Deniz kirliliğinin sebepleri nelerdir?

'Doğa ve Bitkiler' forumunda Mavi_Sema tarafından 12 Ocak 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Deniz kirliliğinin sebepleri nelerdir? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Deniz kirliliği, deniz kirliliği nasıl önlenir, deniz kirliliğinin sebepleri, deniz kirliliğinin etkileri, deniz kirliliğinin hayvanlar üzerindeki etkisi

  Deniz kirliliğine sebep olan diğer faktörler

  •Deniz kıyılarında bulunan kent merkezleri ve sanayi tesislerinden çıkan ve arıtılmadan denize boşaltılan atıklar
  •Tarımsal alanlarda erozyon sonucu akarsularla denize karışan toprak ve diğer kirleticiler (Tarım alanlarından her yıl önemli miktarlarda toprak, erozyon yoluyla denizlere taşınmaktadır Denizlere sadece toprak değil, tarımsal faaliyetler sonucu akarsulara karışan pestisit ve gübre gibi kimyasal atıklar da taşınmaktadır)
  •Denizlerde kurulmuş bulunan platform ve boru hatlarından oluşan sızıntılar
  •Gemiler ve diğer deniz araçlarından oluşan kirlilik (petrol, yağ atıkları, zehirli sıvılar, pis sular , çöpler vb)

  Deniz kazaları neticesinde önemli miktarlarda petrol döküntüsü suda birikmekte ve canlı ortamını tehdit etmektedir Özellikle büyük petrol tankerlerinin kazaları sonucunda binlerce ton ham petrol denize dökülmektedir Ham petrol taşımacılığı, petro-kimya sanayii ve organik kimya sanayiindeki gelişmeler kara, hava ve denizlerdeki kirlilik miktarını artırmıştır Plastik maddelerin karadan ve gemilerden denize bırakılması, plajlara ve denizin doğal yaşamına ciddi zararlar vermektedir

  Karadeniz'de Kirliliğin Sebepleri:

  Karadeniz'in bazı bölgelerinde yapılan araştırmalar sonucunda; koliform bakteri sayısı, organik madde miktarı, bulanıklık gibi kirlilik unsurlarının normal değerlerin üzerinde olduğu tespit edilmiştir Trabzon'da yapılan bir araştırmaya göre; deniz kirliliğinin sebepleri önem sırasına göre şöyledir;

  1Kanalizasyon,
  2Çöp ve atıklar,
  3Erozyon,
  4Doğu Karadeniz Bölgesinde kara yolu ulaşımının deniz kıyılarından gerçekleştirilmesi,
  5Sanayi kuruluşlarının olumsuz etkisi


  Marmara Denizi'nde Kirliliğin Sebepleri:

  Marmara Denizi; özellikle Haliç ve izmit Körfezi başta olmak üzere, fiziksel ve kimyasal kirleticilerin etkisinde kalmıştır

  Giderek artan kentsel ve endüstriyel faaliyetler sonucu, bazı kirleticiler sınır değerlerin üzerine çıkmıştır Bunlara ilaveten Haliç'te dere ve yamaçlardan gelen erozyon kalıntıları kirliliği artırmaktadır

  Ege Denizi'nde Kirliliğin Sebepleri:

  Ege Denizi'nde ortaya çıkan en önemli kirletici kaynaklar; B Menderes, Meriç ve Gediz Nehirleri ile Çanakkale Boğazı ve izmir şehrinden ileri gelen kentsel ve endüstriyel atıklardır, izmir Körfezi'nde petrol rafinerilerinden birisinin bulunması ve yoğun deniz trafiği de, petrol ve diğer petrol ürünleriyle körfezin kirlenmesine yol açmaktadır

  Akdeniz'de Kirliliğin Sebepleri:

  Deniz yolu taşımacılığı, Mersin'deki petrol rafinerisi ve iskenderun Körfezindeki iki adet petrol boru hattı terminali önemli kirletici unsurlardır Bununla birlikte Akdeniz'de kirlilik oranı, Marmara ve Ege Deniz'ine göre daha düşüktür


  Su kirliliğinin en önemli etkenlerinden olan evsel ve endüstriyel atık suların arıtılması ile ilgili ülkemizdeki durum şöyledir;

  •Endüstriyel işletmelerde arıtma tesisine sahip işletmeler sadece %9'dur
  •Arıtma tesisi bulunmayan kuruluşlardan; özel sektörün oranı %16 iken, kamu sektörünün oranı ise %84'tür
  •Ülkemizde faaliyette bulunan organize sanayi bölgelerinden sadece %14'ünde arıtma tesisi bulunmaktadır
  •Ülkemizdeki turistik tesislerin %81'inde arıtma tesisi bulunmamaktadır
  •3215 belediyenin bulunduğu ülkemizde 141 belediyede kanalizasyon sistemi vardır, bunun da sadece 43 tanesinde arıtma tesisi bulunmaktadır Bir başka ifade ile kanalizasyon sularının %9867'si hiç arıtılmadan ırmaklara, göllere ve denizlere bırakılmaktadır
  •Ülkemizdeki endüstri kuruluşlarının %98'inde arıtma tesisi bulunmamakta, olanların bir kısmı ise yetersiz veya çalışamaz durumdadır
  •Endüstrinin ürettiği zehirli ve ağır metaller ihtiva eden atık sulara gelince; yılda 930 milyon metreküp endüstriyel atık suyun sadece %22'si arıtılmakta, %78'i ise arıtılmaksızın doğrudan göl, ırmak ve denizlere verilmektedir

  Kirli su; içerisinde insan sağlığına zararlı, patojen mikroorganizmalar bulundurmaktadır Kirli suyun çeşitli yollarla içme ve kullanma sularına karışması ve sulamada kullanılması sonucunda tifo, dizanteri, sarılık, kolera vb bulaşıcı hastalıklara yol açmaktadır Bu sebeple içme ve kullanma sularının ilgili kurum ve kuruluşlarca sürekli kontrol edilmesi, kirlenme sebeplerinin ortadan kaldırılması ve dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır
   

 2. başka fikirlerde olabilirdi
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Deniz kirliliğinin sebepleri Forum Tarih
Deniz kirliliğinin sebepleri maddeler halinde Doğa ve Bitkiler 9 Aralık 2014
Deniz Kirliliğinin Sebepleri Nelerdir Seviyeli-Ciddi Konular 14 Ekim 2011
Deniz Kirliliğinin Çözüm Yolları Doğa ve Bitkiler 26 Şubat 2013
Deniz Kirliliğinin Sonuçları Nedir Doğa ve Bitkiler 17 Ekim 2011
Deniz Kirliliğinin Etkileri Nedir Doğa ve Bitkiler 16 Ekim 2011

Bu Sayfayı Paylaş