DBK Demir Bağlama tahlili tetkiki açıklaması anlamı, tanıtımı, tanımı, nedir

'Diğer Mesleki Bilgiler' forumunda NeslisH tarafından 13 Kasım 2008 tarihinde açılan konu

 1. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  DBK Demir Bağlama tahlili tetkiki açıklaması anlamı, tanıtımı, tanımı, nedir konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  DBK: Demir Bağlama Kapasitesi
  Serum demir düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılır.

  DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ:

  Analiz Materyali: Serum.
  Normal Değerler: 250-410 g/dl

  Demirin transportunu, transferrin globilini yapar. Her transferrin globülini iki Fe+3 bağlıyabilir. Normal koşullarda bu bağlanma yerlerinin %30,40'I demirle doludur. Bu oran, yüzde saturasyonunu verir. Total demir bağlama kapasitasi ise serum transferrin konsantrasyonunu gösterir.

  Serum demir bağlama kapasitesinde artmaya yol açan bazı patolojiler:

  1) Yüksek demir konsantrasyonu ile:
  a) Tekrarlana kan tranfüzyonları.
  b) Uzun süren paranteral demir verilmesi.
  c) Hemokromatozis.
  d) Karaciğer hasarı, akut hepatit ve portal siroz.
  e) Eritrosit yıkımının artması: hemolitik anemi gibi.)

  2) Düşük demir konsantrasyonu ile beraber:
  a) Kan kayıpları.
  b) Bazı demir eksikliği vakalarında klerens hızı normalin altındadır.
  c) Akut ve kronik kan kayıplarında, mevcut olan demir kanınrejenerasyonunda kullanılır.

  Serum demir bağlama kapasitesinde azalmaya yol açan bazı patolojiler:

  1) Bazı anemiler: Relaps pernisiyöz anemi, hemolitik anemi.

  2) Üremi.

  3) Akut ve kronik enfeksiyonlar.

  4) Romatoid artrit.

  5) Konjenital atranferrinemi.

  6) Kwashiorkor.

  7) Skorbüt.

  8) Karsinomatozis.

  9) Nefrotik sendrom.


  Kaynak:
  [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak İçin Tıklayın...]  DEMİR EKSİKLİĞİ

  Dr. Ayşe Kılıç*, Dr. Gülbin Gökçay**

  * Uzm.; İstanbul Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hast. Çocuk Sağlığı Enstitüsü
  ** Prof.; İstanbul Üniv. Tıp Fak. Çocuk ve Sağlığı Hast. Çocuk Sağlığı Enstitüsü

  Demir eksikliği tüm yaş gruplarında özellikle 6-24 aylar arasında bebek ve çocuklarda aneminin en yaygın nedeni olarak kabul edilmektedir. Demirin, insan organizmasında yaygın olarak kullanılması nedeni ile eksiklik durumlarında tüm sistemler etkilenmekte ve pekçok sistemik belirtiler ve klinik bulgular ortaya çıkmaktadır. Çocuklardaki demir eksikliğinin klinik bulguları erişkinlerden farklılık göstermektedir ve özellikle anemi dışındaki etkileri ön plana çıkmaktadır. Ayrıca büyümenin hızlandığı dönemlerde daha sık görülmekte, beslenme biçimi, sosyoekonomik durum ve geçirilmiş enfeksiyonlar oluşumuna katkıda bulunmaktadır.


  Demir eksikliği anemisinin tanısı iyi alınan bir öykü, fizik inceleme, tam kan sayımı, eritrosit indeks değerleri ve periferik kan yaymasının değerlendirilmesiyle çoğunlukla konulabilir.

  Öyküde; hastanın yaşı, beslenme biçimi, gastrointestinal kanama, malabsorbsiyon ve parazitozlara yönelik sorulara yanıt aranmalıdır. Adolesan dönemdeki kız çocuklarında menstrüasyonların sıklık ve süresi öğrenilmelidir. Tablo1'de demir eksikliği anemisinin en sık nedenleri özetlenmiştir.
  Demir eksikliği anemisinde eritrositler hipokrom mikrositerdir .

  Laboratuvar yöntemleriyle demir eksikliğinin tanısında kullanılan birçok parametre vardır. Ancak bu testlerin sonucu anemi dışındaki pekçok etmene bağlı olarak da değişebilir (Tablo 2 ve 3).

  Serum Ferritin Düzeyi: Normal koşullar altında depo demirini yansıtmaktadır. Çocuklarda normal değerleri yaşla değişkenlik göstermekte yenidoğanda yüksek olan değerler bebeklik ve çocukluk çağında azalmaktadır. Düşük ferritin değerleri demir depolarının azalmış olduğunu gösterirken hafif üst solunum yolu enfeksiyonları, gastroenteritler gibi çocuklarda yaygın olarak görülen enfeksiyonlarda ve inflamasyonda normal ya da yüksek düzeyler elde edilebilmektedir.

  Tablo 1. Demir eksikliği anemisinin nedenleri

  Prenatal Nedenler
  Prematürelik
  İkiz ve çoğul gebelikler
  Fetomaternal transfüzyon
  Diğer kanama nedenleri
  Postnatal Nedenler
  Beslenme yetersizliği
  Ek besinlere geç başlama
  Aşırı inek sütü kullanımı
  Vejeteryan ve semivejeteryan beslenme
  Zayıflama rejimleri, yeme bozuklukları
  Emilim bozuklukları
  Kronik ishaller
  Kronik enfeksiyonlar
  Sindirim sistemi anomalileri
  Malabsorbsiyon
  Demir gereksiniminin arttığı durumlar
  Akut veya kronik kan kaybı
  Paraziter enfeksiyonlar
  Hızlı büyüme dönemleri

  Tablo 2. Çocuklarda demir eksikliği tanısında laboratuvar testleri ve eşik değerleri

  Hematolojik testler Yaş (yıl) Eşik değer
  Hb 0,5-2 < 10. 7 g/dl
  3-5 < 10. 9 g/dl
  Hct 1-5 < %32
  MCV 1-2 < 70 fl
  3-5 < 73 fl
  MCH 1-2 < 22 pg
  3-5 < 25 pg
  MCHC 1-5 < 32 g/dl
  RDW 1-5 > %14. 5

  Biyokimyasal Testler Yaş (yıl) Eşik değer
  Serum demiri 1-5 < 30 µg/dl
  TSDBK 1-2 > 480 µg/dl
  3-5 > 470 µg/dl
  Transferrin Satürasyonu 1-2 < %8
  3-5 < %9
  Eritrosit protoporfirini 1-5 >35 µg/dl tamkan
  Serum ferritin 1-5 8-12 µg/L


  Tablo 3. Demir ile ilgili biyokimyasal testleri etkileyen durumlar

  Test Yükselten Nedenler Düşüren Nedenler
  Serum demiri Günün geç saatlerinde Enfeksiyon
  örnek alınması İnflamasyon
  Diyetteki demir
  Demir tedavisi
  Transferrin Oral kontraseptif Enfeksiyon ve inflamasyon
  Ferritin Enfeksiyon ve inflamasyon Hipotroidi
  Hepatosellüler hastalık Vitamin C eksikliği
  Eritrosit Kurşun zehirlenmesi
  Hemolitik anemi
  Protoporfirin Enfeksiyon ve inflamasyon


  Plazma Demir Düzeyi: Serum demiri, demir bağlama kapasitesi ve transferrin satürasyonu değerleriyle belirlenebilmektedir.
  Serum demirinin tamamına yakın bölümü transferrine bağlı olarak taşınmakta olup gün içinde değişiklikler göstermektedir. Demir eksikliği anemisinde ise düşük düzeylerde bulunmaktadır. Sabahları daha yüksek akşamları daha düşük değerlerde olması nedeniyle kan örneklerinin sabah ya da öğleden önce alınması önerilmektedir.

  Total demir bağlama kapasitesi (TDBK) serum demirinden daha az değişiklikler göstermekte demir eksikliğinde artmaktadır.
  Transferrin satürasyonu ise serum demirinin TDBK'ne oranını göstermekte demir eksikliğinde ve enfeksiyonlarda azalmış düzeylerde bulunmaktadır.

  Serbest Eritrosit Protoporfirin Düzeyleri: Demir eksikliği ve enfeksiyonlardan birkaç gün sonra orta derecede yükselirken kurşun zehirlenmesi olgularında çok yüksek değerlere ulaşabilmektedir.

  Ortalama Eritrosit Hacmi (MCV) ve Ortalama Hemoglobin Hacim (MCH): Değerleri Demir eksikliği anemisinde MCV ve MCH değerleri düşüktür. Eritrositler hipokrom mikrositerdir. Bu değerler tam kan sayımını ölçen çoğu elektronik aygıttan hazır olarak elde edilebilmektedir. Ancak heterozigot talasemi ve Hemoglobin H hastalığında zaman zaman da kronik enfeksiyonlarda benzer biçimde sonuçlar elde edilmektedir.

  Ortalama Eritrosit Hemoglobin Konsantrasyonları (MCHC): En doğru olarak Hb'nin Htc'ye bölünmesiyle hesaplanmakta ancak demir eksikliğinin ileri evrelerinde düşük değerler görülebilmektedir.

  Ortalama Eritrosit Hacmi Genişliği (RDW): Demir eksikliğinin en erken bulgusu olarak RDW'deki artış kabul edilmekte heterozigot a ve b talasemide ise normal düzeyler görülmektedir. Ancak çok ender görülen Hemoglobin H ve S Beta talasemide de yüksek değerler görülebilmektedir.

  Serum Transferrin Reseptör Düzeyleri (sTRI): Kronik enfeksiyonların ayırıcı tanısında önem taşımakta demir eksikliğinde, hemolitik anemi, talasemi, ve hemolitik anemilerde artmış bulunabilmektedir. Bazı araştırmacılar sTRI/log fer değerlerinin demir eksikliği anemisinin tanısında yararlı olabileceğini ileri sürmektedirler.
  Kemik iliği aspirasyonlarından elde edilen ve Prusya mavisi ile boyanan örneklerde demirin olmadığının gösterilmesi altın standart olarak kabul edilse de çocuklarda ve erişkinlerde kullanılmamaktadır.

  Demir Tedavisine Hemoglobin Yanıtı: Sağlıklı bebek ve çocuklarda görülen aneminin en sık nedeni diyet demirinin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Son 1 ay içinde herhangi bir enfeksiyon geçirmemiş çocuklara 1ay 3 mg/kg/gün demir tedavisi verildiğinde hemoglobin değerlerinde 1 g/dl artışın görülmesi bugün için çocuklarda demir eksikliği anemisinin tanısında "altın standart" olarak kabul edilmektedir. Ancak ailenin tedaviye uyumundan emin olunmalı ve ülkemizin beta talasemi kuşağında olması da düşünülerek bir ay sonunda yeterli yanıt alınamazsa tedavi sürdürülmemeli, diğer yardımcı testlere başvurulmalıdır. Çocuklarda demir eksikliği anemisi tanısı koyarken kullanılacak eşik değerler erişkinlerinkinden farklılık göstermektedir (Tablo 1).

  Demir eksikliği anemisinin laboratuvar bulguları hastalığın dönemlerine göre değişebilir.
  1. Prelatent dönem: Anemi görülmez. Eritrositler normal büyüklük, görünüm ve sayıdadır. Ancak demir depolarında azalma sonucunda serum ferritin değerleri düşük bulunmaktadır.
  2. Latent dönem: Eritropoezde demir eksikliği ortaya çıktığı için düşük ferritin düzeylerinin yanında eritrosit protoporfirini ve RDW değerlerinde artış görülmektedir. Ayrıca serbest transferrin düzeyi (sTRI) de artmış, kemik iliğinde demir deposu tükenmiştir.
  3. Erken demir eksikliği: Demir eksikliğinin eritropoez üzerine etkisi belirgin olmaya başlamakta, MCV ve hemoglobin değerlerinde hafif düşme görülmektedir.
  4. Geç demir eksikliği: Hemoglobin, MCV, ferritin serum demiri ve transferrin satürasyonu azalmış; RDW ve serbest eritrosit protoporfirini artmış bulunmaktadır.

