Diller arasındaki benzerliklerin dil ailelerinin oluşumundaki önemi nedir?

'Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü' forumunda Kayıtsız Üye tarafından 7 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu

 1. Diller arasındaki benzerliklerin dil ailelerinin oluşumundaki önemi nedir? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Diller arasındaki benzerliklerin dil ailelerinin oluşumundaki önemi nedir?
  Diller arasındaki benzerliklerin dil ailelerinin oluşumundaki önemi hakkında bilgi verebilir misiniz?
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 18 Nisan 2015

 2. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  Diller arasındaki benzerliklerin dil ailelerinin oluşumundaki önemi

  Diller

  İnsanlık tarihinin büyük

  bir bölümü boyunca, dillerin dağılımı kesintili ve bölük pörçük olmuş,
  insan grupları dağıldıkça, diller de birbirinden uzaklaşmış ve çoğalmıştır. Günümüzdeki
  dil haritasının temelleri, avcılık ve meyve toplama etkinliğini okuma yazma
  bilinmeyen uzun döneminde atılmış, ama sonraki bin yıllarda gerçekleşen köklü
  değişiklikler ve büyük göçler sonucunda, yeniden biçimlenmiş ve belirlenmiştir. Yazı
  sistemlerinin, daha sonrada baskı makinesi ve radyonun bulunmasıyla, insan dili
  daha önce içinde bulunduğu zaman ve mekan sınırlamalarından kurtulmuştur. Günümüzdeyse,
  zaten var olan karmaşık iletişim ağlarına uydu ve internet iletişimlerinind
  eklenmesiyle insan ırkı, ilk kökenlerinden bu yana ilk kez tek
  bir topluluk halini almaktadır.

  Diller Arasındaki İlişki

  Günümüzde en

  çok kullanılan yöntemlerden biri dilleri altı büyük dil ailesi (ya
  da büyük benzerlik alanları) halinde ele almaktır. Söz konusu ailelerin
  her biri bir coğrafi bölgeye yayılır ve sözcük dağarcığı bakımından
  benzerlikler göstermelerinin yanısıra, bazıları dilbilgisi kuralları bakımından da benzeyen bir
  “dil öbeği” oluştururlar. Aradaki ilişki, İspanyolca ve İtalyanca’da olduğu gibi
  bazen çok yakın ve açıktır, bazen de uzak bir ikişkidir
  ve ancak sistemli bir karşılaştırmayla saptanabilir. Bu altı alanın dışında
  kalan dillere “ilintisiz diller” adı verilir; ama bunalrın bazıları kendi
  içlerinde daha dar dil aileleri oluştururlar (sözgelimi dravid dili ve
  ural dili). Bazı uzmanlar da ilintisiz dilleri aslında söz konusu
  altı dil alanı içinde yer aldıklarını (sözgelimi Japonca ve Korece’nin
  Altay dilleri ailesinden oluğunu söylenebilir) ileri sürmektedir ama aradaki bağ
  tam anlamıyla saptanmış değildir.
  Dil ailesi teriminin geleneksel olarak kullanılmasına
  karşın, dillerin bu aileler içinde insan ailesindeki bireyler gibi tek
  başlarına birer varlıkları olduğunu sanmamak gerekir. İngilizce’nin ne olduğu apaçık
  birşey gibi görünmektedir ama iki kişinin bildiği İngilizce bile özdeş
  değildir, hiç bir zaman da olmamıştır. Ayrıca herhangi bir başka
  dilin İngilizceen ya da İngilizce’nin bir başka dilden bir öge
  almasını engelleyen bir mekanizma yoktur, İngilizce ve Fransızca yaklaşık bin
  yıl birbirleriyle rekabet etmişlerdir ama bu süre içinde ikiside öylesine
  değişikliğe uğramış ve birbirlerinden o kadar çok şey almışlardır ki,
  tarihleri birbirlerinden ayrılamaz hale gelmiştir. Ayrıca hiç kimse, bu dillerden
  birinin tarihsel oalrak şu ya da bu yazılı metinle bağdaştığını
  söyleyemez; çünkü konuşulan dil kesintisiz bir uzanışla çağdaş İngilizceden anglosaksoncaya
  ve fransızcadan halk Latincesi’ne ulaşmakla kalmamakla, onları da aşarak öteki
  Hint-Avrupa dillerinin ilkbiçimleriyle ortak bir noktaya varmaktadır. Büyük dil aileleri
  arasında da bağlar olduğu ve art arda gelen kuşakların gerçekleştirdiği
  değişiklikler sonucunda bu karşılıklı ilişkinin günümüzde ortadan kalkmış olduğu düşünülebilir.
  Gerçekten, bütün insan dillerinin en uzak geçmişteki ortak bir kökenden
  kaynaklandıklarını söyleyebilir. Ama bu, soyut bir düşünce olmaktan öteye gidemez.

