Dilekçe Örnekleri

'Hukuk' forumunda KaRDeLeN tarafından 5 Haziran 2009 tarihinde açılan konu

 1. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  Dilekçe Örnekleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Boşanma Davası Dilekçesi - Terk Sebebiyle

  ........... MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

  DAVACI :

  VEKİLİ :

  DAVALI :

  KONU : Terk nedeni ile boşanma istemidir.

  AÇIKLAMALAR :  1- Müvekkilimiz karşı taraf ile … yıldan bu yana evlidir. Nüfus kayıtları, …İli, …İlçesi, … Mahallesi, Cilt No; ......., Aile No;......., Sıra No; ....... dadır. Evliliklerinden …ve … isimli …. çocukları bulunmaktadır.  2- Müvekkilimiz ev hanımı olup, davalı …… işini yapmakta ve il dışına gidip gelmektedir. Karşı taraf ise il dışına her çıkışında işi gereği 1 hafta ile 10 gün arasında kalmaktadır. Müvekkilimiz ve çocukları bu duruma alışmışlardır. Ancak eşi son gittiğinden bu yana 6 aydır eve dönmemiş ve ne eşini ve ne de çocuklarını da aramamıştır.  3- Müvekkilimiz eşinin …' de kendisine başka bir ev tuttuğunu ve eve eşya aldığını, telefon çektirdiğini öğrenmiş ve hatta eşini bu telefondan arayarak da eve davet etmiştir. Eşi bir daha eve dönmeyeceğini belirtmiş, kendisine de bağırıp çağırmıştır. Karşı taraf 6 aydır evliliği ile ilgili hiçbir sorumluluğunu da yerine getirmemektedir.  4- Müvekkilimiz bunun üzerine mahkeme kanalıyla ihtar çekmiş eşini eve dönmesi için ikna çabalarına girişmiştir. Bu ihtar ilan yoluyla da yapılmıştır. Ancak aradan iki ay geçmesine rağmen davalı eve dönmemiştir.  5- Bu nedenlerle işbu boşanma davasını açmak gerekmiştir.

  H. NEDENLER : TMK. 164. md. ve diğer yasal nedenler.

  H. DELİLLER : Nüfus Kaydı, tanıklar ve diğer yasal deliller.

  SONUÇ VE İSTEM :Açıklanan nedenler ile tarafların boşanmalarına, müşterek çocuklarının velayetlerinin davacıya verilmesine, davacı anne için ileride yoksulluk nafakasına dönüştürülmek üzere aylık …-TL tedbir ve müşterek her bir çocuk için aylık …-TL iştirak nafakasının davalıdan tahsiline yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. …/…/…  Davacı Vekili

  Av.
  Ek__________:
  Onaylı Vekelatname Örneği
  Aile Nüfus Kayıt Örneği


  İflas Talebi Dilekçesi - Aciz Nedeniyle
  ...… HAKİMLİĞİ'NE
  İFLAS İSTEYEN
  BORÇLU :

  VEKİLİ :


  KONU : Aciz nedeniyle doğrudan doğruya iflas istemidir.

  AÇIKLAMALAR :

  1- Müvekkilimize ait olan ... şirketi, inşaat malzemeleri satmaktadır. Deprem ve ekonomik kriz sonrası müşterilerinden alacaklarını toplayamayan müvekkilimiz, gerek mal aldığı kişilere ve gerekse bankalara önemli derecede borçlanmıştır.

  2- Müvekkilimiz, iyi niyetle ödemeleri yapmaya çalışmış, ancak son kriz nedeni ile tıkanma noktasına gelmiştir.

  3- Müvekkilimizin gerek menkul ve gerekse gayrımenkul malları ile banka hesaplarını ve diğer aktiflerini, ayrıca tüm borçlarını ekli liste ile sunmaktayız. Müvekkilimizin borcu malvarlığını çoktan aşmış durumdadır. Müvekkilimizin iflasını istemekteyiz.


