Din İle İlgili Sorular

'Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü' forumunda Kayıtsız Üye tarafından 27 Aralık 2010 tarihinde açılan konu

 1. Din İle İlgili Sorular konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  peygamberlere ve ilahi kitaplara inanç ile ilgili sbs soruları

  Kutsal Kitaplar, Test Soruları  1) Aşağıdakilerden hangisi Kutsal Kitapların
  gönderiliş amaçlarından değildir?

  A) Emir ve yasaklar koymak
  B) Deneysel bilgiler hakkında açıklamalar yapmak
  C) Ahlaki hükümler koymak
  D) Ahıretle ilgili bilgiler vermek

  2) Hz.Adem(AS)’a kaç sahife(sayfa)’lik kitap
  verilmiştir?

  A) 10
  B) 30
  C) 50
  D) 100

  3) Hz.Şit (AS)’a kaç sahife(sayfa)’lik kitap
  verilmiştir?

  A) 10
  B) 30
  C) 50
  D) 100

  4) Hz.İdris (AS)’a kaç sahife(sayfa)’lik kitap
  verilmiştir?

  A) 10
  B) 30
  C) 50
  D)100

  5) Hz.İbrahim(AS)’a kaç sahife(sayfa)’lik kitap
  verilmiştir?

  A) 10
  B) 30
  C) 50
  D) 100

  6) Hz.Adem, Hz.Şit, Hz.İdris, Hz.İbrahim (AS)’a
  verilen sahifelerin bugünkü durumları nelerdir?

  A) Günümüze gelememiştir.
  B) Çeşitli milletlerin elindedir.
  C) Kutsal Kitap ismiyle toplanmıştır.
  D) Tevrat ve İncilin içindedir.

  7) Hıristiyanların kutsal kitabı aşağıdakilerden
  hangisidir.

  A) Tevrat
  B) Zebur
  C) İncil
  D) Kuranı Kerim

  8) Hz.İsa(AS)’a verilen Kutsal kitabın ismi
  aşağıdakilerden hangisidir.

  A) Tevrat
  B) Zebur
  C) İncil
  D) Kuranı Kerim
  9) Musevilerin(Yahudiler) kutsal kitabı
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tevrat
  B) Zebur
  C) İncil
  D) Kuranı Kerim

  10) Hz.Musa(AS)’a verilen Kutsal kitabın ismi
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tevrat
  B) Zebur
  C) İncil
  D) Kuranı Kerim

  11) Hz.Davut(AS)’a verilen kutsal kitap
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tevrat
  B) Zebur
  C) İncil
  D) Kuranı Kerim

  12) Müslümanların Kutsal kitabı aşağıdakilerden
  Hangisidir?

  A) Tevrat
  B) Zebur
  C) İncil
  D) Kuranı Kerim

  13) Hz.Muhammed(sav)’e verilen Kutsal kitabın
  ismi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tevrat
  B) Zebur
  C) İncil
  D) Kuranı Kerim

  14) Aşağıdaki peygamberlerden hangisine Kutsal
  kitap verilmiştir?

  A) Hz.Davut
  B) Hz.Süleyman
  C) Hz.İsmail
  D) Hz.İshak

  15)Aşağıdakilerden hangisi dört büyük kutsal
  kitaptan değildir?

  A) Tevrat
  B) Zebur
  C) İncil
  D) Kütübü Site

  16) İncil aşağıdaki peygamberlerden hangisine verilmiştir?

  A) Hz.Musa
  B) Hz.İsa
  C) Hz.Davut
  D) Hz.Süleyman
  17) Kuranı Kerim aşağıdaki peygamberlerden
  hangisine verilmiştir?

  A) Hz.Muhammed(SAV)
  B) Hz.İsa
  C) Hz.Musa
  D) Hz.Süleyman
  18) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A) Hz.Adem ……10 Sayfa
  B) Hz.İbrahim …30 Sayfa
  C) Hz.İdris ……..40 Sayfa
  D) Hz.Şit ………..30 Sayfa
  19) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A) Hz.Muhammed(SAV)…..Kuranı Kerim
  B) Hz.Musa(AS)……………….Tevrat
  C) Hz.İsa(AS)……………………İncil
  D) Hz.Süleyman(AS)…………Zebur
  20)Kuranı Kerim dışındaki Kutsal kitapların
  bugünkü durumları nedir?

  A) Sadece İncil değişikliğe uğramıştır.
  B) Hepsi Allah’ın gönderdiği şekilde korunmuştur.
  C) Sadece Tevrat değişikliğe uğramıştır.
  D) Hepsi Allah’ın gönderdiği şekilde korunamamıştır.

  21 Aşağıdakilerden hangisi dört büyük kutsal
  kitaptan değildir.

  A) Tevrat
  B) Zebur
  C) İncil
  D) Kütübü Site
  22)Kuranı Kerim aşağıdaki mübarek gecelerden
  hangisinde indirilmeye başlanmıştır?

  A) Kadir Gecesi
  B) Miraç Gecesi
  C) Regaip Gecesi
  D) Berat Gecesi
  23) Kuranı Kerimin indirilişinin asıl amacı nedir?

  A) Namazda okumak için
  B) İnananları birleştirmek için
  C) Mezarlıkta okumak için
  D) Okuyup anlamak ve yaşamak için

  24) Yüce Allah’ın dini hükümleri,emir ve yasakları
  peygamberlerine bildirmesi aşağıdakilerden
  hangisi ile ifade edilir?

