Evlenme ve Hukuki Sonuçları

'Hukuk' forumunda SeLeN tarafından 23 Kasım 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Evlenme ve Hukuki Sonuçları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  evlenme ve boşanmadaki haklarımız nelerdir - evlenmenin şartları - boşanma davası - kimler evlilik yapamaz
  Bir kadınla erkeğin töreler ve kanunlar gereğince, her türlü hayat şartlan içinde tam ve sürekli bir hayat ortaklığı meydana getirmek üzere hukuken makbul ve geçerli şekilde birleşmelerine “Evlenme” denir.

  Evlenme, vücudlann birleşmesini, ruhların ve fikirlerin anlaşmasını sağlayan yollardan en önemlisidir. O halde, evlenmede cinsi ilişkide bulunma düşüncesi yanında karşılıklı saygı, ortak gaye gibi bir çok ruhi ve fikri etkenlerin de bulunması şarttır.

  Evlenmenin şartlan nelerdir?

  Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez (TMK. m: 124/1).

  Ancak, hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple 16 yaşım doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir (TMK. m: 124/11).
  Kimler evlenemez?

  Ayırt etme gücüne (temyiz kudretine) sahip olmayanlar evlenemez (TMK. m: 125).

  Küçük, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez (TMK. m: 126).

  Kısıtlı (mahcur), yasal temsilcinin izni olmadıkça evlenemez (TMK. m: 127).

  Ayırt etme gücü ne demektir?

  Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes, Medeni Kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir (TMK. m: 13)

  Buna göre; evlenmenin anlam ve önemini, kendisine yükleyeceği ödevlerin ve sorumlulukların kapsamını anlayabilecek yeteneğe sahip olanın “ayırt etme gücü” vardır. Önemli olan; evlenecek kişilerin evlenme töreninin yapıldığı sırada ayırt etme gücüne sahip bulunmalarıdır.

  Hakim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye İzin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük veya kısıtlının evlenmesine izin verebilir (TMK. m: 128).


  AŞAĞIDAKİ KİMSELER ARASINDA EVLENMEK YASAKTIR (TMK. m: 129):

  1. Üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,

  2. Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında,

  3. Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında.

  Aynca:

  Yeniden evlenmek isteyen kimse, önceki evliliğinin sona ermiş olduğunu ispat etmek zorundadır (TMK. m; 130

  Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez (TMK. m: 131).

  Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez (TMK. m: 132/1). Doğurmakla süre biter (TMK. m: 132/11).

  Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulun-(Terbiyeden-Yoksunum)-madığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler (TMK. m: 132/11).
  Evlenme işlemleri nasıl yapılır?

  Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer Evlendirme Memurluğuna başvururlar (TMK, m: 134/1).

  Evlendirme memuru, belediye bulunan yerlerde belediye başkam veya bu işle görevlendireceği mera köylerde muhtardır (TMK. m: 134/11).

  Başvuru, evlenecekler tarafından yazılı veya sözlü olarak yapılır (TMK. m: 135). i

  Erkek ve kadından her biri, nüfus cüzdanı ve nüfus kayıt örneğini, önceki evliliği sona ermiş ise buna ilişkin belgeyi, küçük veya kısıtlı ise ayrıca yasal temsilcisinin; imzası onaylanmış yazılı izin belgesini ve evlenmeye engel hastalığının bulunmadığım gösteren sağlık raporumu evlendirme memurluğuna vermek zorundadır

  Evlendirme memuru, evlenme başvurusunu ve buna eklenmesi gereken belgeleri inceler. Başvuruda noksanlık görürse bunu tamamlar veya tamamlattırılır.

  Başvurunun usulüne uygun olarak yapılmadığı veya evleneceklerden birinin evlenmeye ehil olmadığı ya da evlenmeye yasal bir engel bulunduğu anlaşılırsa, evlenme başvurusu reddolunur ve durum evleneceklere yazıyla hemen bildirilir (TMK. m: 137/11)

  Evleneceklerden her biri evlendirme memurunun ret kararma karşı mahkemeye başvurabilir. İtiraz, evrak üzerinde incelenip kesin karara bağlanır (TMK. m: 138/1} 3

  Ancak, mutlak butlan sebeplerinden birinin bulunduğuna ilişkin ret kararlarına karşı açılan davalar, basi ; yargılama usulüyle ve Cumhuriyet savcısının hazır bulunmasıyla görülür (TMK. m: 138/II).

  Evlendirme memuru, evlenme koşullarının varlığını tespit ederse veya ret karan mahkemece kaldınlırsa, evleneceklere evlenme gün ve saatini bildirir veya isterlerse evlenme izni belgesini verir (TMK. m: 139/1).

  Evlenme İzni Belgesi, verildiği tarihten başlayarak 6 ay içinde evleneceklere herhangi bir evlendirme memuru önünde evlenebilme hakkı sağlar (TMK. m: 139/11).

  Evlenme koşullarının bulunmadığının anlaşılması veya belgelerin verilmesinden başlayarak 6 ayın geçmesi halinde, evlendirme memuru evlenme törenim yapamaz (TMK. m: 140).
  Evlenme Töreni nasıl yapılır?

  Evlenme töreni, evlendirme dairesinde evlendirme memurunun ve ayırt etme gücüne sahip ergin 2 tanığın önünde açık olarak yapılır. Ancak, tören evleneceklerin istemi üzerine evlendirme memurunun uygun bulacağı diğer yerlerde de yapılabilir (TMK. m: 141).

  Evlendirme memuru, evleneceklerden her birine birbiriyle evlenmek isteyip istemediklerini sorar. Evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda oluşur. Memur, evlenmenin tarafların karşılıklı rızası ile kanuna uygun olarak yapılmış olduğunu açıklar (TMK. m: 142).

  Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir “Aile Cüzdanı verir (TMK. m: 143/1).

  Aile cüzdanı gösterilmeden evlenmenin dini töreni yapılamaz (TMK. m: 143/U).

  Evlenmenin geçerli olması dini törenin yapılmasına bağlı değildir (TMK. m: 143/111).

  Medeni Nikah kıyılmadan önce Dini Nikah kıyılırsa ne olur?

  TCK. m: 237′ye göre suç teşkil eder. Evlenme akdinin Kanun’a göre yapılmış olduğunu gösteren Evlenme Belgesi’ni görmeden bir evlenme için Dini merasim yapanlara 1 aydan 3 aya kadar hapis cezası verilir. Bundan maksat; evlenme yasaklarına ay kın evlenmeleri ve bu arada birden fazla evliliği önlemektir.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Evlenme Hukuki Sonuçları Forum Tarih
Şinasi Şair Evlenmesi Özellikleri Nelerdir Tiyatro ve Skeçler 1 Ekim 2011
Şinasi Şair Evlenmesi Hakkında Bilgi Tiyatro ve Skeçler 1 Ekim 2011
Ülkelerin Evlenme Gelenekleri - Ülkelerin Evlenme Adetleri Nelerdir Ülke Kültürleri 18 Eylül 2011
En romantik evlenme teklifi mesajları Aşk-Sevgi-Evlilik Sözleri 28 Haziran 2011
Türk Kültüründe Evlenme Gelenekleri Ülke Kültürleri 16 Haziran 2011

Bu Sayfayı Paylaş