  Ayırıcı Tanı
  Demir eksikliği anemisi diğer birçok durumla karışabilir. Enfeksiyonlar da en sık 6 24 ay arasındaki çocuklarda görülmektedir. Enfeksiyonların neden olduğu anemi, özellikle bir yaş altında anne sütü ve demirden zengin besinlerle beslenen ve demir eksikliği prevalansının düşük olduğu orta ya da yüksek sosyoekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarında görülür.
  Ağır enfeksiyonlara aneminin eşlik ettiği uzun süredir bilinmektedir. Son yıllarda hafif ve yaygın enfeksiyonlarda da anemi görülebileceği üzerinde durulmaktadır. Otitis media, üst solunum yolu enfeksiyonları ve gastroenteritlerde hafif anemi prevalansı, 2 hatta 3 katına çıkabilmektedir. Anemi, enfeksiyonun derecesine göre gelişir, burada eritrosit sedimentasyon hızı yol gösterici olabilir. Genellikle üç günden uzun süren ateşin, anemi oluşumuna katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Son aşılamadan özellikle kızamık aşısından sonra Hb'de 0.3 g/dl düşüş görülmektedir.
  İnflamatuar hastalıklara bağlı anemide demirin, hemoglobin yapımı için depolardan kullanımı ve intestinal emilimi bozulmakta, demir karaciğer, dalak, kemik iliği gibi depo yerine taşınmakta, intravasküler Hb yapımı azalmaktadır. Bu durumda sıklıkla normokrom normositer bir anemi görülmekle birlikte çocukların 1/3'ünde hipokrom ve normositer bir anemi de oluşabilmektedir. Ateş ve enfeksiyon demir emilimini baskılamaktadır. Özellikle aktive olmuş bağışıklık sisteminden salgılanan TNF ve g interferonun eritropoezi baskıladığı düşünülmektedir.
  Yapılan çalışmalarda Hb'i 11.5 g/dl altında olan çocukların %20'sinde enfeksiyon varken yalnızca %7' sinin üç ay içinde hiç enfeksiyon geçirmediği saptanmıştır. Bu enfeksiyonlara eşlik eden anemide inflamatuar yanıtın, demir metabolizmasında oluşturduğu değişikliğin bir ay kadar sürdürebileceği belirtilmektedir. Akut enfeksiyonda serum demiri, depolara kaymakta ve serum demir düzeyinde hızlı azalma, ferritin de ise artma görülmektedir. Bu nedenle enfeksiyonlar, serum demirinin kullanılabilirliğini engelleyerek anemiye yol açmaktadır.

  Tablo 4. Demir eksikliği, talasemi minör ve kronik hastalık anemisinde laboratuvar bulguları

  Heterozigot alfa ya da beta Kronik Hastalık

  Laborotuvar Bulgusu Demir eksikliği Talasemi Trait Anemisi
  MCV Düşük Düşük Düşük yada Normal
  Serum demiri Düşük Normal Düşük
  Total serum demir bağlama kap. Armış Normal Düşük
  Serbest eritrosit protoporfirin Artmış Normal Artmış
  Transferrin satürasyonu Düşük Normal Normal, Düşük
  Serum ferritin düzeyi Düşük Normal Artmış
  STfR Armış Normal Normal
  Kemik iliğinde demir Yok Var Var
  Tablo 5. Besinlerdeki demir miktarları


  İYİ EMİLENLER
  MİKTAR
  DEMİR (mg)


  Dana Kıyma 3 Yemek kaşığı (50gr) 1,6
  Karaciğer 3 Yemek kaşığı (50gr) 5.0
  Kuzu eti 3 Yemek kaşığı (50gr) 0,9
  Tavuk 3 Yemek kaşığı (50gr) 0,4
  Sosis 1 Sosis (20gr) 0,3
  Balık 2 Küçük (60gr) 0,5

  AZ EMİLENLER MİKTAR DEMİR (mg)

