Enerji - Erke Nedir? Enerji Birimleri ve Enerji Türleri

'Diğer Mesleki Bilgiler' forumunda UquR tarafından 7 Eylül 2008 tarihinde açılan konu

 1. UquR

  UquR Üye

  Enerji - Erke Nedir? Enerji Birimleri ve Enerji Türleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Enerji - Erke Nedir? Enerji Birimleri ve Enerji Türleri

  Şimşek , enerji aktarımının oldukça görülebilir bir biçimidir.
  Enerji veya erke, fiziğin temel birimlerdendir. E sembolü ile temsil edilir. Doğrudan ölçülemeyen bir değer olup fiziksel bir sistemin durumunu değiştirmek için yapılması gereken iş yoluyla veya enerji türüne göre değişik hesaplamalar yoluyla bulunabilir. Sözcük, Eski Yunan dilindeki εν = içinde ve εργον = iş kelimelerinden türemiştir, bu açıdan anlam olarak 'işe dönüştürülebilen' bir şey olduğu söylenebilir. Fizikte kullanılmaya başlamadan önce genel anlamda güç kelimesi yerine kullanılmaktaydı. Enerjinin başka bir tanımı ise, iş ailesinden olup bir fiziksel sistemin ne kadar iş yapabileceğini ya da ne kadar ısı değiş tokuşu yapabileceğini belirleyen bir durum fonksiyonudur. Birimi, iş birimi ile aynıdır. (kg m²/sn² =N-m= j)
  Albert Einstein kütle ile enerjinin eşdeğer olduğunu çok bilinen E = m c2 dönüştürülen, suyun formülü ile göstermiştir. Enerji korunumlu bir büyüklüktür aynı zamanda biçim değiştirebilir. Bunun en sıradan örneği Hidroelektrik Santrallarında elektrik enerjisinepotansiyel enerjisidir. Bu dönüşüm işlemi pratikte birebir olamaz, kayıplar oluşur. Enerji korunumlu bir büyüklük olmasına rağmen diğer biçime dönüştürülemeyen ve dolayısıyla ısı olarak etrafa yayılan enerji, teknik terimle kayıp olarak nitelendirilir. Enerjinin korunduğunu ilk gösteren James Prescott Joule' dur. Joule, deneyinde m kütleli bir cismi, bir makaraya bağlayarak belirli bir yükseklikten aşağıya bırakmıştır. Makara aynı zamanda termal olarak yalıtılmış bir ısı kutusunun içindeki çarklara bağlıdır. Cisim aşağıya indikçe kutunun içindeki çarklar döner ve içerdeki sıvının sıcaklığını ölçen termometrede ΔT kadar bir artış gözlemlenir. Isı kutusunun özısısına ve makaranın sürtünmesine harcanan enerji bu dönüşümdeki kayıplar olarak varsayılırsa, enerjinin biçim değiştirebildiği ve korunumlu olduğu bu sayede gösterilmiş olur.

  Enerji Birimleri
  Enerji kullanıldığı yerlere göre farklı birimlerde ele alınır.

  • Newton meter (Nm) , 1 N-m =kg m2/sn2
  • Joule (J) 1 N-m = 1 J
  • Kalori (cal) 1 J = 0.239 Calorie (cal) 1 cal = 4.18 J 1 Kcal=4184 J
  • Elektronvolt (eV)
  • British Thermal Unit (BTU) 1 BTU = 1,055 J , 1 kWh = 3412 BTU , 1 BTU = 0.0002931 kWh
  • Watt-saat (W.h) 1Watt hours (Wh) = 3,600 J ,
  • Kilo Watt-saat (kWh)1 kWh = 1,000 Wh , 1 kWh = 3,600,000 J
  • erg (Yunanca ergon: iş) 1 erg= 1 g cm2 s−2, 1 erg = 1.0×10−7 J.
  • Foot - pound (ft lb), 1 ft lb = 1.356 Nm
  • litre-atmosfer (l.atm)
  Enerji Türleri
  Enerji çeşitli şekillerde bulunabilir. Fakat bu şekillerin tamamı iki ana başlığa indirgenebilir. Bunlar kinetik enerji ve potansiyel enerjidir.

  1. Potansiyel enerji: Bir nesnenin konumundan dolayı, diğer nesnelere bağlı olan enerjisidir. Depolanmış enerji olarak da adlandırılır.
   1. Yer çekimi Potansiyel Enerjisi: Bir kütle, bulunduğu yerden düşey konumdaki alt bir noktaya göre yüksekte ise, sahip olduğu enerjiye Yer çekimi Potansiyel Enerjisi denir
   2. Isı(Termal) Potansiyel Enerjisi: Isı sebebi ile oluşan enerji olup, aslında molekül ve atomların kinetik enerjisidir.
   3. Elektrik Potansiyel Enerjisi: Elektrik yüklemesi sebebi ile ortaya çıkan enerjidir.Yüklenmiş partiküllerin hareket enerjisidir.
   4. Kimyasal Potansiyel Enerji: Atomlar arasındaki kimyasal bağlar sebebi ile oluşan enerji olup, kimyasal bağlar tarafından depolanmış olan enerjidir.
   5. Nükleer Potansiyel Enerji: Atom çekirdeklerinin kararsızlığı nedeni ile oluşan enerjidir. Bu durumdaki nesne, elektromanyetik dalga veya ışık yaydığı için yayınım enerjisi olarak da adlandırılır. Atom çekirdekleri tarafından depolanmış enerjidir.
   6. Manyetik Potansiyel Enerji
   7. Elastik Potansiyel Enerji
  2. Kinetik enerji: Hareketin sebep olduğu enerjidir.
  Enerjinin Korunumu
  Kapalı bir sistemde, potansiyel enerjinin, kinetik enerjiye veya kinetik enerjinin, potansiyel enerjiye dönüşümünde, her birindeki artma, diğerindeki azalmaya eşittir. Kapalı bir sistemde enerji korunacağından sabit bir değeri vardır. Dolayısıyla enerjideki değişim sıfırdır. T kinetik enerji, U da potansiyel enerji olmak üzere formüle edilirse:
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG] veya diğer bir şekilde ifade edilirse
  [​IMG] enerji korunum yasası olur.
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 26 Mart 2011

 2. UquR

  UquR Üye

  ENERJİ

  Enerji Nedir?

  Enerji çevremizdeki birçok olayın gerçekleşmesine neden olmaktadır. Gündüz vakitlerinde pencereden dışarıya baktığımızda, güneşten gelen enerjinin dünyamıza aydınlattığını ve ısıttığını izleyebiliriz. Akşamları cadde lambalarının elektrik enerjisini kullanarak yolları aydınlattığını görebiliriz. Arabalar hareket ettiğinde benzindeki enerjinin hareket enerjisine dönüştürdüğünü görebiliriz. Yediğimiz yiyeceklerde depolanmış enerjiyi çalışmak ve oynamak için harcadığımızı anlayabiliriz.

  Bu kadar iç içe olduğumuz enerjinin tanımını nasıl yapabiliriz? En basit anlamda enerjinin tanımı şöyledir:
  Enerji iş yapma yeteneğidir.

  Enerji Kaynakları

  Enerji kaynağı, yakıt olarak tanımlanır. Yakıt; kömür, odun, petrol, gaz gibi yanabilen maddelerdir. Bu tanım, uranyum ve diğer nükleer enerji üreten maddeleri de içine alacak şekilde genişletilebilir.

  Dünya toplam eneri gereksinimi 15 trilyon KWs�dır. Bu enerji ihtiyacının %80�lik bölümü kömür, petrol ve doğalgaz gibi yakıtlardan, geri kalan %20�lik kısmı ise hidrolik, nükleer enerji, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji, bitki ve hayvan atıkları (biyokütle) tarafından karşılanmaktadır. Türkiye�de ise elektrik enerjisi üretiminde kaynakların payları;
  Doğalgaz è %38
  Hidrolik è %31
  Kömür è %25
  Petrol è %6,5
  Diğer è %0,5 (rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle)
  olmuştur.

  Bir ülkenin elektrik enerjisi tüketimi o ülkenin kalkınmışlığının bir göstergesidir. 2004 yılında Türkiye�de kişi başına yıllık elektrik tüketimi 2 100 kWh (kilovatsaat) iken, dünya ortalaması 2 500 kWh, gelişmiş ülkelerde 8 900 kWh, Çin'de 827 kWh, ABD'de ise 12 322 kWh civarındadır. Ülkemizin ekonomik ve sosyal bakımdan kalkınmasının sağlanması için endüstrileşme bir hedef olduğuna göre bu endüstrinin ve diğer kullanıcı kesimlerin ihtiyacı olan enerjinin, yerinde, zamanında ve güvenilir bir şekilde karşılanması gerekmektedir.
  Türkiye�de 1950�lerde yılda sadece 800 GWh (gigavatsaat) enerji üretimi yapılırken, bugün bu oran yaklaşık 190 misli artarak yılda 151 000 GWh� e ulaşmıştır. 37 500 MW (megavat)� a ulaşan kurulu güç ile yılda ortalama olarak 220 000 GWh enerji üretimi mümkün iken; arızalar, bakım-onarım, işletme programı politikası, ekonomik durgunluk, tüketimde talebin azlığı, kuraklık, randıman vb. sebeplerle ancak 151 000 GWh enerji üretilebilmiştir. Yani kapasite kullanımı % 69 olmuştur. Termik santrallerde kapasite kullanım oranı % 59 iken hidroelektrik santralarda % 105 olmuştur. Enerji üretimimizin %31�ı yenilenebilir kaynak olarak nitelendirilen hidrolik kaynaklardan, %69�u ise fosil yakıtları olarak adlandırılan termik (doğal gaz, linyit, kömür, fuel oil gibi) kaynaklardan üretilmektedir.
  Son zamanlarda rüzgar ve jeotermal şeklinde alternatif kaynaklara önem verilmekte, nükleer enerji kullanımı için de çalışmalar yapılmaktadır. Gelecekte yenilenebilir enerji kaynaklarına verilecek önemle temiz enerjinin enerji üretimine katkısı arttırılmalıdır.

  TÜRKİYE�DE ENERJİ KURULU KAPASİTESİ VE ÜRETİMİ
  KURULU KAPASİTE VE YILLIK ÜRETİM
  2003
  2004 (GEÇİCİ)
  KAPASİTE
  FİİLİ
  KAPASİTE KULLANIM
  KAPASİTE
  FİİLİ
  KAPASİTE KULLANIM
  KURULU (MW)
  ÜRETİM (GWh)
  ÜRETİM (GWh)
  ORANI (%)
  KURULU (MW)
  ÜRETİM (GWh)
  ÜRETİM (GWh)
  ORANI (%)
  TERMİK ENERJİ
  KÖMÜR
  8 239
  53 940
  32 253
  60
  8 923
  58 391
  34 558
  59
  AKARYAKIT
  3 198
  21 085
  9 196
  44
  3 202
  21 167
  9 800
  46
  DOĞALGAZ
  11 510
  86 154
  63 536
  74
  12 640
  94 867
  59 098
  62
  DİĞER
  28
  207
  116
  56
  27
  207
  76
  37
  TOPLAM
  22 974
  161 387
  105 101
  65
  24 792
  174 632
  103 532
  59
  JEOTERMAL VE RÜZGAR ENERJİ
  34
  156
  150
  96
  34
  156
  160
  103
  HİDROELEKTRİK ENERJİ
  12 579
  45 152
  35 329
  78
  12 654
  45 435
  47 614
  105
  GENEL TOPLAM
  35 587
  206 695
  140 580
  68
  37 480
  220 223
  151 306
  69
  Özellikle son yıllarda Türkiye�de doğal gaz kullanımının yaygınlaşması ile, gerek evlerde kullanımı artmış gerekse sanayinin artan enerji ihtiyacını karşılamak üzere �Doğal Gaz Çevrim Santraları� kurulmuştur. Bu itibarla son yıllarda hidroelektrikten üretilen enerjinin payı azalmış termik enerji üretiminin payı artmıştır. Ancak Avrupa Birliği Topluluğu enerji politikalarında temiz enerjiyi (hidroelektrik, rüzgar, güneş ve biyokütle) destekleme tezini benimsemiştir. Bu durumda Türkiye� de yürürlükte bulunan enerji politikaları ve ilgili hukuki mevzuat ile Avrupa Birliği mevzuatı arasındaki farklılıkların giderilmesi zorunlu hale gelmiştir. Netice olarak Türkiye� deki toplam enerji üretiminde hidroelektrik enerjinin payı artırılmalıdır.

  Ekonomik durgunluklar dikkate alınmazsa, Türkiye�de elektrik tüketimi her yıl % 8-10 oranında artmaktadır. Bu talebi karşılamak için ülkemiz yeni enerji projeleri için her yıl 3-4 milyar ABD Doları ayırmak zorundadır. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji yaşamsal bir konu olduğundan, kendine yeterli, sürekli, güvenilir ve ekonomik bir elektrik enerjisine sahip olunması yönünde başta dışa bağımlı olmayan ve yerli bir enerji kaynağı olan hidroelektrik enerjisi olmak üzere bütün alternatifler göz önüne alınmalıdır.

  TÜRKİYE�NİN UZUN DÖNEM ELEKTRİK ARZ PROJEKSİYONU
  Yıl
  2010
  2015
  2020


  Yağışlı
  Kurak

  Yağışlı
  Kurak

  Yağışlı
  Kurak
  Santralın Tipi
  MW
  Milyar kWh
  MW
  Milyar kWh
  MW
  Milyar kWh
  Termik
  30 583
  211
  211
  45 603
  314
  314
  62 273
  425
  426
  Yenilenebilir
  18 234
  62
  46
  25 670
  89
  60
  34 076
  118
  77
  Toplam Arz
  48 817
  273
  257
  71 273
  403
  374
  96 349
  544
  503

  ·Termik Santraller

  Elektrik enerjisini, yakıt yakıp suyu ısıtarak, oluşan sı buharının türbinleri döndürmesiyle elde eden santral türüdür. Yakıt olarak linyit, taşkömürü, fuel-oil, motorin, doğalgaz ve jeotermal ısıyı kullanırlar.

  Ülkemizdeki başlıca termik santraller:  ·Hidroelektrik Santraller

  Hidrolik enerji, suyun potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye dönüştürülmesiyle sağlanan bir enerji türüdür. Suyun üst seviyelerden alt seviyelere düşmesi sonucu açığa çıkan enerji, türbinlerin dönmesini sağlamakta ve elektrik enerjisi elde edilmektedir. Hidrolik potansiyel , yağış rejimine bağlıdır.

  Elektrik üretiminin yanında birçok amaca hizmet ederler:
  [FONT=&quot]o[/FONT]Taşkın ve baskınları önleme
  [FONT=&quot]o[/FONT]Sulama işlerini düzenleme
  [FONT=&quot]o[/FONT]Balıkçılığı geliştirme
  [FONT=&quot]o[/FONT]Ağaçlandırmayı sağlama
  [FONT=&quot]o[/FONT]Turizmi geliştirme
  [FONT=&quot]o[/FONT]Ulaşımı kolaylaştırma

  Hidroelektrik santraller diğer üretim tipleri ile kıyaslandığında en düşük işletme maliyetine, en uzun işletme ömrüne ve en yüksek verime haizdirler. Türkiye�nin diğer enerji alternatifleri karşısında milli kaynak olan suyu kullanan hidroelektrik santrallere öncelik vermesi ve teşvik etmesi için ekonomik, çevresel ve stratejik birçok sebep vardır.

