Dini Çocuk İsimleri ve Anlamları

'İsimler Sözlüğü' forumunda Mavi_Sema tarafından 27 Ocak 2010 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Dini Çocuk İsimleri ve Anlamları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Dini Çocuk İsimleri ve Anlamları


  ABDULLÂH: (ar) Allah'ın kulu. Peygamber (asm)'ın en sevdiği isimlerden olup, aynı zamanda babasının adıdır.

  MUHLİSE: (ar) Hâlis. Dostluğu, samîmîliği ve her hâli, gönülden ve Allah için olan hanım.

  ALİ: (ar) Yüce, yüksek. En büyük sahâbelerden ve Peygamberimiz’in (asm) amcazâdesinin ismi.

  KEVSER: (ar) Maddî ve ma‘nevî çokluk, cennette bir ırmağın adı.

  ABDÜLKĀDİR: (ar) Kādir olan, kudreti her şeye yeten Allah'ın kulu. Büyük veli Abdülkadir Geylanî hazretlerinin ismi.

  RÂBİA: (ar) Takvâsıyla meşhur bir hanım evliyâ.

  SAÎD: (ar) Mübârek, mes‘ûd, saadetli. Sahâbe-i Güzîn efendilerimizin isimlerindendir.

  SÜEDÂ NÛR: (ar) Saadetli, kutlu, nûrlu hanım.

  HUSREV: (ar) Hükümdârlara, padişahlara, sultanlara verilen isim.

  FÂTIMA: (ar) Kendisi ve nesli cehennemden uzak kılınmış hanım. Peygamberimizin (asm) en küçük kızının ismidir.

  NÛRİ: (ar) Allah'ın ve İslâm'ın nûruna mazhar olan.

  TÂHİRE: (ar) Her türlü günah ve ayıbdan uzak duran, temiz hanım.

  TALHA: (ar) Dünyadayken cennetle müjdelenen on sahâbeden birinin ismi.

  ADÂLET: (ar) Hakka riâyet etme, doğruluk. Hakkāniyet.

  NAÎM: (ar) Bolluk ve bahtiyârlık ni‘metine mazhar olan kimse. Cennetin bir tabakası.


  MANSÛRE: (ar) Allah'ın yardımına ve muvaffakiyetine nâil olan hanım.

  ENES: (ar) İnsan. Bir mübarek sahabînin ismi.


  EDÎBE: (ar) Edebli, terbiyeli, zarîf, nâzik hanım
   

 2. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  ABBAS: (ar) Peygamberimiz (asm) amcasının ismi.

  RUFEYDE: (ar) Hendek harbinde yaralı sahâbeleri tedâvi eden şefkatli hanım sahâbe.

  ABDURRAHMÂN: (ar) Merhameti sonsuz olan Allah'ın kulu. Sahâbe isimlerinden olup Rabbimizin en sevdiği isimlerdendir.

  MÜSLİME: (ar) Allah katında yegâne din olan İslâm’la şereflenen hanım

  FÂRÛK: (ar) Hak ile bâtılı birbirinden ayıran. Hz Ömer’in (ra) bir sıfatı.


  HACER: (ar) Kendisine Cebrâil (as) vâsıtasıyla ilk def‘a zemzem ihsân edilen, Hz İsmâîl’in (as) annesi olan vâlidemiz.

  ERKÂM: (ar) Akabe bîatına katılmış Sahâbe-i Kirâm’dan birinin ismi.


  BASÎRET: (ar) Basîretli, anlayışı ve kavrayışı keskin olan hanım

  HÂBİL: (ar) Hz Adem (as)'ın hayırlı evladı.


  ÂSÛDE: (f) Rahatlamış, sükûna ermiş, keder ve sıkıntıdan uzak, müsterih hanım.


  CA‘FER: (ar) Hz Ali’nin (ra) Mûte harbinde şehîd olan kardeşinin ismi.  HÂLİDE: (ar) Allah'ın bekāsıyla dâimî, ebedî, sonsuz olan hanım.

  ABDÜLVEHHÂB: (ar) Çok fazla ihsân eden, çok bağışlayan Allah'ın kulu.


  NÛRİYE: (ar) Allah'ın ve İslâm'ın nûruna mazhar olan hanım.

  TÂHİR: (ar) Her türlü günâh ve ayıblardan temiz olan. Peygamber Efendimiz’in (asm) isimlerindendir.  ALİYE: (ar)Yüce, yüksek ahlâk lı hanım.


  FÂZIL: (ar) Fazîletli, fazîlet sâhibi kişi.


  CÂHİDE: (ar) Cehdeden, elinden geldiği kadar dinine çalışan, Allah için gayret eden hanım.

  KÂMİL: (ar) Kemâle ermiş, olgun, terbiyeli, edebli.


