Eshâb-ı kirâmın örnek hayatı Eshâb-ı kirâm kimdir?

'Sahabeler ve Alimler' forumunda _Mr.PaNiK_ tarafından 12 Ağustos 2008 tarihinde açılan konu

 1. _Mr.PaNiK_

  _Mr.PaNiK_ Üye

  Eshâb-ı kirâmın örnek hayatı Eshâb-ı kirâm kimdir? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Eshab-ı Kiram'ın Örnek Hayatı
  ESHAB-I KİRAM KİMDİR?


  ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB Peygamberimizin amcası

  ABBAS BİN UBÂDE Ensarın muhaciri diye tanınan sahabî

  ABDULLAH BİN ABBÂS Tefsîr âlimlerinin şâhı

  ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî

  ABDULLAH BİN ATİK Medîneli ilk Müslümanlardan

  ABDULLAH BİN ÜMM-İ MEKTÛM Peygamberimizin müezzinlerinden

  ABDULLAH BİN CAHŞ Uhud şehitlerinden

  ABDULLAH BİN EBÎ BEKR-İ SİDDÎK Hz. Ebu Bekir'in oğlu

  ABDULLAH BİN HANZALA
  Meleklerin yıkadığı sahâbînin oğlu

  ABDULLAH BİN HUZÂFE Resûlullahın elçilerinden

  ABDULLAH BİN MES'ÛD Kur'ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî

  ABDULLAH BİN ÖMER En çok hadîs bilen sahâbîlerden

  ABDULLAH BİN REVÂHA Resûlullahın şâiri

  ABDULLAH BİN SELÂM Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî

  ABDULLAH BİN SÜHEYL Bedir'de babasına karşı savaşan sahâbî

  ABDULLAH BİN ZEYD Sâhib-ül ezân

  ABDULLAH BİN ZÜBEYR Medîne'de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî

  ABDURRAHMAN BİN AVF Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri

  ADİ BİN HÂTİM TÂİ Âilece cömert olan sahâbî

  ÂMİR BİN FÜHEYRE Meleklerin defnettiği sahâbî

  AİŞE-İ SIDDIKA Peygamberimizin hanımlarından

  ALİ BİN EBÎ TÂLİB Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı

  AMMÂR BİN YÂSER Şehîd oğlu şehîd

  AMR BİN ÂS Meşhûr Arab dâhîlerinden

  ÂSIM BİN SÂBİT Arıların koruduğu sahâbî

  BERÂ BİN ÂZİB Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî

  BEŞİR BİN SA'D Hz. Ebû Bekir'e ilk bîât eden sahabî

  BİLÂL-İ HABEŞİ Peygamber efendimizin müezzini

  BÜREYDE BİN HASİB Resûlullahın sancaktarı

  CÂBİR BİN ABDULLAH Sahâbenin en çok hadîs bildirenlerinden

  CA'FER-İ TAYYÂR Cennete uçarak giden sahâbî

  CÜVEYRİYYE BİNTİ HÂRİS Müminlerin annelerinden

  EBU RAFİ Peygamberimizin azatlı kölelerinden

  EBU SÜFYAN BİN HÂRİS Peygamberimizin süt kardeşi

  DIHYE-İ KELBÎ Cebrâil aleyhisselâmın, şekline girdiği sahâbî

  EBÛ DÜCÂNE Peygamber efendimizin fedâisi

  EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ Mihmândâr-ı Resûlullah

  EBÛ HÜREYRE En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî

  EBÛ KATÂDE Resûlullahın süvârilerinden

  EBU LÜBÂBE Tevbesi ile meşhûr sahâbî

  EBÛ BEKR-İ SIDDÎK Peygamberlerden sonra insanların en üstünü

  EBÛ MÛSEL-EŞ'ARÎ Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyan sahâbîlerden