  A) Vahiy
  B) İlham
  C) Din
  D) Ayet

  25) Aşağıdakilerden hangisi vahiyle ilgili değildir?

  A) Allah
  B) Cebrail
  C) Peygamber
  D) Sahabe

  26) Aşağıdakilerden hangisi vahyin tanımıdır?

  A) Kurandan bir suredir.
  B) Yüce Allah’ın dini hükümleri peygamberlerine
  bildirmesidir.
  C) Kutsal bir kitaptır.
  D) Kuranı Kerim’in bir bölümüdür.
  27) Kuranı Kerimde geçmişte yaşamış milletlerden
  ve peygamberlerden söz eden haberlere ne
  denir?

  A) Hikaye
  B) Kıssa
  C) Roman
  D) Rivayet

  28) Kuranı Kerimde peygamber kıssalarına yer
  verilmesinin sebebi aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) Geçmiş milletlerin tarihini anlatmak
  B) Kıssaların önemini belirtmek
  C) Peygamberler hakkında bilgi vermek
  D) Kıssalardan ders ve ibret almak
  29) Kur’an-ı Kerim’i Peygamberimiz döneminde
  yazanlara ne ad verilir?

  A) Sahabe
  B) Muhacir
  C) Vahiy Katibi
  D) Ensar
  30) Kur’an-ı Kerimde kaç tane secde ayeti vardır?

  A) 3
  B) 99
  C) 33
  D) 14
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 19 Nisan 2015

 2. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  7. ÜNİTE – DİNLERİ TANIYALIM

