eminem sarki sozleri

'Yabancı şarkı sözleri' forumunda DilzaR tarafından 12 Ağustos 2008 tarihinde açılan konu

 1. DilzaR

  DilzaR Üye

  eminem sarki sozleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  8 Mile

  Sometimes I just feel like, quittin I still might
  Bazen bırakıp gidesim geliyor, hala bırakabilirim

  Why do I put up this fight, why do I still write
  Neden bu savaşı veriyorum, neden hala yazıyorum

  Sometimes it's hard enough just dealin with real life
  Bazen sadece gerçek hayatla uğraşmak bile yeteri kadar
  zor

  Sometimes I wanna jump on stage and just kill mics
  Bazen sahneye zıplayıp mikrofonların canına okumak
  istiyorum

  And show these people what my level of skill's like
  Ve bu insanlara beceri düzeyimin nasıl olduğunu
  göstermek istiyorum

  But I'm still white, sometimes I just hate life
  Ama hala beyazım, bazen hayattan nefret ediyorum

  Somethin ain't right, hit the brake lights
  Birşeyler yolunda değil, trafik lambasına çarptım

  Facing this stage fright, drawin a blank like
  Sahne korkusuyla yüzleşmek, böyle bir boşluk bırakıyor

  Da-duh-duh-da-da, it ain't my fault
  Da-duh-duh-da-da, bu benim hatam değil

  Cry-ing eye balls, my inside crawl
  Göz kürelerim ağlıyor , içim ürperiyor

  And I clam up (wham) I just slam shut
  Ve gıkımı çıkarmıyorum, sadece çenemi çat diye
  kapatıyorum

  I just can't do it, my whole manhood's
  Yapamıyorum işte, bütün erkekliğim

  Just been stripped, I have just been evict
  Biraz once soyuldu, biraz once tahliye edildim

  So I must in get hope to bust in, split
  Bu yüzden tekrar hapse girip, dış dünyadan
  ayrılmalıyım

  Man fuck this shit yo, I'm goin the fuck home
  Dostum s.ktir et bu b.ku, lanet evime gidiyorum

  World on my shoulders as I run back to this 8 Mile
  Road
  Tekrar 8 mile yoluna doğru seyrederken dünya
  omuzlarımda

  Nakarat

  I'm a man, I'ma make a new plan
  Ben bir erkeğim, yeni bir plan yapacağım

  Time for me to just stand up, and travel new land
  Benim için ayağa kalkma ve yeni bir diyara yolculuk
  etme zamanı

  Time for me to just take matters into my own hands
  Gerçekten dizginleri elime alma zamanı

  Once I move on from these tracks man I'ma never look
  back
  Bu izlerden ilerledikten sonra dostum, asla geriye
  bakmayacağım

  (8 Mile Road) And I'm gone, I know right where I'm
  goin
  (8 Mile Yolu) Ve ben çıktım, nereye gittiğimi
  biliyorum

  Sorry momma I'm grown, I must travel alone
  Üzgünüm anne ben büyüdüm, yalnız seyahat etmeliyim

  Ain�t gonna follow no footsteps I'm makin my own
  Hiç bir ayak izini takip etmeyeceğim, ben
  kendiminkileri yapıyorum

  Only way that I know how to escape from this 8 Mile
  Road
  8 Mile Yolu�ndan kaçmanın bildiğim tek yolu

  [Eminem]
  I'm walkin these train tracks, tryin to regain back
  Bu tren raylarında yürüyorum, geri kazanmaya
  çalışıyorum

  The spirit I had 'fore I go back to the same crap
  Tekrar aynı saçmalığa gitmeden önce sahip olduğum
  ruhumu

  To the same plant, in the same pants
  Aynı fabrikaya, ve aynı pantolonla

  Tryin to chase rap, gotta move ASAP
  Rap�i kovalamaya çalışıyorum, en kısa zamanda harekete
  geçmeliyim

  And get a new plan, momma's got a new man
  Ve yeni bir plan yapmalıyım , annemin yeni bir erkeği
  var

  Poor little baby sister, she don't understand
  Zavallı küçük kız kardeşim, anlamıyor

  Sits in front of the TV, buries her nose in the pad
  TV karşısında oturup, burnunu yastığa gömüyor

  And just colors until the crayon gets dull in her hand
  Ve elindeki renkli kalem sönükleşene kadar çiziyor

  While she colors her big brother and mother and dad
  Büyük ağabeyini, annesini ve babasını çizerken

  Ain't no tellin what really goes on in her little head
  Minik kafasında gerçekten neler olduğunu hiç
  söylemiyor

  Wish I could be the daddy that neither one of us had
  Keşke ikimizin de sahip olamadığı baba olabilseydim

  But I keep runnin from somethin I never wanted so bad!
  Ama herşeyden fazla istediğim şeyden kaçmaya devam ediyorum

  Sometimes I get upset, cause I ain't blew up yet
  Bazen üzülüyorum, çünkü henüz patlamadım

  It's like I grew up, but I ain't grow these two nuts yet
  Büyüdüm gibi, ama hala cesaretimi toplayamadım

  Don't gotta rep my step, don't got enough pep
  Adımlarımı tekrarlamamalıyım, yeteri kadar enerjim yok

  The pressure's too much man, I'm just tryin to do
  what's best
  Baskı çok fazla adamım, sadece en iyi olanı yapmaya çalışıyorum

  And I try, sit alone and I cry
  Ve çabalıyorum, yalnız başıma oturup ağlıyorum

  Yo I won't tell no lie, not a moment goes by
  Hey, hiç yalan söylemeyeğim, bir dakika bile geçmiyor
  ki

  That I don't pray to the sky, please I'm beggin you
  God
  Gökyüzüne dua etmeyeyim, lütfen sana yalvarıyorum
  tanrım

  Please don't let me be pigeon holdin no regular job
  Lütfen düzenli bir işi olmayan saf biri olmama izin
  verme

  Yo I hope you can hear me homie wherever you are
  Hey, umarım beni duyabilirsin ahbap, her neredeysen

  Yo I'm tellin you dawg I'm bailin this trailer
  tomorrow
  Hey sana söylüyorum dostum, yarın bu karavandan kurtuluyorum

  Tell my mother I love her, kiss baby sister goodbye
  Anneme onu sevdiğimi söyleyip, kız kardeşime veda öpücüğü vereceğim

  Say whenever you need me baby, I'm never too far
  Bana ne zaman ihtiyacın olursa bebeğim, asla çok uzakta değilim diyeceğim

  But yo I gotta get out there, the only way I know
  Ve hey, buradan gitmeliyim, bildiğim tek yol

  And I'ma be back for you, the second that I blow
  Ve patladığım anda senin için geri geleceğim

  On everything I own, I'll make it on my own
  Sahip olduğum herşeyi kendim kazanacağım

  Off to work I go, back to this 8 Mile Road
  İşe gitmek için çıkıyorum, yine bu 8 Mile yoluna

  [Chorus]

  [Eminem]
  You gotta live it to feel it, you didn't you wouldn't
  get it
  Bunu hissetmen için yaşaman lazım, yaşamadıysan sahip
  olamazsın

  Or see what the big deal is, why it wasn't the
  skillest
  Ya da büyük olayın ne olduğunu göremezsin, ve neden en
  iyisi değildi

  To be walkin this borderline of Detroit city limits
  Detroit�in şehir sınırlarında yürüyor olmak

  It's different, it's a certain significance, a
  certificate of authenticity, you'd never even see
  Bu farklı, bu kesinlike önemli, orjinallik
  sertifikası, asla görmeyi bile başaramazdın

  But it's everything to me, it's my credibility
  Ama bu benim herşeyim, benim güvenilirliğim

  You never seen heard smelled or met a real MC
  Hiç gerçek bir MC* yi görmedin, duymadın, koklamadın
  ve tanımadın

  Who's incredible upon the same pedestal as me
  Aynı sütunun üzerinde benim kadar inanılmaz olan

  But yet I'm still unsigned, havin a rough time
  Ama hala işsizim, zor bir dönem geçiriyorum

  Sit on the porch with all my friends and kick dumb
  rhymes
  Sundurmada tüm arkadaşlarımla oturup aptal kafiyeler
  yapıyorum

  Go to work and serve MC's in the lunchline
  İşe gidip öğlen yemeği kuyruğundaki MC�lere hizmet
  ediyorum

  But when it comes crunch time, where do my punchlines
  go
  Ama dönüm noktası geldiğinde, yumruk gibi dizelerim
  nereye gidiyor

  Who must I show, to bust my flow
  Kime göstermeliyim, flow larımı patlatmak için

  Where must I go, who must I know
  Nereye gitmeliyim, kimi tanımalıyım

  Or am I just another crab in the bucket
  Yoksa sadece kovadaki başka bir yengeç miyim

  Cause I ain't havin no luck with this little Rabbit so
  fuck it
  Çünkü bu küçük Tavşan la hiç şansım yok, öyleyse
  s.ktir et onu

  Maybe I need a new outlet, I'm startin to doubt shit
  Belki başka bir çıkış yerine ihtiyacım var, bu b.ktan
  şüphe etmeye başlıyorum

  I'm feelin a little skeptical who I hang out with
  Kiminle takıldığım konusunda biraz şüpheci
  hissediyorum

  I look like a bum, yo my clothes ain't about shit
  Bir k.ç gibi görünüyorum, kıyafetlerim bu. b.kla
  ilgili değil

  If the Salvation Army tryin to salvage an outfit
  Eğer Kurtuluş Ordusu bir kıyafeti kurtarmaya
  çalışıyorsa

  And it's cold, tryin to travel this road
  Ve hava soğuk, bu yolda seyahat etmeye çalışırken

  Plus I feel like I'm on stuck in this battlin mode
  Artı bu savaş modunda takılıp kalmışım gibi
  hissediyorum

  My defenses are so up, but one thing I don't want
  Gardım tamamen düştü, ama istemediğim bir şey

  Is pity from no one, the city is no fun
  Birinin bana acıması, şehir hiç eğlenceli değil

  There is no sun, and it's so dark
  Güneş yok, ve çok karanlık

  Sometimes I feel like I'm just bein pulled apart
  Bazen uzaklara çekiliyormuşum gibi hissediyorum

  I'm torn in my limbs, by each one of my friends
  Arkadaşlarımın her biri tarafından, kol ve
  bacaklarımdan ayrılıyorum

  It's enough to make me just wanna jump out of my skin
  Bu derimi yırtıp çıkmak istemem için yeterli

  Sometimes I feel like a robot, sometimes I just know
  not
  Bazen bir robot gibi hissediyorum, bazen bilmiyorum

  What I'm doin I just blow, my head is a stove top
  Ne yaptığımı, sadece patlıyorum, kafam sobanın üstü
  gibi

  I just explode, the kettle gets so hot
  İnfilak ediyorum, çaydanlık çok ısınıyor

  Sometimes my mouth just overloads the ass that I don't
  got
  Bazem ağzım sahip olmadığım k.çı aşırı yüklüyor

  But I've learned, it's time for me to U-turn
  Ama öğrendim, benim için U-dönüşü yapma zamanı

  Yo it only takes one time for me to get burned
  Hey sadece tek seferde yanıyorum

  Ain't no fallin no next time I meet a new girl
  Bundan sonra yeni bir kızla tanıştığım zaman
  yıkılmayacağım

  I can no longer play stupid or be immature
  Artık aptalı oynayamam ve çocukça davranamam

  I got every ingredient, all I need is the courage
  Tüm muhteviyata sahibim, tek ihtiyacım olan cesaret

  Like I already got the beat, all I need is the words
  Tempo şimdiden başlamış gibi, tek ihtiyacım olan
  sözler

  Got the urge, suddenly it's a surge
  Dürtüye sahibim, birden bu bir dalgalanma

  Suddenly a new burst of energy is occurred
  Birden yeni bir enerji patlaması gerçekleşti

  Time to show these free world leaders the three and a
  third
  Bu Özgür Dünya nın liderlerine 313 ün ne olduğunu
  gösterme zamanı

  I am no longer scared now, I'm free as a bird
  Artık korkmuyorum, bir kuş kadar özgürüm

  Then I turn and cross over the median curb
  Sonra dönüp yolun ortasındaki engelin üzerinden
  geçiyorum

  Hit the verbs and all you see is a blur from 8 Mile
  Road
  Can alıcı noktalara değiniyorum ve tek gördüğün 8 Mile
  Yolu�ndan bir karaltı

  Nakarat

  MC* : Microphone Controller( Rapçiler için kullanılan
  bir terim)
   

 2. DilzaR

  DilzaR Üye

  The way you shake it
  Öyle bir sallıyorsun ki

  I can't believe it
  İnanamıyorum

  I ain't never seen a ass like that
  Daha önce hiç öyle bir g.t görmemiştim

  The way you move it
  Öyle bir oynatıyorsun ki

  You make my pee pee go
  Da-doing doing doing
  Pipimi zonk zonk zonklatıyorsun

  I don't believe it
  İnanmıyorum

  It's almost too good to be true
  Neredeyse gerçek olamayacak kadar iyi

  I ain't never seen a ass like that
  Daha önce hiç öyle bir g.t görmemiştim

  The way you move it
  Öyle bir oynatıyorsun ki

  You make my pee pee go
  Da-doing doing doing
  Pipimi zonk zonk zonklatıyorsun


  The way she moves she's like a belly dancer
  Hareketleri aynı bir dansöz gibi

  She's shakin that ass to the new nelly jams
  Yeni nelly şarkılarıyla k.çını sallıyor


  I think someone's at the door, but I don't think i'ma answer
  Sanırım birileri kapıda, ama bakacağımı sanmıyorum

  Police saying freeze...da-doing doing doing
  Polis kımıldana diyor...

  What do you mean freeze?
  Ne demek kımıldama?

  Please I'm a human being
  Lütfen, ben bir insanım

  I have needs, I'm not done
  Ve ihtiyaçlarım var, henüz bitirmedim

  Not till I'm finished pee-ing
  İşemeyi bitimeden olmaz

  I am not resisting arrest, I am agree-ing
  Tutuklamaya karşı gelmiyorum, kabul ediyorum

  Mister officer, I'm already on my knees
  Memur bey, zaten dizlerimin üzerindeyim

  I can't get on the ground any further it's impossible for me
  Daha fazla yere yatamam bu benim için imkansız

  And do not treat me like a murderer, I just like to pee
  Ve bana bir katil gibi davranmayın, sadece işemeyi seviyorum

  Pee, pee, yes I make R'n'B
  İşemeyi, işemeyi, evet R&B yapıyorum

  I sing song that go ringy chong
  Çan çin çon şarkısını söylüyorum

  Ching chong chong chong ching
  Çin çon çon çon çin

  Psyche, I joke, I joke, I kid, I kid
  Yok canım, espri yapıyorum, şaka şaka

  If I offend, I'm sorry please please forgive
  Eğer alındıysanız özür dilerim lütfen bağışlayın

  For I am Triumph the Puppet Dog, I am a mere puppet
  Çünkü ben Kukla Köpek Triumph'ım, yalnızca bir kuklayım

  I can get away with anything I say and you will love it
  Herhangi bir şey söyleyerek paçayı kurtarabilirim ve o hoşunuza gider  The way you shake it
  Öyle bir sallıyorsun ki

  I can't believe it
  İnanamıyorum

  I ain't never seen a ass like that
  Daha önce hiç öyle bir g.t görmemiştim

  The way you move it
  Öyle bir oynatıyorsun ki

  You make my pee pee go
  Da-doing doing doing
  Pipimi zonk zonk zonklatıyorsun

  Jessica Simpson
  Jessica Simpson

  looks oh so temptin
  oh çok cezbedici gözüküyor

  Nick I ain't never seen a ass like that
  Nick daha hiç öyle bir g.t görmemiştim

  Everytime I see the show on MTV
  Ne zaman MTV'deki o şovu görsem

  My pee pee goes
  Da-doing doing doing
  Pipim zonk zonk zonkluyor  Mary-Kate and Ashley used to be so wholesome
  Mary-Kate ve Ashley eskinden sıradanlardı

  Now they gettin older they startin to grow bum-bums
  Şimdi büyüdüler ve kalçaları da büyümeye başladı

  I go to the movies and sit down with my popcorn
  Sinemaya gidiyorum ve patlamış mısırımı alıp oturuyorum

  Police saying freeze...da-doing doing doing
  Polis kımıldama diyor...

  What do you mean freeze?
  Ne demek kımıldama?

  Jeez, I just got my seat
  Olamaz, daha yeni oturdum

  I have tickit, look I put it away my zipper zipped
  Biletim var, bak fermuarım da kapalı

  Please do not remove me from this movie theater please
  Lütfen beni bu sinemadan götürmeyin, lütfen

  I did not even get to see Mary-Kate's shower scene
  Mary-Kate'in duş sahnesini bile göremedim daha

  I didn't mean to be obscene or make a great big scene
  Müstehcen olmak istemem ya da olay çıkartmak

  And don't treat me like I'm Pee Wee Herman
  Ve bana Pee Wee Herman'mışım gibi davranmayın

  This movie is PG mister officer
  Bu filmde yaş sınırı var memur bey

  I demand to see my attorney
  Avukatımı görmeyi talep ediyorum

  I will simply plead innocent, cop a plea and be free
  Hemen affımı isteyeceğim, ve özgür olacağım

  Free, yes, free, right back on the streets
  Özgür, evet, özgür, yeniden sokaklarda olacağım

  What you mean my lawyer is with Michael
  Ne demek avukatın Michael'in yanında

  He's too busy, I'm Triumph
  O çok meşgul, ben Triumph'ım

  Britney Spears has shoulders like a man
  Britney Spears'ın erkek gibi omuzları var

  And I can say that and you laugh
  Ben bunu söyleyince gülersin

  Cos there's a puppet on my hand [ha-ha-haaaaa]
  Çünkü elimde bir kukla var  The way you shake it
  Öyle bir sallıyorsun ki

  I can't believe it
  İnanamıyorum

  I ain't never seen a ass like that
  Daha önce hiç öyle bir g.t görmemiştim

  The way you move it
  Öyle bir oynatıyorsun ki

  You make my pee pee go
  Da-doing doing doing
  Pipimi zonk zonk zonklatıyorsun

  Hilary Duff is
  Hilary Duff

  Not quite old enough so
  Yeterince yaşlı değil bu yüzden

  I ain't never seen a butt like that
  Daha önce hiç böyle bir kıç görmemiştim

  Maybe next year I'll say ass
  Belki önümüzdeki yıl g.t derim

  And she'll make my pee pee go
  Da-doing doing doing
  Ve o benim pipimi zonk zonk zonklatır  The way she moves she dances like a gogo
  Öyle hareket ediyor ki, çılgın gibi dans ediyor

  In that video she sings 'Get Out' you boso
  Şu 'Çık Dışarı' dediği klipte

  'I need a new boyfriend, Hi my name is JoJo'
  'Yeni bir erkek arkadaşa ihtiyacım var, merhaba adım JoJo'

  'Police saying freeze...da-doing doing doing
  Polis kımıldama diyor...

  What do you mean freeze?
  Ne demek kımıldama

  My computers will be seized
  Bilgisayarlarıma el koyacaklar

  And my keys to my ranch, I just baked cookies
  Ve çiftliğimin anahtarlarına, daha yeni kurabiye pişirmiştim

  Mister officer, lookie, take a whiff of these
  Memur Bey, bakın, şunu bir koklayın

  Here, I make Jesus juice, take a sip of this
  İşte, 'Jesus Juice' yaptım, bir yudum alın

  Nobody is safe from me, no not even me
  Kimse benim karşımda güvende değil, kendim bile

  I don't even know if I can say the word pee-pee, pee, on the radio,
  Pipi kelimesini radyoda söyleyebilir miyim bilmiyorum

  But I think I did
  Ama sanırım söyledim

  Janet, is that a breast? I think I just saw a tit!
  Janet, o bir meme mi? Sanırın bir meme ucu gördüm!

  Psyche, I joke, I joke, I kid, I kid
  YOk canım, espri yapıyorum, şaka şaka

  I don't think my joke is working, I must flee
  Sanırım şakam işe yaramıyor, kaçmalıyım

  Quick, get to the chopper, everybody get down
  Çabuk, helikoptere binin, herkese yere yatsın

  I'm not Triumph, I'm Arnold, get down
  Ben Triumph değilim, ben Arnold'um, yere yatın  The way you shake it
  Öyle bir sallıyorsun ki

  I can't believe it
  İnanamıyorum

  I ain't never seen a ass like that
  Daha önce hiç öyle bir g.t görmemiştim

  The way you move it
  Öyle bir oynatıyorsun ki

  You make my pee pee go
  Da-doing doing doing
  Pipimi zonk zonk zonklatıyorsun


  So Gwen Stefani
  Peki Gwen Stefani

  Will you pee-pee on me please?
  Lütfen üzerime çiş yaparmısın?

  I ain't never seen a ass like that
  Daha önce hiç öyle bir g.t görmemiştim

  Cos the way you move it
  Çünkü öyle bir oynatıyorsun ki

  You make my pee pee go
  Da-doing doing doing
  Pipimi zonk zonk zonklatıyorsun


  [Dre]
  What the fuck is wrong with you?!
  Senin sorunun ne?
   

 3. DilzaR

  DilzaR Üye

  Step by step, heart to heart, left right left
  Adım adım, kalp kalbe, sol sağ sol

  We all fall down...
  Hepimiz yere yığılıyoruz

  Nakarat:

  [ Step by step, heart to heart, left right left
  Adım adım, kalp kalbe, sol sağ sol

  We all fall down like toy soldiers
  Hepimiz oyuncak askerler gibi yere yığılıyoruz

  Bit by bit, torn apart, we never win
  Parça parça, ayrılıyoruz, asla kazanamayız

  But the battle wages on for toy soldiers
  Ama savaş oyuncak askerlere karşı sürdürülüyor ]


  I'm supposed to be the soldier who never blows his composure
  Soğukkanlılığını asla kaybetmeyen bir asker olmam gerekiyor

  Even though I hold the weight of the whole world on my shoulders
  Tüm dünyanın yükünü omuzlarımda taşısam bile

  I am never supposed to show it, my crew ain't supposed to know it
  Bunu asla belli etmemeliyim, ekibim bunu bilmemeli

  Even if it means goin' toe to toe with the Benzino it don't matter
  Bu Benzino'yla karşı karşıya gelmek anlamına gelse bile önemli değil

  I'd never drag them in battles that I can handle unless I absolutely have to
  Kendim halledebileceğim savaşlara onları asla çekmezdim eğer kesinlikle mecbur kalmazsam

  I'm supposed to set an example
  Örnek teşkil etmeliyim

  I need to be the leader, my crew looks for me to guide 'em
  Lider olmam gerek, ekibim onlara rehberlik etmemi bekliyor

  If some shit ever just pop off, I'm supposed to be beside 'em
  Eğer bir şeyler başgösterirse onların yanında olmalıyım

  That Ja shit I tried to squash it, it was too late to stop it
  O Ja olayını bastırmaya çalışım, durdurmak için çok geçti

  There's a certain line you just don't cross and he crossed it
  Geçmemen gereken belli bir çizgi vardır ve o bunu geçti

  I heard him say Hailie's name on a song and I just lost it
  Bir şarkıda Hailie'nin adını söylediğini duydum ve kendimi kaybettim

  It was crazy, this shit went way beyond some Jay-Z and Nas shit
  Bu çılgıncaydı, ve bu olay Jay-Z ve Nas'e de bulaştı

  And even though the battle was won, I feel like we lost it
  Ve savaşı kazandığımız halde, kaybetmişiz gibi hissettim

  I spent too much energy on it, honestly I'm exhausted
  Buna çok fazla enerji harcadım, ve doğrusu tükendim

  And I'm so caught in it I almost feel I'm the one who caused it
  Ve o kadar çok içine girdim ki neredeyse buna neden olan benmişim gibi hissedecektim

  This ain't what I'm in hip-hop for, it's not why I got in it
  Bu benim hip-hop'ta olma nedenim değil, ona giriş nedenim değil

  That was never my object for someone to get killed
  Birisinin ölmesi asla benim amacım olmadı

  Why would I wanna destroy something I help build
  Yapılmasına yardım ettiğim bir şeyi neden yok etmek isteyeyim?

  It wasn't my intentions, my intentions was good
  Bu benim niyetim değildi, ben iyi niyetliydim

  I went through my whole career without ever mentionin'..
  Kariyerim boyunca ... nın ismini anmadım bile

  Now it's just out of respect for not runnin' my mouth
  Şimdi ağzımı açmamam tamamen saygıdan ötürü

  And talkin' about something that I knew nothing about
  Ve hakkında bir şey bilmediğim bir konuda konuşmamam

  Plus Dre told me stay out, this just wasn't my beef
  Ayrıca Dre bunun dışında kalmamı söyledi, bu benim kavgam değil

  So I did, I just fell back, watched and gritted my teeth
  Ben de öyle yaptım, geri çekildim, izleyip dişimi sıktım

  While he's all over TV down talkin' a man who literally saved my life
  O TV'lerde tam anlamıyla hayatımı kurtaran adamla konuşurken

  Like fuck it I understand this is business
  Şöyle düşündüm lanet olsun anlıyorum bu iş meselesi

  And this shit just isn't none of my business
  Ama bu beni ilgilendirmeyen bir olay değil

  But still knowin' this shit could pop off at any minute cuz
  Ama halen bu olayın her an patlak verebileceğini biliyordum çünkü

  Nakarat


  There used to be a time when you could just say a rhyme
  Eskiden bir zaman vardı sadece bir kafiye söyleyip geçtiğin

  And wouldn't have to worry about one of your people dyin'
  İnsanlarından birinin ölmesinden endişe etmediğin

  But now it's elevated cuz once you put someone's kids in it
  Ama bu artık kalktı çünkü birinin çocuğunu işin içine soktuğun anda

  The shit gets escalated, it ain't just words no more is it?
  Bu iş kışkırtılmış olur, artık sadece kelimeler olmaktan çıkar değil mi?

  It's a different ball game, callin' names and you ain't just rappin'
  Bu değişik bir top oyunu, isim söylüyorsun ve sadece rap yapmıyorsun

  We actually tried to stop the 50 and Ja beef from happenin'
  Aslında 50 ve Ja kavgasını önlemeye çalıştık

  Me and Dre had sat with him, kicked it and had a chat with him
  Ben ve Dre onunla oturduk ve konuştuk

  And asked him not to start it he wasn't gonna go after him
  Ve bunu başlatmamasını istedik ona uymayacaktı

  Until Ja started yappin' in magazines how we stabbed him
  Ta ki Ja dergilerde onu nasıl bıçakladığımızı zırvalayana kadar

  Fuck it 50 smash 'em, mash 'em and let him have it
  Lanet olsun 50 parçala onları ez onları ve bırak o sahip olsun

  Meanwhile my attention is pullin' in other directions
  Bu arada benim dikkatim başka yönlere kayıyordu

  Some receptionist at The Source who answers phones at his desk
  The Source'da telefonlara cevap veren bir resepsiyonist

  Has an erection for me and thinks that I'll be his ressurection
  Benim için ereksiyon oluyor ve onun kurtuluşu olacağımı düşünüyordu

  Tries to blow the dust off his mic and make a new record
  Mikrofonundaki tozu atıp yeni bir albüm yapmaya çalıştı

  But now he's fucked the game up cuz one of the ways I came up
  Ama şimdi oyunu berbat etti çünkü benim geldiğim yollardan biri

  Was through that publication the same one that made me famous
  Beni meşhur eden o yayının içinden geçiyordu

  Now the owner of it has got a grudge against me for nothin'
  Şimdi onun sahibinin nedensiz yere bana garezi var

  Well fuck it, that mutherfucker can get it too, fuck him then
  Ama bunu s**tir et, o o****u çocuğunun da olabilir, o zaman canı cehenneme

  But I'm so busy being pissed off I don't stop to think
  Ama kızdırılmakla o kadar meşgulüm ki durup düşünmedim

  That we just inherited 50's beef with Murder Inc.
  50'nin Murder Inc. le kavgasını üstlendiğimizi

  And he's inherited mine which is fine ain't like either of us mind
  Ve o da benimkini üstlendi, bu sorun degil ikimizin de umursadığı yok

  We still have soldiers that's on the front line
  Hala ön saflarda duran askerlerimiz var

  That's willing to die for us as soon as we give the orders
  Biz emirleri verdiğimiz sürece uğrumuza ölmeyi bekleyen

  Never to extort us, strictly to show they support us
  Asla bizi sıkıştırmak için değil, sadece bizi desteklediklerini göstermek için

  We'll maybe shout 'em out in a rap or up in a chorus
  Belki bir şarkımızda onlardan bahsederiz

  To show them we love 'em back and let 'em know how important it is
  to have Runyon Avenue soldiers up in our corners
  Onları sevdiğimizi göstermek ve etrafımızda Ranyon Bulvarı askerlerinin
  olduğunu bilmenin ne kadar önemli olduğunu bilmelerini sağlamak için

  Their loyalty to us is worth more than any award is
  Bize olan sadakâtleri herhangi bir ödülden daha değerli

  But I ain't tryna have none of my people hurt and murdered
  Ama hiçbir adamımın yaralanmasını veya öldürülmesini istemiyorum

  It ain't worth it, I can't think of a perfecter way to word it
  than to just say that I love ya'll too much to see the verdict
  Buna değmez, bunu dile getirmek için hepinizi jüri kararını görmek
  istemeyecek kadar çok seviyorum demekten daha mükemmel bir yol düşünemiyorum

  I'll walk away from it all before I let it go any further
  Daha ileri gitmesine izin vermeden bundan uzaklaşacağım

  But don't get it twisted, it's not a plea that I'm copin'
  Ama bunu saptırmayın, özür dilemeye çalışmıyorum

  I'm just willin' to be the bigger man
  Sadece büyüklük bende kalsın istiyorum

  If ya'll can quit poppin' off at your jaws with the knockin'
  Eğer siz kusur bulan çenelerinizi çalıştırmaktan vazgeçerseniz

  Cuz frankly I'm sick of talkin'
  Çünkü doğrusu konuşmaktan bıkrım

  I'm not gonna let someone elses coffin rest on my conscience cuz
  Birinin mezarının daha vicdanımda yatmasına izin vermeyeceğim çünkü
   

 4. DilzaR

  DilzaR Üye

  Look, if you had, one shot; or one opportunity
  Bak, eğer tek bir atışın olsaydı; ya da tek bir fırsatın

  To seize everything you ever wanted, in one moment
  İstediğin her şeyi bir dakikada kapmak için

  Would you capture it, or just let it slip
  Onu yakalar mıydın? Yoksa kayıp gimesine izin mi verirdin?

  yo; His palms are sweaty, knees weak arms are heavy
  hey; Avuçları terli, dizleri güçsüz, kolları ağır

  There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti
  Kazağında şimdiden kusmuk var, annesinin spagettisi

  He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs
  Gergin, ama görünüşte sakin ve bombaları bırakmaya hazır

  But he keeps on forgetting what he wrote down
  Ama yazdıklarını unutmaya devam ediyor

  The whole crowd goes so loud
  Kalabalık çok ses çıkarıyor

  He opens his mouth but the words won't come out
  Ağzını açıyor ama sözcükler dışarı çıkmıyor

  He's chokin' how, everybody's jokin' now
  Tıkanıyor, şimdi herkes nasıl da dalga geçiyor

  The clocks run out, times up, over, bloah!
  Saat işliyor, zaman doldu, bitti, bloa!

