Davranış Bilimlerine Giriş Sınav Soruları ve Cevapları

'Açık Öğretim AÖF' forumunda DeMSaL tarafından 11 Eylül 2010 tarihinde açılan konu

 1. DeMSaL

  DeMSaL Özel Üye

  Davranış Bilimlerine Giriş Sınav Soruları ve Cevapları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Aöf Sosyal Hizmetler Dersleri - Aöf Davranış Bilimlerine Giriş Soru ve Cevapları

  1. Bilgi verecek olanların doğrudan okuyup cevaplayacakları bir soru cetveli hazırlanması yoluyla bilgi toplanmasına ne ad verilir?


  a. Sistematik gözlem

  b. Görüşme

  c. Anket

  d. Örneklem

  e. Saha araştırması

  Cevap Anket
  2."Her araştırma en doğruyu bulmak amacıyla gerçekleştirilir" sözünü bilimsel araştırma ilkelerinden hangisini ifade eder?


  a. Nesnellik

  b. Objektiflik

  c. Basitlik

  d. Doğruluk

  e. Sınırlılık

  Cevap-D

  3. Gizli ve açık fonksiyon kavramları kim tarafından geliştirilmiştir?  a. T. Parsons

  b. R. Merton

  c. K. Marx

  d. A .Comte

  e. E. Durkheim

  Cevap-B


  4. Ziya Gökalp'in sosyoloji düsüncesinde ki kaynaklar arasında aşağıdakilerden hangisi en önemli yeri tutar?  a. Pozitivizm

  b. Bilinç

  c. Gelişim

  d. Devlet

  e. Sınıf

  Cevap-A


  5. Toplumdaki organize olmuş toplumsal ilişkilerin bütününe ne ad verilir?  a. Benlik

  b.Toplumsal yapı

  c. Rol

  d. Statü

  e. Grup

  Cevap-B  6. Rol kavramina ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  a. Toplum üyelerinden üstlendikleri rolü en iyi olarak yerine getirmelerini ister.

  b. İnsanlar belirli bir statüyü işgal eder ve buna uygun bir rol oynar.

  c. Roller bir koruyuculuk görevi üstlenirler.

  d. Rollerin bir araya gelmesiyle sınıflar oluşur.

  e. Roller toplumsal kargaşayı engeller.

  Cevap-D  7. Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi ögelerinden biri değildir?


  a. Görenekler

  b. Teknolojik gelişmeler

  c. Adetler

  d. Ahlak kuralları

  e. İnançlar  Cevap-B  8. Günümüzde, özellikle gençlerin pop müzik dinlemeleri hangi tür kültüre örnektir?


  a. Karşıt kültür

  b. Yüksek kültür

  c. İdeal kültür

  d. Kültür taassubu

  e. Yaygın kültür  Cevap-E  9. Kültürü yine o kültürün yapısı içinde değer yargılarından arınık bir biçimde tanıma ve anlamaya ne ad verilir?


  a. Kültürel birleşme

  b. İdeal kültür

  c. Kültürel relativizm

  d. Alt kültür

  e. Yaygın kültür  Cevap-C  10. Aşağıdakilerden hangisi insanların iletişimlerinin ve kültürü iletmelerinin kaynağıdır?


  a. Sembol

  b. Norm

  c. Değer

  d. Gelenek

  e. Rol  Cevap-A  11. Çağımızda toplumsallaşma sürecini etkileyen en önemli toplumsallaşma aracı nedir?


  a. Eğitim kurumları

  b. Kitle iletişim araçları

  c. Arkadaş grupları

  d. Aile

  e. Ulaşım olanakları  Cevap-B  12. Eğitimin toplumsallaşmada önemli bir role sahip olmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar?


  a. Öğretmenler

  b. Sınıf ortamı

  c. Arkadaşlar

  d. Oyun çevresi

  e. Teknik ortam  Cevap-A


  13. Ayşe ve Memo'yı birbirinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?


  a. Ayşe hastalıklı bir çocuktur.

  b. Ayşe sekiz yaşında bulunmuştur.

  c. Ayşe bulunduğunda yürüyemiyor ve zeka belirtisi göstermiyordu.

  d. Memo'nun annesi sağır ve dilsizdi, annesiyle iletişimde işaretleri kullanıyordu.

  e. Memo iki yıl içinde bulunduğu yaşın özelliklerini ve davranışlarını göstermeye başladı.  Cevap-D


  14. Bireyin davranışlarını ve kendini değerlendirmede, örnek aldığı gruplara ne ad verilir?


  a. İkincil grup

  b. Referans grup

  c. İç grup

  d. Dış grup

  e. Birincil grup


  Cevap-B  15. Belirli bir kararda herkesin onayını almaya, fikirlerini sormaya çalışan lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?


  a. Otoriter

  b. Demokratik

  c. Karizmatik

  d. Bırakınız yapkıncı

  e. Yönetici


  Cevap-B


  16. Elektronik etkileşim gruplarının en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


  a. Üyelerinin birbirlerini görmeden bilgisayarla iletişim kurması

  b. İlişkilerindeki üyelik duygusu

  c. Yeni dostlar bulmayı kolaylaştırması

  d. Birbirlerine olan bağlılıkları

  e. Her konuda bilgi alışverişi yapmaları


  Cevap-A


  17. Evlenen çiftlerin küçük ailede her iki tarafı da ret ederek kendi başlarına yaşamayı tercih etmelerine ne ad verilir?


  a. Matrilokalite

  b. Bilateral

  c. Egaliteryan

  d. Neolokalite

  e. Patrilokalite

  Cevap-D  18. Aşağıdakilerden hangisi şiddetli davranış bozukluklarının tedavisi ile ilgilenir?


  a. Okul psikoloğu

  b. Danışman psikoloğu

  c. Kişilik psikoloğu

  d. Klinik psikoloğu

  e. Endüstri psikoloğu  Cevap-D  19. Sinir sistemimizin beyin ve omurilikten oluşan bölümüne ne ad verilir?


  a. Periferik sinir sistemi

  b. Somatik sistem

  c. Otonom sistem

  d. Merkezi sinir sistemi

  e. Hipotalamus  Cevap-D  20. Duygu ifade eden davranışların en yoğun olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?


  a. Yüzümüz

  b. Kollarımız

  c. Bacaklarımız

  d. Sesimiz

  e. Vücudumuz


  Cevap-A  21. Kumarbaz bir kişinin kumar oynamaktan vazgeçmesi oldukça güçtür. Bu durum hangi pekiştirme tarifesi ile açıklanabilir?


  a. Değişken zamanlı

  b. Değişken oranlı

  c. Sabit zamanlı

  d. Sabit oranlı

  e. Güdüsel zamanlı


  Cevap-A  22. Olumlu pekiştirme işlemi sonucunda davranışa ne olur?


  a. Azalır

  b. Değişmez

  c. Hem azalır hem artar

  d. Artar

  e. Hem artar hem azalır


  Cevap-D


  23. Sınıfta hocasına hakaret eden bir öğrenci disipline gider ve okuldan uzaklaştırılırsa bu öğrencinin gelecekte bu tür davranışlarda bulunma olasılığı ne olur?


  a. Azalır

  b. Artar

  c. Değişmez

  d. Hem artar hem azalır

  e. Tekrar eder


  Cevap-A

  24. Bireylerin grup ya da kalabalık içindeyken yalnız başına olduklarında yapmayacakları bazı davranışları yapmaları na yol açan grup etkisine ne ad verilir?


  a. Kimlik kaybı

  b. Sosyal ketvurma

  c. Tanık Etkisi

  d. Uçlara kayma

  e. Karşılıklılık normu


  Cevap-A


  25. Aşağıdakilerden hangisi tutumların özelliklerinden biri değildir?


  a. Karmaşıklık derecesi

  b. Kuvvet derecesi

  c. Bileşenler arası tutarlık

  d. Diğer tutumlarla ilişki

  e. Algısal seçicilik


  Cevap-E


  26) Aşağıdakilerden hangisi, bilimsel araştırma tekniklerinden olan deneysel yöntemde, hipo*te*zde belirleyici neden sa*yılan değişkenin adını tanımlamaktadır?  A) Dolaylı Değişkeni

  B) Ara Değişken

  C) Bağımlı Değişken

  D) Bağımsız Değişken

  E) Kontrol Değişkeni


  Cevap-D  27) Emile Durkheim'e göre organik dayanışma aşağıdakilerden hangisinin zorunlu bir sonucudur?  A) İşbölümü

  B) Nüfus artışı

  C) Kentleşme

  D) Gelenek

  E) Kültür


  Cevap-A
  28) Aşağıdakilerden hangisi, bir ölçme aracının ayrı ayrı ölçümlerde, benzer ve kararlı sonuçlar elde etme yeteneğini ifade etmektedir?  A) Temsil yeteneği

  B) Yeterlilik

  C) Güvenilirlik

  D) Geçerlilik

  E) Tesadüfi örnekleme


  Cevap-C


  29) Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış bir statüdür?  A) Beyaz olmak