  Mercimek 1 yemek kaşığı 1,2
  Fasülye 1 yemek kaşığı 0,7
  Yumurta 1 adet (50gr) 1
  Yeşil Sebzeler 2 yemek kaşığı (60gr) 0,2 - 1.0
  Kurutulmuş Meyveler 1 yemek kaşığı (30gr) 0,4 - 1,1
  Beyaz ekmek 1 dilim (30gr) 0,4
  Kepekli bisküvi 1 adet (15gr) 1,5
  Mısır gevreği 1 küçük kase (20gr) 1,3  Yapılan çalışmalar, demir tedavisiyle Hb düzeyindeki artışın son 3 ayda enfeksiyon geçiren çocuklarda daha yavaş olduğunu göstermektedir.
  Tablo 4'de demir eksikliği anemisinin en çok karıştığı durumlardaki laboratuvar bulguları görülmektedir.

  Tedavi
  En sık kullanılan tedavi biçimi günde 3 mg/kg elementel demirin ağızdan, yemeklerden en az yarım saat önce alınmasıdır. iki yaştan küçük bebeklere sabah kahvaltısından yarım saat önce tek doz olarak verildiğinde iyi tolere edildiği bildirilmektedir. iki yaşından büyük çocuklarda 2-3 doz biçiminde yemeklerden önce verilmesi önerilmektedir. Ferröz sülfat en sık kullanılan demir tuzu olmakla birlikte mide barsak sistemi üzerine yaptığı iritatif etkileri nedeniyle diğer ferröz tuzlar da seçilebilmektedir (Tablo 5).
  Demirin ağızdan günlük verilmesi sonucu emilimin her gün istenilen düzeyde olmadığı bildirilmektedir. Bir gün önce alınan yüksek miktardaki demirin ertesi gün alınan demirin emilimini azalttığı ve mukozal blok etkisine yol açtığı düşünülmektedir. Bu nedenle haftada bir ya da iki kez yüksek demir dozlarıyla tedavi denenmiş ortaya çıkan net etkinin günlük tedaviden farklı olmadığı ve uyumun daha iyi olduğu ve yan etkilerin de daha az olduğu görülmüştür. Ayrıca demir tuzlarıyla tedaviye uyumsuzluk ya da yan etkiler oluştuğunda demir emilimini bozmayan yiyeceklerle birlikte verilmesi ya da miktarının azaltılması önerilmektedir.
  Demirin emiliminin hızı aneminin ağırlığına da bağlıdır. Tedavinin ilk ayında özellikle en yüksek değerlere ulaşmaktadır. Bir aylık tedavi sonucunda hemoglobinde 1 g/dl'lik artış sağlanmışsa üç-dört ay daha sürdürülerek demir depoları doldurulmalıdır. Anemi, mikrositoz, eritrosit serbest porfirin düzeyleri ortalama üç ayda düzelmektedir.
  Ağır anemide bir-iki hafta içinde retikülositoz yanıtı görülmekle birlikte hafif anemide beklenilen düzeyler elde edilmeyebilir. Ağır demir eksikliğinde tedaviden 24 saat sonra kemik iliğinde değişiklikler görülebilmektedir.

  Aşırı demir yüklenmesine neden olmamak için beş aydan daha fazla demir kullanılmamalıdır.

  Demir eksikliği anemisinin yeniden gelişmemesi için nedene yönelik önlemler alınmalı, demirden zengin besinlerin kullanılması, demir emilimini bozan süt, çay ve kepekli gıdaların demir preparatları ile birlikte alınmaması, C vitamininden zengin portakal suyu gibi emilimi arttırıcı besinlerle verilmesi sağlanmalıdır.
  Ağızdan verilen demir tedavisine yanıt alınamadığı durumlarda aşağıdaki olasılıklar düşünülmelidir:
  1. Tedaviye uyumsuzluk ya da ilacın yanlış kullanımı,
  2. Kan yitiminin sürmesi,
  3. Tedavinin yeterince sürdürülmemesi,
  4. Mide pH'sını yükselten ilaçların kullanımı,
  5. Yanlış tanı.
  Çok ender durumlarda çocuklarda tek başına demir tedavisi yerine ağır anemiyi düzeltmek için kan transfüzyonları yapılmaktadır. Çocuklarda hemoglobinin 4-5 g/dl ve altında olması, kalp yetmezliği bulgularının ortaya çıkması durumlarında paketlenmiş, yıkanmış eritrosit süspansiyonları 5-10 ml/kg 3-4 saat içinde vital bulgular yakından izlenerek verilmektedir.