  1) Allah tarafından peygamberleri aracılığı ile gönderilen ilahi emirlerin bütününe ne denir.
  A-Vahiy B-Kutsal Kitap C-Din D-İlham
  2) İslam alimlerine göre dinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir.
  A-Totemizm B-Natürizm C-Animizm D-İlahi
  3) Aşağıdakilerden hangisi ilk peygamberdir.
  A-Hz.Nuh(AS) B-Hz.Adem(AS) C-Hz.İdris(AS) D-Hz.Şit(AS)
  4) İnsanda doğuştan var olan hakkı kabul ve idrak etme,Allah-ı bulma yeteneğine ne denir.
  A-Seciye B-Asalet C-Fıtrat D-Terbiye
  5) Allahu Tealanın birliği inancına ne denir.
  A-Tevhid B-Şahadet C-Besmele D-Salavat
  6) İnsanların kendi eğilimleri ile ortaya çıkardıkları dinlere ne denir.
  A-Milli Dinler B-İlahi Dinler C-İlahi Olmayan Dinler D-Evrensel Dinler
  7) Aşağıdakilerden hangisi İlahi Olmayan dinlerdendir.
  A-Mecusilik B-Hıristiyanlık C-Musevilik D-İslamiyet
  8) Asılları bakımından birer hak din iken sonradan bozulmuş ilahi dinlere ne denir.
  A-Evrensel Dinler B-Muharref Dinler C-Milli Dinler D-İlahi Olmayan Dinler
  9) Aşağıdakilerden hangisi Muharref Dinlerdendir.
  A-Budizm B-Hinduizm C-Şintoizm D-Yahudilik
  10) Allahu Teala tarafından peygamberleri aracılığı ile gönderilen dinlere ne denir.
  A-Evrensel Dinler B-İlahi Dinler C-Milli Dinler D-Geleneksel Dinler
  11) Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin özelliklerinden değildir.
  A-Allah tarafından gönderilirler. B-Peygamberler vasıtasıyla tebliğ edilirler.
  C-İlahi bir kitaba dayanırlar. D-Kutsal kitapları peygamberler yazarlar.
  12) Aşağıdakilerden hangisi Museviliğin özelliklerinden değildir.
  A-Cumartesi günü kutsaldır. B-Teslis inancı vardır.
  C-Milletlerin efendisi olduklarına inanırlar. D-On emre inanırlar.
  13) Cumartesi günü hangi dinde kutsaldır.
  A-Hıristiyanlık B-Musevilik C-İslamiyet D-Budizm
  14) İncillerin sayısını dörde indiren konsil nerede ve ne zaman toplanmıştır.
  A-M.S.-325 İznik B-M.S.-235 İstanbul C-M.Ö.-325 İznik D-M.S.-235 Atina
  15) Hz.İsa (AS)’a inananlara ne denir.
  A-Sahabe B-Haham C-Ashabı-ı Kehf D-Havari
  16) Günah çıkarma ve aforoz etme hangi dinde vardır.
  A-Hıristiyanlık B-Musevilik C-İslamiyet D-Hinduizm
  17) Teslis inancı hangi dinde vardır.
  A-Budizm B-Hinduizm C-Musevilik D-Hıristiyanlık
  18) Aşağıdakilerden hangisi teslis inancı ile ilgili değildir.
  A-Allah B-İsa C-Cebrail D-Meryem
  19) Aşağıdakilerden hangisi Hz.İsa (AS) için doğrudur.
  A-Yahudiler tarafından öldürüldü. B-Kendisine inananlarla Filistin’e gitti.
  C-Kendisine inananlarla helak oldu. D-Allah-u Teala onu kendi katına yükseltti.
  20) Aşağıdakilerden hangisi Hz.İsa(AS) için doğru değildir.
  A-Davetini çok az kimse benimsemiştir. B-Babasız dünyaya gelmiştir.
  C-Yahudiler tarafından öldürülmüştür. D-Doğduğunda konuşmuştur.
  21) Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlığın özelliklerinden değildir.
  A-Günah çıkarma vardır. B-Teslis inancı vardır. C-Milli Tanrı inancı vardır. D-Aforoz etme vardır.
  22) “Şüphesiz ki Allah katında din İslam’dır” ayetinde geçen İslam için aşağıdakilerden hangisi en doğrudur.
  A-Sadece Hz.Muhammed(SAV)’in getirdiği din B-Hz.Musa(AS)’ dan sonra gelen din
  C-Musevilik ve Hıristiyanlık dışındaki vahye dayalı dinler
  D-Bütün peygamberlerin tebliğ ettiği ve en son olarak ta Hz.Muhammmed(SAV)’in tebliğ ettiği din
  23) Aşağıdakilerden hangisi İslam Dini için doğru değildir.
  A-İslam sadece ibadet dinidir. B-İslam güzel ahlakı emreder.
  C-İslam da tevhid inancı vardır. D-İslam Dini bütün insanlığa gönderilmiştir.
  24) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
  A-İslam da renk ve ırk ayırımı yoktur. B-İslam Dini ilme büyük önem verir.
  C-İslam Dini sadece Araplara ve Türklere gönderilmiştir. D-İslam Dini en son ilahi dindir.
  25) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.
  A-Dünya için çalışmak B-Ahıret için çalışmak
  C-Dünyayı terk etmek. D-Dünya ve ahıret için çalışmak
  26) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır.
  A-Musevilik-Tevrat B-Zerdüştlük-Zebur C-Hıristiyanlık-İncil D-İslamiyet-Kuran-ı Kerim
  27) Aşağıdakilerden hangisi ibadethane değildir.
  A-Havra B-Kilise C-Cami D-Makber
  28) Hz.Peygamber(SAV)’in geleceğini haber veren İncil aşağıdakilerden hangisidir.
  A-Matta B-Markos C-Yuhanna D-Barnaba
  29) İslam dininin ırk ve renk ayırımı gözetmeksizin bütün insanlara hitap etmesi onun en çok hangi özelliğini ortaya koyar.
  A-Evrenselliğini B-İlme önem verdiğini C-Ahlaka önem verdiğini D-İnsana önem verdiğini
  30) Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerdendir.
  A-Mecusilik B-Musevilik C-Hinduizm D-Maniheizm
  31) Öldükten sonra bir başka bedende yeniden canlanma gibi batıl ve hurafe anlayış olan Reenkarnasyon hangi dinden kaynaklanarak yaygınlaşmıştır?
  A) Budizm B) Hrıstiyanlık C) Hinduizm D) Yahudilik
  32) Ruhun öldükten sonra başka bir bedene geçmesi gibi İslami olmayan inanışa ne ad verilir.?
  A) Kast sistemi B) Tenasuh C) Tenasup D) Bahagavat
  33) İslama göre ilk din aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Yahudilik B) Budizm C) Hrıstiyanlık D) Tevhid Dini
  34) İneğin ve Ganj nehrinin kutsal kabul edildiği ilahi olmayan din hangi dindir?
  A) Budizm B) Hinduizm C) Şintoizm D) Taoizm
  35) Aşağıdaki dinlerden hangisinde din adamları insanları “Dinden çıkarma veya günahlarını affetme” gibi batıl inançlar yetkisine sahiptir.?
  A) İslamiyet B) Hrıstiyanlık C) Hinduizm D) Yahudilik
  36) ”Hac yortusu, İtiraf,Noel,Katedral…” gibi kavramlar hangi dine aittir ?
  A) Hırıstiyanlık B) İslamiyet C) Musevilik D) Budizm
  37) Hrıtiyanlıktaki kilisenin karşılığını Musevilikte ne alır ?
  A) Patrikhane B) Katedral C) Haham D) Havra
  38) ”Yehova,haham,sinagog,ağlama duvarı…”gibi kavramlar hangi dine aittir ?
  A) Hırıstiyanlık B) İslamiyet C) Musevilik D) Budizm
  39) Mensupları tarafından milli bir din haline ğetirilen hak din aşağıdakilerden hanğisidir.
  A) Hıristiyanlık B) Musevilik C) islam Dini D) Hinduizim
  40) Hangi dinde insanlar günahkar olarak doğarlar?
  A)Hristiyanlık B)Budizm C)İslam D)Musevilik
  41) Sinagog,Yahova,Sebt Günü,Haham …gibi terimler hangi dine aittir?
  A) Hristiyanlık B) Mecusilik C) İslamiyet D) Musevilik
  42) Üç büyük ilahi din tarafından kutsal kabul edilen şehir aşağıdakilerden hangisidir.
  A)Mekke B) Medine C) Kudüs D) İstanbul
  43) İneğin ve Ganj nehrinin kutsal kabul edildiği ilahi olmayan din hangi dindir?
  A) Budizm B) Hinduizm C) Şintoizm D) Taoizm
  44) Aşağıdaki dinlerden hangisinde din adamları insanları “Dinden çıkarma veya günahlarını affetme” gibi batıl inançlar yetkisine sahiptir.?
  A) İslamiyet B) Hrıstiyanlık C) Hinduizm D) Yahudilik
  45) Üç büyük ilahi din tarafından kutsal kabul edilen şehir aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Mekke B) Medine C) Kudüs D) İstanbul
  46) ”Hac yortusu, İtiraf,Noel,Katedral…” gibi kavramlar hangi dine aittir ?
  A) Hırıstiyanlık B) İslamiyet C) Musevilik D) Budizm
  47) Hrıtiyanlıktaki kilisenin karşılığını Musevilikte ne alır ?
  A) Patrikhane B) Katedral C) Haham D) Havra
  48) ”Yehova,haham,sinagog,ağlama duvarı…”gibi kavramlar hangi dine aittir ?
  A) Hırıstiyanlık B) İslamiyet C) Musevilik D) Budizm
  49) Öldükten sonra bir başka bedende yeniden canlanma gibi batıl ve hurafe anlayış olan Reenkarnasyon hangi dinden kaynaklanarak yaygınlaşmıştır?
  A) Budizm B) Hrıstiyanlık C) Hinduizm D) Yahudilik
   

