Davalar Neden Uzar

'Hukuk' forumunda Siraç tarafından 29 Kasım 2008 tarihinde açılan konu

 1. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Davalar Neden Uzar konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Davalar Neden Uzar
  Av. Ali Şenoğlu
  Yasalardaki boşluktan ötürü davaların uzadığı genel bir kanıdır.
  Halk, yasalarda boşluklar bulunduğu inancıyla, davaların uzadığına
  inanmaktadır ki, bu inanç doğru değildir.
  Genel inancın aksine; davalar, yasalardaki boşluklardan ötürü değil,
  yasaları uygulayanların ve uygulayanlara yardım edenlerin bilgi ve beceri
  eksikliğinden uzamaktadır.
  Prensip olarak, dava dilekçesinin kayda geçirilmesi ile birlikte, Yargıç
  hukuki çekişmeye el koyar. Bu safhadan itibaren, hakimin, dava dosyası
  na giren her türlü bilgi ve belgeleri okuyup-incelemesi gerekir.
  Hakim, davanın açılması ile birlikte, hukuki çekişmeye el koyduğuna
  göre; öncelikle dava dilekçesini okuması- incelemesi gerekir ki, davacının
  yarattığı hukuki çekişme hakkında bilgi sahibi olabilsin.
  Davayı Uzatan İşlemler
  Genellikle, dava dilekçesi, yargılamanın ilerlemiş safhasında okunup,
  incelenmektedir. Bunun için hakim, dava hakkında “zamanında” bilgi sahibi
  olamamakta; ve taraşarın neler yapması gerektiği hakkında hiçbir
  karar verememektedir.
  Hakim, cevap dilekçesini de, oturuma çıkmadan önce okuması gerekir
  ki, davalının, davacının ileri sürdüğü hangi olayları kabul ettiğini,
  hangi olayları inkar ettiğini, hangi olgulara yönelik itiraz veya def'iler ileri
  sürdüğünü öğrenebilsin. Hakim, cevap dilekçesini okuyup, inceleyerek,
  ancak taraşar arasındaki hukuki çekişme hakkında bilgi sahibi olabilir.
  Genellikle, dava dilekçesinde olduğu gibi cevap dilekçesi de, yargılamanı
  n ilerlemiş safhasında okunup, incelendiğinden; dava hakkında “zamanı
  nda” bilgi sahibi olunamamakta ve delillerin “zamanında” ibrazı sağ-
  lanamamakta ve ilgililere tebliği yapılmamaktadır.
  Replik dilekçesi, hukuki çekişmeyi belirlemez; ancak cevap dilekçesine
  yönelik itiraz ve def'ileri gösterir.
  Düplik dilekçesi de hukuki çekişmeyi belirlemez; ancak replik dilekçesindeki
  itiraz ve def'ileri gösterir.
  2294 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 82 • Sayı: 5 • Yıl 2008
  Hakim, dava ve cevap dilekçesi gibi replik ve düplik dilekçesini de duruşmadan
  önce okuyup- incelemesi gerekir ki, görevli olup olmadığını,
  yetkili olup olmadığını işin başında öğrenebilsin. Dahası, ispat külfetinin
  hangi tarafta olduğunu ve davanın hangi delillerle kanıtlanabileceğini bilebilsin.
  Dava şartlarının bulunup, bulunmadığını öğrenebilsin.
  Genelde, dava malzemesi okunup-incelenmediğinden, yetkisizliğe ve
  görevsizliğe, yargılamanın ilerlemiş safhasında karar verilmekte; yargılama
  yeni baştan yetkili veya görevli mahkemede görülmektedir. Bu durumda,
  yasaların boşluğu söz konusu edilemez; bilgi ve beceri eksikliği
  var demektir.
  Dava malzemeleri okunup-incelenmediğinden ve dahası, konu hakkı
  nda hukuki bilgi sahibi olunmadığından; davanın res'en araştırma ilkesine
  tabi olup-olmadığı tespit edilmeden; res'en araştırma yapılmakta, ispat
  külfeti olmayan tarafa da delillerin ibraz külfeti yükletilmekte, ispat
  külfeti altında olmayanın da delilleri incelenmekte, davanın takdiri delillerle
  mi yoksa kesin delillerle mi? ispat edilip-edilmeyeceği sorunu halledilmeden;
  kesin delillerle halli gereken bir davanın takdiri delillerle çözümü
  cihetine gidilmekte, dava koşul bulunmamasına rağmen davalar görülmektedir.
  Dilekçeler teati edilmeden önce duruşma gününün verilmemesi gerekir.
  Çünkü genelde cevap, replik ve düplik dilekçeleri ibraz edilmeden duruşma
  günü verilmekte, taraşar ilk oturumda ve ikinci oturumda ayakta
  durup-beklemenin dışında hiçbir yargılama veya taraf işlemine iştirak etmemektedirler.
  Taraşar, duruşmalara katılmakta, davacı, dava dilekçesini,
  davalı da, cevap dilekçesini tekrar etmenin dışında hiçbir işe yaramamaktadı
  r.
