye dönüştürür;Converts a hexadecimal number to binary

  HEX2DEC;HEX2DEC; Mühendislik;Onaltılı bir sayıyı ondalığa dönüştürür;Converts a hexadecimal number to decimal

  HEX2OCT;HEX2OCT; Mühendislik;Onaltılı bir sayıyı sekizliğe dönüştürür;Converts a hexadecimal number to octal

  HİPERGEOMDAĞ;HYPGEOMDIST; İstatistik;Hipergeometrik dağılımı verir;Returns the hypergeometric distribution

  HTAHDEĞER;TBILLPRICE; Finansal;Bir Hazine bonosunun değerini, 10.000.000 liralık nominal değer başına verir;Returns the price per $100 face value for a Treasury bill

  HTAHEŞ;TBILLEQ;Finansal; Bir Hazine bonosunun bono eşdeğeri ödemesini verir;Returns the bond-equivalent yield for a Treasury bill

  HTAHÖDEME;TBILLYIELD; Finansal;Bir Hazine bonosunun ödemesini verir;Returns the yield for a Treasury bill

  HÜCRE;CELL; Bilgi;Bir hücrenin biçimlendirmesi, konumu ya da içeriği hakkında bilgi verir;Returns information about the formatting, location, or contents of a cell

  ISPMT;ISPMT; Finansal;Yatırımın belirli bir dönemi boyunca ödenen faizi hesaplar.;Calculates the interest paid during a specific period of an investment

  İÇ_VERİM_ORANI; IRR;Finansal;Bir para akışı serisi için, iç verim oranını verir;Returns the internal rate of return for a series of cash flows

  İNDİRİM;DISC; Finansal;Bir tahvilin indirim oranını verir;Returns the discount rate for a security

  İNDİS;INDEX; Arama & Başvuru;Başvurudan veya diziden bir değer seçmek için, bir dizin kullanır;Uses an index to choose a value from a reference or array

  İŞARET;SIGN; Math & Trigonometri;Bir sayının işaretini verir;Returns the sign of a number

  İŞGÜNÜ;WORKDAY; Tarih & Saat;Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir;Returns the serial number of the date before or after a specified number of workdays

  JIS;JIS; Metin & Veri;Bir karakter dizesindeki tek enli (tek bayt) İngilizce harfleri veya katakana'yı çift enli (iki bayt) karakterlerle değiştirir.;Changes half-width (single-byte) English letters or katakana within a character string to full-width (double-byte) characters

  KAÇINCI;MATCH; Arama & Başvuru;Bir başvurudaki veya dizideki değerleri arar;Looks up values in a reference or array

  KARAKTER;CHAR; Metin & Veri;Kod sayısıyla belirtilen karakteri verir;Returns the character specified by the code number

  KAREKÖK;SQRT; Math & Trigonometri;Pozitif bir karekök verir;Returns a positive square root

  KAREKÖKPİ;SQRTPI; Math & Trigonometri;(* Pi sayısının) kare kökünü verir;Returns the square root of (number * pi)

  KARMAŞIK;COMPLEX; Mühendislik;Gerçek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dönüştürür;Converts real and imaginary coefficients into a complex number

  KAYDIR;OFFSET; Arama & Başvuru;Verilen bir başvurudan, bir başvuru kaydırmayı verir;Returns a reference offset from a given reference


  KESMENOKTASI;INTERCEPT; İstatistik;Doğrusal çakıştırma çizgisinin kesişme noktasını verir;Returns the intercept of the linear regression line

  KIRP;TRIM; Metin & Veri;Metindeki boşlukları kaldırır;Removes spaces from text

  KIRPORTALAMA;TRIMMEAN; İstatistik;Bir veri kümesinin iç ortasını verir;Returns the mean of the interior of a data set

  KİKAREDAĞ;CHIDIST; İstatistik;Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığını verir;Returns the one-tailed probability of the chi-squared distribution

  KİKARETERS;CHIINV; İstatistik;Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığının tersini verir;Returns the inverse of the one-tailed probability of the chi-squared distribution

