Erasmus Programi

'Yurtdışında Yaşam ve Eğitim' forumunda Siraç tarafından 19 Ağustos 2008 tarihinde açılan konu

 1. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Erasmus Programi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  ERASMUS programı, SOCRATES'in, Yüksek Eğitime yönelik programıdır Her üniversite, her bilim dalı, ERASMUS programından yararlanmaktadır Programdan, üniversitenin birinci sınıfından, doktoraya kadar her seviyedeki öğrenciler faydalanmaktadır

  ERASMUS programı iki temel hedefe yönelmiştir Bir yandan, Avrupa seviyesinde faaliyetler düzenleyen üniversitelere mali destek, diğer yandan ise, eğitimlerinin bir kısmını programa katılan diğer bir ülkenin üniversitesinde yapmayı arzulayan ögrencilere burs olanakları sağlanmaktadır

  FAALİYET I: AVRUPA SEVİYESİNDE FAALİYETLER DÜZENLEYEN ÜNİVERSİTELERE MALİ DESTEK
  FAALIYET I, Kurumsal kontratlar dahilindeki faaliyetler ve konu ağları projesi olarak iki bölüme ayrılmaktadır

  A KURUMSAL SÖZLEŞMELER DAHİLİNDEKİ PROGRAMLAR
  Kurumsal sözleşmeler dahilinde, üniversitelere finansman desteği sağlanmaktadır Avrupa Komisyonu ve üniversite arasında imzalanan anlaşmada, üniversiteye Avrupa üniversiteleri ile işbirliğini geliştirmesi için aktarılacak miktar da belirlenmektedir

  Genellikle üç senelik bir dönemi kapsayan, kurumsal sözleşmelerin öngördüğü yardımlar senelik olarak aktarılmaktadır Komisyon verilen miktarlar üzerinden yapılan harcamaları düzenli bir şekilde kontrol etmekdir

  KURUMSAL SÖZLEŞMELERE DAHİL PROGRAMLAR

  Program A1


  Ögrencilerin daha kolay ülke değiştirebilmelerini sağlamak amacıyla, üniversitelerin, ERASMUS programı dahilinde, eğitimlerini, bir sömestre veya bir sene süresince, programa katılan diğer bir ülkede sürdürecek ögrencilerinin, ülke dışındaki yaşamlarını düzenleyebilmesi için desteklenmesi öngörülmektedir

  Bu desteğin amacı, ERASMUS programına katılacak öğrencilerin seçilmesinde, lisan eğitiminde, bilgilendirmelerinde, diğer ülkede ev bulmalarında, öğrencilerin karşılanmalarında ve yurt dışında kaldıkları sürenin yasal olarak tanınmasında yardımcı olmaktır

  Program A2

  ERASMUS programına katılan diğer ülkelerin üniversitelerindeki, eğitim elemanlarının ders vermelerinin desteklenmesi öngörülmektedir Bu projenin amacı, eğitim elemanlarının ülke değiştirebilmelerini sağlamaktır

  Eğitim elemanları, ERASMUS programına katılan diğer ülkelerin üniversitelerinde, bir ila sekiz haftalık, veya, iki ila üç aylık bir süre için, ders verme imkanına sahip olmaktadırlar

  Program A3

  Kısa süreli (10 gün ila 3 ay) hızlandırılmış eğitim programlarına ve yaz okullarına katılan ve çeşitli "ERASMUS" ülkelerinden gelen ögrencilerin desteklenmesi öngörülmektedir

  Program A4

  Öğrenim üyelerinin ve üniversite personelinin (bazen öğrencilerin eşliğinde), gelecekte proje ortağı olacakları üniversiteyi ziyaret edebilmeleri için mali destek verilmektedir

  Program A5
  Avrupa ders kredileri transfer sistemi, bazı üniversite derslerinin kabulü ve transferini öngören sistemdir

  Avrupa "ders kredileri" transfer sistemine geçiş, ERASMUS programı tarafından desteklenmektedir

  Bu sistemin amacı, ortak üniversiteler arası düzenlenen eğitim programlarının akademik alanda tanınmasıdır

  Program A6

  Lisans ve yüksek lisans seviyelerinde, ortak eğitim ve lisan öğrenimi programlarının düzenlenmesi desteklenmektedir

  Deneyim alış verişi ve ortak çalışmalarla, AB'de eğitim sisteminin yenilenmesini ve gelişmesini sağlamak amaçlanmaktadır

  Uluslararası ve üniversiteler arası işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan ERASMUS programına katılmak isteyen üniversiteler, kontrat talebinde bulunduklarında, üniversitenin eğitim alanında sürdürdüğü Avrupa stratejisini bildirmek durumundadırlar

  Her üniversitenin kendi adaylık başvurusunu, teknik yardım bürosuna ulaştırması öngörülmüştür Başvuru Formları, istek üzerine, söz konusu büro tarafından verilmekte ve nihai Karar Komisyon tarafından alınmaktadır Başvuruların her senenin 15 Kasım'ına kadar yapılması gerekmektedir

  B KONU AĞLARI PROJESİ


  Konu ağları projesi, üniversiteler arasında işbirliğini desteklemeyi amaçlamaktadır Proje, üniversiteler arasında, ortak ilgi alanlarını veya bazı bilim dallarını Avrupa boyuntunda geliştirmeyi hedeflemektedir Üniversiteler arasında kurulan işbirliği iki şekilde düzenlenmektedir:

  Tüm üniversite işbirliğine iştirak etmektedir veya,

  Üniversitenin bazı bölümleri işbirliğine iştirak etmektedir

  Işbirliklerinin düzenlenmesinde gösterilen bu esnekliğin nedeni, projelerin en etkili şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır

  Konu ağları projesinin dikkate aldığı hususlar aşağıda sayılmaktadır:

  Işbirliğinin kalitesini ölçmek

  Özel alanlarda programların yenilikçi özeliklerini ölçmek;

  Verimli eğitim yöntemleri hakkında görüş alış verişini çoğaltarak, verimli yöntemlerin yaygın uygulamasını desteklemek;

  Ortak programların ve özel derslerin geliştirilmesini sağlamak

  Senede bir kere düzenenlenen proje elemeleri ve seçimleri iki aşamalı bir prosedürden geçmektedir:

  Koordinasyondan sorumlu eğitim kurumunun , projeye ilginin belirtildiği bir belge göndermesi gerekmektedir

  Belirtilen ilgi, Komisyon tarafından yeterli bulunursa, bu kurum adaylık formülerini doldurup konu ağı projesine katılmak için aday olabilmektedir

  Projeye aday adayı olabilmek için dosyalar Teknik yardım bürosununa gönderilmelidir Bu projeye ilgi her senenin 1 Ocak tarihine kadar belirtilmeli ve adaylık için tam başvuru o senenin 1 Nisan'ına kadar yapılmalılardır

  FAALIYET II: EĞİTİMLERİNİN BİR KISMINI PROGRAMA KATILAN DİĞER BİR ÜLKENİN ÜNİVERSİTESİNDE YAPMAYI ARZULAYAN ÖĞRENCİLERE BURS OLANAKLARI

  ERASMUS bursundan yararlanabilmek için gereken koşullar aşağıda belirtilmiştir:

  Programa katılan diğer bir ülkede görülecek eğitimin belirli bir süreyi kapsaması gerekmektedir, örneğin : en az üç ay veya bir sömestre ve en fazla bir sene

  Ortak üniversiteler arasında bir eğitim programının belirlenmesi gerekmektedir

  Diğer üniversitede görülen eğitimin, öğrencinin kendi üniversitesi tarafından tanınması gerekmektedir

  Öğrenci, kayıt parasını kendi üniversitesine yatırdığından, öğrenciye ev sahipliği yapan üniversite, ögrenciden kayıt parası talep edememektedir Ayrıca, ev sahipliği yapan üniversite, öğrenciye her alanda yardımcı olma sorumluluğunu da üstlenmektedir

  Üniversite birinci sınıf ögrencileri bu burstan faydalanamamaktadırlar

  Bu burs, öğrencinin ERASMUS programına katılabilmek için yaptığı masrafların (yolculuk, yabancı dil kursları ve ülkeler arası hayat pahalılığının farklılığından doğan masraflar) bir kısmını telafi etmek amacıyla verilmektedir

  Bir sene yurtdışında kalacak öğrencilere, öğrenci başına en fazla toplam 5000 EURO, daha kısa bir süre kalacak öğrencilere ise, ayda, öğrenci başına en fazla 500 EURO burs olarak saptanmıştır Yalnız bunlar tavan miktarlar olduğundan, genelde aktarılan burs miktarları daha düşük olmaktadır Aktarılan burs tabanları, üç ila altı ay yurt dışında kalıcak öğrencilere, öğrenci başına toplam 300 EURO, üç ila oniki ay yurt dışında kalıcak öğrencilere ise, ayda, öğrenci başına 50 EURO olarak saptanmıştır

  Burslar, programa katılan ülke tarafından belirlenen ulusal acentalar tarafından öğrencilere aktarılmaktadır Ya doğrudan bu miktar öğrencinin eline geçmektedir ya da ülkesindeki üniversite aracılığıyla öğrenci, bu mali desteği elde etmektedir

  Bursu elde edebilmek için, öğrencilerin kendi üniversitelerine başvurmaları gerekmektedir Başvuru tarihleri için bilgiler üniversitelerden elde edilmektedir

  COMENIUS (SOCRATES'in anaokul-ilköğretim-lise programları)

  SOCRATES'in COMENIUS programı, eğitim alanlarında işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen bir programdır

  COMENIUS programının üç temel faaliyeti vardır:

  Avrupa eğitim projesi dahilinde, eğitim kurumları arasında ortaklıkların geliştirilmesi;

  Kültürel boyutlu eğitim faaliyetleri;

  Eğitim üyelerine ve personeline yönelik çarpraz eğitim

  FAALİYET I : OKULLAR ARASI ORTAKLIK


  Avrupa eğitim programı dahilinde, eğitim kurumları arasında çok yanlı ortaklıkların gerçekleşmesi desteklenmekte olan Avrupa eğitim projesinin amacı, Avrupa'ya yönelik, bir veya birkaç konuyu değişik faaliyetler düzenleyerek geliştirmektir Söz konusu faaliyetler, ilgili kurumların eğitim programlarına dahil edilmektedir

  Çok yanlı ortaklık, SOCRATES programına katılan en az üç ülkeden, üç eğitim kurumunun, bir proje doğrultusunda ortak çalışması anlamına gelmektedir Bu eğitim kurumlarından birisi koordinasyonun sağlanmasından sorumludur

  Faaliyet I'in kapsadığı alanlar:

  Kültürel miras;

  Çevre Koruması;

  Sanat eğitimi;

  Teknoloji ve bilim;

  Edebiyat;

  Avrupa vatandaşlığı;

  Bölgesel kimlikler;

  Okul ve iş dünyaları arasındaki bağlar;

  Kadınlar ve erkekler arasında eşitlik;

  Medya

  Bütün eğitim kurumları (anaokulundan liseye kadar), COMENIUS programından faydalanmaktadırlar Özel eğitim kurumlarının, FAALİYET I'e başvurabilmeleri için devlet tarafından tanınmış olmaları gerekmektedir Bu programa başvurabilecek eğitim kurumlarının listesi, programa ortak ülkelerin ulusal makamları tarafından düzenlenmektedir

  Programa ortak okullar, AB'den mali destek görmektedirler Koordinasyonu sağlayan eğitim kurumuna 3000 EURO, projeye ortak her eğitim kurumuna 2000 EURO verilmektedir

  FAALİYET I kapsamında düzenlenen projelerin veya programların verimlilik ve etkinlik derecesini artırmak amacı ile aşağıda adı geçen hazırlık çalışmalarına ayrıca burs verilmektedir:

  Ortaklık hazırlıkları sürecinde yapılan ziyaretler;

  Eğitim personeli değiş tokuşu;

  Eğitim personelinin şirketlerde staj yapması;

  Eğitim kurumlarının müdürlerinin gerçekleştirdikleri araştırma ziyaretleri

  Koordinasyondan sorumlu eğitim kurumu, ortağı olan diğer kurumların ve kendi adına, COMENIUS programının FAALİYET I'inden sorumlu kendi ülkesinin ulusal acentasına başvuru formunu vermesi gerekmektedir Projeye ortak her kurumun, başvurunun bir kopyasını, kendi lisanında bir özet ile birlikte, ulusal acentasına da ayrıca vermesi gerekmektedir Her senenin 1 Mart'ı ve 1 Kasım'ına kadar başvuru yapılabilmektedir

  Örnek:


  Belçika'dan, Danimarka'dan ve Almanya'dan üç okul, sanatı ve anıtları savaşın şahitleri olarak incelemişlerdir Ortaklaşa gerçekleştirilen bu çalışmanın sonunda, bu üç okulun ögrencileri savaşın evrensel bir boyut sahip olduğuna ve barışın AB'de yeni bir olgu olduğuna karar vermişlerdir

  FAALİYET II YOLCU, ÇİNGENE, GÖÇEBE VE GEZGİN İŞÇİ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ - KÜLTÜRLER ARASI EĞİTİM


  Aşağıda adı geçen konular doğrultusunda, yenilikçi ve uluslararası projelere finansman desteği verilmektedir:

  Yolcu, çingene, göçebe ve gezgin işçi çocuklarının eğitimlerine yönelik projeler;

  Okulun kültürler arası boyutunu geliştiren ve kültürler arası eğitime yenilikçi pedagojik uygulamalar getiren projeler

  Bu projeler en az üç ülkenin katılımını gerektirmektedir Bu üç ülkeden, en az iki eğitim kurumunun ve/veya vakfın işbirliği ile projelerin yürlüğe girmesi öngörülmektedir Işbirliği bağlarının geliştirilmesi, bu faaliyetin önde gelen amaçlarındandır Her proje için finansman süreci en uzun üç sene olmaktadır Projeden projeye verilen finansman değişmektedir

  Koordinasyondan sorumlu ülke adaylığını ulusal acentaya sunduktan sonra, Komisyon karar vermektedir Her senenin 1 Şubat'ına kadar adaylık başvuruları yapılmalıdırlar Eğer araştırma ziyaretleri yapılması gerekmekteyse, ziyaret başvuruları her senenin 1 Mart'ına ve 1 Eylül'üne kadar yapılmalıdırlar

  Örnek:


  Avrupa federasyonu (Efecot) gezgin çocuklarına eğitim alanında yardım etmek amacıyla Avrupa bilgi bağını gerçekleştirmiştir Bu bilgi bağı sayesinde uzaktan eğitimi mümkün kılan malzeme geliştirilmiştir Avrupa federasyonu, gezgin aileleri, çocukara ve gençlere yönelik açık öğretim ve uzaktan eğitim gibi çeşitli metodlar hakkında bilgilendirmek amacıyla videolar hazırlamaktadır Ayrıca, yatılı okullarda uzun süreli kalan gezgin ve göçebe ailelerin çocuklarına pedagojik destek sağlamaktadır

  Bir Avrupa kurumu olan Paris V üniversitesine bağımlı olarak gelişen Çingene Kültürü Araştırma Merkezi, pedagojik yöntemlere, pedagojik malzemelerin üretimine ve çingene külürünün tarihine yönelik bilgi bağı projeleri geliştirmektedir Bu bağlar, çingene çocuklarının okula devamlılığını ve okulda başarı derecesinin yükselmesini hedeflemektedir Ayrıca, çingene ailelerinin, eğitimin önemi konusundaki duyarlılıkların artırılması için çalışmalara devam edilmektedir

  FAALİYET III ÖĞRENİM ÜYELERİNİN EĞİTİMİ

  Belirli aralıklarla düzenlenen ve öğretim üyelerine yönelik eğitim programı olan FAALİYET III, Avrupa eğitim projeleri ve öğretim üyelerine yönelik Avrupa eğitim faaliyetleri veya dersleri olmak üzere, iki alanda düzenlenen eğitim programlarına mali destek sağlamaktadır

  Avrupa eğitim projesi (FAALİYET III/I) Avrupa eğitim projeleri kapsamında aşağıda belirtilen konulara ağırlık vermektedir:

  Avrupa boyutunun, öğretim üyelerinin eğitimleri dahilinde geliştirilmesini öngören projeler;

  Öğrencilerin ve özel eğitime ihtiyacı olan çocukların okulda elde ettikleri başarı derecesinin yükseltilmesini amaçlayan eğitim üyelerine yönelik çalışmalar
  Avrupa eğitim projesinin hedefi, öğretim üyelerinin gördükleri eğitimin hem seviyesini yüseltmek, hem de öğretim üyelerinin bu alanlarda elde ettikleri bilgileri güncelleştirmektir

  Öğrenim üyelerine yönelik Avrupa eğitim faaliyetleri veya dersleri (FAALİYET III/II)

  FAALİYET III/I

  Her ülkenin sorumlu makamları yardım görecek kurum tiplerini belirlemektedirler

  Diğer COMENIUS faalyetlerinde olduğu gibi, FAALİYET III/I de eğitim kurumlarının ülkeler arası işbirliğini desteklemek amacıyla, finansman yardımını elde edebilmek için programa katılan ülkelerin kurumları arasında işbirliğini şart koymuştur

  Koordinasyondan sorumlu kurum adaylık başvurusunu kendi ülkesinin COMENIUS'un FAALİYET III/I'inden sorumlu ulusal acentasına yapmaktadır Projeye ortak her kurumun başvurunun bir kopyasını, kendi lisanında bir özet ile birlikte, kendi ulusal acentasına vermesi gerekmektedir Nihai kararı Komisyon vermektedir

  Araştırma ziyaretleri yapılması öngörülmesi halinde, ziyaret başvurularının her senenin 1 Mart'ına ve 1 Eylül'üne kadar yapılması gerekmektedirHer senenin 1 Şubat'ına kadar adaylık başvuruları yapılabilmektedir

  Her proje en fazla üç sene mali destek görebilmektedir Sağlanan finansmanın, projenin senelik masraflarının 50%'sini geçmemesi gerekmektedir Üç sene boyunca alınabilecek toplam destek ise en fazla 25 000 EURO'dur

  FAALİYET III/II

  Burs için başvuru, ulusal acentalara yapılmaktadır Başvuruyu, eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen öğretim üyeleri kendileri yapmaktalardır Bursun verilip verilmeyeceğine de yine acentalar karar vermektedir Başvuruların son tarihi, ulusal acentalardan öğrenilebilmektedir

  FAALIYET III/IIGenelde, burs miktarı kişi başına 1500 EURO'yu geçmemektedir kapsamında düzenlenen derslere kayıt, kişi başına en fazla 300 EURO olabilmektedir

  YATAY FAALİYETLER

  LINGUA (LİSAN ÖĞRENİMİNİ DESTEKLEYEN PROGRAM) Programa katılan ülkelerde lisan eğitiminin kalitesini yükseltmeyi, ve bu tip eğitimlerden geçenlerin sayılarını artırmayı amaçlayan LINGUA programı, LEONARDO DA VINCI programı dahilindeki lisan eğitimi programları ile işbirliği içinde çalışmaktadırIII/I

  III/I LINGUA (LİSAN ÖĞRENİMİNİ DESTEKLEYEN PROGRAM)

  Programa katılan ülkelerde lisan eğitiminin kalitesini yükseltmeyi, ve bu tip eğitimlerden geçenlerin sayılarını artırmayı amaçlayan LINGUA programı, LEONARDO DA VINCI programı dahilindeki lisan eğitimi programları ile işbirliği içinde çalışmaktadır

  LINGUA eğitim programı, eğitim sektörünün her seviyesine ve her bölümüne hitap eden bir programdır SOCRATES programının diğer faaliyetlerinde öngörülen lisan eğitimi programları da LINGUA programının kapsamında bulunmaktadır AB ülkelerinde en az eğitimi verilen AB lisanlarına öncelik tanınmaktadır LINGUA programı, AB ülkelerinde konuşulan ve tanınan lisanlarının tümünü kapsamaktadır Ayrıca, Irlandaca, Lüksemburgca, Islandaca lisanları da LINGUA programının kapsamına alınmıştır; ancak proje başvuruları, bu lisanlarda yapılamamaktadır

  FAALİYET A : LİSAN ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMLERİ İÇİN AVRUPA BOYUTUNDA İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI

  FAALİYET A, lisan öğretmenlerini eğiten kurumlar arasında, uluslarası işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır Ortaklaşa eğitim programlarının, malzemelerinin ve modüllerinin geliştirilmesini öngören FAALİYET A'nın amacı lisan öğretmenlerinin profesyonel açıdan daha yüksek bir seviyeye ulaşmalarıdır En az iki ülkenin, eğitim kurumu arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve bu işbirliğinin 3 yıllık bir sürece yayılması öngörülmektedir

  FAALİYET A, aşağıda adı geçen alanlarda projeler ve faaliyetler düzenlenmesini desteklemektedir:

  Ortak eğitim programlarının geliştirilmesi;

  Eğitim malzemelerinin üretimi;

  Eğitim modüllerinin ve programlarının geliştirlmesi

  Komisyon bazen bu programlara finansman yardımında bulunmaktadır veya hazırlık sürecinde yapılan ziyaretlerin masraflarının bir kısmına, burs aktararak destek olmaktadır

  Adaylık basvurularının, Teknik Yardım Bürosuna sunulması gerekmekte ve nihai kararı Komisyon almaktadır Her senenin 1 Şubat'ına kadar başvurular yapılabilmektedir Araştırma ziyaretleri öngörülmesi halinde, ziyaret başvurularının her senenin 1 Mart'ına ve 1 Eylül'üne kadar yapılması gerekmektedir

  Örnek:


  Belçika, Italya ve İngiltere, İtalyanca, Flamanca ve İngilizce hocaları için ortaklaşa bir eğitim sistemi ortaya koymuşlardır; amaç günlük kulanımda değişik lisanlar arasındaki benzerlikleri ortaya çıkartmak ve bu benzerliklerden yararlanarak, diğer bir lisanı ögrenmenin kolaylaştığını lisan öğretmenlerine ispat etmektir

  İtalya, İspanya, İngiltere ve Hollanda'da bulunan ortak kurumlar, küçük çocuklara yabancı bir lisan öğretebilmek için eğlenceli bir metod geliştirmişlerdir

  FAALİYET B YABANCI LİSANLAR EĞİTİMİ

  Öğretmenlerin yabancı lisan eğitimi veya yabancı lisanda eğitim verme kapasitelerini artırmayı amaçlayan ve belirli aralıklarla düzenlenen FAALİYET B, lisan öğrenimi alanında belirli ve özel eğitim dallarına yönelik olarak uygulanmaktadır

  Staj programlarının süresi iki ila dört haftadır ve programa katılan diğer bir ülkede düzenlenmektedir Programa katılan stajyerlere finansman desteği sağlanmaktadır

  Faaliyet B'ye katılmak isteyen adayların çalıştıkları ülkenin ulusal acentasına başvuruda bulunmaları germektedir Son kararı bu ulusal acenta almaktadır Her senenin 1 Mart'ına ve 1 Kasım'ına kadar başvurular yapılmalıdırlar

  FAALİYET C LİSAN DALINDA ASİSTANLIK

  Lisan öğretmeni olmaya hazırlanan öğrencilere yönelik olan FAALİYET C, iki temel hedef üzerine kurulmuştur:

  Lisan öğretmeni olmaya hazırlananların yabancı (AB ülkelerinin lisanları dahilinde) lisan bilgilerini zenginleştirmeleri ve farklı eğitim sistemlerini öğrenmeleri;

  Öğrencilerin farklı bir ülkeden gelen birisi ile birlikte olmaları ve böylece hem lisan kapasitelerini geliştirmeleri hem yabancı ülkelere ve dolayısıyla o ülkenin lisanlarına ilgilerinin artıtılması

  Programa katılan diğer bir ülkenin kurumunda, asistan olarak, üç ila sekiz ay olmak suretiyle, çalışma imkanı finansman desteği ile sağlanmaktadır Bu ülkenin ulusal lisanlarından bir tanesi, lisan öğretmeni olmaya hazırlanan asistanın gelecekte öğreteceği lisanlardan bir tanesi olması şarttır

  AB'de en az konuşulan ve öğretimi yapılan lisanlar bu şarttan muaftırlar Böylece, lisan profesörü olmaya hazırlanan bir asistan, gelecekte söz konusu lisanı öğretmeyecekse dahi FAALİYET C'ye katılabilmektedir

  Acentalar son kararı alma yetkisine sahiptirlerFaaliyet C'ye katılmak için adaylık başvuruları, ülkenin ulusal acentalarına yapılmaktadır Her senenin 1 Şubat'ına kadar başvurular yapılmalıdırlar

  FAALİYET D LİSAN KAPASİTELERİNİ ÖLÇMEYİ VE LİSAN EĞİTİMİNİ GELİŞTİRMEYİ AMAÇLAYAN METODLARIN GELİŞTİRİLMESİ

  Aşağıda adı geçen konuları kapsayan; lisan öğretimini geliştirmeyi ve lisan kapasitesini ölçmeyi amaçlayan uluslararası projelere finansman yardımı sağlanmaktadır:

  Eğitim programlarının geliştirilmesi ve mübadele edilmesi;

  Yenilikçi pedagojik kaynakların geliştirilmesi;

  Lisan kabiliyetini ölçmeyi amaçlayan metodların ve sistemlerin geliştirilmesi

  FAALİYET D'nin geliştirdiği yabancı lisan öğrenme metodları ve sistemleri öğrencilere yöneliktir Dolayısıyla, lisan eğitim metodları ve pedagojik konular üzerinde araştırma projeleri düzenleyen kurumlar FAALİYET D'den yaralanmaktalardır

  Faaliyet D'ye katılma başvuruları Teknik Yardım Bürosuna verilmektedir, karar yetkisi ise Komisyona aittir Başvurular her senenin 1 Temmuz'una kadar yapılmalıdır Araştırma ziyaretleri öngörülmesi halinde, başvuruların her senenin 1 Mart'ına ve 1 Eylül'üne kadar yapılması gerekmektedir

  Örnek :
  Beş Avrupa ülkesi CD-ROM ile tek başına lisan ögrenme sistemini geliştirmişlerdir

  FAALİYET E LİSAN ÖĞRENİMİ İÇİN ORTAK EĞİTİM PROJELERİ

  FAALİYET E'nin amacı sadece lisan öğrenimi değildir, asıl hedef pedagojik bir konu üzerinde çalışarak bir ülkenin lisanını öğrenmektir Bir yandan yabancı lisanı ögrenme isteğini geliştirmesi, diğer yandan da kurulan işbirliğini güçlendirmesi nedeniyle, FAALİYET E kapsamında düzenlenen projelerin konuları önem kazanmaktadırlar

  Yolculuk dahil, yabancı ülkenin kurumunda kalma süresi en fazla ondört gündürKomisyon, ortak projeler çerçevesinde lise ögrencilerinin kurumlar arasında değişimini desteklemektedir Bu programa katılan kişiler, eğitimleri çerçevesinde ortaklaşa geliştirilen bir proje dahilinde işbirliği kurup, bu proje üstünde çalışmaktadır Faaliyetin temeli karşılıklı değiş tokuş sistemine dayanmaktadır

  Adaylık basvuruları, ülkenin ulusal acentalarına yapılmalıdır Acentalar son kararı alma yetkisine sahipdirler Her senenin 1 Mart'ına ve 1 Kasım'ına kadar başvurular yapılmalıdır Araştırma ziyaretleri öngörüldüğü taktirde, ziyaret başvurularının son tarihini öğrenmek için ulusal acentaya başvurulması gerekmektedir

  Örnek :
  Danimarka'da ve Fransa'da, iki lise ortaklaşa, çevre ve enerji hakkında, söz konusu liselerin öğrencileri için bir seminer düzenlemişlerdir Seminer, çevre ve enerji ile ilgili değişik bilim dallarını da kapsamı içine almıştır Hem Danimarkalı hem de Fransız öğretmenler karışık olarak ders vermişler ve iletişimi kolaylaştırmak amacıyla, seminere başlamadan, her iki ülkenin lisanında temel bilgiler öğretilmiştir
   

 2. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  III/II UZAKTAN EĞİTİM VE AÇIK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

  SOCRATES programı dahilinde öngörülen uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarının çerçevesi aşağıda belirtildiği gibidir :

  Son yıllarda iletişim alanında gerçekleşen teknolojik gelişmeleri kullanarak, yeni eğitim sistemlerini yaratılması ve uzaktan eğitim ile açık öğretim dallarının yeni bir boyut kazanmasının sağlanması;

  Uzaktan eğitimi ve açık öğrenimi geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

  Geleneksel eğitim tarzlarının kalitesini artırmayı, uzaktan eğitim ve açık öğretime ulaşılmasını kolaylaştırmayı amaçlayan, SOCRATES'in uzaktan eğitim ve açık öğretim programının hedefi, daha esnek bir eğitim sistemine geçmektir

  Uzaktan eğitimi ve açık öğrenimi destekleyen SOCRATES programının asıl amacı her eğitim seviyesinde kalitenin yükseltilmesidir Program, böylece bu tip eğitimlerin gerektirdiği düzeni, malzemeleri, öğretmen kapasitesini ve pedagojik kaynakları geliştirmeye çalışmaktadır

  Asağıda belirtilen projeler için finansman desteği verilmektedir:

  Avrupa İşbirliği Projeleri / İşbirliği Projeleri
  Komisyon, en az üç ülkenin katılacağı, çeşitli uzaktan eğitim ve açık öğretim yöntemlerinin ve bu alanda deneyimlerin karşılaştırılacağı, yeni teknolojilerden bu tip eğitim sistemlerinin faydalanmasını öngören ilginç, yaratıcı ve yenilikçi projeleri desteklemektedir Bu projeler çerçevesinde, uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarının kullanıcılarının, yeni teknolojileri kullanabilmeleri için pedagojik metodlarla çalışmalar sürdüren eğitim kurumlarının biraraya getirilmesi öngörülmektedir

  Gözlem Projeleri
  Gözlem projelerinin amacı uzaktan eğitim ve açık ögretim programlarındaki ilerlemeleri açığa çıkartmak veya AB ülkelerinde yeni teknolojilerin kullanımını izlemektir Her senenin 1 Şubat'ına kadar başvurular yapılmalıdırlar

  III/IIIYETİŞKİNLER EĞİTİMİ


  Bu program, yetişkinlerin, AB hakkında bilgilerini geliştirmeyi veya yetişkinlere yönelik eğitimin kalitesini, Avrupa çapında gerçekleştirilen işbirliği sayesinde, yükseltmeyi amaçlamaktadır SOCRATES programı kapsamında düzenlenen Yetişkinler için Eğitim programı, LEONARDO DA VINCI programını tamamlamaktadır

  Finansman desteği aşağıda belirtilen konular çerçevesinde düzenlenen projelere aktarılmaktadır:

  Eğitim kurumları tarafından, yetişkinlerin Avrupa ile ilgili konularda bilinçlendirilmelerine yönelik projeler;

  Yetişkinlere yönelik eğitim kurumlarının Avrupa boyutunda işbirliğine girmelerini sağlayan projeler

  Her projenin en az üç ülkeden seçilen kurumları bir araya getirmesi öngörülmektedir Başvurular Teknik Yardım Bürosuna verilmekte olup, karar yetkisi Komisyon'a aittir Başvurular her senenin 1 Şubat'ına kadar yapılmalıdır

  III/IV BİLGİ VE DENEYİM DEĞİŞİMİ

  Eğitim alanında bilgi ve deneyim değişimi, AB seviyesinde eğitim metodlarının gelişmesi ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi için önemlidir

  SOCRATES programı bilgi ve deneyim değişim sistemi, bir yandan politik analiz gerçekleştirmekle, diğer yandan eğitim alanında var olan yeni teknolojik eğilimleri ve seçimleri ortaya çıkarmakla yükümlüdür Ayrıca, belirli konularda konferans ve karşılıklı ziyaretler aracılığı ile görüş, deneyim ve bilgi alış verişinde bulunulması öngörülmektedir

  FAALİYET A EĞİTİM POLİTİKASI İLE İLGİLİ ORTAK GÖRÜŞLER

  Bilimsel araştırmalar, analizler ve konferanslar aracılığıyla FAALİYET A, eğitim alanında büyük önem taşıyan politik yaklaşımlar ile ilgili bilgi alış verişini desteklemektedir

  Bu faaliyet, eğitim alanında özellikle eğitim sistemleri ve eğitim politikaları ile ilgili araştırma yapan bütün kurumlara yöneliktir Her sene, FAALİYET A kapsamında, resmi gazetede yayımlanan bir önerge tekliflinde bulunulunmaktadır

  Daha fazla bilgi için, Komisyonun DG XXII/A 1 bölümüne başvurmak gerekmektedir

  FAALİYET B AVRUPA EĞİTİMİ İLE İLGİLİ BİLGİ AĞI PROGRAMI - EURYDICE

  AB'ye üye ülkeler bilgi ağı EURYDİCE'si kurmak amacıyla ulusal üniteler geliştirmişlerdir Bu ünitelerin koordinasyonunu, Komisyon'un oluşturduğu Avrupa ünitesi gerçeleştirmektedir

  EURYDICE bilgi ağının üç temel amacı vardır :

  Politika ile uğraşan kişiler arasındaki iletişimi, bilgi ve deneyim alış verişi sayesinde geliştirmek;

  Avrupa boyutunda önemli konularda karşılaştırmalı analizler ve göstergeler hazırlamak;

  Eğitim sektöründe çalışan kişilere bilgi aktarmak

  Daha fazla bilgi için EURYDİCE programının Avrupa ünitesine başvurmak gerekmektedir

  EURYDİCE Avrupa Ünitesi
  Rue d'Arlon, 15
  1050 Brüksel
  BELÇİKA
  Tel : 0032-2-2383011
  Faks : 0032-2-2306562
  E-Mail : eurydiceuee@infoboardbe

  FAALİYET C EĞİTİM ALANINDA KARAR ALICILAR İÇİN ZİYARETLER PROGRAMI-ARION
  Düzenlenen ziyaretler sayesinde, AB'ye üye ülkelerin eğitim alanındaki karar alıcıları, bu alanda edindikleri deneyimleri karşılaştırıp, ulusal seviyede yürütülen eğitim polikalarını daha etkili kılma imkanına sahip olmaktadırlar Ayrıca yetkililer AB'de eğitim alanında gerçekleştirilen son gelişmeler hakkında bilgi edinebilmektedir

  Çok uluslu katılımın gerçekleştiği, bir haftalık ziyaretler düzenlenmektedir Bu ziyaretler süresince eğitim sistemleri ve değerleri, eğitim elemanları ile öğrenciler, okul ve çevresi gibi eğitim alanının kapsamına giren temel konular görüşülmektedir Bu ziyaretler sırasında görüşülen konuların basılıp, çoğaltılması faaliyetinin amacı bu ziyaretlerin daha geniş çapta etkili olmasını sağlamaktır

  Programa katılım:

  Araştırma ziyaretleri için ülkenin ulusal acentasına başvurulması gerekmektedir Adaylık başvuruları için son tarih her senenin 1 Haziran'ı olarak belirlenmiştir

  Çoğaltma faaliyetlerinin düzenlenmesi için Komisyon'un DG XXII/A1 departmanına başvurulması gerekmektedir Başvurular, faaliyetlerin başlamasından dört ay öncesine kadar yapılabilmektedir

  FAALİYET D DİPLOMALARIN KARŞILIKLI TANINMASI KONUSUNDA ULUSAL MERKEZLER BİLGİ AĞI PROGRAMI-NARIC


  NARIC programının amacı, ulusal merkezler yoluyla, eğitim kurumlarını ve vatandaşları yüksek öğrenim sistemleri hakkında bilinçlendirip, diplomalarının tanınmasını kolaylaştırmaktır

  LINGUA eğitim programı, eğitim sektörünün her seviyesine ve her bölümüne hitap eden bir programdır SOCRATES programının diğer faaliyetlerinde öngörülen lisan eğitimi programları da LINGUA programının kapsamında bulunmaktadır AB ülkelerinde en az eğitimi verilen AB lisanlarına öncelik tanınmaktadır LINGUA programı, AB ülkelerinde konuşulan ve tanınan lisanlarının tümünü kapsamaktadır Ayrıca, Irlandaca, Lüksemburgca, Islandaca lisanları da LINGUA programının kapsamına alınmıştır; ancak proje başvuruları, bu lisanlarda yapılamamaktadır

  B YOUTH FOR EUROPE - AVRUPA İÇİN GENÇLİK PROGRAMI


  Gençlik alanlarında işbirliği politikasını geliştirmeyi amaçlayan "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programı, eğitim alanının dışında kalan bir programdır Elde bulunan bütün imkanları kullanarak, gençlerin Avrupa'nın kuruluşuna iştirak etmelerini öngören program, Avrupa gençliğini aktif ve sorumlu birer Avrupa vatandaşı olmalarını hedeflemektedir

  Gençlerin, Avrupa'daki kültürel farklılıkları keşfetmeleri ve bu kültürel farklılıkların ardında yatan zenginliği daha iyi takdir etmeleri "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programının temel felsefesidir

  AB ülkeleri arasında veya AB dışı ülkelerle, gençlere yönelik, değiş tokuş projelerinin düzenlenmesini destekleyen program, Avrupa gençlerinin eğitimlerini tamamlamaktadır

  Bölgesel seviyede de gençlere yönelik çalışmaların geliştirilmesine öncü olan "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programı ayrıca, maddi durumları bozuk olan ailelerin çocuklarına programın kapsamında düzenlenen projelere katılabilmeleri için de yardımda bulunmaktadır

  "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programı kapsamında düzenlenen projelerin daha etkili olmasını sağlamak amacıyla, "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programı gençlik animatörlerinin ve gençlere yönelik kurumuların yöneticilerinin, Avrupa seviyesinde işbirliği yapmasını sağlamaya çalışmaktadır

  "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programı, programa katılan tüm ülkelerin 15 ila 25 yasları arasında olan tüm gençlerine hitap etmektedir Programın düzenlediği FAALİYET D, AB dışında kalan bazı ülkeleri de kapsamaktadır

  "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programına üye olan ülkeler, aşağıda belirtilen alanlar doğrultusunda proje başvurusunda bulunabilmektedirler :

  Gençlik kurumları;

  Bölgesel kurumlar;

  Gençlik ile ilgili hükümet kuruluşları veya vakıflar;

  Gençlerle çalışan kurumlar veya gençlik grupları

  Avrupa Parlamentosu'nun ve Konsey'in 14 Mart 1995 tarihinde aldığı karara (20 Nisan 1995 tarihli AB'nin resmi gazetesi OJ L 87'de yayınlanmıştır) dayanarak AB'nin "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programı yürülüğe girmişti Bu karar ise AB'nin Kurucu Antlaşması'nın 126'ıncı maddesine dayanmaktadır

  1995-1999 dönemi için "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programına 126 milyon EURO'luk bir bütçe ayrılmıştır Proje başına verilen finansman desteği, projenin bütçesinin %50'sini geçmemektedir Düşük gelirli kesimlerden gelen gençlere yönelik projeler için daha önemli bir finansman yardımı ek olarak verilebilmektedir

  "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programı sayesinde :

  15-25 yaşları arasında 70000 genç değiş tokuş faaliyelerinden yararlanmıştır Bu gençlerin yarısını dar gelirliler oluşturmaktadır

  AB'ye üye olmayan Akdeniz ülkelerinden ve Güney Amerika ülkerinden gelen 3000'ne yakın genç AB ülkeleriyle değişim faaliyetlerinden yararlanmıştır

  11000'ne yakın genç diğer gençlere ve ait oldukları bölgesel topluluğa yönelik projeler gerçekleştirmişlerdir

  Merkezi bir yönetimi olmayan "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programı, bu özelliği ile ulusal sistemlere ve durumlara kolayca uyum sağlayabilmektedir Programa üye her ülkede, tıpkı SOCRATES programında olduğu gibi "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programına özel ulusal ancentalar kurulmuştur

  Acentaların görevleri

  Gençlerin ve ilgili şahısların programa ulaşmlarını kolaylaştırmak ve geliştirmek;

  Projelerin kalitesini yükseltmek;

  Danışmanlık hizmetleri vermek

  "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programının dört temel faaliyeti bulunmaktadır:

  AB ülkeleri arasında gençliğe yönelik olarak düzenlenen faaliyetler;

  Gençler için animasyon programı;

  AB'ye üye ülkelerin kurumları arasında işbirliği

  AB dışı ülkelerle değişim programı;

  Gençlere danışmanlık ve eğitim programı

  "AVRUPA İÇİN GENÇLIK" programı dahilinde düzenlenen faaliyetlerin süresi faaliyete göre değişmektedir:

  Seminerler3 ila 5 gün

  Araştırma ziyareti3 ila 10 gün

  Değişim programı6 ila 21 gün

  Eğitim stajları10 ila 20 gün

  Uygulamalı stajlar5 ila 25 gün

  Gençlerin Insiyatifleri3 ila 12 ay

  Gönüllü hizmet stajı1 ila 12 ay

  Her faaliyetin kendine özgün şartları olduğu gibi, "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programının kapsamında düzenlenen projelerin daha genel şartlara da uymaları gerekmektedir:

  Kültürel farklılıklara açık bir yaklaşım;

  Yenilikçi bir tutum;

  Avrupa seviyesinde düzenlenen çalışmalar;

  Işbirliği politikalarını gelişimini tamamlayıcı projeler
   

 3. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programlarına adaylık başvurusu için üç prosedür geliştirilmiştir :

  Merkezi sistemin dışında olan faaliyetler için:
  AI, BI1 ve BI2 FAALİYETLERİ için doğrudan ulusal acentalara başvurulması gerekmektedir Acentalar proje başvuruları arasından en iyilerini seçmekten ve seçilen projelerin takibinden sorumludur

  FAALİYET Diçin başvurular yine ulusal acentalara yapılmaktadır Acentalar ön elemeyi yaptıktan sonra, nihai kararı Komisyon vermektedir

  Merkezi sisteme bağlı faaliyetler için:
  Proje dosyalarına, ulusal makamların bu konudaki fikirlerini de eklemeleri mümkündürBaşvurular yine ulusal acentalara yapılmakta ancak ulusal acentalar proje dosyalarını doğrudan Komisyona vermektedir Komisyon elemleri kendisi yapıp, kararını vermektedir

  FAALİYET C dahilinde sunulan proje başvuruları doğrudan doğruya Komisyona yapılmaktadır Başvurunun bir kopyası ulusal acentalara aktarılmaktadır

  Avrupa gençlik kurumları
  Bu kurumlar başvurularını doğrudan Komisyona yapmaktadırlar Komisyon elemelerden ve seçilen projelerin takibinden sorumludur

  Ulusal veya uluslarararası gençlik kurumları ise başvurularını ilk iki noktada belirtilen başvuru prosedürüne göre yapmaktadırlar

  Bu programlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Komisyonun ilgili makamı, DG XXII'nün "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programından sorumlu bölüme başvurulmalıdır

  Internet Adresi :http://europaeuint/en/comm/dg22/youth/youthhtml

  FAALİYET A GENÇLİĞE YÖNELİK AB ÜLKELERİ ARASINDA DÜZENLENEN FAALİYETLER

  FAALİYET AI GENÇLERE YÖNELİK DEĞİŞİM PROGRAMI


  Gençlere yönelik değişim programı, "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programının faaliyetlerinden en önemlisini oluşturmaktadır Eğitim ve öğretim sistemlerinin dışında kalan bu değişim programının amacı gençleri, Avrupa gerçeğiyle karşı karşıya getirmektir

  Örnek :

  8 ayrı ülkeden gelen 50'ye yakın özürlü genç birlikte müzik gösterisi için hazırlanmıştır

  Kuzey ve Güney Avrupa'dan gelen gençler, Italya'da buluşup çevre sorunlarına yönelik bir proje geliştirmişlerdir

  AII YENİ FİKİRLER, YARATICILIK, DAYANIŞMA VE GENÇLİK

  AII1 GENÇLER VE ÖNCÜ FİKİRLERİ


  Bölgesel seviyede, gençler tarafından geliştirilen ve düzenlenen yeni, yaratıcı ve dayanışmayı artırıcı projeleri desteklenmektedir

  Örnek :

  Danimarka'da bir kurum Baltık denizi bölgesinin gençleri arasında işbirliği projesi geliştirmiştir

  Yunanistan'da, Arnavutluk'tan ve eski SSCB ülkelerinden gelen genç göçmenlerin ülkeye daha kolay uyum sağlamaları için bölgesel bir proje geliştirilmiştir

  İspanya'da bir grup genç bir radyo istasyonu yaratmayı tasarlamışlardır

  AII2 GÖNÜLLÜ HİZMET STAJI

  Gençler için başka bir ülkede gönüllü hizmet stajlarını geliştirmeyi amaçlayan projeler destek görmektelerdir Bu tip stajların amaçları, gençlerin yaratıcılığını geliştirmek, öncü fikirlerin tatbikini sağlamak ve dayanışma duygusunu güçlendirmektir

  Avrupa Komisyonu, bu tip stajların daha geniş çapta etki yaratmasını sağlamak amacıyla 1996-1997 yılları arasında yeni bir faaliyet olan Avrupa Gönüllü Hizmet programını yürürlüğe koymuştur

  Bu programın yürülüğe geçmesine rağmen, "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programının gönüllü hizmet stajları da devam etmektedir Avrupa Gönüllü Hizmet programı yürürlüğe girdiğinden beri, "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programının gönüllü hizmet stajlarının süresi kısaltılmış ve belirli bazı faaliyetlere yönlendirilmiştir

  FAALİYET B GENÇLER İÇİN ANİMASYON PROGRAMI

  BI GENÇLERE YÖNELİK FAALİYETLERE DESTEK


  Animatörler, eğitim projeleri ve araştırma ziyaretleri sayesinde, projelere katılan gençlere daha etkili bir şekilde yardım etmekte ve destek olmaktadırlar

  BII ANİMATÖRLERİN EĞİTİMİNE YÖNELİK AVRUPA İŞBİRLİĞİNE DESTEK

  Deneyim değişimini ve ortaklaşa eğitim sistemlerinin gerçekleştirilmesini amaçlayan bu faaliyetin hedefi, Avrupa seviyesinde animatörlerin eğitimlerinin geliştirilmesidir

  Örnek :

  İspanya'dan, Fransa'dan ve Portekiz'den gelen yirmi animatör ortaklaşa bir eğitim programını katılmışlardır

  İsveç'te, altı ayrı ülkeden gelen bir grup animatör, Avrupa ülkeleri arasında mevcut kültürel farklılıklara daha iyi uyum sağlayabilmek için eğitim görmüşlerdir

  FAALİYET C AB'YE ÜYE ÜLKELERİN KURUMLARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ

  FAALİYET C'nin öngördüğü işbirliği programları, gençlik kurumlarına yöneliktir Amaç AB'ye üye ülkelerin gençlik konularıyla ilgilenen kurumları arasında işbirliğini geliştirmektir FAALİYET C, bölgesel seviyede düzenlenen faaliyetlere daha fazla önem vermektedir

  Örnek :

  Almanya'da Avrupa seviyesinde, gelir düzeyi düşük alanlarda bölgesel kurumlar kurulmasını amaçlayan bir seminer düzenlenmiştir

  Avusturya'da düzenlenen bir konferansta, AB'den gelen katılımcılar, sosyal amaçlı bir çalışma kapsamında spor faaliyetlerini geliştirmek amacıyla bir program düzenlemişlerdir

  FAALİYET D AB DIŞI ÜLKERLE DEGİŞİM PROGRAMI

  FAALİYET D'nin amacı, gençlerin, AB dışı ülkelerle değişim programlarına katılmalarıdır Böylece, Avrupalı gençler, bir yandan, bulundukları durumu daha iyi ölçüp, kıyaslayabilmekte, diğer yandan başka kültürleri daha iyi anlayıp, dayanışma duygularını geliştirebilmektedirler

  AB'ye üye olmayan ülkelerle düzenlenen değişim programı sayesinde, gençler, ülkelere göre çeşitli şekillerde düzenlenen demokrasi anlayışını, gündelik hayatta yaşama imkanına sahip olmaktaldırar

  Değişim programının olumlu bir şekilde gelişmesi için, animatörlere ve gençlerden sorumlu kişilere yönelik araştırma ziyaretleri ve eğitim faaliyetleri gibi değişime hazırlık niteliğinde faaliyetler de gerçekleştirilmektedir

  AB'dışı ülkelerle değişim programı dahilinde bulunan ülkeler :

  MDAÜ: Arnavutluk, Bulgaristan*, Estonya, Macaristan*, Letonya, Litvanya, Polonya*, Çek Cumhuriyeti*, Romanya*, Slovakya*, Slovenya;

  BDT: Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldava, Rusya, Ukrayna;

  Akdeniz: Cezayir, Kıbrıs*, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Malta, Fas, Suriye, Tunus, Türkiye;

  Güney Amerika: Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, El Salvador, Ekvator, Guatemala, Honduras, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezüella

  "*" ile işaretlenmiş ülkelerin konumu 1997 yılından beri değişmiştir 1997 yılından beri, bu ülkelerden, katılım koşularını içeren anlaşmaları imzalayan ülkeler, FAALİYET AI'e ve FAALİYET BI'e dahil edilmiştir Ayrıca, Anlaşmaları imzalayan ülkeler FAALİYET D'den çıkartılmıştır FAALİYET D dahilinde, Komisyon'un özel izni ile yukarıda adı geçmeyen AB dışı başka ülkelerle de, projeler geliştirilebilmektedir

  Örnek :
  Finlandiyalı bir insan hakları kurumu, Macar Kızılhaçı'ının genç üyeleriyle bir değişim programı düzenlemiştir

  FAALİYET E GENÇLERE DANIŞMANLIK VE EĞİTİM PROGRAMI

  İşbirliğini geliştirmek amacıyla, deneyim alış verişi, gençleri bilgilendirmek amaçlı yayınların dağıtılması ve gençlere yönelik bilgi ağlarının çoğaltılmasına yönellik projeler desteklenmektedir

  Böylece, Avrupalı gençler kendilerini ilgilendirebilecek mevcut AB gençlik programları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaktadırlar

  DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

  Son başvuru tarihleri senelik olarak yayımlandığından, SOCRATES ve "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programları, Türkiye'de yürülüğe girdikleri zaman, bu kitapçığın, ilgili makamlarca veya kurumlarca, Teknik Yardım Bürosundan istenmesi önemle vurgulanmaktadırTeknik Yardım Bürosu SOCRATES ve "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programları kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir Her sene Teknik Yardım Bürosu tarafından yayımlanan "Adaylık Kitapçığı"'ında, proje adaylıkları için son başvuru tarihleri belirtilmektedir

  Komisyonun 27 Mayıs 1998 tarihinde Brüksel'de yaptığı bir açıklamada, "Gündem 2000" kapsamında yeniden düzenlenecek olan SOCRATES ve "AVRUPA İÇİN GENÇLİK" programları için aşağıda belirtilen değişiklikleri önermiştir:

  Hayat boyu sürecek eğitimin ve öğrenimin promosyonunu yapmayı amaçlayan Komisyonun önergesi, altı yatay faaliyet çerçevesinde şekillenmektedirGençlik, Eğitim ve Öğrenim alanlarında, Avrupa Komisyonu, 2000-2004 yılları arasında düzenlenecek olan topluluk programlarını temelinden etkileyecek reform önerisinde bulunmuştur Programların yürürlüğe girmeleri için, Komisyon'un önerdiği toplam finansman yaklaşık 3000 milyon EURO'dur: Bu tutar, programlar arasında aşağıda belirtildiği şekilde paylaştırılacaktır:

  1400 milyonu SOCRATES programının ikinci safhasının yürürlüğe geçmesi için;

  1000 milyonu LEONARDO DA VINCI programının ikinci safhasının yürürlüğe geçmesi için;

  600 milyonu Topluluğun faaliyet programı olan "GENÇLİK" programı için

  Komisyonun öngördüğü reformlar ile Avrupa Eğitim Alanının düzenlenmesi ve her Avrupa vatandaşına, ömür boyu, sağlam eğitim ve öğretim temellerinin sunulması hedeflenmektedir

  Bu doğrultuda öngörülen amaçlar aşağıda belirtildiği gibidir:

  Avrupa boyutunun güçlendirilmesi;

  Her alanda ve her seviyede işbirliğinin desteklenmesi;

  Yenilikçi yaklaşımların desteklenmesi

  Mesleki eğitim alanında öngörülen politik amaçlar aşağıda belirtildiği gibidir:

  Avrupa gönüllü hizmet faaliyetleri kapsamında, ülke değiştirme imkanlarının şahıslara sağlanması;

  Gençler arasında düzenlenen değişim programları kapsamında çeşitli gruplara ülke değiştirme imkanı sağlanması;

  Başka alanlarda düzenlenen AB topluluklarının faaliyetleri arasında ortak faaliyetler düzenlenmesi;

  Komisyon tarafından önerilen altı yatay faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ayrıca ortak koordinasyon sistemlerinin aşağıda belirtilen alanlarda geliştirilmesi öngörülmüştür:

  Yeni iletişim araçlarının ve bilgi ağlarının geliştirilmesi;

  Uluslararası işbirliğine dayanan projeler sayesinde yeniliklerin geliştirilmesi;

  Üye ülkelerin uyguladıkları eğitim, öğretim ve gençlik politikalarının, Topluluk ölçüleri çerçevesinde sürekli gelişmesi

  Komisyonunun, "Gündem 2000" kapsamında öngördüğü reformlarla aktarılan finansman desteğinin %60 arttığı gözlenmektedir

  Programlarla ilgili bilgi alınabilecek diğer siteler

  http://wwwsocratesgovtr

  http://wwwleonardogovtr
   

 4. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Erasmus Yoğun Dil Kursları - EYDK (Erasmus Intensive Language Course - EILC):
  Erasmus çerçevesinde yurtdışına giden öğrencilerin dil konusunda yeterli olmaları beklenir Ama yine de gidilen AB ülkesine göre, Almanca, İngilizce ve Fransızca gibi yaygın olan diller dışındaki Avrupa dilleri için akademik dönem öncesinde veya beraberinde düzenlenebilecek yoğun dil kurslarına üç haftadan sekiz haftalık süreye kadar maddi destek sağlanabilecektir Erasmus çerçevesinde yurtdışına giden öğrencilerin dil konusunda yeterli olmaları beklenir Ama yine de yaygın olan Avrupa dilleri (İngilizce, Almanca ve Fransızca) dışında eğitim alması gereken öğrencilere eğitim öncesinde misafir olarak gidilen ülkedeki yüksek öğretim kurumunun düzenlediği kurslara öğrenci dil seviyesine uygun olarak katılabilir Bu düzenlenen kurslara o ülkenin Ulusal Ajansları tarafından mali destek sağlanmaktadır

  Bu çerçevede, ülkemize 2004-2005 döneminde değişim öğrencisi olarak gelecek öğrencilerden isteyenlere Yoğun Türkçe Dil Kursu düzenlemek üzere aşağıdaki 5 üniversitemizin başvurusu uygun görülmüştür:

  Ankara Üniversitesi : wwwankaraedutr
  Çukurova Üniversitesi: wwwcuedutr
  Ege Üniversitesi: wwwegeedutr
  Fatih Üniversitesi : wwwfatihedutr
  Süleyman Demirel Üniversitesi : wwwsduedutr

  Öğretim Elemanı Değişimi - ÖED (Teaching Staff Mobility - TS):
  Erasmus programı; diğer bir Avrupa ülkesinde işbirliği yapılan üniversitenin resmi müfredatının içinde yer alan genellikle kısa süreli dersleri misafir öğretim görevlisi olarak verecek öğretim elemanına destek sağlamaktadır Verilen destek, misafir olunan ülkede ders verme sonucu ortaya çıkan ek masraflara katkı olarak düşünülmektedir Bu değişim 1 hafta (asgari sekiz ders saati) ile 6 ay arasında olabilir Bu değişim için destek 800 ila 2000 arasındadır

  Değişim Organizasyonu - DO (Organisation of Mobility - OM):
  Erasmus programı kapsamında değişim programında en uygun şartların oluşturulması için yüksek öğretim kurumlarına destek sağlanmaktadır Sözkonusu şartların ve imkanların oluşturulması ile aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaya çalışılmaktadır:

  a) Öğrencilerin diğer katılımcı ülkelerde, işbirliği yapılan kurumlarda misafir olarak kaldıkları süreleri ve yaptıkları çalışmaların karşılıklı tanınması;

  b) Öğretim elemanlarının akademik programlara tam olarak bütünleştirilmiş kısa süreli dersleri (veya görevleri) misafir öğretim üyesi sıfatıyla sorunsuz verebilmesi;

  c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ve Diploma Eki (DE) uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi

  Avrupa Kredi Transfer Sistemi - ECTS (European Credit Transfer System):
  Erasmus programı, akademik kredi tahsisi ve transferi için geliştirilmiş bir sistem olan ECTS'nin tanıtılması, uygulanması ve/veya yaygınlaştırılması ile ilgili etkinlikleri de desteklemektedirAvrupa Kredi Transfer Sistemi adı verilen ve Avrupa sathında yaygınlaştırılan ders ve kredi saydırmayı standardlaştırarak öğrenci değişimini kolaylaştıran sistem sayesinde misafir olunan ülkede geçirilen zaman ve harcanan emeğin öğrencinin kendi üniversitesi tarafından tamamen tanınması sağlanmaktadır

  Diploma Eki - DE (Diploma Supplement - DS):
  Diploma eki, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde diplomanın kullanılması sırasında ilgili tarafa mezun olunan programın hangi kapsamda bir eğitim sağladığını göstermesi bakımından önemlidir ve standard bazı bilgilerle birlikte öğrencinin diplomasının yanında ders dökümünü (transcript) ve AKTS kredilerini de içermektedir Nitekim uygulamada önde olan birçok Avrupa ülkesinde DE zorunlu hale gelmiş durumdadır Çünkü bu belgeyle kişi, iş talebinde bulunurken diplomasının yanında eğitim düzeyinin içeriğini ve değerini resmi olarak daha iyi yansıtan ek bir evrak sunmuş olmaktadırÜniversiteler, mezunlarına uluslar arası diploma işlevi görebilecek olan ve alınan eğitimin içeriğini de ifade eden ek bir belgeyi düzenlemeye teşvik edilirler Bu belge, özellikle Avrupa sathında akademik şeffaflığı sağlamak suretiyle istihdamı kolaylaştırabilecektir Öncelikle, öğrencinin istemesi durumunda hazırlanması öngörülen diploma ekinin zamanla zorunlu hale gelmesi kuvvetle muhtemeldir

  Yoğun Programlar -YP (Intensive Programmes - IP):
  Avrupa boyutu içermek ve yaygın olarak işlenmeyen bir konuda olmak kaydı ile kısa süreli (10 günden 3 aya kadar) ortak yoğun program düzenleyen (en az biri AB üyesi) üniversitelere maddi destek verilebilmektedir Mali destek, birbirini takip eden bir, iki veya üç yıla kadar verilebilmekte ancak, her yıl katılımcı grubunun farklı ve/veya konunun (alanın) farklı olması şartına bağlı olmaktadır
  Bu programa katılmak isteyen üniversiteler adına başvuruyu, ilgili projenin koordinatör üniversitesi 1 Mart tarihine kadar AB Komisyonu'na yapar Bu projede akademisyenler ve öğrenciler birlikte yer alırlar Daha çok bir yaz okulu tarzına uygun, katılımcı her okuldan ilgili 1-2 akademisyen ve 3-5 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen yoğun bir grup çalışması olarak düşünülebilir

  Müfredat Geliştirme Projeleri (Curriculum Development Projects - CD):

  Bu projeler tüm akademik alanlarda yapılabilir ve bunlar için mali destek en fazla üç yıldırBu projelerde, en az biri AB üyesi olan farklı ülkelerden en az üç yüksek öğretim kurumu bir araya gelerek bir akademik program, bir modül, veya bir yüksek lisans programı geliştirmek üzere kaynaklarını bir havuzda biriktirirler Bu tür projeler için koordinator kurum tarafından AB Komisyonu'na 1 Mart tarihine kadar başvuru yapılır Bu tür projeler, sadece akademisyenlerin katılabileceği bir alandır

  Tematik Ağlar (Akademik Uzmanlık Ağları) (Thematic Networks – TN)
  Amaç: çeşitli akademik disiplinlerde veya disiplinlerarası konuları kapsayan alanlarda kaliteyi arttırmak ve Avrupa boyutunu tanımlamak ve geliştirmektir Bu amacın gerçekleştirilmesinde yüksek öğretimin kurumları arasındaki işbirlikleri büyük önem taşımaktadır Söz konusu işbirliklerinin mümkün olduğu ölçüde diğer akademik birlikleri, profesyonel kurumları, sosyo-ekonomik önemi olan devlet veya özel sektör kuruluşlarını, ve ilgili oldukları durumlarda öğrenci organizasyonlarını da kapsaması gerekmektedir Katılımcı ülkelerdeki yararlanıcıların listesine aşağıdaki adresten ulaşmak mümkündür

  www3socleoyouthbe/static/en/Others/pgIcEligibleInstitutionshtml

  AYRINTILI BİLGİ İÇİN
  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) web sitesi

  http://wwwuagovtr


  Avrupa Komisyonu Socrates Programı resmi web sitesi
  http://wwweuropaeuint/comm/education/socrateshtml


  Avrupa Birliği Socrates, Leonardo ve Youth Programları Teknik Yardım Ofisi web sitesi

  http://wwwsocleoyouthbe
   

 5. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  SOCRATES Avrupa Birliği Antlaşmasının 149 ve 150 maddelerine dayanılarak hayata geçirilmiştir Söz konusu maddelere göre, Birlik üye devletlerle yakın işbirliği içinde, bir dizi eylemi uygulamaya koyarak eğitimde kalitenin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır Antlaşma, aynı zamanda, Birliğin bütün vatandaşlarının hayat boyu öğrenme imkanlarını geliştirme taahhüdünü de içermektedir

  Socrates Programı sekiz eylem alanından (alt program) oluşmaktadır ve özet olarak aşağıdaki türde faaliyet/projelerle uygulamaya geçirilmektedir

  1 Erasmus: Yüksek Öğretim

  Üniversite lisans ve lisans üstü (doktora dahil) eğitimi, bu alanda işbirliğini ve karşılıklı öğrenci değişimini konu alan alt program,

  - Yükseköğretim kurumları arasında Avrupa boyutunun teşviki amaçlı ortak projeler ve programlar,
  - Üniversite öğrencileri ve öğretim elemanları için mübadele bursları,
  - Akademik Uzmanlık Ağları (Thematic Networks),

  2 Comenius: Örgün Eğitim - Üniversite Öncesi Okul Eğitimi

  3 Grundtvig: Yaygın Eğitim - Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Eğitim

  4 Minerva: Açık - Uzaktan Eğitim ve Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri - ICT

  Lingua: Avrupa Dilleri Eğitimi - Dil öğreniminin öneminin kavranmasına ve desteklenmesine yönelik faaliyetler (bilgilendirme kampanyaları, yarışmalar, ödüller, özel çalışma ve incelemeler, dil becerilerinin tanınmasına yönelik programlar, dil eğitim kurumları arasında iletişim ve işbirliği ile bilgi alışverişini artırma amaçlı çalışmalar ve projeler, bu alanda düzenlenen toplantı, seminer, konferans vs5 ile uzmanlık yayınlarının desteklenmesi, akademik uzmanlık ağlarının oluşturulması), Dil öğretimi ve yabancı dil becerilerinin değerlendirilmesi araçlarının geliştirilmesi (dil eğitim müfredatında yenilikler getiren, bu alanda yeni eğitim materyalleri geliştiren, dil becerilerini ölçme amaçlı yeni yöntemler ortaya çıkaran, dil eğitimi için yeni görsel ve işitsel malzemeler geliştiren ve özellikle kendi kendine dil öğrenme amaçlı yeni yöntemler ve sistemler sunan projelerin desteklenmesi),

  6 Observation and Innovation - Eğitim Sistemleri / Politikalarının İzlenmesi ve bu alanlarda Yenilik

  7 Joint Actions: Diğer Avrupa Programları ile ortak eylemler

  8 Accompanying Measures: Diğer Eylem Alanlarında Yer Almayan Destek Tedbirleri

  Detaylı Bilgi için:
  Devlet Planlama Teşkilatı
  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Dairesi Başkanlığı (ABEGPD)
  Necatibey Cad, 108, 06100 Bakanlıklar - ANKARA
  Tel: 0-312-294 6417
  Faks: 0-312-231 3687
  ulusalajans@dptgovtr
   

 6. Google

  Google Özel Üye

  paylaşım için teşekkürlerr...
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Erasmus Programi Forum Tarih
Erasmus Nedir? - Erasmus Programı Nedir? Yurtdışında Yaşam ve Eğitim 26 Kasım 2010
Erasmus Kimdir Kısaca Biyografisi Hayatı Hakkında Bilgi Düşünürler-Filozoflar 3 Ekim 2013
Desiderius Erasmus Kimdir - Desiderius Erasmus Hayatı Düşünürler-Filozoflar 26 Mayıs 2011
Desiderius Erasmus Kimdir? Düşünürler-Filozoflar 9 Eylül 2008
Android Telefonlar İçin Namaz Vakitleri Programı Diğer Tüm Programlar 6 Eylül 2012

Bu Sayfayı Paylaş