  Bir dil ile öteki arasındaki sınırları belirlemek, Avrupa’daki ulus devletlerde

  görüldüğü gibi bir dil standartlaşması yoksa, daha güç bir sorun
  oluşturur. Sözgelimi ancak birkaç dilin ancak standartlaşmış olduğu
  Afrika’da birbirleriyle
  ilişkili dillerin lehçeleri kesin olmayan sınrıları olmayan bir süreklilik gösterir:

  Bu yüzden de, kaç tane Afrika dili olduğu sorusu kesin
  oalrak yanıtlanamaz. Nitekim bu dillerin sayısının 1.000 -2.000’in üstünde olduğu
  ileri sürülmektedir. Aynı biçimde, eskiden Batı Avrupa’da bir roman ve
  germen lehçeleri zinciri varken iletişim ve haberleşmenin gelişmesi
  “standart lehçeler”
  aracılığıyla yapılaan resmi eğitim, Avrupa’daki ulus devletlerin dilsel bütünlük sağlamalarını
  sağlamıştır. Radyo ve televizyon çağındaysa, Avrupa’daki herhangi bir büyük dili
  oluşturan lehçeler, birbirinden her zamankinden daha fazla yaklaşmıştır.

  Bazı diller,

  milyonlarca insan tarafından konuşulur; bazılarıysa yalnızca çok küçük toplulukalrın dilidir.
  Sonunculara örnek olarak Kalahari çölünde yaşayan San halkının dili ya
  da Avustralya’daki yerli halkların dilleri gösterilebilir. Ama bu dillerde, daha
  yaygın diller kadar karmaşık bir yapıdadırlar; dilbilgisi sistemleri de çok
  karmaşık ve ayrıntılıdır.

  Dünya yüzeyinde yaklaşık 6000 tane

  farklı dilin konuşulduğu bilim adamlarınca söyleniyor. Daha önceki zamanlarda elbette
  daha az dil konuşulmaktaydı. Bundan 2000 yıl önce İngilizceden, Fransızcadan
  bahsetmek mümkün değildi. Diller nesilden nesile değişmeden aktarılmaz. Her zaman
  ufak değişimler olmaktadır. Böylece diller evrim geçirirler. Bazen de insan
  toplumlarının hareketlerine göre yalıtık kalan, veya farklı dil konuşmak zorunda
  kalan toplumların dillerinin evrimi daha da hızlanır. Kısa süre içinde
  farklı bir dil oluşur.

  Dünya üzerindeki diller yapı bakımından

  üçe ayrılırlar.

  Bükünlü diller:
  Kelimeler cümle içinde değişik görevlere
  göre farklılığa uğrar. Arapça, Almanca, Latince dilleri örnek olarak gösterilebilir.
  Eklemeli diller: Sözcükler değişikliğe uğramazlar, fakat aldıkları ön veya son
  eklerle farklı görevlere kulanılırlar. Türkçe, Macarca gibi diller eklemeli diller
  grubundadır.
  Tek heceli diller: Sözcükler tek hecelidir, ek almazlar. Vugulama
  ve tonlar önemlidir. Çince tek heceli bir dildir. Diller, sözcüklerin
  kökeni; gramer gibi özellikleri bakımından incelendiğinde ortak bir dilden türemiş
  olduğu kabul edilenler aynı dil ailesi içinde dahil edilmiştir.

  Genel olarak kabul edilen dil aileleri şunlardır:

  Hint Avrupa dil ailesi
  Hami-Sami dil ailesi Ural-Altay dil ailesi Çin-Tibet dil ailesi Bantu
  dil ailesi Kafkas dil ailesi Hint Avrupa dil ailesi

  Hint
  Avrupa dil ailesi iki büyük gruba ayrılır. Asya kolu ve
  Avrupa kolu… Bunlardan ayrı olarak Ermenice, Yunanca ve Arnavutça da
  bu dil ailesindendir. Eski Anadolu dilleri (Hititçe vb.) de Hint-Avrupa
  dillerindendir.

  Avrupa kolunda başlıca 4 grup vardır:

  İtalik grubu:
  İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Fransızca, Rumence… Germen grubu: İngilizce, Almanca, İsveççe,
  Danca, Felemenkçe… Slav grubu: Rusça, Bulgarca, Sırpça, Boşnakça, Lehçe… Kelt
  grubu: İrlanda dili, Gal dili…

  Asya kolu Hint grubu ve

  İran grubu olmak üzere ikiye ayrılır.

  Hint kolunda Hindistan’da konuşulan bir

  çok dil vardır. Sansktirtçe de bu öbekte yer alır. İran
  kolunda Farsça, Kürtçe, Osetçe, Gorani gibi diller vardır. İrani dillerden
  Farsça, Kürtçe ve Zazaca’nın bazı sözcüklerini karşılaştıralım:

  Türkçe
  Zazaca Kürtçe
  Farsça


  göz
  çım
  çav
  çeşm

  kaş
  buri

  bıru ebru


  kol

  bazi
  bask
  bazu

  isim
  name
  nav
  nam

  yapmak kerdene

  kırın kerden

  Hint Avrupa ailesinde bulunan dillerin aynı kökten gelmiş olmaları neredeyse

  kesin gibidir. Çeşitli karşılaştırmalar bunu net bir şekilde ortaya koymaktadır.
  İlk Hint Avrupa dilinin Kafkasya bölgesinde konuşulduğu sanılmaktadır. Doğu ve
  Batı öbeği olarak yaklaşık 5500 yıl önce ayrışmaya başladığı söylenmekle
  beraber başka görüşler de vardır.

  Hint Avrupa dillerinden bazılarının sayılara verilen

  isimleri karşılaştıracak olursak hepsinin ortak yanını görebiliriz.

  türkçe:
  bir
  iki üç dört
  beş
  altı

  italyanca: uno due
  tre quattro cinque sei

  ispanyolca:
  uno dos tres cuatro
  cinco seis

  franszıca: un
  deux trois quatre cinq
  six

  ingilizce: one
  two three four
  five six

  almanca:
  eins zwei drei vier
  fünf
  sechs

  yunanca: ena tio
  tria tesera
  pende eksi

  sanskritçe: eka dva tri
  catur panca
  sas

  kürtçe: yek
  du se
  çar penç
  şeş

  farsça:
  yek du seh
  cahar panc şaş

  Ural Altay dil ailesi

  Ural grubunda Macarca, Fince

  ve Samoyetçe vardır.

  Altay grubunda ise Türki diller ve Moğaolca ile

  beraber kesin olmamakla birlikte Japonca ve Korece de vardır.
  Bu dil ailesinin ortak kökenden gelme olasılığı Hint Avrupa dil
  ailesine göre daha düşüktür.

  Altay dillerinin karşılaştırmalı sözcük çalışmalarından pek

  fazla sonuç alınamamaktadır. Aynı anlama gelen sözcüklerin fonetik benzerlikleri
  pek yoktur. Fakat bu diller gramer olarak benzeşmektedir.

  Türkçenin lehçesi
  kabul edilen fakat esasında ayrı bir dil olan Çuvaşça ve
  YakutçaTürkçe’ye en yakın dildir. Moğolca ve Türkçe arasındaki ilişki bu
  diller sayesinde anlaşılır.

  Türki diller şu şekilde sıralanır:

  Oğuz grubu:
  Türkiye Tükçesi, Azerice, Türkmence…

  Uygur grubu: Uygurca, Özbekçe…

  Kıpçak grubu: Tatarca, Kazakça,
  Kırgızca, Kırım-Tatarcası…

  Farklı lehçelerden örnekler:


  türkçe: Atın yürüyüşleri için hangi
  sözler var?

  azerice: Atın yerişi üçün hansı sözler bar?

  türkmence: Atın yörüşleri
  turında nindi süzler bar?

  kazakça: Atın’ cürisin sıypattaydın kanday sözler bar?

  kırgızca:
  Attım cürüşü cönündö kanday atayın terimder bar?

  özbekçe: Atnın’ yürişleri üçün
  kanday sözler bar?

  uygurca: Atnın’ mengiş ve yörigişleri toğısında kandak atamlarılar

  bar?

  Türkiye türkçesine en yakın lehçe Azeri kehçesidir. Diğer lehçeler

  bazen hiç anlaşılmaz. Hatta farklı bir dil zannedilebilir. Fakat bütün
  gramer kuralları neredeyse aynı olduğundan ve sözcüklerin çoğu ortak kökenli
  olduğundan farklı bir lehçe çok kısa sürede öğrenilebilir.

  Hami
  Sami Dil Ailesi


  Bu dil ailesinin üç öbeği vardır:

  Sami dilleri (semitik diller): Arapça, İbranice, Aramca… Mısır dilleri:
  Eski Mısır dili, Kıpti dili… Berberi dilleri Bu diller de
  diğer diller gibi çeşitli şekilde evrimleşerek bugünkü durumuna gelmiştir. Bilinmeyen
  bir geçmişte (tahminen 5000-7000 yıl önce) bu diller, (en azından
  semitik diller) tek bir dil halindeydi. Arapça ve İbranice yoktu.

  Arapça ve İranice’nin bazı kelimeleri karşılaştırılırsa fonetik benzerlik kolaylıkla görülebilir:

  Türkçe
  Arapça İbranice


  oğul
  ibn
  bin

  alem
  ‘alem ‘olem

  göz
  ‘ayn
  ‘ayin

  barış
  selam
  şalom

  ben
  ene
  eni

  yıl
  sene
  şene

  üç
  selase şloşe

  dört
  erba’a
  erba’a

  beş
  xamse
  xamişe

  Kafkas Dil
  Ailesi


  Güney Kafkas grubu: Gürcüce, Lazca, Megrelce…

  Kuzeybatı grubu: Abhazca,
  Adige dili, Kabardey dili…

  Kuzeydoğu grubu:
  Çeçence, İnguşça

  Bir karşılaştırma:

  türkçe
  lazca megrelce gürcüce

  bir
  ar arti

  enti


  iki
  jur
  jiri
  ori

  üç
  sum sum
  sami

  dört
  ot’xo ot’xo
  ot’xo

  beş
  xut’ xut’
  xut’

  Dillerin çeşitliliği ve

  yakınlığı-akrabalığı konusuna bilimsel yaklaşmak gerekir. Resmi ideolojiler veya çeşitli dogmalar
  bilimsellik kaygısı tanımadan kendilerince bir şeyler uydururlar fakat bunların bilimsel
  bir değeri yoktur. Dillerin akrabalığında alınacak kıstaslar gramer, sentaks gibi
  genel yapılar ile temel sözcüklerin fonetik-morfolojik olarak benzeşmesi gibi kıstaslardır.
  Karşılaştırılacak sözcükler en az değişme ihtimali olan ve başka dillerden
  gelme olasılığı zayıf olan sözcüklerden seçilmelidir.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Diller arasındaki benzerliklerin Forum Tarih
Dillerin Sınıflandırılması - Dil Aileleri - Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Konu Dışı Başlıklar 18 Ekim 2012
Başlıca Dil Grupları ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Hakkında Bilgi Ülke Kültürleri 11 Haziran 2011
3. sınıf türkçe çalışma kitabı meb yayınları sayfa 121 122 123 124 125 126 Dillerde İstiklal Marşı Sorular ve Cevaplar Cumartesi 20:20
Farklı kültürlerde kullanılan beden dilleri kısaca Kültür ve Sanat Bölümü 24 Şubat 2016
İslam dininde kandiller hangileridir İman ve İslam Forumu 7 Ocak 2015

Bu Sayfayı Paylaş