Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

'Üniversiteler' forumunda Mavi_Sema tarafından 15 Haziran 2009 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

  [​IMG]


  [​IMG]

  TARİHÇE ve AMAÇ

  Ziraat Fakültesi T.B.M.M.’nde 20 Mayıs 1955 tarihinde kabul edilen ve 27.05.1955 tarihli ve 11940 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6595 sayılı kanunla kurulan Ege Üniversitesi’nin ilk iki fakültesinden birisidir. 05.11.1955 tarihinde Bornova Tarım Okulu binasında öğretime başlayan Ziraat Fakültesi, 1969 yılında bugünkü kendi bina ve tesislerine taşınmıştır.
  Ziraat Fakültesi tarımın tüm dallarına yönelik yüksek düzeyde eğitim-öğretim, araştırma, yayım ve hizmet faaliyetlerinde bulunmaktadır. Fakültenin çalışma alanlarını toprak, su, bitkisel ve hayvansal kaynakların korunması ve ıslahı ile bunların ekonomik şekilde kullanımından, peyzaj mimarlığı çalışmaları ve tarımsal üretimin değişik ekolojilerde gerçekleştirilmesine kadar uzanan geniş bir yelpaze oluşturmaktadır.


  YERLEŞİM YERİ, ARAZİ ve BİNA VARLIĞI
  Ziraat Fakültesi İzmir iline yaklaşık olarak 10 km uzaklıktaki Ege Üniversitesi kampüsünde toplam 467 dekarlık bir alan üzerinde bulunmaktadır. Kampüsteki 4 ana binanın (A, B ve C Blokları) 3 adedinde bölümler ve 1 adedinde ise (Prof. Dr. Mustafa ULUÖZ Bloku) öğrenci derslikleri yer almaktadır. A, B ve C Bloklarda 3 adet büyük toplantı salonu, 13 adet küçük toplantı salonu, 30 adet derslik ve 67 adet laboratuvar mevcuttur. D Blokta ise 13 adet derslik, 1 adet okuma salonu, 1 adet amfi ve 5 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca; Tarım Makinaları Müzesi, Böcek Müzesi, Süt Ürünleri Pilot Tesisi, Tarım Ürünleri İşletmesi (Konserve-?arap), kümesler, hayvan barınakları, bahçeler, seralar, tarım arazileri vb. Fakültenin diğer bina, tesis ve arazi varlığını teşkil etmektedir.
  Ziraat Fakültesi’nin Menemen İlçesinde Ulucak ve Seyrek köylerinde 4 200 dekarlık bir çiftliği ve Mordoğan İlçesinde ise 380 dekarlık bir istasyonu bulunmaktadır. Adı geçen çiftlik ve istasyonda bölge tarımına yönelik teknoloji geliştirici araştırma ve uygulamalar ile tohumluk-damızlık-ham madde için üretimler yapılmakta ve öğrencilerin pratik olarak mesleki becerilerini geliştirmeleri için elverişli ortamlar sağlanmaktadır. Menemen’deki çiftlikte ayrıca süt ürünleri, tarhana ve yaprak gübresi üretimi yapılan tesisler de mevcuttur. Mordoğan’daki istasyonda ise asma koleksiyon parselleri ile zeytin ve meyve plantasyonları bulunmakta ve ağırlıklı olarak nergis, sümbül ve enginar üretimi yapılmaktadır.

  PERSONEL VARLIĞI
  Araştırma, eğitim, yayım ve hizmet faaliyetleri yapan Ziraat Fakültesi’nde Temmuz 2006 tarihi itibarıyla 119 Profesör, 28 Doçent, 28 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi ve 100 Araştırma Görevlisi (33 adet daimi, 34 adet tahsisli, 33 adet 35.madde) görev yapmaktadır. Ayrıca, Dekanlık birimleri ile bölümlerde 9 Uzman ve 12 Mühendis vardır. Fakültedeki idari personel sayısı 156’dır. Buna ek olarak, 53 işçi (15 adet daimi ve 38 adet geçici) vardır.