  EBÛ SA'ÎD-İ HUDRÎ Çok hadîs rivâyet eden yedi sahâbîden

  EBÛ SELEME Tek başına hicret eden sahâbî

  EBÛ TALHÂ Resulullahın fedâisi

  EBÛ UBEYDE BİN CERRÂH Cennetle müjdelenen ümmetin emîni

  EBÛ ZER GIFÂRÎ Gıfarî kâbilsenin reisî

  EBÜDDERDÂ Kâdılık yapan sahâbîlerden

  ENES BİN MÂLİK Resûlullahın hizmetçisi

  ERKAM BİN EBİ'L ERKAM Evi ilk vakıf olan sahâbî

  ES'AD BİN ZÜRÂRE Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan sahâbî

  FÂTIMÂTÜ'Z-ZEHRA Peygamberimizin en sevgili kerimesi

  FÂTİMA BİNTİ ESED Hz. Ali’nin annesi

  FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ Yemenli sahâbîlerden

  HABBÂB BİN ERET İlk Müslüman sahâbîlerden

  HACCAC BİN ILAT Mekkeli sahabilerden

  HADİCE-TÜL KÜBRA Peygamberimizin ilk hanımı

  HAFSA BİNTİ ÖMER Peygamberimizin hanımlarından

  HÂLİD BİN SA'ÎD BİN ÂS İlk Müslüman olan sahâbîlerden

  HÂLİD BİN VELİD Allahın kıIıcı lâkabı ile tanınan kumandan Sahâbî

  HALİME HATUN Peygamberimizin sütannesi

  HAMNE BİNTİ CAHŞ Peygamber efendimizin halasının kızı

  HAMZA BİN ABDÜLMUTTALİB Şehîdlerin efendisi  HANSA HATUN Meşhur kadın şair sahabilerden

  HANZALA BİN EBÛ ÂMİR Meleklerin yıkadığı sahâbî

  HUBEYB BİN ADİY Darağacında ilk namaz kılan sahâbî

  HASSAN BİN SABİT Peygamber efendimizin şairlerinden

  HÂTİB BİN EBİ BELTEA Peygamber efendimizin elçilerinden

  HUZEYFE BİN YEMÂN Sevgili Peygamberimizin sırdaşı

  Hz. HASAN Cennet gençlerinin efendisi

  Hz. HÜSEYİN Cennet gençlerinin seyyidi

  İKRİME BİN EBİ CEHİL Meşhur İslâm kumandanlarından

  İMRÂN BİN HUSAYN Meleklerle konuşan Sahâbî

  KÂ'B BİN MÂLİK Peygamber efendimizin şâirlerinden


  KÂ’B BİN ZÜHEYR Peygamberimizin hırkasını verdiği şâir Sahâbî

  KATADE BİN NU’MAN Eshab-ı kiramın okçularından

  MEYMUNE BİNTİ HÂRİS Peygamberimizin hanımlarından

  MİKDÂD BİN ESVED Resûlullahın süvârilerinden


  MUĞİRE-TEBNİ ŞU’BE Meşhûr beş dâhiden biri olan Sahâbî

  MUHAMMED BİN MESLEME Resûlullah efendimizin fedâîlerinden

  MUS'AB BİN UMEYR İslâmda ilk öğretmen

  MU'ÂZ BİN CEBEL Helâl ve harâmı iyi bilen sahâbî

  NEVFEL BİN HÂRİS Hâşimoğullarının en yaşlısı

  NU'MÂN BİN MUKARRİN Eshâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından

  OSMAN BİN AFFAN (ZİNNUREYN) Meleklerin bile hayâ ettiği halîfe

  OSMAN BİN MAZ'ÛN Medîne'de ilk vefât eden muhâcir sahâbî

  OSMAN BİN TALHÂ Kâbe'nin hizmetinde olan sahâbî

  ÖMER BİN HATTAB Adâletin timsâli ikinci büyük halîfe

  REYHANE Peygamberimizin hanımlarından

  RİBİ BİN ÂMİR Eshab-ı kiramın elçilerinden

  SA’D BİN UBÂDE Ensârın sancaktarlarından

  SÂBİT BİN KAYS Peygamber efendimizin hatîblerinden

  SA'D BİN MU'ÂZ Ensârın en hayırlılarından

  SA'D BİN REBİ Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî

  SA'D BİN EBÎ VAKKÂS Resûlullahın okçusu

  SAFİYYE BİNTİ ABDÜLMUTTALİB Peygamberimizin halası

  SAFİYYE BİNTİ HUYEY Peygamberimizin hanımlarından

  SAİD BİN ÂMİR Hz. Ömer'e benzeyen vâli

  SAİD BİN ZEYD Cennetle müjdelenenlerden

  SÂLİM MEVLÂ EBÛ HUZEYFE Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyanlardan

  SEHL BİN HANİF Eshâb-ı kirâmın okçularından

  SEHL BİN SA'D Medîne'de en son vefât eden sahâbî

  SELEME BİN EKVÂ Piyâdelerin en hayırlısı

  SEDDAD BİN EVS Ailece müslüman olan sahabilerden

  SELEME BİN HİŞÂM Kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî

  SELMÂN-I FÂRİSİ Ehl-i beytten sayılan İranlı sahâbî

  SEVBÂN Resûlullahın hizmetçisi

  SEVDE BİNTİ ZEM'A Peygamberimizin hanımlarından

  SÜHEYB-İ RUMİ Allah yolunda malını mülkünü terkeden sahâbî

  SÜMÂME BİN ÜSÂL Yemâme kabîlesi reisi

  SÜRÂKA BİN MÂLİK Eshâb-ı kirâmın süvârilerinden

  TALHÂ BİN UBEYDULLAH İlk Müslüman olanlardan

  TUFEYL BİN AMR Işık Saçan Sahâbî

  UBÂDE BİN SÂMİT
  Akabe bî'atlerinde kavminin temsilcisi olan sahâbî

  UKAYL BİN EBİ TÂLİB
  Hz. Ali'nin abisi

  UKBE BİN ÂMİR
  Eshâb-ı suffadan

  ÜBEYY BİN KÂ'B Kırâati ile meşhûr sahâbî

  ÜMM-İ EYMEN Peygamberimizin dadısı

  ÜMM-İ HABİBE Peygamberimizin hanımlarından

  ÜMM-İ HÂNİ Hz. Ali’nin kızkardeşi

  ÜMM-İ HİRAM Hala sultan olarak tanınan kadın sahabi

  ÜMM-İ RUMAN Hz. Ebu Bekir'in hanımı

  ÜMM-İ ŞERİK Devsli muhacir hanım sahabîlerden

  ÜMM-İ ÜMARE NESİBE HATUN Eshabın kadın kahramanlarından

  ÜSÂME BİN ZEYD Resûlullahın çok sevdiği sahâbîlerden

  ÜSEYD BİN HUDAYR Eshâb-ı kirâmın sancaktarlarından

  VAHŞİ Yalancı peygamber Müseyleme’yi öldüren sahabî

  VELÎD BİN VELÎD Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî


  ZEYD BİN HÂRİSE İlk îman eden köle

  ZEYD BİN SÂBİT En meşhur vahiy kâtibi Sahâbî

  ZEYDBİN DESİNNE
  Darağacından Resulullaha selam gönderen sahabî

  ZEYNEB BİNTİ CAHŞ Peygamberimizin hanımlarından


  ZÜBEYR BİN AVVÂM Cennetle müjdelenenlerden
   

 2. gül_üm

  gül_üm Üye

  Paylaşım için Teşekkürler
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Eshâb kirâmın örnek Forum Tarih
Eshab-ı Kehf ( Yedi Uyurlar Mağarası ) Akdeniz Bölgesi 29 Mart 2009
Sahabelerin Hayatları (Eshab-ı Kiram) Sahabeler ve Alimler 19 Mart 2009
Eshâb-i Kirâm Kimdir? Dini Sorular ve Cevaplar 12 Ağustos 2008

Bu Sayfayı Paylaş