  NESÎBE: (ar) Soylu, soyu temiz ve pâk. Hanım sahâbe isimlerindendir.


  İSLÂM: (ar) Hz Muhammed (asm) tarafından insanlığa teblîğ edilen Allah'ın en son dini. Allah'a teslîm olup onun emirlerine uyup, yasaklarından kaçınma.


  HANÎFE: (ar) İslâm dinine sımsıkı bağlı bulunan hanım.
   

 3. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  BAYRAM: (tr) Neş’e ve sevinç günü.  İFFET: (ar) Nâmus, ahlâkça temiz olan hanım.


  Nİ‘METULLÂH: (ar) Allah'ın ni‘meti, ihsânı.  ŞÜKRÂN: (ar) Allah'a şükreden, her şeyi rızâ ve teslîmiyetle karşılamaya nâil olan hanım.  MÜCÂHİD: (ar) Allah rızâsı için cihâd eden, dini için gayret eden.


  ÂİŞE: (ar) Zenginlik ve bolluk gören. Peygamberin (asm) hanımlarından ve en çok hadîs nakleden sahâbelerdendir.


  İHSÂN: (ar) Lütfetme, iyilik etme.


  KÂMİLE: (ar) Kemâle ermiş, olgun, terbiyeli, edebli hanım.
   

 4. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  CA‘FER: (ar) Hz Ali’nin (ra) Mûte harbinde şehîd olan kardeşinin ismi.

  HÂLİDE: (ar) Allah'ın bekāsıyla dâimî, ebedî, sonsuz olan hanım.

  ABDÜLVEHHÂB: (ar) Çok fazla ihsân eden, çok bağışlayan Allah'ın kulu.

  NÛRİYE: (ar) Allah'ın ve İslâm'ın nûruna mazhar olan hanım.

  TÂHİR: (ar) Her türlü günâh ve ayıblardan temiz olan. Peygamber Efendimiz’in (asm) isimlerindendir.

  ALİYE: (ar)Yüce, yüksek ahlâk lı hanım.

  FÂZIL: (ar) Fazîletli, fazîlet sâhibi kişi.

  CÂHİDE: (ar) Cehdeden, elinden geldiği kadar dinine çalışan, Allah için gayret eden hanım.

  KÂMİL: (ar) Kemâle ermiş, olgun, terbiyeli, edebli.

  İSLÂM: (ar) Hz Muhammed (asm) tarafından insanlığa teblîğ edilen Allah'ın en son dini. Allah'a teslîm olup onun emirlerine uyup, yasaklarından kaçınma.

  HANÎFE: (ar) İslâm dinine sımsıkı bağlı bulunan hanım.

  NESÎBE: (ar) Soylu, soyu temiz ve pâk. Hanım sahâbe isimlerindendir

  BAYRAM: (tr) Neş’e ve sevinç günü.

  İFFET: (ar) Nâmus, ahlâkça temiz olan hanım.

  Nİ‘METULLÂH: (ar) Allah'ın ni‘meti, ihsânı.

  ŞÜKRÂN: (ar) Allah'a şükreden, her şeyi rızâ ve teslîmiyetle karşılamaya nâil olan hanım.

  MÜCÂHİD: (ar) Allah rızâsı için cihâd eden, dini için gayret eden.

  ÂİŞE: (ar) Zenginlik ve bolluk gören. Peygamberin (asm) hanımlarından ve en çok hadîs nakleden sahâbelerdendir.

  İHSÂN: (ar) Lütfetme, iyilik etme.

  KÂMİLE: (ar) Kemâle ermiş, olgun, terbiyeli, edebli hanım.

  ÂDİL: (ar) Adâlet eden, Allah'ın emirlerini noksansız tatbîk eden.

  CÂNÂN: (f) Sevgili, sevilen hanım.
   

 5. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  ABDUSSAMED: (ar) Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde, her şey kendisine muhtaç olan Allah'ın kulu.

  TAHİYYE: (ar) Selâmlar, hayır duâları.

  NİYÂZÎ: (f) İhtiyâcını sadece Allah'tan isteme ve neticeyi yalnız ondan bilme ni‘metine nâil olan kimse.

  FERİHE: (ar) Sevinçli hanım.

  LOKMÂN: (ar) Kur’ân-ı Kerîm'de ahlakı övülmüş mübârek bir zât. Peygamber olduğu da rivâyet edilmektedir.

  ÂMİNE: (ar) Kalbinde korku olmayan, güvenilir. Şübhesiz, kesin olarak inanan hanım. Peygamberimizin (asm) annesinin ism

  SÂLİH: (ar) Dinin emir ve yasaklarına uyan, dindâr, güzel ahlak ve takvâ sâhibi kişi. Bir peygamber adı.

  NÛRHÂN: (ar) Nûr hâkimi hanım
   

 6. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  CÜNEYD: (ar) Askercik. Evliyâullâh’ın büyüklerinden birinin ismi.

  HADÎCE: (ar) Peygamberimizin (asm) ilk hanımı ve altı çocuğunun annesinin ismi. Dört büyük cennet hanımından biridir.

  HÂRÛN: (ar) Hz Mûsâ’nın (as) yardımcısı ve büyük kardeşi olan peygamber.

  MÜNÎBE: (ar) İnâbe eden, âsîliği, azgınlığı bırakarak Allah'a yönelen hanım.

  BAHÂDIR: (f) Kahraman, cesûr, yiğit.

  NÂSİHA: (ar) Nasihat eden, dini insanlara anlatan hayırlı hanım.

  KĀNİ‘: (ar) Allah'ın verdiğine kanâat eden, elinden geleni yapıp Allah'ın takdîr ettiğine râzı olan.

  NAÎME: (ar) Bolluk ve bahtiyarlık ni‘metine mazhar olan hanım. Cennetin bir tabakası.

  BEDREDDÎN: (ar) Dinin dolunayı, dinle nûrlanan kişi.

  AFRÂ: (ar) Ayın on üçüncü gecesi. Cennette ayak basılmamış yer. Hanım sahâbe isimlerindendir.
   

 7. Dine

  Dine Özel Üye

  İDRÎS: (ar) İlimde ileri seviyede olan, çok ders yapan kişi.
  Kur’ân-ı Kerîm'de ismi geçen peygamberlerdendir.
  MÜNEVVER: (ar) Îmânın nûruyla nûrlanmış hanım.

  SAFÂ: (ar) Üzüntü ve kederden uzak olma. Saflık, berrâklık.

  BEDÎA: (ar) Yüksek değerde olan. Beğenilen ve takdîr edilen hanım.
  FAKÎH: (ar) Fıkıh ilminde derin ilme sâhib olan kişi.


  SEMÎNE: (ar) Çok değerli, kıymetli hanım.


  MUTTAKÎ: (ar) Allah'tan korkan, günahlardan çekinen kul. Sevgili Peygamberimiz’in (asm) isimlerindendir.

  ŞİFÂ NÛR: (ar) İyi olma, kurtulma. Sıhhatli, nûrlu hanım. Resûlullâh'ın (asm) ebesi.
   

 8. Dine

  Dine Özel Üye

  ABDÜLMECÎD: (ar) Azamet, şân ve şeref sâhibi olan Allah'ın kulu
  .
  SAÎDE: (ar) Mübârek, mes‘ud, saadetli hanım.

  EKMELEDDÎN: (ar) Dinin kemâle erdirdiği, olgunlaştırdığı kişi.

  SÂLİHA: (ar) Dinin emir ve yasaklarına uyan, dindâr, güzel ahlâk ve takvâ sâhibi hanım.

  RÂGIB: (ar) Hayra rağbet eden ve istekli olan kişi.

  NÛRCİHÂN: (ar) Cihânın nûru olan hanım.

  ABDÜLVÂSİ‘: (ar) İlmi her şeyi kuşatan ve rahmeti her şeyi kaplamış olan Allah'ın kulu.

  HAFSA: (ar) Hz Ömer’in (ra) kızı. Hz Peygamberin (asm) zevcelerinden olan vâlidemiz.

  NÂSİH: (ar) Nasîhat eden, dini insanlara anlatan iyi kimse. Peygamberlerin sıfatlarındandır.

  FEHİME: (ar) Zeki, anlayışlı, kavrayışlı hanım.

  ADNÂN: (ar) Peygamberimiz’in (asm) atalarından birinin ismi.

  GÜZÎN: (ar) Seçilmiş, beğenilmiş hanım.

  ÎSÂR: (ar) Kendi de muhtaç olduğu bir şeyi din kardeşini tercîh ederek ikrâm etme. Sahâbelerin sıfatlarındandır.
  SÂCİDE: (ar) Her şeyin ma‘bûdu olan Allah'a secde eden hanım.

  GIYÂSEDDÎN: (ar) Allah'ın dininin yayılmasına yardım eden kimse.

  ZÜMRÂ NÛR: (ar) Güzel, iyi ahlâklı, nûrlu, zeki, bilgili hanım.

  İSMÂÎL: (ar) Hz İbrâhîm (as)'ın oğlunun ismi olup Kur’ân-ı Kerîm'de teslîmiyeti ve neslinin şerâfetiyle övülen bir peygamberdir.

  HÜSNÂ: (ar) İyi, güzel, cemâli ile kemâli tam olan hanım.

  RÂİF: (ar), Merhametli, şefkatli olan kişi.

  ÂFİTÂB: (f) Güneş gibi nûrlu hanım.

  NÂZIM: (ar) Nizâma koyan, düzenleyen kişi.

  FERÎDE: (ar) Tek, benzeri nâdir bulunan hanım.

  CÂVİD: (f) Dâimî kalacak olan, Allah'ın ebedîleştireceği kul.

  BEREKET: (ar) Bolluk, saadet, mutluluk, Allah'ın ikrâmı.

  LÛT: (ar) Gayret ve şevk timsâli, kahraman bir peygamber.

  LEYLÂ: (ar) Uzun ve karanlık gece.
   

 9. Dine

  Dine Özel Üye

  ÂKIL: (ar) Akıllı, akıl ve ferâset sâhibi kişi.

  FÂZILA: (ar) Fazîletli, fazîlet sâhibi hanım.

  MUHYİDDÎN: (ar) Dinini ihyâ eden, dinin hayatlandırdığı kişi.

  EMİRE: (ar) Bir kavmin efendisi. Büyük bir hânedâna mensûb hanım

  SENÂÎ: (ar) Allah'ın kendisini övülmeye lâyık ni‘metlere mazhar kıldığı kimse.

  ZÂKİRE: (ar) Allah'ı zikreden, yâd eden hanım.

  ABDÜLKERÎM: (ar) Nihâyetsiz ikrâm edici, cömert olan Allah'ın kulu.

  MEHTÂB: (f) Ay aydınlığı, ay ışığı. Dolunay.
   

 10. Dine

  Dine Özel Üye

  ÂKIL: (ar) Akıllı, akıl ve ferâset sâhibi kişi.

  FÂZILA: (ar) Fazîletli, fazîlet sâhibi hanım.

  MUHYİDDÎN: (ar) Dinini ihyâ eden, dinin hayatlandırdığı kişi.

  EMİRE: (ar) Bir kavmin efendisi. Büyük bir hânedâna mensûb hanım

  SENÂÎ: (ar) Allah'ın kendisini övülmeye lâyık ni‘metlere mazhar kıldığı kimse.

  ZÂKİRE: (ar) Allah'ı zikreden, yâd eden hanım.

  ABDÜLKERÎM: (ar) Nihâyetsiz ikrâm edici , cömert olan Allah'ın kulu.

  MEHTÂB: (f) Ay aydınlığı, ay ışığı. Dolunay.
   

 11. Dine

  Dine Özel Üye

  SALÂHADDÎN: (ar) Dinine bağlı olan kimse.

  İCLÂL: (ar) Dinin azamet ve ulviyetine mazhar olan hanım

  AMMÂR (ar) İ‘mâr eden . Bayındırlaştıran. Sahâbe-i Kirâm’ın isimlerindendir.


  MÂCİDE: (ar) Şân ve şeref sâhibi hanım.


  İSMET: (ar) Ma‘sûmluk, günahsızlık, temizlik. Harâmdan çekinme. Nâmûsa ve iffete düşkünlük.


  ŞÜKRİYE: (ar) Allah'a şükretme ni‘metine nâil olan hanım.


  EKREM: (ar) Çok şeref sâhibi, pek cömert, Peygamberimiz’in (asm) mübârek isimlerindendir.


  İSMİNÛR: (ar) Nûr ismini alan hanım.

  KEMÂL: (ar) Fazîlet ve olgunluk sâhibi kişi.


  ZÜLÂL: (ar) Berrâk, saf.
   

 12. Dine

  Dine Özel Üye

  SALÂHADDÎN: (ar) Dinine bağlı olan kimse.

  İCLÂL: (ar) Dinin azamet ve ulviyetine mazhar olan hanım.

  AMMÂR (ar) İ‘mâr eden. Bayındırlaştıran. Sahâbe-i Kirâm’ın isimlerindendir.

  MÂCİDE: (ar) Şân ve şeref sâhibi hanım.

  İSMET: (ar) Ma‘sûmluk, günahsızlık, temizlik. Harâmdan çekinme. Nâmûsa ve iffete düşkünlük.

  ŞÜKRİYE: (ar) Allah'a şükretme ni‘metine nâil olan hanım.

  EKREM: (ar) Çok şeref sâhibi, pek cömert, Peygamberimiz’in (asm) mübârek isimlerindendir.

  İSMİNÛR: (ar) Nûr ismini alan hanım.

  KĀNİ‘: (ar) Allah'ın verdiğine kanâat eden, elinden geleni yapıp Allah'ın takdîr ettiğine râzı olan.

  NAÎME: (ar) Bolluk ve bahtiyarlık ni‘metine mazhar olan hanım. Cennetin bir tabakası.
   

Bu Sayfayı Paylaş