Esmerden sarışına dönmek ingilizce ve türkçe anlatım

'Resimli Program Anlatımı' forumunda Siraç tarafından 12 Şubat 2009 tarihinde açılan konu

 1. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Esmerden sarışına dönmek ingilizce ve türkçe anlatım konusu
  Esmerden sarışına dönmek ingilizce ve türkçe anlatım

  [​IMG]

  Before and after
  Önce ve sonra ​
  Colorizing hair is fairly an easy job.
  Colorizing saç oldukça kolay bir iş.
  Play around with Hue/Saturation and you'll get result.
  Hue ile oyna etrafında / Doygunluk ve sonuç alırsınız.
  But what if we have to make brown/black hair blond?
  Ama eğer varsa kahverengi yapmak / siyah saçlı sarışın?
  Then Hue/Saturation won't help us because we'll get unnatural hair color and noise will show up on photo.
  Çünkü doğal saç rengi ve gürültü fotoğrafı görünür alırsınız Sonra Hue / Saturation bize yardımcı olmaz.


  To change brown hair to blond(er) I use several methods and which one will I use depends on the hair itself and on the lightning on the photo.
  Sarışın için kahverengi saç değiştirmek için (be) Ben çeşitli yöntemler ve bir ben olarak kullanılacak olan kullanın saç kendisi ve fotoğraf üzerindeki şimşek on bağlıdır.
  In this tutorial I'll show you one of those methods.
  Bu sana bu yöntemlerden birini göstereceğiz öğretici olarak.  Step 1
  Adım 1


  Open our photo
  fotoğrafı açın  Step 2
  Adım 2


  Copy "background" layer by pressing CTRL + J on the keyboard.
  CTRL tuşuna basarak Kopyala "arka plan" katmanı + J klavyede.
  Name this layer "copy".
  Adı Bu katmanı kopyası.  Step 3
  Adım 3


  This is one of the most important steps in this tutorial.
  Bu da bu yazının en önemli aşamalardan biridir.
  In this step we have to extract model's hair from background.
  Bu adımda biz tabanınız Modeli saç ayıklamak gerekiyor.
  Depending on your photo you can use many methods (Select color, Photoshop's Extract filter, channels....).
  Size (Renk, Photoshop'un Çıkarımı filtresi, kanallar ....). birçok yöntem kullanabilirsiniz fotoğraf bağlı olarak
  Let's try using channels here.
  's Buraya kanalları kullanarak deneyelim.
  Go to IMAGE - CALCULATIONS.
  GÖRÜNTÜ Git - Hesaplamalar.
  Set values as I did on the picture below.
  Set değerleri olarak aşağıdaki resmi yaptım.  [​IMG]
  If you go to the Channels palette you'll see that we have new channel named Alpha 1.
  Eğer Kanallar paleti için bizim yeni kanal Alpha 1 isimli görürsünüz gidin.
  Click on it and press CTRL + L on keyboard.
  Üzerine tıklayın ve CTRL + L klavyede.
  This will bring out Levels dialog.
  Bu Seviyeleri iletişim dışarı getirecektir.
  Using levels we are going to change amount of grey on photo and also make get rid of that background.
  Ve fotoğrafı gri miktarını değiştirmek için de elde yapmak gidiyorsun seviyeleri kullanmak, arka plan kurtulun.
  For doing so you have to set values as I did on the picture below
  Yapıyor böylece gibi resmi aşağıda ilgili yapmış değerlerini belirlemek zorunda


  [​IMG]  Now use brush tool (B), white color and paint everything that is not a hair.
  Şimdi fırça aracı (B), beyaz renk ve bir saç değil boya herşeyi kullanın.
  This is very delicate step so try to be as precise as you can.
  Bu gibi şekilde hassas olmaya çalışın çok hassas bir adımdır.
  This step is very "time consuming" so I suggest you to first go with the rough selection and see how it will look in the end.
  Ben ilk önce kaba seçim gitmek ve nasıl sonunda görüneceğini görmek için öneririz Bu adım çok "zaman alıcı" dır.
  Later on you can easily return to this step and make more precise selection.
  Daha sonra kolayca bu adımı geri dönmek ve daha kesin seçim yapmak konusunda.
  Mine looked something like this
  Maden bu gibi görünüyordu  [​IMG]


  Step 4
  4. Adım  Now, when we have our selection of the hair, let's start colorizing it.
  Şimdi, biz saç bizim seçim varsa, o da colorizing başlıyor.