  KİKARETEST;CHITEST; İstatistik;Bağımsızlık sınamalarını verir;Returns the test for independence

  KOD;CODE; Metin & Veri;Bir metin dizesindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir;Returns a numeric code for the first character in a text string

  KOMBİNASYON;COMBIN; Math & Trigonometri;Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir;Returns the number of combinations for a given number of objects

  KORELASYON;CORREL; İstatistik;İki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verir;Returns the correlation coefficient between two data sets

  KOVARYANS;COVAR; İstatistik;Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan, kovaryansı verir;Returns covariance, the average of the products of paired deviations

  KÖPRÜ;HYPERLINK; Arama & Başvuru;Bir ağ sunucusunda, bir intranette ya da Internet'te depolanan bir belgeyi açan bir kısayol ya da atlama oluşturur;Creates a shortcut or jump that opens a document stored on a network server, an intranet, or the Internet

  KRİTİKBİNOM;CRITBINOM; İstatistik;Birikimli binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir;Returns the smallest value for which the cumulative binomial distribution is less than or equal to a criterion value

  KUPONGÜN;COUPDAYS; Finansal;Kupon süresindeki, gün sayısını, alış tarihini de içermek üzere, verir;Returns the number of days in the coupon period that contains the settlement date

  KUPONGÜNBD;COUPDAYBS; Finansal;Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir;Returns the number of days from the beginning of the coupon period to the settlement date

  KUPONGÜNDSK;COUPDAYSNC; Finansal;Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir;Returns the number of days from the settlement date to the next coupon date

  KUPONGÜNÖKT;COUPPCD; Finansal;Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir;Returns the previous coupon date before the settlement date

  KUPONGÜNSKT;COUPNCD; Finansal;Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir;Returns the next coupon date after the settlement date

  KUPONSAYI;COUPNUM; Finansal;Alış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını verir;Returns the number of coupons payable between the settlement date and maturity date

  KUVVET;POWER; Math & Trigonometri;Bir üsse yükseltilmiş sayının sonucunu verir;Returns the result of a number raised to a power

  KÜÇÜK;SMALL; İstatistik;Bir veri kümesindeki k. en küçük değeri verir;Returns the k-th smallest value in a data set

  KÜÇÜKHARF;LOWER; Metin & Veri;Metni küçük harfe dönüştürür;Converts text to lowercase

  KYUVARLA;MROUND; Math & Trigonometri;İstenen kata yuvarlanmış bir sayı verir;Returns a number rounded to the desired multiple

  LİRA;DOLLAR; Metin & Veri;Bir sayıyı TL (türk lirası) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür.;Converts a number to text, using the $ (dollar) currency format

  LİRAKES;DOLLARFR; Finansal;Ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatını, kesir olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür;Converts a dollar price, expressed as a decimal number, into a dollar price, expressed as a fraction

  LİRAON;DOLLARDE; Finansal;Kesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür;Converts a dollar price, expressed as a fraction, into a dollar price, expressed as a decimal number

  LN;LN; Math & Trigonometri;Bir sayının doğal logaritmasını verir;Returns the natural logarithm of a number

  LOG;LOG; Math & Trigonometri;Bir sayının, belirtilen bir tabandaki logaritmasını verir;Returns the logarithm of a number to a specified base

  LOG10;LOG10; Math & Trigonometri;Bir sayının 10 tabanında logaritmasını verir;Returns the base-10 logarithm of a number

  LOGNORMDAĞ; LOGNORMDIST;İstatistik;Birikimli lognormal dağılımını verir;Returns the cumulative lognormal distribution

  LOGTERS;LOGINV; İstatistik;Bir lognormal dağılımının tersini verir;Returns the inverse of the lognormal distribution

  LOT;LOGEST; İstatistik;Üstel bir eğilimin parametrelerini verir;Returns the parameters of an exponential trend

  M;T; Metin & Veri;Bağımsız değerlerini metne dönüştürür;Converts its arguments to text

  MAK;MAX; İstatistik;Bir bağımsız değişkenler listesindeki en büyük değeri verir;Returns the maximum value in a list of arguments

  MAKA;MAXA; İstatistik;Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, en büyük değeri verir;Returns the maximum value in a list of arguments, including numbers, text, and logical values

  MANTIKSALDIR;ISLOGICAL; Bilgi;Değer, mantıksal bir değerse, DOĞRU verir;Returns TRUE if the value is a logical value

  MBUL;SEARCH; Metin & Veri;Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlı değildir);Finds one text value within another (not case-sensitive)

  METİNDEĞİLDİR;ISNONTEXT; Bilgi;Değer, metin değilse, DOĞRU verir;Returns TRUE if the value is not text
   
 3. METİNDİR;ISTEXT; Bilgi;Değer, bir metinse DOĞRU verir;Returns TRUE if the value is text

  METNEÇEVİR;TEXT; Metin & Veri;Bir sayıyı biçimlendirir ve metne dönüştürür;Formats a number and converts it to text

  MİN;MIN; İstatistik;Bir bağımsız değişkenler listesindeki en küçük değeri verir;Returns the minimum value in a list of arguments

  MİNA;MINA; İstatistik;Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değerleri de içermek üzere, en küçük değeri verir;Returns the smallest value in a list of arguments, including numbers, text, and logical values

  MODÜLO;MOD; Math & Trigonometri;Bölmeden kalanı verir;Returns the remainder from division

  MSÜRE;MDURATION; Finansal;Varsayılan par değeri 10.000.000 lira olan bir tahvil için Macauley değiştirilmiş süreyi verir;Returns the Macauley modified duration for a security with an assumed par value of $100

  MUTLAK;ABS; Math & Trigonometri;Bir sayının mutlak değerini verir;Returns the absolute value of a number

  NBD;NPV; Finansal;Bir yatırımın bugünkü net değerini, bir dönemsel para akışları serisine ve bir indirim oranına bağlı olarak verir;Returns the net present value of an investment based on a series of periodic cash flows and a discount rate

  NEGBINOMDAĞ;NEGBINOMDIST; İstatistik;Negatif binom dağılımını verir;Returns the negative binomial distribution

  NOMİNAL;NOMINAL; Finansal;Yıllık nominal faiz oranını verir;Returns the annual nominal interest rate

  NORMDAĞ;NORMDIST; İstatistik;Normal birikimli dağılımı verir;Returns the normal cumulative distribution

  NORMSDAĞ;NORMSDIST; İstatistik;Standart normal birikimli dağılımı verir;Returns the standard normal cumulative distribution

  NORMSTERS;NORMSINV; İstatistik;Standart normal birikimli dağılımın tersini verir;Returns the inverse of the standard normal cumulative distribution

  NORMTERS;NORMINV; İstatistik;Normal birikimli dağılımın tersini verir;Returns the inverse of the normal cumulative distribution

  NSAT;TRUNC; Math & Trigonometri;Bir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar;Truncates a number to an integer

  OBEB;GCD; Math & Trigonometri;En büyük ortak böleni verir;Returns the greatest common divisor

  OCT2BIN;OCT2BIN; Mühendislik;Sekizli bir sayıyı ikiliye dönüştürür;Converts an octal number to binary

  OCT2DEC;OCT2DEC; Mühendislik;Sekizli bir sayıyı ondalığa dönüştürür;Converts an octal number to decimal

  OCT2HEX;OCT2HEX; Mühendislik;Sekizli bir sayıyı onaltılıya dönüştürür;Converts an octal number to hexadecimal

  OKEK;LCM; Math & Trigonometri;En küçük ortak katı verir;Returns the least common multiple

  OLASILIK;PROB; İstatistik;Bir aralıktaki değerlerin iki limit arasında olma olasılığını verir;Returns the probability that values in a range are between two limits

  ORTADAN;MID; Metin & Veri;Bir metin dizesinden belirli sayıda karakteri, belirttiğiniz konumdan başlamak üzere verir;Returns a specific number of characters from a text string starting at the position you specify

  ORTALAMA;AVERAGE; İstatistik;Bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir;Returns the average of its arguments

  ORTALAMAA;AVERAGEA; İstatistik;Bağımsız değişkenlerinin, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere ortalamasını verir;Returns the average of its arguments, including numbers, text, and logical values

  ORTANCA;MEDIAN; İstatistik;Verilen sayıların ortancasını verir;Returns the median of the given numbers

  ORTSAP;AVEDEV; İstatistik;Veri noktalarının mutlak sapmalarının ortalamasını verir;Returns the average of the absolute deviations of data points from their mean

  ÖDEME;YIELD; Finansal;Belirli aralıklarla faiz ödeyen bir tahvilin ödemesini verir;Returns the yield on a security that pays periodic interest

  ÖDEMEİND;YIELDDISC; Finansal;"İndirimli bir tahvilin yıllık ödemesini verir; örneğin, bir Hazine bonosunun";"Returns the annual yield for a discounted security; for example, a Treasury bill"

  ÖDEMEVADE;YIELDMAT; Finansal;Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin yıllık ödemesini verir;Returns the annual yield of a security that pays interest at maturity

  ÖZDEŞ;EXACT; Metin & Veri;İki metin değerinin özdeş olup olmadığını anlamak için, değerleri denetler;Checks to see if two text values are identical

  ÖZETVERİAL;GETPIVOTDATA; Veri Tabanı;Bir Özet Tablo'da saklanan verileri verir;Returns data stored in a PivotTable

  PEARSON;PEARSON; İstatistik;Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir;Returns the Pearson product moment correlation coefficient

  PERMÜTASYON;PERMUT; İstatistik;Verilen sayıda nesne için, permütasyon sayısını verir;Returns the number of permutations for a given number of objects

  Pİ;PI; Math & Trigonometri;Pi değerini verir;Returns the value of pi

  POISSON;POISSON;İstatistik;Poisson dağılımını verir;Returns the Poisson distribution

  RADYAN;RADIANS; Math & Trigonometri;Dereceleri radyanlara dönüştürür;Converts degrees to radians

  RANK;RANK; İstatistik;Bir sayılar listesindeki bir sayının mertebesini verir;Returns the rank of a number in a list of numbers

  RASTGELEARALIK;RANDBETWEEN; Math & Trigonometri;Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir;Returns a random number between the numbers you specify

  RKARE;RSQ; İstatistik;Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir;Returns the square of the Pearson product moment correlation coefficient

  ROMEN;ROMAN; Math & Trigonometri;Bir normal rakamı, metin olarak, romen rakamına çevirir;Converts an arabic numeral to roman, as text

  RTD ;RTD; Arama & Başvuru;COM otomasyonunu destekleyen programdan gerçek zaman verileri alır.;Retrieves real-time data from a program that supports COM automation

  S;N; Bilgi;Sayıya dönüştürülmüş bir değer verir;Returns a value converted to a number

  S_SAYI_ÜRET;RAND; Math & Trigonometri;0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir;Returns a random number between 0 and 1

  SAAT;HOUR; Tarih & Saat;Bir seri numarasını saate dönüştürür;Converts a serial number to an hour

  SAĞDAN;RIGHT; Metin & Veri;Bir metin değerinin en sağdaki karakterlerini verir;Returns the rightmost characters from a text value

  SANAL;IMAGINARY; Mühendislik;Karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir;Returns the imaginary coefficient of a complex number

  SANBAĞ_DEĞİŞKEN;IMARGUMENT; Mühendislik;Radyanlarla belirtilen bir açı olan teta bağımsız değişkenini verir;Returns the argument theta, an angle expressed in radians

  SANBÖL;IMDIV; Mühendislik;İki karmaşık sayının bölümünü verir;Returns the quotient of two complex numbers

  SANCOS;IMCOS; Mühendislik;Karmaşık bir sayının kosinüsünü verir;Returns the cosine of a complex number

  SANÇARP;IMPRODUCT; Mühendislik;İki karmaşık sayının çarpımını verir;Returns the product of from 2 to 29 complex numbers

  SANÇIKAR;IMSUB; Mühendislik;İki karmaşık sayının farkını verir;Returns the difference between two complex numbers

  SANEŞLENEK;IMCONJUGATE; Mühendislik;Karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir;Returns the complex conjugate of a complex number

  SANGERÇEK;IMREAL; Mühendislik;Karmaşık bir sayının, gerçek katsayısını verir;Returns the real coefficient of a complex number

  SANİYE;SECOND; Tarih & Saat;Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür;Converts a serial number to a second

  SANKAREKÖK;IMSQRT; Mühendislik;Karmaşık bir sayının karekökünü verir;Returns the square root of a complex number

  SANLN;IMLN; Mühendislik;Karmaşık bir sayının doğal logaritmasını verir;Returns the natural logarithm of a complex number

  SANLOG10;IMLOG10; Mühendislik;Karmaşık bir sayının, 10 tabanında logaritmasını verir;Returns the base-10 logarithm of a complex number

  SANLOG2;IMLOG2; Mühendislik;Karmaşık bir sayının 2 tabanında logaritmasını verir;Returns the base-2 logarithm of a complex number

  SANMUTLAK;IMABS; Mühendislik;Karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir;Returns the absolute value (modulus) of a complex number

  SANSIN;IMSIN; Mühendislik;Karmaşık bir sayının sinüsünü verir;Returns the sine of a complex number

  SANTOPLA;IMSUM; Mühendislik;Karmaşık sayıların toplamını verir;Returns the sum of complex numbers

  SANÜS;IMEXP; Mühendislik;Karmaşık bir sayının üssünü verir;Returns the exponential of a complex number

  SANÜSSÜ;IMPOWER; Mühendislik;Karmaşık bir sayıyı, bir tamsayı üssüne yükseltilmiş olarak verir;Returns a complex number raised to an integer power

  SAPKARE;DEVSQ; İstatistik;Sapmaların karelerinin toplamını verir;Returns the sum of squares of deviations

  SATIR;ROW; Arama & Başvuru;Bir başvurunun satır sayısını verir;Returns the row number of a reference

  SATIRSAY;ROWS; Arama & Başvuru;Bir başvurudaki satırların sayısını verir;Returns the number of rows in a reference

  SAYIDIR;ISNUMBER; Bilgi;Değer, bir sayıysa, DOĞRU verir;Returns TRUE if the value is a number

  SAYIDÜZENLE;FIXED; Metin & Veri;Bir sayıyı, sabit sayıda ondalıkla, metin olarak biçimlendirir;Formats a number as text with a fixed number of decimals

  SAYIYAÇEVİR;VALUE; Metin & Veri;Bir metin bağımsız değişkenini sayıya dönüştürür;Converts a text argument to a number

  SERİAY;EOMONTH; Tarih & Saat;Belirtilen sayıda ay önce veya sonraki ayın son gününün seri numarasını verir;Returns the serial number of the last day of the month before or after a specified number of months

  SERİTARİH;EDATE; Tarih & Saat;Başlangıç tarihinden itibaren, belirtilen sayıda ay önce veya sonraki tarihin seri numarasını verir;Returns the serial number of the date that is the indicated number of months before or after the start date

  SERİTOPLA;SERIESSUM; Math & Trigonometri;Bir üs serisinin toplamını, formüle bağlı olarak verir;Returns the sum of a power series based on the formula

  SES;PHONETIC; Metin & Veri;Bir metin dizesinden fonetik (furigana) karakterleri ayıklar.;Extracts the phonetic (furigana) characters from a text string

  SIKLIK;FREQUENCY; İstatistik;Bir sıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verir;Returns a frequency distribution as a vertical array

  SİN;SIN; Math & Trigonometri;Verilen bir açının sinüsünü verir;Returns the sine of the given angle

  SİNH;SINH; Math & Trigonometri;Bir sayının hiperbolik sinüsünü verir;Returns the hyperbolic sine of a number

  SOLDAN;LEFT; Metin & Veri;Bir metin değerinden en soldaki karakterleri verir;Returns the leftmost characters from a text value

  STANDARTLAŞTIRMA;STANDARDIZE; İstatistik;Normalleştirilmiş bir değer verir;Returns a normalized value

  STDSAPMA;STDEV; İstatistik;Standart sapmayı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder;Estimates standard deviation based on a sample

  STDSAPMAA;STDEVA; İstatistik;Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder;Estimates standard deviation based on a sample, including numbers, text, and logical values

  STDSAPMAS;STDEVP; İstatistik;Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar;Calculates standard deviation based on the entire population

  STDSAPMASA;STDEVPA; İstatistik;Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar;Calculates standard deviation based on the entire population, including numbers, text, and logical values

  STHYX;STEYX; İstatistik;Öngörülen bir y değerinin standart hatasını, çakışmadaki her bir x için verir;Returns the standard error of the predicted y-value for each x in the regression

  SÜRE;DURATION; Finansal;Belli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verir;Returns the annual duration of a security with periodic interest payments

  SÜTUN;COLUMN; Arama & Başvuru;Bir başvurunun sütun sayısını verir;Returns the column number of a reference

  SÜTUNSAY;COLUMNS; Arama & Başvuru;Bir başvurudaki sütunların sayısını verir;Returns the number of columns in a reference

  ŞİMDİ;NOW; Tarih & Saat;Geçerli tarihin ve saatin seri numarasını verir;Returns the serial number of the current date and time

  TABANAYUVARLA;FLOOR; Math & Trigonometri;Bir sayıyı, kendinden küçük bir sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar;Rounds a number down, toward zero

  TAHMİN;FORECAST; İstatistik;Bir doğrusal eğilim boyunca bir değer verir;Returns a value along a linear trend

  TAMİŞGÜNÜ;NETWORKDAYS; Tarih & Saat;İki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir;Returns the number of whole workdays between two dates

  TAMSAYI;INT; Math & Trigonometri;Bir sayıyı, en yakın daha küçük tamsayıya yuvarlar;Rounds a number down to the nearest integer

  TAN;TAN; Math & Trigonometri;Bir sayının tanjantını verir;Returns the tangent of a number

  TANH;TANH; Math & Trigonometri;Bir sayının hiperbolik tanjantını verir;Returns the hyperbolic tangent of a number

  TARİH;DATE; Tarih & Saat;Belirli bir tarihin seri numarasını verir;Returns the serial number of a particular date

  TARİHSAYISI;DATEVALUE; Tarih & Saat;Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür;Converts a date in the form of text to a serial number

  TAVANAYUVARLA;CEILING; Math & Trigonometri;Bir sayıyı, en yakın tamsayıya ya da en yakın katına yuvarlar;Rounds a number to the nearest integer or to the nearest multiple of significance

  TDAĞ;TDIST; İstatistik;T-dağılımını verir;Returns the Student's t-distribution

  TEK;ODD; Math & Trigonometri;Bir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar;Rounds a number up to the nearest odd integer

  TEKSDEĞER;ODDLPRICE; Finansal;Tek bir son dönemi olan bir tahvilin fiyatını her 10.000.000 lirada bir verir;Returns the price per $100 face value of a security with an odd last period

  TEKSÖDEME;ODDLYIELD; Finansal;Tek bir son dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir;Returns the yield of a security with an odd last period

  TEKTİR;ISODD;
  Bilgi;Sayı tekse, DOĞRU verir;Returns TRUE if the number is odd

  TEKYDEĞER;ODDFPRICE; Finansal;Tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin değerini, her 100.000.000 lirada bir verir;Returns the price per $100 face value of a security with an odd first period

  TEKYÖDEME;ODDFYIELD; Finansal;Tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir;Returns the yield of a security with an odd first period

  TEMİZ;CLEAN; Metin & Veri;Metindeki bütün yazdırılamaz karakterleri kaldırır;Removes all nonprintable characters from text

  TOPANAPARA;CUMPRINC; Finansal;İki dönem arasında bir borç üzerine ödenen birikimli temeli verir;Returns the cumulative principal paid on a loan between two periods

  TOPKARE;SUMSQ; Math & Trigonometri;Bağımsız değişkenlerin karelerinin toplamını verir;Returns the sum of the squares of the arguments

  TOPLA;SUM; Math & Trigonometri;Bağımsız değerlerini toplar;Adds its arguments

  TOPLA.ÇARPIM; SUMPRODUCT;Math & Trigonometri;İlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir;Returns the sum of the
  products of corresponding array components