  Demir Eksikliği Anemisinden Korunma
  Yaşamın ilk altı ayında demir eksikliğinin önemli nedenlerinden biri demir depolarının yetersiz olmasıdır. Fetüsün ağırlığı ve gebelik yaşı ile serum demiri arasında doğru bir orantı bulunur. Gebelikte gelişen hafif-orta derecedeki anemide, fetal demir düzeyi etkilenmez. Ancak ağır anemide (Hb'nin 7 g/dl'nin altında ise) yenidoğanın demir düzeyleri etkilenmektedir. Prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin demir depoları term doğan bebeklerden daha düşük, büyümeleri ise daha hızlıdır. Demir depoları erken tükeneceği için bu bebeklerde anne sütüyle beslenmeye iki ya da üçüncü ayda demir eklenmelidir. Ek gıdalara başlandığında ise kesinlikle demir yönünden zengin besinlerde verilmelidir.
  Yaşamın ikinci altı ayında demir eksikliğinin temel nedeni hızlı büyümeyle birlikte diyette demirin yetersiz bulunmasıdır. Bu dönemde bebeğin demir gereksinimleri çocuğun gelişimine uygun olarak yiyebileceği demirden zengin besinlerin verilmesiyle karşılanabilir (Tablo 6).
  Oyun çocukluğu döneminde (bir-üç yaş) ana sorun aşırı süt tüketimidir. "Milkakolik sendrom" da denilen bu durumda sütün çocuğun açlığını oldukça kolay bir biçimde bastırması nedeniyle şişenin sonuna kadar içilmesiyle karakterizedir. Diyetin büyük bir kısmını oluşturması nedeniyle de diğer demirden zengin besinlerin alımını da engellemektedir. Bütün süt çeşitleri, keçi sütü ve soya sütü de dahil demir çok az içermeleri yanında demir emilimlerinin yetersiz olmaları nedeniyle günde 500 ml den fazla tüketilmemelidir.
  Okul öncesi (4-7 yaş) ve okul çocukluğu (7-12 yaş) döneminde demir eksikliği anemisi az görülmekle birlikte okul çocukluğu dönemindeki çocuklarda daha çok beslenme hataları dışındaki nedenler; mide barsak hastalıkları (peptik ülser, kronik inflamatuvar barsak hastalıkları, reflü ösefajiti vb.) sık görülmektedir. Bu çocuklarda ısrar eden demir eksikliği anemisi durumlarında ayrıntılı araştırma gerekmektedir.
  Ergenlik döneminde (12-18 yaş) hızlı büyümenin yanında özellikle genç kızlarda menstrüasyonla kan kaybı, vejeteryan ve semivejeteryan beslenme biçimi, yetersiz besin alımı, zayıflama rejimleri, yeme bozuklukları (anoreksia nervosa vb.) demir eksikliğinin sık görülmesine neden olmaktadır.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Demir Bağlama tahlili Forum Tarih
Demir madeni nerelerde kullanılmaktadır kısaca Eğitim Bilgileri 18 Şubat 2017
Türkiye'de demir nerelerde hangi illerde çıkarılır kısaca Türkiye Kültür Ve Tanıtımı 18 Şubat 2017
Demir yollarının yapımı ekonomik olarak devlete neler kazandırdı kısaca Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 7 Şubat 2017
Demiryolu rayları döşenirken rayların arasında boşluk bırakılmasının sebebi nedir? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 28 Kasım 2016
''Yaşasın Demir Kollu Cumhuriyet'' ifadesinden ne anlıyoruz? Sorular ve Cevaplar 5 Mart 2014

Bu Sayfayı Paylaş