Ertuğrul Köyü Merkez Balıkesir

'Marmara Bölgesi' forumunda DeMSaL tarafından 16 Nisan 2010 tarihinde açılan konu

 1. DeMSaL

  DeMSaL Özel Üye

  Ertuğrul Köyü Merkez Balıkesir konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Ertuğrul Köyü Merkez Bilgileri - Ertuğrul Köyü Hakkında - Ertuğrul Köyü Tanıtımı - Ertuğrul Köyü Resimleri  Köy Muhtarı:Bilgi yok


  Muhtarlık Erişim Bilgileri:

  Telefon: Bilgi yok

  Ertuğrul Köyü, Balıkesir ilinin merkez ilçesine bağlı bir köydür.

  Köken

  Amuca, "amca" kelimesinin eski söyleyişidir, yani baba kardeşi demektir. Aşiret/oymak anlamında "kabile" kelimesi kullanılmış ve Amuca Kabilesi olarak Osmanlı Devleti'nin kayıtlarına geçmişlerdir. Günümüzde daha çok "Amıca Kabilesi" olarak söylenmektedir.

  Amucalar, Osmanlı Devleti'nin Balkan fetihleriyle Anadolu'dan Balkanlara geçmiş olan Yörük Türkmen aşiretlerinden biridir. 1400'lerin sonunda Kırklareli'nin kuzeyinde, Yıldız Dağları'nın eteklerinde, Keşirlik denen bölgede köyler kurarak yerleşik hayata geçmişlerdir.

  Amuca Kabilesi, Kayı Boyuna mensuptur. Bu aşirete "amuca" isminin verilmesi, Osmanlı Hanedanıyla akraba olmalarından kaynaklanmaktadır. Amucalar, Ertuğrul Gazi'nin oğlu, Osman Gazi'nin ağabeyi olan Gündüz Alp (Gündüz Bey)'in soyundan gelenlerdir. Balkanlara gelindiğinde ilk kurulan Amuca köylerinden birinin adının "Gündüzler" olması bunun göstergelerinden biridir. Kabilede kime sorulursa sorulsun “ Siz kimin soyundansınız? ” denildiğinde “Biz Amuca kabilesinden, Ertuğrul Gazi soyundanız" denir. Örneğin, Amucalardan bir grup, 93 Harbinden sonra Balıkesir’e gidip Ertuğrul köyünü kurdular. Köye adının verilmesiyle ilgili olarak yaşlılar şu olayı anlatırlar: Devlet görevlileri, kayda geçirmek üzere köye geldiler ve "Köyünüze ne ad vermek istersiniz?" diye sordular. Köy halkı, "Bizim atamız Ertuğrul Gazi olduğu için köyümüzün adı Ertuğrul olsun" dediler. Bir Amuca köyü olan Kırklareli’nin Kızılcıkdere köyünün de adı ilk kurulduğunda Ertuğrul idi. Cumhuriyet kurulduktan sonra değiştirildi.
  BALKANLARDA KURULAN İLK AMUCA KÖYLERİ - KEŞİRLİK BÖLGESİ
  ERTUĞRUL GAZİ'NİN BÜSTÜ
  ERTUĞRUL GAZİ'NİN TÜRBESİ - SÖĞÜT
  KAYI BOYU'NUN SANCAĞI


  Tarihi

  Kuruluş tarihi resmi kayıtlara göre 1897'dir. Balıkesir'in Ertuğrul köyüne Ertuğrul Gazi'nin adı verilmiştir, kayıtlarda Ertuğrul geçer. Ertuğrul köyü, Kırklareli'nin Kızılcıkdere köyünde 2. Abdülhamit'in Oğlu Prens Sabahattin'in Oğlu, yani Abdülhamit'in torunu Ertuğrul'un çiftliği vardır. İlk önceleri adının Ertuğrul olduğu söylenmektedir.Buradan Balıkesir'e göç edenler eski köylerinin adını yeni köylerine vermişler. Köy adının Ertuğrul olduğuna dair Kırklareli köy kayıtlarının 46. cildinde bilgi mevcuttur.

  Kızılcıkdere Köyünü kuranların Bulgaristan'ın Yumrukkaya, Gündüzler, Belören, Dikence, Bokluca, Gaybılar ve Çırpan köylerinden gelenler olduğu anlaşılmıştır. Kızılcıkdere Köyünün 1887 yılında kurulduğu söylenmekte ve Kızılcıkdere köyünü kuranlardan yaklaşık 20 hane, kültürel ve etnik farklılıklardan dolayı 10 yıl sonra buradan ayrılarak Balıkesir'in Ertuğrul köyünü kurmuşlardır. Etnik yapı sünni Türkmen'dir. Bir zamanlar nahiye olan, Kara ve Demiryolunun geçtiği Ertuğrul köyü, bugün yaklaşık 50 hanedir. Resmi olarak köyün kuruluşu resmi kayıtlarda 1897'dir.
  Merge-arrows.svg Bu madde Amuca Kabilesi maddesine çok benzemektedir ve bu ikisinin tek başlık altında birleştirilmesi önerilmektedir.
  Birleştirme işlemini yerine getirdikten sonra lütfen Geçmiş birleştirme şablonunu açıklamalara uygun şekilde kullanarak madde geçmişlerinin birleştirilmesini sağlayın.