 3. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  Kutsal Kitaplar, Test Soruları  1) Aşağıdakilerden hangisi Kutsal Kitapların
  gönderiliş amaçlarından değildir?

  A) Emir ve yasaklar koymak
  B) Deneysel bilgiler hakkında açıklamalar yapmak
  C) Ahlaki hükümler koymak
  D) Ahıretle ilgili bilgiler vermek

  2) Hz.Adem(AS)’a kaç sahife(sayfa)’lik kitap
  verilmiştir?

  A) 10
  B) 30
  C) 50
  D) 100

  3) Hz.Şit (AS)’a kaç sahife(sayfa)’lik kitap
  verilmiştir?

  A) 10
  B) 30
  C) 50
  D) 100

  4) Hz.İdris (AS)’a kaç sahife(sayfa)’lik kitap
  verilmiştir?

  A) 10
  B) 30
  C) 50
  D)100

  5) Hz.İbrahim(AS)’a kaç sahife(sayfa)’lik kitap
  verilmiştir?

  A) 10
  B) 30
  C) 50
  D) 100

  6) Hz.Adem, Hz.Şit, Hz.İdris, Hz.İbrahim (AS)’a
  verilen sahifelerin bugünkü durumları nelerdir?

  A) Günümüze gelememiştir.
  B) Çeşitli milletlerin elindedir.
  C) Kutsal Kitap ismiyle toplanmıştır.
  D) Tevrat ve İncilin içindedir.

  7) Hıristiyanların kutsal kitabı aşağıdakilerden
  hangisidir.

  A) Tevrat
  B) Zebur
  C) İncil
  D) Kuranı Kerim

  8) Hz.İsa(AS)’a verilen Kutsal kitabın ismi
  aşağıdakilerden hangisidir.

  A) Tevrat
  B) Zebur
  C) İncil
  D) Kuranı Kerim
  9) Musevilerin(Yahudiler) kutsal kitabı
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tevrat
  B) Zebur
  C) İncil
  D) Kuranı Kerim

  10) Hz.Musa(AS)’a verilen Kutsal kitabın ismi
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tevrat
  B) Zebur
  C) İncil
  D) Kuranı Kerim

  11) Hz.Davut(AS)’a verilen kutsal kitap
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tevrat
  B) Zebur
  C) İncil
  D) Kuranı Kerim

  12) Müslümanların Kutsal kitabı aşağıdakilerden
  Hangisidir?

  A) Tevrat
  B) Zebur
  C) İncil
  D) Kuranı Kerim

  13) Hz.Muhammed(sav)’e verilen Kutsal kitabın
  ismi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tevrat
  B) Zebur
  C) İncil
  D) Kuranı Kerim

  14) Aşağıdaki peygamberlerden hangisine Kutsal
  kitap verilmiştir?

  A) Hz.Davut
  B) Hz.Süleyman
  C) Hz.İsmail
  D) Hz.İshak

  15)Aşağıdakilerden hangisi dört büyük kutsal
  kitaptan değildir?

  A) Tevrat
  B) Zebur
  C) İncil
  D) Kütübü Site

  16) İncil aşağıdaki peygamberlerden hangisine verilmiştir?

  A) Hz.Musa
  B) Hz.İsa
  C) Hz.Davut
  D) Hz.Süleyman
  17) Kuranı Kerim aşağıdaki peygamberlerden
  hangisine verilmiştir?

  A) Hz.Muhammed(SAV)
  B) Hz.İsa
  C) Hz.Musa
  D) Hz.Süleyman
  18) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A) Hz.Adem ……10 Sayfa
  B) Hz.İbrahim …30 Sayfa
  C) Hz.İdris ……..40 Sayfa
  D) Hz.Şit ………..30 Sayfa
  19) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A) Hz.Muhammed(SAV)…..Kuranı Kerim
  B) Hz.Musa(AS)……………….Tevrat
  C) Hz.İsa(AS)……………………İncil
  D) Hz.Süleyman(AS)…………Zebur
  20)Kuranı Kerim dışındaki Kutsal kitapların
  bugünkü durumları nedir?

  A) Sadece İncil değişikliğe uğramıştır.
  B) Hepsi Allah’ın gönderdiği şekilde korunmuştur.
  C) Sadece Tevrat değişikliğe uğramıştır.
  D) Hepsi Allah’ın gönderdiği şekilde korunamamıştır.

  21 Aşağıdakilerden hangisi dört büyük kutsal
  kitaptan değildir.

  A) Tevrat
  B) Zebur
  C) İncil
  D) Kütübü Site
  22)Kuranı Kerim aşağıdaki mübarek gecelerden
  hangisinde indirilmeye başlanmıştır?

  A) Kadir Gecesi
  B) Miraç Gecesi
  C) Regaip Gecesi
  D) Berat Gecesi
  23) Kuranı Kerimin indirilişinin asıl amacı nedir?

  A) Namazda okumak için
  B) İnananları birleştirmek için
  C) Mezarlıkta okumak için
  D) Okuyup anlamak ve yaşamak için

  24) Yüce Allah’ın dini hükümleri,emir ve yasakları
  peygamberlerine bildirmesi aşağıdakilerden
  hangisi ile ifade edilir?

  A) Vahiy
  B) İlham
  C) Din
  D) Ayet

  25) Aşağıdakilerden hangisi vahiyle ilgili değildir?

  A) Allah
  B) Cebrail
  C) Peygamber
  D) Sahabe

  26) Aşağıdakilerden hangisi vahyin tanımıdır?

  A) Kurandan bir suredir.
  B) Yüce Allah’ın dini hükümleri peygamberlerine
  bildirmesidir.
  C) Kutsal bir kitaptır.
  D) Kuranı Kerim’in bir bölümüdür.
  27) Kuranı Kerimde geçmişte yaşamış milletlerden
  ve peygamberlerden söz eden haberlere ne
  denir?

  A) Hikaye
  B) Kıssa
  C) Roman
  D) Rivayet

  28) Kuranı Kerimde peygamber kıssalarına yer
  verilmesinin sebebi aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) Geçmiş milletlerin tarihini anlatmak
  B) Kıssaların önemini belirtmek
  C) Peygamberler hakkında bilgi vermek
  D) Kıssalardan ders ve ibret almak
  29) Kur’an-ı Kerim’i Peygamberimiz döneminde
  yazanlara ne ad verilir?

  A) Sahabe
  B) Muhacir
  C) Vahiy Katibi
  D) Ensar
  30) Kur’an-ı Kerimde kaç tane secde ayeti vardır?

  A) 3
  B) 99
  C) 33
  D) 14
   

 4. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  Peygamberler ve Peygamberimiz Hakkında Test Sorular

  1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir?
  a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa
  2. Babasız yaratılan peygamber hangisidir?
  a) Hz. Adem b) Hz. Musa c) Hz. Nuh d) Hz. İsa
  3. İlk peygamber kimdir?
  a) Hz. Muhammed b) Hz. İbrahim c) Hz. Adem d) Hz. Nuh
  4. İlk ve son peygamberlerin isimleri nelerdir?
  a) Hz. Adem-Hz. Nuh b) Hz. Adem-Hz. İsa c) Hz. Adem-Hz. Muhammed
  5. Hz. Adem (A.S.) den sonraki peygamber kimdir?
  a) Hz. İdris b) Hz. Nuh c) Hz. Musa d) Hz. Şit
  6. İlk elbise diktiği rivayet edilen peygamber hangisidir?
  a) Hz. Nuh b) Hz. Hud c) Hz. İdris d) Hz. Davud
  7. Tufan hangi peygamber zamanında olmuştur?
  a) Hz. İbrahim b) Hz. İsa c) Hz. Salih d) Hz. Nuh
  8. Ateşe atılan peygamber hangisidir?
  a) Hz. İsmail b) Hz. Musa c) Hz. İbrahim d) Hz. İsa
  9. İsmail peygamber hangi peygamberin oğludur?
  a) Hz. Yakub b) Hz. Nuh c) Hz. İbrahim d) Hz. Salih
  10. Aşağıdaki peygamberlerden hangisi Semud kavm ne gönderildi?
  a) Hz. Lut b) Hz. Hud c) Hz. Salih d) Hz. İdris
  11. Hz. Yakub peygamberin en çok sevdiği evladı hangisidir?
  a) Yunus b) Bünyamin c) Yusuf d) İbrahim
  12. Hz. Yusuf hapse niçin atıldı?
  a) Adam öldürdü b) İftiraya uğradı c) Hırsızlık yaptı d) Yalan konuştu
  13. Rüyaları en doğru yorumlama ilmi verilen peygamber kimdir?
  a) Hz. Musa b) Hz. İsa c) Hz. İsmail d) Hz. Yusuf
  14. Uzun yıllar hapiste suçsuz olarak kalan peygamber kimdir?
  a) Hz. Musa b) Hz. Yakub c) Hz. Yusuf d) Hz. İsa
  15. Demiri yumuşatıp zırh yapan ve Kudüs’ü başkent yapan hangi peygamberdir?
  a) Hz. Hud b) Hz. Yusuf c) Hz. Yahya d) Hz. Davud
  16. Zebur hangi peygambere gönderilmiştir?
  a) Hz. İsa b) Hz. Süleyman c) Hz. Davud d) Hz. Musa
  17. Bütün mahlukatından lisanından anlayan peygamber kimdir?
  a) Hz. Adem b) Hz. Davud c) Hz. İbrahim d) Hz. Süleyman
  18. Allah’ın emriyle Nil nehrine bırakılan peygamber kimdir?
  a) Hz. Yusuf b) Hz. İbrahim c) Hz. Musa d) Hz. Salih
  19. Hangi peygamber firavunun sarayında büyümüştür?
  a) Hz. Davud b) Hz. Musa c) Hz. İsa d) Hz. Nuh
  20. Hz. Musa hangi millete gönderilmiş peygamberdir?
  a) Araplara b) Yemenlilere c) İsrail oğullarına d)Türklere
  21. Peygamber olan iki kardeşin isimleri nelerdir?
  a) Hz. İbrahim-İsmail b) Hz. Yakub-Yusuf c) Hz. Musa-Harun
  22. Beşikte kendisinin peygamber olarak gönderildiğini kim söyledi?
  a)Hz. İdris b) Hz. Musa c) Hz. İsa d) Hz. İsmail
  23. Allah’ın izniyle ölüleri dirilten peygamber kimdir?
  a) Hz. Adem b) Hz. Musa c) Hz. İsa d) Hz. İbrahim
  24. İsa peygamberin babasının adı nedir?
  a) Hz. Şuayb b) Hz. Yunus c) Hz. Hud d) Hiçbiri
  25. Yeryüzünde ilk inşa edilen mescid hangisidir?
  a) Mescidi Aksa b) Mescidi Haram c) Mescidi Nebevi d) Cami
  26. Kabe hangi şehirdedir?
  a) Medine b) Kudüs c) Mekke d) Cidde
  27. Peygamberimizin annesinin ve babasının isimleri nelerdir?
  a) Amine-Ebu Talib b) Hatice-Abdullah c) Amine-Abdullah
  28. Peygamberimize Muhammed ismini kim koydu?
  a) Annesi b) Babası c) Amcası d) Dedesi
  29. Peygamberimize kaç yaşında ve hangi tarihte peygamberlik verildi?
  a) 25-610 b) 40-622 c) 40-610 d) 63-632
  30. Büyük erkeklerden ilk müslüman kimdir?
  a) Hz. Ali b) Hz. Ömer c) Hz. Ebubekir d) Hz. Osman
  31. İslam’da ilk şehid olan hanım kimdir?
  a) Hz. Hatice b) Hz. Fatma c) Hz. Sümeyye d) Hz. Aişe
  32. Peygamberimize inanan ve onu gören ilk müslümanlara ne isim verilir?
  a) Müslüman b) Sahabe c) Suffa d) Ensar
  33. Hangi şehrin etrafına “hendek” kazılmıştır?
  a) Medine b) Kudüs c) Taif d) Mekke
  34. Peygamberimizin Medine’de ilk yaptırdığı iş nedir?
  a) Mescid b) Ağaç dikti c) Namaz kıldı d) Aşevi
  35. Mescidi Aksa nerededir?
  a) Mekke b) Şam c) Kudüs d) Medine
  36. Peygamberimiz kaç yaşında ve nerede vefat etmiştir?
  a) 61-Mekke b) 63 Mekke c) 63 Medine d) 61 Medine
  37. Hicret eden müminlere ne ad verilir?
  a) Ensar b) Ashab c) Muhacir d) Seyyid
  38. Hz. Hamza hangi savaşta şehid olmuştur?
  a) Bedir b) Hendek c) Uhud d) Mekke’nin Fethi
  39. İlk Cum’a namazını peygamberimiz nerede kıldı?
  a) Mekke b) Kuba c) Medine d) Bedir
  40. Hangisi ilk iman edenlerdendir?
  a) Hz. Ömer b) Hz. Osman c) Hz. Ebubekir d) Hz. Hamza
  41. İlk inen ayetler hangi sureye aittir?
  a) Fatiha b) Bakara c) Alak d) Fil
  42. Peygamberimizin emrine muhalefet edilen savaş hangisidir?
  a) Bedir b) Hendek c) Uhud d) Mekke’nin fethi
  43. Medineli müslümanlara ne ad verilir?
  a) Muhacir b) Ashab-ı Suffa c) Ensar d) Seyyid
  44. Medine’de genç, fakir, mescide hadis ezberleyen ve kimsesiz sahabelere ne denir?
  a) Ensar b) Sahabe c) Ashab-ı Suffa d) Muhacirun
  45. Peygamberimiz nerede kaç tarihinde dünyaya geldi?
  a) Mekke-570 b) Medine-571 c) Mekke-571 d) Medine-570
  46. Peygamberimiz hangi kabileye mensubtur?
  a) Haşim oğulları b) Gatafan c) Kureyş d) Hiçbiri
  47. Peygamberimiz hangi tarihte nereye hicret etti?
  a) 622-Mekke b) 610-Medine c) 622-Medine d) 632-Medine
  48. Müslümanların ilk yaptıkları savaşın adı nedir?
  a) Hendek b) Uhud c) Bedir d) Mekke’nin Fethi
  49. Hangi halife döneminde hicret resmen tarih başlangıcı oldu?
  a) Hz. Ali b) Hz. Osman c) Hz. Ömer d) Hz. Ebubekir
  50. Aşağıdakilerden hangisi ilk müslümanlardan değildir?
  a) Hatice b) Fatma c) Ali d) Ömer
  51. Hangisi peygamberimizin çocuklarından değildir?
  a) Hatice b) Fatma c) Zeynep d) Abdullah
