Doğal Kaynakların Kullanımının Farklı Olmasının Çevresel Sonuçları

'Doğa ve Bitkiler' forumunda DeMSaL tarafından 9 Mayıs 2010 tarihinde açılan konu

 1. DeMSaL

  DeMSaL Özel Üye

  Doğal Kaynakların Kullanımının Farklı Olmasının Çevresel Sonuçları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Doğal Kaynakların Kullanımının Farklı Olmasının Çevresel Sonuçları - Doğal Kaynakların Kullanımı  Su, bir doğal kaynaktır. Göller ise doğal yollarla oluşmuş yeryüzündeki su depolarıdır. Kazakistan ile Özbekistan arasında yer alan Aral Gölü 1960'lı yıllarda dünyanın dördüncü büyük gölüyken 2000'li yıllarda büyük bir hızla çöle dönmüştür.Aral Gölü'nü besleyen iki önemli akarsu olan Amuderya ile Siriderya'nın suları üzerinde yapılan barajlar, yanlış sulama teknikleri ve aşırı su çekilmesi sonucunda, Aral Gölü'ne ulaşmadan tükenmeye başlamıştır. Önemli su kaynakları tarafından yeterince beslenemeyen Aral Gölü, aşırı sıcakların da etkisiyle yaşanan yoğun buharlaşma yüzünden hızla kurumaya başlamıştır. Ayrıca suların

  azalmaya başladığı dönemde sulu tarımın yapıldığı bölgelerde kimyasal ilaçlar aşırı kullanılmıştır. Bu yüzden sular kirlenmiş, göldeki su seviyesi düşerek ortaya zehirli bir çöl çıkmıştır.

  Yanlış doğal kaynak kullanımıyla Aral Gölü'nde meydana gelen olumsuzluklar:

  *Son 30 yıl içinde Aral Gölü alanının %40'ı, hacminin ise %75'i kayboldu.

  *Rüzgâr erozyonunun etkisiyle göl çevresinde binlerce kilometre kare genişliğinde zehirli bir çöl meydana geldi.

  *Tuzlanma sonucu tarım alanları kullanılamaz hâle geldi.

  *Bölgede kış mevsimi eskiye göre daha erken başladı, daha sert geçti.

  *Liman ve tersanelerin bulunduğu yerler günümüzde gemi mezarlığı hâline geldi.

  1. Taş Ocaklarının Çevreye Etkileri oğal çevre ile olumsuz etkileşimi olan ve mekânsal etkilerinin en aza indirildiği doğal kaynak kullanımları, çevresel sonuçları açısından problemsiz uygulamalardır.Taş ocağı, taş çıkartmak için yer kabuğunun yüzeyinde açılan ocaktır.

  Etkileri: Taş ocaklarının faaliyeti sonucu oluşan tozlar, insanlar ve bitkiler üzerinde olumsuz etki yapar. Bu hava kirleticiler, bitki örtüsünün ve ekili alanların zarar görmesine neden olur. Taş ocaklarından çevreye verilen atık maddeler; çevredeki bitki örtüsüne, toprak yapısına, havaya, suya, tarım alanlarına ve canlı habitatlarına zarar verir.

  Bazı ülkelerde taş ocaklarının çeşitli patlayıcılar kullanılarak işletilmesi; doğal çevre üzerinde bozucu, yıkıcı, tahrip edici, insan yaşamı üzerine çok çeşitli olumsuz etkilere hatta yaralanma ve kazalara neden olmaktadır .

  Bazı ülkelerde ise taş ocaklarında kesme yöntemlerinin kullanılarak taş üretimi yapılması hâlinde patlatma ile doğal çevreye verilen zararlar önlenmekte, daha randımanlı üretim yapılmaktadır . Bu işletim yöntemiyle olumsuz anlamdaki mekânsal etkileri en aza

  indirilmektedir. Ses, gürültü ve hava kirliliği sorunları azalmakta, yüzey ve yer altı drenaj problemleri kontrol edilebilmektedir.

  Dünya ormanlarının yaklaşık %55'i gelişmekte olan ülkelerde geri kalanı da gelişmiş ülkelerde yer almaktadır. Dünya ormanları içinde önemli bir yere sahip olan tropikal yağmur ormanları 1950'lere kadar yeryüzünün %15'ini kaplıyordu. Günümüzde yağmur ormanları dünyanın %6'sını kaplamaktadır. Buna karşın yeryüzündeki hayvan ve bitki çeşitlerinin yarısından fazlası buralarda yaşamaktadır. Bu ormanlar dünyadaki oksijenin %40'ını sağlar. Ancak yeryüzündeki yağmur ormanları büyük bir hızla tahrip edilmektedir.

  Afrika Kıtası'ndaki Zaire Havzası Ormanlarının (Guyana, Surinam, Gabon, Kongo ve Zaire) çoğu henüz tehdit altında değildir. Buna karşılık Filipinler, Tayland, Malay Yarımadası, Vietnam, Bangladeş, Avustralya, Endonezya, Orta ve Güney Amerika, Madagaskar ile Batı Afrika'daki ormanlar çok büyük bir hızla tüketilmektedirler.

  Ekvatoral yağmur ormanları kuşağı, bulunduğu ülkeler için önemli bir zenginlik kaynağıdır. Bu kuşakta yer alan ülkeler ekonomideki açıklarını yağmur ormanlarından elde ettikleri gelirler ile kapatmaya çalışmaktadır.Tropikal orman kaybının nedenlerinden bazıları Latin Amerika'da yeni yerleşme yerleri ve tarla açmak, Afrika ve Asya'da ise kereste ve yakacak odun elde etmekten kaynaklanmaktadır. Orta Amerika'nın küçük adalarında turizm amaçlı yapılan inşaatlar nedeniyle orman örtüsü azaltılmıştır.Kosta Rika'nın yağmur ormanları muz tarlaları hâline dönüştürülmek için tahrip edilmiştir. Dünyanın en büyük odun hamuru ihracatçısı Endonezya'da odun hamuru temin etmek ve tarımsal amaçlı orman açmak yüzünden tropikal ormanların büyük bir kısmı ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca Endonezya Adalarının yağmur ormanları Japonya'nın kereste ihtiyacını karşılamak için gittikçe tüketilmektedir.

  Azalmanın hızını vurgulamak için dünyada her saniyede bir futbol sahasından daha büyük bir alanı kaplayan ormanların ortadan kalktığını söylemek yeterli olacaktır.

  3. Yağmur Ormanlarının Tahribatı Üzerinde Etkili Olan Faktörler

  *Kara yolu inşaatları amaçlı orman tahripleri

  *Et üretimi için büyük otlakların oluşturulmasıyla meydana gelen orman tahripleri

  *Kereste üretmek için ağaç kesimi amaçlı orman tahripleri

  *Altın, kalay, demir, alüminyum cevheri gibi kaynakların işletilmesi sırasında meydana gelen orman tahripleri

  *Hidroelektrik santral inşaatlarının neden olduğu orman tahripleri

  *Hızla gelişen turizm endüstrisinin neden olduğu orman tahripleri

  4.Yağmur Ormanlarının Tahrip Olması Sonucu Ortaya Çıkan Problemler

  *Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri

  *Biyotik türlerin yok olması

  *Erozyonun artması

  *Kuraklık

  *Tarımsal verimsizlik

  *Sel ve taşkınların sıklık ve şiddetinin artması

  *Yerel halkın sosyal, kültürel ve ekonomik zarar görmesi

  5.Yer Altı Suyunun Kullanılmasının Çevresel Sonuçları

  Dünyanın çeşitli yerlerinde insanlar yer altı suları çeşitli amaçlar için kullanmaktadır. Bunun uzun vadede iki önemli sonucu ortaya çıkar: Birincisi su tablası seviyesinin azalması, ikincisi ise kıyı kesimlerinde tatlı suyun tuzlu suyla yer değiştirmesidir. Yer altı sularının kullanımının çevresel sonuçları arasında yerin çökmesi ve toprağın tuzlanması da yer alır.

  Yurdumuzdaki Konya Havzası'nda da yağışların azalması, sıcaklık ve bilinçsizce su tüketimi sonucunda büyük bir çevre felaketiyle karşılaşılmaktadır. Havza içinde yer alan göller ve akarsuların kurumasıyla yer altı suları giderek azalmaktadır. Yer altı su seviyesinin düşmesi sonucu Tuz Gölü'nden ovaya doğru su girişi olacak ve bunun sonucunda tarım alanlarında çoraklaşma yaşanacaktır. Ayrıca yer altı sularının aşırı çekilmesi burada obruk oluşumunu hızlandırarak Türkiye'nin en büyük ovasını delik deşik hâle getirecektir.

  Yer altı suyu kullanımındaki mekânsal etkiler, ülkelerin aldığı tedbirlere göre değişiklik göstermektedir.

  Dünyanın önemli şehirlerinden biri olan Mexico City, kurumuş göl tabanı üzerine kurulmuştur .Bu şehir, 1940-1985 yılları arasında yedi metreden fazla çökmüş ,günümüzde de yılda 5 ile 40 cm arası çökmeye devam etmektedir. Bunun en önemli nedeni kurulduğu yapısal alanın özelliği ve yer altı sularının yüzlerce kuyudan aşırı derecede çekilmesidir.

  İsrail'in Telaviv şehrinde yer altı suyu seviyesinin azalmasıyla 60 km2 kadar bir alanda su seviyesinin deniz seviyesi altına inmesi ve deniz suyunun yer altı suyuna karışması ciddi bir sorun oluşturmuştu.1960'ların ortalarında havzalar arası su transferi ile 8 km uzunluğunda bir dizi kuyuya tatlı su enjekte edilerek kıyı boyunca tatlı su bariyeri oluşturulması, aşırı çekimle boşalan akiferin dolmasına yardımcı oldu. 1969'da durum normale döndü. Aynı sorun kıyı boyunca uzanan kuyularda yeniden ortaya çıkınca birkaç yıl içinde kıyılardaki kuyuların % 20'sini kapatma kararı alındı. Böylece çok önemli bir sorun önlenmiş oldu.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Doğal Kaynakların Kullanımının Forum Tarih
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımının İnsanların Yaşamına Olumsuz Etkileri Doğa ve Bitkiler 14 Şubat 2014
Doğal kaynakların ekonomiye etkileri kısaca Eğitim Bilgileri 24 Kasım 2016
Doğal kaynakların korunmasının geleceğimiz açısından önemi Sorular ve Cevaplar 16 Kasım 2016
Doğal kaynakların korunması kısaca Doğa ve Bitkiler 15 Aralık 2014
Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin sonuçları nelerdir? Sorular ve Cevaplar 5 Mart 2014

Bu Sayfayı Paylaş