  HUKUKİ NEDENLER : İİK m.178 ve diğer yasa maddeleri

  HUKUKİ DELİLLER : Müvekkil şirketin hesap kayıtları, bilançosu, mal beyanı ve her
  türlü yasal kanıt.

  CEVAP SÜRESİ : 10 Gündür

  SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenlerle iflas davamızın kabulü ile iflasa karar verilmesini talep ederiz. …/…/….

  Davacı Borçlu Vekili
  Av.


  ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

  ANKARA

  T.C Kimlik No :
  Soyadı :
  Adı :
  Baba Adı :
  Ana Adı :
  Doğum Yeri :
  Doğum Tarihi :
  Nüfusa Kayıtlı
  Olduğu Yer (İli-İlçesi) :


  Cilt No. : Aile Sıra No.: Sıra No. :


  ………. Sınıfı Sürücü Belgesi almak için müracaat edeceğimden sabıkamın olup olmadığının bildirilmesini arz ederim.
  …./…/2005
  Adı ve Soyadı
  İmza


  ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

  ANKARA

  ………………………………………………verilmek üzere, sabıka kaydım olup, olmadığının tarafıma bildirilmesini saygılarımla arz ederim.
  …/…/2007
  Adı ve Soyadı

  İmza

  Açık Kimliği :
  T.C Kimlik No :
  Soyadı :
  Adı :
  Baba Adı :
  Ana Adı :
  Doğum Yeri :
  Doğum Tarihi :
  Nüfusa Kayıtlı
  Olduğu Yer (İli-İlçesi) :

  Önemli Not :

  Dilekçe ile birlikte Nüfus Cüzdanı aslını ibraz etmek mecburidir.  …İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE
  Dosya No
  …/…

  İTİRAZ EDEN(BORÇLU) :

  ADI SOYADI :

  VEKİLİ :

  ALACAKLI :

  VEKİLİ :

  ALACAK TUTARI : …TL

  KONU : Müvekkilime …/…/... tarihinde tebliğ edilen ilamsız
  takibe ilişkin ödeme emrine yasal süresi içinde itirazımızdır.


  İTİRAZ NEDENLERİ :

  1-Alacaklının icra takibine konu ettiği ve dosyaya ibraz ettiği sevk irsaliyesi ve faturaya müvekkil tarafından atıldığı iddia olunan imza, müvekkilin şahsına ait değildir. İmza inkarında bulunuyoruz.

  2-Ayrıca alacaklı ile herhangi bir ticari ilişkisi bulunmayan müvekkilin böyle bir borcu da bulunmamaktadır. Borca da itiraz ediyoruz.

  3-Hiçbir şekilde borcu kabul etmemek kaydıyla esasen takibe alınan alacak Borçlar Kanunu gereğince süre yönünden de zamanaşımına uğramıştır. Takip de bu nedenle geçersizdir.


  SONUÇ VE İSTEM : Açıkladığımız sebeplerden dolayı müvekkil aleyhine yapılan icra takibinin durdurulmasını, takip giderleriyle ücreti vekaletin alacaklıya yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/……


  İtiraz Eden Borçlu Vekili​

  Av.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Dilekçe Örnekleri Forum Tarih
İş Başvurusu İçin Dilekçe Örnekleri Meslekler Rehberi 6 Mayıs 2011
Okul Bahçesinin Daha Temiz Olması İçin Okul Müdürlüğüne Dilekçe Örneği Eğitim Bilgileri 8 Aralık 2013
Dilekçe Yazmak - Dilekçe Nasıl Yazılır Konu Dışı Başlıklar 18 Ekim 2012
3. sınıf veli toplantısı dilekçe örneği Öğretmenlerimizin Bölümü 1 Nisan 2012
Kredi Kartı Aidatını Geri Almak İçin Dilekçe Örneği Hukuk 8 Mart 2012

Bu Sayfayı Paylaş