  52. Hangi savaşta esirler okuma yazma öğretme karışlığında serbest bırakıldı?
  a) Uhud b) Hendek c) Bedir d) Mekke’nin Fethi
  53. Uhud ve Bedir savaşları hangi tarihte olmuştur?
  a) 620-622 b) 625-610 c) 625-624 d) 622-625
  54. Peygamberimiz veda hutbesini hangi tarihte ve kaç yaşında söyledi?
  a) 630-40 b) 632-60 c) 632-63 d) 622-53
  55. Mescidi Nebi nerededir?
  a) Kudüs b) Mekke c) Medine d) Kuba
  56. Peygamberimizin müezzini kimdir?
  a) Hz. Ebubekir b) Bilal-i Habeşi c) Selman-ı Farisi d) Hiçbiri
  57. Peygamberimizin annesi ve babası hangi kabiledendir?
  a) Gatafan b) Kureyş c) Esed oğulları d) Hiçbiri
  58. Peygamberimizin amcasının ve dedesinin isimleri nelerdir?
  a) Ali-Abdullah b) Ebu Talip-Abdulmuttalip c) Ebubekir-Abdülmuttalip
  59. Peygamberimiz kaç yaşında kimle evlendi?
  a) 40-Hatice b) 25-Halime c) 40-Amine d) 25-Hatice
  60. İlk vahiy hangi tarihte gelmeye başlamıştır?
  a) 632 b) 622 c) 610 d) 571
  61. Peygamberimizin hangi evladı kendisinden sonra vefat etmiştir?
  a) Aişe b) Hatice c) Fatma d) Zeynep
  62. İlk müslümanlar ilk önce nereye hicret ettiler?
  a) Kudüs b) Medine c) Habeşistan d) Filistin
  63. Hicri tarih başlangıcı olarak hangi olay esas alınmıştır?
  a) İlk vahiy b) Peygamberin doğuşu c) Hicret d) Mekke’nin fethi
  64. Peygamberimiz hicret esnasında evinde kimi bırakmıştır?
  a) Hz. Ebubekir b) Hz. Ali c) Hz. Ömer d) Hz. Osman
  65. Hangisi ilk müslümanlardan değildir?
  a) Hz. Hatice b) Hz. Ali c) Hz. Ebubekir d) Hz. Ömer
  66. Hangi halife zamanında hicret tarih başlangıcı olarak kabul edilmiştir?
  a) Hz. Ali b) Hz. Ebubekir c) Hz. Ömer d) Hz. Osman
  67. 622 yılında gerçekleşen olaya ne ad verilir?
  a) Bedir Harbi b) Hicret c) Aşure günü d) Kuran indirildi
  68. Kudüs’teki kutsal mescidimizin adı nedir?
  a) Mescidi Nebi b) Mescidi Aksa c) Mescidi Haram d) Hiçbiri
  69. Peygamberimizin hicret yol arkadaşı kimdir?
  a) Hz. Ali b) Hz. Ömer c) Hz. Ebubekir d) Hz. Osman
  70. Müslümanların resmen tarih başlangıcı olan olay hangisidir?
  a) Miraç b) Veda Haccı c) Hicret d) Peygamberlik
  71. Peygamberimiz hicret esnasında nerede gizlendiler?
  a) Hıra b) Mina c) Arafat d) Sevr
  72. Hangisi peygamberimizin kızlarından değildir?
  a) Zeynep b) Fatma c) Hatice d) Rukiyye
  73. Hudeybiye Barışı hangi yılda imzalanmıştır?
  a) 625 b) 627 c) 628 d) 632
  74. Veda Hutbesinin okunması nerede cereyan etmiştir?
  a) Mekke b) Medine c) Riyad d) Cidde
  75. Peygamberimizin hicret arkadaşı kimdir?
  a) Hz. Ali b) Hz. Süreka c) Hz. Ebubekir d) Hz. Büreyde
  76. Peygamberimizin kabrine ne denir?
  a) Türbe b) Kabir c) Cennetü’l- Baki d) Ravza-i Mutahhara
  77. Peygamberimizin mezarı nerededir?
  a) Taif b) Mekke c) Kudüs d) Medine
  78. Vahiy, peygamberimize ne zaman doğrudan bildirilmiştir?
  a) Berat Gecesi b) Bedir Gecesi c) Miraç Gecesi d) Kadir Gecesi
  79. Esenlik, barış, sağlık dilemenin karşılığı hangisidir?
  a) Merhaba b) Günaydın c) Hayırlı olsun d) Selamun aleykum
  80. İzmir’den İstanbul’a giden bir yolcu akşam namazının farzını kaç rekat kılar?
  a) 3 b) 4 c) 2 d) 1
  81. Yolcu olanlar mestlerini kaç saat kullanabilirler?
  a) 12 b) 24 c) 72 d) 48
  82. Oruç tutamayanlar, tutamadıkları oruç için ne yaparlar?
  a) Fitre b) Fidye c) Zekat d) Sadaka
  83. Kabir ziyaretinde ne okunur?
  a) Fil Suresi b) Fatiha-İhlas c) Kevser d) Kafirun
  84. Hicri takvime göre aşure günü ne zamandır?
  a) Muharrem-9 b) Receb-27 c) Muharrem-10 d) Şaban-15
  85. Ramazan ayı kaçıncı (hicri) aydır?
  a) 7 b) 5 c) 9 d) 8
  86. Mevlid kandili hangi (hicri) ayın içindedir?
  a) Muharrem b) Receb c) Ramazan d) Rebiulevvel
  87. Hangisi Berat kandil gecesidir?
  a) Kadir-27 b) Şaban-15 c) Receb-27 d) Receb ayının ilk cuma
  88. Bin aydan daha hayırlı olan gece hangisidir?
  a) Mevlid G. b) Cuma G. c) Bayram G. d) Kadir G.
  89. Hicri takvime göre dokuzuncu ayın ismi nedir?
  a) Şaban b) Muharrem c) Receb d) Ramazan
  90. İlk kandil gecesi hangisidir?
  a) Miraç b) Berat c) Mevlid d) Regaib
  91. Receb ayının ilk cuma gecesine ne isim verilir?
  a) Mevlid b) Miraç c) Regaib d) Berat
  92. Kadir gecesi ne zamandır?
  a) Mart-27 b) Ramazan-27 c) Mart-18 d) Ramazan-15
  93. Günlerin en hayırlısı hangisidir?
  a) Pazartesi b) Perşembe c) Pazar d) Cuma
  94. Muharrem ayının 10. gününe ne isim verilir?
  a) Berat G. b) Mevlid K. c) Aşure günü d) Miraç G.
  95. Son kandil gecesi hangisidir?
  a) Regaib K. b) Kadir G. c) Miraç G. d) Mevlid K.
  96. Kur’an, ibadet, sabır, zikir, tövbe, dua, rahmet ayı hangisidir?
  a) Şevval b) Muharrem c) Ramazan d) Receb
  97. Şaban ayının onbeşinci gecesi hangi gecesidir?
  a) Mevlid b) Regaib c) Berat d) Miraç
  98. Kurban bayramı ne zamandır?
  a) Zilkade 10. Günü b) Zilhicce 1. Günü c) Zilhicce 10. Günü d) Hiçbiri
  99. Kaç tane kandil gecemiz vardır?
  a) 3 b) 6 c) 4 d) 5
  100. ”İnsanların en hayırlısı diğer insanlara faydalı olandır” sözü kime aittir?
  a) Hz. Muhammed (s.a.s) b) Yunus Emre c) Mevlana d) Hz. Ali
  101. ”Utanmadıktan sonra dilediğini yap” sözü kime aittir?
  a) Yunus Emre b) Mevlana c) Hz. Ömer d) Hz. Muhammed
  102. Arabistan’da Mekke hangi sebeplerden dolayı ticari bir merkez olmuştu
  I-bölge kara-deniz ticaret yollarının kavşağında yer alması
  II-Hz İbrahim’in hatırasını taşımasından dolayı
  III-Hz Adem ve Hawa’nın hatırasını taşımasından dolayı
  IV-ziraat yapılmadığı için…
  a)I b)II-III c) II, III, IV d)Hepsi
   

