eğitim ve öğretimin önemi ve gerekliliği nedir

'Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü' forumunda Kayıtsız Üye tarafından 2 Aralık 2010 tarihinde açılan konu

 1. eğitim ve öğretimin önemi ve gerekliliği nedir konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  eğitim ve öğretimin önemi ve gerekliliği nedir bulun lütfen sayfada yayınlasın
  eğitim ve öğretimin önemi ve gerekliliği hakkında bilgi verebilir misiniz?
   

 2. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Eğitimin Önemi
  Birçok kişi elde ettiği imkan ve başarıyı eğitime borçludur. Eğitim yoluyla insanın sahip olacağı meslek çok kere kişiyi ruhsal açıdan doyurur ve maddi olarak rahatlatır. Bu durumun sağlayacağı imkanlar kişinin hayattan daha fazla zevk almasını mümkün kılar.
  İyi bir eğitim hayat standardını yükseltir. Yükseköğretim hayattaki çeşitli olaylar arasındaki gerçekleri, bağlantıları ve ilkeleri görmek ve anlamak becerisini kazandırır. İyi bir eğitim aynı zamanda kişide yeni ilgi alanlarının gelişmesine yardım ederek hayatı daha zevkli ve ilginç kılar.
  Eğitim insanın bilerek düşünce üretmesine ve yaratıcılığa yönelmesine imkan verir. İnsanın kafasındaki kalıpları kırmasına ve dünyaya daha esnek ve geniş açıdan bakmasına imkân verir. Eğitim olmaksızın insan bildikleriyle sınırlı kalır, dünyanın zenginliliğini ve çeşitliliğini mutlaka kendi kafasındaki kalıplara oturtmak için çaba harcar. Buna "Yüzeysellik" denir. Yüzeyselliği aşmak ancak eğitimle, okumakla ve okuduğunu özümlemekle mümkün olur. Bilgi farklılık yaratan farktır.
  Eğitim hayatın inceliklerini görmeyi sağlar. Hayatın zevki çeşitliliğindedir. Ayrıca yükseköğretim görmenin önemli avantajlarından biri de kişiye farklı ilgilere, becerilere, görüş ve inançlara sahip insanlarla bir araya gelme imkanı vermesidir. Böylece insanın kendi ufkunu genişletmesi, yeni sentez ve yorumlara gitmesi mümkün olur.
  Böylesine farklı insanlarla bir araya gelmek, kişiye aynı zamanda dünyanın sonsuz çeşitliliğini algılama fırsatı verir. Eğitim yoluyla insan, bireysel farklılıkları anlamayı, hoş görmeyi ve bundan yeni sentezler yaparak, yaşamın tadına varmayı öğrenir. Eğitim, yaşamı kontrol etmeyi kolaylaştırır. Yüksek öğretime başlamak kişiye daha büyük bir güven ve sorumluluk kazandırır. Kişiye bağımsız düşünme becerisini geliştirmek için yardımcı olur. Genç birey problemleri kendisinin de çözebileceği konusunda güven kazanır.
  Böylece daha evvel yapılmış ve söylenmiş olanlara sadece karşı çıkmak veya onları körü körüne kabullenmek yerine, genç birey kendi çözümlerini geliştirme şansına sahip olur.
  Üniversite eğitimi yapmakla kişinin amacı; zihinsel açıdan zevk verecek ve ekonomik açıdan imkan sağlayacak bir işe girmek, aylık gelirini ve toplumsal statüsünü yükseltecek yeni bir hayata geçmek, iyi eğitilmiş bir insan olmak, yeni şeyler öğrenmek, zihinsel açıdan beslenmek, kendine güvenini artırmak, ufuklarını genişletmek v.b olmalıdır. Amaçsızlık, sadece anne ve baba istediği için okumuş olmak,arkadaşlar gidiyor diye üniversiteye gitmek istemek kişinin yanlış amaçlar peşinde olduğunu gösterir.
  Eğitimin başarısı, hayat ve iş başarısını tam olarak temsil etmese de, bir yönetici eleman seçerken seçime, eğitim hayatındaki notları yüksek olanların başvurularını bir yana ayırarak başlar ve sözlü görüşmeye bunları çağırır. Çalışmaya başladıktan sonra kişinin kurum içindeki statüsü ve gelişimi kendi performansına bağlıdır. Ancak işe kabulde iyi notlar, çeşitli sertifikalar ve parlak bir eğitim geçmişi, temel belirleyicidir.
  Eğitim döneminde olan gençlerin, hayatlarının bütününü gerçekten anlamlı yaşayabilmeleri için "öğrenmenin", “bilgilenmenin” ve bunların sonucu ulaşılacak olan “donanımın”, hayatında ne iş yaparsa yapsın, onu sevmesini ve ondan zevk almasını sağlayacak olan esas faktör olduğuna inanmaları gerekir.
  Düşünme ufkunu genişletmek için iyi bir eğitim, okumak ve daha çok bilmek bugüne kadar keşfedilmiş tek yoldur. Topluma katkıda bulunabilmek için de bireyin kendisinin olgunlaşması gerekir. Olgunlaşmadan insan ancak canını vererek topluma katkıda bulunabilir. Oysa artık günümüzde canını değil, beynini adayarak topluma katkıda bulunacak gençlere ihtiyaç vardır. Kahramanlara ihtiyaç göstermeyen bir toplum yaratmak, iyi eğitim görmüş gençlerin çabalarıyla mümkün olacaktır.
   

 3. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE TAM ÖĞRENMENİN GEREKLİLİĞİ

  EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE TAM ÖĞRENMENİN GEREKLİLİĞİ


  Prof. Dr. Enver Tahir RIZA
  Dokuz Eylül Üniversitesi

  Buca Eğitim Fakültesi

  Sınıf Öğretmenliği

  Anabilim Dalı Başkanı

  İZMİR  Giriş

  Eğitim ve öğretimde kalite söz konusu olduğu yerlerde standarda ek olarak sayı ile ilişkileri tartışılmaktadır. Standart ile kalite çoğu zaman yan yana gitmemektedir. Standartların yükseltilmesi kişileri bir çok elemeden geçirme gereğini doğurmaktadır. Bu eleme sonuçları bir çok kişi dışlanmaktadır. Mücadeleyi sürdürenler ise direnişli, güçlü, daha yetenekli ve beceri sahibi olanlardır. Bunun tam tersine standartların düşürülmesi yeterli derecede yukarıda belirlenen özelliklere sahip olmayanlara imkanların sağlanması anlamına gelmektedir.  Türk eğitim sisteminde belli bir öğrencinin sınıfı geçmesi için her ders söz konusu olduğu takdirde geçiş puanı 100 üzerinden 50 olarak kabul edilmiştir. Ancak bu puan, son zamanlarda ilk ve orta öğretim kademelerinde 45�e kadar düşürülmüştür. 100�ün yarısını oluşturan 50 düşük bir geçiş puanı sayılmaktadır. Bir de bu puanının 45�e düşürülmesi, bir bakıma kaliteyi göz ardı etmek anlamına gelmektedir. Kalitenin göz ardı edilmesi de, eğitim ve öğretimde kolaylıkla giderilemeyecek önemli etkiler bırakabilmektedir.  Öte yandan araştırma verileri, büyük bir bakıma öğrenci çalışmalarının geçiş puanı ile belirlendiğini göstermektedir. Başka bir ifadeyle geçiş puanı yükseldikçe öğrenciler daha fazla çalışmaktadırlar. Aksi takdirde motivasyon düşmekte ve dolayısıyla da daha az çalışılmaktadır.  Aynı şey sayı ile kalite için söylenebilmektedir. Sayı ile kalite çoğu zaman yan yana gitmemektedir. Başka bir ifadeyle; sayı yükseldikçe kalitede düşme eğilimi gözükmektedir. Bunun tersi de ifade edilebilmektedir. Yani; sayı azaldıkça kalitenin yükseleceği düşünülmektedir.  Ancak eğitimciler, böyle bir eğilimi durdurmak için her zaman çareler aramışlardır. Standartları ve kaliteyi yükseltme savunucuları her zaman bulunmuştur. Standart ile kalite ve sayı ile kalite arasında bir dengenin sağlanması da bazıları tarafından savunulmuştur. İlk grubun arasında tam öğrenme çabalarını savunanlar gelmektedir.  Bu çalışmanın amacı, eğitim ve öğretimde tam öğrenme yollarını incelemek, ortak yönlerini belirlemek, tam öğrenmeden alınabilecek dersleri vurgulamak, böyle bir öğrenmenin niçin ve nasıl sağlanmasının gerekliliğini ele almaktır.

  Tam Öğrenme Nedir?

  Tam öğrenme basit bir ifade ile her öğrencinin hedeflenen her şeyi öğrenmesi anlamına gelmektedir. Başka bir ifade ile; öğrencilerin %100�ünün her hangi bir kayıp vermeden hedeflerin %100�ünü gerçekleştirmesi demektir. Böyle yüksek bir standardı gerçekleştirmek de kolay bir iş olmamaktadır. Dolayısıyla da bu oranlarda bir yöntemden diğerine değişmekle beraber bazı adaptasyonlar yapılmıştır.  Tam Öğrenmenin Gerekliliği
  Eğitim ve öğretimde tam öğrenmenin gerekliliği bir çok açıdan öne çıkmaktadır. Bunlardan önemli olanları aşağıda özetlenmektedir:  1- Becerilerin Sağlanması

  Tam öğrenmenin zor olmasına inanmakla beraber bir çok açıdan önem taşımaktadır. Her zaman ve her yerde gerçekleşmesi mümkün olmasa bile bazı zamanlar ve mekanlarda büyük önem taşımaktadır. Bunların arasında; ilköğretim kademesinde zorunlu eğitimin sağlanması gelmektedir. Nerede öğrencilere bazı becerilerin kazandırılması önem taşıyorsa tam öğrenmenin gerekliliği öne çıkmaktadır. Bu açıdan eğitim fakülteleri ve öğretmen yetiştiren okullarda tam öğrenme vazgeçilmez bir hale gelmektedir.  2- Sistemli Eğitimin Sağlanması

  Eğitim ve öğretimde genellikle sistemli yaklaşım uygulanmaktadır. Bu sisteme göre; öğrencilere materyal izler. Bu tür eğitim tam bir merdiven basamaklarına benzemektedir. Birinci basamağa basılmadan ikinci veya üçüncü basamağa geçilememektedir. Bu tür sistemli eğitim ve öğretim ancak tam öğrenme sistemleri ile gerçekleşebilmektedir.  3- Kaliteli Eğitimin Gerçekleşmesi

  Tam öğrenmenin sağlanmaması kalitenin yükseltilmesi anlamına gelmektedir. Bu durum gerçekleşmediği takdirde eğitim ve öğretimde kayıplar yaşanmaktadır. 90-95 puan alan bir öğrenci ile 45-50 alan bir öğrenci arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Yüksek standartların belirlenmesi öğrencileri daha fazla çabalar harcamaya yöneltmektedir. Yüksek hedefleri gerçekleştirmek azimli, yüksek iradeli, geniş ufuklu, büyük insanlar yetiştirecektir. Kaliteli eğitimin gerçekleşmesi ile ülkelerin kalkınması hızlandırılmaktadır.  4- Öğrenci Yeteneklerinin Geliştirilmesi

  Öğrencilerin kullanılmamış geniş kapasiteleri bulunmaktadır. Bu kapasite çoğu zaman kullanılmadan kayıp olmaktadır. İnsanlar genellikle tembelliğe eğilim göstermektedirler. Kapasitelerini tam olarak kullanmak için de onlara meydan okumak gerekmektedir. Öğrencileri aktif tutmak için sürekli olarak kapasitelerinin azcık üstünde problemlerle karşı karşıya getirmek gerekmektedir. İşte bu durum, tam öğrenme ile mümkün olacaktır. Bir tam öğrenme sistemi olan Keller Planı ile ilgili yapılan araştırmalar da bunu desteklemektedir. Öğrenciler, diğer sistemlere göre bu sistemde daha fazla çalıştıklarını ifade etmişlerdir.


  Tam Öğrenmeyi Gerçekleştiren Yöntemler
  Tam öğrenmeyi temel olarak kabul eden bir çok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerin bazıları aşağıda belirlenmektedir:  1- Programlı Öğrenme
  Skinner 1950�lerin sonuna doğru programlı öğrenmeyi icat etmiştir. Bu icat �Öğretim Teknolojisi� adlı kitabı ile sunulmuştur. Bu icat ile Skinner, eğitim ve öğretimin tüm problemlerini çözebileceğini düşünmüştür.  Programlı öğrenmede öğrenme materyalinin özel hedefleri belirlenmektedir. Öğrencinin kendi kendine öğrenmesini sürdürmesi için yeterli derecede kılavuz verilmektedir. Ön bilgisini ölçmek için öntest verilmektedir. Küçük bölümlere bölünen materyal sunulmaktadır. Her bölüm, bir de içeriğini ölçecek bir soru ile tamamlanmaktadır. Bu soru doğru bir şekilde cevaplandırıldığı takdirde öğrencinin doğru cevabı pekiştirilmektedir. Bu pekiştirme öğrencinin motivasyonunu yükseltmekte ve ilerlemesini sağlamaktadır. Bir çok küçük üniteden oluşan materyalin sonunda öğrenciye bir de sontest verilmektedir.  Öğrencinin bir üniteden diğer üniteye geçmesi için bir önceki ünitede başarılı olması gerekmektedir. Başarılı olmayan öğrenciler, aynı üniteyi veya eşiti olan bir diğerini tekrar etmektedirler. Bir öğrencinin başarılı olması için Skinner %95 gibi yüksek bir kriter öne sürmüştür. Bunun geçekleşmemesi için her hangi bir nedenin bulunmadığına inanmıştır. Programlı öğrenme materyalini tamamlayan öğrenci, tam öğrenmeyi sağlamış bulunmaktadır.  2- Keller Planı
  Keller 1960�lı yılların sonuna doğru planını yayınlamıştır. Planı öğretmenin bir alternatifi olacağına inanan Keller, �Öğretmene Elveda� başlığını taşıyan bir makale yayınlamıştır. Önce üniversite düzeyinde uygulanan Keller Planı, daha sonraları diğer eğitim kademelerinde de uygulanmıştır.  Keller Planının önemli temelleri bulunmaktadır. Okutulacak materyalin özel hedefleri belirlenmektedir. Öğrenciye bol bol kılavuz verilmektedir. Dönemlik materyal 30 bölüme bölünmektedir. Öğrenci en az haftada iki bölümden sorumlu tutulmaktadır. Öğrenci, haftalık ünitelerini istediği yerde çalışmaktadır. Belli üniteyi öğrendiği zaman bir sonraki üniteye geçiş sınavını istemektedir. Direkt olarak hedefleri ölçen ünite sınavları 10 objektif ve kısa sorulardan oluşmaktadır.  Keller Planı�nda öğrencinin bir üniteden diğerine geçişi 10 sorudan 9�unu doğru bir şekilde cevaplandırması gerekmektedir. %90 gibi yüksek standardı sağlayan Keller Planı bir tam öğrenme sistemini temsil etmektedir. Bu kriteri sağlayamayan öğrenci üniteyi tekrarlamak zorunda kalmaktadır. Bu zorlukları aşması de için öğrencilerden oluşan yardımcılardan destek almaktadır. Ünitelerin sonunda öğrencilere bir de sontest verilmektedir. Bu testte de aynı standart aranmaktadır.  3- Açık Öğretim
  Açık öğretimin uzun bir tarihi olmasına rağmen teknolojinin gelişmesi ile 1960�lı yıllarında dünyanın bir çok yerinde yaygın bir şekilde kullanılmasına geçilmiştir. Önce üniversite düzeyinde başlayan açık öğretim daha sonraları diğer eğitim kademelerinde de uygulanmıştır. Açık öğretim geleceğin eğitimini temsil etmektedir.


  Açık öğretim bir yandan klasik olan yazılı materyallere dayanırken, bir yandan da ileri teknolojiye dayanmaktadır. Açık öğretimde, radyo, televizyon, öğretim paketleri ve bilgisayar gibi araç ve gereçler kullanılmaktadır. Bu araç ve gereçler öğrencilerin öğrenmesini sağlamakta yardımcı olmaktadır.  Yazılı materyalleri bile özel bir yöntemle hazırlanmaktadır. Haftalık ünitelere bölünmektedir. Özel hedefleri belirlenmektedir. Kılavuzla desteklenmektedir. Sorularla donatılmaktadır. Doğru cevaplar verilmektedir. Sürekli olarak soruların sorulması öğrencileri aktif olarak tutmaktadır. Doğru olan cevapları bulamadığı takdirde kitapta bulunanlara baş vurmaktadır.

  4- Öğrenme Paketleri
  Öğrenme paketleri genellikle araç ve gereç desteğiyle hazırlanmış bağımsız öğrenme türünü temsil etmektedir. Özel hedefler açık bir şekilde belirlenmektedir. Paketin kullanımı ile öğretmen ve öğrenciye yeterli derecede bilgi verilmektedir. İçerik ile ilgili öntest ve sontestler hazırlanmaktadır. Öğrenme paketinin önemi araç ve gereç kullanımı ile artmaktadır. Böylece teyp-tepegöz, teyp-slayt, video ve bilgisayar ile öğrenme paketleri hazırlanabilmektedir.  Öğretim paketlerinin özel hedeflerini gerçekleştirmek için yüksek standartlar belirlenmektedir. Bu standartlar bazen öğrencilerin %80�nin bazen de %90�ının hedeflerin %80�nini veya %90�ını gerçekleşmesi ile sağlanmış olacaktır.  5- Bilgisayarlı Eğitim
  Bilgisayarlar uzun bir tarihe sahip olmasına rağmen, küçük bilgisayarların icadı ve fiyatlarının düşmesi ile büyük önem kazanmıştır. Böylece 1980�li yıllardan bu yana yaşamın her alanında katkısı artan bilgisayarlar eğitim ve öğretimi de etkilemiştir.


  Bilgisayarda programlı öğrenme yöntemi ile programlar hazırlandığı gibi diğer yöntemlerle de hazırlanabilmektedir. Bilgisayarın büyük avantajları bulunmaktadır. Tam öğrenme ile ilgili olanları aşağıda belirlenmektedir.  Bilgisayarda sunulan materyalin izlenmesinden hemen sonra değerlendirme yapılmaktadır. Bir bölümden diğerine geçmek için de önceki bölümde başarılı olmak gerekmektedir. Başarısız olunduğu takdirde telafi çalışmaları verilmektedir. Böylece materyal bitince tam öğrenme gerçekleşmiş olacaktır. Bilgisayarın en önemli avantajlarından birisi de; değerlendirme sonuçlarının öğrenciye hemen bildirilmesidir. Herhangi bir araç ve yöntemin sağlayamadığı bu özellik, bilimsel gerçeklerin zihinde kalıcı olmasına neden olmaktadır.

  Tam Öğrenme Türlerinin Ortak Yönleri
  Tam öğrenme yöntemlerinin farklı yönleri olduğu gibi ortak yönleri de bulunmaktadır. Bunlar aşağıda açıklanmaktadır:


  1- Bağımsız Öğrenmenin Sağlanması
  Tam öğrenme sistemlerin çoğu öğrenci tarafından bağımsız bir şekilde kullanılmaktadır. Böylece öğrenciyi zaman ve mekan sınırlılıklarından serbest kılmaktadır. Öte yandan öğrenci, öğretmen ve diğer öğrencilere bağımlı kalmamaktadır. Bu yöntemler, yaşamın gereği olan bağımsızlık için hazırlık yapmaktadır.


  2- Bireylere Hitap Etmesi
  Tam öğrenme sistemleri genellikle bireylere hitap etmektedir. Böylece öğrencilerin kişisel ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Kişisel ihtiyaçların karşılandığı yerlerde de başarı artmaktadır.


  3- Özel Hedeflerin Belirlenmesi
  Tam öğrenme sistemlerinin tümünde özel hedefler belirlenmektedir. Özel hedeflerin belirlenmesi öğrencileri kapalılık ve belirsizlikten kurtarmaktadır. Böylece öğrenci, çabaları gerekli yerlerde kullanılmaktadır. Dolayısıyla da boşa harcanan çabalar önlenmiş olacaktır.  4- Eğitim ve Öğretimde Kullanılan Materyallerin Küçük Ünitelere Bölünmesi

  Tam öğrenme sistemlerinin tümünde materyaller öğrencinin kontrol edebileceği küçük ünitelere bölünmektedir. Bu özellik, öğrencileri materyali kontrol edebileceğini sağlamaktadır. Ayrıca uzun olmasından doğan sıkıcılıktan da kurtarmaktadır.  5- Öğrencinin Aktif Olması

  Tam öğrenme sistemleri uygulandığı zaman öğrenciler aktif tutulmaktadır. Öğrencinin aktif olduğu yerlerde öğrenme gerçekleşmektedir. Öğrencinin aktif olmadığı yerlerde öğrenmenin gerçekleşmesi şüphelerle karşılanmaktadır. Öğrenme öğrenci katkısıyla en iyi şekilde gerçekleşebilmektedir. Bu durumu, bireysel ve bağımsız öğrenme türleri gerçekleştirebilmektedir.  6- Değerlendirmenin Sürekli Olarak Yapılması
  Tam öğrenme sistemlerinin tümünde çok sayıda değerlendirme yapılmaktadır. Değerlendirmenin çok sayıda yapılması öğrencileri daha fazla çalışmaya yöneltmektedir. Bu arada sınavlardan kaynaklanan tedirginlik de aşılmış olacaktır.  Bazılarına göre; değerlendirmenin sürekli olarak yapılması öğrenciler için sürekli olarak tedirginlik yaratmaktadır. Aslında bu düşüncenin tersi doğru olmaktadır. Çünkü sınavlar, ancak aralıklarla yapıldığı takdirde tedirginlik kaynağı olabilmektedir. Sürekli olarak yapılması onu normal bir duruma getirmektedir.

  Tam öğrenmedeki ölçme ve değerlendirme kritere dayalı bir türden olmaktadır. Başka bir ifade ile ölçme ve değerlendirmede kullanılan sorular direkt olarak özel hedeflerle bağlantılı olmaktadır. Bu durum, eğitim ve öğretimin bir bütün olmasını yansıtmaktadır. Dolayısıyla da özel hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği ve kaçının hangi oranda gerçekleştiğini ortaya koymaktadır.  7- Telafi Çalışmalarının Yapılması

  Klasik yöntemlerde genellikle norma dayalı değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu tür değerlendirmeler genellikle uzun bir süre geçtikten sonra yapılmaktadır. Böylece telafi çalışmaları için vakit geçmiş olacaktır. Tam öğrenme sistemlerinde ise ara sınavlar çok sayıda yapılmaktadır. Bu durum telafi çalışmaları için bir zemin hazırlamaktadır. Telafi çalışmaları büyük kayıpları önlemektedir.  8- Eğitim Teknolojisinin Devreye Sokulması

  Eğitim teknolojisi; değişik bilimlerin verilerini, özel hedef, yöntem, araç ve gereç, ölçme ve değerlendirme gibi eğitimin geniş alanlarında uygulamaya koyan, uygun maddi ve manevi ortamlarda insan gücünün en iyi şekilde kullanılmasını, eğitim sorunlarının çözülmesini, kalitenin yükseltilmesini, verimliliğin arttırılmasını sağlayan bir sistemler bütünüdür. Tam öğrenmede kullanılan tüm sistemler eğitim teknolojisi ürünleridir.  Tam Öğrenme Sistemlerinden Alınacak Dersler
  Tam öğrenmenin gerçekleştirilmesi zor olmaktadır. Dolayısıyla da büyük çaba, zaman ve maddi külfetler getirmektedir. Aşağıdaki ana fikirler tam öğrenmenin sağlanmasını kolaylaştırmaktadır:


  1- Eğitim Teknolojisinin Kullanılması
  Tam öğrenme sırf anlatım yöntemiyle gerçekleştirilememektedir. Çünkü anlatım yöntemiyle gerçekleşebilecek hedefler sınırlı kalmaktadır. Eğitim teknolojisinin kullanımı ile daha geniş hedefler sağlanabilmektedir. Eğitim teknolojisi bir sistemler bütünü olduğuna göre eğitim, öğretim ve öğrenmenin her yönü ile ilgilenmektedir. Eğitim teknolojisi, eğitim, öğretim ve öğrenmede dolaylı ve dolaysız olmak üzere bir çok yararlar sağlamaktadır. Dolaylı yararları arasında; fırsat eşitliğini sağlaması, yaratıcılığı sevk etmesi öğrenciyi gereksiz olan bir çok şeyden serbest kılması, motivasyonu yükseltmesi, eğitimi bireyselleştirmesi, birinci kaynaktan bilgiyi sağlaması ve kopya edilebilen bir sistem oluşturması gelmektedir. Dolaysız yararları arasında; öğrenmeyi kolaylaştırması, aktif öğrenmeyi sağlaması, somut öğrenmeyi gerçekleştirmesi, aşamalı öğrenmenin temelini kurması, düşüncede sürekliliği sağlaması, üretimi arttırması ve değişik sınıf ve düzeylerden özel hedefleri gerçekleştirmesi gelmektedir.


  2- Uygulamalı Eğitimin Yapılması
  Kuramsal eğitimin öğrenilmesi zor olmakla beraber zihinde uzun süre tutulamamaktadır. Buna karşılık uygulamalı eğitim hem kolay öğrenilmekte hem de uzun süre zihinde tutulabilmektedir. Öte yandan yaşamın kendisi uygulamalı bir laboratuvarı oluşturmaktadır. Eğitim de bireyleri yaşam için hazırladığına göre uygulamalı eğitim zorunlu hale gelmektedir. Uygulama, öğrencilere zevkli bir eğitim sağlamaktadır. Öte yandan uygulama ile öğrencilere yaşam boyu unutulmayacak beceriler kazandırılabilmektedir.  3- Geçiş Standartlarının Yükseltilmesi
  Öğrenciler, kendilerini hazırlanan hedeflere göre yöneltmektedirler. Düşük hedefler öğrencileri tembelliğe sevk etmektedir. Buna karşı yüksek hedeflerin çizilmesi öğrenci yeteneklerine meydan okumaktadır. Dolayısıyla da bu hedefleri gerçekleştirmek için çabalar harcanmaktadır. Büyük düşünenler büyük, küçük düşünenler ise küçük hedefleri sağlamaktadırlar. Eğitim ve öğretimde tam öğrenmenin sağlanması büyük etapta kalitenin yükselmesini sağlayabilmektedir. Öğrenci çalışmalarını yoğunlaştırmak için de geçiş puanının yükseltilmesi vazgeçilmez bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.  4- Telafi Çalışmalarının Sürdürülmesi
  Tam öğrenmeyi gerçekleştirmek için telafi çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 50-60 kişilik kalabalık sınıflarda öğretmenin bu tür çalışmaları gerçekleştirmesi mümkün olmayacaktır. Böyle bir durumda aşağıdaki yöntemler izlenebilmektedir:  � Sınıfta bulunan iyi öğrenciler öğretmene yardımcı olarak seçilebilmektedir. Bu öğrenciler, diğer geri kalmış öğrencilerin öğrenmesinden sorumlu tutulmaktadırlar. Bu yöntem, Yeni Zealanda�da başarılı bir şekilde yürütülmektedir.  � Telafi sınıflarının oluşturulması ve onlara özel eğitim görmüş öğretmenlerin görevlendirilmesi gerekmektedir. Bu sınıflarda öğretmenlerin günlük olarak teşhis ettikleri eksiklikleri ek çabalarla teşhis edilen konularda tamamlanmaktadır. Böylece arkadaşları ile bir son aşamayı takip edebilme durumuna gelebilmektedirler.  Kaynaklar


  � Hartley, J. (1978) � Programmed Learning.� In Unwin, D. and McAleese, R. (1978) The Encyclopaedia of Educational Media, Communications and Technology. London: The Macmillan.  � Heinich, R; Molenda, M. Russell, J. D. (1993) Instructional Media: and the New Technologies of Instruction. New York: Macmillan.  � Keller, F. S. and Sherman, J. G. (Eds.) (1974) The Keller Plan Handbook. California: Benjamin.  � Leith, G. O. M. (1974) A Second Thought on Programmed Learning.� In Davies, I. K. and Hartley, J. (Eds.) (1974) Contribution in Educational Technology. London: Butterworth. P. p. 190-206.

  � Lewis, R. and Spencer, D. (1986) What is Open Learning? London: CET.  � Rıza, E. T. (1990a) Eğitimde Yöntemler Teknolojisi. İzmir: Karırıca Matbaası.  � Rıza, E. T. (1991b) Eğitimde Araç-Gereçler Teknolojisi. İzmir: Göksu.  � Rıza, E. T. (1994c) �Keller Planı: Askeri Kesimden Sivil Kesime Bir Hediyedir.� Silahlı Kuvvetler Dergisi, 113(342), 104- 107.  � Rıza, E. T. (1995a) �Bilgisayar: Bugünün Rakipsiz Eğitim Teknolojisi Olabildi Mi?� Milli Eğitim, 127, 48- 51.  � Rıza, E. T. (1996a) �Türk Açık Öğretim ile İngiliz Açık Öğretiminin Karşılaştırılması.� MEB: FRTEB�in 12-15 Kasım 1996 Tarihleri Arasında Düzenlediği Türkiye 1. Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumuna Poster Olarak Sunulmuştur.  � Rıza, E. T. (1997c) �Teknolojiye Dayalı Bir Eğitim Sistemi.� DEÜ ve Bilsa�nın Ortak Olarak 00.06. 1997 Tarihleri Arasında Düzenlediği �Nasıl Bir Eğitim Sistemi?� Başlıklı Ulusal Sempozyuma Bildiri Olarak Sunulmuştur.  � Rıza, E. T. (1997d) �Producing Learning Packages in Computers by Power Point.� Proceedings of the Fourteenth International Conference on Technology and Education Held in Oslo, Norway on August 10-13,1997. (Vol. 1), p. p. 333- 335.  � Rıza, E. T. (1997e) �Bilgisayarda Öğrenme Paketi Üretimi.� Mısır, Kahire�de 18-22 Ekim 1997 Tarihleri Arasında Eğitim Teknolojisi Derneğinin Düzenlediği Eğitim Teknolojisi ve Geleceğin Eğitimi Başlıklı 5. Uluslararası Sempozyuma Bildiri Olarak Sunulmuştur.  � Rıza, E. T. (1997g) Eğitim Teknolojisi Uygulamaları I. İzmir: Anadolu Mat.  � Rıza, E. T. (1998) �Power Point and Distance Education.� Proceedings of Turkey Second International Distance Education Symposium Organised by Ministry of Education, FRTEB on 4-8 May 1998 in Ankara. P.p. 317-326.  � Rıza, E. T. (1998) 21. Yüzyılda Eğitim. (Arapça yayımlanacak).
   

 4. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE AMACI
  EĞİTİMİN ÖNEMİ VE AMACI

  Devletin, toplumun ve bireylerin mutluğu için eğitim en iyi çözüm yoludur. İnsanlığın var olduğu günden beri, eğitim insanları meşgul eden en önemli sorun olmuştur. OlmaYA DA DEVAM EDECEKTİR. ANNELER, BABALAR ÇOCUKLARINA BÜYÜK MALLAR, PARALAR YERİNE ERDEMLİ İNSANLAR OLARAK YETİŞTERSELER DAHA İYİ SONUÇ ALIRLAR. BİR ÇOK AİLE BU MALLARINI VE PARALARINI İYİ YETİŞMEMİŞ EVLATLARINA BIRAKTIKLARINDA O MALLARIN VE PARALARIN BİR ZAMAN SONRA BAŞKA ELLERE GEÇTİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR. Onun için atalarımız: ’OĞLUN DELİ NEYLERSİN MALI, OĞLUN AKILLI NEYLERSİN MALI’ DEMİŞLERDİR. şEYH SADİ: ’BİR KARIŞIKLIK OLDU, AILSIZ VEZİR ÇOCUKLARI, REZİL OLDU, AKILLI FAKİR ÇOCUKLARI VEZİR OLDU.’DER. Devleti yönetenler de büyük savaşlar yaparak GANIMET peşinde koşacaklarına HALKINI EĞİTMİŞ OLSALARDI, DAHA MUTLU BİR DÜNYA OLURDU. Eğitimsizlik yüzünden bir çok aileler ve devletler iç kavğalarla yok olup gitmişlerdir.
  EFLATUN: ’Halkın yaşaması ve mutlu olması isteniyorsa, EĞİTİM ÖN PLANA ALINMALIDIR. Eğitim işleri, yurttaşların EN İYİSİNE VERİLMELİDİR. KENDİSİ ERDEMLİ OLMAYAN KİŞİNİN; BİR BAŞKASINI ERDEMLİ YAPMASI DÜŞÜNELEMEZ.Eğitimin amacı her şeyden önce ERDDEM SEVGİSİNİ GENÇ KUŞAKLARA AŞILANMALIDIR. HALKA BÜYÜK SAYGISI, KANUN SAYGISI YARATILMALIDIR..’
  Bu saygıyı kazanmak küçük yaştan başlar, eğitim ve öğretimin yaşı yoktur.Her çocuk ana kucağından itibareneğitim ve öğretim görür. Öncelik ve özellikle çocuğun ruhunu eğitmelidir.ONLARA İYİ ÖRNEKLER GÖSTERİLMELİDİR. İYİYE-DOĞRUYA-GÜZELE ÖZENDİRİLMELİDİR. Bu da iyi seçilmiş MÜZİK-MASAL-HİKAYE-ROMAN-FLİM gibi araçlarla sağlanmalıdır. İnsanın ruh ve zihin sağlığı çok önemlidir.MEVLANA: ’Sen bir kemik ve et yığınından ibaretsin. Esas olan ruhtur.İnsana hareket emrini verenve yönlendiren ruh yapısıdır. Ruh sağlığı yerinde olmayan insandan fayda gelmez.Çocuklar, okudukları bu eserler, dinledikleri müzikler, karşısında DÜRÜST, CESUR, İYİ, CÖMERT ...olmanın önemini kavramalıdırlar.
  Öncelikle ANNELER, BABALAR, BÜYÜKLER DEVLETİ YÖNETENLER ÇOCUKLARA İYİ ÖRNEKLER GÖSTERMELİDİRLER. Çocuklar ÇİRKİNLİKLERLE- KÖTÜLÜKLERLE-PİSLİKLERLE karşılaşmamalıdırlar.Karşılaştıkları zaman da yadırgamalı ve ondan uzaklaşmalıdırlar.
  Çocukların ruh eğitimi sanatla aşılmalı, akıl ve mantık yolu ile süzgeçten geçirilmelidir.
  Yazarlar, çizerler kısaca MEDYA YÖNETİCİLERİ bu konulara titizlikle eğilmelidirler.
  Yapılan bütün işlerineğitim ve öğretime yararlı olup olmadığına bakılmalıdır. Sırf para kazanmak için yapılan yayınlar, fayda yerine zarar vermektedir.Bu konulara dikkat etmek gerekir. Toplumun her yerde ve her zaman MORALA ihtiyacı vardır. Askerlikte bir söz vardır: ’SAVAŞI, TOP-TÜFEK DEĞİL, MORAL KAZANIR.’
  HALKI EĞİTMEKLE GÖREVLİ KİŞİLERİN DE, MORAL AŞILAYAN DAVRANIŞLARDA BULUNMALARI GEREKİR.


  15.08.2008
  MEHMET ŞAHİN
  Emekli Öğretmen
  Mersi-Gözne
   

 5. teşekkür ederim... çok yardımcı oldunuz...
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - eğitim öğretimin önemi Forum Tarih
Eğitim hakkı nasıl kullanılır kısaca bilgi Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 27 Eylül 2017
Eğitimle ilgili meslekler hangileridir kısaca Meslekler Rehberi 18 Şubat 2017
Ülkemizde eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları kısaca Eğitim Bilgileri 15 Şubat 2017
Kadir Has'ın eğitime katkıları nelerdir kısaca Biyografi & Otobiyografi 31 Ocak 2017
Eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve amaçları kısaca Eğitim Bilgileri 26 Ocak 2017

Bu Sayfayı Paylaş