  Türkiye�nin Hidroelektrik Potansiyeli

  Bir ülkede, ülke sınırlarına veya denizlere kadar bütün doğal akışların % 100 verimle değerlendirilebilmesi varsayımına dayanılarak hesaplanan hidroelektrik potansiyel, o ülkenin brüt teorik hidroelektrik potansiyelidir. Ancak mevcut teknolojilerle bu potansiyelin tümünün kullanılması mümkün olmadığından mevcut teknoloji ile değerlendirilebilecek maksimum potansiyele teknik yapılabilir hidroelektrik potansiyel denir. Öte yandan teknik yapılabilirliği olan her tesis ekonomik yapılabilirliği olan tesis demek değildir. Teknik potansiyelin, mevcut ve beklenen yerel ekonomik şartlar içinde geliştirilebilecek bölümü ekonomik yapılabilir hidroelektrik potansiyel olarak adlandırılır. Türkiye�nin teorik hidroelektrik potansiyeli dünya teorik potansiyelinin % 1�i, ekonomik potansiyeli ise Avrupa ekonomik potansiyelinin % 16�sıdır.

  DÜNYA VE TÜRKİYE HİDROELEKTRİK (HES) POTANSİYELİ

  Brüt HES Potansiyeli (GWh/yıl)
  Teknik HES Potansiyeli (GWh/yıl)
  Ekonomik HES Potansiyeli (GWh/yıl)
  DÜNYA
  40 150 000
  14 060 000
  8 905 000
  AVRUPA
  3 150 000
  1 225 000
  800 000
  TÜRKİYE
  433 000
  216 000
  127 381


  Ülkemizdeki hidroelektrik santraller ve elektrik üretimleri:

  ·Güneş Enerjisi

  Güneş Enerjisi Potansiyeli
  Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre şanslı durumdadır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde (DMİ) mevcut bulunan 1966-1982 yıllarında ölçülen güneşlenme süresi ve ışınım şiddeti verilerinden yararlanarak EİE tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat (günlük toplam 7,2 saat), ortalama toplam ışınım şiddeti 1311 kWh/m²-yıl (günlük toplam 3,6 kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir. Aylara göre Türkiye güneş enerji potansiyeli ve güneşlenme süresi değerleri ise:

  [FONT=&quot]AYLAR[/FONT]
  [FONT=&quot]AYLIK TOPLAM GÜNEŞ ENERJİSİ[/FONT]
  [FONT=&quot]GÜNEŞLENME SÜRESİ [/FONT]
  [FONT=&quot](Kcal/cm2-ay) [/FONT]
  [FONT=&quot](kWh/m2-ay)[/FONT]
  [FONT=&quot](Saat/ay)[/FONT]
  [FONT=&quot]OCAK[/FONT]
  [FONT=&quot]4,45[/FONT]
  [FONT=&quot]51,75[/FONT]
  [FONT=&quot]103[/FONT]
  [FONT=&quot]ŞUBAT[/FONT]
  [FONT=&quot]5,44[/FONT]
  [FONT=&quot]63,27[/FONT]
  [FONT=&quot]115[/FONT]
  [FONT=&quot]MART[/FONT]
  [FONT=&quot]8,31[/FONT]
  [FONT=&quot]96,65[/FONT]
  [FONT=&quot]165[/FONT]
  [FONT=&quot]NİSAN[/FONT]
  [FONT=&quot]10,51[/FONT]
  [FONT=&quot]122,23[/FONT]
  [FONT=&quot]197[/FONT]
  [FONT=&quot]MAYIS[/FONT]
  [FONT=&quot]13,23[/FONT]
  [FONT=&quot]153,86[/FONT]
  [FONT=&quot]273[/FONT]
  [FONT=&quot]HAZİRAN[/FONT]
  [FONT=&quot]14,51[/FONT]
  [FONT=&quot]168,75[/FONT]
  [FONT=&quot]325[/FONT]
  [FONT=&quot]TEMMUZ[/FONT]
  [FONT=&quot]15,08[/FONT]
  [FONT=&quot]175,38[/FONT]
  [FONT=&quot]365[/FONT]
  [FONT=&quot]AĞUSTOS[/FONT]
  [FONT=&quot]13,62[/FONT]
  [FONT=&quot]158,4[/FONT]
  [FONT=&quot]343[/FONT]
  [FONT=&quot]EYLÜL[/FONT]
  [FONT=&quot]10,6[/FONT]
  [FONT=&quot]123,28[/FONT]
  [FONT=&quot]280[/FONT]
  [FONT=&quot]EKİM[/FONT]
  [FONT=&quot]7,73[/FONT]
  [FONT=&quot]89,9[/FONT]
  [FONT=&quot]214[/FONT]
  [FONT=&quot]KASIM[/FONT]
  [FONT=&quot]5,23[/FONT]
  [FONT=&quot]60,82[/FONT]
  [FONT=&quot]157[/FONT]
  [FONT=&quot]ARALIK[/FONT]
  [FONT=&quot]4,03[/FONT]
  [FONT=&quot]46,87[/FONT]
  [FONT=&quot]103[/FONT]
  [FONT=&quot]TOPLAM[/FONT]
  [FONT=&quot]112,74[/FONT]
  [FONT=&quot]1311[/FONT]
  [FONT=&quot]2640[/FONT]
  [FONT=&quot]ORTALAMA[/FONT]
  [FONT=&quot]308,0 cal/cm2-gün[/FONT]
  [FONT=&quot]3,6 kWh/m2-gün[/FONT]
  [FONT=&quot]7,2 saat/gün[/FONT]

  Güneş enerjisinden; su ısıtmada, konut ısıtmada, pişirmede, kurutmada, soğutmada ve elektrik enerji eldesinde faydalanılır.

  Güneş enerjisinin kullanılabilmesi için toplanması gereklidir. Bu toplama işlemi ısıl (güneş kolektörleri) ve elektriksel (fotovoltaikler) olmak üzere iki değişik yol ile yapılır.
  Güneş panelleri, güneş ışığını direkt olarak elektriğe çevirirler. PV (photovoltaic) hücreler, güneş ışığını emdiği zaman, elektronlar bulundukları atomlardan ayrılarak madde içinde serbest kalırlar ve böylece bir elektrik akımı oluşur. Gelen enerjinin ancak 1/6 oranında bir kısmı elektrik enerjisine dönüşebilir.

  Türkiye Güneş haritası:


  BÖLGE
  TOPLAM GÜNEŞ ENERJİSİ
  (kWh/m2-yıl)
  GÜNEŞLENME SÜRESİ (Saat/yıl)
  G.DOĞU ANADOLU
  1460
  2993
  AKDENİZ
  1390
  2956
  DOĞU ANADOLU
  1365
  2664
  İÇ ANADOLU
  1314
  2628
  EGE
  1304
  2738
  MARMARA
  1168
  2409
  KARADENİZ
  1120
  1971
  (Ek 3)
  ·Rüzgar Enerjisi

  Rüzgarın şiddetinden yararlanılarak elde edilen bir enerji türüdür. Rüzgar türbinleri aracılığıyla enerji üretilir. Son 20 yıl içinde dünyada çok önemli bir enerji üretim aracı olarak kabul edilmiş ve çalışmalar hızlandırılmıştır. Avrupa Birliği ülkeleri, 2010 yılına kadar enerji tüketimlerinin %12�sini rüzgardan sağlamayı hedeflemişlerdir.

  Türkiye, özellikle kıyı bölgeleri ile rüzgar enerjisinden faydalanabilecek konumdadır. 10m yükseklikteki ortalama rüzgar şiddeti 4-5 m/s olan bölgelerimizde 50-60m yükseklikteki güç yoğunluğu 500W/m2�yi aşmaktadır.

  Rüzgar jeneratörleri,
  [FONT=&quot]o[/FONT]Çiftlikler, villalar, dağ evleri
  [FONT=&quot]o[/FONT]Sanayi tesisleri
  [FONT=&quot]o[/FONT]Tarım, sulama-pompalama tesisleri
  [FONT=&quot]o[/FONT]GSM santralleri
  [FONT=&quot]o[/FONT]Telekomünikasyon, radyo ve tv istasyonları
  [FONT=&quot]o[/FONT]Yatlar ve deniz fenerleri
  [FONT=&quot]o[/FONT]Turistik işletmeler

  gibi birçok alanda kullanılmaktadırlar.

