Erciyes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bahar Dönemi Dersleri

'Üniversiteler' forumunda DeMSaL tarafından 24 Mart 2010 tarihinde açılan konu

 1. DeMSaL

  DeMSaL Özel Üye

  Erciyes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bahar Dönemi Dersleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Erciyes Üniversitesi - sağlık bilimleri fakültesi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü


  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
  Bahar dönemi

  İnkılaplar: Siyasal inkılaplar, Cumhuriyet, Saltanat ve Hilafet Dini, sosyal ve kültürel inkılaplar, eğitim- öğretim, tekke ve zaviyeler, kadın hakları Kılık kıyafet soyadı yasası, takvim ve milli bayramlar Medeni kanun, harf ve alfabe inkılabı Türk tarihi, dil tezi ve inkılabı Bütünleyici ilkeler Milli birlik, bağımsızlık, Yurtta Barış Dünyada Barış Milli mücadele dönemi Türk dış politikası(1999-1923) Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) İnönü dönemi (1938-1951) ve Bayar dönemi (1951-1960) Türk dış politikası 1960-1980 yılları Türk dış politikası 1980-1990 yılları Türk dış politikası 1990 sonrası Türk dış politikası ve Türk dünyası
  TÜRK DİLİ

  Dil nedir? Karşılıklı konuşma; Yeryüzündeki diller ve Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi, tarihi devreleri; yeni yazı dilleri ve Türkçe’deki dallanmalar, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’de sesler, bunların sınıflandırılması ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkçe’nin hece yapısı ve Türkçe’de vurgu, Türkçe’nin imla kuralları ve uygulanması, Noktalama işaretleri ve uygulanması, Türkçe’de genel anlatım bozuklukları, iyi bir anlatımın nitelikleri, Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulanması, Türkçe’de isim ve fiil çekimleri; zarfların ve edatların kullanılışı.
  TIBBİ BİYOLOJİ

  Tıbbi biyoloji ve genetiğin tarihsel gelişimi, Canlılığın ortak özellikleri, maddenin düzenlenmesi, Hücrenin içeriği ve fiziksel özellikleri, Biyolojik polimerlerin polipeptidlerin genel yapısı, Biyolojide bazı moleküllerin hareketleri, Hücrenin şekli ve büyüklüğü, Hareketli yapıların ince yapısının incelenmesi, Sitoplazma içerisinde organeller ve farklılaşmalar, Çekirdek ve çekirdekçik, Genetik materyallerin yapısı Hücre metabolizması, Hücre döngüsü ve evreleri, Üreme ve gelişme, Kalıtımın temel ilkeleri, Kalıtımın moleküler açıklaması, İnsan genetiği, İnsan genetiğinin araştırılmasında kullanılan teknikler ve bunların yapılışı ve uygulama alanları.
  PSİKOLOJİYE GİRİŞ

  Psikolojinin konusu ve amacı, önemi ve yararı, uygulama ve ihtisas alanları, Psikolojide araştırma metotları, İnsanın gelişimi, Davranışların kaynakları ve güdüler,

  Duygular ve heyecanlar, Savunma mekanizmaları ve ruh sağlığı, Kalıtım ve çevre, Zeka ve yetenekler, Kişilik ve benlik.
  SOSYAL ANTROPOLOJİYE GİRİŞ

  Antropolojinin doğuşu, Sosyal bilimler ve antropoloji, Antropolojinin gelişmesi, Sosyal, kültürel antropoloji, Kültür kavramı ve kuramı, Kültürel muhteva, ilişkiler ve süreçler, Tarihi ve biyokültürel (canlı üstü) varlık alanı olarak insan, Enerji, doğal çevre ve nüfus, Öğretim tüketim ilişkileri ve alışveriş biçimleri, Farklılaşma, sınıflama ve gruplaşmalar, Akrabalık, soy ve evlilik, Eğitim süreci; İnsan, toplum,kültür boyutları,

  Uygulamalı antropoloji, İnsan nedir? İnsan kimdir?
  DEMOGRAFİK YAPI VE SAĞLIK

  Demografi kavramı ve içeriği, Dünyada ve Türkiye’de nüfus ve nüfus politikaları, Hızlı nüfus artışının getirdiği sorunlar, Demografik hız ve oranlar; Nüfusla ilgili ölçütler, ölümlülük ölçütleri, doğurganlık ölçütleri, düşük ölçütleri, aile planlaması ölçütleri, Doğurganlığın düzenlenmesi, doğurganlığı etkileyen yasa ve politikalar, Doğurganlığı etkiyen genel faktörler; Türkiye’de doğurganlığı etkileyen faktörler, Aşırı doğurganlığın kadın ve çocuk sağlığına etkileri, Dünyada ve Türkiye’de düşük sorunu

  Kontraseptif teknoloji; kontraseptif etkinlik ve güvenilirlik,1998 Türkiye Nüfus ve Doğurganlık Araştırmasının sonuçları.

  2.SINIF

  Bahar dönemi
  ANATOMİ

  Solunum sistemi, Sindirim sistemi, Üriner sistem, Erkek üreme sistemi, Kadın üreme sistemi, Endokrin organlar, Sinir sistemi, Duyu organları (Göz, kulak, burun, deri).

