Denizsel Ekosistemler Hakkında Bilgi

'Konu Dışı Başlıklar' forumunda SeLeN tarafından 28 Nisan 2012 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Denizsel Ekosistemler Hakkında Bilgi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  deniz ekosistemi - okyanus ekosistemi - neritik alan nedir - okyanuslarda yaşayan canlılar

  Dünyamızda, denizler karaların dörtte üçünü kaplamaktadır. Bu geniş alana yayılmış bulunan deniz ortamının farklı derinlikleri ve farklı bölgelerinde, yaygın biçimde, çok çeşitli deniz canlıları yaşamaktadır.

  Dünyamızın %71ini kaplayan deniz ve okyanuslar gerek tür sayısı gerekse miktarları bakımından en zengin olduğu yerlerdir. Atmosferdeki oksijenin %70i bu alanlarda yenilenmektedir. Denizlerdeki organik madde üretimi, iklim yapısına ve karalardan uzaklığa göre büyük değişiklikler göstermektedir. Deniz biyomlarında derinliğe ve kıyıdan uzaklığa göre farklı bölgeler belirlenmiştir. Okyanus ekosisteminin alt bölümlere ayrılması, karşılaşılan ekolojik şartların çeşitliliğiyle ilişkilidir.

  Okyanusların ortalama derinliği 3700 metre civarındadır. Bunun çok altında derin okyanus çukurları da bulunmaktadır. Okyanuslarda geniş kumluk alanlar, yüksek dağlık alanlar, bitki ve hayvan türlerini barındıran alanlar bulunur.

  Okyanusları ve denizleri oluşturan su kütlesi güneş ışınlarının nüfuz etmesi derecesine ve mevsimlik sıcaklık değişimlerine bağlı olarak düşey bir ekolojik katmanlaşma gösterir.

  Okyanus ve denizlerdeki canlı türü topluluklarının dağılımında en önemli etken derinliktir. Derinliğe göre deniz ve okyanus bölgeleri üçe ayrılır.

  A- 0–200 metreler arasında uzanan ve okyanusların tabanının % 7,6 sını oluşturan kıta sahanlığı veya neritik alan; Neritik alan diye adlandırılan, 200 m derinliğe kadar olan deniz ortamı, tür topluluklarının en zengin oldukları bölgeyi oluşturmaktadır.

  Neritik alanlar niçin canlar bakımından çok zengindir?

  1-Akarsularla beslenmesi,

  2-Güneş ışınını fazla almaları,

  3-Oksijen ve birçok çözünmüş maddenin fazla olması nedeniyle, deniz canlılarının en çok yoğunlaştığı bölgelerdir.

  Neritik alan deniz canlılarının % 90'ını barındırmaktadır. Örneğin, uskumru, hamsi, som balığı gibi birçok balık türü ve yosunlar neritik bölgede yaşar.

  B- 200 metreden 2000 metreye kadar uzanan dipteki ani eğim bölgesinden meydana gelen ve tabanın % 8,1 ni oluşturan kıta şevi ile nihayet okyanusların tabanının % 84,3 ünü meydana getiren abisal alanlar. (2000–6000 metre) ve çukurlar (6000 metreden bilinen en derin yer olan Mariana çukurunda 11.000 metreye kadar)

  PELAJİK BÖLGE: Kıta sahanlığının ötesindeki açık denizleri kapsar. Işığın ulaştığı ve ışık miktarının, bitkilerin fotosentez yapabilmesi için yeterli olduğu 0 ila 50–100 metrelik yüzey sularına tekabül eder. Türlerin çoğu da yüzeye yakın bu bölümlerde yaşar. Genel olarak ta ışıklı bölge bulanık denizlerde 10–15 m. Akdeniz ve Karadeniz gibi berrak denizlerde 50 m. kalınlıktadır.

  Söz konusu bu bölgenin altında dip bitkileri ve fitoplankton yaşayamaz; yalnızca etçiler veya çürükçül beslenen hayvan türleri canlı kalabilir.

  Deniz dibi ile yakın ilişki içinde yaşamayan türlere Pelajik tür denir. Serbest yüzen fitoplanktonlar ve zooplanktonlar ile levrek, hamsi, uskumru, istavrit gibi balıklar pelajik türün örnekleridir.

  ABİSAL BÖLGE: Güneş ışığının ulaşamadığı derin deniz ve okyanus tabanlarını kapsar. Denizlerin diplerinde canlı türlerinin çeşitliliği azalır. Yapılan araştırmalar bu bölgelerde hidrojen sülfürü besin üretmek için gerekli enerjiyi elde etmede kullanan bakteriler, bazı ışık saçan balıklar ve birçok omurgasız hayvan türünün yaşadığını göstermiştir. Bu bölgelerdeki canlılar daha üst tabakalardan İnen besinlerle beslenmektedirler.

  Bu bölgede canlı türlerinin az olma nedenleri:

  1-Bu bölgede güneş ışınlarının olmaması,

  2- Sular çok soğuk olması,

  3- Basınç çok fazla,

  4-Besin kaynakları oldukça kıt olması nedeniyle buralarda canlı türleri yok denecek kadar azdır.

  Gelgit alanı: Gelgite maruz kalan ve hatta dalga serpintisiyle ıslanan kıyı şeritleri de okyanus alanına dâhil edilmektedir. Özellikle okyanus kıyılarında yer alan ve kendine özgü canlı türleri barındıran alanlardır.

  Bu bölgelerde yaşayan organizmalar, gerek gelgitler sırasında birbirini ardınca su altında ve su üstünde kalarak, gerek ortamın yüksek tuzluluğu sebebiyle, okyanus etkilerine maruz kalmaktadır.

  Okyanusun büyük bölgeleriyle bağlantılı olarak üç çeşit canlı gurubu ayırt edilir;

  PLANKTON; Yüzeyde veya su kütlesinde asıllı duran, kısıtlı hareket yeteneğiyle su akımlarına karşı koyamayan ve bazıları bu nedenle düşey göçlere maruz kalan organizmalar topluluğudur.

  NEKTON; Açık denizde yaşayabilen ve deniz akıntıları içinde hareket edebilen canlılardan oluşur; açık denizde yaşayan balık türlerinin çoğunu, kafadanbacakları ve deniz memelilerini kapsar.

  BENTOS; Dibe bağlı olarak yaşayan hayvanlar ve bitkiler (bağlı bentos) ile dipte veya dibe yakın bölgelerde hafifçe hareket eden bazı hayvan türlerinden (gezgin bentos) meydana gelir.

  Birçok suyosunu, sünger, yumuşakçalar, kabuklular, midye, yengeç ve mercan, denizşakayığı, bazı omurgasızlar ile barbunya, kalkan ve pisi balıkları bentik türlere örnek verilebilir.

  BENTİK BÖLGE: Okyanus ve denizlerin tabanına bentik bölge denir. Deniz dibi ile yakın ilişki içinde yaşayan türlere bentik tür denir.


  MERCANLAR: Mercan denilen canlıların kireçli iskeletlerinin üst üste yığılmasıyla tropik denizlerde veya sıcak kuşak denizlerinde meydana gelen kayalıklardır. Derinliği az olan sulardaki bu mercan kayalıklarında çeşitli yosun, organizma ve balık türleri yaşar.

  Mercanlar; dünya ekosisteminin en karmaşık, en zengin beslenme damarlarındandır. Tuzlu sularda yaşayan balıkların yaklaşık üçte biri mercan artıklarıyla beslenir. Mercanlar bulundukları denizlerdeki diğer canlı türleri için birer barınma ve besin kaynağıdır. Bu nedenle mercanların oluşturduğu resifler, denizlerin canlı çeşidi ve miktarı bakımından en verimli bölgeleridir.

  Okyanus ve denizlerde mercanların kapladıkları alanlar fazla değildir. Mercanlar Ekvatoral bölgede su sıcaklığının 20°C ve üzerinde olan sığ ve suları berrak olan denizlerde bulunurlar. Deniz seviyelerinde görülebilecek bir yükselme ve kirlilik mercanlar için en büyük tehlikeyi oluşturmaktadır. Karayipler’deki Barbados adasındaki mercan kayalıkları şimdiden tahribata uğramıştır.

  alıntı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Denizsel Ekosistemler Hakkında Forum Tarih
Ekosistemlerin Özellikleri Nelerdir, Ekosistemlerin En Belirgin Özellikleri Nelerdir? Doğa ve Bitkiler 20 Ekim 2012
Ekosistemlerin Gelişimi Kısaca Anlatım Doğa ve Bitkiler 20 Ekim 2012
Göl Ekosistemleri Hakkında Bilgi Doğa ve Bitkiler 28 Nisan 2012
Karasal Su Ekosistemleri Hakkında Bilgi Doğa ve Bitkiler 28 Nisan 2012
Su Ekosistemleri Hakkında Bilgi Doğa ve Bitkiler 28 Nisan 2012

Bu Sayfayı Paylaş