  Ülkemizde rüzgar enerjisi potansiyeli yüksek olan bölgeler;
  Marmara
  Ege
  Akdeniz
  Karadeniz
  bölgeleridir.

  Özellikle Çeşme ve Bozcaada, rüzgar enerjisi potansiyeli bakımından çok verimlidirler.

  Türkiye�nin kurulu rüzgar gücü 200MW�tır. Yeni kurulacak santrallerle 475 MW�lık rüzgar gücü planlanmaktadır.


  Ülkemizin Rüzgar Haritası ve Ülkemizdeki Rüzgar Gözlem İstasyonlarının Verileri:


  ·Jeotermal Enerji

  Suyu ısıtmak ve buharlaştırmak için fosil yakıt yerine kullanılır. Bu nedenle jeotermal enerji, çevre dostu olarak bilinir. Türkiye, jeotermal zenginlik bakımından dünyanın 7. ülkesidir. Yüzey sıcaklığı 40oC�ın üzerinde olan alanlar, merkezi ısıtma, sera ısıtması, endüstri ve kaplıcalarda ve elektrik üretiminde kullanılmaktadır.

  Türkiye�de 140 jeotermal sahadan sadece 4 tanesi elektrik üretimine uygundur:
  [FONT=&quot]o[/FONT]Denizli � Sarayköy (240 derece)
  [FONT=&quot]o[/FONT]Aydın � Germencik (230 derece)
  [FONT=&quot]o[/FONT]Aydın � Salavatlı (170 derece)
  [FONT=&quot]o[/FONT]Çanakkale � Tuzla (170 derece)


  ·Biyokütle Enerjisi

  Hayvansal ve bitkisel organik atık/artık maddeler, çoğunluklaya doğrudan doğruya yakılmakta veya tarım topraklarına gübre olarak verilmektedir. Bu tür atıkların özellikle yakılarak ısı üretiminde kullanılması daha yaygın olarak görülmektedir.

  Bu şekilde istenilen özellikte ısı üretilemediği gibi, ısı üretiminden sonra atıkların gübre olarak kullanılması da mümkün olmamaktadır. Biyokütle teknolojisi ise organik kökenli atık/artık maddelerden hem enerji eldesine hem de atıkların toprağa kazandırılmasına imkan vermektedir.

  Biyokütle enerjisi, klasik ve modern biyokütle enerjisi olmak üzere ikiye ayrılır.
  Klasik biyokütle enerjisi, ormanlardan elde edilen yakacak odun, bitki ve hayvan artıklarıdır. Bunlar doğrudan yakılarak enerji elde edilebilir. Fosil yakıtlara göre daha az zararlıdır.
  Modern biyokütle kaynakları ise orman ve ağaç endüstrisi atıkları, tarımsal endüstri atıklarıdır. Bazı bitkilerden dizel yakıtı yerine kullanılabilen yağlar elde edilebilmektedir.
  KAYNAKLAR
  • Sema Topçu, Meteoroloji Mühendisliğine Giriş ve Etik Ders Notları (2004)

  • Devlet İstatistik Enstitüsü

  • Devlet Su İşleri

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

  • Elektrik İşleri Etüt İdaresi

  • Elektrik Üretim A.Ş.
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 26 Mart 2011

Yükleniyor...
Benzer Konular - Enerji Erke Nedir Forum Tarih
Madenler ve enerji kaynaklarının ülkemiz açısından önemi kısaca Sorular ve Cevaplar 17 Kasım 2016
Niçin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalıyız Sorular ve Cevaplar 4 Ekim 2016
Güneş enerjisini niçin kullanmalıyız kısaca Eğitim Bilgileri 4 Ekim 2016
Temiz enerji kaynakları kısaca Eğitim Bilgileri 4 Ekim 2016
Kinetik enerjinin kütleyle doğru orantılı olduğu nasıl açıklanır kısaca Konu Dışı Başlıklar 2 Ekim 2016

Bu Sayfayı Paylaş