  FİZYOLOJİ

  Bahar dönemi:

  Uyarılabilir doku kasları, Uyarılabilir doku sinirleri, Periferik sinirler, Merkezi sinir sistemi, Özel duyular, Otonom sinir sistemi, Boşaltım fizyolojisi, Sindirim fizyolojisi, Endokrin sistem fizyolojisi
  BESLENME BİYOKİMYASI

  Vücudumuza besinler yoluyla aldığımız besin öğelerinin vücuttan atılıncaya kadar geçirdiği tüm metabolik değişikler ve bu besin öğelerinin metabolize edilirken girdiği ana metabolik yollar ile bunların birbiri ile olan ilişkilerini inceleyen bir derstir.

  BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ

  Yeterli ve dengeli beslenmek, besinleri en iyi ve ekonomik şekilde hazırlamak ve kullanmak için her besinin içerdiği besin öğelerini, bunlardan en iyi şekilde nasıl yararlanılacağını ve besin öğelerinin hangi koşullar altında ne gibi bir değişime uğrayacağını saptamaya yönelik bir derstir.

  3. SINIF

  Bahar dönemi

  Toplumsal açıdan beslenmenin önemi ve epidemiyoloji, Toplum beslenmesi ve tanımlar, Ülkemizde çeşitli risk gruplarında görülen beslenme sorunları, Protein- Enerji malnutrisyonu, Demir yetersizliği anemisi, Folik asit yetersizliği anemisi, B12 yetersizliği anemisi, İyot yetersizliği, Basit guatr, Raşitizm, Şişmanlık, Avitaminozlar Tanımı, oluş nedeni, görülme sıklığı, önlenmesi, Diğer beslenme yetersizliği sorunları, Ülkemizde görülen beslenme sorunlarının nedenleri ve çözüm yolları, Beslenme ve kronik hastalıkların önlenmesi

  ANNE VE ÇOCUK BESLENMESİ

  Dersin Tanımı: Kadın sağlığı içerisinde (özellikle gebe ve emzikli dönemlerinde) beslenmenin önemi ve anne karnında başlayan ve erişkinliğe kadar olan yaşam dönemi içerisinde bebek, çocuk ve genç yetişkinin beslenmesinin özelliklerini bilimsel doğru ve güncel bulgular çerçevesinde veren uygulamalı bir derstir.
  TOPLU BESLENME YAPAN KURUMLARDA BESLENME

  Dersin Tanımı: Toplu beslenme yapan kurumlarda kaliteli, ekonomik, teknolojik gelişmeleri izleyen ve hijyen kurallarına uygun, yeterli ve dengeli bir beslenmenin gerçekleştirilmesini kapsayan bir derstir.

  HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ

  Bahar dönemi

  Safra kesesi ve pankreas hastalıkları, Böbrek hastalıkları ve diyet tedavileri (teorik):

  Kanser ve beslenme, karaciğer hastalıklarında beslenme, Gut, Artrit, ve Yanıkta diyet tedavileri, Beslenme- immün sistem ilişkisi, Addison hastalığı, allerjik hastalıklar, ilaç-besin etkileşimi, Test diyetleri, Sinir sistemi hastalıklarında beslenme.

  BESİN KONTROLÜ VE MEVZUATI

  Türk Gıda Kodeksi 1.Bölüm: Amaç, kapsam, tanımlar, çalışma izni, izin ve tescil işlemleri, istihdam, gıda kodeksi, laboratuar kuruluş izni ve denetimleri, ihracat, reklam, ithalat, gümrük merkezleri ve ceza hükümleri.

  Türk Gıda Kodeksi 2.Bölüm: Amaç, kapsam, hukuki dayanak, tanımlar, gıda katkı maddelerinin kullanımı, etiketlenmesi, gıda katkı maddelerinin saflık kriterleri, uyarıcı ifadeler, gıda aroma maddelerinin kullanımı, aroma vericiler, renklendiriciler, bulaşanlar, gıda hijyeni, kontrol izlemeleri, pestisitler, kalıntı limitlerinin uygulama esasları, ambalajlama, ambalaj materyalleri, dış ambalaj, iç ambalaj, etiketleri, dökme gıdalar, numune alma ve planın uygulanması, analiz metotları, tescil denetim, yürütme
  SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE İSTATİSTİK

  İstatistik ve araştırma tanımları, Bilimsel araştırmaların aşamaları, Bilimsel araştırma konusunun seçimi, Bilimsel araştırmaların planlanması, Örnekleme yöntemleri, Veri toplama yöntemleri, Verilerin sınıflandırılması, Dağılımları tanımlayıcı ölçüler, Evren ortalamasının ve oranının güven sınırları, Teorik dağılışlar, İstatistiksel önemlilik testleri

  4. SINIF
  HALKLA İLİŞKİLER

  Halkla ilişkilerin tanımı, gelişmesi, genel nitelikleri, Halkla ilişkilerin yöntem ve teknikleri, Halkla ilişkilerin ilkeleri ve örgütlenmesi, Halkla ilişkiler ve yönetim yapısı, Yönetimin halk tarafından değerlendirilmesi ve yönetim-halk işbirliği
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş