Doğada Besin Zinciri ve Önemi Hakkında Bilgi

'Doğa ve Bitkiler' forumunda Mavi_inci tarafından 21 Ocak 2012 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  Doğada Besin Zinciri ve Önemi Hakkında Bilgi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Doğada Besin Zinciri ve Önemi Hakkında Bilgi
  Doğada Besin Zinciri ve Önemi


  Yeryüzünde yaşayan tün Canlılar bir besin zincirinin içerisindedirler.Bu zin-cirin en büyük enerji kaynağı Güneş’tir.Yeşil Bitkiler bu enerjiyi bütün canlılar için besin yapımında kullanırlar.Bu sebeple yeşil bitkiler üretici olarak adlandı-lırlar.
  Güneş enerjisi yeşil Bitkilerin veya üreticilerin besin yapabilmesi için şarttır. Tüketiciler yeşil Bitkileri yiyen geyik Antilop koyun sığır gibi hayvanlardırlar. Diğer tüketiciler ise geyik ve antilobu yiyen aslan kaplan gibi hayvanlardır.Bu besin zincirinde enerji Güneş’ten yeşil bitkilere yeşil Bitkilerden geyik ve anti-loba ve en sonunda aslana aktarır.

  Yeşil Bitkiler Geyik Aslan
  Tüm bu organizmalar sonunda ölürler.Çürükçül bakteriler ve mantarlar ölü organizmalardan artakalanları parçalayarak ayrıştırırlar.Madensel tuzların topra-ğa geri dönmesini sağlarlar.Böylece üreticiler ya da yeşil bitkilerbu besinleri tekrar kullanabilirler.Böylece besin zinciri tamamlanır.
  Dünya’daki bütün besin zincirlerini bir dev örümcek ağına benzetebiliriz.Bir çok hayvan çeşitli besin Maddeleri ile beslenir.Birçok Bitki ve hayvan çok farklı türlerdeki hayvanlara yem olabilirler.Sonunda hepsi çürükçül organizmalar için besin maddesi olur.Sonuçta birbirini içine alan birçok besin zinciri vardır.Birbi-rini içine alan bu besin zincirleri besin ağı olarak adlandırılırlar.Bu enerji sürekli olarak yaşayan canlılar arasında yer değiştirecektir.

  Enerji Piramidi
  Enerji piramidi yükselen besin seviyelerinden ( basamaklarından )meydana gelir.İlk besin basamağını Fotosentez yoluyla kendi besinlerini üreten yeşil bitkiler oluşturur.bu enerji piramidinin temel basamağıdır.
  Bu basamakta diğer basamakta diğer canlılardan daha çok Canlı vardır. Çün-kü hemen hemen yaşayan bütün canlılar doğrudan ya da dolaylı olarak yiyecek için yeşil Bitkilere bağlıdır.
  Bir enerji piramidinin yeşil bitkilerden sonraki besin basamağı otla beslenen inek tavşan gibi hayvanlardan oluşur.İkinci basamağın bireyleri (tavşaninek) bi-rinci basamağın bireylerini (bitkileri) yerler.Bitkileri yiyenler otçul olarak adlan-dırılırlar.Dikkat edilirse otçullar yeşil bitkilerden daha azdır.
  Otçullar yaşamları için gereken organik maddeleri bitkileri yiyerek sağlar-lar.Sonuçta bir otçul bitkiyi yediği zaman madde ve enerji yeniden şekillenir ve maddenin bir kısmı otçul tarafından enerjiye dönüştürülür.
  Enerji piramidinin en üst basamağını etçiller ve hem ot hem et yiyenler oluş-tururlar.Etçiller yalnız diğer hayvanlarla beslenirler.Aslan etçil hayvana örnektir. İnsanlar hem et hem ot yerler.Dikkat edilirse bu besin basamağını oluşturan bi- reylerin sayıları diğer basamaklarda ki bireylerden daha azdır.Sonuçta basamak-lar birbiri üzerinde bir küme oluşturduğunda bir piramit şeklini alır.
  Enerji piramidinin amacı; basamaklar arası kullanılabilir enerji miktarının ileri basamaklara doğru azaldığını göstermektedir.Bitkiler enerjinin büyük bir kısmını yaşamlarını sürdürebilmek için kullanırlar.Enerjinin bir kısmını da diğer basamaktaki otçullar için kullanılabilir hale getirirler.Hücrelerinde depo ederler. Bitkilerden arta kalan enerjiyi alan otçulların sayısı ise bitkilerden bu sebeple daha azdır.
  Otçullar bitkilerle beslenir.Bu enerjinin bir kısmını hayatî faaliyetlerde har-carlar.Arta kalanı ise diğer basamaktaki etçiller için kullanılabilir hale getirerek depo ederler.Bunun anlamı en üst basamaktaki hem etle hem otla beslenenlerin harcayabileceği enerji miktarının diğer basamaklardan daha az olduğudur.En üst basamaktaki canlı grubunun sayısı da bu sebepten dolayı daha azdır.
  Günümüzdepiramidin tabanını oluşturan yeşil bitkiler basamağı gittikçe da-ralmaktadır.Bu daralmanın sebebi kuraklık don ve insanların bilinçsizce orman-ları tahrip etmeleri Hava Su ve Toprak kirlenmesidir.
  Sonuçta bütün canlılar ölürler.Onları topraktaki çürükçül bakteri ve mantar-lar ayrıştırırlar.Yapılarındaki madensel maddeler tekrar yeşil bitkiler tarafından
  Besin yapımında kullanılır.Madde değişikliği sonucunda enerji başka bir besin zinciriyle başlayarak yeni enerji piramidini oluşturur.

  Zararlı Maddelerin Besin Zinciriyle İnsanlara Geçmesi

  Tarımla uğraşanlaryetiştirdikleri sebze ve meyveleriparazit Canlıların zarar-ından korumak için ilaçlarlar.Tarım ilaçları sebze ve meyvelerin üzerinde kalır.
  Bu sebze ve meyveler iyi yıkanmadan yenilirse doğrudan yiyen kişi tarafından sindirim yoluyla alınır.Yağmur ve sulama sularıyla toprağa karışabilir.Bitki kök-leri tarafından su ile birlikte emilir.Böylece Bitkinin hücrelerine kadar gelip yer-leşir.Bu sebze ve meyveler insanlar tarafından yenilirse kimyasal zararlı madde-ler o Canlılara geçer.İlaçlı otları yiyen otçullar (koyun-sığır) insanlar tarafından yenilirse dolaylı olarak insanlara ulaşır.İnsanlarda ve hayvanlarda bazı rahatsız-lıklara hatta ölümlere sebep olabilir.
  Bilinçsizce ilaçlama yapmak ve bitkilere gereğinden fazla Hormon vermek insan sağlığı açısından zararlıdır.Bu sebeple DDT gibi bazı ilaçların kullanımı Tarım Bakanlığı tarafından yasaklanmıştır.

  Enerji Piramidinin Bozulması
  Bazen besin zincirindeki canlı türlerinden birinin sayısında aşırı derecede ar-tış görülebilir.Hastalık Hava şartlarındaki değişme (kuraklık don vb.) veya kont-rolsüz avlanma gibi sebepler enerji piramidini bozmaktadır.Besin bulamamak ve hastalık sebebiyle etoburlar ölmektedir.Bazı bölgelerde az sayıda otobur bulun-ması sebebiyle bitkiler birbirlerini hızla örterek büyümektedir.
  İnsanların kontrolsüz avlanmaları ile yırtıcı kuş sayısındaki azalmalarda bit-kiler için zararlı olan böcek ve çekirge sayısını artırmaktadır.Bütün bunlar ekolo-jik denge ve enerji piramidinin bozulmasına sebep olmaktadır.
   

 2. allah razı olsun tşk
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Doğada Besin Zinciri Forum Tarih
Doğadaki ve sanattaki güzel arasında ne gibi fark vardır Sorular ve Cevaplar 3 Nisan 2014
Nasıl bir doğada ve sosyal çevrede yaşamak isterdiniz konulu kompozisyon Eğitim Bilgileri 11 Şubat 2014
Doğadan Nasıl Faydalanırız Doğa ve Bitkiler 6 Şubat 2014
Tropikal Ormanların Azalması Sonucunda Doğada Hangi Olumsuzluklar Meydana Geliyor Doğa ve Bitkiler 30 Ocak 2014
Madde Doğada Kaç Halde Bulunuyor Kısaca Konu Dışı Başlıklar 8 Ocak 2014

Bu Sayfayı Paylaş