Demokrasinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi verir misiniz?

'Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü' forumunda Kayıtsız Üye tarafından 26 Nisan 2012 tarihinde açılan konu

 1. Demokrasinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi verir misiniz? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  demokrasinin tarihi gelişimi nedir

  Demokrasinin Tarihi Gelişimi

  Demokrasi sözcüğü Yunancadan gelir. Eski Yunancada "demos’ halk, ‘kratos’ iktidar ya da egemenlik anlamında kullanılırdı. Buna göre, demokrasi halkın egemenliğini ifade eder. Demokrasinin ilk ortaya çıktığı ülke eski Yunanistan’dır.
  Demokrasinin günümüze kadar gelişmesini etkileyen önemli unsurlar şunlardır:
  M.Ö. 450: Atina'da Aristo, Eflatun ve Sokrates gibi düşünürlerin düşünce olarak katkıda bulundukları bir çeşit yönetim sistemi, siyasi tarihteki yerini aldı. Site" denilen şehir devletle­rce kadınlar ve köleler site halkının dışında kabul ediliyordu. Yetişkin erkeklerin halk meclisinde konuşma ve oy kullanma hakkı vardı.
  375:Roma İmparatorluğunda yurt­taştık ve insan haklan kavramı gelişme gösterdi.
  1215: İngiltere'de Kral I. John'un im­zaladığı Magna Carta kralın yetkilerini sınırlarken halka da bazı hak ve özgürlükler tanıyordu. Magna Carta ile kralın sınırsız yetkilerine son verildi. Kimsenin yargılanmadan cezalandırılmayacağı ilkesi getirildi.


  1450: Alman Johann Gutenberg mo­dern matbaayı geliştirdi. Matbaanın geliştirilme­siyle birlikte insanlar duygu, düşünce ve bilgileri­ni birbirleriyle paylaşmaya başladı. Bu da de­mokratik hak ve talepleri hızlandırdı. Matbaanın geliştirilmesi Avrupa'da Rönesans ve Reform ha­reketlerinin başlamasına neden oldu.
  1750: Avrupa aydınlanma felsefesiyle anayasal demokrasinin düşünce temelleri atıldı. Montesqieu (Monteskiyo) güçler ayrılığını savu­nuyordu. Jean Jacgues Rousseau (Jan Jak Russo) "özgürlük, eşitlik ve kardeşlik" sloganıyla 1762 - 1763 yıllarında "Toplumsal Sözleşme"yi yazdı. John Locke (Con Luk) ise yaşama hakkı, özel mülkiyet hakkı gibi insanların sahip olması gereken belirli özgürlükleri savundu.
  1776: Virginia Haklar Bildirgesi'nde ya­şam, hürriyet ve mülkiyet haklarıyla beraber mut­luluğu arama hakkından söz edildi.
  1789: 1789 yılında Fransa halkı krala kar­şı ayaklandı. Bunun sonucunda Fransız İnsan Bildirgesi yayımlandı. Bu bil­diri temel insan haklarını "hürriyet, mülkiyet, gü­venlik ve zulme direnme" olarak tespit etmektedir. Eşitlik, özgürlük ve adalet düşüncesinin kitleler tarafından telaffuz edildiği ilk siyasal örnektir.
  Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirge­si, yalnızca Fransızlar için değil, bütün insanlar için geçerli olan bir bildirgedir. Bu yüzden evrensel niteliktedir.
  1877: İlk Türk Meclisi Mebuslar Meclisi (Genel Meclis) adı altında ve iki meclisli olarak 20 Mart 1877 tarihinde çalışmalarına başladı.
  1920: 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da egemenliğin millete ait olduğu ilk meclis kuruldu. Yurdumuzun değişik bölgelerinden gelen millet­vekilleri burada çalışmaya başladı.
  1945: II- Dünya Savaşı'nın sonuçlarını gören devletler sürekli barışın sağlanması için bir araya gelerek Birleşmiş Milletler örgütünü kurdu ve 1945 yılında Birleşmiş Milletler Antlaşması im­zalandı.
  t» Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin 11 Aralık 1946 tarihli ilk oturumunda içinde insan haklarının yer alacağı bir belge ha­zırlanması amacıyla Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu oluşturuldu. Komisyonda ha­zırlanan taslak 10 Aralık 1948 tarihinde genel ku­rul tarafından İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi olarak kabul ve ilan edildi. Bildirge insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı sağlamak ve geliştirmek yolunda atılan ilk adımdır.
  1989: Almanya'da bulunan Berlin duvarı­nın yıkılması ve Sovyetler Birliği ile Doğu Avrupa ülkelerinin dağılması bu ülkelerde demokrasinin yayılmasına zemin hazırladı.
  1995: İnternet kullanımı yaygınlaştı. İn­ternet kullanımının yaygınlaşmasıyla dünya üze­rinde insanların birbirleriyle iletişimi arttı ve fikirle­rin tüm dünyaya daha hızlı bir şekilde yayılması sağlandı.
  2000: Dünyadaki 192 ülkeden seçimle iş başına gelen demokratik ülke sayısı 120'ye ulaş­tı. Bu rakam dünya nüfusunun yaklaşık %60'ına denk gelmektedir.
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 16 Nisan 2015

 2. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Demokrasinin Tarihi Gelişimi

  Demokrasi sözcüğü Yunancadan gelir. Eski Yunancada "demos’ halk, ‘kratos’ iktidar ya da egemenlik anlamında kullanılırdı. Buna göre, demokrasi halkın egemenliğini ifade eder. Demokrasinin ilk ortaya çıktığı ülke eski Yunanistan’dır.
  Demokrasinin günümüze kadar gelişmesini etkileyen önemli unsurlar şunlardır:
  M.Ö. 450: Atina'da Aristo, Eflatun ve Sokrates gibi düşünürlerin düşünce olarak katkıda bulundukları bir çeşit yönetim sistemi, siyasi tarihteki yerini aldı. Site" denilen şehir devletle­rce kadınlar ve köleler site halkının dışında kabul ediliyordu. Yetişkin erkeklerin halk meclisinde konuşma ve oy kullanma hakkı vardı.
  375:Roma İmparatorluğunda yurt­taştık ve insan haklan kavramı gelişme gösterdi.
  1215: İngiltere'de Kral I. John'un im­zaladığı Magna Carta kralın yetkilerini sınırlarken halka da bazı hak ve özgürlükler tanıyordu. Magna Carta ile kralın sınırsız yetkilerine son verildi. Kimsenin yargılanmadan cezalandırılmayacağı ilkesi getirildi.


  1450: Alman Johann Gutenberg mo­dern matbaayı geliştirdi. Matbaanın geliştirilme­siyle birlikte insanlar duygu, düşünce ve bilgileri­ni birbirleriyle paylaşmaya başladı. Bu da de­mokratik hak ve talepleri hızlandırdı. Matbaanın geliştirilmesi Avrupa'da Rönesans ve Reform ha­reketlerinin başlamasına neden oldu.
  1750: Avrupa aydınlanma felsefesiyle anayasal demokrasinin düşünce temelleri atıldı. Montesqieu (Monteskiyo) güçler ayrılığını savu­nuyordu. Jean Jacgues Rousseau (Jan Jak Russo) "özgürlük, eşitlik ve kardeşlik" sloganıyla 1762 - 1763 yıllarında "Toplumsal Sözleşme"yi yazdı. John Locke (Con Luk) ise yaşama hakkı, özel mülkiyet hakkı gibi insanların sahip olması gereken belirli özgürlükleri savundu.
  1776: Virginia Haklar Bildirgesi'nde ya­şam, hürriyet ve mülkiyet haklarıyla beraber mut­luluğu arama hakkından söz edildi.
  1789: 1789 yılında Fransa halkı krala kar­şı ayaklandı. Bunun sonucunda Fransız İnsan Bildirgesi yayımlandı. Bu bil­diri temel insan haklarını "hürriyet, mülkiyet, gü­venlik ve zulme direnme" olarak tespit etmektedir. Eşitlik, özgürlük ve adalet düşüncesinin kitleler tarafından telaffuz edildiği ilk siyasal örnektir.
  Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirge­si, yalnızca Fransızlar için değil, bütün insanlar için geçerli olan bir bildirgedir. Bu yüzden evrensel niteliktedir.
  1877: İlk Türk Meclisi Mebuslar Meclisi (Genel Meclis) adı altında ve iki meclisli olarak 20 Mart 1877 tarihinde çalışmalarına başladı.
  1920: 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da egemenliğin millete ait olduğu ilk meclis kuruldu. Yurdumuzun değişik bölgelerinden gelen millet­vekilleri burada çalışmaya başladı.
  1945: II- Dünya Savaşı'nın sonuçlarını gören devletler sürekli barışın sağlanması için bir araya gelerek Birleşmiş Milletler örgütünü kurdu ve 1945 yılında Birleşmiş Milletler Antlaşması im­zalandı.
  t» Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin 11 Aralık 1946 tarihli ilk oturumunda içinde insan haklarının yer alacağı bir belge ha­zırlanması amacıyla Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu oluşturuldu. Komisyonda ha­zırlanan taslak 10 Aralık 1948 tarihinde genel ku­rul tarafından İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi olarak kabul ve ilan edildi. Bildirge insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı sağlamak ve geliştirmek yolunda atılan ilk adımdır.
  1989: Almanya'da bulunan Berlin duvarı­nın yıkılması ve Sovyetler Birliği ile Doğu Avrupa ülkelerinin dağılması bu ülkelerde demokrasinin yayılmasına zemin hazırladı.
  1995: İnternet kullanımı yaygınlaştı. İn­ternet kullanımının yaygınlaşmasıyla dünya üze­rinde insanların birbirleriyle iletişimi arttı ve fikirle­rin tüm dünyaya daha hızlı bir şekilde yayılması sağlandı.
  2000: Dünyadaki 192 ülkeden seçimle iş başına gelen demokratik ülke sayısı 120'ye ulaş­tı. Bu rakam dünya nüfusunun yaklaşık %60'ına denk gelmektedir.
   

 3. çok güzel :) bayılsım harika bir si
  te
   

 4. Yönetim biçimleri içerisinde insanların en adilane yönetileceği yönetim biçimi diyebiliriz demokrasi için.Tam olarak uygulandığında kişi hak ve hürriyetleri,ayrıca fikir özgürlüğü ile din ve vicdan özgürlüğü gibi alanlarda insanlar istediklerini diğer kişilerin sınırlarını zorlamadıkça rahatça yapabilmektedir demokratik yönetimlerde.

  Toplumların yönetilmesinde geçmişten bu güne bir çok yönetim şekli ortaya çıkmıştır. Ancak bu yönetim şekilleri içesinde en mantıklı ve hakkaniyetli olanı halkın yönetimde söz sahibi olmasıdır yani demokrasidir,

  Demokrasi kelimesi köken bakımından Yunancadır. Toplumsal ikdidar konusunda ilk düşünsel çalışmalar Eski Yunan’da yapılmıştır. Bu çalışmalar sayesinde monarşi ve oligarşi gibi kavramla da demokrasiyle beraber gelişmiştir.Eski Yunan’da Atina Devleti, demokrasi benzeri bir rejime yönetiliyordu. Gerçi köleler ve kadınlar yönetime katılamıyordu. Bu devlet yaklaşık 100 yıl yaşadı.

  Yine bazı şehirlerde demokrasi benzeri açılımlar aralıklı olarak gözlendi. İtalya’da 12 ve 13. yüzyıllarda denenen bu rejim burjuva ve işçiler arasında çıkan çatışmalarla başladı ve çok uzun sürmedi.

  Geniş halk kitlelerinin zamanla bilinçlenmesi, İncil gibi birçok kutsal kitapta “eşitlik” kavramından bahsediliyor olması genişhalk kitlelerinde nevcut monarşik ve oligarşik rejimlerin varlığına kuşkular doğuruyordu. İngiltere, Almanya ve Fransa’daki 14. Yüzyıl sonrası gerçekleşen birçok isyanın altında bu duygular da yatmaktaydı. Örneğin Wat Tyler, “Adem ile Havva’nın Ortak Soyundan Gelmişimiz Adına Eşitlik” istemesiyle çıkan isyanlarda monarşik güçlerce bastırılmıştı.

  Rönesans döneminde Antik Yunan’daki düşünceler tekrar canlandı. Kalvenci reformla İskoçya, Fransa ve Hollanda demokrasi benzeri bir rejime sahip oldu. 16. Yüzyılda artık halkın genelinin iktidarı denetleme yetkisine sahip olması gerektiği fikri oldukça yaygınlaşmıştı.

  17 Yüzyılda İngiltere’nin yaşadığı devrimler bir çeşit demokrasiye geçiş anlamı taşıyordu. 1690′da İngiliz John Locke ilk demokrasi tanımını yaptı: özgürlük insanın doğal hakkıdır, bir hükümet ancak halkla sözleşmeye dayanıyorsa meşrudur, yasama ve yürütme güçleri ayrılmalıdır.
   

 5. çok güzel selen seninki
   

 6. demokrasi nedir ceap yazın acil ama düzgün olsun....
   

 7. demokrasinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi verir misiniz
   

 8. arkadaslar bu site cok guzel
   

 9. üfff çok uzun yazamam ki ben
   

 10. çok işime yaradı çok beğendim
   

 11. aynen uzun değil kısa istiyorummm
   

 12. ççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk uzun
   

 13. çok işime yaradı bunun sayesinde sosyaldan 100 aldm karnemede 5 tüştü düşecek
   

 14. hep
  n
  ze teşekkürler:)
   

 15. Perfonmans Ödevim için Çok Yardımcı Oldu.Emeği geçen Herkese Teşekürler :))
   

 16. çok güzeldi çok işime yaradı bu site kurulup bize katkıda bulunduğunuz için teşekkürler?
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş