Ekonomi ile Çevre Sorunları Arasındaki İlişki

'Diğer Mesleki Bilgiler' forumunda semyav5mitq tarafından 30 Aralık 2008 tarihinde açılan konu

 1. Ekonomi ile Çevre Sorunları Arasındaki İlişki konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Son yıllarda ülkeleri ve hükümetleri meşgul eden meseleler yalnız enflasyon, dış ticaret açıklan, bütçe açıklan, hızlı nüfus artışı, işsizlik, konut sorunları olmayıp kalkınmanın, gelişmenin beraberinde getirdiği çevre sorunlarının da önemli yer tuttuğu bilinen bir gerçektir. Günümüzde doğal kaynaklarla insan arasındaki ilişkilerin önemi bir kat daha artmıştır. Giderek bozulan tabiat, ekolojik dengenin de bozulmasına yolaçmaktadır. Bilindiği gibi doğal kaynaklann insanın sosyal ve ekonomik yaşamında ayn bir yeri ve önemi vardır. Yakın zamana kadar "çevre" yi
  "hava" ile özdeş ve "çevre sorunlan" m da "hava kirlenmesi" nden ibaret sayan görüşler ağırlıktaydı. Ancak çevre sorunlarına duyulan ilgi arttıkça bu dar "çevre" kavramı yerini daha geniş tanımlamalara bıraktı. Suyun, havanın, toprağın, kısacası doğanın kirlenmesi anlamındaki çevre sorunlan yerine bugün, her türlü insan yerleşmelerinin, sağlık, beslenme, eğitim, çalışma, gelir, yeşil alan ve konut gibi tüm sorunlar ile ilgilenen, "yaşanabilirlik" kavramınan geniş anlamını veren bir çevre anlayışı ağır basmaktadır.

  Çevre sorunlan türlü yönleri açısından konomi ile çok yakından ilgilidir. evreyi bu boyutlarından soyutlamaya imkan oktur. Türkiye' nin gelişmekte olan bir ülke olduğu dikkate alınırsa çevreye ilişkin her türlü girişimin ekonomik yönüne öncelikle eğilmenin zorunluluğu da kendiliğinden ortaya çıkar. İnsan için elverişli bir yaşama ve çalışma çevresi oluşturmak amacı ile ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinin zorunluluğu açıktır. Ne var ki kalkınma ile çevre sorunlannın çözümü genellikle birbirine karşıt olarak görünür. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde çevre sorunlannı çözmek için, yapılacak yatınmlann payının azaltılması
  gerekeceği ve dolayısıyle bu iki programın birbiri ile çeliştiği öne sürülmektedir. Oysa çevre sorunlanna yolaçmadan kalkınma ilkesi, ulusal güvenlik ve ulusal kalkınma stratejilerimizin temel unsurlan arasında
  yeralacak biçimde değerlendirilebilmelidir. Gelişmiş ülkelerde üretim artması, bir yandan yenilenemez kaynakların hızla tükenmesine, diğer yandan da özellikle su ve hava kirlenmesinin artmasına ve böylece bunların kıt kaynaklar haline gelmesine yolaçmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde ise çevre sorunlan, öncelikle yoksulluğun ve toplumun geri kalmışlığının sonuçlandır.
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş