dilin afetleri ile ilgili hadisi şerifler

'Sünnetler & Hadisler' forumunda Dine tarafından 19 Şubat 2010 tarihinde açılan konu

 1. Dine

  Dine Özel Üye

  dilin afetleri ile ilgili hadisi şerifler konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  5872 - Ebu Sa'idi'l-Hudri radıyallahu anh Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'dan anlatıyor:

  "Ademoğlu sabaha erdimi bütün azaları dile temenna edip: "Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Zira biz sana tabiyiz. Sen istikamette olursan biz de istikâmette oluruz sen sapıtırsan biz de sapıtırız!" derler."

  Tirmizi Zühd 61 (2409).

  5873 - Süfyan İbnu Abdillah radıyallahu anh anlatıyor: "Ey Allah'ın Resûlü dedim uyacağım bir amel tavsiye et bana!" şu cevabı verdi:

  "Rabbim Allah'tır de sonra doğru ol!"

  "Ey Allah'ın Resûlü dedim tekrar. Benim hakkımda en çok korktuğunuz şey nedir?" Eliyle dilini tutup sonra: "İşte şu!" buyurdu."

  Tirmizi Zühd 61 (2412).

  5874 - Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

  "Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır koşuşsun ya da sussun."

  Tirmizi Kıyamet 51 (2502).

  Tirmizi'nin İbnu Ömer radıyallahu anh'tan yaptığı diğer bir rivayette Resûlullah: "Kim susarsa kurtulur" buyurmuştur.

  5875 - Ali İbnu'l-Huseyn Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan naklediyor:

  "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

  "Kişinin mâlâyâni şeyleri terki İslâm'ının güzelliğinden ileri gelir."

  Tirmizi Zühd 11 (2318 2319); Muvatta Hüsnü'l-Hulk 3. (2 903).

  5876 - Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Bir adam ölmüştü diğer biri Resülullah aleyhissalâtu vesselâm'ın işiteceği şekilde onun için şöyle söyledi: "Cennet mübarek olsun!" Resülullah aleyhissalâtu vesselâm sordu:

  "Nereden biliyorsun? Belki de o mâlâyâni konuştu veya kendisini zengin kılmayacak bir miktarda cimrilik etti!"

  Tirmizi Zühd 11 (2217).

  5877 - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki:

  "Kul (bazan) Allah'ın rızasına uygun olan bir kelamı ehemmiyet vermeksizin sarfeder de Allah onun sebebiyle cennetteki derecesini yükseltir. Yine kul (bazan) Allah'ın hoşnutsuzluğuna sebep olan bir kelimeyi ehemmiyet vermeksizin sarfeder de Allah o sebeple onu cehennemde yetmiş yıllık aşağıya atar."

  Buhâri Rikak 23; Müslim Zühd 49 (2988); Muvatta 4 (2 985); Tirmizi Zühd 10 (2315).

  5878 - Kays İbnu Ebi Hâzım rahimehullah anlatıyor: "Hz. Ebu Bekr radıyallahu anh Zeyneb adında Ahmesli bir kadının yanına girmişti. Onun hiç konuşmadığını gördü: "Nesi var niye konuşmuyor?" diye sordu. Oradakiler:

  "Hiç konuşmadan hacc yapıyor!" dediler. Hz. Ebu Bekr kadına:

  "Konuş. Zira bu yaptığın helal değil bu cahiliye işidir" dedi. Kadın da konuşmaya başladı. Önce:

  "Sen kimsin?" diye sordu. Hz. Ebu Bekr:

  "Muhacirlerden biriyim!" dedi.

  "Hangi muhacirlerdensin?"

  "Kureyş'ten."

  "Kureyş'ten kimlerdensin?"

  "Oo! Sen çok soru sordun! Ben Ebu Bekr'im."

  "Allah'ın cahiliyeden sonra bize lutfettiği bu güzel din üzerine ne kadar baki kalacağız?"

  "İmamlarınız müstakim (doğru yolda) oldugu müddetçe bakisiniz.

  "İmamlar ne demek?"

  "Kavmindeki reisler ve eşraflar var ya halka emrederler halk da onlara itaat eder?"

  "Evet!"

  "İşte onlar imamlardır."

  Buhâri Menakıbu'l-Ensâr 26.

  5879 - Hz. Büreyde radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

  "Münafığa "efendi" demeyin. Zira eğer o seyyid olursa Allah'ı kızdırırsınız."