  Snap back to reality, oh, there goes gravity
  Şak diye gerçeğe geri dönüyor, oh, yerçekimi gidiyor

  Oh, There goes rabbit he choked, he's so mad but he won't, Give up that easy
  Oh, Tavşan gidiyor, tıkandı, çok kızgın ama bu kadar kolay pes etmeyecek

  No, he won't have it he knows
  Hayır, ona ulaşamayacağını biliyor

  His whole back's of these ropes
  Sırtı iplerle bağlı

  It don't matter he's dope
  Önemli değil, o yetenkli

  He knows that but he's broke
  Bunu biliyor ama o meteliksiz

  He’s so stagnant that he knows
  Ama o çok durgun, bunu biliyor

  When he goes back to this mobile home
  Tekrar seyyar evine gittiği zaman

  That's when it's back to the lab again, yo,
  Yine labaratuarına geri dönüyor, hey,

  This whole rap shit he better go capture this moment And hope it don't pass him
  Bütün bu rap zımbırtısı, iyisimi bu anı yakalamalı ve onu atlamamasını ummalı

  You better lose yourself in the music
  İyisimi kaybet kendini müziğin içinde

  The moment, you own it, you better never let it go
  O ana sahipsin, asla bırakmasan iyi edersin

  You only get one shot do not miss your chance to blow
  Tek bir atışın var bu şansı boşa harcama

  This opportunity comes once in a life-time
  Bu fırsat hayatta bir kere gelir

  Yo, you better lose yourself in the music
  Hey, iyisimi kaybet kendini müziğin içinde

  The moment, you own it, you better never let it go
  O ana sahipsin, asla bırakmasan iyi edersin

  You only get one shot do not miss your chance to blow
  Tek bir atışın var bu şansı boşa harcama

  This opportunity comes once in a life-time
  Bu fırsat hayatta bir kere gelir

  Yo, his souls escaping, through this hole that is gaping
  Hey, ruhu açılmakta olan bu deliğin içinden kaçıyor

  This world is mine for the taking, make me king
  Bu dünya almam için beni bekliyor, beni kral yapacak

  As we move toward'a, new world ord'a
  Yeni bir dünya düzenine doğru ilerlerken

  A normal life is boring but superstardoms
  Normal bir yaşam sıkıcıdır ama süperstar olmak

  Close to postmortum it only grows harder, only grows hotter
  Otopsiye yaklaşırken sadece daha zorlaşır, daha sıcaklaşır

  He blows its all over, these hoes is all on him
  Herşeyi tamamen batırıyor, bu fahişeler onun üzerinde

  Coast to coast shows he's known as the globetrotter
  Kıyıdan kıyıya şovlar, o dünyayı gezen biri olarak bilinir

  Lonely roads god only knows
  Yalnız yollar, sadece tanrı bilir

  He's grown farther from home he's no father
  O evden uzakta büyüdü, baba değil

  He goes home and barely knows his own daughter
  Eve gidiyor ve kendi kızını zar zor tanıyor

  But hold your nose 'cause here goes the cold water
  Ama burnunu tıka çünkü burdan soğuk su geçiyor

  These hoes don't want him no mo' he's cold product
  Bu kadınlar onu istemiyor hayır anne, o soğuk nevale

  They moved on to the next shmo'
  Onlar diğer herife gittiler

  Who flows he nose dove, and sold nada
  O akıp gidiyor, başaşağı daldı ve hiçbir şey satamadı

  So the soap opera's told it unfolds
  Pembe dizi böyle anlatılır ve açıklar

  I suppose it's old partner
  Sanırım o eski partner

  But the beat goes on da da dum da da dum datta
  Ama tempo devam eder da da dum da da dum dara

  You better lose yourself in the music
  İyisimi kaybet kendini müziğin içinde

  The moment, you own it, you better never let it go
  O ana sahipsin, asla bırakmasan iyi edersin

  You only get one shot do not miss your chance to blow
  Tek bir atışın var bu şansı boşa harcama

  This opportunity comes once in a life-time
  Bu fırsat hayatta bir kere gelir

  Yo, you better lose yourself in the music
  Hey, iyisimi kaybet kendini müziğin içinde

  The moment, you own it, you better never let it go
  O ana sahipsin, asla bırakmasan iyi edersin

  You only get one shot do not miss your chance to blow
  Tek bir atışın var bu şansı boşa harcama

  This opportunity comes once in a life-time
  Bu fırsat hayatta bir kere gelir

  Yo, no more games, I'ma change what you call rage
  Hey, daha fazla oyun yok, moda dediğiniz şeyi değiştireceğim

  Tear this mother fuckin roof off like 2 dogs caged
  Bu lanet çatıyı kafeslenmiş 2 köpek gibi parçalayacğım

  I was playin in the beginning, the mood all changed
  Başlangıçta rol yapıyordum, ruh halim tamamen değişti

  I been chewed up, and spit out and booed off stage
  Çiğnendim, tükürüldüm ve sahneden yuhalanarak indim

  But I kept rhymin' and step writin' the next cypher
  Ama kafiye yapmayı sürdürdüm ve sonraki şifreyi yazmaya geçtim

  You best believe somebody's payin' the pied piper
  Bazıları parayı verip düdüğü çalıyor, inansan iyi edersin

  All the pain inside amplified by the, fact that I can't get by with my nine to five
  İçimdeki tüm acı, dokuz-beş çalışmamla geçinemediğim gerçeğiyle artıyor

  And I can't provide the right type'a Life for my family
  Ve aileme düzgün bir yaşam tarzı sağlayamıyorum

  'cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers
  Çünkü dostum, bu allahın belası yemek markalarıyla bebek bezi alınmıyor

  And it's no movie, there's no Mekhi Phifer
  Ve bu bir film değil, burda Mekhi Phifer yok

  This is my life and these times are so hard
  Bu benim hayatım ve bu zamanlar çok zor

  And it's getting even harder tryin' to feed and water my seed
  Ve tohumumu beslemeye ve sulamaya çalışırken daha da zorlaşıyor

  Plus Teetertotter caught up between bein' a father and a prima donna Baby
  Artı, Tahterevalli baba olmakla nazlı bir bebeğin arasında sıkışıyor

  Mama drama's screamin' on and Too much for me to wanna stay in one spot
  Anne dramı çığlık atıyor ve bunlar bu noktada kalmak istemem için çok fazla

  Another day of monotony Has gotten me to the point, I'm like a snail
  Yeni bir tekdüze gün beni salyangoza benzediğim bi noktaya getirdi

  I've got to formulate a plot 'fore I end up in jail or shot
  Hapse düşmeden ya da vurulmadan önce bir plan geliştirmeliyim

  Success is my only motherfuckin' option, failure's not
  Başarı benim tek lanet olası seçeneğim, başarısızlık değil

  Mom, I love you, but this trailer's got to go
  Anne seni seviyorum ama bu karavandan gitmeliyim

  I cannot grow old in Salem's lot
  Salem’in arsasında yaşlanamam

  So here I go it's my shot, feet fail me not
  İşte gidiyorum bu benim denemem, ayaklarım yüzümü kara çıkarmayın

  This maybe the only opportunity that I got
  Bu sahip olduğum tek fırsat olabilir

  You better lose yourself in the music
  İyisimi kaybet kendini müziğin içinde

  The moment, you own it, you better never let it go
  O ana sahipsin, asla bırakmasan iyi edersin

  You only get one shot do not miss your chance to blow
  Tek bir atışın var bu şansı boşa harcama

  This opportunity comes once in a life-time
  Bu fırsat hayatta bir kere gelir

  Yo, you better lose yourself in the music
  Hey, iyisimi kaybet kendini müziğin içinde

  The moment, you own it, you better never let it go
  O ana sahipsin, asla bırakmasan iyi edersin

  You only get one shot do not miss your chance to blow
  Tek bir atışın var bu şansı boşa harcama

  This opportunity comes once in a life-time
  Bu fırsat hayatta bir kere gelir

  Yo, you can do anything you set your mind to man
  Hey, kafana koyduğun herşeyi yapabilirsin, dostum
   

 5. DilzaR

  DilzaR Üye

  [Obie Trice] "Obie Trice, Real Name No Gimmicks..."

  [Eminem] Two trailer Park girls go round the outside, round the outside, round the outside
  İki karavan parkı kızı etrafta geziniyor, etrafta geziniyor, etrafta geziniyor

  Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside
  İki karavan parkı kızı etrafta geziniyor, etrafta geziniyor, etrafta geziniyor
  [Kadın sesi] "Ooooohhhhh!"
  [Eminem] Guess who's back, back again Shady's back, tell a friend
  Tahmin et kim, kim geri geldi? Shady geri geldi, bi arkadaşa söyle

  Guess who's back, guess who's back, guess who's back, guess who's back, guess who's back, guess who's back, guess who's back... (Nah nah nah nah nah na na nah)
  Tahmin et kim geri geldi, tahmin et kim geri geldi,tahmin et kim geri geldi.................(Na na na na na na na na)

  I've created a monster, cuz nobody wants to see Marshall no more
  Bir canavar yarattım, çünkü kimse artık Marshall’ı görmek istemiyor

  They want Shady I'm chopped liver
  Onlar Shady’yi istiyor, kıyılmış ciğer gibiyim

  Well if you want Shady, this is what I'll give ya
  Peki, Shady’yi istiyorsanız size bunu vereceğim

  A little bit of weed mixed with some hard liquor
  Biraz sert likörle karışık birazcık esrar

  Some vodka that'll jumpstart my heart quicker then a shock
  Biraz da votka kalbimi bir şoktan daha çok hoplatır

  When I get shocked at the hospital By the Dr. when I'm not co-operating
  Hastanede Dr. tarafından şok verilirken yardımcı olmuyorum

  When I'm rocking the table while he's operating (Hey!)
  O ameliyat yaparken masasını sallıyorum

  You waited this long now stop debating
  Bu kadar bekledin şimdi tartışmayı kes

  Cuz I'm back, I'm on the rag and ovulating
  Çünkü geri döndüm, gazetedeyim ve yumurtluyorum

  I know that you got a job Ms. Cheney
  Bir işin olduğunu biliyorum Bayan Cheney

  But your husbands heart problem is complicating
  Ama kocanın kalp porblemleri kafa karıştırıcı

  So the FCC won't let me be Or let me be me so let me see
  FCC beni rahat bırakmayacak veya ben olmama izin vermeyecek, bir düşüneyim

  They've tried to shut me down on MTV But it feels so empty without me
  Beni MTV de susturmaya çalıştılar ama o bensiz çok boş görünüyor

  So, come on dip, bum on your lips
  Hadi dudaklarına k.ç daldır

  Fuck that cum on your lips and some on your tits
  S.ktir et onu, dudaklarına boşal, biraz da memelerine
  And get ready cuz this shit's about to get heavy
  Ve hazırlan çünkü bu b.k ağırlaşmka üzere

  I just settled all my lawsuits, "Fuck you Debbie!"
  Tüm davalarımı yeni hallettim, “S.keyim seni Debbie!”

  Now this looks like a job for me
  Bu bana göre bir işe benziyor

  So everybody just follow me
  Hadi herkes beni takip etsin

  Cuz we need a little controversy
  Çünkü ufak bi tartışmaya ihtiyacımız var

  Cuz it feels so empty without me
  Çünkü bensiz çok boş görünüyor

  I said this looks like a job for me
  Bu bana göre bir işe benziyor dedim

  So everybody just follow me
  Hadi herkes beni takip etsin

  Cuz we need a little controversy
  Çünkü ufak bi tartışmaya ihtiyacımız var

  Cuz it feels so empty without me
  Çünkü bensiz çok boş görünüyor

  Little hellions, kids feeling rebellious, embarrased
  Küçük afacanlar, çocuklar isyankar hissediyor, utanmışlar

  Their parents still listen to Elvis
  Ebeveynleri hala Elvis dinliyor

  They start feeling like prisoners helpless
  Çaresiz mahkumlar gibi hissetmeye başlıyorlar

  Til someone comes along on a mission and yells "bitch"
  Ta ki biri bir misyonla gelip “o.ospu” diye haykırana kadar

  A visioanry, vision of scary
  Bir ileri görüşlü, korkunçluğun görüntüsü

  Could start a revolution, pollutin’ the air waves a rebel
  Bir devrim başlatabilir, hava dalgalarını kirleten bir asi

  So just let me revel and bask, In the fact that I got everyone kissing my ass
  Bırakın da herkesin kıçımı öptüğü gerçeğiyle eğlenip tadını çıkarayım

  And it's a disaster such a catastrophe For you to see so damn much of my ass you ask for me?
  Ve sanki beni çağırmışsın gibi k.çımı bu kadar çok görmek senin için bir felaket, öyle bir yıkım ki

  Well I am back (da-da-na-na-da-nanana) fix your bent antenna
  Geri döndüm (da-da-na-na-da-nanana) çatlak antenini düzelt

  Tune it in and then I'm gonna enter in up under your skin like a splinter
  Onu ayarla ve sonra derinin altına bir kıymık gibi gireceğim

  The center of attention back for the winter
  İlginin merkezi, kış için geri döndü

  I'm interesting, the best thing since wrestling
  Ben ilgi çekiciyim, boğuşmaktan sonraki en iyi şeyim

  Infesting in your kids ears and nesting
  İstila ediyorum çocuklarınızın kulaklarını ve yuva yapıyorum

  (announcer voice) Testing "Attention Please"
  (spiker sesi) Deneme “Dikkat Lütfen”

  Feel the tension
  Gerilimi hisset

  Soon as someone mentions me here's my 10 cents my 2 cents is free
  Biri benden bahseder etmez işte 10 sentim, 2 sentim bedava

  A nuisance, who sent, you sent for me?
  Bir baş belası, kim gönderdi? beni mi çağırdın?

  Now this looks like a job for me
  Bu bana göre bir işe benziyor

  So everybody just follow me
  Hadi herkes beni takip etsin

  Cuz we need a little controversy
  Çünkü ufak bi tartışmaya ihtiyacımız var

  Cuz it feels so empty without me
  Çünkü bensiz çok boş görünüyor

  I said this looks like a job for me
  Bu bana göre bir işe benziyor dedim

  So everybody just follow me
  Hadi herkes beni takip etsin

  Cuz we need a little controversy
  Çünkü ufak bi tartışmaya ihtiyacımız var

  Cuz it feels so empty without me
  Çünkü bensiz çok boş görünüyor

  A tisk-it a task-it


  I go tit for tat with anybody who's talking this shit that shit
  O b.ktan bu b.ktan bahseden herkesle kısasa kısas yaparım

  Chris Kirkpatrick, you can get your ass kicked
  Chris Kirkpatrick, kıçını tekmeletebilirsin

  Worse than them little Limp Bizkit bastards
  Onlardan da beteri küçük Limp Bizkit p.çleri

  And Moby, you can get stomped by Obie
  Ve Moby, dans ettirir seni Obie

  You 36 year old bald headed fag blow me
  Sen, 36 yaşındaki kel kafalı i.ne uçur beni

  You don't know me, you're too old let go
  Beni tanımazsın, çok yaşlısın bırak artık

  It's over, nobody listens to techno now let’s go
  Artık bitti, kimse tekno dinlemiyor hadi gidelim

  Just give me the signal I will be there with a whole list full of new insults I've been dope
  Sadece işareti ver ve aptal olduğum yeni hakaretlerle dolu bir listeyle orda olurum

  Suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol
  Prince kendini bir sembole dönüştürdüğünden beri bir kalemle beklenti içindeyim

  But sometimes the shit just seems, everybody only wants to discuss me
  Ama bazen bu b.k öyle görünüyor ki,sanki herkes sadece beni tartışmak istiyor

  This must mean I'm disgusting, But its just me I'm just obscene
  Bu, ben iğrencim demek olmalı, ama ben böyleyim, sadece müstehcenim

  Though I'm not the first king of controversy
  Tartışmanın ilk kralı değilim ama

  I am the worst thing since Elvis Presley
  Elvis Presley’den beri en kötü şeyim

  To do Black Music so selfishly And use it to get myself wealthy
  Zenci müziğine bencilce yapıyorum, ve onu zengin olmak için kullanıyorum

  (Hey) Here's a concept that works 20 million other white rappers emerge
  (Hey) İşte işe yarayan bir düşünce, 20 milyon beyaz repçi ortaya çıkar

  But no matter how many fish in the sea It'll be so empty without me
  Ama denizde ne kadar balık olursa olsun, bensiz çok boş görünecektir

  Now this looks like a job for me
  Bu bana göre bir işe benziyor

  So everybody just follow me
  Hadi herkes beni takip etsin

  Cuz we need a little controversy
  Çünkü ufak bi tartışmaya ihtiyacımız var

  Cuz it feels so empty without me
  Çünkü bensiz çok boş görünüyor

  I said this looks like a job for me
  Bu bana göre bir işe benziyor dedim

  So everybody just follow me
  Hadi herkes beni takip etsin

  Cuz we need a little controversy
  Çünkü ufak bi tartışmaya ihtiyacımız var

  Cuz it feels so empty without me
  Çünkü bensiz çok boş görünüyor

  Hum dei la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la
  Hum dei la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la

  "Kids!"
  “Çocuklar!”
   

 6. Google

  Google Özel Üye

  eminem şarkıları - eminem şarkı sözleri - şarkılarla eminem
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - eminem sarki sozleri Forum Tarih
Eminem'den Yeni Şarkılar Müzik Haberleri 3 Aralık 2009
Eminem The Best of Eminem Albümü 2011 Albüm Tanıtımları 8 Mart 2011
Eminem,Recovery ile geri dönüyor! Müzik Haberleri 17 Nisan 2010
Eminem - Crack A Bottle ft Cashis and Bob (Official Shady Remix) Müzik Videoları 8 Şubat 2009
Eminem uSerbarLarı - Eminem usebar imzaları Kaliteli Userbar 4 Ocak 2009

Bu Sayfayı Paylaş