  EĞİTİM-ÖĞRETİM
  YÖK Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 25.12.2002 tarihli oturumunda alınan yeniden yapılandırma kararı uyarınca, 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren Fakültemizde Ziraat Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı adı altında 2 Lisans Programı 10 bölümün katkısıyla yürütülmektedir. Fakültemizde eğitim-öğretim yarıyıl (sömestre) sisteminde uygulanmaktadır ve süresi 5 yıldır. Lisans Programlarına kayıt yaptıran öğrenciler ilk yıl hazırlık olarak yabancı dil eğitimi görmektedir. Lisans eğitimini izlemek için yabancı dil sınavında başarılı olmak zorunludur. Yabancı dil eğitimini başarı ile tamamlayan yada yapılan sınavda geçerli not alan öğrenciler lisans eğitimlerini 4 yılda tamamlamaktadırlar. Lisans programlarının ilk 3 yılında öğrenciler temel bilim, temel mühendislik ve temel meslek alanlarından dersler almaktadır. Öğrenciler ayrıca 6. yarıyılda başarı ve kendi tercih durumlarına göre yerleştirilecekleri alt programlara (bölümlere) ait seçmeli dersleri izleyebilmektedir. Lisans eğitiminin 4. yılında ise öğrenciler girdikleri alt programlarda (bölümlerde) konu uzmanlığına yönelik eğitim görmektedir.
  Ziraat Mühendisliği Lisans Programı’nda öğrenciler 4. yılda Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak ve Zootekni alt programlarından birini seçebilme şansına sahiplerken; Peyzaj Mimarlığı Lisans Programı yalnızca Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından yürütülmektedir.
  Ziraat Mühendisliği Lisans Programı’nda bahçe ve tarla bitkileri üretimi ve ıslahı, hastalıklar-zararlılar-yabancı otlar, süt ve süt ürünleri teknolojisi, sulama, drenaj, toprak ve su muhafazası, toprak-su-bitki ilişkileri, bitki besleme ve gübreleme, tarım ekonomisi, tarımsal politikalar, tarım alet ve makinaları, hayvansal üretim ve ıslah vb. konularda teorik, teknik ve pratik bilgiler kazanmış ziraat mühendisleri yetiştirmek hedef alınmaktadır.
  Peyzaj Mimarlığı Lisans Programı’nda amaç; doğa, planlama ve tasarım kavramlarını bağlantılı olarak ele alan, biyolojik temele dayalı arazi kullanımı ve planlama düşüncesi içinde ekonomik ve estetik ortamlar yaratan, doğa-kültür ve ekonomik çevreye ilişkin verileri analiz edebilen, yapısal ve bitkisel anlamda düzenleme, yenileme ve bakım hizmetleri verebilecek Peyzaj Mimarları’nı mezun etmektir.
  Ziraat Mühendisliği Lisans Programı’ndan mezun olanlara “Ziraat Mühendisi”, Peyzaj Mimarlığı Lisans Programı’nı başarı ile tamamlayanlara ise “Peyzaj Mimarı” unvanları ve E.Ü.Ziraat Fakültesi Lisans Diploması verilmektedir.
  Kuruluşundan bu yana 14.000’e yakın mezun veren Fakültemizde, şu anda 1869 Lisans öğrencisi eğitim-öğretim görmektedir. Fakültemizdeki eğitim-öğretim sisteminde bağıl not değerlendirmesi, yan dal ve çift ana dal uygulamaları mevcuttur.
  Fakültemizdeki tüm bölümlerde ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak lisansüstü düzeyde yüksek lisans ve doktora eğitimi de verilmektedir.

  ARAŞTIRMA ve YAYIN
  Fakültemizdeki öğretim elemanlarının ve lisans yada lisansüstü düzeyindeki öğrencilerin bilgi düzeylerini arttırmak, bilime yenilik getirmek ve karşılaşılan sorunlara çözümler bulmak için bölümlerde ve birimlerde çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Fakültemizde tarımın değişik alanlarında Tarım ve Köyişleri, Çevre ve Orman Bakanlıkları ve ilgili kuruluşları, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Tübitak, Ebiltem (E.Ü.Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi) vb. kuruluşların yanında AB, Dünya Bankası ve özel sektörün destek ve katkıları ile proje çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca; araştırma bulgularını paylaşmak ve değerlendirmek, sorunlara çözüm yolu arayabilmek, yeni projeler üretme ve bilgi alışveriş ortamı yaratmak, araştırıcıların bir araya gelmelerini sağlamak üzere yapılan ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel toplantılara (kongre, sempozyum, çalıştay, kurs vb.) Fakültemiz her yıl ev sahipliği yapma görevini de üstlenmektedir.
  Fakültemizdeki öğretim elemanları, yürütülen araştırmaların sonuçlarını bilim dünyasına yansıtmak üzere kitaplar, makaleler, bildiriler vb. biçiminde yayınlar ve sunumlar yapmaktadır. Buna ek olarak; öğretim aracı niteliğinde öğrencilere, topluma ve üreticilere yönelik olarak hazırlanan ders ve uygulama kitapları, yardımcı ders kitabı, ders notu, bülten, broşür, rapor vb. şeklinde yapılan yayınlar da mevcuttur. Kuruluşundan günümüze kadar geçen süre içinde bu yayınların toplamı 10.000’e ulaşmıştır.

  ÜRETİM ve HİZMETLER
  Ziraat Fakültesi eğitim-öğretim, araştırma ve yayın faaliyetlerinin dışında, sahip olduğu alanlar ve tesislerde bitkisel ve hayvansal üretim yapmakta, değişik işlenmiş ürünler üretmekte ve elde edilen ürünleri mevcut satış yerleri aracılığıyla tüketicinin kullanımına sunmaktadır. Bu ürünler arasında sebzeler, meyveler, çiçekler, salça, reçel, tarhana, bal, bazı süt ürünleri (yoğurt, peynir, tereyağı, kefir gibi) vb. yer almaktadır. Ziraat Fakültesi’nin üreticiye yönelik hizmetleri içinde değişik yollardan bilgi aktarımı yanında damızlık hayvan, kaliteli tohum, fide, fidan ve yaprak gübresi sağlamak gibi hizmetler de bulunmaktadır. Fakülte birimlerinin diğer hizmetleri arasında peyzaj projelerinin yapılması, tanı ve teşhis yapılması, tarımsal ilaç firmaları için ruhsata esas ilaç denemelerinin gerçekleştirilmesi, tarım makinalarının test edilmesi, toprak-su-gübre-yem analizleri ve öneriler yapılması, meslek içi eğitim kursu ve seminerler düzenlenmesi yer almaktadır.

  ULUSLARARASI İLİŞKİLER
  Ziraat Fakültesi dünyanın değişik yerlerindeki çok sayıda saygın üniversite, fakülte, enstitü ve araştırma merkezi ile yakın akademik işbirliği içindedir. ?u ana kadar uluslararası düzeyde yapılmış 30’un üzerinde işbirliği anlaşması vardır ve bunlara her yıl yenilerinin eklenmesine devam edilmektedir. Akademik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde ortak projeler yapılmakta, karşılıklı öğretim elemanı ve öğrenci değişimleri gerçekleştirilmekte ve bilimsel etkinlikler düzenlenmektedir. Bu anlaşmalar aracılığıyla öğretim elemanlarımız bilgi-görgülerini arttırmak ve ders vermek için, öğrencilerimiz ise eğitim almak ve stajlarını yapmak üzere Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsrail, İtalya, Macaristan, Polonya, Yunanistan vb. ülkelere gitme olanağı bulmaktadır. Aynı şekilde, Fakültemize yabancı ülkelerden gelen öğretim elemanları ve öğrenciler de bulunmaktadır.

  [​IMG]
  EGE ÜNİVERSİTESİ
  ZİRAAT FAKÜLTESİ
  35100 BORNOVA - İZMİR
  Tel: 0 232 388 4000 (2601-2611)
  Faks: 0 232 388 18 64
  E-mail: ziraatdekanlik@mail.ege.edu.tr

   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Üniversitesi Ziraat Fakültesi Forum Tarih
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bilgileri Üniversiteler 28 Şubat 2011
Osmangazi Üniversitesi Ziraat fakültesi Üniversiteler 15 Haziran 2009
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Üniversiteler 15 Haziran 2009
Türkiye'nin ilk üniversitesi hangisi kısaca Üniversiteler 26 Ocak 2017
Türkiyenin En İyi İlk 10 Üniversitesi Nelerdir Üniversiteler 5 Ocak 2012

Bu Sayfayı Paylaş