Davranış Bilimlerine Giriş Final 2 Deneme Sınavı

'SBS - ÖSS - Sınavlar' forumunda Mavi_Sema tarafından 9 Aralık 2009 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Davranış Bilimlerine Giriş Final 2 Deneme Sınavı konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  DAVRANIŞ FİNAL 2


  1-) Mantık ve sistematik yollarla bilginin elde edilmesi ve üretilmesine ne ad verilir?


  A) Sosyoloji
  B) Yöntem
  C) Bilim
  D) Hipotez
  E) Teori


  2-) Sosyologların değişime bizzat katılarak çözümler üretme çabası içinde oldukları sosyoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sanayi sosyolojisi
  B) Din sosyolojisi
  C) Bilgi sosyolojisi
  D) Ekonomi sosyolojisi
  E) Klinik sosyoloji


  3-) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın sahip olması gereken özelliklerden değildir?

  A) Nesnellik
  B) Doğruluk
  C) Esneklik
  D) Basitlik
  E) Sınırlılık


  4-) Belli bir grup veya özel bir örneğin gözlenmesine ne ad verilir?

  A) Regresyon
  B) Saha araştırması
  C) Monografi
  D) Görüşme
  E) Korelasyon

  5-) Günümüzde kalabalık bir insan grubu sahip oldukları benzer gelir düzeyi eğitim, yaptıkları işler ve kabaca karşılaştırılabilir saygınlık ölçüleriyle ne olarak tanımlanmaktadır?

  A) Toplumsal yapı
  B) Toplumsal sınıf
  C) Toplumsal kurum
  D) Kültür
  E) Toplumsallaşma


  6-) Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi yapıları ile bu sistemin davranışa ilişkin süreçlerinin belirlenmesine yöneliktir?

  A) Gelişim psikolojisi
  B) Fizyolojik psikoloji
  C) Sosyal psikoloji
  D) Psikometrik psikoloji
  E) Danışmanlık psikolojisi


  7-) Aşağıdakilerden hangisi kişilik psikoloğu için önem taşır?


  A) Davranışın biyolojik işlevselliğidir
  B) Davranışın kalıtsal yönleridir
  C) Davranışın psikolojik işlevselliğidir
  D) Davranışın öğrenilen özellikleridir
  E) Davranışın bilinmeyen özellikleridir


  :cool: Piaget�e göre nesne devamlılığı kavramının gelişimi hangi dönemin en önemli özelliğidir?

  A) İşlem öncesi dönem
  B) Somut işlemsel dönem
  C) Formel işlemsel dönem
  D) Duyusal motor dönem
  E) Oral dönem


  9-) Nesnenin görüş alanının dışına çıktığı durumlarda var olduğunun bilinmesine Piaget ne ad vermiştir?

  A) Korunum
  B) Dairesel hareket
  C) Zihinsel gelişim
  D) Nesne devamlılığı
  E) Egosantrik düşünce


  10-) Aşağıdakilerden hangisi algının özelliklerinden biri değildir?

  A) Seçicilik
  B) Değişmezlik
  C) Örgütlenme
  D) Derinlik algısı
  E) Sistematik


  11-) Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi öğelerinden biri değildir?

  A) Gelenek
  B) Adetler
  C) Teknik
  D) İnançlar
  E) Yasalar


  12-) Üyeleri arasında belirli ilişkiler bulunan ve sürekliliği olan insan topluluğuna ne ad verilir?

  A) Toplum
  B) Cemaat
  C) Grup
  D) Millet
  E) Sınıf


  13-) Toplumsal çatışmaların yapısal kaynağını, üretim araçlarının mülkiyetinde ve otoritenin eşit olmayan dağılımında gören kuram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fonksiyonalist kuram
  B) Postmodernist kuram
  C) Çatışma kuramı
  D) Evrimci kuram
  E) Organizmacı kuram


  14-) Öğrencilerin sorunlarını belirlemeye ve onların kendilerini tanımalarına, mesleki ilgi ve yeteneklerine uygun bir şekilde yönlendirilmelerine yardımcı olmaya çalışan psikoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Okul ve eğitim psikolojisi
  B) Karşılaştırmalı psikoloji
  C) Sosyal psikoloji
  D) Gelişim psikolojisi
  E) Danışmanlık psikolojisi


  15-) Çevrede kendiliğinden var olan, araştırmacı tarafından değişimlenmeyen değişkenler üzerinde yapılan ve bu değişkenlerin birbirleriyle ilişkilerini inceleyen araştırmalara ne ad verilir?

  A) Betimsel araştırma
  B) Deneysel araştırma
  C) Korelatif araştırma
  D) Kontrollü gözlem
  E) Vak'a incelemesi


  16-) Bir psikolog, şiddet içeren çizgi filmlerin çocukların saldırganlık davranışlarını artırıp artırmadığını incelemek için; bir anaokulundaki aynı yaş ve cinsiyetteki çocuklardan bir gruba şiddet içeren çizgi filmler, diğer bir gruba ise şiddet içermeyen çizgi filmler izlettirmiş ve daha sonra her iki gruptaki saldırgan davranışları gözlemiştir.
  Bu araştırmanın bağımlı değişkeni aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Çizgi filmler
  B) Saldırganlık
  C) Anaokulu ortamı
  D) Cinsiyet
  E) Yaş


  17-) Bir konudaki görüşleri benzer olan bireylerin oluşturdukları gruplardan, bu konuya ilişkin olarak çıkan kararların, üyelerin başlangıçtaki bireysel eğilimlerinden daha aşırı olmasına ne ad verilir?

  A) Sosyal ket vurma
  B) Sosyal hızlandırma
  C) Kabul etme
  D) Uyma
  E) Uçlara kayma


  1:cool: Toplumsal kontrol mekanizmalarının temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bireylere saygınlık kazandırmak
  B) Toplumdaki farklılıkları ortadan kaldırmak
  C) Toplumsal düzenin devamını sağlamak
  D) Bireyler arası çatışmaları gidermek
  E) Toplumsal değişmenin etkilerini azaltmak


  19-) Aşağıdakilerden hangisi bir testin değişik uygulamalarda ne dereceye kadar tutarlı ölçme yaptığını gösterir?

  A) Güvenirlilik
  B) Geçerlilik
  C) Sistematiklik
  D) Yordama
  E) Kontrol etme


  20-) Aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullama ile ilgili değildir?

  A) Olumsuz pekiştirme
  B) Ayırt edici uyarıcı
  C) Olumlu pekiştirme
  D) Koşulsuz tepki
  E) Sönme

  21-) Aşağıdakilerden hangisi tutumların oluşmasında etkili faktörlerden biri değildir?

  A) Ana baba etkisi
  B) Akranların etkisi
  C) Sosyal hızlandırma
  D) Kitle iletişim araçları
  E) Tutum nesnesiyle olan kişisel yaşantılar


  22-) İnsanın, kendisinin kim ve nasıl olduğu konusundaki algılamalarının organizasyonuna ne ad verilir?

  A) Benlik
  B) Sezgi
  C) Akıl
  D) Kanı
  E) Karakter


  23-) Aşağıdakilerden hangisi ikincil ilişkilere ait bir özellik değildir?

  A) Kuralların genellikle yazılı olması
  B) Ast-üst ilişkisine dayalı olması
  C) Yüz yüze ilişkilerin kısıtlı olması
  D) Üye sayısının göreceli olarak fazla olması
  E) Duygusallığın ön planda olması


  24-) İlk deneysel psikoloji laboratuvarını aşağıdaki bilim adamlarından hangisi kurmuştur?

  A) Auguste Comte
  B) Wilhelm Wundt
  C) Sigmund Freud
  D) Emile Durkheim
  E) Erich Fromm


  25-) Bakmakta olduğumuz bir nesne bize doğru yaklaştığında daha net bir görüntü sağlamak için gözbebeklerimizin de birbirine doğru yaklaşmasına ne ad verilir?

  A) Müller-Lyer illüzyonu
  B) Doğrusal perspektif
  C) Duyum
  D) Algı
  E) Konverjans


  26-) Döllenmeden ölüme kadar, organizmada görülen düzenli ve birbirini izleyen değişiklikleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sosyol psikoloji
  B) Psikometrik psikoloji
  C) Gelişim psikolojisi
  D) Klinik psikoloji
  E) Deneysel psikoloji


  27-) Davranış şekillenmesinde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çevre
  B) Beklentiler
  C) Coğrafi koşullar
  D) Konuşma dili
  E) Deneyimler

  2:cool: Televizyondaki bir filmde saldırgan davranışları izleyen bir çocuğun, günlük yaşamda da saldırgan davranmaya başladığı görülmüştür.
  Bu durum, hangi öğrenme türüne bir örnektir?


  A) Parçalara bölerek öğrenme
  B) Gözlem yoluyla öğrenme
  C) Programlanmış öğrenme
  D) Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme
  E) Kavrayarak öğrenme


  29-) Kaygının, korkudan ayrılan en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Daha güçlü olması
  B) Bireysel olması
  C) Fizyolojik boyutlu olması
  D) Belirli bir nedenin olmaması
  E) Öğrenilmiş olmas
  ı

  30-)
  Yukarıdaki şeklin kesik kesik çizgiler olarak değil, A harfi olarak algılanması, aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?


  A) Derinlik algısı
  B) Algıda seçicilik
  C) Algı yanılması
  D) Algıda tamamlama
  E) Algıda değişmezlik
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Davranış Bilimlerine Giriş Forum Tarih
Davranış Bilimlerine Giriş Sınav Soruları ve Cevapları Açık Öğretim AÖF 11 Eylül 2010
Aöf Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı soruları Anaokulu ve İlköğretim Okullarımız 19 Ağustos 2010
Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı SBS - ÖSS - Sınavlar 2 Şubat 2010
Davranış Bilimlerine Giriş Final 1 Deneme Sınavı SBS - ÖSS - Sınavlar 9 Aralık 2009
AÖF 1. Sınıf Davranış Bilimlerine Giriş bütünleme sınavı soru ve cevapları SBS - ÖSS - Sınavlar 3 Kasım 2009

Bu Sayfayı Paylaş