  B) Gençlik

  C) Annelik

  D) Kadınlık

  E) Soyluluk


  Cevap-C
  30) Aşağıdakilerden hangisi, kültürün bütün parçalarının herhangi bir biçimde birbirlerine bağanmasıdır?  A) Kültür Relativizm

  B) Ortak Kültür

  C) Etnosentrizm

  D) Kültürel Birleşme

  E) Endosentrizm

  Cevap-D  31) Kingsley Davis, Anna ve Isabella adlı çocukların başından geçen olayları aşağıdaki temel kavramların hangisinin önemine değinerek açıklamıştır?  A) Başkalarının tepkileri

  B) Kültür

  C) Kalıtsal özellikler

  D) Sosyal destek

  E) Aşırı yalnızlık ve izolasyon


  Cevap-E  32) Çağımızda toplumsallaşma sürecini etkileyen en önemli toplumsallaşma aracı aşağıdakilerden hangisidir?  A) Din

  B) Kitle iletişim araçları

  C) Arkadaş grupları

  D) Eğitim kurumları

  E) Aile


  Cevap-B


  33) Aşağıdakilerden hangisi, ikincil grupların özelliklerinden biri değildir?  A) Özellikle sanayileşmiş toplumlarda görülmesi

  B) Üyelerin birtakım toplumsal görevleri yerine getirmelerinin daha önemli olması

  C) Grup üyeleri üyelik ve bizlik duygusuna sahip olması

  D) Kültürel farklılaşma ve işbölümünün yaygınlaşması sonucu çoğalması

  E) Büyük çaplı, resmi gruplar olması


  Cevap-C
  34) Aşağıdakilerden hangisi sosyologların aile ve evlilik biçimlerine göre oluşturdukları kategorilerden biri değildir?  A) Eş sayısı

  B) Çiftlerin yerleşim yeri

  C) Soy ve secere ilişkileri

  D) Otorite ilişkileri

  E) Gelir dağılımı


  Cevap-E  35) Marx'a göre sınıflar arası mücadelenin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  A) Fakir ve zengin arasındaki farklılığın çoğalması

  B) Otorite ilişkilerinin zayıflaması

  C) Özel mülkiyet

  D) Tüketimin artması

  E) İşgücü azlığı


  Cevap-C  36) Aşağıdakilerden hangisi, psikoloji biliminin temel amaçlarından biri değildir?  A) Kesinlik

  B) Yordama

  C) Betimleme

  D) Açıklama

  E) Kontrol


  Cevap-A
  37) Her derecedeki eğitim kurumunda öğrencilerin eğitim ve öğretime ilişkin ve bireysel sorunlarıyla ilgilenen psikoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?  A) Klinik Psikolojisi

  B) Psikometrik Psikoloji

  C) Danışmanlık Psikolojisi

  D) Eğitim Psikolojisi

  E) Örgüt Psikolojisi


  Cevap Cevap-C  38) Aşağıdakilerden hangisi, öğrenme olmaksızın kalıtsal olarak belirlenmiş büyüme planına göre doğal olarak gelişmeyi tanımlamaktadır?  A) Öğrenme

  B) Olgunlaşma

  C) Değişim

  D) Büyüme

  E) Gelişim  Cevap Cevap-B  39) Davranışların, cinsellik ve saldırganlık olarak belirlenen içgüdüsel dürtülerle, sosyal engeller arasındaki çatışmalardan kaynaklandığı görüşü aşağıdaki hangi kurama aittir?  A) Uyarıcı-Davranış Kuramı

  B) Psikoanalitik Kuram

  C) Sosyal Öğrenme Kuramı

  D) Yapısal Baskı Kuramı

  E) Gelişim Dönemleri Kuramı  cevap-B  40) Aşağıdakilerden hangisi, bir davranışı başlatan ve bu davranışın yön ve sürekliliğini belirleyen içsel güçledir?  A) Hedef

  B) Duygu

  C) Duyum

  D) Algı

  E) Güdü  Cevap-E


  alıntı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Davranış Bilimlerine Giriş Forum Tarih
Aöf Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı soruları Anaokulu ve İlköğretim Okullarımız 19 Ağustos 2010
Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı SBS - ÖSS - Sınavlar 2 Şubat 2010
Davranış Bilimlerine Giriş Final 2 Deneme Sınavı SBS - ÖSS - Sınavlar 9 Aralık 2009
Davranış Bilimlerine Giriş Final 1 Deneme Sınavı SBS - ÖSS - Sınavlar 9 Aralık 2009
AÖF 1. Sınıf Davranış Bilimlerine Giriş bütünleme sınavı soru ve cevapları SBS - ÖSS - Sınavlar 3 Kasım 2009

Bu Sayfayı Paylaş