Edebi Akımlar Ve Batı Edebiyatı Test Soruları ve cevapları

'SBS - ÖSS - Sınavlar' forumunda SeLeN tarafından 30 Aralık 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Edebi Akımlar Ve Batı Edebiyatı Test Soruları ve cevapları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  edebi akımlar test soruları - batı edebiyatı sınav soruları ve cevapları

  1. Aşağıdakilerden hangisi klasisizmin özelliklerinden biri değildir?
  A) XVII. yüzyılda ortaya çıkan, Yunan ve Latin
  geleneğine bağlı bir edebiyat akımıdır.
  B) Akıl, sağduyu ve doğaya önem verilir.
  C) Konularını eski Yunan ve Latin kaynaklarından alır.
  D) Eserlerde biçime, dil mükemmelliğine ve kurallara tam
  uygunluğa büyük önem verilir.
  E) Eserlerde seçkin, soylu kişiler değil, halktan kişiler
  kahraman olarak seçilir.

  2. Bu akım Fransa’da klasisizme tepki olarak doğmuştur. Bu akıma göre kişileri inanca götüren akıldan çok duygulardır.Duygu, coşkunluk ve hayal önemlidir. Akıl ve mantık bu coşkunluk içinde erir.Konularını tarih, milli kültür ve çağdaş edebiyattan alır. İyi ve kötünün ,ak ve karanın çatışması, yazarın açık bir şekilde taraf tutması bu akımın etkisi altında kalmış sanatçıların en belirgin özellikleridir.
  Yukarıdaki parçada hangi edebi akımdan söz edilmektedir?
  A) Klasisizmin B) Romantizm C) Realizm
  D) Sembolizm E) Natüralizm

  3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, romantizm akımının temsilcileri arasında yer almaz?
  A) J.J. Rousseau B) Lamartine C) Goethe
  D) Victor Hugo E) Stendhal

  4. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Balzac – Vadideki Zambak
  B) Stendhal – Kırmızı ve Siyah
  C) Schiller - Wilhem Tell
  D) Shakespeare - Hamlet
  E) Tolstoy – Silahlara Veda

  5.Şiir , tiyatro ve roman türlerinde verdiği eserlerle Alman edebiyatının olduğu kadar dünya edebiyatının da büyük şair ve yazarlarında sayılır. Sanat hayatının ilk devresinde romantizm akımının başında bulunur.Daha çok felsefi şiirler yazan bu sanatçı “Faust” adlı eserinde hayat felsefesini işlemiştir.
  Bu parçada hangi sanatçıdan söz edilmektedir?
  A) J.J. Rousseau B) Lamartine C) Goethe
  D) Victor Hugo E) Stendhal

  6. 1827’de yayımladığı Cromwell adlı dramında romantizmin ilkelerini belirler.Fransız edebiyatında Hernani Savaşı’na yol açan Hernani oyunu , yazarın Fransız Akademisi’ne üye olmasını sağlamıştır.
  Bu parçada hangi sanatçıdan söz edilmektedir?
  A) Tolstoy B) Dante C) Racine
  D) Moliere E) V. Hugo

  7. Rönesans döneminde destan türünün en büyük şairlerindendir. Eserlerinde klasik kurallara uymuş ve Homeros’tan etkilenmiştir. “Kurtarılmış Kudüs” en önemli eseridir.
  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tasso B) Çiçero C) Eflatun
  D) Aristophanes E) Ariosto

  8. “Don Kişot” adlı eseriyle roman türünün ilk örneğini vermiştir. Bu romanı dışında şiir, hikaye, tiyatro alanında da eserler vermiştir.Dünyanın en büyük sanatçıları arasında yer alır.
  Bu parçada hangi sanatçıdan söz edilmektedir?
  A) Cervantes B) Racine C) Moliere
  D) Corneille E) Balcac

  9. Aşağıdaki akımlardan hangisi XIX. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğmuştur?

  A) Klasisizm B) Realizm C) Natüralizm
  D) Parnasizm E) Sembolizm

  10. Aşağıdaki eserlerden hangisi Tolstoy’a aittir?
  A) Goriot Baba
  B) Madam Bovary
  C) Parma Manastırı
  D) Anna Karenina
  E) Silahlara Veda

  11. Aşağıdakilerden hangisinde belirtilen sanatçı ile onun temsil ettiği akım yanlış eşleştirilmiştir?
  A) Verlaine – sembolizm
  B) Tristan Tzara - dadaizm
  C) Emile Zola – natüralizm
  D) Lamartine - romantizm
  E) G. Flaubert – klasisizm

  12. Aşağıdakilerden hangisi realizmin özellikleri arasında yer almaz?
  A) Gözlem ve belgelere önem verir.
  B) Günlük hayatta rastlanan gerçek olaylar ve kişiler
  anlatılır.
  C) Yazar, eserinde kendi kişisel görüşlerini gizlemez.
  D) Eğitme amacı yoktur.
  E) Olaylar anlatılırken sebep – sonuç ilişkisi esas alınır.

  13. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, Türk edebiyatında sembolizmin en önemli temsilcisidir?
  A) Halit Ziya Uşaklıgil
  B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  C) Tevfik Fikret
  D) Ahmet Haşim
  E) Mehmet Rauf

  14. Emile Zola, deneysel roman anlayışına ilk kez yer
  I. II.
  vermiş, bilimin verilerini roman ve hikayelerde
  III.
  kullanmıştır.Hayatın çirkin, iğrenç sahnelerini anlatmaktan çekinmez.Yazar, biyolojideki determinizm prensibinden
  IV.
  hareket eder ve bunu edebiyata uygular. Bu yenilikleriyle
  de parnasizm akımına öncülük eder.
  V.
  Yukarıdaki numaralandırılmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  15. Balzac, Stendhal ve Tolstoy’un ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yalnız hikaye tarzında eser vermeleri
  B) Eserlerinde tesadüflere sıkça yer vermeleri
  C) “Sanat toplum içindir” görüşünü savunmaları
  D) Realizm akımının temsilcileri olmaları
  E) Eserlerinde, olağanüstü kişilere ve olaylara sıkça yer
  vermeleri


  16. “ Şiir, gerçeği değil, gerçeğin bizde uyandırdığı izlenimleri anlatır. Asıl gerçek insanı dış dünyayla temasa geçiren duygulardır.Şiirde musiki her şeyden önemlidir. Güzellik anlam açıklığında değil, kapalılıktadır.”

  Bu parçadaki şiirle ilgili görüşler aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?

  A) Emile Zola B) V.Hugo C) Steinbeck
  D) T. Gautier E) Baudelaire

  17. Aşağıdakilerden hangisinde romantizmin temsilcileri bir arada verilmiştir?
  A) C. Dickens, A. Çehov, Fenelon
  B) V. Hugo, Lamartine, Alfred de Musset
  C) Rousseau, V. Hugo, Balzac
  D) Dostoyevski, Shakespeare, Byron
  E) Racine, Goethe, E. Zola

  18. Aşağıdaki eserlerden hangisi türü yönüyle ötekilerden farklıdır?

  A) Hamlet B) Don Kişot C) Sefiller
  D) Harp ve Sulh E) Kırmızı ve Siyah

  CEVAP ANAHTARI:

  1) C 2) B 3) E 4) E 5) C 6) E 7) A 8) A 9) B 10) D 11) E 12) C 13) D 14) E 15) D 16) E 17) B 18) A
  alıntı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Edebi Akımlar Batı Forum Tarih
Cumhuriyet Edebiyatı Genel Özellikleri Akımlar,Şairler,Yazarlar Tarihi Bilgiler 12 Ocak 2012
Edebiyat Akımı Nedir - Edebiyat Akımları Nelerdir Konu Dışı Başlıklar 11 Ocak 2012
Edebi Akımlar Ve Temsilcileri Seviyeli-Ciddi Konular 28 Kasım 2011
Edebiyatta Akımlar Nelerdir Seviyeli-Ciddi Konular 16 Ekim 2011
Edebiyat Akımları - Önemli Edebiyat Akımları Masallar-Hikayeler-Destanlar 2 Şubat 2011

Bu Sayfayı Paylaş