  Yargılama yapmak bilgi ve beceri işidir. Hem bilgi sahibi olacaksın
  hem de bildiğini uygulama becerisine sahip olacaksın. Yasalar çerçevesinde,
  yargılamanın ucuzluğu ve çabukluğu ilkesini uygulayacaksın. Genellikle
  uygulamada bilgi ve beceri eksikliğinden, davaların uzadığına tanı
  k olmuşumdur. Bunlardan birkaçını paylaşmak istiyorum.
  Davalı, sigortadan aldığı parayı, almamış gibi davacı hakkında icra
  takibine geçmiştir. Davacı da, sigortadan tahsil edilen tarihten, takip tarihine
  kadar işlemiş yasal faiziyle birlikte, sigortadan alınan para miktarı
  kadar borçlu olunmadığına ilişkin menŞ tespit davası açmıştır. Mahkeme
  üç ay sonraya gün vermiştir. Davacı, davalının, dava dilekçesinde
  gösterilen adresten ayrıldığını haricen tespit etmiştir. Bunun için, davalı-
  nın adresinin zabıtaca tespitini ve zabıtaca tespit edilecek adrese ve yine
  tebligatın dönmesi halinde, tebligatta yeni adres belirtilmiş ise bu adrese
  de dava dilekçesinin tebliğini ve yine faiz hesabının duruşmadan önce yapı
  lmasını, raporunda tespit edilecek yeni adrese tebliğini talep etmiştir.
  Davacının amacı, ilk oturuma kadar taraf teşkilini oluşturmak ve bilirkişi
  raporuna karşı davalının itirazları var ise itirazları doğrultusunda ye-
  Karatahta 2295
  niden bilirkişi incelemesi yaptırtarak itirazları giderip, ilk oturumda yargı
  lamayı sonuçlandırtmaktır.
  Hakim, tebligat parçası dönmediğinden ve taraf ta teşkil edilmediğinden
  talebi reddetmiştir. Oysa, ilk oturuma kadar zabıtaca adres tespitinin
  yapılmasını ve taraf teşkilinin sağlanmasını ve faiz hesabı yönünden
  bilirkişi incelemesi yapılmamasını yasaklayan bir hüküm yoktur.
  Diğer bir anı, dosya Yargıtay’dan bozularak geldi. Bozma kararı, Tebligat
  Yasası’nın 35. maddesine göre davalıya tebliğ edildi ve hakim, ilk duruşmada,
  bozmaya uydu. Fakat davalının adresinin, zabita marifeti ile
  tespiti cihetine gitti. Ara kararının kaldırılması talep edildi. Talep iki kez
  reddedildi. Dört celsedir, davalının adresi zabitaca aranmaktadır.
  Diğer bir anım da, davacı, tazminat davasını davalı şirkete, menŞ tespit
  davasını da davalı şirkete ve başka bir davalıya karşı açtı. Mahkeme
  iki davayı birleştirdi. Birleşmeye itiraz ettik. İtirazımız da, “menŞ tespit
  davası ile tazminat davasındaki davalı şirketin müşterek olduğu” fakat
  davalı şahsın her iki dosyada taraf olmadığı ve sadece menŞ tespit davası
  nda taraf olduğu, her iki davanın konuları da farklı olduğu bildirilmesine
  karşın talebimiz reddeldi. Dört yıl sonra iki davanın ayrılmasına karar
  verildi.
  Donanımlı Yargıç
  Hukuk Usulu Muhakemeler Yasası, davacının dava dilekçesinde bildirdiğ
  i delilleriin, her zaman celbine karar verileceğini düzenlemiştir. Dava
  dilekçesinin tebliğ edilmediğine ilişkin tebliğat parçasının dönmeden,
  zabıta araştırması yapılamayacağını, hele hele, taraf teşkil edilmeden, faiz
  hesabının bilirkişi marifeti ile hasaplanamayacağını da yasaklamamıştı
  r. Kanunda yasaklanmayan bu taleplerin yerine getirilmesi, yargılamanı
  n çabukluğu ilkesine de uygun düşmektedir.
  Davacı, menŞ tespit davasına ilişkin tüm delillerini dosyaya sunmuş,
  sadece faizin hesabını yapmamıştır. İlk oturumdan önce faizin hesap
  edilmiş olması halinde, karar verilebilecek, bir durumda ilk oturumun
  beklenilmesi ve bundan sonra bilirkişi incelemesinin yapılması yargılamayı
  gereksiz yerde uzatmış olacaktır.
  Hukuki bilgi ve yargılama yapma becerisine sahip olan donanımlı bir
  yargıç, dosyaya giren bilgi ve belgeleri zamanında okuyup incelemesi halinde
  yargılamayı en kısı süre içinde bitirebilir.   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Davalar Neden Uzar Forum Tarih
Osmanlıda davalara bakan kişilere ne denirdi Tarihi Bilgiler 18 Ocak 2017
Stardoll Bedavaları Diğer Oyunlar 22 Şubat 2012
Stardoll Bedavaları 2011 Diğer Oyunlar 1 Aralık 2011
Stardoll Bedavaları 2012 Elbiseler Diğer Oyunlar 1 Aralık 2011
Stardoll Bedavaları 2012 Yeni Yıl Diğer Oyunlar 1 Aralık 2011

Bu Sayfayı Paylaş