Ek Ödemelerde Düzenleme Yapılmasına Dair Karar

'Hukuk' forumunda NeslisH tarafından 30 Aralık 2008 tarihinde açılan konu

 1. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  Ek Ödemelerde Düzenleme Yapılmasına Dair Karar konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Resmî Gazete

  Sayı : 27096

  BAKANLAR KURULU KARARI

  Karar Sayısı : 2008/14473


  Ekli "375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar ile Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/12/2008 tarihli ve 20292 sayılı yazısı üzerine, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/12/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  Abdullah GÜL
  CUMHURBAŞKANI
  Recep Tayyip ERDOĞAN

  Başbakan
  C. ÇİÇEK H. YAZICI H. YAZICI M. AYDIN

  Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bakanı
  M. BAŞESGİOĞLU K. TÜZMEN N. ÇUBUKÇU M. ŞİMŞEK
  Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
  M. S. YAZICIOĞLU M. A. ŞAHİN M. V. GÖNÜL B. ATALAY
  Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı
  A. BABACAN K. UNAKITAN H. ÇELİK F. N. ÖZAK
  Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı
  R. AKDAĞ B. YILDIRIM M. M. EKER F. ÇELİK
  Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı
  M. Z. ÇAĞLAYAN M. H. GÜLER E. GÜNAY V. EROĞLU
  Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı

  375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 3 ÜNCÜ


  MADDESİ UYARINCA YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN

  KARAR İLE BAZI BAKANLAR KURULU KARARLARINDA

  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR  MADDE 1 – 7/8/2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar"ın 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


  "(6) Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatı personeline yapılacak ek ödemeler merkezi yönetim bütçesinden karşılanır."


  MADDE 2 – 7/8/2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar”a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


  "GEÇİCİ MADDE 1 –(1) Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, ekli "Ek Ödeme Cetveli"nin "A-Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar" kısmının "2-Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personelden" bölümünün (a) ve (b) sıraları ile aynı kısmın "3-Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden" bölümünün (d) sırasında sayılan kadro veya pozisyonlarda görev yapmış olup bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, il müdürü, il müdür yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, başkan ve müdür kadrolarında bulunanlardan makam tazminatı almayanlar için ek ödeme oranı %100 olarak uygulanır."


  MADDE 3 – 21/5/2007 tarihli ve 2007/12226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar"ın 10 uncu maddesinde yer alan "fiilen görev yapma karşılığında" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına "ek ders ücretleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "10 uncu madde uyarınca yapılan ödemeler hariç" ibaresi eklenmiştir.


  MADDE 4 – 9/11/2000 tarihli ve 2000/1648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslar"ın 7 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.


  "Ancak, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödemeleri nedeniyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılmakta olan ek ödemeden yararlanamayanlar için bu madde hükmü uygulanmaz.”


  MADDE 5 – Bu Kararın 1 inci maddesi yayımını izleyen ayın 15'inde, diğer maddeleri ise 15/8/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


  MADDE 6 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Ödemelerde Düzenleme Yapılmasına Forum Tarih
Sigara kullanımını engellemek veya en aza indirmek için yasal düzenlemeler yeterli mi Eğitim Bilgileri 3 Nisan 2014
Facebook Sayfa Düzenleme İnternet ve Network 28 Kasım 2011
Muhasebe mesleğinde etikle ilgili düzenlemeler Muhasebe 4 Mayıs 2011
Düzenleme Sahası Seçimi Dilekçesi Örneği Hukuk 22 Şubat 2011
WinSurvey Anket Oluşturma Düzenleme Yayınlama Programı W-X 10 Şubat 2011

Bu Sayfayı Paylaş