 5. din ile ilgili şiirlr blmk istiyorum (performans) için
   

 6. Eylül

  Eylül Site Yetkilisi Editör

  DİN

  Din! ...
  Kelime kökeni bakımından, hükmetmek,
  Ceza ve de ödül, yönetmek, üstün gelmek,
  Hesaba çekmek, bilmek, hesaba çekilmek,
  Kur’ân-ı Kerim’de çok yerde geçmekte DİN...

  Din! ...
  Bu konuda pek çok âlim tanım yapmıştır,
  Makbulü İslâmiyet adına olanıdır,
  Akıl sahibinin uyduğu kurallardır,
  İnsanı kurtaran İlâhi çağrıdır DİN...

  Din! ...
  Cenab-ı Allah tarafından gönderilmiş,
  Akıl ve düşünce ürünü denilmemiş,
  Peygamberler sadece aracı bilinmiş,
  Zorla, baskıyla kabul ettirilmez DİN...

  Din! ...
  Dini, Nebi’ye izafeten anmak yanlış,
  Peygamberlerde emredileni yapmış,
  Allah, peygamberleriyle şeklen anlatmış,
  Akıl sahibinin uyduğu kuraldır DİN...

  Din! ...
  Dinin muhatabı akıllı kimselerdir,
  Kendi seçimiyle de kulluk etmesidir,
  Dini benimsemek Kur’ân’ın ilkesidir,
  Hür iradeyle teslim olmaya denir DİN...

  Din! ...
  İnsanlığı mutlak hayra götürmektedir,
  Hayırdan maksatta, iki cihan içindir,
  Dünya ki; âhiretin azığı bilinir,
  Varlıkları kapsayan İlâhi nurdur DİN...

  Din! ...
  İlâhi dinler tek bir kaynaktan gelmiştir,
  Hem dünya hem de âhiret saadetidir,
  Pek çok din kullarca da tahrif edilmiştir,
  Tahrif edilmemiş, İslâmiyet’tir Hak DİN...

  Din! ...
  İslâm ki; evrenseldir, insanlığa gelmiş,
  Her zaman, her mekana da hitap etmiş,
  Tevhid inancı İslâm’ın özü bilinmiş,
  Allah’ın birliğine de inanmaktır DİN...

  Bak geriye, nice insanlar aldanmıştır,
  Kâinatı sahipsiz sanan yanılmıştır,
  Cenab-ı Allah’a inanan kazanmıştır,
  Her zerre Allah’ı zikreder yiğidim...

  Hesap günü olmasaydı, nice hal olur?
  Zalimler, zulümleriyle gider kurtulur,
  Her yapılan, sanma ki bir gün unutulur?
  Hak terazisi pir kurulacak yiğidim...

  Şair: Abdullah Yaşar Erdoğan
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - İle İlgili Sorular Forum Tarih
Meslek sahibi ile ilgili röportaj soruları Diğer Mesleki Bilgiler 9 Nisan 2014
Beden Eğitimi İle İlgili Sorular ve Cevaplar Sorular ve Cevaplar 5 Mart 2014
Zikir ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular, Sorunlar, Problemler Dini Sohbetler Dini Forum 25 Ocak 2013
Kaza Namazı ile ilgili sorular ve cevapları Dinimizin Direği Namaz 24 Aralık 2012
Cümle Çeşitleri İle İlgili Test Soruları ve Cevapları Konu Dışı Başlıklar 6 Mayıs 2012

Bu Sayfayı Paylaş