  If you are still in the Channels palette press and hold CTRL and left mouse click on the Alpha 1 channel (if you are not, click on the Channels palette and press and hold CTRL and left mouse click on the Alpha 1 channel).
  Eğer hala Kanallar paleti tuşuna basın ve CTRL tutun ve Alpha 1 kanalında sol klik (eğer, Kanallar paleti ve basılı tutun tıklayın CTRL ve Alpha 1 kanalında sol klik değildir).
  This will make our selection active.
  Bu seçimi aktif hale getirecek.
  Click on the RGB channel and click on the Layers palette.
  RGB kanala tıklayın Layers palet üzerine tıklayın.
  Now click on the "copy" layer go to the SELECT - INVERSE and press CTRL + J to copy selection to a new layer.
  Bir kopyası üzerine tıklayın katman SELECT gidin - ters ve CTRL + J yeni bir katman için seçim kopyalayın.
  Name that layer "hair".
  Adı layer "kıl".  Step 5
  5. Adım  Now we have to blur just a little bit hair so click on "hair" layer and go to FILTER - BLUR - GAUSSIAN BLUR and set values as I did.
  Şimdi "saç" katmana tıklatmayla biraz saç bulanıklık ve FİLTRESİ için - Blur - Gaussian Blur gidip ayarlamak değerler olarak yaptım var.


  [​IMG]


  Step 6
  Adım 6  Now let's change hair color.
  Şimdi değişim saç rengi sağlar.


  Go to IMAGE - ADJUSTMENTS - VARIATIONS.
  GÖRÜNTÜ Git - ayarlamaları - Varyasyonları.
  In Variations dialog window we are interested only in More Yellow and Lighter.
  Varyasyonları daha fazla Sarı ve Açık tek ilgilenen pencerede iletişim kutusunda.  [​IMG]


  So, click on the SHADOWS and click twice on More Yellow and twice on Lighter.
  Yani, gölgeler ve tıklama tıklayın iki kez hakkında daha fazla ve iki kez Lighter üzerinde Sarı.
  Now Midtones - and also two clicks on More Yelow and Lighter.
  Şimdi Midtones - Daha Sarı ve Açık ve de iki tıklama.
  Highlights - click twice on both More Yellow and Lighter.
  Highlights - tıklayın iki kez de Diğer Sarı ve Lighter üzerinde.
  Now set Blending mode for "hair" layer to Screen and change opacity to around 80%.
  Şimdi "saç" Ekran ve donukluk değiştirmek için katman için yaklaşık% 80 moduna Blending ayarlayın.
  Step 7
  Adım 7  Go to the Create new adjustment layer and select Curves.
  Yeni ayarlama katmanı ve Curves Oluştur gidin.
  Click OK.
  Tamam'ı tıklatın.
  Now right click on Curves adjustment layer and select Clipping mask (set cursor over Curves letter).
  Curves ayarı katmanı ve kırpma maskesi üzerine sağ tıklayın (Curves mektup üzerinden) imleç ayarlayın.
  Clipping mask will affect only layer below it, not the whole image.
  Kırpma maskesi altında tek katmanlı değil, resmin tamamını etkileyecektir.
  Set values for Curves as I did on the images below.
  Eğriler için ayarlayın değerler olarak aşağıda görüntüleri üzerinden yaptım.  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]  Set Blending mode to Vivid Light and opacity of this layer to 40%
  Parlak ışık ve% 40 bu katmanın donukluk şekilde ayarlayın Blending modu


  [​IMG]


  Step 8
  Adım 8  Pick Blur Tool and blur some parts of hair where pixels are clearly seen.
  Seçim Bulanıklık Aracı ve bulanıklık saç bazı kısımlarının nerede piksel açıkça görülmektedir.


  Here is our final photo
  İşte son hali  One more example
  Bir örnek daha  [​IMG]

   

Bu Sayfayı Paylaş