  Ertuğrul Gazi'nin üç oğlu vardı. En büyük oğlu Savcı Bey genç yaşta şehit olduğu için beylik, diğer oğulları Gündüz Alp ve Osman Bey tarafından sürdürülmüştür. Ertuğrul Gazi yaşlanınca Kayı Boyunun başına Gündüz Alp'i geçirdi. Bir süre sonra da vefat etti. Ertuğrul Gazi ölmeden önce rüyasında, küçük oğlu Osman'a çok büyük bir devlet nasip olacağını görmüş, bu yüzden beyliğin başına onun geçmesini vasiyet etmişti. Osman Gazi büyüdüğü zaman Gündüz Alp, babasının vasiyetine uyarak beyliği kardeşine devretti. Böylelikle Kayı Boyunun liderliği Osman Gazi'nin soyuna geçmiş oldu. Gündüz Alp'in soyundan gelenlere halk arasında "Amucalar" denmeye başladı. Amucalar, komutan ve idareci olarak devlet hizmetine uzun yıllar devam ettiler. Örneğin Gündüz Alp'in oğullarından Aydoğdu Bey, Bizans'la yapılan Koyunhisar Savaşı'nda Osmanlı birliklerine komuta ederken şehit düşmüştür.

  Osmanlı Devleti Kuruluş Döneminde, Türkmenlere büyük önem vermiş, önemli mevkilere onları atamışlardır. Yükselme Döneminde ise bu uygulama kalkmış ve devşirmeler değer kazanmıştır. Osmanlılar, Türkmenlerin iktidarı ele geçirip kendilerini ortadan kaldırmasından çekindikleri için onları yönetimden uzaklaştırmışlardır. Amucalar da bu yeni politikadan zarar gördüler. Amucalar, zaman içinde çoğalıp kabile haline gelmişler ve güçlenmişlerdi. Ertuğrul Gazi soyundan geldikleri için Devlet üzerinde hak iddia edebilirlerdi. bu yüzden Balkanlara sürülüp yerleştirildiler. Kabilenin bir kısmının da önce Sivas’a daha sonra Kars dolaylarına yerleştiği sanılıyor.

  Kabilenin Trakya’ya geliş tarihi kesin olarak bulunamamıştır. Amuca köylerinden Malkoçlar’ın 1491 yılı kaydı olması, bu konuda dikkat çekmektedir. Amucalar Trakya'da ilk olarak Yıldız Dağları'nın eteklerinde Keşirlik bölgesinde on tane köy kurdular. Bu köyler; Ahmetler, Karaabalar, Ahlatlı, Topçular, Malkoçlar, Kocatarla, Börklüce, Dikence, Gaybılar ve Gündüzler'dir. (93 Harbi'nden sonra Keşirlik Bölgesinin bir kısmı Bulgaristan'da kalmıştır. Türkiye'de kalan kısmının adı daha sonra Kofçaz olarak değiştirilmiştir.)

  İlk kurulan on köyden sonra Amucalar, nüfusları çoğaldıkça Burgaz ve Stara Zagora bölgeleri başta olmak üzere Bulgaristan'ın doğu kesiminde yayıldılar ve 93 Harbi’ne kadar (22.6.1877–31.1.1878) 33 köy kurdular ve bunlara yakın şehirlere yerleştiler. Osmanlı-Rus savaşı sonrasında, sınırlar belli olmaya başladığında Amucaların bir kısmı Bulgaristan’da kalmıştır. Sınır sadece Bulgaristan ile Osmanlı devletini değil, Amucaları da ayıran sınır olmuştur. Böylece, akrabalıklar kaybolmuş, aileler parçalanmıştır. Ekonomik sıkıntılar baş göstermiş, mal ve can kayıpları olmuş, pek çok değerler yok olmuştur.

  Bulgaristan'da kalan Amucalar'ın büyük bir kısmı ise Bulgar egemenliği altında yaşamaya razı olmayıp 1878'den itibaren yeni çizilen Osmanlı sınırlarının içine göç etmeye başladılar. Gelenlerin çoğu Kırklareli'de yeni köyler kurdular. Tekirdağ, Balıkesir ve Eskişehir'de de az sayıda köyler kurdular. Bir kısmı da İstanbul'a yerleşti.

  BULGARİSTAN'DAKİ AMUCA KÖYLERİ

  Bulgaristan'da Yaşadıkları Yerler

  Bugün Bulgaristan’daki Amuca köylerinin kesin sayıları bilinmemektedir. Tespit edilenler şunlardır: Alagönen (Pıstrava), Belören, Börklüce (Bokluca) (Radoynova), Çağlar, Çataltepe (Elhova), Dikence (Graniçar), Eski Konak (Konak)(Byalavoda), Eşekli (Eşeksinikli/Nikolaeva), Gaibler (Kaybılar/Kaybilere, Starnca) Göktepe (Zvezdets), Gündüzler (Cernovoda)(Eski Cuma'daki), Gündüzler (Dennitsa) (Yanbolu'daki), Harmanlı, Köseler (Bruevtsi), Karacaören (Sırnevets), Şekerpınar (Tatlıpınar) (Sladık-kladenets), Tekkeköy(Malevo), Yenişarköy (Gorno novoselo), Yumrukkaya (siniokamene). Köyler haricinde büyük yerleşim yerlerinde de Amucaların bulunduğu bilinmektedir.
  KIRKLARELİ MERKEZ VE KOFÇAZ'DAKİ AMUCA KÖYLERİ
  KIRKLARELİ BABAESKİ VE LÜLEBURGAZ İLE TEKİRDAĞ'DAKİ AMUCA KÖYLERİ
  Türkiye'de Yaşadıkları Yerler [değiştir]

  Amuca Kabilesi'nin kurduğu ve halen yaşadığı köyler şunlardır:

  Kırklareli'nin; Merkez İlçesine bağlı Kızılcıkdere, Deveçatağı, Karıncak, Düzorman, Yürükbayırı, Koruköy, Kapaklı;

  Kofçaz İlçesine bağlı Ahmetler, Karaabalar (Karaballar), Malkoçlar, Kocatarla, Ahlatlı, Topçular, Devletliağaç, Tatlıpınar, Beyci, Aşağı Kanara, Yukarı Kanara,

  Lüleburgaz İlçesine bağlı Turgutbey, Yenitaşlı, Yenibedir, Umurca, Çeşmekolu;

  Babaeski İlçesi'ne bağlı Osmaniye;

  Tekirdağ'ın Merkez İlçesine bağlı Kılavuzlu ve Muratlı İlçesine bağlı Arzulu;

  Balıkesir'deki Ertuğrul ve Köseler;

  Eskişehir'deki Şükranlı ve Akçakaya köyleri.

  Buralar dışında Kırklareli’nin merkezinde, Çorlu'da, İstanbul Taşlıtarla, Beykoz ve Beşyüzevler’de yaşamaktadırlar.

  Kültür

  Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

  Coğrafya ve İklim

  Köyün iklimi, bozulmuş Akdeniz İklimi etki alanı içerisindedir. Köyün altından geçen dere, hafta sonu piknik yapmak isteyenler için harika bir mesire yeridir. Doğal özellikleri bozulmamış, yer yer akdeniz ve karasal bitki örtüsü mevcuttur. Çınar ve meşe başlıca ağaç türleridir.

  Nüfus

  Yıllara göre köy nüfus verileri
  2007
  2000 320
  1997 254

  Ekonomi


  Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

  Muhtarlık

  Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

  Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

  Seçim Yılı Muhtar
  2004 Adem ÖZAYDIN
  1999
  1994
  1989
  1984

  Altyapı bilgileri

  Ertuğrul köyü merkeze 20 km. uzaklıktadır. Köyde ilköğretim okulu vardir. Köyün hem içme suyu şebekesi hem de kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı vardir. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifi aktif olarak görev yapmaktadır. Köyde iki adet tarihi eser niteliğinde ortak kullanım çeşmesi mevcuttur. Tamamen taş oymacılığı ile süslenen çeşmeler köy meydanındadır.Ayrıca köyde yeni alt yapı çalışmaları olarak sokaklara parakende taş döşenmektedir. Köy, Balıkesir-Savaştepe - İvrindi yol ayrımındadır.

  [​IMG]

  [​IMG]

  Kaynak : Yerel Net  Köyünüze ait bilgi ve resimleri bu konu altında paylaşabilirsiniz
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Ertuğrul Köyü Merkez Forum Tarih
Ertuğrul Köyü Merkez Çorum Çorum Tanıtımı 5 Nisan 2010
Ertuğrulköy Köyü Hakkında Bilgi Sivrihisar Eskişehir Eskişehir Tanıtımı 26 Ocak 2011
Ertuğrul Köyü Hakkında Bilgi Sarayönü Konya Konya Tanıtımı 23 Ocak 2011
Ertuğrulköy Köyü Hakkında Bilgi Ödemiş İzmir İzmir Tanıtımı 10 Haziran 2010
Ertuğrul Köyü Lüleburgaz Kırklareli Kırklareli Tanıtımı 5 Mayıs 2010

Bu Sayfayı Paylaş