  Ebu Dâvud Edeb 83 (4977).

  5880 - Ümmü Habibe radıyallahu anha anlatıyor: "Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:

  "Ademoğlu'nun emr-i bi'l-ma'ruf veya nehy-i ani'l-münker veya Allah Teâla hazretlerine zikir hariç bütün sözleri lehine değil aleyhinedir."

  Tirmizi Zühd 63 (2414).

  5881 - İbnu Amr İbni'l-Âs radıyallahu anhümâ anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

  "Allah Teâla hazretleri insanlardan sığırların dilleriyle toplamaları gibi dilleriyle toplayan belâgat sahiplerine buşzeder."

  Tirmizi Edeb 82 (2857).

  5882 - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

  "Kim insanların kalbini çelmek için kelamın kullanılışını öğrenirse Allah Kıyamet günü ondan ne farz ne nafile hiçbir ibadetini kabul etmez!"

  Ebu Dâvud Edeb 94 (5006).

  5883 - İbnu Mesûd radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

  "Kelamda ileri gidenler helak oldular. Kelamda ileri gidenler helâk oldular!.Kelamda ileri gidenler helak oldular!"

  Müslim İlm 7 (2670); Ebu Davud Sünnet 6 (4609).

  5884 - İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "Meşrık cihetinden iki adam geldi ve bir hitabede bulundular. Onların beyanlarındaki güzellik herkesin hoşuna gitti. Bunun üzerine Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm:

  "Beyanda mutlaka bir sihir var!" buyurdular."

  Buhâri Tıbb 51; Muvatta Kelam 7 (2 986); Ebu Dâvud Edeb 94 (5007); Tirmizi Birr 81 (2029).

  5885 - Ebu Ümame radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

  "Ben haklı bile olsa münâkaşayı terkeden kimseye cennetin kenarında bir köşkü garanti ediyorum. Şaka bile olsa yalanı terkedene de cennetin ortasında bir köşkü ahlakı güzel olana da cennetin en üstünde bir köşkü garanti ediyorum."

  Ebu Davud Edeb 7 (4800).

  5886 - İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:

  "Sana günah olarak husümeti devam ettirmen yeterlidir (çünkü bu gıybete kapı açar)."

  Tirmizi Birr 58 (1995).

  5887 - Hz. Ebu Bekre radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

  "Sizden kimse: "Ramazanın tamamında (namaza) kalktım tamamında orucumu tuttum" demesin."

  (Hadisi Ebu Bekre'den rivayet eden Hasan Basri der ki "Bilemiyorum Aleyhissalatu vesselam bu sözüyle kişinin nefsini tezkiye etmiş olmasını mı mekruh addetti veya "uyumak da lazım yatmak da" mı de(mek iste)di?"

  Ebu Davud Savm 47 (2415); Nesâî Sıyam 6 (4 130).

  5888 - Sehl İbnu Hanif radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

  "Sakın biriniz: "Nefsim pis oldu!" demesin aksine: "Nefsim kötü oldu" desin."

  Buhâri Edeb 100; Müslim Elfaz 17 (2251); Ebu Dâvud Edeb 84 (4978).

  5889 - İmam Mâlik'e Yahya İbnu Saidden ulaştığına göre "Hz. İsa yolda bir domuza rastlar. Ona: "Selametle yoldan çekil!" der. Yanında bulunanlar: "Bunu şu domuz için mi söylüyorsun?" diye sorarlar. (O ise domuz kelimesini diliyle telafuz etmekten çekindiğini ifade eder ve

  "Ben dilimin çirkin şeyi söylemeye alışmasından korkuyorum!" cevabını verir."

  Muvatta Kelâm 4 (2 985).

  5890 - Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bir adamdan kendisine menfi bir söz ulaştığı vakit: "Falan niye böyle söylemiş?" demezdi. Fakat: "İnsanlara ne oluyor da şöyle şöyle söylüyorlar?" derdi."

  Ebu Dâvud Edeb 6 (4788).

  5891 - İbnu Ömer radıyallahu anhümâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm huyurdular ki:

  "Allah'ın zikri dışında kelamı çok yapmayın. Zira Allah'ın zikri dışında çok kelam kalbe kasvet (katılık) verir. Şunu bilin ki insanların Allah'a en uzak olanı kalbi katı olanlardır."

  Tirmizi Zühd 62 (2413).

  5892 - Ebu Mâlik el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Ümmetimde dört şey vardır cahiliye işlerindendir bunları terketmeyeceklerdir:

  -Haseble iftihar

  -Nesebi sebebiyle insanlara ta'n

  -Yıldızlardan yağmur bekleme

  -(Ölenin ardından) mâtem!"

  Resülullah sözlerine şöyle devam etti: "Matemci kadın şayet tevbe etmeden ölecek olursa Kıyamet günü üzerinde katrandan bir elbise uyuzlu bir gömlek olduğu halde (kabrinden) kaldırılır."

  Müslim Cenâiz 9 (934).

  5893 - Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: "Bir adam Resülullah aleyhissalâtu vesselâm'ın huzuruna girmek için izin istemişti. Aleyhissalâtu vesselâm: "Bu aşiretin kardeşi ne kötü!" buyurdu. Ama adam girince ona iyi davrandı yumuşak sözle hitap etti. Adam gidince:

  "Ey Allah'ın Resulü! Adamın sesini işitince şöyle şöyle söyledin. Sonra yüzüne karşı mültefit oldun iyi davrandın" dedim. Şu cevabı verdi:

  "Ey Aişe! Beni ne zaman kaba buldun? Kıyamet günü Allah Teâla hazretlerinin yanında mevkice insanların en kötüsü kabalığından korkarak halkın kendini terkettiği kimsedir."

  Buhâri Edeb 38 48; Müslim Birr 73 (2591); Muvatta Hüsnü'l-Hulk 4; (2 903 904); Ebu Davud Edeb 6 (4791 4792 4793); Tirmizi Birr 59 (1997).

  5894 - Adiyy İbnu Hatim radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselâm'ın yanında bir adam bir hitabede bulundu ve dedi ki: "Kim Allah ve Resûlüne itaat ederse doğru yolu bulmuş kim de o ikisine isyan ederse doğru yoldan sapmıştır."

  Resulullah aleyhissalatu vesselam: "Sen ne kötü hatipsin. Şöyle söyle: "...Kim Allah ve Resülüne isyan ederse..." buyurdular."

  Müslim Cum'a 48 (810); Ebu Davud Edeb 85 (4981) Salat 229 (1099); Nesai Nikah 40 (6 90).

  5895 - Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Allah'ın istediği ve falanın istediği" demeyin lâkin şöyle deyin: "Allah'ın istediği sonra da falanın istediği."

  Ebu Dâvud Edeb 84 (4980).

  5896 - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki:

  "Bir kimsenin "İnsanlar helak oldu!" dediğini duyarsanız bilin ki o kendisi herkesten çok helak olandır."

  Müslim Birr 139 (2623); Muvatta Kelam 2 (2 989); Ebu Davud; Edeb 85 (4983).

  5897 - Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

  "Ümmetimin hepsi affa mazhar olacaktır günahı aleni işleyenler hariç. Kişinin geceleyin işledigi kötü bir ameli Allah örtmüştür. Ama sabah olunca o: "Ey falan hu gece ben şu şu işleri yaptım!" der. Böylece o geceleyin Allah kendini örtmüş olduğu halde sabahleyin üzerindeki Allah'ın örtüsünü açar. İşte bu günahı aleni işlemenin bir çeşididir."

  Buhâri Edeb 60; Müslim Zühd 52 (2990).

  5898 - Avf İbn Mâlik radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

  "Halka kıssa (mevize nasihat) anlatma işini emir veya (emirin tayin edeceği) memur veya tekebbür sahibi yapar."

  Ebu Dâvud İlm 13 (3665).
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - dilin afetleri ilgili Forum Tarih
Bir dilin bilinmeyen zamanlarda ayrılmış kollarına ne denilir? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 18 Şubat 2017
Atatürkün Türk diline gösterdiği hedef nedir? Atatürk Hakkında Herşey 5 Ocak 2016
İletişim aracı dilin özellikleri nelerdir? Seviyeli-Ciddi Konular 15 Kasım 2015
İletişimde beden dilini hangi durumlarda kullanıyoruz? Sorular ve Cevaplar 12 Ekim 2015
Dilin önemiyle ilgili deneme örneği Makaleler-Denemeler 7 Aralık 2014

Bu Sayfayı Paylaş