  TOPÖDENENFAİZ;CUMIPMT; Finansal;İki dönem arasında ödenen kümülatif faizi verir;Returns the cumulative interest paid between two periods

  TOPX2EY2;SUMX2MY2; Math & Trigonometri;İki dizideki ilişkili değerlerin farkının toplamını verir;Returns the sum of the difference of squares of corresponding values in two arrays

  TOPX2PY2;SUMX2PY2; Math & Trigonometri;İki dizideki ilişkili değerlerin karelerinin toplamının toplamını verir;Returns the sum of the sum of squares of corresponding values in two arrays

  TOPXEY2;SUMXMY2; Math & Trigonometri;İki dizideki ilişkili değerlerin farklarının karelerinin toplamını verir;Returns the sum of squares of differences of corresponding values in two arrays

  TTERS;TINV; İstatistik;T-dağılımının tersini verir;Returns the inverse of the Student's t-distribution

  TTEST;TTEST; İstatistik;T-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir;Returns the probability associated with a Student's t-test

  TÜMHATAİŞLEV;ERFC;Mühendislik;Tümleyici hata işlevini verir;Returns the complementary error function

  TÜR;TYPE; Bilgi;Bir değerin veri türünü belirten bir sayı verir;Returns a number indicating the data type of a value

  UZUNLUK;LEN; Metin & Veri;Bir metin dizesindeki karakter sayısını verir;Returns the number of characters in a text string

  ÜS;EXP; Math & Trigonometri;e'yi, verilen bir sayının üssüne yükseltilmiş olarak verir;Returns e raised to the power of a given number

  ÜSTELDAĞ;EXPONDIST; İstatistik;Üstel dağılımı verir;Returns the exponential distribution

  VAL;DGET;Veri Tabanı;Bir veritabanından, belirtilen ölçütlerle eşleşen tek bir rapor çıkarır;Extracts from a database a single record that matches the specified criteria

  VAR;VAR; İstatistik;Varyansı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder;Estimates variance based on a sample

  VARA;VARA; İstatistik;Varyansı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder;Estimates variance based on a sample, including numbers, text, and logical values

  VARS;VARP; İstatistik;Varyansı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar;Calculates variance based on the entire population

  VARSA;VARPA; İstatistik;Varyansı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar;Calculates variance based on the entire population, including numbers, text, and logical values

  VE;AND; Mantıksal;Bütün bağımsız değişkenleri DOĞRU ise, DOĞRU verir;Returns TRUE if all its arguments are TRUE

  VSEÇÇARP;DPRODUCT; Veri Tabanı;Kayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki ölçütlerle eşleşen değerleri çarpar;Multiplies the values in a particular field of records that match the criteria in a database

  VSEÇMAK;DMAX; Veri Tabanı;Seçili veritabanı girişlerinin en yüksek değerini verir;Returns the maximum value from selected database entries

  VSEÇMİN;DMIN; Veri Tabanı;Seçili veritabanı girişlerinin en düşük değerini verir;Returns the minimum value from selected database entries

  VSEÇORT;DAVERAGE; Veri Tabanı;Seçili veritabanı girişlerinin ortalamasını verir;Returns the average of selected database entries

  VSEÇSAY;DCOUNT; Veri Tabanı;Bir veritabanında sayı içeren hücreleri sayar;Counts the cells that contain numbers in a database

  VSEÇSAYDOLU;DCOUNTA; Veri Tabanı;Bir veritabanındaki boş olmayan hücreleri sayar;Counts nonblank cells in a database

  VSEÇSTDSAPMA;DSTDEV; Veri Tabanı;Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneğe dayanarak, standart sapmayı tahmin eder;Estimates the standard deviation based on a sample of selected database entries

  VSEÇSTDSAPMAS;DSTDEVP; Veri Tabanı;Standart sapmayı, seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak hesaplar;Calculates the standard deviation based on the entire population of selected database entries

  VSEÇTOPLA;DSUM; Veri Tabanı;Kayıtların alan sütununda bulunan, ölçütle eşleşen sayıları toplar;Adds the numbers in the field column of records in the database that match the criteria

  VSEÇVAR;DVAR; Veri Tabanı;Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneği esas alarak farkı tahmin eder;Estimates variance based on a sample from selected database entries

  VSEÇVARS;DVARP; Veri Tabanı;Seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak farkı hesaplar;Calculates variance based on the entire population of selected database entries

  WEIBULL;WEIBULL; İstatistik;Weibull dağılımını hesaplar;Returns the Weibull distribution

  YADA;OR; Mantıksal;Bağımsız değişkenlerden herhangi birisi DOĞRU ise, DOĞRU verir;Returns TRUE if any argument is TRUE

  YANLIŞ;FALSE; Mantıksal;YANLIŞ mantıksal değerini verir;Returns the logical value FALSE

  YAT;SYD; Finansal;Bir malın belirli bir dönem için olan amortismanını verir;Returns the sum-of-years' digits depreciation of an asset for a specified period

  YATAYARA;HLOOKUP; Arama & Başvuru;Bir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verir;Looks in the top row of an array and returns the value of the indicated cell

  YAZIM.DÜZENİ;PROPER; Metin & Veri;Bir metin değerinin her bir sözcüğünün ilk harfini büyük harfe çevirir;Capitalizes the first letter in each word of a text value

  YERİNEKOY;SUBSTITUTE; Metin & Veri;Bir metin dizesinde, eski metnin yerine yeni metin koyar;Substitutes new text for old text in a text string

  YIL;YEAR; Tarih & Saat;Bir seri numarasını yıla dönüştürür;Converts a serial number to a year

  YILORAN;YEARFRAC; Tarih & Saat;Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesirini verir;Returns the year fraction representing the number of whole days between start_date and end_date

  YİNELE;REPT; Metin & Veri;Metni, verilen sayıda defa yineler;Repeats text a given number of times

  YOKSAY;NA; Bilgi;#YOK hata değerini verir;Returns the error value #N/A

  YOKTUR;ISNA; Bilgi;Değer, #YOK hata değeriyse, DOĞRU verir;Returns TRUE if the value is the #N/A error value

  YUKARIYUVARLA;ROUNDUP; Math & Trigonometri;Bir sayıyı daha büyük sayıya doğru, sıfırdan ıraksayarak yuvarlar;Rounds a number up, away from zero

  YUVARLA;ROUND; Math & Trigonometri;Bir sayıyı, belirtilen basamak sayısına yuvarlar;Rounds a number to a specified number of digits

  YÜZDEBİRLİK;PERCENTILE; İstatistik;Bir aralıktaki değerlerin k. frekans toplamını verir;Returns the k-th percentile of values in a range

  YÜZDERANK;PERCENTRANK; İstatistik;Bir veri kümesindeki bir değerin yüzde mertebesini verir;Returns the percentage rank of a value in a data set

  ZAMAN;TIME; Tarih & Saat;Belirli bir zamanın seri numarasını verir;Returns the serial number of a particular time

  ZAMANSAYISI;TIMEVALUE; Tarih & Saat;Metin biçimindeki zamanı seri numarasına dönüştürür;Converts a time in the form of text to a serial number

  ZTEST;ZTEST; İstatistik;Bir z-testinin iki kuyruklu P-değerini hesaplar;Returns the one-tailed probability-value of a z-test
   
 4. Google

  Google Özel Üye

  Excel Fonksiyonları ve Anlamları
   
Yükleniyor...
Benzer Konular - Excel Fonksiyonları Anlamları Forum Tarih
Excel Roma Ciampino Bilgileri Resimleri - Marino Yabancı Tatil Yerleri Hoteller 18 Mayıs 2011
bordro programı (excel uygulması) A-B 11 Nisan 2010
Excel Function Dictionary 4.0 İndir E-F 14 Mart 2010
ExcelArt 1.1.1 Indir Photoshop Programları 12 Mart 2010
Nemo Excel To PDF 3.0 İndir M-N 24 Şubat 2010

Bu Sayfayı Paylaş